Renagel

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
07-08-2023

Aktiv bestanddel:

sevelamer

Tilgængelig fra:

Sanofi B.V.

ATC-kode:

V03AE02

INN (International Name):

sevelamer

Terapeutisk gruppe:

Alle andre terapeutiske produkter

Terapeutisk område:

Renal Dialysis; Hyperphosphatemia

Terapeutiske indikationer:

Renagel is indicated for the control of hyperphosphataemia in adult patients receiving  haemodialysis or peritoneal dialysis. Renagel should be used within the context of a multiple therapeutic approach, which could include calcium supplements, 1,25 - dihydroxy Vitamin D3 or one of its analogues to control the development of renal bone disease.

Produkt oversigt:

Revision: 36

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2000-01-28

Indlægsseddel

                42
B. INDLÆGSSEDDEL
43
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
RENAGEL 400 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
sevelamerhydrochlorid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
•
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Renagel
3.
Sådan skal du tage Renagel
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Renagel indeholder sevelamer som er det aktive stof. Det binder fosfat
fra levnedsmidler i
fordøjelseskanalen og reducerer derved fosfatkoncentrationen i
blodet.
Renagel anvendes til at kontrollere fosfatkoncentrationen i blodet hos
voksne patienter med nyresvigt,
som er i hæmodialyse eller peritonealdialyse.
Voksne patienter med nyresvigt, og som er i hæmodialyse eller
peritonealdialyse, kan ikke opretholde
normalt serumfosfatniveau i blodet. Mængden af fosfat stiger således
(dette kaldes hyperfosfatæmi).
Et øget indhold af serumfosfat kan føre til hårde aflejringer i din
krop. Dette kaldes forkalkning.
Aflejringerne kan gøre dine blodkar stive og gøre det mere
besværligt for blodet at blive pumpet rundt
i kroppen. Øget serumfosfat kan også medføre hudkløe, røde øjne
og smerter i eller brud på knogler.
Renagel kan anvendes sammen med andre lægemidler, herunder
calciumtilskud eller D-
vitamintilskud, for at behandle udviklingen af renal knoglesygdom.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE RENAGEL
TAG IKKE RENAGEL:
•
Hvis du har lavt fosfatindh
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Renagel 400 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder 400 mg sevelamerhydrochlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter, filmovertrukne
De off-white, ovale tabletter har påtrykt ”Renagel 400” på den
ene side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
_ _
Renagel er indiceret til kontrol af hyperphosphatæmi hos voksne
patienter, der er i hæmodialyse eller
peritonealdialyse. Renagel bør anvendes i forbindelse med flere andre
behandlinger, der kan omfatte
ekstra tilførsel af calcium, 1,25-dihydroxy-vitamin D
3
eller et af dettes analoge stoffer til styring af
udviklingen af renal knoglesygdom.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Startdosis_
Den anbefalede startdosis af sevelamerhydrochlorid er 2,4 g, 3,6 g
eller 4,8 g dagligt baseret på klinisk
behov og serumphosphatniveau. Renagel skal tages tre gange dagligt i
forbindelse med måltider.
Serumphosphatniveauer hos patienter,
der ikke får phosphatbindere
Startdosis Renagel 400 mg
tabletter
1,76-2,42 mmol/L (5,5-7,5 mg/dl)
2 tabletter 3 gange daglig
2,42- 2,91 mmol/L (7,5-9 mg/dl)
3 tabletter 3 gange daglig
> 2,91 mmol/L (9 mg/dl)
4 tabletter 3 gange daglig
Patienter, der tidligere har taget phosphatbindere, bør have Renagel
på gram til gram basis under
monitorering af serumphosphatniveauet for at sikre en optimal daglig
dosis.
_Titrering og vedligeholdelse _
Serumphosphatniveauerne skal nøje monitoreres, og dosen af
sevelamerhydrochlorid titreres med 0,4
g eller 0,8 g forøgelse tre gange daglig (1,2g/dag eller 2,4 g/dag)
med det formål at sænke
serumphosphatet til 1,76 mmol/L (5,5 mg/dl) eller derunder.
Serumphosphat skal testes hver anden
eller tredje uge, indtil der er opnået et stabilt
serumphosphatniveau, og derefter jævnligt.
Doseringsområdet kan variere mellem 1 og 10 tabletter pr. måltid.
Den gennemsnitlige, faktiske
daglige dosis i den kroniske fase i et klinisk studie over 1 år var
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 07-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 07-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 07-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 07-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 07-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 13-07-2015

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik