Ciambra Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ciambra

menarini international operations luxembourg s.a. - pemetrexed dinatriumhemipentahydrat - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastiske midler - malignant pleural mesothelioma ciambra in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. non-small cell lung cancer ciambra in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. ciambra er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. ciambra er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.

Zofenil Comp. 30+12,5 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

zofenil comp. 30+12,5 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - hydrochlorthiazid, zofenoprilcalcium - filmovertrukne tabletter - 30+12,5 mg

Ketesse 50 mg/2ml (25 mg/ml) injektions-/infusionsvæske, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ketesse 50 mg/2ml (25 mg/ml) injektions-/infusionsvæske, opløsning

menarini international operation - dexketoprofentrometamol - injektions-/infusionsvæske, opløsning - 50 mg/2ml (25 mg/ml)

Ketesse 25 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ketesse 25 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - dexketoprofentrometamol - filmovertrukne tabletter - 25 mg

Benetor 10 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

benetor 10 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - olmesartan medoxomil - filmovertrukne tabletter - 10 mg

Benetor 20 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

benetor 20 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - olmesartan medoxomil - filmovertrukne tabletter - 20 mg

Benetor 40 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

benetor 40 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - olmesartan medoxomil - filmovertrukne tabletter - 40 mg

Benetor Comp. 20+12,5 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

benetor comp. 20+12,5 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - hydrochlorthiazid, olmesartan medoxomil - filmovertrukne tabletter - 20+12,5 mg

Benetor Comp. 20+25 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

benetor comp. 20+25 mg filmovertrukne tabletter

menarini international operation - hydrochlorthiazid, olmesartan medoxomil - filmovertrukne tabletter - 20+25 mg

Calfovit D3 1200 mg+20 mikrogram pulver til oral suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

calfovit d3 1200 mg+20 mikrogram pulver til oral suspension

menarini international operation - cholecalciferol, tricalciumphosphat - pulver til oral suspension - 1200 mg+20 mikrogram