Repatha

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2020

Aktiv bestanddel:
Evolocumab
Tilgængelig fra:
Amgen Europe B.V.
ATC-kode:
C10AX13
INN (International Name):
evolocumab
Terapeutisk gruppe:
Lipid modificerende midler
Terapeutisk område:
Dyslipidemias, Hyperkolesterolæmi
Terapeutiske indikationer:
Hypercholesterolaemia og blandet dyslipidaemiaRepatha er indiceret hos voksne med primær hypercholesterolaemia (heterozygote familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidaemia, som et supplement til kost:i kombination med et statin eller statin med andre lipidsænkende behandlinger på patienter i stand til at nå LDL-C mål med den maksimalt tolererede dosis af et statin, eller,alene eller i kombination med andre lipidsænkende behandlinger på patienter, der er statin-intolerant, eller for hvem en statin-præparat er kontraindiceret. Homozygot familiær hypercholesterolaemiaRepatha er indiceret hos voksne og unge i alderen 12 år og derover med homozygot familiær hypercholesterolaemia i kombination med andre lipidsænkende behandlinger. Der er etableret aterosklerotisk hjerte-kar-diseaseRepatha er indiceret hos voksne med nedsat aterosklerotisk hjerte-kar-sygdomme (myokardieinfarkt, apopleksi eller perifer arteriel sygdom) for at reducere hjerte-kar-risikoen ved at sænke LDL-C-niveauer, som et supplement til korr
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003766
Autorisation dato:
2015-07-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/003766

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-05-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

evolocumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Repatha

Sådan skal du bruge Repatha

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Repatha er et lægemiddel, der sænker indholdet af ’dårligt kolesterol’ (en type fedt) i blodet.

Repatha indeholder det aktive stof evolocumab, som er et monoklonalt antistof (en slags specialiseret

protein, der er designet til at hæfte til et målstof i kroppen). Evolocumab er designet til at hæfte til et

stof, der kaldes for PCSK9, og som påvirker leverens evne til at optage kolesterol. Ved at hæfte til og

opsuge PCSK9 forhøjer lægemidlet den mængde kolesterol, der kommer ind i leveren, og sænker på

den måde kolesterolindholdet i blodet.

Anvendelse

Repatha bruges i tilskud til din kolesterolsænkende diæt, hvis du er:

en voksen med et højt kolesterolindhold i blodet (primær hyperkolesterolæmi [heterozygot

familiær og ikke-familiær] eller blandet dyslipidæmi). Det gives:

sammen med et statin eller anden kolesterolsænkende medicin, hvis den maksimale dosis

af et statin ikke sænker kolesterolindholdet tilstrækkeligt.

alene eller sammen med anden kolesterolsænkende medicin, hvis statiner ikke virker godt

nok eller ikke kan bruges.

12 år eller mere og har et højt kolesterolindhold i dit blod på grund af en tilstand, som flere i din

familie har (homozygot familiær hyperkolesterolæmi eller HoFH). Det gives:

sammen med andre kolesterolsænkende behandlinger.

en voksen med et højt kolesterolindhold i blodet og konstateret atherosklerotisk

hjertekarsygdom (tidligere hjerteanfald, slagtilfælde eller problemer med blodkarrene). Det

gives:

sammen med et statin eller anden kolesterolsænkende medicin, hvis den maksimale dosis

af et statin ikke sænker kolesterolindholdet tilstrækkeligt.

alene eller sammen med anden kolesterolsænkende medicin, hvis statiner ikke virker godt

nok eller ikke kan bruges.

Repatha bruges til patienter med forhøjet kolesterol, som ikke kan kontrollere deres kolesterolindhold i

blodet ved hjælp af en kolesterolsænkende diæt alene. Du skal stadig følge din kolesterolsænkende

diæt, når du tager denne medicin. Repatha kan hjælpe med at forhindre hjerteanfald, slagtilfælde og

bestemte hjerteoperationer, der skal genoprette blodgennemstrømningen til hjertet, grundet ophobning

af fedtaflejringer i arterierne (også kaldet for aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Repatha

Brug ikke Repatha

hvis du er allergisk over for evolocumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Repatha, hvis du har leversygdom.

Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte er fremstillet af tørt naturgummi (et derivat af latex), som

kan medføre alvorlige allergiske reaktioner.

Børn og unge

Anvendelse af Repatha er ikke blevet undersøgt hos børn under 18 år, der behandles for primær

hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi.

Anvendelse af Repatha er ikke blevet undersøgt hos børn under 12 år, der behandles for homozygot

familiær hyperkolesterolæmi.

Brug af anden medicin sammen med Repatha

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Repatha er ikke blevet afprøvet på gravide kvinder. Det vides ikke, om Repatha kan skade det ufødte

barn.

Det vides ikke, om Repatha udskilles i modermælk.

Det er vigtigt at fortælle det til din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Din læge vil kunne

hjælpe dig med at finde ud af, om du skal holde op med at amme eller holde op med at tage Repatha

under hensyntagen til fordelen ved at amme barnet og fordelen ved Repatha for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Repatha påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Repatha indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du bruge Repatha

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den anbefalede dosis afhænger af den underliggende tilstand:

til behandling af voksne med primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi er dosen enten

140 mg hver anden uge eller 420 mg én gang om måneden.

til behandling af voksne eller unge med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er den

anbefalede dosis 420 mg én gang om måneden. Efter 12 uger vil din læge muligvis beslutte at

forhøje dosis til 420 mg hver anden uge. Hvis du også får aferese (en procedure svarende til

dialyse, hvor kolesterol og andre fedtstoffer fjernes fra blodet), vil lægen muligvis beslutte, at

du skal starte med en dosis på 420 mg hver anden uge, så det passer sammen med din

aferesebehandling.

til behandling af voksne med konstateret atherosklerotisk hjertekarsygdom (tidligere

hjerteanfald, slagtilfælde eller problemer med blodkarrene) er dosen enten 140 mg hver anden

uge eller 420 mg én gang om måneden.

Repatha gives som en injektion under huden (subkutant).

Hvis din læge ordinerer en dosis på 420 mg, skal du bruge tre fyldte injektionssprøjter, da hver fyldt

injektionssprøjte kun indeholder 140 mg af lægemidlet. Når medicinen har opnået stuetemperatur, skal

alle injektioner gives inden for et tidsrum på 30 minutter.

Hvis din læge beslutter, at du selv eller en omsorgsperson kan give injektionerne med Repatha, skal I

have undervisning i, hvordan Repatha forberedes og injiceres korrekt. Forsøg ikke at injicere Repatha,

før din læge eller sundhedspersonalet har vist dig, hvordan du skal gøre det.

Se de detaljerede “Instruktioner til anvendelsen” sidst i denne indlægsseddel, der viser, hvordan du

opbevarer, forbereder og giver dine injektioner med Repatha derhjemme.

Du skal være på en kolesterolsænkende diæt, før du starter behandling med Repatha. Du skal blive ved

med at følge denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager Repatha.

Hvis din læge har ordineret Repatha sammen med anden kolesterolsænkende medicin, skal du følge

din læges instruktioner til, hvordan disse lægemidler tages sammen. I det tilfælde skal du også læse

instruktionerne til dosering i indlægssedlen til den pågældende medicin.

Hvis du har brugt for meget Repatha

Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Repatha

Tag Repatha snarest muligt efter den glemte dosis. Kontakt derefter din læge, der vil fortælle dig,

hvornår du skal tage den næste dosis, og følg derefter det nye doseringsskema nøjagtigt efter lægens

anvisning.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelig

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer)

Influenza (forhøjet temperatur, ondt i halsen, næsen løber, hoste og kulderystelser)

Forkølelse, for eksempel næsen løber, ondt i halsen eller bihulebetændelse (nasofaryngitis eller

infektioner i øvre luftveje)

Kvalme (nausea)

Rygsmerter

Ledsmerter (artralgi)

Reaktioner på injektionsstedet såsom blå mærker, rødme, blødning, smerter eller hævelse

Allergiske reaktioner herunder udslæt

Ikke almindelig

(kan ramme op til 1 ud af 100 personer)

Nældefeber, røde, kløende knopper på huden (urticaria)

Influenzalignende symptomer

Sjælden

(kan ramme op til 1 ud af 1.000 personer)

Hævelse af ansigt, mund, tunge eller hals (angioødem)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

Den fyldte injektionssprøjte kan tages ud af køleskabet, så den får stuetemperatur (op til 25 °C) inden

injektion. Dette vil gøre injektionen mere behagelig. Efter at være taget ud af køleskabet kan Repatha

opbevares ved stuetemperatur (op til 25 °C) i den originale karton og skal anvendes inden for 1 måned.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at det er misfarvet eller indeholder store klumper,

flager eller farvede partikler.

Spørg apoteketspersonalet,

hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Repatha indeholder:

Aktivt stof: evolocumab. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 140 mg evolocumab i 1 ml

opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: prolin, iseddike, polysorbat 80, natriumhydroxid, vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Repatha er en opløsning, der er klar til opaliserende, farveløs til gullig og så godt som uden partikler.

Hver pakning indeholder én fyldt injektionssprøjte til engangsbrug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Fremstiller

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irland

Fremstiller

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 422 06 06

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

__________________________________________________________________________________

Instruktioner til anvendelsen:

Fyldt injektionssprøjte til engangsbrug Repatha

Oversigt over dele

Før brug

Efter brug

Stempelstang

Medicin

Sprøjtekammer

Grå kanylehætte

Brugt

stempel

Brugt

sprøjtekammer

Brugt

kanyle

Kanylen er indeni.

Grå

kanylehætte

Vigtigt

Læs disse vigtige informationer, inden du bruger den fyldte injektionssprøjte til engangsbrug

med Repatha:

Du må ikke

nedfryse den fyldte injektionssprøjte med Repatha eller bruge en, der har været

nedfrosset.

Du må ikke

bruge den fyldte injektionssprøjte med Repatha, hvis pakningen er åbnet eller

beskadiget.

Du må ikke

bruge den fyldte injektionssprøjte med Repatha, hvis den har været tabt på en hård

overflade. Dele af sprøjten kan være ødelagt, også selvom du ikke kan se det. Brug en ny fyldt

injektionssprøjte med Repatha.

Du må ikke

tage den grå kanylehætte af den fyldte injektionssprøjte med Repatha, før du er klar

til injektionen.

Trin 1: Forberedelse

A

Tag kartonen med den fyldte injektionssprøjte med Repatha ud af køleskabet og vent

30 minutter.

Vent mindst 30 minutter, indtil den fyldte injektionssprøjte i kartonen af sig selv har opnået

stuetemperatur inden injektionen.

Kontrollér, at navnet Repatha står på etiketten.

Du må ikke

forsøge at opvarme den fyldte injektionssprøjte med Repatha med anvendelse af en

varmekilde, for eksempel varmt vand eller mikrobølgeovn.

Du må ikke

efterlade den fyldte injektionssprøjte med Repatha i direkte sollys.

Du må ikke

ryste den fyldte injektionssprøjte med Repatha.

B

Saml alle de materialer, du skal bruge til injektionen.

Vask dine hænder grundigt med sæbe og vand.

Anbring følgende på en ren, plan overflade med god belysning:

En fyldt injektionssprøjte med Repatha i sin bakke.

Alkoholvædede servietter.

En tot vat eller en gazetampon.

Plaster.

Kanylebøtte.

Du må ikke

bruge produktet, hvis udløbsdatoen på kartonen med den fyldte injektionssprøjte

med Repatha er passeret.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Repatha 420 mg injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 140 mg evolocumab i 1 ml opløsning.

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen indeholder 140 mg evolocumab i 1 ml opløsning.

Repatha 420 mg injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Hver cylinderampul indeholder 420 mg evolocumab i 3,5 ml opløsning (120 mg/ml).

Repatha er et humant monoklonalt IgG2-antistof, der er produceret i ovarieceller fra kinesisk hamster

(CHO-celler) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Injektionsvæske, opløsning (injektion) i fyldt pen (SureClick).

Injektionsvæske, opløsning (injektion) (automatisk minidoseringsapparat).

Opløsningen er klar til opaliserende, farveløs til gullig og så godt som uden partikler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi

Repatha er indiceret til voksne med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og

ikke-familiær) eller blandet dyslipidæmi som supplerende behandling til diæt:

i kombination med et statin eller med statin og andre lipidsænkende behandlinger hos patienter,

der ikke kan nå LDL-C målene med den maksimalt tolererede dosis statin, eller

alene eller i kombination med andre lipidsænkende behandlinger til patienter, der er statin-

intolerante, eller hvor et statin er kontraindiceret.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Repatha er indiceret til voksne og unge fra 12 år og opefter med homozygot familiær

hyperkolesterolæmi i kombination med andre lipidsænkende behandlinger.

Konstateret atherosklerotisk kardiovaskulær sygdom

Repatha er indiceret til voksne med konstateret atherosklerotisk kardiovaskulær sygdom

(myokardieinfarkt, apopleksi eller perifer arteriesygdom) til at reducere den kardiovaskulære risiko

ved at sænke LDL-C-niveauerne som adjuvans til korrektion af andre risikofaktorer:

i kombination med den maksimalt tolererede dosis statin med eller uden andre lipidsænkende

behandlinger eller

alene eller i kombination med andre lipidsænkende behandlinger til patienter, der er statin-

intolerante, eller hvor et statin er kontraindiceret.

Se pkt. 5.1 vedrørende studieresultater angående virkningerne på LDL-C, kardiovaskulære hændelser

og undersøgte populationer.

4.2

Dosering og administration

Sekundære årsager til hyperlipidæmi eller blandet dyslipidæmi (fx nefrotisk syndrom,

hypothyreoidisme) bør være udelukket, inden behandling med evolocumab initieres.

Dosering

Primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi hos voksne

Den anbefalede dosis af evolocumab er enten 140 mg hver anden uge eller 420 mg én gang om

måneden. De to doser er klinisk ækvivalente.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi hos voksne og unge i alderen 12 år og opefter

Den anbefalede initialdosis er 420 mg én gang om måneden. Efter 12 ugers behandling kan

dosishyppigheden titreres op til 420 mg én gang hver anden uge, hvis der ikke er opnået en klinisk

relevant respons. Patienter i aferese kan starte behandlingen med 420 mg hver anden uge, så det

stemmer overens med deres afereseskema.

Konstateret atherosklerotisk kardiovaskulær sygdom hos voksne

Den anbefalede dosis af evolocumab er enten 140 mg hver anden uge eller 420 mg én gang om

måneden. De to doser er klinisk ækvivalente.

Særlige populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Der er ikke behov for justering af dosis til ældre patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for justering af dosis til patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke behov for justering af dosis til patienter med mild nedsat leverfunktion, se pkt. 4.4

vedrørende patienter med moderat og svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Repathas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt for indikationen

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi. Der foreligger ingen data.

Repathas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 12 år er endnu ikke klarlagt for indikationen

homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Der foreligger ingen data.

Administration

Subkutan anvendelse.

Evolocumab er beregnet til subkutan injektion i abdomen, lår eller overarm. Injektionsstedet bør

skifte, og injektionerne bør ikke gives på steder, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød eller hård.

Evolocumab må ikke administreres intravenøst eller intramuskulært.

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Dosis på 140 mg skal tilføres med anvendelse af en enkelt fyldt injektionssprøjte.

Dosis på 420 mg skal tilføres med anvendelse af tre fyldte injektionssprøjter, der administreres

fortløbende inden for 30 minutter.

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Dosis på 140 mg skal tilføres med anvendelse af en enkelt fyldt pen.

Dosis på 420 mg skal tilføres med anvendelse af tre fyldte penne, der administreres fortløbende inden

for 30 minutter.

Repatha 420 mg injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Dosis på 420 mg skal tilføres med anvendelse af en enkelt cylinderampul med det automatiske

minidoseringsapparat.

Repatha er beregnet til brug ved patientens selvadministration, efter at patienten er blevet korrekt

instrueret. Administration af evolocumab kan også udføres af en person, der har modtaget

instruktioner i administration af produktet.

Kun beregnet til engangsbrug.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion blev der observeret et fald i den samlede eksponering

for evolocumab, som kan føre til nedsat virkning på reduktionen af LDL-C. Nøje monitorering af disse

patienter kan derfor være berettiget.

Patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse C) er ikke blevet undersøgt (se pkt. 5.2).

Evolocumab skal anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Tørt naturgummi

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte er fremstillet af tørt naturgummi (et derivat af latex), som

kan medføre svære allergiske reaktioner.

Repatha 140 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Kanylehætten på den fyldte pen er fremstillet af tørt naturgummi (et derivat af latex), som kan

medføre svære allergiske reaktioner.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. at det er stort set

‘natriumfrit’.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Den farmakokinetiske interaktion mellem statiner og evolocumab blev undersøgt i de kliniske forsøg.

Der blev observeret en stigning på cirka 20 % i clearance af evolocumab hos patienter, der fik statiner

administreret samtidigt. Denne forhøjede clearance er delvis forårsaget af, at statiner forhøjer

koncentrationen af proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), hvilket ikke havde nogen

ugunstig indvirkning på den farmakodynamiske effekt af evolocumab på lipider. Der er ikke behov for

justering af dosis af et statin, når det anvendes i kombination med evolocumab.

Der er ikke udført studier af den farmakokinetiske og farmakodynamiske interaktion mellem

evolocumab og andre lipidsænkende lægemidler end statiner og ezetimibe.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af Repatha til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Repatha bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med evolocumab.

Amning

Det er ukendt, om evolocumab udskilles i human mælk.

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Repatha skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende virkningen af evolocumab på den humane fertilitet. Dyreforsøg

har ikke vist nogen effekter på fertilitets-endemål ved AUC-eksponeringer (area under the

concentration time curve), som var meget højere end hos patienter, der får evolocumab 420 mg én

gang om måneden (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Repatha påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger i de anbefalede doser er nasopharyngitis (7,4 %), infektion i

øvre luftveje (4,6 %), rygsmerter (4,4 %), artralgi (3,9 %), influenza (3,2 %) og reaktioner på

injektionsstedet (2,2 %). Sikkerhedsprofilen i populationen med homozygot familiær

hyperkolesterolæmi stemte overens med den, der blev påvist i populationen med primær

hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi.

Tabelinddelt liste over bivirkninger

Bivirkninger, der er indberettet i pivotale, kontrollerede kliniske forsøg samt spontant indrapporterede,

vises inddelt efter systemorganklasse og hyppighed i tabel 1 nedenfor med anvendelse af følgende

konvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000).

Tabel 1. Bivirkninger

MedDRA systemorganklasse

(SOC)

Bivirkning

Frekvensgruppe

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Almindelig

Nasopharyngitis

Almindelig

Infektion i øvre luftveje

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Urticaria

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Almindelig

Hud og subkutane væv

Angioødem

Sjælden

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Almindelig

Artralgi

Almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner på

injektionssteder

Almindelig

Influenzalignende sygdom

Ikke almindelig

Se punktet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Reaktioner på injektionssteder

De hyppigst indberettede reaktioner på injektionsstedet var blå mærker, erythem, blødning, smerter på

injektionsstedet og hævelse.

Pædiatrisk population

Der findes kun begrænset erfaring med anvendelse af evolocumab til pædiatriske patienter. Fjorten

patienter i alderen ≥ 12 til < 18 år med homozygot familiær hyperkolesterolæmi blev inkluderet i

kliniske forsøg. Der blev ikke observeret nogen forskel i sikkerheden mellem unge patienter og voksne

patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

Evolocumabs sikkerhed og virkning hos pædiatriske patienter med primær hyperkolesterolæmi og

blandet dyslipidæmi er ikke klarlagt.

Ældre personer

Ud af de 18.546 patienter, der blev behandlet med evolocumab i dobbeltblinde kliniske forsøg, var

7.656 (41,3 %) ≥ 65 år, mens 1.500 (8,1 %) var ≥ 75 år. Der blev ikke observeret nogen overordnede

forskelle i sikkerhed eller virkning mellem disse patienter og yngre patienter.

Immunogenicitet

I kliniske forsøg blev 0,3 % af patienterne (48 ud af 17.992 patienter), der blev behandlet med mindst

én dosis evolocumab, testet positive for udvikling af bindende antistoffer. De patienter, hvis sera blev

testet positive for bindende antistoffer, blev undersøgt yderligere for neutraliserende antistoffer, og

ingen af patienterne blev testet positive for neutraliserende antistoffer. Forekomsten af bindende

anti-evolocumab-antistoffer havde ingen indvirkning på den farmakokinetiske profil, den kliniske

respons eller sikkerheden ved evolocumab.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der blev ikke observeret nogen bivirkninger i dyreforsøg ved eksponeringer, der var op til 300 gange

højere end doseringerne til patienter, der blev behandlet med 420 mg evolocumab én gang om

måneden.

Der findes ingen specifik behandling til brug ved overdosering af evolocumab. Patienten skal i tilfælde

af overdosering behandles symptomatisk, og supportive foranstaltninger iværksættes efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: lipidmodificerende midler, andre lipidmodificerende midler.

ATC-kode: C10AX13

Virkningsmekanisme

Evolocumab binder selektivt til PCSK9 og forhindrer cirkulerende PCSK9 i at binde til low density

lipoprotein-receptoren (LDLR) på overfladen af leverceller og forhindrer dermed PCSK9-medieret

nedbrydning af LDLR. Forhøjede niveauer af lever LDLR resulterer i tilsvarende fald i

serum-LDL-kolesterol (LDL-C).

Farmakodynamisk virkning

I kliniske forsøg reducerede evolocumab ubundet PCSK9, LDL-C, TC, ApoB, non-HDL-C,

TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG og Lp(a) og forhøjede HDL-C og ApoA1 hos patienter med

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi.

En enkelt subkutan administration af 140 mg eller 420 mg evolocumab medførte en maksimal

suppression af cirkulerende, ubundet PCSK9 efter 4 timer efterfulgt af et fald i LDL-C, som nåede et

gennemsnitligt lavpunkt i respons efter henholdsvis 14 og 21 dage. Ændringer i ubundet PCSK9 og

serumlipoproteiner var reversible efter seponering af evolocumab. Der blev ikke observeret nogen

stigning i ubundet PCSK9 eller LDL-C over baselineværdierne under udvaskning af evolocumab.

Dette tyder på, at der under behandling ikke forekommer kompenserende mekanismer, som forhøjer

produktionen af PCSK9 og LDL-C.

Subkutane regimener med 140 mg hver anden uge og 420 mg én gang om måneden var ækvivalente i

den gennemsnitlige sænkning af LDL-C (gennemsnitligt uge 10 og 12), hvilket resulterede i -72 % til -

57 % fra baseline sammenlignet med placebo. Behandling med evolocumab medførte en lignende

reduktion af LDL-C, når det blev anvendt alene eller i kombination med anden lipidsænkende

behandling.

Klinisk effekt ved primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi

En reduktion af LDL-C på cirka 55 % til 75 % med evolocumab blev opnået så tidligt som efter 1 uge

og blev opretholdt ved langtidsbehandling. Den maksimale respons blev generelt opnået inden for 1 til

2 uger efter dosering med 140 mg hver anden uge og 420 mg én gang om måneden. Evolocumab var

effektiv i alle undergrupper sammenlignet med placebo og ezetimibe, uden at der blev observeret

nogen mærkbare forskelle mellem undergrupper, for eksempel alder, race, køn, region, body mass

index, National Cholesterol Education Program-risiko, aktuelle rygerstatus, risikofaktorer for koronar

hjertesygdom (CHD) ved baseline, familiære tilfælde af præmatur CHD, glucosetolerancestatus (dvs.

diabetes mellitus type 2, metabolisk syndrom eller begge), hypertension, statindosis og -styrke,

ubundet PCSK-9 ved baseline, LDL-C ved baseline og TG ved baseline.

Hos 80-85 % af alle patienter med primær hyperlipidæmi, der blev behandlet med en af doserne,

udviste evolocumab en reduktion på ≥ 50 % i LDL-C i gennemsnit af uge 10 og 12. Op til 99 % af de

patienter, der blev behandlet med en af evolocumab-doserne, opnåede et LDL-C på < 2,6 mmol/l, og

op til 95 % opnåede et LDL-C på < 1,8 mmol/l i gennemsnit af uge 10 og 12.

Kombination med et statin eller med statin og andre lipidsænkende behandlinger

LAPLACE-2 var et internationalt, dobbeltblindet, randomiseret 12-ugers multicenterforsøg med

1.896 patienter med primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, der blev randomiseret til at

få evolocumab i kombination med statiner (rosuvastatin, simvastatin eller atorvastatin). Evolocumab

blev sammenlignet med placebo for rosuvastatin- og simvastatin-grupperne og sammenlignet med

placebo og ezetimibe for atorvastatin-gruppen.

Repatha reducerede LDL-C signifikant i forhold til baseline i gennemsnit af ugerne 10 og 12

sammenlignet med placebo for rosuvastatin- og simvastatin-grupperne og sammenlignet med placebo

og ezetimibe for atorvastatin-gruppen (p < 0,001). Repatha reducerede signifikant TC, ApoB,

non-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG og Lp(a) og forhøjede HDL-C i forhold til

baseline i gennemsnit af ugerne 10 og 12 sammenlignet med placebo for rosuvastatin- og simvastatin-

grupperne (p < 0,05) og reducerede signifikant TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1 og

Lp(a) sammenlignet med placebo og ezetimibe for atorvastatin-gruppen (p < 0,001) (se tabel 2 og 3).

RUTHERFORD-2 var et internationalt, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret 12-ugers

multicenterforsøg med 329 patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi i lipidsænkende

behandlinger. Repatha reducerede LDL-C signifikant i forhold til baseline i gennemsnit af ugerne 10

og 12 sammenlignet med placebo (p < 0,001). Repatha reducerede signifikant TC, ApoB, non-HDL-C,

TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG og Lp(a) og forhøjede HDL-C og ApoA1 i forhold til

baseline i gennemsnit af ugerne 10 og 12 sammenlignet med placebo (p < 0,05) (se tabel 2).

Tabel 2. Behandlingseffekterne af evolocumab sammenlignet med placebo hos patienter med

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi – gennemsnitlig procentvis ændring i

forhold til baseline i gennemsnit af ugerne 10 og 12 (%, 95 % CI)

Forsøg

Dosis-

regimen

LDL-C

(%)

Non-HDL-

C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-

C ratio

%

ApoB/

ApoA1

ratio

%

LAPLACE-

(HMD)

(kombinerede

rosuvastatin-,

simvastatin- og

atorvastatin-

grupper)

140 mg

(N = 555)

(-75,-69)

(-63,-58)

(-58,-53)

(-43,-39)

(-35,-25)

(-23,-14)

(4,8)

(-22,-13)

(1,5)

(-47,-42)

(-59,-53)

420 mg

(N = 562)

(-73,-65)

(-63,-57)

(-58,-53)

(-42,-37)

(-31,-24)

(-28,-17)

(6,10)

(-28,-17)

(3,7)

(-48,-43)

(-60,-55)

Forsøg

Dosis-

regimen

LDL-C

(%)

Non-HDL-

C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-

C ratio

%

ApoB/

ApoA1

ratio

%

RUTHER-

FORD-2

(HeFH)

140 mg

(N = 110)

(-67,-55)

(-61,-51)

(-54,-44)

(-46,-38)

(-38,-24)

(-29,-16)

(4,12)

(-29,-15)

(3,12)

(-51,-42)

(-58,-48)

420 mg

(N = 110)

(-72,-61)

(-65,-55)

(-60,-50)

(-48,-40)

(-38,-24)

(-23,-8)

(5,14)

(-24,-9)

(1,9)

(-54,-44)

(-61,-50)

Nøgle: Q2W = én gang hver anden uge, QM = én gang om måneden, HMD = primær hyperkolesterolæmi og

blandet dyslipidæmi, HeFH = heterozygot familiær hyperkolesterolæmi,

p-værdi < 0,05 sammenlignet med

placebo,

p-værdi < 0,001 sammenlignet med placebo.

Statin-intolerante patienter

GAUSS-2 var et internationalt, dobbeltblindt, randomiseret, ezetimibe-kontrolleret 12-ugers

multicenterforsøg med 307 patienter, der var statin-intolerante eller ikke kunne tåle en effektiv dosis af

et statin. Repatha reducerede signifikant LDL-C sammenlignet med ezetimibe (p < 0,001). Repatha

reducerede signifikant TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1 og Lp(a) i forhold til

baseline i gennemsnit af ugerne 10 og 12 sammenlignet med ezetimibe (p < 0,001) (se tabel 3).

Behandling af statin-naive patienter

MENDEL-2 var et internationalt, dobbeltblindt, randomiseret, placebo- og ezetimibe-kontrolleret

12-ugers multicenterforsøg med Repatha hos 614 patienter med primær hyperkolesterolæmi og

blandet dyslipidæmi. Repatha reducerede LDL-C signifikant i forhold til baseline i gennemsnit af

ugerne 10 og 12 sammenlignet med både placebo og ezetimibe (p < 0,001). Repatha reducerede

signifikant TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1 og Lp(a) i forhold til baseline i

gennemsnit af ugerne 10 og 12 sammenlignet med både placebo og ezetimibe (p < 0,001) (se tabel 3).

Tabel 3. Behandlingseffekterne af evolocumab sammenlignet med ezetimibe hos patienter med

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi – gennemsnitlig procentvis ændring i

forhold til baseline i gennemsnit af uge 10 og 12 (%, 95 % CI)

Forsøg

Dosis-

regimen

LDL-C

(%)

Non-HDL-

C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-C

ratio

%

ApoB/

ApoA1

ratio

%

LAPLACE-2

(HMD)

(kombinerede

atorvastatin-

grupper)

140 mg

(N = 219)

(-50,-37)

(-39,-30)

(-38,-30)

(-26,-19)

(-35,-25)

(-7,5)

(4,10)

(-9,5)

(4,9)

(-30,-23)

(-42,-34)

420 mg

(N = 220)

(-51,-40)

(-43,-34)

(-44,-36)

(-29,-22)

(-41,-26)

(-20,6)

(5,12)

(-21, 5)

(2,11)

(-34,-26)

(-47,-38)

GAUSS-2

(statinintolerant)

140 mg

(N = 103)

(-44,-33)

(-36,-27)

(-37,-27)

(-28,-20)

(-31,-17)

(-10,7)

(1,10)

(-11,6)

(2,9)

(-32,-23)

(-40,-30)

420 mg

(N = 102)

(-44,-35)

(-39,-31)

(-40,-30)

(-30,-23)

(-34,-17)

(-13,6)

(1,10)

(-17,4)

(-1,7)

(-35,-25)

(-42,-31)

MENDEL-2

(behandling

uden et statin)

140 mg

(N = 153)

(-44,-37)

(-39,-32)

(-37,-30)

(-28,-22)

(-29,-16)

(-14,1)

(3,9)

(-16,-1)

(0,6)

(-32,-26)

(-39,-31)

420 mg

(N = 153)

(-44,-37)

(-38,-33)

(-38,-31)

(-28,-23)

(-27,-13)

(-19,-1)

(1,7)

(-18,0)

(1,7)

(-31,-24)

(-41,-32)

Nøgle: Q2W = én gang hver anden uge, QM = én gang om måneden, HMD = primær hyperkolesterolæmi og

blandet dyslipidæmi,

p-værdi < 0,05 sammenlignet med ezetimibe,

p-værdi < 0,001 sammenlignet med

ezetimibe,

nominel p-værdi < 0,001 sammenlignet med ezetimibe.

Langtids-effekt ved primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi

DESCARTES var et internationalt, dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret 52-ugers

multicenterforsøg med 901 patienter med hyperlipidæmi, der fik diæt alene, atorvastatin eller en

kombination af atorvastatin og ezetimibe. Repatha 420 mg én gang om måneden reducerede

signifikant LDL-C i forhold til baseline efter 52 uger sammenlignet med placebo (p < 0,001).

Behandlingseffekterne blev opretholdt i 1 år, hvilket blev påvist ved en reduktion i LDL-C fra uge 12

til uge 52. Reduktionen i LDL-C i forhold til baseline ved uge 52 sammenlignet med placebo var ens

uafhængigt af tidligere brug af lipidsænkende behandlinger, justeret for LDL-C og kardiovaskulær

risiko.

Repatha reducerede signifikant TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG og

Lp(a) og forhøjede HDL-C og ApoA1 ved uge 52 sammenlignet med placebo (p < 0,001) (se tabel 4).

Tabel 4. Behandlingseffekterne af evolocumab sammenlignet med placebo hos patienter med

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi – gennemsnitlig procentvis ændring fra

baseline til uge 52 (%, 95 % CI)

Forsøg

Dosis-

regimen

LDL-C

(%)

Non-HDL-

C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-

C ratio

%

ApoB/

ApoA1

ratio

%

DES-

CARTES

420 mg

(N = 599)

(-64,-55)

(-54,-46)

(-48,-41)

(-36,-31)

(-26,-19)

(-40,-18)

(3,8)

(-17,-6)

(1,5)

(-40,-34)

(-50,-43)

Nøgle: QM = én gang om måneden,

nominel p-værdi < 0,001 sammenlignet med placebo,

p-værdi < 0,001

sammenlignet med placebo.

OSLER og OSLER-2 var to randomiserede, kontrollerede, open label forlængelsesforsøg med

undersøgelse af den langsigtede sikkerhed og effekt af Repatha hos patienter, der havde fuldført

behandling i ‘hovedforsøget’. I hvert open label forlængelsesforsøg blev patienterne randomiserede i

forholdet 2:1 til at få enten Repatha plus standardbehandling (evolocumab-gruppen) eller

standardbehandling alene (kontrolgruppen) i forsøgets første år. I slutningen af det første år (uge 52 i

OSLER og uge 48 i OSLER-2) indgik patienterne i en periode kun med Repatha, hvor alle patienter

fik open label behandling med Repatha i enten yderligere 4 år (OSLER) eller 2 år (OSLER-2).

I alt 1.324 patienter deltog i OSLER. Repatha 420 mg én gang om måneden reducerede signifikant

LDL-C i forhold til baseline ved uge 12 og uge 52 sammenlignet med kontrolgruppen (p < 0,001).

Behandlingseffekterne var vedvarende i 272 uger, hvilket blev påvist ved en reduktion i LDL-C fra

uge 12 i hovedforsøget til uge 260 i open label forlængelsesforsøget. I alt 3.681 patienter deltog i

OSLER-2. Repatha reducerede LDL-C signifikant i forhold til baseline ved uge 12 og uge 48

sammenlignet med kontrolgruppen (nominel p < 0,001). Behandlingseffekterne var vedvarende,

hvilket blev påvist ved en reduktion i LDL-C fra uge 12 til uge 104 i open label forlængelsesforsøget.

Repatha reducerede signifikant TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG og

Lp(a) og forhøjede HDL-C og ApoA1 fra baseline til uge 52 i OSLER og til uge 48 i OSLER-2

sammenlignet med placebo (nominel p < 0,001). LDL-C og andre lipid-parametre vendte tilbage til

baseline inden for 12 uger efter seponering af Repatha i starten af OSLER eller OSLER-2 uden tegn

på rebound.

TAUSSIG var et open label, 5-årigt multicenter-forlængelsesforsøg med undersøgelse af

langtidssikkerhed og effekt af Repatha som supplerende behandling til lipidsænkende behandlinger

hos patienter med alvorlig familiær hyperkolesterolæmi (FH), herunder homozygot familiær

hyperkolesterolæmi. I alt 194 patienter med alvorlig familiær hyperkolesterolæmi (ikke-HoFH) og

106 patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi deltog i TAUSSIG. Alle patienter i

forsøget blev initialt behandlet med Repatha 420 mg én gang om måneden, bortset fra de patienter, der

fik lipid-aferese ved inklusionen, som startede med Repatha 420 mg én gang hver anden uge.

Doseringshyppigheden hos de patienter, der ikke fik aferese, kunne titreres op til 420 mg én gang hver

anden uge baseret på LDL-C-respons og PCSK9-niveauer. Langtidsbehandling med Repatha viste en

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/242877/2018

EMEA/H/C/003766

EPAR — sammendrag for offentligheden

Repatha (evolocumab)

En oversigt over Repatha og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Repatha, og hvad anvendes det til?

Repatha er et lægemiddel beregnet til at sænke blodets indhold af fedtstoffer.

Det anvendes til at reducere blodets indhold af fedtstoffer hos patienter med højt kolesterolindhold i

blodet som følge af en genetisk afvigelse (primær hyperkolesterolæmi), en svær form for højt

kolesterolindhold i blodet, der arves fra begge forældre (homozygot familiær hyperkolesterolæmi) og

unormal mængde af forskellige fedtstoffer, herunder kolesterol (blandet dyslipidæmi).

Det anvendes desuden til at reducere risikoen for hjerteproblemer hos patienter, der har fortykkede

arterievægge (aterosklerose) og har haft et hjerteanfald, slagtilfælde eller andre problemer med

kredsløbet (aterosklerotisk hjertesygdom).

Repatha anvendes i kombination med et statin, eller med et statin sammen med andre

fedtstofnedsættende lægemidler. Repatha kan også anvendes uden et statin hos patienter, der ikke

kan tåle statiner. Nogle patienter skal have fedtfattig kost.

Repatha indeholder det aktive stof evolocumab.

Hvordan anvendes Repatha?

Før påbegyndelsen af behandlingen med Repatha bør andre årsager til forhøjet kolesterol og unormalt

højt fedtindhold i blodet udelukkes.

Repatha leveres som injektionsvæske i fyldte sprøjter (140 mg), fyldte injektionspenne (140 mg) og

cylinderampuller (420 mg). Cylinderampullerne skal anvendes sammen med en automatisk

doseringsindretning kaldet en minidoserer. Injektionen gives under huden på maven, i låret eller i

overarmen.

Repatha (evolocumab)

EMA/242877/2018

Side 2/3

Den anbefalede dosis til voksne med primær hyperkolesterolæmi, blandet dyslipidæmi og

aterosklerotisk hjertesygdom er enten 140 mg hver anden uge eller 420 mg (indholdet af tre fyldte

sprøjter eller én cylinderampul) én gang om måneden.

Til voksne og børn fra 12-års alderen med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er den anbefalede

startdosis 420 mg én gang om måneden. Hvis den ønskede virkning ikke opnås efter 12 ugers

behandling, kan dosis forøges op til 420 mg hver anden uge.

Lægemidlet udleveres kun efter recept. Patienter kan selv tage lægemidlet, når de er blevet grundigt

instrueret.

For mere information om brug af Repatha, se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Repatha?

Det aktive stof i Repatha, evolocumab, er et monoklonalt antistof (en type protein), som er fremstillet, så

det genkender og binder til et enzym kaldet "PCSK9". Dette enzym binder sig til kolesterolreceptorerne

på overfladen af leverceller og bevirker, at disse receptorer absorberes og nedbrydes inde i cellerne. Ved

at bindes til PCSK9 og blokere det forhindrer Repatha receptorerne i at blive nedbrudt og øger derfor

antallet af dem på celleoverfladen, hvor de kan bindes til LDL-kolesterol og fjerne dette fra blodbanen.

Dette bidrager til at nedsætte kolesterolmængden i blodet. Repatha hjælper også med til at reducere

blodets indhold af andre fedtstoffer hos patienter med blandet dyslipidæmi.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Repatha?

Hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi

Hvad angår primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi blev Repatha undersøgt i ni hovedstudier

med ca. 7 400 voksne patienter, herunder patienter med heterozygot familiær sygdom. Nogle af

studierne så på Repatha alene, mens andre så på Repatha i kombination med andre fedtsænkende

lægemidler, herunder patienter på den maksimalt anbefalede dosis af statiner. Nogle studier

sammenlignede Repatha med placebo (en virkningsløs behandling) og andre med et andet lægemiddel

(ezetimibe). Disse studier viste en væsentlig nedsættelse af LDL-kolesterolindholdet i blodet (ca. 60 til 70

% mere end placebo og ca. 40 % mere end ezetimibe) fra undersøgelsens uge 10 til 12 og ved

afslutningen af uge 12.

Ved homozygot familiær hyperkolesterolæmi blev Repatha undersøgt i to hovedstudier, der omfattede

155 patienter, hvoraf 14 var børn fra 12-års alderen. Et af disse studier viste, at Repatha givet sammen

med andre fedtsænkende lægemidler nedsatte fedtindholdet i blodet efter 12 ugers behandling (ca. 15-

32 % mere end placebo givet i tillæg til andre fedtsænkende lægemidler). En anden undersøgelse viste,

at langtidsanvendelse af Repatha bevirkede en vedvarende nedsættelse af fedtindholdet i blodet hos

disse patienter i løbet af 28 ugers behandling.

Aterosklerotisk hjertesygdom

Repatha er undersøgt hos over 27 500 patienter med bekræftet tidligere hjerte-kar-sygdom. De har fået

enten Repatha eller placebo, begge sammen med optimal fedtstofnedsættende behandling, i gennemsnit

i 2 år. I Repatha-gruppen kom under 10 % (1 344 af 13 784 patienter) i løbet af undersøgelsen ud for en

hjerte-kar-hændelse (dvs. død, hjerteanfald, slagtilfælde, indlæggelse eller operation i forbindelse med

problemer med blodforsyningen til hjertet), sammenholdt med lidt over 11 % i placebogruppen (1 563 af

13 780 patienter).

Repatha (evolocumab)

EMA/242877/2018

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Repatha?

De hyppigste bivirkninger ved Repatha (som kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) er

nasopharyngitis (betændelse i næse og svælg), infektion de i øvre luftveje (næse og svælg),

rygsmerter, ledsmerter, influenza og reaktioner på injektionsstedet. Den fuldstændige liste over

bivirkninger og begrænsninger med Repatha fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Repatha godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur afgjorde, at fordelene ved Repatha opvejer risiciene, og at det kan

godkendes til anvendelse i EU. Udvalget bemærkede, at Repatha i alle studierne hos patienter med

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi væsentligt nedsatte LDL-kolesterolindholdet, der er

en kendt risikofaktor for kardiovaskulære sygdomme. Hos patienter med aterosklerotisk hjertesygdom

mindskede Repatha antallet af hjerte-kar-hændelser, navnlig hjerteanfald og slagtilfælde. Agenturet

bemærkede også, at der for patienter med homozygot familiær sygdom er begrænsede

behandlingsmuligheder, og at disse patienter har højere risiko for kardiovaskulære sygdomme. Hos

denne patientgruppe, herunder nogle børn over 12 år, nedsatte Repatha konsekvent LDL-

kolesterolindholdet mere end hvad eksisterende, fedtsænkende lægemidler er i stand til. Hvad angår

sikkerheden konstaterede agenturet, at sikkerhedsprofilen var acceptabel, og fandt ingen væsentlige

sikkerhedsproblemer.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Repatha?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Repatha.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Repatha løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Repatha vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Repatha

Repatha fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 17. juli 2015.

Yderligere information om Repatha findes på agenturets websted under:ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 04-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information