Procysbi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
mercaptaminbitartrat
Tilgængelig fra:
Chiesi Farmaceutici S.p.A
ATC-kode:
A16AA04
INN (International Name):
mercaptamine
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
cystinosis
Terapeutiske indikationer:
Procysbi er indiceret til behandling af bevist nefropatisk cystinose. Cysteamin reducerer cystinakkumulering i nogle celler (f.eks. leukocytter, muskel- og leverceller) hos nephropatiske cystinose patienter, og når behandlingen påbegyndes tidligt forsinker det udviklingen af ​​nyresvigt.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002465
Autorisation dato:
2013-09-05
EMEA kode:
EMEA/H/C/002465

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

PROCYSBI, enterokapsler, hårde, 25 mg

PROCYSBI, enterokapsler, hårde, 75 mg

Cysteamin (mercaptaminbitartrat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PROCYSBI

Sådan skal du tage PROCYSBI

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk/.

1.

Virkning og anvendelse

PROCYSBI indeholder det aktive stof cysteamin (der også kaldes mercaptamin) og anvendes til

behandling af nefropatisk cystinose hos børn og voksne. Cystinose er en stofskiftesygdom, der

påvirker kroppens funktioner og medfører unormal ophobning af aminosyren cystin i en række

organer, såsom nyrerne, øjnene, musklerne, bugspytkirtlen og hjernen. Ophobning af cystin medfører

skade på nyrerne og udskillelse af store mængder glukose, proteiner og elektrolytter. Sygdommen

rammer forskellige organer afhængigt af patientens alder.

PROCYSBI er et lægemiddel, der reagerer med cystin og nedsætter cellernes indhold af cystin.

Behandlingen med cysteamin skal påbegyndes straks efter bekræftelse af diagnosen nefropatisk

cystinose for at patienten skal få størst mulig fordel af behandlingen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PROCYSBI

Tag ikke PROCYSBI:

hvis du er allergisk over for cysteamin (der også kaldes mercaptamin) eller et af de øvrige

indholdsstoffer i PROCYSBI (angivet i afsnit 6)

hvis du er allergisk over for penicillamin

hvis du ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager PROCYSBI.

Da oral indtagelse af cysteamin ikke forhindrer aflejringer af cystinkrystaller i øjet, skal du

derfor fortsætte med at tage de cysteamin øjendråber, du har fået ordineret.

Hele cysteaminkapsler bør ikke gives til børn under seks år på grund af risikoen for, at de får

dem i den gale hals (se afsnit 3 Sådan skal du tage PROCYSBI – Administration).

Høje doser af cysteamin kan medføre alvorlige skader på huden. Lægen vil rutinemæssigt

overvåge din hud og dine knogler og om nødvendigt nedsætte dosis eller standse behandlingen

(se afsnit 4).

Behandling med cysteamin kan medføre mavesår, tarmsår og blødning (se afsnit 4).

Cysteamin kan give andre symptomer fra tarmene såsom kvalme, opkastning, appetitløshed og

mavepine. Lægen vil muligvis afbryde eller ændre doseringen, hvis disse tegn optræder.

Fortæl det til lægen, hvis du får usædvanlige eller ændrede symptomer fra maven.

Cysteamin kan give symptomer såsom krampeanfald, træthed, svimmelhed, depression og

hjernesygdom (encefalopati). Hvis du får sådanne symptomer, skal du sige det til lægen, som da

vil tilpasse din dosis.

Cysteamin kan give abnorm leverfunktion eller nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni).

Lægen vil rutinemæssigt overvåge dine blodtal og din leverfunktion.

Lægen vil overvåge dig for godartet forhøjet intrakranielt tryk (falsk hjernetumor) og/eller

hævelse af synsnerven (papilødem), som forekommer ved behandling med cysteamin. Du vil

regelmæssigt få undersøgt øjnene med henblik på denne tilstand, da rettidig behandling kan

forebygge synstab.

Brug af anden medicin sammen med PROCYSBI

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Hvis lægen udskriver bikarbonat, skal du ikke tage det samtidig med PROCYSBI, men mindst

en time før eller mindst en time efter lægemidlet.

Brug af PROCYSBI sammen med mad og drikke

Du skal forsøge at undgå måltider med højt indhold af fedt eller proteiner i mindst 1 time før og 1 time

efter, du tager PROCYSBI, samt madvarer eller væsker, der kan sænke syreindholdet i maven, som

f.eks. mælk eller yoghurt. Hvis dette ikke er muligt, kan du spise et lille måltid (ca. 100 g, fortrinsvis

kulhydrater, f.eks. brød, pasta, frugt) i tidsrummet fra en time før til en time efter indtagelse af

PROCYSBI.

Tag kapslen med en sur drik (appelsinjuice eller anden syrlig juice) eller vand. Hvis børn og patienter

har problemer med at synke, henvises til afsnit 3 Sådan skal du tage PROCYSBI - Administration.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge dette lægemiddel, hvis du er gravid, navnlig i de første tre måneder af graviditeten.

Hvis du er en kvinde, der planlægger graviditet eller bliver gravid, skal du straks tale med lægen om at

stoppe med behandlingen med dette lægemiddel, da det kan skade det ufødte barn at fortsætte

behandlingen.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ammer (se afsnit 2 under ”Brug ikke PROCYSBI”).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan bevirke nogen døsighed. I begyndelsen af behandlingen må du ikke føre

motorkøretøj, betjene maskiner eller foretage andre farlige aktiviteter, før du ved, hvordan lægemidlet

påvirker dig.

PROCYSBI indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du tage PROCYSBI

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis til dig eller dit barn afhænger af din eller dit barns alder og vægt. Den normale

vedligeholdelsesdosis er 1,3 g/m

/dag.

Dosisplan

Tag dette lægemiddel to gange dagligt med 12 timers mellemrum. Du skal prøve at undgå måltider og

mejeriprodukter mindst 1 time før og 1 time efter doseringen med PROCYSBI for at få størst mulig

fordel af lægemidlet. Hvis dette ikke er muligt, kan du spise et lille måltid (ca. 100 g, fortrinsvis

kulhydrater, f.eks. brød, pasta, frugt) i tidsrummet fra en time før til en time efter indtagelse af

PROCYSBI.

Det er vigtigt at tage PROCYSBI på samme måde fra gang til gang.

Tag hverken mere eller mindre af lægemidlet uden lægens godkendelse.

Den samlede dosis må normalt ikke være over 1,95 g/m

/dag.

Behandlingsvarighed

Behandlingen med PROCYSBI er livslang og skal følge lægens anvisninger.

Administration

Du må kun tage dette lægemiddel gennem munden.

Overhold følgende for at PROCYSBI skal virke korrekt:

Slug hele kapslen med en sur drik (appelsinjuice eller anden sur juice) eller vand. Kapsler eller

kapselindhold må ikke knuses eller tygges. Giv ikke enterokapsler til børn under 6 år, da de kan

have svært ved at synke dem og kan få dem galt i halsen. Til patienter, der ikke kan synke hele

kapsler, kan enterokapslerne åbnes, og indholdet drysses over maden (æblemos eller bærgelé)

eller blandes i en sur drik (appelsinjuice eller anden sur juice) eller vand. Få nærmere vejledning

hos den læge, der behandler barnet.

Foruden cysteamin kan behandlingen bestå i et eller flere kosttilskud som erstatning for vigtige

elektrolytter, der tabes gennem nyrerne. Det er vigtigt at tage disse kosttilskud nøjagtigt efter

anvisningerne. Hvis flere doser kosttilskud glemmes, eller der indtræder svaghed eller døsighed,

skal du spørge lægen, hvad du skal gøre.

Der skal regelmæssigt tages blodprøver til bestemmelse af cystin i de hvide blodlegemer og/eller

cysteamin i blodet, for at den rigtige dosis af PROCYSBI kan fastsættes. Du eller lægen sørger

for, at blodprøverne tages. Prøverne skal tages 12,5 timer efter den foregående dags aftendosis,

dvs. 30 minutter efter den påfølgende morgendosis. Desuden skal der regelmæssigt tages prøver

af blod og urin for at bestemme vigtige elektrolytter, så lægen kan tilpasse doserne af disse

kosttilskud.

Hvis du har taget for meget PROCYSBI

Hvis du har taget for meget PROCYSBI, skal du straks kontakte lægen eller hospitalets akutafsnit. Du

kan blive døsig.

Hvis du har glemt at tage PROCYSBI

Hvis du har glemt at tage en dosis af lægemidlet, skal du tage den snarest muligt. Men hvis der er

mindre end 4 timer til næste dosis, skal du i stedet overspringe den glemte dosis og fortsætte efter

doseringsplanen.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du oplever en eller flere af nedenstående

bivirkninger – du behøver muligvis øjeblikkelig lægehjælp:

Svær allergisk reaktion (ikke almindelig): Søg akut lægehjælp ved nogen af disse tegn på en

allergisk reaktion: nældefeber, vejrtrækningsbesvær, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals.

Hvis nogen af nedenstående bivirkninger optræder, skal du straks kontakte lægen. Nogle af disse

bivirkninger er alvorlige; spørg derfor lægen om at forklare advarselstegnene på dem:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos indtil 1 ud af 10 behandlede):

Hududslæt: Sig det straks til lægen, hvis du får hududslæt. Det kan være nødvendigt at stoppe

med PROCYSBI midlertidigt, til udslættet er svundet. Hvis udslættet er af svær grad, skal

behandlingen med cysteamin standses.

Unormal leverfunktion i henhold til blodprøver. Lægen vil overvåge dig med henblik herpå.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos indtil 1 ud af 100 behandlede):

Hudforandringer, knogleforandringer og ledproblemer: Behandling med høje doser cysteamin

kan medføre hudforandringer. Forandringerne består i mærker i huden (som ligner

strækmærker), knogleskader (såsom brud), knogledeformiteter og ledproblemer. Hold øje med

huden, når du tager dette lægemiddel. Kontakt lægen, hvis der er forandringer. Lægen vil

overvåge dig med henblik på disse problemer.

For lavt antal hvide blodlegemer. Lægen vil overvåge dig med henblik herpå.

Symptomer fra centralnervesystemet: Nogle patienter har ved behandling med cysteamin fået

krampeanfald og depression og tendens til stærk søvnighed. Sig det til lægen, hvis du får

sådanne symptomer.

Problemer med mave-tarmsystemet: Patienter i behandling med cysteamin har fået mavesår og

blødning. Fortæl det straks til lægen, hvis du får mavesmerter, kvalme, opkastning,

appetitløshed eller blodigt opkast.

Cysteamin kan medføre godartet forhøjet intrakranielt tryk, også kaldet falsk hjernesvulst. Ved

denne tilstand er der forhøjet tryk i den væske, der omgiver hjernen. Sig det straks til lægen,

hvis du får nogen af følgende symptomer, når du tager PROCYSBI: hovedpine, summen eller

susen for ørerne, svimmelhed, kvalme, dobbeltsyn, sløret syn, synstab, smerte bag øjnene eller

smerte ved øjenbevægelser. Lægen vil følge dig med øjenundersøgelser, så problemet kan blive

behandlet tidligt. Derved mindskes risikoen for synstab.

De øvrige bivirkninger med PROCYSBI er anført nedenfor sammen med et skøn over deres

hyppighed.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede)

diarré

feber

følelse af at sove

Almindelige bivirkninger:

dårlig ånde og kropslugt

halsbrand

træthed

Ikke almindelige bivirkninger:

smerter i benene

skoliose (sideværts skævhed af rygsøjlen)

knogleskørhed

misfarvet hår

krampeanfald

nervøsitet

hallucinationer

nyrepåvirkning, der viser sig ved hævede arme og ben og vægtøgning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og på flaskeetiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis folietætningen har været åben i mere end 30 dage. Kassér den åbne flaske,

og brug en ny flaske.

Opbevares i køleskab (2 °C

8 °C). Må ikke nedfryses. Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C efter åbning. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PROCYSBI indeholder:

Aktivt stof: cysteamin (som mercaptaminbitartrat). Hver enterokapsel indeholder 25 mg eller

75 mg cysteamin.

Øvrige indholdsstoffer:

I kapslerne: mikrokrystallinsk cellulose, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1),

hypromellose, talcum, triethylcitrat, natriumlaurilsulfat.

I kapselskallen: gelatine, titaniumdioxid (E171), indigocarmin (E132).

I trykfarven: shellac, povidon (K-17), titaniumdioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

PROCYSBI, 25 mg, leveres som blå, hårde enterokapsler. Den lyseblå kapseloverdel er påtrykt

”PRO”-logoet med hvid trykfarve, og underdelen er påtrykt “25 mg” med hvid trykfarve. En

hvid plastikflaske indeholder 60 kapsler. Låget er børnesikret og har folietætning. Hver flaske

indeholder to plastikcylindre til ekstra beskyttelse mod fugt og luft.

PROCYSBI, 75 mg, leveres som blå, hårde enterokapsler. Den mørkeblå kapseloverdel er

påtrykt ”PRO”-logoet med hvid trykfarve, og underdelen er påtrykt “75 mg” med hvid

trykfarve. En hvid plastikflaske indeholder 250 kapsler. Låget er børnesikret og har

folietætning. Hver flaske indeholder tre plastikcylindre til ekstra beskyttelse mod fugt og luft.

Alle cylindre skal forblive i flasken under anvendelsen. Cylindrene kan kasseres sammen med

flasken efter brug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Fremstiller

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

PROCYSBI, enterokapsler, hårde, 25 mg

PROCYSBI, enterokapsler, hårde, 75 mg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

PROCYSBI 25 mg hård kapsel

Hver hård kapsel indeholder 25 mg cysteamin (som mercaptaminbitartrat).

PROCYSBI 75 mg hård kapsel

Hver hård kapsel indeholder 75 mg cysteamin (som mercaptaminbitartrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Enterokapsel, hård.

PROCYSBI 25 mg hård kapsel

Lyseblå hårde kapsler, størrelse 3, med påskriften “25 mg” med hvid trykfarve, og lyseblå overdel

med påtrykt ”PRO”-logo med hvid trykfarve.

PROCYSBI 75 mg hård kapsel

Lyseblå hårde kapsler, størrelse 0, med påskriften “75 mg” med hvid trykfarve, og mørkeblå overdel

med påtrykt ”PRO”-logo med hvid trykfarve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

PROCYSBI er indiceret til behandling af bevist nefropatisk cystinose. Cysteamin nedsætter

akkumuleringen af cystin i visse celler (f.eks. leukocytter, muskel- og leverceller) hos patienter med

nefropatisk cystinose, og når behandlingen indledes tidligt, forsinker cysteamin udviklingen af

nyresvigt.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med PROCYSBI bør initieres under ledelse af en læge med erfaring i behandling af

cystinose.

Behandlingen med cysteamin skal begynde, så snart diagnosen er bekræftet (dvs. forhøjet indhold af

cystin i leukocytterne) for at patienten skal opnå størst mulig fordel af behandlingen.

Dosering

Cystinkoncentrationen i leukocytterne kan for eksempel måles ved flere forskellige teknikker, såsom

specifikke undergrupper af leukocytter (f.eks. granulocytanalyse) eller den blandede leukocytanalyse,

hvor hver analyse har forskellige målværdier. Læger og sundhedspersonale skal referere til

analysespecifikke behandlingsmål fra de individuelle testlaboratorier, når de tager beslutninger om

diagnose og PROCYSBI-dosering for patienter med cystinose. For eksempel er det terapeutiske mål at

holde leukocytternes indhold af cystin < 1 nmol hemicystin/mg protein (målt med den blandede

leukocytanalyse) 30 minutter efter doseringen. For de patienter, der får en stabil dosis af PROCYSBI

og ikke har let adgang til at få målt de hvide blodlegemers (leukocytter) cystinindhold, skal

behandlingen sigte mod, at cysteamin i plasma holdes > 0,1 mg/l 30 minutter efter doseringen.

Tidspunktet for bestemmelsen: PROCYSBI skal administreres hver 12. time. Bestemmelsen af cystin i

leukocytter og/eller cysteamin i plasma skal ske 12,5 timer efter den foregående aftendosis, dvs.

30 minutter efter den påfølgende morgendosis.

Skift fra cysteaminbitartrat, hårde kapsler, med hurtig udløsning

Patienter med cystinose, der er i behandling med cysteaminbitartrat med hurtig udløsning, kan skifte

til en samlet daglig dosis af PROCYSBI, der svarer til den tidligere samlede daglige dosis af

cysteaminbitartrat med hurtig udløsning. Den totale daglige dosis skal deles i to og administreres hver

12. time. Den anbefalede maksimale dosis af cysteamin er 1,95 g/m

/dag. En dosering over

1,95 g/m

/dag frarådes (se pkt. 4.4).

Patienter, der overgår fra cysteaminbitartrat med hurtig udløsning til PROCYSBI, bør have

kontrolleret leukocytternes cystinindhold inden for 2 uger og efterfølgende hver tredje måned for at

vurdere, om dosis er optimal som ovenfor beskrevet.

Nydiagnostiserede voksne patienter

Nydiagnosticerede voksne patienter skal begynde med 1/6 til 1/4 af den tilsigtede

vedligeholdelsesdosis af PROCYSBI. Den tilsigtede vedligeholdelsesdosis er 1,3 g/m

/dag, fordelt på

to doser med 12 timers mellemrum. Dosis bør øges, hvis der er tilstrækkelig tolerance, og

leukocytternes cystinindhold forbliver > 1 nmol hemicystin/mg protein (målt med den blandede

leukocytanalyse). Den anbefalede maksimale dosis af cysteamin er 1,95 g/m

/dag. En dosering over

1,95 g/m

/dag frarådes (se pkt. 4.4).

Målværdierne angivet i produktresuméet er fastlagt med den blandede leukocytanalyse. Det bør

bemærkes, at behandlingsmål for cystindepletion er analysespecifikke, og forskellige analyser har

specifikke behandlingsmål. Derfor skal læger og sundhedspersonale referere til analysespecifikke

behandlingsmål fra de individuelle testlaboratorier.

Nydiagnosticeret pædiatrisk population

Den tilsigtede vedligeholdelsesdosis på 1,3 g/m

/dag kan tilnærmes ved hjælp af nedenstående tabel,

der både tager hensyn til overfladeareal og vægt

Vægt i kg

Anbefalet dosis i mg

Hver 12. time*

0–5

5–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–40

41–50

> 50

1000

* En højere dosis kan være nødvendig for at opnå målkoncentrationen af cystin i leukocytter.

En dosering over 1,95 g/m

/dag frarådes.

Særlige populationer

Patienter med ringe tolerabilitet

Patienter med ringe tolerabilitet vil stadig have væsentlig fordel af at få sænket leukocytternes

cystinindhold til under 2 nmol hemicystin/mg protein (målt med den blandede leukocytanalyse). For at

nå dette niveau kan cysteamindosis øges til højst 1,95 g/m

/dag. En dosering på 1,95 g/m

/dag af

cysteaminbitartrat med hurtig udløsning er forbundet med øget seponering af behandlingen på grund

af intolerans og øget forekomst af bivirkninger. Ved indledende dårlig tolerabilitet af cysteamin på

grund af gastrointestinale symptomer eller forbigående hududslæt bør behandlingen midlertidigt

seponeres for derefter at genoptages med en lavere dosering, der gradvis øges til det hensigtsmæssige

niveau (se pkt. 4.4).

Dialysepatienter og post-transplantationspatienter:

Hos dialysepatienter har visse former for cysteamin undertiden været dårligere tolereret (medfører

flere bivirkninger). Hos disse patienter anbefales tættere overvågning af leukocytternes cystinniveau.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Normalt er dosisjustering ikke nødvendig, men leukocytternes cystinniveau bør følges.

Patienter med nedsat leverfunktion

Normalt er dosisjustering ikke nødvendig, men leukocytternes cystinniveau bør følges.

Administration

Dette lægemiddel kan administreres ved at sluge de intakte kapsler samt drysse kapselindholdet

(enterokorn) på mad eller det kan administreres via en mavesonde.

Kapsler og kapselindhold må ikke knuses eller tygges.

Oversprungne doser

Hvis en dosis glemmes, bør den tages så hurtigt som muligt. Hvis der er mindre end 4 timer til næste

dosis, skal patienten dog overspringe den glemte dosis og fortsætte efter den faste doseringsplan. Der

må ikke tages en dobbelt dosis.

Administration sammen med et måltid

Cysteaminbitratrat kan administreres sammen med en syrlig frugtjuice eller vand.

Cysteaminbitartrat bør ikke gives sammen med et måltid med højt fedt- eller proteinindhold eller med

frossen mad såsom is. Måltider og mejeriprodukter bør konsekvent undgås i mindst 1 time før og

1 time efter doseringen med PROCYSBI. Patienter, der ikke kan faste så længe, bør nøjes med et lille

måltid (

100 gram) (fortrinsvis kulhydrater) i tidsrummet fra en time før til en time efter

administration af PROCYSBI. Det er vigtigt, at doseringen af PROCYSBI i forhold til måltiderne

finder sted på en konsekvent og ensartet måde (se pkt. 5.2)

Til pædiatriske patienter med risiko for aspiration (under seks år) åbnes de hårde kapsler, og indholdet

drysses på mad eller drikke som angivet nedenfor.

Indtagelse ved drysning på maden

Kapslerne til morgen- eller aftendosis åbnes, og indholdet drysses på ca. 100 gram æblemos eller

frugtgele. Der omrøres forsigtigt, så cysteamin-kornene fra kapslerne blandes op i den bløde mad.

Hele denne blanding skal indtages. Dette kan efterfølges af 250 ml af en acceptabel sur drik –

frugtjuice (f.eks. appelsinjuice eller enhver anden sur frugtjuice) eller vand. Blandingen skal indtages

senest to timer efter at den er tilberedt, og skal opbevares nedkølet fra tilberedningen til indtagelsen.

Administration gennem sonde

Kapslerne til morgen- eller aftendosis åbnes, og indholdet drysses på ca. 100 gram æblemos eller

frugtgelé. Indholdet omrøres forsigtigt, så cysteamin-kornene blandes op i den bløde mad. Blandingen

gives derefter gennem gastrostomisonde, nasogastrisk sonde eller gastrostomi-jejunostomi-sonde.

Blandingen skal administreres senest 2 timer efter tilberedningen og kan opbevares nedkølet fra

tilberedningen til indtagelsen.

Indtagelse sammen med appelsinjuice eller anden sur frugtjuice eller vand

Kapslerne til den pågældende morgen- eller aftendosis åbnes, og indholdet drysses i 100-150 ml sur

frugtjuice eller vand. Nedenfor er angivet forskellige administrationsmåder.

Mulighed 1 / Sprøjte: Der omrøres forsigtigt i 5 minutter, hvorefter blandingen af korn af

cysteamin og sur frugtjuice eller vand suges op i en doseringssprøjte.

Mulighed 2 / Kop: Blandingen omrøres forsigtigt i 5 minutter i en kop eller rystes forsigtigt i

fem minutter i en kop med låg (f.eks. med drikketud). Blandingen af korn af cysteamin og sur

frugt juice eller vand drikkes.

Blandingen skal indgives (drikkes) senest 30 minutter efter tilberedning, og opbevares nedkølet fra

tilberedningen til indtagelsen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, enhver form for cysteamin (mercaptamin) eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for penicillamin.

Amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

En dosering over 1,95 g/m

/dag frarådes (se pkt. 4.2).

Det er ikke påvist, at oral indtagelse af cysteamin forhindrer aflejringer af cystinkrystaller i øjet. Når

cysteamin-øjendråber anvendes til dette formål, bør behandlingen derfor fortsætte.

Hvis der konstateres eller planlægges graviditet, bør behandlingen tages op til nøje overvejelse, og

patienten skal oplyses om den teratogene risiko ved cysteamin (se pkt. 4.6).

På grund af risikoen for aspiration (se pkt. 4.2) bør hele PROCYSBI hårde kapsler ikke gives til børn

under ca. 6 år.

Dermatologiske risici

Der er beskrevet tilfælde, hvor dosisreduktion af cysteamin medførte bedring af alvorlige hudlæsioner

hos patienter, der var behandlet med høje doser af cysteaminbitartrat med hurtig udløsning eller med

andre salte af cysteamin. Lægen bør rutinemæssigt overvåge hud og knogler hos patienter i behandling

med cysteamin.

Hud- eller knogleforandringer bør medføre dosisreduktion eller seponering af cysteamin.

Behandlingen kan genoptages med lavere dosis under tæt overvågning og derefter langsomt titreres til

en passende terapeutisk dosis (se pkt. 4.2). Hvis der opstår svært hududslæt såsom erythema

multiforme bullosa eller toksisk epidermal nekrolyse, bør behandlingen med cysteamin ikke

genoptages (se pkt. 4.8).

Gastrointestinale risici

Der er rapporteret gastrointestinal ulceration og blødning ved behandling med cysteaminbitartrat med

hurtig udløsning. Lægen bør være opmærksom på tegn på ulceration og blødning og bør oplyse

patienter og/eller omsorgsgivere om tegnene og symptomerne på alvorlig gastrointestinal toksicitet og

om, hvad de skal gøre, hvis de iagttager dem.

I forbindelse med cysteamin er set gastrointestinale symptomer bestående af kvalme, opkastning,

anoreksi og mavesmerter.

Strikturer på ileocøkum og colon (fibroserende colonsygdom) blev først beskrevet hos patienter med

cystisk fibrose, der fik høje doser af pankreasenzymer som tabletter med enterocoating af

methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), der er et af hjælpestofferne i PROCYSBI. Som

sikkerhedsforanstaltning bør usædvanlige eller ændrede abdominalsymptomer vurderes lægeligt for at

udelukke muligheden af fibroserende colonsygdom.

Centralnervesystemet (CNS)

CNS-symptomer såsom krampeanfald, letargi, somnolens, depression og encefalopati er blevet sat i

forbindelse med cysteamin. Hvis der opstår CNS-symptomer, bør patienten vurderes omhyggeligt og

dosis om nødvendigt justeres. Patienterne bør undgå potentielt farlige aktiviteter, indtil virkningerne af

cysteamin på deres mentale funktion kendes (se pkt. 4.7).

Leukopeni og abnorm leverfunktion

Cysteamin er undertiden blevet sat i forbindelse med reversibel leukopeni og abnorm leverfunktion.

Derfor bør blodtælling og leverfunktion overvåges.

Benign intrakraniel hypertension

Ved behandling med cysteaminbitartrat er indberettet benign intrakraniel hypertension (eller

pseudotumor cerebri) og/eller papilødem, der svandt ved tilføjelse af diuretikabehandling (erfaringer

efter markedsføring med cysteaminbitartrat med hurtig udløsning). Patienten bør instrueres om at

fortælle om ethvert af følgende symptomer: hovedpine, tinnitus, svimmelhed, kvalme, diplopi, sløret

syn, synstab, smerter bag øjnene og smerter ved øjenbevægelser. Der kræves jævnlig øjenundersøgelse

for at diagnosticere denne tilstand tidligt og i givet fald behandle den rettidigt, så synstab undgås.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i PROCYSBI

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det kan ikke udelukkes, at cysteamin medfører klinisk relevant induktion af CYP-enzymer, hæmning

af P-gp og BCRP i tarmen og hæmning af transportproteiner for optagelse i leveren (OATP1B1,

OATP1B3 and OCT1).

Koadministration med elektrolyt- og mineralsubstitution

Cysteamin kan administreres sammen med substitution af de elektrolytter (bortset fra bikarbonat) og

mineraler, der anvendes til behandling af Fanconis syndrom, samt vitamin D og thyroideahormon.

Administration af bikarbonat bør finde sted mindst en time før eller en time efter PROCYSBI for at

undgå potentiel hurtigere udløsning af cysteamin.

Indometacin er hos nogle patienter blevet anvendt samtidig med cysteamin. Hos nyretransplanterede

patienter er afstødningshindrende medicin blevet anvendt sammen med cysteamin.

In vivo koadministration af protonpumpehæmmeren omeprazol havde ingen indvirkning på

eksponeringen for cysteaminbitartrat.

4.6

Fertilitet, graviditet og amninghttp://en.wikipedia.org/wiki/Lactation

Graviditet

Der er ingen tilstrækkelige data fra anvendelse af cysteamin til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet, herunder teratogenese (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt. Virkningen på graviditet af ubehandlet cystinose er ligeledes ukendt. Cysteaminbitartrat bør

derfor ikke anvendes under graviditeten, navnlig ikke i første trimester, medmindre det er klart

nødvendigt (se pkt. 4.4).

Hvis der konstateres eller planlægges graviditet, bør behandlingen tages op til nøje overvejelse, og

patienten skal oplyses om den teratogene risiko ved cysteamin.

Amning

Det er ukendt, om cysteamin udskilles i human mælk. På grund af resultaterne af dyreforsøg hos

diegivende hunner og nyfødte (se pkt. 5.3) er amning imidlertid kontraindiceret hos kvinder i

behandling med PROCYSBI (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Dyreforsøg har vist påvirkning af fertiliteten (se pkt. 5.3). Azoospermi er beskrevet hos mandlige

patienter med cystinose.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cysteamin påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Cysteamin kan forårsage sløvhed. I begyndelsen af behandlingen bør patienten ikke udføre potentielt

farlige aktiviteter, før lægemidlets påvirkning af den pågældende patient kendes.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Cysteaminbitartrat i formuleringen med hurtig udløsning forventes at give bivirkninger hos ca. 35 %

af patienterne. Bivirkningerne omfatter hovedsagelig mave-tarmsystemet og centralnervesystemet.

Ved optræden af sådanne bivirkninger efter initiering af behandlingen med cysteamin kan der opnås

bedre tolerabilitet ved midlertidig seponering og gradvis genoptagelse af behandlingen.

I kliniske undersøgelser med raske forsøgspersoner var de hyppigste bivirkninger gastrointestinale

symptomer (16 %), hovedsageligt som enkeltepisoder af let eller moderat sværhed. Hos raske

forsøgspersoner var bivirkningsprofilen den samme som hos patienter hvad angår gastrointestinale

forstyrrelser (diarré og abdominalsmerter).

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret ved brug af den følgende konvention: meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter aftagende alvorlighed:

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighed: bivirkning

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Leukopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig: Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig: Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Nervøsitet, hallucinationer

Almindelig: Hovedpine, encefalopati

Nervesystemet

Ikke almindelig: Somnolens, kramper

Meget almindelig: Opkastning, kvalme, diarré

Almindelig: Abdominalsmerter, dårlig ånde,

dyspepsi, gastroenteritis

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Gastrointestinalt ulcus

Almindelig: Unormal hudlugt, udslæt

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: Ændret hårfarve, striae i huden,

skrøbelig hud (molluskoide pseudotumorer på

albuerne)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig: Hyperekstension af led, smerter i

benene, genu valgum, osteopeni, kompressionsbrud,

skoliose

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: Nefrotisk syndrom

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighed: bivirkning

Meget almindelig: Letargi, pyreksi

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig: Asteni

Undersøgelser

Almindelig: Leverfunktionsprøver abnorme

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Erfaringer fra kliniske undersøgelser med PROCYSBI

I kliniske undersøgelser, der sammenlignede PROCYSBI med cysteaminbitartrat med hurtig

udløsning, fik en tredjedel af patienterne meget hyppige gastrointestinale forstyrrelser (kvalme,

opkastning, abdominalsmerter). Desuden sås hyppige symptomer fra nervesystemet (hovedpine,

somnolens, letargi) og hyppige generaliserede symptomer (asteni).

Erfaringer efter markedsføring med cysteaminbitartrat med hurtig udløsning

I forbindelse med cysteaminbitartrat med hurtig udløsning er indberettet benign intrakraniel

hypertension (eller pseudotumor cerebri) med papilødem, hudlæsioner, molluskoide pseudotumorer,

striae i huden, skrøbelig hud, hyperekstension af led, smerter i benene, genu valgum, osteopeni,

kompressionsfrakturer og skoliose (se pkt. 4.4).

Der er indberettet to tilfælde af nefrotisk syndrom, der opstod inden for 6 måneder efter initiering af

behandlingen og gradvis bedredes efter seponering. Histologisk sås i det ene tilfælde membranøs

glomerulonefritis af det renale allotransplantat, og i det andet interstitiel nefritis som følge af

hypersensitivitet.

Der er indberettet enkelte tilfælde, der minder om Ehlers-Danlos syndrom, på albuerne af børn i

kronisk behandling med høje doser af forskellige cysteaminformuleringer (cysteaminhydrochlorid,

cysteamin eller cysteaminbitartrat), hovedsageligt i højere dosis end den maksimale dosis på

1,95 g/m

/dag. Disse hudlæsioner har i visse tilfælde været forbundet med striae i huden og

knogleforandringer, der først blev opdaget ved røntgenundersøgelse. De indberettede

knogleforandringer var genu valgum, smerter i benene, hypermobile led, osteopeni, kompressionsbrud

og skoliose. I de få tilfælde, hvor der blev foretaget histopatologisk undersøgelse af huden, tydede

resultaterne på angioendoteliomatose. Én patient døde efterfølgende af akut cerebral iskæmi med

udtalt vaskulopati. Hudforandringerne på albuerne svandt hos nogle patienter ved dosisreduktion af

cysteamin med hurtig udløsning (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering med cysteamin kan medføre tiltagende letargi.

Ved en eventuel overdosering bør der gives passende støttende behandling til opretholdelse af

respiration og kredsløb. Der kendes ingen specifik antidot. Det er ukendt, om cysteamin fjernes ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre stofskiftesygdomme, midler mod cystinose, ATC-kode:

A16AA04.

Cysteamin er den simpleste stabile aminothiol og er et nedbrydningsprodukt af aminosyren cystein.

Cysteamin deltager i lysosomerne i en thiol-disulfid-udvekslingsreaktion, hvor cystin omdannes til

cystein og det blandede disulfid cystein-cysteamin, der begge kan forlade lysosomet hos patienter med

cystinose.

Leukocytternes cystinindhold er < 0,2 nmol hemicystin/mg protein hos normale personer, og

sædvanligvis under 1 nmol hemicystin/mg protein hos personer, som er heterozygote for cystinose,

målt med den blandede leukocytanalyse. Hos personer med cystinose er leukocytternes cystinindhold

forhøjet til over 2 nmol hemicystin/mg protein.

Hos sådanne patienter overvåges leukocytternes cystinindhold for at bestemme doseringens egnethed,

idet målingen finder sted 30 minutter efter doseringen med PROCYSBI.

En randomiseret farmakokinetisk og farmakodynamisk afgørende fase 3-PK og PD

overkrydsningsundersøgelse (som også var den første randomiserede undersøgelse nogensinde med

cysteaminbitartrat med hurtig udløsning) viste, at patienter i steady-state behandling med PROCYSBI

hver 12. time (Q12H) vedvarende var relativt depleteret for cystin i leukocytterne i forhold til

cysteaminbitartrat med hurtig udløsning hver 6. time (Q6H). Der blev randomiseret 43 patienter:

27 børn i alderen 6-12 år, 15 unge voksne i alderen 12-21 år og 1 voksen med cystinose og med nativ

nyrefunktion baseret på en skønnet glomerulær filtrationshastighed (GFR) (korrigeret for

kropsoverfladeareal) > 30 ml/minut/1,73 m

. Af disse 43 patienter udgik 2 søskende i slutningen af

den første overkrydsningsperiode, den ene på grund af en planlagt operation; 41 patienter gennemførte

protokollen. 2 patienter blev udelukket fra pr.-protokol analysen, da deres cystinindhold i

leukocytterne steg til over 2 nmol hemicystin/mg protein i perioden med behandling med cysteamin

med hurtig udløsning. 39 patienter blev inkluderet i den endelige analyse pr. protokol af den primære

virkning.

Pr.-protokol (PP) population (N=39)

Cysteaminbitartrat med hurtig

udløsning

PROCYSBI

Cystinindhold i leukocytter

(mindste kvadraters gennemsnit ±

standardfejl) i nmol hemicystin/mg

protein*

0,44 ± 0,05

0,51 ± 0,05

Behandlingseffekt

(mindste kvadraters gennemsnit ±

standardfejl; 95,8 % SI; p-værdi)

0,08 ± 0,03; [0,01; 0,15]; <0,0001

Populationen af alle evaluerbare patienter (ITT) (N=41)

Cysteaminbitartrat med hurtig

udløsning

PROCYSBI

Cystinindhold i leukocytter

(mindste kvadraters gennemsnit ±

standardfejl) i nmol hemicystin/mg

protein*

0,74 ± 0,14

0,53 ± 0,14

Behandlingseffekt

(mindste kvadraters gennemsnit ±

standardfejl; 95,8 % SI; p-værdi)

-0,21 ± 0,14; [-0,48; 0,06]; <0,001

målt med den blandede leukocytanalyse

40 af 41 (40/41) patienter, der gennemførte fase 3-undersøgelsen, indgik i en prospektiv undersøgelse

med PROCYSBI, der forblev åben så længe PROCYSBI ikke kunne ordineres af patientens

behandlende læge. I denne undersøgelse var leukocytternes cystinindhold, målt med den blandede

leukocytanalyse, altid i gennemsnit under optimal kontrol med < 1 nmol hemicystin/mg protein. Den

skønnede glomerulære filtrationshastighed (eGFR) ændrede sig ikke i den undersøgte population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den relative biotilgængelighed er ca. 125 % i forhold til cysteamin med hurtig udløsning.

Fødeindtagelse nedsætter absorptionen af PROCYSBI: Fødeindtagelse 30 minutter før dosering

medfører således ca. 35 % lavere eksponering, og fødeindtagelse 30 minutter efter dosering medfører

ca. 16 og 45 % lavere eksponering for henholdsvis hele og åbnede kapsler). Fødeindtagelse to timer

efter administration havde ingen indflydelse på absorptionen af PROCYSBI.

Fordeling

In vitro plasmaproteinbindingen af cysteamin, der hovedsagelig bindes til albumin, er ca. 54 % og

uafhængig af lægemidlets plasmakoncentration i hele det terapeutiske område.

Biotransformation

Udskillelsen af uændret cysteamin i urinen er påvist at være mellem 0,3 % og 1,7 % af den totale

daglige dosis, baseret på data fra fire patienter; cysteamin udskilles hovedsagelig som sulfat.

In vitro-data tyder på, at cysteaminbitartrat metaboliseres af en række forskellige CYP-enzymer,

herunder CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP2E1. CYP2A6 og

CYP3A4 var ikke involveret i metaboliseringen af cysteaminbitartrat under eksperimentelle

betingelser.

Elimination

Den terminale halveringstid af cysteaminbitartrat er ca. 4 timer.

Cysteaminbitartrat hæmmer ikke CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4 in vitro.

In vitro: Cysteaminbitartrat er et substrat for P-gp og OCT2, men ikke for BCRP, OATP1B1,

OATP1B3, OAT1, OAT3 eller OCT1. Cysteaminbitartrat hæmmer ikke OAT1, OAT3 eller OCT2.

Særlige populationer

Farmakokinetikken af cysteaminbitartrat er ikke undersøgt hos særlige populationer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I publicerede undersøgelser med cysteamin er beskrevet kromosomforandringer i dyrkede eukaryote

cellelinier, men specifikke undersøgelser med cysteamin viste hverken mutagene effekter ved Ames

test eller klastogene effekter i mikronucleustest hos mus. Der sås ingen mutagene virkninger i en

undersøgelse med bakteriel tilbagemutation (“Ames test”) af det cysteaminbitartrat, der anvendes til

PROCYSBI.

Reproduktionsundersøgelser viste embryoføtale toksiske effekter (resorptioner og

postimplantationstab) hos rotter ved et dosisniveau på 100 mg/kg/dag og hos kaniner ved en

cysteamindosis på 50 mg/kg/dag. Der er beskrevet teratogene virkninger hos rotter ved indgift af

cysteamin i en dosis på 100 mg/kg/dag i hele organogeneseperioden.

Dette svarer til 0,6 g/m

/dag hos rotten, hvilket er lidt under det halve af den anbefalede kliniske

vedligeholdelsesdosis af cysteamin, dvs. 1,3 g/m

/dag. Der sås nedsat fertilitet hos rotter ved

375 mg/kg/dag, en dosis, der forsinkede væksten i kropsvægt. Denne dosis nedsatte ligeledes ungernes

vægtstigning og overlevelse under laktation. Høje doser cysteamin forringer diegivende moderdyrs

evne til at ernære deres unger. En enkelt dosis af stoffet hæmmer sekretionen af prolaktin hos dyr.

Administration af cysteamin til nyfødte rotter medførte katarakt.

Ved oral og parenteral indgift af høje doser cysteamin opstår der ulcus duodeni hos rotter og mus, men

ikke hos aber. Stoffet medfører depletion af somatostatin ved eksperimentel indgift hos flere dyrearter.

Konsekvensen heraf for lægemidlets kliniske anvendelse kendes ikke.

Der er ikke udført karcinogenicitetsundersøgelser med cysteaminbitartrat som enterokapsler.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

cellulose, mikrokrystallinsk

methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1)

hypromellose

talcum

triethylcitrat

natriumlaurilsulfat

Kapselskal

gelatine

titaniumdioxid (E171)

indigocarmin (E132)

Trykfarve

shellac

povidon K-17

titaniumdioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

24 måneder

Opbevaringstid i brug: 30 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C efter åbning.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PROCYSBI 25 mg hård kapsel

50 ml hvid HDPE-flaske indeholdende 60 kapsler med én to-i-en cylinder med tørremiddel og én

iltabsorberende cylinder; børnesikret lukke af polypropylen.

Hver flaske indeholder to cylindre af plast til ekstra beskyttelse mod fugt og luft.

Begge cylindre skal forblive i flasken under anvendelsen. Cylindrene kan kasseres sammen med

flasken efter brug.

PROCYSBI 75 mg hård kapsel

400 ml hvid HDPE-flaske med børnesikret lukke af polypropylen indeholdende 250 kapsler og en 2-i-

1-cylinder med tørremiddel og to iltabsorberende cylindre.

Hver flaske indeholder tre plastcylindre til ekstra beskyttelse mod fugt og luft.

Alle 3 cylindre skal forblive i flasken under anvendelsen. Cylindrene kan kasseres sammen med

flasken efter brug.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

PROCYSBI 25 mg hård kapsel

EU/1/13/861/001

PROCYSBI 75 mg hård kapsel

EU/1/13/861/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 06.09.2013

Dato for seneste fornyelse: 26.07.2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/584594/2013

EMEA/H/C/002465

EPAR - sammendrag for offentligheden

Procysbi

mercaptamin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Procysbi. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Procysbi bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Procysbi, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Procysbi, og hvad anvendes det til?

Procysbi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof mercaptamin (også kaldet cysteamin).

Procysbi anvendes til behandling af nefropatisk cystinose (cystinose, der angriber nyrerne). Cystinose

er en arvelig sygdom, hvor cystin, en aminosyre, der normalt findes i kroppen, ophobes i unormale

mængder i cellerne, navnlig i nyrerne og øjnene, som derved beskadiges.

Da antallet af patienter med cystinose er lavt, betragtes sygdommen som “sjælden”, og Procysbi blev

udpeget som ”lægemiddel til sjældne sygdomme” den 20. september 2010.

Procysbi er et “hybridt lægemiddel”. Det vil sige, at det svarer til et “referencelægemiddel”, der

indeholder samme aktive stof, men Procysbi fås i en formulering, der forsinker frigivelsen af det aktive

stof i kroppen. Referencelægemidlet for Procysbi er Cystagon.

Hvordan anvendes Procysbi?

Procysbi fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i

behandling af cystinose.

Procysbi fås som enterokapsler (25 og 75 mg). “Enterokapsler” er kapsler, hvis indhold passerer

gennem mavesækken uden at nedbrydes, før de når frem til tarmen. Den anbefalede daglige dosis

beregnes efter legemsoverflade med 1,30 g pr. m

, fordelt på to doser, der gives med 12 timers

Procysbi

EMA/584594/2013

Side 2/3

mellemrum. Cystinindholdet i de hvide blodlegemer (måles i nmol hemicystin pr. mg protein de i hvide

blodlegemer) eller alternativt koncentrationen af mercaptamin i blodet skal overvåges, og dosis

tilpasses derefter. Dosis må aldrig overstige 1,95 g pr. m

pr. dag. Yderligere oplysninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvordan virker Procysbi?

Det aktive stof i Procysbi, mercaptamin, reagerer med cystin og danner derved en anden aminosyre

kaldet cystein, og et stof, der kaldes et cystein-cysteaminsalt. Dette salt er kroppen i stand til at fjerne

fra cellerne, så cystinindholdet i organerne nedsættes, og skaden på organerne mindskes.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Procysbi?

Procysbi, givet hver 12. time, er påvist at være mindst ligeså effektivt som Cystagon, givet hver sjette

time, til at holde cystinindholdet i de hvide blodlegemer på et acceptabelt niveau (under 1 nmol

hemicystin pr. mg protein i de hvide blodlegemer). I en hovedundersøgelse med 43 patienter med

nefropatisk cystinose var der ingen betydningsfuld forskel mellem de to lægemidler hvad angår det

gennemsnitlige cystinindhold i de hvide blodlegemer ved 3 ugers behandling. Indholdet var 0,51

nmol/mg med Procysbi, sammenholdt med 0,44 nmol/mg med Cystagon.

Hvilke risici er der forbundet med Procysbi?

De hyppigste bivirkninger med Procysbi (som kan forekomme hos mere end 1 ud af hver 10

behandlede) er nedsat appetit, opkastning, kvalme, diarré, letargi (sløvhed) og feber. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Procysbi fremgår af indlægssedlen.

Procysbi må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for mercaptamin eller

andre af indholdsstofferne eller over for penicillamin. Procysbi må heller ikke anvendes hos kvinder,

der ammer.

Hvorfor blev Procysbi godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Procysbi er større

end risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP bemærkede, at Procysbi var

påvist at være mindst ligeså effektivt som Cystagon til at holde indholdet af cystin i de hvide

blodlegemer på et acceptabelt niveau. Udvalget tog desuden i betragtning, at enteroformuleringen som

følge af de længere intervaller mellem doserne ventes at øge ordinationsefterlevelse og livskvalitet hos

patienter med cystinose. Vedrørende sikkerheden fandt CHMP, at sikkerhedsprofilen for mercaptamin

er velkendt, og at sikkerheden ved Procysbi forventes at svare til referencelægemidlets.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Procysbi?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Procysbi anvendes så risikofrit som muligt. I

produktresuméet og indlægssedlen for Procysbi er der indsat sikkerhedsoplysninger baseret på denne

plan, herunder passende forholdsregler, der skal følges af sundhedspersonale og patienter.

Desuden skal den virksomhed, der markedsfører Procysbi, udlevere oplysningsmateriale til de læger,

som forventes at ordinere lægemidlet. Materialet skal indeholde vigtig sikkerhedsinformation, herunder

om risikoen for, at lægemidlet kan være skadeligt for det ufødte barn.

Procysbi

EMA/584594/2013

Side 3/3

Andre oplysninger om Procysbi:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Procysbi den 06.09.2013

Den fuldstændige EPAR for Procysbi findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Procysbi, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Procysbi findes på

EMA's websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2013.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information