Preotact

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-07-2014

Aktiv bestanddel:
parathyroidhormon (rDNA)
Tilgængelig fra:
NPS Pharma Holdings Limited
ATC-kode:
H05AA03
INN (International Name):
parathyroid hormone (rDNA)
Terapeutisk gruppe:
Calciumhomeostase
Terapeutisk område:
Osteoporose, postmenopausale
Terapeutiske indikationer:
Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder med stor risiko for brud (se afsnit 5. En signifikant reduktion i forekomsten af ​​vertebrale, men ikke hoftefrakturer er blevet påvist.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000659
Autorisation dato:
2006-04-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000659

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-07-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-07-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-07-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til forbrugeren

Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen

Parathyreoideahormon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Preotact til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Preotact

Sådan skal du tage Preotact

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Preotact bruges til at behandle knogleskørhed (osteoporose) hos kvinder med høj risiko for knoglebrud

efter overgangsalderen. Knogleskørhed er en sygdom, der gør knoglerne tynde og skrøbelige. Det

opstår især hos kvinder efter overgangsalderen. Sygdommen udvikler sig gradvist og kan derfor være

uden symptomer i begyndelsen. Hvis du har knogleskørhed, medfører det, at du er mere udsat for

knoglebrud, især i ryg, hofter og håndled. Knogleskørhed kan også forårsage rygsmerter, sammenfald

i ryggen (højden formindskes) eller krum ryg.

Preotact forbedrer knoglernes struktur og styrke og mindsker derved risikoen for brud i ryggen.

Det er ikke påvist, at Preotact mindsker risikoen for hoftebrud.

2.

Det skal du vide før du begynder at tage Preotact

Tag ikke Preotact, hvis du

er allergisk over for parathyreoideahormon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

skal have eller tidligere har fået strålebehandling af knoglerne.

har kræft i knoglerne

har for højt kalkindhold i blodet eller urinen eller andre forstyrrelser i din kalk- og fosfatbalance.

har en anden knoglesygdom (inklusive forøget produktion af parathyreoideahormon eller Pagets

sygdom).

har et højt indhold af alkalisk fosfatase i blodet (et enzym, der produceres i organismen; forhøjet

indhold kan være tegn på visse medicinske tilstande relateret til knogler og lever).

har en alvorlig nyresygdom.

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Preotact, hvis du

har et højt kalkindhold i urinen

har eller har haft nyresten

får hjertemedicin (f.eks. digoxin også kendt som digitalis)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Måling af kalkindhold i blod og/eller urin

Din læge vil regelmæssigt kontrollere, hvordan behandlingen virker på dig. Der vil blive taget blod-

og/eller urinprøver for at måle kalkindholdet i dit blod eller din urin 1, 3 og 6 måneder efter

behandlingsstart.

Børn og teenagere

Preotact må ikke anvendes til børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Preotact

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også medicin, der ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du skal anvende Preotact med forsigtighed, hvis du er i behandling med hjertemedicin (f.eks. digoxin

også kendt som digitalis).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Preotact.

Tag ikke Preotact, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel, skal du vente med at køre bil eller betjene maskiner, til du føler dig bedre

tilpas.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Preotact

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Det vil sige, du kan

betragte det som natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Preotact

Brug altid Preotact nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Den sædvanlige dosis er 100 mikrogram dagligt.

Din læge kan råde dig til at tage kalk- og D-vitamintilskud. Lægen vil fortælle dig, hvor meget du skal

tage hver dag.

Fremgangsmåde

Før den fyldte Preotact pen bruges første gang, skal medicinen blandes (læs brugervejledningen)

Når du har gjort det, er Preotact pennen klar til brug og medicinen er klar til at blive indsprøjtet under

maveskindet.

Læg pennen tilbage i køleskabet, når du ikke bruger den.

Vigtige oplysninger, når du tager Preotact

Sprøjt dig selv lige efter, at du har taget pennen ud af køleskabet.

Læg pennen tilbage i køleskabet lige efter, du har brugt den.

Ryst ikke

den fyldte pen (hverken før eller efter indsprøjtning), da det kan ødelægge medicinen.

Brug en ny nål hver gang, du sprøjter dig, og smid nålen i en kanyleboks efter hver indsprøjtning.

Opbevar aldrig pennen med nålen siddende på.

Sæt altid en ny nål på før brug

Den fyldte pen er personlig, lån den aldrig ud til andre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs brugervejledningen, der følger med din Preotact pen. Den indeholder en mere grundig

beskrivelse af, hvordan du bruger pennen.

Hvor længe skal jeg behandles

Tag Preotact, så længe din læge har fortalt dig. Normalt vil behandlingen ikke strække sig længere end

24 måneder.

Hvis du har taget for meget Preotact

Hvis du kommer til at sprøjte dig med Preotact mere end én gang på samme dag, skal du kontakte din

læge eller apoteket med det samme.

Hvis du har glemt at tage Preotact

Hvis du glemmer at sprøjte dig med Preotact (eller hvis du ikke kan sprøjte dig på det tidspunkt, du

plejer), så gør det, så snart det er muligt.

Tag aldrig mere end én indsprøjtning på samme dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Preotact

Tal med din læge, hvis du overvejer at stoppe med at tage Preotact, før den planlagte

behandlingsperiode er afsluttet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Preotact kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

forhøjet indhold af kalk i blodet

forhøjet indhold af kalk i urinen

kvalme.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

rygsmerter,

forstoppelse, diare,

svækket styrke i musklerne, muskelkramper, svimmelhed,

rødme (erytem) omkring indsprøjtningsstedet,

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls),

hovedpine

smerter i arme og ben,

maveonde, opkastninger,

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

mavesmerter,

influenza,

øget indhold af urinsyre i blodet,

øget indhold af alkalisk fosfatase i blodet,

hudirritation omkring indsprøjtningsstedet,

manglende appetit,

forstyrrelser i lugte- og smagssans.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

Opbevaring

Opbevar Preotact utilgængeligt for børn.

Brug ikke Preotact efter den udløbsdato, der står på den fyldte pen og på kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Før blanding

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar Preotact beskyttet mod lys.

Efter blanding

Skal opbevares i køleskabet ved 2-8

Må ikke nedfryses.

Du må højst opbevare pennen med den færdigblandede medicin i 28 dage i køleskabet.

Brug ikke medicinen i mere end 28 dage, efter den er blandet.

Du kan opbevare pennen med den færdigblandede medicin uden for køleskab (under 25

C) i op til

7 dage ud af de 28 dage.

Brug ikke resten af medicinen, hvis den har været opbevaret forkert.

Brug ikke medicinen, hvis du kan se, at den er blevet uklar eller farvet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Preotact indeholder

Aktivt stof: parathyreoideahormon. Hver fyldt pen indeholder 1,61 mg parathyreoideahormon

svarende til 14 doser. Når pulveret er opløst i væsken, indeholder hver dosis på 71,4 mikroliter 100 mg

parathyreoideahormon.

Øvrige indholdsstoffer:

Pulveret indeholder

natriumchlorid,

mannitol,

citronsyremonohydrat (E 330),

fortyndet saltsyre (E 507),

fortyndet natriumhydroxid (E 524).

Opløsningsvæsken indeholder

metacresol

vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Preotact består af pulver og opløsningsvæske i en fyldt pen.

Preotact leveres i en fyldt pen indeholdende en cylinderampul med to kamre. Det ene kammer

indeholder 1,61 mg parathyreoideahormon som pulver, og det andet kammer indeholder 1,13 ml

opløsningsvæske.

Preotact fås i pakker med 2 fyldte penne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

NPS Pharma Holdings Limited

Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Preotact på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BRUGERVEJLEDNING

PREOTACT

DEN FYLDTE PEN

Den fyldte Preotact-pen er designet specielt for at gøre det nemt for dig at behandle din knogleskørhed.

Før du tager den første injektion med en ny pen, skal du påsætte en nål og blande medicinen ved at følge

denne brugervejledning. Bland kun medicin i én pen ad gangen.

Pennen indeholder medicin til 14 dages behandling.

Hver dag skal du tjekke, at medicinen i pennen er klar og gennemsigtig, påsætte en ny nål, tage injektionen i

maveskindet og smide nålen væk, inden du lægger pennen tilbage i køleskabet (2-8 °C).

Pennen før blanding:

Pennen efter blanding :

Læs informationen i felterne omhyggeligt, da den er vigtig for dig

Dette skal du gøre én gang med en ny pen:

Påsætte en nål

Blande medicinen

Frigøre overskudsluft (klargøring)

Tage din daglige dosis eller lægge pennen i køleskab.

Dette skal du gøre ved hver af de 14 injektioner:

Påsætte en nål

Tage den daglige injektion

Lægge pennen væk.

_____________________________________________________________________________________

penneskaft

udløserknap

dosistæller

forende

hætte

injektionsknap

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dosistælleren

Nålen

Når du åbner pakningen med den fyldte pen, står tælleren på

. Det betyder, at pennen er fuld.

Når tælleren står på 0, er pennen tom, og du skal tage en ny fyldt pen i brug.

Påsætning af nål

Vask dine hænder med vand og sæbe, før du

håndterer pennen

Træk hætten, der sidder i forenden af pennen, lige

pre-filled

pen is full

number of

doses left

pre-filled

pen is

empty

index

outer

needle

cover

needle

inner

needle

cover

Pennen er fuld

Antal doser,

der er tilbage

Pennen er tom

Nål

Ydre

nålehylster

Indre

nålehylster

Tæller

(Antal

doser)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fjern beskyttelsespapiret fra nålehylsteret

Hold om den klare ende på pennen og skru nålen

på. Skru nålen helt ned til den klare forende.

Pas på ikke at trykke på den gule udløserknap, mens du klargør pennen – hvis du ved et uheld kommer til

det, vil den blå injektionsknap poppe ud.

Tryk ikke knappen ind igen, før brugervejledningen fortæller, at du skal gøre det.

Blanding af medicinen

“klik”

Nålen skal pege lige op

Skru pennen sammen, så den klare forende

rører penneskaftet. Du vil høre og mærke et

klik til sidst.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pennen må ikke rystes

Vip pennen forsigtigt frem og tilbage nogle

få gange for at blande medicinen

Lad pennen hvile et minuts tid, så medicinen

blandes fuldstændigt

Tjek, at medicinen er klar (gennemsigtig)

Klargøring af ny fyldt pen – frigørelse af luft (klargøring)

Tryk på den gule udløserknap for at udløse den blå

injektionsknap.

Træk begge nålehylstre af.

Gem det ydre nålehylster.

Du skal bruge det til at fjerne nålen med efter

injektionen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lad nålen pege lige op og tryk den blå

injektionsknap helt i bund.

Du vil høre et ”klik” (se billede).

Dette vil frigøre det meste af den overskudsluft, der

er i pennen (klargøring).

Den daglige injektion

Du skal klargøre pennen (fjerne overskudsluften), når

du har blandet medicin i en ny fyldt pen

Der kan sive lidt medicin ud – det er normalt

Der kan måske være en lille luftboble tilbage i

pennen – det er normalt

Dosistælleren viser nu 14, og pennen er

klar til brug. Du kan vælge at fortsætte og

tage din daglige injektion nu, eller du kan

opbevare pennen i køleskabet som

beskrevet under ”Praktisk information” til

sidst i brugervejledningen.

Du skal sikre dig, at der sidder en nål

på pennen.

(Se billede 3 og 4).

Hvis du lige har blandet medicin i en

ny fyldt pen, kan du bruge den

allerede påsatte nål.

Tryk på den gule udløserknap for at

udløse den blå injektionsknap

“klik”

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lav en hudfold på maveskindet

og tag injektionen i en 90° vinkel,

som din læge eller sygeplejerske

har vist dig.

Tryk den blå injektionsknap helt i

bund – tæl derefter langsomt til

10 og træk nålen ud af huden.

Dosistælleren har nu flyttet sig en enhed

ned.

10 sek

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Påsæt det ydre nålehylster

Skru nålen af

Bortskaf nålen, som din læge eller

sygeplejerske har vist dig, du skal

gøre

Brug kun hver nål til 1 injektion

Sæt hætten på pennen og læg den i

køleskabet

Praktisk information

Udløbsdatoen er printet på den fyldte pen; brug ikke medicinen efter denne dato.

Medicinen må ikke anvendes længere end 28 dage efter, at den er blandet.

Du kan opbevare pennen med ublandet medicin ved temperaturer mellem 2-25 °C.

Fjern nålen efter hver injektion og læg pennen tilbage i køleskabet ved 2-8 °C.

Du kan opbevare pennen med færdigblandet medicin i op til 7 dage ved stuetemperatur (ved

temperaturer mellem 2-25 °C).

Beskyt medicinen og den fyldte pen mod direkte sollys.

Brug ikke medicinen, hvis væsken er uklar eller farvet.

Opbevar ikke pennen med nålen på.

Del ikke din medicin med andre.

Hvis du taber pennen, skal du kassere den og tage en ny i brug.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt pen indeholder 1,61 mg parathyreoideahormon svarende til 14 doser.

Efter rekonstitution indeholder hver dosis på 71,4 mikroliter, 100 mikrogram parathyreoideahormon

fremstillet i

Escherichia coli

ved hjælp af rekombinant DNA teknologi.

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvidt til råhvidt pulver og klar farveløs solvens.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Preotact er indiceret til behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj frakturrisiko

(se pkt. 5.1).

Der er påvist en signifikant reduktion i forekomsten af vertebrale frakturer, men ikke i hoftefrakturer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis er 100 mikrogram parathyreoideahormon en gang daglig.

Hvis det daglige indtag af calcium og vitamin D gennem kosten er utilstrækkeligt, bør der suppleres

med calcium- og D-vitamintilskud.

Data støtter kontinuerlig behandling med Preotact i op til 24 måneder (se pkt. 4.4).

Efter endt behandling med Preotact kan der efterfølgende behandles med et bisphosphonat for at opnå

en yderligere øgning af knoglemineraltætheden (se pkt. 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Særlige populationer

Det er ikke nødvendigt med dosisjustering til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30 – 80 ml/min). Der foreligger ingen data for personer med svært nedsat

nyrefunktion. Preotact bør derfor ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt.

4.3).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at reducere dosis til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh score 7 – 9). Der foreligger ingen data for personer med svært nedsat leverfunktion. Preotact bør

derfor ikke anvendes til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatrisk population

Preotact bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mangel på data vedrørende sikkerhed og

effekt. Der er ingen relevante indikationer for brug af Preotact i den pædiatriske population.

Ældre

Dosisjustering i forhold til alder er ikke nødvendig. (se pkt. 5.2).

Indgivelsesmåde

Dosis indgives som subkutan injektion i abdomen.

Patienten skal instrueres grundigt i korrekt injektionsteknik (se pkt. 6.6). I pakningen findes en

brugervejledning, der beskriver korrekt anvendelse af pennen.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administation af lægemidlet

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6

4.3

Kontraindikationer

Preotact er kontraindiceret til patienter:

med overfølsomhed over for parathyreoideahormon eller et eller flere af hjælpestofferne i

produktet (se pkt. 6.1)

der er i, eller tidligere har gennemgået strålebehandling af skelettet

med malignitet i skelettet eller knoglemetastaser

med præ-eksisterende hypercalcæmi eller andre forstyrrelser i calcium- og fosfatmetabolismen

med andre metaboliske knoglesygdomme end primær osteoporose. (inkl. hyperparathyrodisme og

Pagets Sygdom i knoglerne)

med uforklaret stigning i knoglespecifik alkalisk phosphatase

med svært nedsat nyrefunktion

med svært nedsat leverfunktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Monitorering af patienter under behandling

Patienter initieret til behandling med Preotact bør monitoreres for forhøjet calciumindhold i serum

og/eller urin efter 1, 3 og 6 måneders behandling. Monitorering ud over 6 måneder er ikke nødvendigt,

hvis totalserumcalcium efter 6 måneders behandling ligger indenfor normalområdet.

Der er set forhøjede serumcalciumværdier under behandling med Preotact. Serumcalciumværdien når

et maksimum mellem 6 og 8 timer efter indgivet dosis og niveauet vil være tilbage ved baseline

mellem 20 og 24 timer efter hver administration af parathyreoideahormon. I tilfælde af monitorering

af calcium bør blodprøven derfor tidligst tages 20 timer efter seneste injektion.

Behandling af forhøjet serumcalcium

Patienter, der har vedvarende forhøjet serumcalcium (over øvre normalgrænse), skal undersøges for

eventuel anden sygdom (f.eks. hyperparathyroidisme). Hvis der ikke konstateres anden

tilgrundlæggende lidelse skal følgende procedurer følges:

tilskud af calcium og D-vitamin afbrydes

dosering ændres til 100 mikrogram Preotact hver anden dag

hvis de forhøjede værdier vedbliver, afbrydes behandlingen og patienten monitoreres indtil

normalisering af værdierne

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af

Patienter med præ-eksisterende hypercalcuri

Preotacts effekt er undersøgt hos personer med præ-eksisterende hypercalcuri. Hos disse patienter sås

en øget tendens til forværring af den præ-eksisterende hypercalcuri ved behandling med Preotact.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Patienter med urolithiasis

Preotacts effekt på patienter med aktiv urolithiasis er ikke undersøgt. Derfor skal Preotact anvendes

med forsigtighed til patienter med aktiv eller tidligere urolithiasis.

Patienter i behandling med hjerteglykosider

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af personer, der er i samtidig behandling med

hjerteglykosider på grund af risikoen for digitalis toksicitet hvis patienter udvikler hypercalcæmi (se

pkt. 4.5).

Behandlingsvarighed

Dyrestudier på rotter indikerer en øget forekomst af osteosarkomer ved langvarig behandling med

Preotact (se pkt. 5.3). Forekomst af osteosarkomer sås udelukkende ved doser, der resulterede i en

systemisk eksponering ≥ 27 gange højere end eksponeringen hos mennesker ved en dosis på 100

mikrogram. Indtil yderligere kliniske data bliver tilgængelige, bør den anbefalede

behandlingsvarighed på 24 måneder ikke overskrides.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Parathyreoideahormon er et naturligt forekommende peptid, som ikke metaboliseres af og ikke

hæmmer mikrosomale lægemiddelmetaboliserende leverenzymer (f.eks. cytochrom P

isoenzymer).

Parathyreoideahormonet er ikke proteinbundet og har et lille distributionsvolumen. Derfor forventes

der ikke interaktion med andre lægemidler og der er ikke udført specifikke studier med henblik på at

undersøge interaktioner med andre lægemidler. Der er ikke identificeret potentiale for

lægemiddelinteraktioner i det kliniske program.

Med baggrund i kendskabet til virkningsmekanismen, kan samtidig behandling med Preotact og et

hjerteglykosid prædisponere patienter til en digitalisforgiftning, i de tilfælde hvor der udvikles

hypercalcæmi (Se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der foreligger ingen kliniske data om brug af parathyreoideahormon hos kvinder i den fertile alder,

under graviditet og i forbindelse med amning. Der foreligger ikke komplette dyrestudier for

reproduktionstoksisitet (se pkt. 5.3).

Preotact bør ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, under graviditet eller i forbindelse med

amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Hvis man oplever svimmelhed ved behandling med Preotact, bør man afholde sig fra at køre bil eller

betjene maskiner indtil disse symptomer aftager.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.8

Bivirkninger

De registrerede bivirkningsdata (ADR) er baseret på to placebokontrollerede studier, hvor der indgik

2642 postmenopausale kvinder med osteoporose. Heraf fik 1341 parathoreiodeahormon. Cirka 71,4 %

af de patienter, der var i parathyreoideahormonbehandling rapporterede mindst en bivirkning.

Hypercalcæmi og/eller hypercalcuri afspejler de kendte farmakodynamiske virkninger af

parathyreoideahormon i mavetarmkanalen, nyrerne og knoglerne. Hypercalcæmi blev rapporteret hos

25,3 % og hypercalcuri forekom hos 39,3 % af de patienter, der var i Preotactbehandling.

Hypercalcæmi var forbigående og sås hyppigst i de første 3 måneder af behandlingen. Hypercalcæmi

blev i det kliniske program håndteret ved monitorering af laboratorieværdier og anvendelse af en præ-

specificeret behandlingsalgorithme (se pkt. 4.3; 4.4 og 5.1).

Den eneste anden meget almindelige rapporterede bivirkning var kvalme.

Tabellen nedenfor giver et overblik over alle bivirkninger (ADR), hvor hyppigheden er mindst 0,5 %

højere i parathyreoideahormongruppen end i placebogruppen. Alle bivirkninger er klassificeret efter

hyppighed på følgende måde: Meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til <1/10); ikke

almindelig (

1/1.000 til <1/100); sjælden (

1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000)

inklusive isolerede rapporter.

Organklasse

Parathyreoideahormon

N

1341

(%)

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Influenza

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hypercalcæmi

25,3

Almindelig

Forhøjet calcium i blodet

Ikke almindelig

Øget alkalisk fosfatase i blodet

Anoreksi

Forhøjet urinsyre i blodet

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Svimmelhed

ikke almindelig

Dysgeusi

Parosmi

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

13,5

Almindelig

Opkastninger

Constipation

Dyspepsi

Diare

Ikke almindelig

Abdominalsmerter

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Muskelkramper

Smerter i ekstremiteterne

Rygsmerter

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Hypercalcuri

39,3

Almindelig

Forhøjet calcium/kreatinin-ratio i urin

Forhøjet calcium i urinen

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Erythem ved injektionssted

Træthed

Astheni

Ikke almindelig

Irritation ved injektionssted

Preotact øger urinsyrekoncentrationen i serum. Blandt personer i gruppen, der fik

parathyreoideahormon 100 mikrogram, sås en stigning i urinsyrekoncentrationen hos 8 personer (0,6

%) og 5 personer (0,4 %) fik konstateret hyperuricæmi. Selv om gigt, ledsmerter og nefrolithiasis blev

rapporteret som bivirkninger (ADR), er årsagssammenhængen i relation til stigningen i

urinsyrekoncentrationen som følge af behandlingen med Preotact ikke fuldt etableret.

Antistoffer mod parathyreoideahormon

I et stort Fase III studie blev der fundet antistoffer mod parathyreoideahormon hos 3 % af de kvinder,

der blev behandlet med Preotact til sammenligning med 0,2 % kvinder behandlet med placebo. Hos de

kvinder, der havde positivt respons for antistoffer, var der ingen evidens for

hypersensitivitetsreaktioner, allergiske reaktioner, effekt på knoglemineraltæthed eller ændringer i

serumcalcium.

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

I de kliniske afprøvninger er der konstateret utilsigtede overdoseringstilfælde med Preotact.

Preotact er blevet administreret som enkeltdosis op til 5 mikrogram/kg og som gentagne doser op til 3

mikrogram/kg/dag i 3 dage og op til 2,5 mikrogram/kg/dag i 7 dage. De forventede symptomer på

overdosering inkluderer forsinket hypercalcæmi, kvalme, opkastninger, svimmelhed og hovedpine.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Behandling af overdosering

Der findes ingen specifik antidot mod Preotact. Behandling af mistænkt overdosering skal omfatte

midlertidig afbrydelse af behandlingen, monitorering af serumcalcium samt iværksættelse af passende

støttebehandling som for eksempel væsketilskud. På grund af den relativt korte farmakologiske

virkning af Preotact er yderligere støttebehandling ikke nødvendig.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calciumhomeostase, parathyreoideahormoner- og analoger. ATC-

kode: H05AA03.

Virkningsmekanisme

Preotact indeholder rekombinant humant parathyreoideahormon, som er identisk med det intakte

humane 84-aminosyrepolypeptid.

Den fysiologiske virkning af parathyreoideahormon, inkluderer stimulering af knogledannelse ved

direkte påvirkning af de knogledannende celler (osteoblaster), indirekte stigning i den intestinale

calciumabsorption og øgning af den tubulære calciumreabsorption samt øget fosfatekskretion i

nyrerne.

Farmakodynamisk virkning

Parathyreoideahormonets virkning på knoglerne afhænger af tilrettelæggelsen af den systemiske

eksponering. Efter subkutan injektion stimulerer de forbigående stigninger i

parathyreoideahormonkoncentrationen til dannelse af nyt knoglevæv på trabekulære og kortikale

(periostale og/eller endostale) knogleoverflader ved fortrinsvis stimulering af den osteoblastiske

aktivitet frem for den osteoclastiske aktivitet.

Virkning på serumcalciumkoncentrationen

Parathyreoideahormonet er den vigtigste regulator af serumcalciumhomeostasen. Ved subkutan

administration af Preotact (100 mikrogram parathyreoidieahormon) stiger den totale

serumcalciumkoncentration gradvist og når maksimal koncentration 6 – 8 timer efter indgivelse

(gennemsnitlig stigning hos 129 patienter var 0,15 mmol/l). Generelt vil serumcalciumkoncentrationen

vende tilbage til baseline inden for 24 timer efter indgivet dosis.

I to placebokontrollerede studier, der involverede 2642 postmenopausale kvinder med osteoporose fik

25,3 % af de Preotact-behandlede patienter hypercalcæmi i forhold til 4,3 % af de placebobehandlede

patienter. Hypercalcæmi var forbigående og sås oftest i de første 3 måneder efter behandlingsstart.

Hypercalcæmi blev i det kliniske program håndteret ved monitorering af laboratorieværdier og

anvendelse af en præ-specificeret behandlingsalgorithme (se pkt. 4.3 og 4.4).

Forekomst af frakturer

Klinisk virkning og sikkerhed

Det primære studie var et 18 måneders dobbelt-blindet og placebokontrolleret fase III studie (TOP),

der skulle undersøge Preotacts effekt på forekomsten af frakturer hos postmenopausale kvinder med

osteoporose.

I alt 2532 patienter (1286 fik Preotact og 1246 fik placebo) i aldersgruppen 45 – 94 år (8,1 % var

mellem 45 og 54 år og 11,4 % ≥ 75 år) blev randomiseret og fik 100 mikrogram/dag eller placebo.

Alle patienter fik dagligt tilskud af calcium (700 mg) og D-vitamin (400 IE).

I begge behandlingsgrupper havde ca. 19 % af kvinderne haft mindst én tidligere vertebralfraktur ved

baseline. Den gennemsnitlige T-score ved baseline var ca. ÷3,0 i begge behandlingsgrupper.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ud af de 2532 randomiserede patienter (ITT, intention to treat) oplevede 59 patienter mindst en ny

vertebralfraktur fordelt på 42 i placebogruppen (3,37 %) og 17 i Preotactgruppen (1,32 %), p=0,001.

Patienterne i Preotactgruppen havde en relativ reduktion i risiko for en ny vertebralfraktur på 61%

efter 18 måneders behandling i forhold til patienterne i placebogruppen.

For at forebygge en eller flere nye vertebralfrakturer skal 48 kvinder fra den totale population,

gennemsnitligt behandles i 18 måneder. For patienter, som tidligere har haft frakturer er NNT

(numbers neaded to treat) 21 kvinder.

Der var ingen signifikant forskel mellem forekomsten af non-vertebrale kliniske frakturer i de to

behandlingsgrupper: 5,52 % i Preotactgruppen og 5,86 % i placebogruppen.

Den mest relevante reduktion i frakturer blev konstateret blandt kvinder med høj risiko for frakturer,

som for eksempel kvinder med tidligere frakturer eller kvinder med en lumbal columna T-score < ÷3.

Relativt få patienter inkluderet i fase III-studiet var < 5 år postmenopausalt og mellem 45 og 54 år

(2 – 3 %). Resultaterne for denne gruppe var ikke forskellige fra resultaterne for hele studiet.

Effekt på knoglemineraltæthed (BMD)

Efter 18 måneders behandling med Preotact sås en stigning på 6,5 % i BMD i lumbal culumna

sammenlignet med ÷0,3 % for placebo (p<0,001). Endvidere sås signifikante stigninger i hofte-BMD

efter 18 måneders behandling på henholdsvis 1,0; 1,8 og 1,0 % (total, lårbenshals, trochanter) mod

÷1,1; ÷0,7 og ÷0,6 % for placebo (p<0,001).

Fortsat behandling i op til 24 måneder i en åben-label forlængelse af studiet resulterede i en fortsat

stigning i BMD. Stigningen i BMD for lumbal columna og lårbenshalsen var henholdsvis 6,8 % og 2,2

% hos patienter behandlet med Preotact.

Preotacts effekt på knoglestrukturen blev evalueret ved brug af kvantitativ computertomografi (QCT)

og perifer QCT. Ved lumbal columna forøgedes volumetrisk trabekulær BMD med 38 % i forhold til

baseline efter 18 måneder. Tilsvarende sås en 4,7 % stigning i volumetrisk trabekulær BMD for total-

hofte. Lignende stigninger sås ved lårbenshals, trochanter, og intertrochanter. Preotact reducerede den

volumentriske kortikale knogle-BMD (målt i distal radius og midt på tibia), mens den periostale

omkreds eller index for den kortikale knoglestyrke blev bibeholdt.

I et 24-måneders studie med kombinationsterapi med alendronat (PaTH) blev Preotacts effekt på

knoglestrukturen også evalueret ved QCT. Ved lumbal columna forøgedes volumetrisk trabekulær

BMD med 26; 13 og 11 % (Preotact, Preotact-alendronat og alendronat) efter 12 måneder. På samme

måde blev volumetrisk trabekulær BMD af total-hofte forøget med 9; 6 og 2 % i de 3 grupper.

Behandling af osteoporose med kombinations- og sekvensterapi

PaTH-studiet var et National Institute of Health (NIH) sponsoreret, randomiseret, placebokontrolleret,

2-årigt, multicenter, dobbeltblindet studie med Preotact og alendronat som monoterapi eller

kombinationsterapi til behandling af postmenopausal osteoporose. Inklusionkriterierne var kvinder

mellem 55 og 85 år med BMD T-score under ÷2,5 eller under ÷2 og mindst en yderligere risikofaktor

for fraktur. Alle kvinder fik calcium- (400 – 500 mg) og D-vitamintilskud (400 IE).

I alt 238 postmenopausale kvinder blev randomiseret til en af de 3 følgende behandlinger: Preotact

(100 mikrogram parathyreoideahormon), alendronat (10 mg) eller kombinationen af de to

behandlinger. De blev fulgt i 12 måneder. I studiets 2. år blev kvinderne fra den oprindelige Preotact-

gruppe randomiseret til enten alendronat- eller placebobehandling og kvinderne fra de 2 andre grupper

fik alendronat.

Ved baseline havde 165 kvinder (69 %) en T-score under ÷2,5 og 112 kvinder (47 %) havde

rapporteret minimum 1 fraktur efter menopause.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter 1 års behandling sås følgende resultater: Stigningerne i BMD fra baseline for lumbal columna

var ens i Preotact- og kombinationsbehandlingsgruppen (6,3 og 6,1 %), men var lidt mindre i

alendronat-gruppen (4,6 %). Stigningerne i BMD i total-hofte var henholdsvis 0,3; 1,9 og 3,0 % for de

3 behandlingsgrupper.

Ved afslutning på 2. år (12 måneder efter afbrydelse af Preotact) sås ved dual energy X-ray

absorptiometri (DXA) en gennemsnitlig stigning på 12 % i BMD i columna hos patienter, behandlet

med alendronat i år 2. De patienter, der fik placebo i år 2, havde en gennemsnitlig stigning på 4 %

sammenlignet med baseline, men der var sket et lille fald i forhold til status efter 12 måneders

Preotactbehandling. Med hensyn til den gennemsnitlige ændring i knoglemineraltæthed for total-hofte

sås en 4,5 % stigning i forhold til baseline efter 1 års alendronatbehandling og et 0,1 % fald efter 1 års

placebobehandling.

Kombinationsbehandling med Preotact og hormonsubstitutionsterapi (HRT) er afprøvet hos 180

postmenopausale kvinder og viste en signifikant stigning i BMD for lumbal columna efter 12

måneders behandling i forhold til HRT alene (7,1 % i forhold til 1,1 %, p<0,001). Kombinationen

viste sig effektiv uafhængig af alder, knogle-turnover og baseline-BMD.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Subkutan administration af 100 mikrogram parathyreoideahormon i abdomen giver en hurtig stigning i

plasmakoncentrationen af parathyreoideahormon og maksimal koncentration opnås 1 til 2 timer efter

administration. Den gennemsnitlige halveringstid er omkring 1,5 time. Den absolutte

biotilgængelighed efter subkutan adminstration af 100 mikrogram parathyreoideahormon i abdomen er

55 %.

Fordeling

Fordelingsvolumenet ved steady state efter intravenøs administration er cirka 5,41. Den inter-

individuelle variation i fordelingsvolumenet for parathyreoideahormon er omkring 40 %.

Biotransformation

Parathyreoideahormonet fjernes effektivt fra blodbanen ved en receptormedieret proces i leveren og

nedbrydes her til mindre peptidfragmenter. Fragmenter af den aminoterminale ende nedbrydes

yderligere i levercellen, mens fragmenterne fra carboxy-enden frigives til blodbanen og fjernes af

nyrerne. Disse carboxyterminale fragmenter menes at spille en rolle i regulering af

parathyreoideahormonaktiviteten. Ved normale fysiologiske forhold udgøres kun 5 – 30 % af de

cirkulerende former af det intakte parathyreoideahormon (1-84), mens 70 – 95 % er til stede som

carboxyterminale fragmenter. Efter en subkutan dosis parathyreoideahormon vil 60 – 90 % af de

cirkulerende former af molekylet være C-terminal-fragmenter.

Efter en intravenøs dosis vil den systemiske clearance af parathyroideahormenet (45,3 l/time) være tæt

på det normale leverplasmaflow og stemmer overens med en omfattende metabolisering af lægemidlet

i leveren. Den interindividuelle variation i den systemiske clearance ligger omkring 15 %.

Elimination

Parathyreoideahormonet metaboliseres i leveren og i mindre grad i nyrerne. Det udskilles ikke fra

kroppen i dets intakte form. Cirkulerende carboxyterminale fragmenter filtreres gennem nyrerne og

nedbrydes til endnu mindre fragmenter ved den tubulære reabsorption.

Nedsat leverfunktion

I et studie gennemført på 6 kvinder og 6 mænd med moderat nedsat leverfunktion sås en moderat

stigning på cirka 20 % af den gennemsnitlige systemiske eksponering, korrigeret for baseline (AUC)

og sammenlignet med en matchende gruppe på 12 personer med normal leverfunktion.

Der er ikke gennemført studier på patienter med svært nedsat leverfunktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nedsat nyrefunktion

Den overordnede systemiske eksponering og C

var let forhøjede (henholdsvis 22 % og 56 %) i en

gruppe bestående af 8 kvinder og 8 mænd med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

30 – 80 ml/min) sammenlignet med en tilsvarende gruppe på 16 personer med normal nyrefunktion.

Farmakokinetikken for parathyreoideahormonet er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

Ældre

Der er ikke registreret forskelle i farmakokinetikken i forhold til alder (47 – 88 år). Dosisjustering

baseret på alder er ikke nødvendig.

Køn

Lægemidlet er kun undersøgt hos postmenopausale kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data baseret på konventionelle studier så som sikkerhedsfarmakologi, mutagenicitet,

toksicitet i forhold til fertilitet og generel reproduktion samt lokal tolerance viser ingen speciel risiko

for mennesker.

Hos aber, der fik daglige subkutane doser gennem 6 måneder, fandt man øget forekomst af renal

tubulær mineralisering ved doser lavere end de kliniske doser.

Rotter, der blev behandlet næsten gennem hele levetiden med daglige injektioner, havde en

dosisafhængig overdreven knogledannelse og en øget forekomst af knogletumorer inklusive

osteosarkomer, hvilket mest sandsynligt skyldes en epigenetisk mekanisme. På grund af de

knoglefysiologiske forskelle mellem mennesker og rotter er den kliniske relevans af disse fund

sandsynligvis underordnet. Der er ikke observeret osteosarkomer i de kliniske afprøvninger.

Der er ikke gennemført studier på føtal, udviklingsmæssig, perinatal eller postnatal toksicitet. Det er

uvist om rekombinant human parathyreoideahormon udskilles i mælken hos diegivende dyr.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumchlorid

Fortyndet saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Solvens

Metacresol

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rekonstitueret opløsning: Kemisk og fysisk in-use stabilitet er dokumenteret ved 28 dages opbevaring

ved 2 – 8

C. I den 28 dages periode kan den rekonstituerede opløsning opbevares i op til 7 dage ved

temperaturer under 25

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke nedfryses.

Opbevar produktet beskyttet mod lys.

Rekonstitueret opløsning: Opbevares i køleskab (2-8

C). Må ikke nedfryses.

Det rekonstituerede lægemiddel kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer under 25

C i op

til 7 dage i løbet af den 28 dage periode (se pkt. 6.3).

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Lægemidlet bliver leveret i en fyldt pen indeholdende en tokammercylinderampul.

Præparatet består af en tokammercylinderampul, en midterprop, en indfalset hætte (med en

gummiforsegling), som forsegler det første kammer med det frysetørrede pulver, og en bundprop, der

forsegler det andet kammer, der indeholder solvens.

Cylinderampul: Glas Type I.

Prop (midter og bund): Brombutylgummi, grå.

Indfalset hætte (med gummiforsegling). Aluminium. Gummiforseglingen er lavet af brombutylgummi.

Cylinderampullen, der sidder i pennen, indeholder 1,61 mg parathyreoideahormon og 1,13 ml solvens

(14 doser).

Preotact fås i pakninger med 2 fyldte penne.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Preotact injiceres ved hjælp af en fyldt injektionspen. Hver pen må kun bruges af samme patient. Der

skal bruges en ny steril kanyle ved hver injektion. Pennen kan anvendes sammen med

standardkanyler. Indholdet i cylinderampullen rekonstitueres i pennen. Efter rekonstitution skal

opløsningen være klar og farveløs.

OPLØSNINGEN MÅ IKKE OMRYSTES. Omrystning kan ødelægge det virksomme lægemiddel.

Preotact må ikke anvendes, hvis den rekonstituerede opløsning er uklar, farvet eller indeholder

partikler.

Se i brugervejledningen, hvordan pennen skal anvendes.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

NPS Pharma Holdings Limited

Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper

Dublin 4

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/339/003

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 24.04.2006

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen: 24.04.2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/228194/2012

EMEA/H/C/000659

EPAR sammendrag for offentligheden

Preotact

parathyroidhormon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Preotact. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Preotact.

Hvad er Preotact?

Preotact er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof parathyroidhormon. Det fås som et pulver og

solvens i en cylinderampul, der til sammen udgør en opløsning til injektion med en særlig injektionspen.

Det fås også som en fyldt injektionssprøjte, der indeholder cylinderampullen med pulveret og

opløsningen. Hver cylinderampul indeholder 14 doser.

Hvad anvendes Preotact til?

Preotact anvendes til behandling af osteoporose (en sygdom, der gør knogler skøre) hos

postmenopausale kvinder, som er i højrisikogruppen for brud. Det er påvist, at Preotact i væsentlig

grad begrænser forekomsten af vertebrale frakturer (i rygsøjlen), men ikke hoftefrakturer.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Preotact?

Den anbefalede dosis af Preotact er 100 mikrogram givet en gang dagligt som en injektion under

huden i abdomen. Når cylinderampullen sættes ind i den særlige injektionspen og pennen er skruet

sammen, eller når den fyldte injektionspen gøres klar til anvendelse, blandes pulver og solvens, så de

til sammen udgør opløsningen til injektion. Patienterne kan give sig selv indsprøjtningen, når de har

lært teknikken (der medfølger en brugsanvisning til pennen).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Patienterne kan også have behov for at tage calcium- og vitamin D-tilskud, hvis de ikke får

tilstrækkeligt gennem deres kost. Preotact kan anvendes i op til 24 måneder, hvorefter patienterne

kan behandles med et bisphosphonat (et lægemiddel, som mindsker tabet af knoglemasse).

Hvordan virker Preotact?

Osteoporose opstår, når der ikke dannes tilstrækkeligt knoglemasse til at erstatte den knoglemasse,

som naturligt nedbrydes. Gradvis bliver knoglerne tynde og skøre, og sandsynligheden for brud

(fraktur) øges. Osteoporose er mere almindelig hos kvinder efter overgangsalderen, når mængden af

det kvindelige hormon østrogen falder.

Preotact indeholder parathyroidhormon, som stimulerer knogledannelsen ved at indvirke på

osteoblasterne (knogledannende celler). Det øger også optagelsen af calcium fra fødevarer og

forebygger, at der går for meget calcium tabt i urinen. Parathyroidhormonet i Preotact er identisk med

det menneskelige parathyroidhormon. Det produceres via en metode, der er kendt som ‘rekombinant

DNA-teknologi’: Hormonet produceres af en bakterie, der har modtaget et gen (DNA), som gør den i

stand til at producere dette stof.

Hvordan blev Preotact undersøgt?

Preotact blev undersøgt i én hovedundersøgelse med deltagelse af 2 532 kvinder med postmenopausal

osteoporose. Preotact blev sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling). Den vigtigste

målestok for virkningen var hyppigheden af vertebrale frakturer efter 18 måneders behandling. Ca. to

tredjedele af kvinderne fortsatte med at tage Preotact i op til 2 år, og deres knogletæthed blev målt.

Knogletætheden var også hovedmålestokken i en anden undersøgelse, som så nærmere på brugen af

Preotact med eller uden alendronat (et bisphosphonat).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Preotact?

Preotact mindskede i væsentlig grad risikoen for at få en vertebral fraktur i forhold til placebo. Efter 18

måneder var der 42 vertebrale frakturer i placebogruppen (3,37

) og 17 i Preotact-gruppen (1,32

Risikobegrænsningen var større hos kvinder, som allerede tidligere havde haft en brækket hvirvel, og

hos kvinder, hvis score for knoglemassen i rygsøjlen allerede var lav ved undersøgelsens begyndelse,

hvilket viser, at de havde en mere skrøbelig rygsøjle. I undersøgelsen blev der også observeret

stigninger i knogletætheden. Undersøgelsen af Preotact med alendronat viste, at anvendelse af

alendronat efter Preotact kunne bevirke yderligere forøgelser af knogletætheden.

Hvilken risiko er der forbundet med Preotact?

De hyppigste bivirkninger ved Preotact (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hypercalcæmi

(højt calciumindhold i blodet) hypercalcuri (højt calciumindhold i urinen) og kvalme. Den fuldstændige

liste over alle bivirkningerne ved Preotact fremgår af indlægssedlen.

Preotact må ikke anvendes af personer, som er overfølsomme (allergiske) over for parathyroidhormon

eller et af de øvrige stoffer. Preotact må ikke anvendes til patienter:

som har eller har fået stråleterapi på knoglerne,

som har knoglekræft eller kræft, der har spredt sig til knoglerne,

som har en eventuel lidelse, der påvirker calcium- og phosphatbalancen i kroppen,

som har en knoglesygdom, der ikke er osteoporose,

Preotact

EMA/CHMP/228194/2012

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Preotact

EMA/CHMP/228194/2012

Side 3/3

med forhøjet alkalisk phosphatase (et enzym) af ukendte årsager,

som har nedsat nyre- eller leverfunktion

Hvorfor er Preotact blevet godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Preotact er større end risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Preotact

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Preotact den 24. april 2006.

Den fuldstændige EPAR for Preotact findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Preotact, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2012.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information