Trimazin Forte Vet. 200 + 40 mg/g granulat Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

trimazin forte vet. 200 + 40 mg/g granulat

scanpharm a/s - sulfadiazin, trimethoprim - granulat - 200 + 40 mg/g - hest, kvæg, svin