Atazanavir Mylan Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - atazanavir (as sulfate) - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk anvendelse - atazanavir mylan, administreret sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af hiv 1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 pi mutationer). der er meget begrænsede data tilgængelige fra børn i alderen 6 til under 18 år. valget af atazanavir mylan i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie.

Reyataz Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

reyataz

bristol-myers squibb pharma eeig - atazanavir (as sulfate) - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk anvendelse - reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af hiv-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 pi mutationer). valget af reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af hiv-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 pi mutationer). valget af reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Atazanavir Krka Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir krka

krka, d.d., novo mesto - atazanavir (as sulfate) - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk anvendelse - atazanavir krka kapsler, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret til behandling af hiv-1 smittede voksne og pædiatriske patienter, der 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 pi mutationer). valget af atazanavir krka i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie.