Quadramet

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-06-2015

Aktiv bestanddel:
samarium (153Sm) lexidronam pentasodium
Tilgængelig fra:
CIS bio international
ATC-kode:
V10BX02
INN (International Name):
samarium [153Sm] lexidronam pentasodium
Terapeutisk gruppe:
Terapeutiske radioaktive lægemidler
Terapeutisk område:
Smerte, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Quadramet er indiceret til lindring af knoglesmerter hos patienter med flere smertefulde osteoblastic knogle metastaser, der fylder technetium [99mTc]-mærket biphosphonates på knoglescanning. Tilstedeværelsen af osteoblastic metastaser, som kan tage op technetium [99mTc]-mærket biphosphonates skal være bekræftet forud for terapi.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000150
Autorisation dato:
1998-02-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/000150

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-06-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

31-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-06-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-06-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvæske, opløsning.

Samarium (

Sm) lexidronam pentanatrium.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Quadramet

Sådan skal De bruge Quadramet

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægemidlet Quadramet er kun til terapeutisk brug.

Dette radioaktive lægemiddel anvendes til behandling af knoglesmerter, som er forårsaget af Deres

sygdom.

Quadramet har en høj affinitet for knoglevæv. Når det er injiceret, koncentrerer det sig i

knoglelæsionerne. Da Quadramet indeholder små mængder af et radioaktivt grundstof, samarium 153,

afgives der bestråling lokalt til knoglelæsionerne, hvorved der sker lindring af knoglesmerter.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Quadramet

Brug ikke Quadramet,

hvis De er allergisk over for ethylendiamintetramethylenfosfonsyre (EDTMP) eller lignende

fosfonatforbindelser eller et af de øvrige indholdsstoffer i Quadramet (angivet i punkt 6),

hvis De er gravid,

hvis De har modtaget kemoterapi eller ekstern halvkropsbestrålingsbehandling inden for 6 uger

før.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De bruger Quadramet.

Deres læge vil tage blodprøver en gang om ugen i mindst 8 uger for at kontrollere antallet af Deres

blodplader samt hvide og røde blodlegemer, som kan falde lidt på grund af behandlingen.

Deres læge vil anbefale Dem at indtage drikkevarer og tømme deres blære så ofte som muligt i de

første 6 timer efter Quadramet injektionen. Lægen vil beslutte, på hvilket tidspunkt De vil få tilladelse

til at forlade den nuklearmedicinske afdeling.

I tilfælde af urininkontinens eller urinrørsobstruktion vil De have et urinkateter indlagt i cirka 6 timer.

For andre patienter bør urinen opsamles i mindst 6 timer.

Hvis Deres nyrefunktion er nedsat, vil mængden af den medicin De modtager, blive tilpasset hertil.

Børn og teenagere

Quadramet er ikke anbefalet til brug hos børn under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Quadramet

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Quadramet må ikke indgives til gravide kvinder.

Hvis det er nødvendigt at indgive Quadramet til en kvinde, der ammer, bør amningen standses.

3.

Sådan skal De bruge Quadramet

Deres læge vil udføre en speciel scanning inden indgivelse af Quadramet for at undersøge, hvorvidt

der er sandsynlighed for, at De vil få gavn af Quadramet.

Dosering

Én enkelt dosis på 37 megaBecquerel (Becquerel er den enhed, der anvendes til måling af

radioaktiviteten) Quadramet pr. kilogram legemsvægt injiceres.

Hvis De mener, at virkningerne af Quadramet er for kraftige eller for svage, bør De tale med Deres

læge eller apotek herom.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Quadramet skal indgives ved langsom injektion ind i en vene.

Hyppighed samt korrekt tidspunkt for indgivelse

Dette lægemiddel er ikke beregnet til at blive injiceret regelmæssigt eller vedvarende. Indgivelsen kan

imidlertid gentages 8 uger efter injektionen, afhængigt af hvordan Deres sygdom har udviklet sig.

Behandlingens varighed

De vil få lov til at forlade den nuklearmedicinske afdeling efter en dosimetrisk opfølgning (normalt

inden for 6 timer efter injektionen med Quadramet).

Hvis De har brugt for meget QUADRAMET

Da Quadramet leveres i hætteglas med én dosis, er det ikke sandsynligt, at der vil ske en utilsigtet

overdosering. Strålingsdosen til Deres krop kan begrænses ved at forøge væskeindtagelsen samt ved

hyppig udtømning af urin.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne fra indgivelse af Quadramet er sammenkædet med en nedgang i antallet af røde og

hvide blodlegemer og blodplader. Tilfælde af blødninger er rapporteret, hvoraf nogle har været

alvorlige.

Dette er grunden til, at Deres blodtællinger vil blive overvåget strengt i nogle få uger efter injektionen

med Quadramet.

De kan i sjældne tilfælde opleve let forøgede knoglesmerter nogle få dage efter injektionen med

Quadramet. De skal ikke være urolig over dette; i sådant tilfælde vil Deres medicin blive let øget.

Bivirkningen er moderat og kortvarig og vil forsvinde efter nogle timer.

Bivirkninger, såsom kvalme, opkastning, diarré og svedafsondring, blev rapporteret.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion, er rapporteret efter

indgivelse af Quadramet.

I sjældne tilfælde er følgende bivirkninger blevet observeret: Neuralgi, koagulationsforstyrrelser og

cerebrovaskulære hændelser. Disse bivirkninger blev regnet som relateret til sygdomsudviklingen.

Hvis De oplever smerte i ryggen eller forstyrrelser af sanserne, bør De så hurtigt som muligt

underrette Deres læge herom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Quadramet efter den udløbsdato, der står på etiketten.

Quadramet udløber 1 dag efter aktivitetens referenceklokkeslæt, som er angivet på etiketten.

Opbevares ved –10°C til –20°C i dybfryser i den originale emballage.

Quadramet bør bruges inden for 6 timer efter optøning. Må ikke nedfryses igen efter optøning.

Dette produkts etikette angiver korrekte opbevaringsforhold samt udløbsdato for produktets batch.

Hospitalets personale vil sikre, at produktet er opbevaret korrekt og ikke indgives til Dem efter den

angivne udløbsdato.

Opbevaringsprocedurerne bør være i overensstemmelse med nationale regulativer for radioaktive

materialer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Quadramet indeholder

Aktivt stof: samarium (

Sm) lexidronam pentanatrium.

Hver ml opløsning indeholder 1,3 GBq samarium (

Sm) lexidronam pentanatrium på referencedato.

(svarende til 20-80 µg/ml samarium pr. hætteglas).

Øvrige indholdsstoffer: total EDTMP (som EDTMP·H2O), calcium-EDTMP natriumsalt (som

Ca), total natrium (som Na), vand til injektioner.

Udseende og pakningsstørrelser

Quadramet er en opløsning til injektion.

Denne medicin er en klar, farveløs til lysegul opløsning, som er emballeret i et 15 ml klart Europæisk

Farmakopé Type I trukket hætteglas, lukket med Teflon-belagt chlorobutyl/naturgummi-lukning og en

ydre afrivningsforsegling af aluminium.

Hvert hætteglas indeholder 1,5 ml (2 GBq på referencedato) til 3,1 ml (4 GBq på referencedato.)

injektionsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

De kan finde yderligere information om Quadramet på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

Det fuldstændige produktresumé for Quadramet leveres som et separat dokument i produktpakningen

med henblik på at give sundhedspersonalet yderligere videnskabelige og praktiske oplysninger om

administration og brug af dette radioaktive lægemiddel.

Der henvises til produktresuméet (produktresuméet skal være inkluderet i pakningen)

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIVOG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 1,3 GBq samarium (

Sm) lexidronam pentanatrium på referencedato.

(svarende til 20 til 80 µg/ml samarium pr. hætteglas)

Samariums specifikke aktivitet er ca. 16 - 65 MBq/µg samarium.

Hvert hætteglas indeholder 2 - 4 GBq på referencedato.

Samarium-153 emitterer både middelenergi betapartikler og en billeddannende gammafoton og har en

halveringstid på 46,3 timer (1,93 dage). De primære strålingsemissioner for samarium-153 er anført i

Tabel 1.

TABEL 1 : DE VÆSENTLIGSTE STRÅLINGSEMISSIONSDATA FOR SAMARIUM-153

Stråling

Energi (keV)*

Forekomst

Beta

Beta

Beta

Gamma

De maksimale energier er opført for betaemissioner; den gennemsnitlige betapartikelenergi er

233 keV.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: natrium 8,1 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til lysegul opløsning med pH mellem 7,0 og 8.5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Quadramet er indiceret til lindring af knoglesmerter hos patienter med multiple smertefulde

osteoblastiske knoglemetastaser, som optager teknetium (

Tc)-mærkede bisfosfonater på

knoglescanning.

Tilstedeværelsen af osteoblastiske metastaser, der optager teknetium (

Tc)-mærkede bisfosfonater,

bør bekræftes inden behandlingen.

4.2

Dosering og administration

Quadramet bør kun indgives efter fyldestgørende onkologisk evaluering af patienten af en kvalificeret

læge, der har erfaring i brugen af radioaktive lægemidler.

Dosering

Den anbefalede dosis af QUADRAMET er 37 MBq per kg legemsvægt

Pædiatrisk population

Quadramet bør ikke anvendes til børn under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for sikkerhed og

virkning.

Administration

Quadramet skal injiceres langsomt (ca. 1 min.) intravenøst gennem et intravenøst kateder. Quadramet

bør ikke fortyndes før brug.

Patienter, der responderer på Quadramet, oplever sædvanligvis en begyndende smertelindring inden

for 1 uge efter behandlingen. Smertelindringen kan vare fra 4 uger op til 4 måneder. Patienter, som

oplever nedsat smerte kan opmuntres til at nedsætte deres forbrug af opioid analgetikum.

Gentagen indgivelse af Quadramet bør være baseret på den individuelle patients respons på tidligere

behandling samt på kliniske symptomer. Et mindste interval på 8 uger bør overholdes under

forudsætning af generhvervelse af tilstrækkelig knoglemarvsfunktion.

Data vedrørende sikkerheden i forbindelse med gentagen dosering er begrænset og baseret på specielle

udleveringer (compassionate use) af produktet.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 12.

4.3

Kontraindikationer

overfølsomhed over for det aktive stof (ethylendiamintetramethylenphosphonat (EDTMP) eller

lignende phosphonater) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

til gravide kvinder (se pkt.4.6)

til patienter, som har modtaget kemoterapi eller ekstern halvkropsbestrålingsbehandling inden

for 6 uger før.

Quadramet anvendes udelukkende som et palliativt stof og bør ikke anvendes samtidig med

myelotoksisk kemoterapi, da det kan forøge myelotoksiciteten.

Det bør ikke anvendes samtidig med andre bisfosfonater, hvis der ses en interferens på

teknetium (

Tc)-mærkede bisfosfonat knoglescanninger.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

I mangel på kliniske data bør den injicerede aktivitet tilpasses nyrefunktionen.

Brugen af Quadramet hos patienter med påvist kompromitteret knoglemarvsreserve som resultat af

tidligere behandling eller sygdom anbefales ikke, medmindre den mulige fordel ved behandlingen

opvejer risiciene.

På grund af mulig knoglemarvshæmning efter indgivelse bør blodtællingen monitoreres hver uge i

mindst 8 uger, begyndende 2 uger efter indgivelse af Quadramet, eller indtil der er generhvervet

tilstrækkelig knoglemarvsfunktion.

Patienten bør opmuntres til at indtage (eller ved intravenøs indgivelse at modtage) mindst 500 ml

væske inden injektionen, og patienten bør opmuntres til at tømme blæren så ofte som muligt efter

injektionen for at mindske bestråling af blæren.

Da clearance af Quadramet er hurtig, behøver forholdsreglerne vedrørende udskilt urinradioaktivitet

ikke tages efter 6 - 12 timer efter indgivelse.

Hos inkontinente patienter bør der tages særlige forholdsregler såsom blærekateterisation i de første

seks timer efter indgivelse for at minimere risikoen for radioaktiv kontaminering af tøj, sengetøj samt

patientens omgivelser. For andre patienter bør urinen opsamles i mindst seks (6) timer.

Blærekateterisation bør foretages hos patienter med urinvejsobstruktion.

Radioaktive lægemidler må kun modtages, anvendes og indgives af autoriserede personer i godkendte

kliniske omgivelser. Modtagelse, opbevaring, anvendelse, overførsel og bortskaffelse af lægemidlet er

underlagt regulativer og relevante tilladelser fra de lokale, kompetente, officielle myndigheder.

Radioaktive lægemidler bør klargøres af brugeren på en måde, der opfylder kravene både med hensyn

til strålingssikkerhed og farmaceutisk kvalitet. Der skal tages passende aseptiske forholdsregler i

overensstemmelse med kravene for god fremstillingspraksis (GMP) for lægemidler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af muligheden for additiv virkning på knoglemarven bør behandlingen ikke gives samtidig

med kemoterapi eller ekstern strålebehandling. Quadramet kan gives efter hver af disse behandlinger,

efter at der er taget hensyn til tilstrækkelig generhvervelse af knoglemarvsfunktionen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Quadramet er kontraindiceret (se pkt.4.3) under graviditet. Muligheden for graviditet skal udelukkes

helt. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektiv antikonception under behandlingen og hele

opfølgningsperioden.

Amning

Der forligger ingen data vedrørende udskillelse af Quadramet i modermælk. Hvis indgivelse af

Quadramet vurderes at være nødvendig, skal modermælken derfor erstattes af modermælkserstatning,

og den udmalkede mælk kasseres.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der blev observeret nedgang i antallet af hvide blodlegemer og blodplader samt anæmi hos patienter,

som fik Quadramet.

I kliniske forsøg gik antallet af hvide blodlegemer og blodplader ned til et minimum på cirka 40 % til

50 % af basislinien 3 til 5 uger efter indgivelse af en dosis og vendte som regel tilbage til niveauerne

før behandlingen 8 uger efter behandlingen.

De få patienter, som oplevede en 3. eller 4. grads hæmatopoietisk toksicitet, havde som regel enten en

anamnese med nylig ekstern strålebehandling eller kemoterapi eller havde en hurtigt fremadskridende

sygdom med eventuel inddragelse af knoglemarven.

Rapporter, der er fremkommet efter markedsføringen, om thrombocytopeni omfatter enkelte rapporter

om intracranial blødning og tilfælde med dødelig udgang.

Et lille antal patienter har rapporteret en forbigående øget knoglesmerteintensitet kort efter injektionen

(flare reaction). Dette er normalt mildt og selvbegrænsende og forekommer inden for 72 timer efter

injektionen. Sådanne reaktioner reagerer normalt på analgetika.

Bivirkninger, såsom kvalme, opkastning, diarré og svedafsondring, blev rapporteret.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion, er rapporteret efter

indgivelse af Quadramet.

Nogle få patienter oplevede rygmarvs- eller rodkompression, dissemineret intravaskulær koagulation

og cerebrovaskulære hændelser. Forekomsten af disse hændelser kan kædes sammen med udviklingen

af patientens sygdom. Når der forekommer spinale metastaser ved det cervicis-dorsale niveau, kan en

forøget risiko for rygmarvskompression ikke udelukkes.

Strålingsdosen som følge af den terapeutiske dosis kan resultere i højere forekomst af cancer og

mutationer. Det er i alle tilfælde nødvendigt at sikre, at risiciene ved bestråling er mindre end ved

selve sygdommen.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Dette produkt bør kun indgives af kvalificeret personale i autoriserede omgivelser. Risikoen for

farmakologisk overdosering er derfor lille.

De forventede risici er associeret med utilsigtet indgivelse af for megen radioaktivitet. Strålingsdosen

til kroppen kan begrænses ved at fremme en diurese samt ved hyppig urinudtømning.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Diverse smertelindrende, radioaktive lægemidler.

ATC kode: V10BX02

Virkningsmekanisme

Quadramet har en affinitet for knoglevæv og koncentreres i områder med knogleomsætning i intim

forbindelse med hydroxyapatit.

Farmakodynamisk virkning

Studier med rotter har påvist, at Quadramet hurtigt forlader blodet og lokaliseres i

knoglematrixvækstområder, især osteoidlaget, som gennemgår mineralisering.

Klinisk virkning og sikkerhed

I kliniske studier, hvor der anvendes planar billedteknik, akkumuleres Quadramet med en fordeling

mellem forandret og normalt knoglevæv på ca. 5 : 1 og mellem forandret og normalt blødt væv på ca.

6 : 1. Områder med metastatisk beskadigelse kan derfor akkumulere signifikant større mængder

Quadramet end omkringliggende normale knogler.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den samlede optagelse i knoglerne af Quadramet i studier med 453 patienter med forskellige former

for primære maligniteter var 65,5 ± 15,5 % af den indgivne radioaktivitet. Der blev konstateret en

positiv korrelation mellem optagelse i knogler og antallet af steder med metastaser. Til sammenligning

var optagelsen i knogler omvendt proportional med plasmaradioaktiviteten ved 30 minutter.

Elimination

Quadramet renses hurtigt fra blodet hos patienter. Tredive minutter efter en injektion af midlet til 22

patienter var kun 9,6 ± 2,8 % af den indgivne dosis tilbage i plasma. Ved 4 og 24 timer var plasma

radioaktiviteten gået ned fra 1,3 ± 0,7 % til 0,05 ± 0,03 %.

Urinudskillelse skete fortrinsvis i løbet af de 4 første timer (30,3 ± 13,5 %). Ved 12 timer var

35,3 ± 13,6 % af den indgivne dosis udskilt i urinen. Der skete mindre udskillelse i urinen hos

patienter, som havde omfattende knoglemetastaser, uanset mængden af den indgivne radioaktive

medicin.

Biotransformation

Ved en analyse af urinprøver konstateredes det, at der var radioaktivitet til stede som intakt kompleks.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Radiolyseprodukterne af Sm-EDTMP viste nyretoksicitet hos rotter og hunde med et nulvirksomt

niveau på 2,5 mg/kg.

Ved indgivelse af gentagne doser samarium (

Sm)-EDTMP til hunde sås det, at det tog lidt længere

tid, inden de nedsatte parametre i knoglemarv og perifert blod rettede sig end efter indgivelse af en

enkelt dosis.

Radioaktiv Sm-EDTMP er ikke blevet testet for mutagenicitet/carcinogenicitet, men på grund af

strålingsdoserne efter den terapeutiske indgivelse, bør man regne med, at det udgør en

genotoksisk/carcinogen risiko.

Ved ikke-radioaktiv Sm-EDTMP konstateredes intet mutagenpotentiale ved en gruppe in vivo og in

vitro tests. De samme resultater blev observeret for Sm-EDTMP beriget med radiolysenedbrydende

stoffer.

I et studie af EDTMP vedrørende carcinogent potentiale forekom der osteosarkomer hos rotter ved

høje doser. I fravær af genotoksiske egenskaber kan disse virkninger tillægges EDTMP chelat-

egenskaber, som fører til ossøse metabolismeforstyrrelser.

Der er ikke udført undersøgelser for at vurdere Quadramet virkning på fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Total EDTMP (som EDTMP·H

Calcium-EDTMP natriumsalt (som Ca)

Total natrium (som Na)

Vand til injektioner

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke

blandes med andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

1 dag efter aktivitetens referenceklokkeslæt, som er angivet på etiketten.

Skal anvendes inden for 6 timer efter optøning. Må ikke nedfryses igen efter optøning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Quadramet leveres frosset i tør is.

Opbevares i dybfryser ved -10

C til -20

C i den originale emballage.

Opbevaringsprocedurerne bør være i overensstemmelse med lokale regulativer for radioaktive

materialer.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

15 ml europæiske farmakopé, farveløs, type I, glas hætteglas lukket med teflonbelagt gummiprop

(klorobutyl/naturligt gummi) og aluminiumskapsel.

Hvert hætteglas indeholder 1,5 ml (2 GBq ved kalibrering) til 3,1 ml (4 GBq ved kalibrering)

opløsning til injektionsvæske.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Indgivelse af radioaktive lægemidler indebærer risici for andre personer fra ekstern stråling eller

kontamination fra urinspild, opkastning m.m.. Forsigtighedsregler vedrørende beskyttelse mod stråling

i henhold til nationale regulativer skal derfor følges.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

(Se afsnit 12, detaljerede instruktioner for fremstilling af radioaktive lægemidler)

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANKRIG

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/057/001

9.

DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 5. februar 1998

Dato for seneste fornyelse: 12. december 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

DOSIMETRI

De anslåede, absorberede bestrålingsdoser hos en gennemsnitlig voksen patient i forbindelse med en

intravenøs injektion med Quadramet fremgår af Tabel 2. Dosimetrivurderingerne blev baseret på

kliniske biodistributionsstudier, hvor der anvendtes metoder, udviklet til beregning af bestrålingsdoser

af Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee of the Society of Nuclear Medicine.

Da Quadramet udskilles i urinen, blev størrelsen af bestrålingsdosen baseret på et

urinudtømningsinterval på 4,8 timer. Ved vurderingerne af bestrålingsdoser for knogler og marv

antages det, at radioaktiviteten aflejres på knoglefladerne i overensstemmelse med autoradiogrammer

af knogleprøver, taget fra patienter, som fik Quadramet.

Stråledosen til specifikke organer, som muligvis ikke er målet for behandlingen, kan blive påvirket

signifikant af patofysiologiske ændringer, fremkaldt af sygdomsprocessen. Dette bør tages i

betragtning, når følgende information anvendes:

TABEL 2 : ABSORBEREDE STRÅLINGSDOSER

Organ

Absorberet dosis pr. injiceret aktivitet (mGy/MBq)

Binyrer

0,009

Hjerne

0,011

Bryst

0,003

Galdeblære

0,004

Øvre tyktarm

0,005

Nedre tyktarm

0,010

Tyndtarm

0,006

Myokardievæg

0,005

Nyrer

0,018

Lever

0,005

Lunger

0,008

Muskel

0,007

Ovarier

0,008

Bugspytkirtel

0,005

Rød knoglemarv

1,54

Knogleoverflader

6,76

0,004

Milt

0,004

Mave

0,004

Testikler

0,005

Thymus

0,004

Thyroid

0,007

Urinblærevæg

0,973

Uterus

0,011

Effektiv dosis (mSv/MBq)

0,307

For dette produkt er den effektive dosis, der er resultatet af en injiceret aktivitet på 2590 MBq ,

796 mSv.

For en indgivet aktivitet på 2590 MBq er den typiske strålingsdosis til det organ, den rettes mod,

knoglemetastaserne, 86,5 Gy og de typiske strålingsdoser til de kritiske organer: normale

knogleoverflader 17,5 Gy, rød knoglemarv 4,0 Gy, urinblærevæg 2,5 Gy, nyrer 0,047 Gy og ovarier

0,021 Gy.

12.

INSTRUKTIONER FOR FREMSTILLING AF RADIOAKTIVE LÆGEMIDLER

Lad produktet tø op ved stuetemperatur før anvendelse.

Injektionsopløsningen skal undersøges visuelt inden brug. Den bør være klar uden partikler.

Operatøren bør være forsigtig og beskytte øjnene, mens opløsningen undersøges for urenheder.

Aktiviteten bør måles med en dosiskalibrator, umiddelbart inden stoffet injiceres. Verificering af den

korrekte dosis bør kontrolleres, ligesom patientens ID bør kontrolleres en sidste gang umiddelbart

inden indgivelse af Quadramet.

Af sikkerhedsmæssige grunde med hensyn til beskyttelse mod stråling bør patienten behandles i

faciliteter med passende hensyntagen til den terapeutiske anvendelse af radioaktive, ikke-forseglede

kilder. Han/hun kan udskrives, når strålingsaktiviteten opfylder de grænser, som foreskrives af

gældende regulativer.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Yderligere information om Quadramet findes på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2008 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/150

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

QUADRAMET

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP's anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er QUADRAMET?

QUADRAMET er en opløsning til injektionsvæske, der indeholder det aktive stof samarium [

lexidronam pentanatrium.

Hvad anvendes QUADRAMET til?

QUADRAMET anvendes til lindring af knoglesmerter hos patienter med multiple smertefulde

osteoblastiske knoglemetastaser (når cancer har bredt sig til knoglerne). Osteoblastiske metastaser er

en type knoglemetastase, hvor nyt knoglevæv vokser hurtigt. QUADRAMET anvendes kun til

metastaser, som kan optage en type kemisk stof kaldet bisphosphonat, da dette betyder, at

metastaserne også vil optage QUADRAMET. Før behandling med QUADRAMET indledes, skal

patienterne have foretaget en knoglescanning ved brug af bisphosphonat, der er røntgenmærket med

teknetium-99m [

Tc], for at kontrollere, om deres metastaser er af den type, som QUADRAMET

kan anvendes mod.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes QUADRAMET?

QUADRAMET må kun håndteres og indgives af en person, som er autoriseret til at bruge radioaktive

lægemidler, og kun efter fuld onkologisk (cancer) evaluering. Dosen af QUADRAMET beregnes ud

fra patientens legemsvægt for at få en specifik radioaktivitetsdosis (37 megabecquerel pr. kilo

legemsvægt). Lægemidlet indgives ved langsom intravenøs injektion (i en åre) over et tidsrum på 1

minut. Patienter, der responderer på QUADRAMET, oplever sædvanligvis en begyndende

smertelindring inden for 1 uge efter behandlingen. Smertelindringen kan vare fra 4 uger op til 4

måneder.

Hvordan virker QUADRAMET?

QUADRAMET er et terapeutisk radioaktivt lægemiddel. Det aktive stof i QUADRAMET er

samarium [

Sm] lexidronam pentanatrium. Det er et kompleks (en type kemisk stof), der består af et

radioaktivt grundstof,

Sm (samarium-153), som er bundet til et andet kemisk stof ved navn

ethylendiamintetramethylenphosphonsyre (EDTMP).

Når QUADRAMET injiceres i en patient, fordeles komplekset rundt om i kroppen via blodbanen. Da

EDMTP har høj affinitet for knoglevæv, akkumuleres det i knoglerne, særligt i områder med hurtig

EMEA 2008

knoglevækst, såsom osteoblastiske metastaser. Som resultat heraf kan strålingen fra samarium-153

virke lokalt og være med til at lindre knoglesmerter.

Hvordan blev QUADRAMET undersøgt?

QUADRAMET blev undersøgt hos 373 patienter i tre hovedundersøgelser. I to af disse blev

effektiviteten af QUADRAMET sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling). Det primære

effektmål var smertereduktion. Denne måles ved hjælp af forskellige metoder, såsom visuelle eller

beskrivende skalaer, brug af analgetika (smertestillende præparater) og lægeundersøgelse.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved QUADRAMET?

QUADRAMET var effektivt til smertelindring af osteoblastiske knoglemetastaser, og, når det blev

sammenlignet med placebo, mere effektivt end placebo. I den ene af undersøgelserne, som omfattede

patienter med knoglemetastaser fra prostatacancer, var patienternes forbrug af opioide analgetika

(såsom morfin) desuden nedsat efter behandling med QUADRAMET.

Hvilken risiko er der forbundet med QUADRAMET?

De mest almindelige bivirkninger ved QUADRAMET er en reduktion i røde og hvide blodlegemer og

trombocyttal. Følgende bivirkninger er også rapporteret: asteni (afkræftelse), kvalme, opkastning,

diarré, perifert ødem (væskeansamling), hovedpine, hypotension (lavt blodtryk), svimmelhed,

amyosteni (muskelsvaghed), forvirring og perspiration (svedtendens). Den fuldstændige liste over alle

de indberettede bivirkninger ved QUADRAMET fremgår af indlægssedlen.

QUADRAMET må ikke anvendes til personer, som muligvis er overfølsomme (allergiske) over for

EDTMP eller phosphonater (lignende kemiske forbindelser). Det må ikke anvendes til gravide kvinder

eller til patienter, som inden for de sidste 6 uger har fået behandling med kemoterapi eller

halvkropsbestrålingsbehandling. QUADRAMET må ikke anvendes samtidig med nogen anden form

for kemoterapi, som påvirker knoglemarven, eller samtidig med andre bisphosphonatpræparater, hvis

disse kan interagere med den måde, QUADRAMET fikseres til knoglemetastaser.

Hvorfor blev QUADRAMET godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved QUADRAMET

er større end risiciene ved lindring af knoglesmerter hos patienter med multiple smertefulde

osteoblastiske knoglemetastaser. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

QUADRAMET.

Andre oplysninger om QUADRAMET:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for QUADRAMET til CIS bio international den 5. februar 1998. Markedsføringstilladelsen

blev fornyet den 5. februar 2003 og den 5. februar 2008.

Den fuldstændige EPAR for QUADRAMET findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12- 2007.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information