Procysbi

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
26-05-2023

Aktiv bestanddel:

mercaptaminbitartrat

Tilgængelig fra:

Chiesi Farmaceutici S.p.A

ATC-kode:

A16AA04

INN (International Name):

mercaptamine

Terapeutisk gruppe:

Andre alimentary tract and metabolism produkter,

Terapeutisk område:

cystinosis

Terapeutiske indikationer:

Procysbi er indiceret til behandling af bevist nefropatisk cystinose. Cysteamin reducerer cystinakkumulering i nogle celler (f.eks. leukocytter, muskel- og leverceller) hos nephropatiske cystinose patienter, og når behandlingen påbegyndes tidligt forsinker det udviklingen af ​​nyresvigt.

Produkt oversigt:

Revision: 16

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2013-09-05

Indlægsseddel

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROCYSBI, ENTEROKAPSLER, HÅRDE, 25 MG
PROCYSBI, ENTEROKAPSLER, HÅRDE, 75 MG
cysteamin (mercaptaminbitartrat)
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage PROCYSBI
3.
Sådan skal du tage PROCYSBI
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk/
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
PROCYSBI indeholder det aktive stof cysteamin (der også kaldes
mercaptamin) og anvendes til
behandling af nefropatisk cystinose hos børn og voksne. Cystinose er
en stofskiftesygdom, der
påvirker kroppens funktioner og medfører unormal ophobning af
aminosyren cystin i en række
organer, såsom nyrerne, øjnene, musklerne, bugspytkirtlen og
hjernen. Ophobning af cystin medfører
skade på nyrerne og udskillelse af store mængder glukose, proteiner
og elektrolytter. Sygdommen
rammer forskellige organer afhængigt af patientens alder.
PROCYSBI er et lægemiddel, der reagerer med cystin og nedsætter
cellernes indhold af cystin.
Behandlingen med cysteamin skal påbegyndes straks efter bekræftelse
af diagnosen nefropatisk
cystinose for at patienten skal få størst mulig fordel af
behandlingen.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROCYSBI
TAG IKKE PROCYSBI
−
hvis du er allergisk over for cysteamin (der også kaldes mercaptamin)
eller et af de øvri
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
PROCYSBI, enterokapsler, hårde, 25 mg
PROCYSBI, enterokapsler, hårde, 75 mg
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
PROCYSBI 25 mg hård enterokapsel
Hver hård enterokapsel indeholder 25 mg cysteamin (som
mercaptaminbitartrat).
PROCYSBI 75 mg hård enterokapsel
Hver hård enterokapsel indeholder 75 mg cysteamin (som
mercaptaminbitartrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Enterokapsel, hård.
PROCYSBI 25 mg hård enterokapsel
Lyseblå hårde kapsler, størrelse 3 (15,9 x 5,8 mm), med påskriften
“25 mg” med hvid trykfarve, og
lyseblå overdel med påtrykt ”PRO”-logo med hvid trykfarve.
PROCYSBI 75 mg hård enterokapsel
Lyseblå hårde kapsler, størrelse 0 (21,7 x 7,6 mm), med påskriften
“75 mg” med hvid trykfarve, og
mørkeblå overdel med påtrykt ”PRO”-logo med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
PROCYSBI er indiceret til behandling af bevist nefropatisk cystinose.
Cysteamin nedsætter
akkumuleringen af cystin i visse celler (f.eks. leukocytter, muskel-
og leverceller) hos patienter med
nefropatisk cystinose, og når behandlingen indledes tidligt,
forsinker cysteamin udviklingen af
nyresvigt.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Behandlingen med PROCYSBI bør initieres under ledelse af en læge med
erfaring i behandling af
cystinose.
Behandlingen med cysteamin skal begynde, så snart diagnosen er
bekræftet (dvs. forhøjet indhold af
cystin i leukocytterne) for at patienten skal opnå størst mulig
fordel af behandlingen.
Dosering
Cystinkoncentrationen i leukocytterne kan for eksempel måles ved
flere forskellige teknikker, såsom
specifikke undergrupper af leukocytter (f.eks. granulocytanalyse)
eller den blandede leukocytanalyse,
hvor hver analyse har forskellige målværdier. Sundhedspersoner skal
referere til analysespecifikke
behandlingsmål fra de individuelle testlaboratorier, når de tager
beslutninger om diagnose og
PROCYSBI-dosering for patienter med cystinose. For eksemp
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 26-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 03-10-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 26-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 26-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 26-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 26-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 03-10-2013

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik