Pradaxa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-01-2021

Aktiv bestanddel:
Dabigatran etexilate mesilate
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
B01AE07
INN (International Name):
dabigatran etexilate
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotiske midler
Terapeutisk område:
Artroplastik, Udskiftning, Venøs Tromboemboli
Terapeutiske indikationer:
Pradaxa 75 mgPrimary forebyggelse af venøs tromboemboli hos voksne patienter, der har gennemgået elektiv total hofte udskiftning kirurgi eller knæalloplastik kirurgi. Pradaxa 110 mgPrimary forebyggelse af venøs tromboemboli hos voksne patienter, der har gennemgået elektiv total hofte udskiftning kirurgi eller knæalloplastik kirurgi. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimmer (NVAF), med en eller flere risikofaktorer, som før slagtilfælde eller forbigående iskæmisk anfald (TIA); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA Klasse ≥ II); diabetes; forhøjet blodtryk. Behandling af dyb venøs trombose (DVT) og lungeemboli (PE), og forebyggelse af recidiverende DVT og PE i voksne. Pradaxa 150 mgPrevention af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimmer (NVAF), med en eller flere risikofaktorer, som før slagtilfælde eller forbigående iskæmisk anfald (TIA); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA Klasse ≥ II); diabetes; forhøjet blodtryk. Behandli
Produkt oversigt:
Revision: 33
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000829
Autorisation dato:
2008-03-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/000829

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-03-2021

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pradaxa 75 mg, hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 75 mg dabigatranetexilat (som mesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Kapsel med hvid, uigennemsigtig hætte og hvid, uigennemsigtig underdel, størrelse 2 (ca. 18 x 6 mm)

og indeholdende gullige pellets. Boehringer Ingelheims virksomhedslogo er trykt på hætten, ”R75” på

underdelen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter efter elektiv total hofte- eller

knæalloplastik.

Behandling af VTE og forebyggelse af recidiverende VTE hos pædiatriske patienter fra fødsel til

under 18 år.

For aldersrelevante doseringsformer, se pkt. 4.2.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Pradaxa kapsler kan anvendes til voksne og pædiatriske patienter i alderen 8 år eller ældre, som kan

sluge kapslerne hele. Pradaxa overtrukket granulat kan anvendes til børn under 12 år, så snart barnet

kan synke blød mad. Pradaxa pulver og solvens til oral opløsning bør kun anvendes til børn under 1 år.

Når der skiftes mellem formuleringerne, er det muligt, at den ordinerede dosis skal ændres. Dosen, der

er angivet i den relevante formulerings doseringstabel, skal ordineres efter barnets alder og vægt.

Primær forebyggelse af VTE ved ortopædkirurgi

De anbefalede doser af dabigatranetexilat og behandlingsvarigheden for primær forebyggelse af VTE

ved ortopædkirurgi er vist i tabel 1.

Tabel 1: Dosisanbefalinger og behandlingsvarighed for primær forebyggelse af VTE ved

ortopædkirurgi

Påbegyndelse af

behandlingen på

operationsdagen

1-4 timer efter

operationen er

udført

Vedligeholdelsesdosis,

der starter den første

dag efter operationen

Varighed af

vedligeholdelsesdosis

Patienter efter elektiv

knæalloplastik

enkelt kapsel med

110 mg

dabigatranetexilat

220 mg

dabigatranetexilat én

gang dagligt i form af

2 kapsler a 110 mg

10 dage

Patienter efter elektiv

hoftealloplastik

28-35 dage

Anbefalet dosisreduktion

Patienter med moderat nedsat

nyrefunktion

(kreatininclearance (CrCL)

30-50 ml/min)

enkelt kapsel med

75 mg

dabigatranetexilat

150 mg

dabigatranetexilat én

gang dagligt i form af

2 kapsler a 75 mg

10 dage

(knæalloplastik) eller

28-35 dage

(hoftealloplastik)

Patienter i samtidig

behandling med verapamil*,

amiodaron, kinidin

Patienter på 75 år eller

derover

*For patienter med moderat nedsat nyrefunktion, som samtidig behandles med verapamil, se Særlige

populationer

Ved begge typer operationer skal behandlingens start udsættes, hvis hæmostase ikke er sikret. Hvis

behandlingen ikke påbegyndes på operationsdagen, skal dosis fra første behandlingsdag påbegyndes

med 2 kapsler én gang dagligt.

Vurdering af nyrefunktionen før og under behandling med dabigatranetexilat

Alle patienter og især ældre (> 75 år), da nedsat nyrefunktion kan forekomme hyppigt i denne

aldersgruppe:

Før påbegyndelse af behandling med dabigatranetexilat bør nyrefunktionen vurderes ved

beregning af kreatininclearance (CrCL) for at ekskludere patienter med svært nedsat

nyrefunktion (dvs. CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Under behandlingen bør nyrefunktionen også vurderes, hvis der er mistanke om fald i

nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi, dehydrering eller i tilfælde af samtidig behandling med

visse lægemidler).

Metoden, der skal anvendes til at estimere nyrefunktionen (CrCL i ml/min), er Cockcroft-Gault-

metoden.

Glemt dosis

Det anbefales at fortsætte med de resterende daglige doser dabigatranetexilat på samme tidspunkt

næste dag.

Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte, enkelte doser.

Seponering af dabigatranetexilat

Behandlingen med dabigatranetexilat må ikke seponeres uden medicinsk rådgivning. Patienterne skal

instrueres i at kontakte den behandlende læge, hvis de udvikler gastrointestinale symptomer, såsom

dyspepsi (se pkt. 4.8).

Behandlingsskift

Fra behandling med dabigatranetexilat til parenteral antikoagulans:

Det anbefales, at man venter 24 timer efter den sidste dosis, før man skifter fra dabigatranetexilat til en

parenteral antikoagulans (se pkt. 4.5).

Fra parenteral antikoagulans til dabigatranetexilat:

Den parenterale antikoagulans bør seponeres, og dabigatranetexilat bør startes 0-2 timer før det

planlagte tidspunkt for næste dosis af den anden behandling, eller samtidig med seponering ved

kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraktioneret heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Behandling med dabigatranetexilat er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3).

Der anbefales en dosisreduktion hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CrCL 30-50 ml/min)

(se tabel 1 ovenfor og pkt. 4.4 og 5.1).

Samtidig behandling med dabigatranetexilat og svage til moderate P-glykoprotein (P-gp)-inhibitorer,

dvs. amiodaron, kinidin eller verapamil

Dosis af Pradaxa skal reduceres som indikeret i tabel 1 (se også pkt. 4.4 og 4.5). I sådanne tilfælde

skal dabigatranetexilat og disse lægemidler tages samtidigt.

Dosisreduktion af dabigatranetexilat til 75 mg dagligt bør overvejes til patienter med moderat nedsat

nyrefunktion, som samtidig behandles med verapamil (se pkt. 4.4 og 4.5).

Ældre

Der anbefales en dosisreduktion til ældre patienter > 75 år (se tabel 1 ovenfor og pkt. 4.4 og 5.1).

Vægt

Der er meget begrænset klinisk erfaring mht. behandling med den anbefalede dosering hos patienter

med en vægt på mindre end 50 kg eller mere end 110 kg. I henhold til de tilgængelige kliniske og

kinetiske data er det ikke nødvendigt med en dosisjustering (se pkt. 5.2), men tæt klinisk overvågning

anbefales (se pkt. 4.4).

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende dabigatranetexilat hos den pædiatriske population til indikationen

primær forebyggelse af VTE efter elektiv hofte-eller knæalloplastik.

Behandling af VTE og forebyggelse af recidiverende VTE hos pædiatriske patienter

Behandlingen af VTE hos pædiatriske patienter skal påbegyndes efter forudgående parenteral

antikoagulansbehandling i mindst 5 dage. Til forebyggelse af recidiverende VTE skal behandlingen

påbegyndes efter tidligere behandling.

Dabigatranetexilat kapsler skal tages to gange dagligt, én dosis om morgenen og én dosis om aftenen,

på omtrent samme tidspunkt hver dag. Intervallet mellem doseringer skal være så tæt på 12 timer som

muligt.

Den anbefalede dosis af dabigatranetexilat kapsler er baseret på patientens alder og vægt som vist i

tabel 2. Tabellen viser enkeltdoserne, der skal administreres to gange dagligt. Dosen skal justeres i

henhold til alder og vægt efterhånden som behandlingen skrider frem.

Tabel 2:

En enkelt dosis dabigatranetexilat i milligram (mg) efter patientens vægt i kilo (kg) og

alder i år skal administreres to gange dagligt

Alder (år)

8 til <9

9 til

<10

10 til

<11

11 til

<12

12 til

<13

13 til

<14

14 til

<15

15 til

<16

16 til

<17

17 til

<18

Vægt [kg]

>81

300 mg

som to 150 mg kapsler

eller

fire 75 mg kapsler

71 til <81

61 til <71

51 til <61

260 mg

som én 110 mg plus én 150 mg kapsel

eller

én 110 mg plus to 75 mg kapsler

41 til <51

220 mg

som to 110 mg kapsler

31 til <41

185 mg

som én 75 mg kapsel plus én 110 mg kapsel

26 til <31

150 mg

som én 150 mg kapsel

eller

to 75 mg kapsler

21 til <26

16 til <21

Én 110 mg kapsel

13 til <16

11 til <13

75 mg

kapsel

Det betyder, at der ikke kan gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Vurdering af nyrefunktionen før og under behandling

Før påbegyndelse af behandlingen bør den estimerede glomerulære filtrationshastighed (eGFR)

estimeres vha. Schwartz’ formel.

Behandling med dabigatranetexilat er kontraindiceret hos pædiatriske patienter med eGFR

<50 ml/min/1,73m

(se pkt. 4.3).

Patienter med eGFR > 50 ml/min/1,73 m

bør behandles med dosen i henhold til tabel 2.

Under behandlingen bør nyrefunktionen vurderes i visse kliniske situationer, hvis der er formodning

om , at der kunne indtræde et fald eller en forringelse i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi,

dehydrering eller ved samtidig behandling med visse lægemidler, osv.).

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarigheden skal individualiseres baseret på benefit/risk-vurderingen.

Glemt dosis

En glemt dosis dabigatranetexilat kan tages op til 6 timer før næste planlagte doseringstidspunkt. Fra

6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.

Der må aldrig tages en dobbeltdosis som erstatning for glemte, enkelte doser.

Seponering af dabigatranetexilat

Behandlingen med dabigatranetexilat må ikke seponeres uden medicinsk rådgivning. Patienterne eller

deres omsorgspersoner skal instrueres i at kontakte den behandlende læge, hvis patienten udvikler

gastrointestinale symptomer, såsom dyspepsi (se pkt. 4.8).

Behandlingsskift

Fra behandling med dabigatranetexilat til parenteral antikoagulans:

Det anbefales, at man venter 12 timer efter den sidste dosis, før man skifter fra dabigatranetexilat til en

parenteral antikoagulans (se pkt. 4.5).

Fra parenteral antikoagulans til dabigatranetexilat:

Den parenterale antikoagulans bør seponeres, og dabigatranetexilat bør startes 0-2 timer før det

planlagte tidspunkt for næste dosis af den anden behandling, eller samtidig med seponering ved

kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraktioneret heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

Fra dabigatranetexilat til vitamin-K-antagonist (VKA):

Patienter skal startes på VKA 3 dage før seponering af dabigatranetexilat.

Da dabigatranetexilat kan påvirke INR, vil den internationale normaliserende ratio (INR) først efter

mindst 2 dage efter seponering af dabigatranetexilat bedre afspejle VKAs effekt. Indtil da bør INR-

værdier tolkes med forsigtighed.

VKA til dabigatranetexilat:

Behandling med VKA bør stoppes. Dabigatranetexilat kan administreres når INR er < 2,0.

Administration

Dette lægemiddel er til oral anvendelse.

Kapslerne kan tages sammen med eller uden mad. Kapslerne skal sluges hele med et glas vand for at

lette passagen til mavesækken.

Patienterne bør informeres om, at kapslerne ikke må åbnes, da dette kan øge risikoen for blødning (se

pkt. 5.2 og 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min) hos voksne patienter

eGFR < 50 ml/min/1,73 m

hos pædiatriske patienter

Aktiv klinisk signifikant blødning

Læsion eller tilstand, der betragtes som en betydende risikofaktor for en alvorlig blødning. Dette

kan inkludere aktuel eller nylig gastrointestinal ulceration, tilstedeværelse af maligne

neoplasmer med høj risiko for blødning, nylig hjerne- eller rygmarvsskade, nylig hjerne-,

rygmarvs- eller øjenoperation, nylig intrakraniel blødning, øsofagusvaricer eller mistanke

herom, arteriovenøse malformationer, vaskulære aneurismer eller alvorlige intraspinale eller

intracerebrale vaskulære abnormaliteter

Samtidig behandling med en anden antikoagulans, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH),

lavmolekylær heparin (enoxaparin, dalteparin osv.), heparinderivater (fondaparinux osv.), oral

antikoagulans (warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.) undtagen under specifikke

omstændigheder. Disse er ved skift af antikoagulansbehandling (se pkt. 4.2), når UFH gives i

doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt venekateter eller arteriekateter, eller

når UFH gives under kateterablation for atrieflimren (se pkt. 4.5)

Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen

Samtidig behandling med de følgende potente P-gp-inhibitorer: systemisk ketoconazol,

ciclosporin, itraconazol, dronedaron eller fastdosiskombinationen glecaprevir/pibrentasvir (se

pkt. 4.5)

Kunstige hjerteklapper, der kræver behandling med antikoagulans (se pkt. 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko for blødning

Dabigatranetexilat bør anvendes med forsigtighed ved tilstande med en øget risiko for blødning eller

ved samtidig brug af lægemidler, der påvirker hæmostasen ved at hæmme trombocytaggregationen.

Blødning kan forekomme uden specifikt fokus under behandling. Et uforklarligt fald i hæmoglobin

og/eller hæmatokrit eller blodtryk bør føre til udredning for en evt. blødningskilde.

For voksne patienter med livstruende eller ukontrolleret blødning, hvor det er nødvendigt hurtigt at

modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning, er den specifikke antidot idarucizumab tilgængelig.

Idarucizumabs virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt. Hæmodialyse kan

fjerne dabigatran. Hos voksne patienter er frisk fuldblod eller frisk frossen plasma, koagulationsfaktor-

koncentrater (aktiveret eller ikke-aktiveret), rekombinant-faktor VIIa eller trombocytkoncentrater

andre muligheder (se også pkt. 4.9).

Behandling med trombocytaggregationshæmmere, såsom clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA) eller

nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), samt tilstedeværelsen af øsofagitis, gastritis

eller gastroøsofageal refluks øger risikoen for gastrointestinal blødning.

Risikofaktorer

I tabel 3 er anført faktorer, der kan øge blødningsrisikoen.

Tabel 3: Faktorer, der kan øge blødningsrisikoen.

Risikofaktor

Farmakodynamiske og kinetiske faktorer

Alder ≥75 år

Faktorer, der øger dabigatran-plasmaniveauet

Betydende:

Moderat nedsat nyrefunktion hos voksne

patienter (30-50 ml/min CrCL)

Potente P-gp-inhibitorer (se pkt. 4.3 og 4.5)

Samtidig administration af svage til

moderate P-gp-inhibitorer (f.eks.

amiodaron, verapamil, kinidin og

ticagrelor, se pkt. 4.5)

Mindre betydende:

Lav legemsvægt (< 50 kg) hos voksne

patienter

Farmakodynamiske interaktioner (se pkt. 4.5)

ASA og andre

trombocytaggregationshæmmere, såsom

clopidogrel

NSAID

SSRI eller SNRI

Andre lægemidler, der kan påvirke

hæmostasen

Sygdomme / procedurer med særlig

blødningsrisiko

Medfødte eller erhvervede

koagulationsforstyrrelser

Trombocytopeni eller funktionelle

trombocytdefekter

Nylig biopsi, større traume

Bakteriel endokarditis

Øsofagitis, gastritis eller gastroøsofageal

refluks

Data for voksne patienter < 50 kg er begrænsede (se pkt. 5.2).

Samtidig anvendelse af dabigatranetexilat med P-gp-hæmmere er ikke blevet undersøgt hos

pædiatriske patienter, men kan øge risikoen for blødning (se pkt. 4.5).

Forsigtighedsregler og behandling af blødningsrisiko

For behandling af blødningskomplikationer, se også pkt. 4.9.

Benefit-risk-vurdering

Forekomst af læsioner, tilstande, procedurer og/eller farmakologisk behandling (såsom NSAID,

antitrombotiske midler, SSRI og SNRI, se pkt. 4.5), der i signifikant grad øger risikoen for en alvorlig

blødning, kræver en omhyggelig afvejning af fordele og risici. Dabigatranetexilat bør kun gives, hvis

fordelene opvejer risikoen for blødning.

Der er begrænsede kliniske data tilgængelige for pædiatriske patienter med risikofaktorer, herunder

patienter med aktiv meningitis, encefalitis og intrakraniel absces (se pkt. 5.1). Dabigatranetexilat bør

kun gives til disse patienter, hvis de forventede fordele opvejer risikoen for blødning.

Tæt klinisk overvågning

Nøje observation af tegn på blødning eller anæmi anbefales i hele behandlingsperioden, især hvis der

er flere risikofaktorer (se tabel 3 ovenfor). Der skal udvises særlig forsigtighed, når dabigatranetexilat

administreres sammen med verapamil, amiodaron, kinidin eller clarithromycin (P-gp-inhibitorer), og

især, hvis der forekommer blødning, specielt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.5).

Nøje observation af tegn på blødning anbefales hos patienter, der samtidigt behandles med NSAID (se

pkt. 4.5).

Seponering af dabigatranetexilat

Patienter, som udvikler akut nyresvigt, skal stoppe behandlingen med dabigatranetexilat (se også

pkt. 4.3).

I tilfælde af alvorlig blødning skal behandlingen seponeres, og årsagen til blødningen undersøges.

Anvendelsen af den specifikke antidot (idarucizumab) kan overvejes til voksne patienter.

Idarucizumabs virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt. Hæmodialyse kan

fjerne dabigatran.

Brug af protonpumpehæmmere

Administrationen af en protonpumpehæmmer (PPI) kan overvejes, for at forhindre gastrointestinal

blødning. Ved behandling af pædiatriske patienter skal anbefalingerne i produktinformationen for

protonpumpehæmmere følges.

Koagulationsparametre i laboratoriet

Selvom der ikke generelt er behov for rutinemæssig monitorering af antikoagulation med dette

lægemiddel, kan måling af dabigatran-relateret antikoagulation være en hjælp til at detektere for høj

eksponering for dabigatran ved tilstedeværelse af yderligere risikofaktorer.

Fortyndet trombintid (dTT), ecarin-koagulationstid (ECT) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT)

kan give nyttig information, men resultaterne skal tolkes med forsigtighed, på grund af variabilitet fra

test til test (se pkt. 5.1).

Den internationale normaliserede ratio (INR) er upålidelig hos patienter i behandling med

dabigatranetexilat, og der er rapporteret falsk positive INR-stigninger. Derfor bør der ikke foretages

INR-måling.

I tabel 4 er anført koagulationstest-grænseværdier ved trough (dal-værdi) for voksne patienter, der kan

være forbundet med en øget blødningsrisiko. De respektive grænseværdier for pædiatriske patienter

kendes ikke (se pkt. 5.1).

Tabel 4: Koagulationstest-grænseværdier ved trough (dal-værdi) for voksne patienter, der kan

være forbundet med en øget blødningsrisiko.

Test (trough-værdi)

Grænseværdi

dTT [ng/ml]

> 67

ECT [x gange øvre normalgrænse]

Ingen data

aPTT [x gange øvre normalgrænse]

> 1,3

Bør ikke udføres

Behandling af akut iskæmisk apopleksi med fibrinolytika

Det kan overvejes at anvende fibrinolytika ved behandling af akut apopleksi, hvis patientens dTT,

ECT eller aPTT ikke overstiger den øvre værdi af det lokalt definerede normalområde (ULN).

Kirurgi og indgreb

Patienter på dabigatranetexilat, der skal opereres eller undergå invasive procedurer, har en øget risiko

for blødning. Derfor kan kirurgisk intervention kræve en midlertidig seponering af dabigatranetexilat.

Der bør udvises forsigtighed, når behandlingen midlertidigt afbrydes pga. interventioner, og graden af

antikoagulation bør overvåges. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan udskillelsen af dabigatran

være forlænget (se pkt. 5.2). Dette bør tages i betragtning forud for alle procedurer. I sådanne tilfælde

kan en koaguleringstest (se pkt. 4.4 og 5.1) hjælpe med at afgøre, om hæmostasen stadig er nedsat.

Akutte operationer eller akutte procedurer

Dabigatranetexilat bør seponeres midlertidigt. Når det er nødvendigt hurtigt at modvirke den

antikoagulerende virkning, er den specifikke antidot (idarucizumab) mod dabigatran tilgængelig for

voksne patienter. Idarucizumabs virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt.

Hæmodialyse kan fjerne dabigatran.

Når dabigatrans virkning reverteres, udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den

underliggende sygdom. Behandling med dabigatranetexilat kan genoptages 24 timer efter

administration af idarucizumab, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig

hæmostase.

Subakutte operationer/indgreb

Dabigatranetexilat bør seponeres midlertidigt. Hvis muligt, bør operation/indgreb udsættes i mindst

12 timer efter sidste dosis. Hvis operation ikke kan udsættes, kan der være en øget risiko for blødning.

Blødningsrisikoen skal opvejes mod behovet for akut intervention.

Elektiv kirurgi

Hvis muligt, bør dabigatranetexilat seponeres mindst 24 timer før invasive/kirurgiske procedurer. Det

bør overvejes at seponere dabigatranetexilat 2-4 dage før operation hos patienter med øget risiko for

blødning eller ved større operationer, hvor komplet hæmostase kan være påkrævet.

Tabel 5 opsummerer seponeringsreglerne før invasive eller kirurgiske procedurer for voksne patienter.

Tabel 5: Seponeringsregler før invasive eller kirurgiske procedurer for voksne patienter

Nyrefunktion

(CrCL i

ml/min)

Estimeret

halveringstid

(timer)

Dabigatranetexilat skal stoppes før elektiv kirurgi

Høj blødningsrisiko eller

større kirurgisk indgreb

Standardrisiko

≥ 80

~ 13

2 dage før

24 timer før

≥ 50-< 80

~ 15

2-3 dage før

1-2 dage før

≥ 30-< 50

~ 18

4 dage før

2-3 dage før (> 48 timer)

Seponeringsregler før invasive eller kirurgiske procedurer for pædiatriske patienter er opsummeret i

tabel 6.

Tabel 6:

Seponeringsregler før invasive eller kirurgiske procedurer for pædiatriske patienter

Nyrefunktion

(eGFR i ml/min/1,73 m

Stop dabigatran før elektiv kirurgi

>80

24 timer før

50 – 80

2 dage før

<50

Disse patienter er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.3).

Spinal anæstesi/epidural anæstesi/lumbalpunktur

Procedurer, som f.eks. spinal anæstesi, kan kræve en komplet hæmostatisk funktion.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pradaxa 75 mg, hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 75 mg dabigatranetexilat (som mesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Kapsel med hvid, uigennemsigtig hætte og hvid, uigennemsigtig underdel, størrelse 2 (ca. 18 x 6 mm)

og indeholdende gullige pellets. Boehringer Ingelheims virksomhedslogo er trykt på hætten, ”R75” på

underdelen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter efter elektiv total hofte- eller

knæalloplastik.

Behandling af VTE og forebyggelse af recidiverende VTE hos pædiatriske patienter fra fødsel til

under 18 år.

For aldersrelevante doseringsformer, se pkt. 4.2.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Pradaxa kapsler kan anvendes til voksne og pædiatriske patienter i alderen 8 år eller ældre, som kan

sluge kapslerne hele. Pradaxa overtrukket granulat kan anvendes til børn under 12 år, så snart barnet

kan synke blød mad. Pradaxa pulver og solvens til oral opløsning bør kun anvendes til børn under 1 år.

Når der skiftes mellem formuleringerne, er det muligt, at den ordinerede dosis skal ændres. Dosen, der

er angivet i den relevante formulerings doseringstabel, skal ordineres efter barnets alder og vægt.

Primær forebyggelse af VTE ved ortopædkirurgi

De anbefalede doser af dabigatranetexilat og behandlingsvarigheden for primær forebyggelse af VTE

ved ortopædkirurgi er vist i tabel 1.

Tabel 1: Dosisanbefalinger og behandlingsvarighed for primær forebyggelse af VTE ved

ortopædkirurgi

Påbegyndelse af

behandlingen på

operationsdagen

1-4 timer efter

operationen er

udført

Vedligeholdelsesdosis,

der starter den første

dag efter operationen

Varighed af

vedligeholdelsesdosis

Patienter efter elektiv

knæalloplastik

enkelt kapsel med

110 mg

dabigatranetexilat

220 mg

dabigatranetexilat én

gang dagligt i form af

2 kapsler a 110 mg

10 dage

Patienter efter elektiv

hoftealloplastik

28-35 dage

Anbefalet dosisreduktion

Patienter med moderat nedsat

nyrefunktion

(kreatininclearance (CrCL)

30-50 ml/min)

enkelt kapsel med

75 mg

dabigatranetexilat

150 mg

dabigatranetexilat én

gang dagligt i form af

2 kapsler a 75 mg

10 dage

(knæalloplastik) eller

28-35 dage

(hoftealloplastik)

Patienter i samtidig

behandling med verapamil*,

amiodaron, kinidin

Patienter på 75 år eller

derover

*For patienter med moderat nedsat nyrefunktion, som samtidig behandles med verapamil, se Særlige

populationer

Ved begge typer operationer skal behandlingens start udsættes, hvis hæmostase ikke er sikret. Hvis

behandlingen ikke påbegyndes på operationsdagen, skal dosis fra første behandlingsdag påbegyndes

med 2 kapsler én gang dagligt.

Vurdering af nyrefunktionen før og under behandling med dabigatranetexilat

Alle patienter og især ældre (> 75 år), da nedsat nyrefunktion kan forekomme hyppigt i denne

aldersgruppe:

Før påbegyndelse af behandling med dabigatranetexilat bør nyrefunktionen vurderes ved

beregning af kreatininclearance (CrCL) for at ekskludere patienter med svært nedsat

nyrefunktion (dvs. CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Under behandlingen bør nyrefunktionen også vurderes, hvis der er mistanke om fald i

nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi, dehydrering eller i tilfælde af samtidig behandling med

visse lægemidler).

Metoden, der skal anvendes til at estimere nyrefunktionen (CrCL i ml/min), er Cockcroft-Gault-

metoden.

Glemt dosis

Det anbefales at fortsætte med de resterende daglige doser dabigatranetexilat på samme tidspunkt

næste dag.

Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte, enkelte doser.

Seponering af dabigatranetexilat

Behandlingen med dabigatranetexilat må ikke seponeres uden medicinsk rådgivning. Patienterne skal

instrueres i at kontakte den behandlende læge, hvis de udvikler gastrointestinale symptomer, såsom

dyspepsi (se pkt. 4.8).

Behandlingsskift

Fra behandling med dabigatranetexilat til parenteral antikoagulans:

Det anbefales, at man venter 24 timer efter den sidste dosis, før man skifter fra dabigatranetexilat til en

parenteral antikoagulans (se pkt. 4.5).

Fra parenteral antikoagulans til dabigatranetexilat:

Den parenterale antikoagulans bør seponeres, og dabigatranetexilat bør startes 0-2 timer før det

planlagte tidspunkt for næste dosis af den anden behandling, eller samtidig med seponering ved

kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraktioneret heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Behandling med dabigatranetexilat er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3).

Der anbefales en dosisreduktion hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CrCL 30-50 ml/min)

(se tabel 1 ovenfor og pkt. 4.4 og 5.1).

Samtidig behandling med dabigatranetexilat og svage til moderate P-glykoprotein (P-gp)-inhibitorer,

dvs. amiodaron, kinidin eller verapamil

Dosis af Pradaxa skal reduceres som indikeret i tabel 1 (se også pkt. 4.4 og 4.5). I sådanne tilfælde

skal dabigatranetexilat og disse lægemidler tages samtidigt.

Dosisreduktion af dabigatranetexilat til 75 mg dagligt bør overvejes til patienter med moderat nedsat

nyrefunktion, som samtidig behandles med verapamil (se pkt. 4.4 og 4.5).

Ældre

Der anbefales en dosisreduktion til ældre patienter > 75 år (se tabel 1 ovenfor og pkt. 4.4 og 5.1).

Vægt

Der er meget begrænset klinisk erfaring mht. behandling med den anbefalede dosering hos patienter

med en vægt på mindre end 50 kg eller mere end 110 kg. I henhold til de tilgængelige kliniske og

kinetiske data er det ikke nødvendigt med en dosisjustering (se pkt. 5.2), men tæt klinisk overvågning

anbefales (se pkt. 4.4).

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende dabigatranetexilat hos den pædiatriske population til indikationen

primær forebyggelse af VTE efter elektiv hofte-eller knæalloplastik.

Behandling af VTE og forebyggelse af recidiverende VTE hos pædiatriske patienter

Behandlingen af VTE hos pædiatriske patienter skal påbegyndes efter forudgående parenteral

antikoagulansbehandling i mindst 5 dage. Til forebyggelse af recidiverende VTE skal behandlingen

påbegyndes efter tidligere behandling.

Dabigatranetexilat kapsler skal tages to gange dagligt, én dosis om morgenen og én dosis om aftenen,

på omtrent samme tidspunkt hver dag. Intervallet mellem doseringer skal være så tæt på 12 timer som

muligt.

Den anbefalede dosis af dabigatranetexilat kapsler er baseret på patientens alder og vægt som vist i

tabel 2. Tabellen viser enkeltdoserne, der skal administreres to gange dagligt. Dosen skal justeres i

henhold til alder og vægt efterhånden som behandlingen skrider frem.

Tabel 2:

En enkelt dosis dabigatranetexilat i milligram (mg) efter patientens vægt i kilo (kg) og

alder i år skal administreres to gange dagligt

Alder (år)

8 til <9

9 til

<10

10 til

<11

11 til

<12

12 til

<13

13 til

<14

14 til

<15

15 til

<16

16 til

<17

17 til

<18

Vægt [kg]

>81

300 mg

som to 150 mg kapsler

eller

fire 75 mg kapsler

71 til <81

61 til <71

51 til <61

260 mg

som én 110 mg plus én 150 mg kapsel

eller

én 110 mg plus to 75 mg kapsler

41 til <51

220 mg

som to 110 mg kapsler

31 til <41

185 mg

som én 75 mg kapsel plus én 110 mg kapsel

26 til <31

150 mg

som én 150 mg kapsel

eller

to 75 mg kapsler

21 til <26

16 til <21

Én 110 mg kapsel

13 til <16

11 til <13

75 mg

kapsel

Det betyder, at der ikke kan gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Vurdering af nyrefunktionen før og under behandling

Før påbegyndelse af behandlingen bør den estimerede glomerulære filtrationshastighed (eGFR)

estimeres vha. Schwartz’ formel.

Behandling med dabigatranetexilat er kontraindiceret hos pædiatriske patienter med eGFR

<50 ml/min/1,73m

(se pkt. 4.3).

Patienter med eGFR > 50 ml/min/1,73 m

bør behandles med dosen i henhold til tabel 2.

Under behandlingen bør nyrefunktionen vurderes i visse kliniske situationer, hvis der er formodning

om , at der kunne indtræde et fald eller en forringelse i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi,

dehydrering eller ved samtidig behandling med visse lægemidler, osv.).

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarigheden skal individualiseres baseret på benefit/risk-vurderingen.

Glemt dosis

En glemt dosis dabigatranetexilat kan tages op til 6 timer før næste planlagte doseringstidspunkt. Fra

6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.

Der må aldrig tages en dobbeltdosis som erstatning for glemte, enkelte doser.

Seponering af dabigatranetexilat

Behandlingen med dabigatranetexilat må ikke seponeres uden medicinsk rådgivning. Patienterne eller

deres omsorgspersoner skal instrueres i at kontakte den behandlende læge, hvis patienten udvikler

gastrointestinale symptomer, såsom dyspepsi (se pkt. 4.8).

Behandlingsskift

Fra behandling med dabigatranetexilat til parenteral antikoagulans:

Det anbefales, at man venter 12 timer efter den sidste dosis, før man skifter fra dabigatranetexilat til en

parenteral antikoagulans (se pkt. 4.5).

Fra parenteral antikoagulans til dabigatranetexilat:

Den parenterale antikoagulans bør seponeres, og dabigatranetexilat bør startes 0-2 timer før det

planlagte tidspunkt for næste dosis af den anden behandling, eller samtidig med seponering ved

kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraktioneret heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

Fra dabigatranetexilat til vitamin-K-antagonist (VKA):

Patienter skal startes på VKA 3 dage før seponering af dabigatranetexilat.

Da dabigatranetexilat kan påvirke INR, vil den internationale normaliserende ratio (INR) først efter

mindst 2 dage efter seponering af dabigatranetexilat bedre afspejle VKAs effekt. Indtil da bør INR-

værdier tolkes med forsigtighed.

VKA til dabigatranetexilat:

Behandling med VKA bør stoppes. Dabigatranetexilat kan administreres når INR er < 2,0.

Administration

Dette lægemiddel er til oral anvendelse.

Kapslerne kan tages sammen med eller uden mad. Kapslerne skal sluges hele med et glas vand for at

lette passagen til mavesækken.

Patienterne bør informeres om, at kapslerne ikke må åbnes, da dette kan øge risikoen for blødning (se

pkt. 5.2 og 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min) hos voksne patienter

eGFR < 50 ml/min/1,73 m

hos pædiatriske patienter

Aktiv klinisk signifikant blødning

Læsion eller tilstand, der betragtes som en betydende risikofaktor for en alvorlig blødning. Dette

kan inkludere aktuel eller nylig gastrointestinal ulceration, tilstedeværelse af maligne

neoplasmer med høj risiko for blødning, nylig hjerne- eller rygmarvsskade, nylig hjerne-,

rygmarvs- eller øjenoperation, nylig intrakraniel blødning, øsofagusvaricer eller mistanke

herom, arteriovenøse malformationer, vaskulære aneurismer eller alvorlige intraspinale eller

intracerebrale vaskulære abnormaliteter

Samtidig behandling med en anden antikoagulans, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH),

lavmolekylær heparin (enoxaparin, dalteparin osv.), heparinderivater (fondaparinux osv.), oral

antikoagulans (warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.) undtagen under specifikke

omstændigheder. Disse er ved skift af antikoagulansbehandling (se pkt. 4.2), når UFH gives i

doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt venekateter eller arteriekateter, eller

når UFH gives under kateterablation for atrieflimren (se pkt. 4.5)

Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen

Samtidig behandling med de følgende potente P-gp-inhibitorer: systemisk ketoconazol,

ciclosporin, itraconazol, dronedaron eller fastdosiskombinationen glecaprevir/pibrentasvir (se

pkt. 4.5)

Kunstige hjerteklapper, der kræver behandling med antikoagulans (se pkt. 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko for blødning

Dabigatranetexilat bør anvendes med forsigtighed ved tilstande med en øget risiko for blødning eller

ved samtidig brug af lægemidler, der påvirker hæmostasen ved at hæmme trombocytaggregationen.

Blødning kan forekomme uden specifikt fokus under behandling. Et uforklarligt fald i hæmoglobin

og/eller hæmatokrit eller blodtryk bør føre til udredning for en evt. blødningskilde.

For voksne patienter med livstruende eller ukontrolleret blødning, hvor det er nødvendigt hurtigt at

modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning, er den specifikke antidot idarucizumab tilgængelig.

Idarucizumabs virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt. Hæmodialyse kan

fjerne dabigatran. Hos voksne patienter er frisk fuldblod eller frisk frossen plasma, koagulationsfaktor-

koncentrater (aktiveret eller ikke-aktiveret), rekombinant-faktor VIIa eller trombocytkoncentrater

andre muligheder (se også pkt. 4.9).

Behandling med trombocytaggregationshæmmere, såsom clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA) eller

nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), samt tilstedeværelsen af øsofagitis, gastritis

eller gastroøsofageal refluks øger risikoen for gastrointestinal blødning.

Risikofaktorer

I tabel 3 er anført faktorer, der kan øge blødningsrisikoen.

Tabel 3: Faktorer, der kan øge blødningsrisikoen.

Risikofaktor

Farmakodynamiske og kinetiske faktorer

Alder ≥75 år

Faktorer, der øger dabigatran-plasmaniveauet

Betydende:

Moderat nedsat nyrefunktion hos voksne

patienter (30-50 ml/min CrCL)

Potente P-gp-inhibitorer (se pkt. 4.3 og 4.5)

Samtidig administration af svage til

moderate P-gp-inhibitorer (f.eks.

amiodaron, verapamil, kinidin og

ticagrelor, se pkt. 4.5)

Mindre betydende:

Lav legemsvægt (< 50 kg) hos voksne

patienter

Farmakodynamiske interaktioner (se pkt. 4.5)

ASA og andre

trombocytaggregationshæmmere, såsom

clopidogrel

NSAID

SSRI eller SNRI

Andre lægemidler, der kan påvirke

hæmostasen

Sygdomme / procedurer med særlig

blødningsrisiko

Medfødte eller erhvervede

koagulationsforstyrrelser

Trombocytopeni eller funktionelle

trombocytdefekter

Nylig biopsi, større traume

Bakteriel endokarditis

Øsofagitis, gastritis eller gastroøsofageal

refluks

Data for voksne patienter < 50 kg er begrænsede (se pkt. 5.2).

Samtidig anvendelse af dabigatranetexilat med P-gp-hæmmere er ikke blevet undersøgt hos

pædiatriske patienter, men kan øge risikoen for blødning (se pkt. 4.5).

Forsigtighedsregler og behandling af blødningsrisiko

For behandling af blødningskomplikationer, se også pkt. 4.9.

Benefit-risk-vurdering

Forekomst af læsioner, tilstande, procedurer og/eller farmakologisk behandling (såsom NSAID,

antitrombotiske midler, SSRI og SNRI, se pkt. 4.5), der i signifikant grad øger risikoen for en alvorlig

blødning, kræver en omhyggelig afvejning af fordele og risici. Dabigatranetexilat bør kun gives, hvis

fordelene opvejer risikoen for blødning.

Der er begrænsede kliniske data tilgængelige for pædiatriske patienter med risikofaktorer, herunder

patienter med aktiv meningitis, encefalitis og intrakraniel absces (se pkt. 5.1). Dabigatranetexilat bør

kun gives til disse patienter, hvis de forventede fordele opvejer risikoen for blødning.

Tæt klinisk overvågning

Nøje observation af tegn på blødning eller anæmi anbefales i hele behandlingsperioden, især hvis der

er flere risikofaktorer (se tabel 3 ovenfor). Der skal udvises særlig forsigtighed, når dabigatranetexilat

administreres sammen med verapamil, amiodaron, kinidin eller clarithromycin (P-gp-inhibitorer), og

især, hvis der forekommer blødning, specielt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.5).

Nøje observation af tegn på blødning anbefales hos patienter, der samtidigt behandles med NSAID (se

pkt. 4.5).

Seponering af dabigatranetexilat

Patienter, som udvikler akut nyresvigt, skal stoppe behandlingen med dabigatranetexilat (se også

pkt. 4.3).

I tilfælde af alvorlig blødning skal behandlingen seponeres, og årsagen til blødningen undersøges.

Anvendelsen af den specifikke antidot (idarucizumab) kan overvejes til voksne patienter.

Idarucizumabs virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt. Hæmodialyse kan

fjerne dabigatran.

Brug af protonpumpehæmmere

Administrationen af en protonpumpehæmmer (PPI) kan overvejes, for at forhindre gastrointestinal

blødning. Ved behandling af pædiatriske patienter skal anbefalingerne i produktinformationen for

protonpumpehæmmere følges.

Koagulationsparametre i laboratoriet

Selvom der ikke generelt er behov for rutinemæssig monitorering af antikoagulation med dette

lægemiddel, kan måling af dabigatran-relateret antikoagulation være en hjælp til at detektere for høj

eksponering for dabigatran ved tilstedeværelse af yderligere risikofaktorer.

Fortyndet trombintid (dTT), ecarin-koagulationstid (ECT) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT)

kan give nyttig information, men resultaterne skal tolkes med forsigtighed, på grund af variabilitet fra

test til test (se pkt. 5.1).

Den internationale normaliserede ratio (INR) er upålidelig hos patienter i behandling med

dabigatranetexilat, og der er rapporteret falsk positive INR-stigninger. Derfor bør der ikke foretages

INR-måling.

I tabel 4 er anført koagulationstest-grænseværdier ved trough (dal-værdi) for voksne patienter, der kan

være forbundet med en øget blødningsrisiko. De respektive grænseværdier for pædiatriske patienter

kendes ikke (se pkt. 5.1).

Tabel 4: Koagulationstest-grænseværdier ved trough (dal-værdi) for voksne patienter, der kan

være forbundet med en øget blødningsrisiko.

Test (trough-værdi)

Grænseværdi

dTT [ng/ml]

> 67

ECT [x gange øvre normalgrænse]

Ingen data

aPTT [x gange øvre normalgrænse]

> 1,3

Bør ikke udføres

Behandling af akut iskæmisk apopleksi med fibrinolytika

Det kan overvejes at anvende fibrinolytika ved behandling af akut apopleksi, hvis patientens dTT,

ECT eller aPTT ikke overstiger den øvre værdi af det lokalt definerede normalområde (ULN).

Kirurgi og indgreb

Patienter på dabigatranetexilat, der skal opereres eller undergå invasive procedurer, har en øget risiko

for blødning. Derfor kan kirurgisk intervention kræve en midlertidig seponering af dabigatranetexilat.

Der bør udvises forsigtighed, når behandlingen midlertidigt afbrydes pga. interventioner, og graden af

antikoagulation bør overvåges. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan udskillelsen af dabigatran

være forlænget (se pkt. 5.2). Dette bør tages i betragtning forud for alle procedurer. I sådanne tilfælde

kan en koaguleringstest (se pkt. 4.4 og 5.1) hjælpe med at afgøre, om hæmostasen stadig er nedsat.

Akutte operationer eller akutte procedurer

Dabigatranetexilat bør seponeres midlertidigt. Når det er nødvendigt hurtigt at modvirke den

antikoagulerende virkning, er den specifikke antidot (idarucizumab) mod dabigatran tilgængelig for

voksne patienter. Idarucizumabs virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt.

Hæmodialyse kan fjerne dabigatran.

Når dabigatrans virkning reverteres, udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den

underliggende sygdom. Behandling med dabigatranetexilat kan genoptages 24 timer efter

administration af idarucizumab, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig

hæmostase.

Subakutte operationer/indgreb

Dabigatranetexilat bør seponeres midlertidigt. Hvis muligt, bør operation/indgreb udsættes i mindst

12 timer efter sidste dosis. Hvis operation ikke kan udsættes, kan der være en øget risiko for blødning.

Blødningsrisikoen skal opvejes mod behovet for akut intervention.

Elektiv kirurgi

Hvis muligt, bør dabigatranetexilat seponeres mindst 24 timer før invasive/kirurgiske procedurer. Det

bør overvejes at seponere dabigatranetexilat 2-4 dage før operation hos patienter med øget risiko for

blødning eller ved større operationer, hvor komplet hæmostase kan være påkrævet.

Tabel 5 opsummerer seponeringsreglerne før invasive eller kirurgiske procedurer for voksne patienter.

Tabel 5: Seponeringsregler før invasive eller kirurgiske procedurer for voksne patienter

Nyrefunktion

(CrCL i

ml/min)

Estimeret

halveringstid

(timer)

Dabigatranetexilat skal stoppes før elektiv kirurgi

Høj blødningsrisiko eller

større kirurgisk indgreb

Standardrisiko

≥ 80

~ 13

2 dage før

24 timer før

≥ 50-< 80

~ 15

2-3 dage før

1-2 dage før

≥ 30-< 50

~ 18

4 dage før

2-3 dage før (> 48 timer)

Seponeringsregler før invasive eller kirurgiske procedurer for pædiatriske patienter er opsummeret i

tabel 6.

Tabel 6:

Seponeringsregler før invasive eller kirurgiske procedurer for pædiatriske patienter

Nyrefunktion

(eGFR i ml/min/1,73 m

Stop dabigatran før elektiv kirurgi

>80

24 timer før

50 – 80

2 dage før

<50

Disse patienter er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.3).

Spinal anæstesi/epidural anæstesi/lumbalpunktur

Procedurer, som f.eks. spinal anæstesi, kan kræve en komplet hæmostatisk funktion.

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/628110/2020

EMEA/H/C/000829

Pradaxa (dabigatranetexilat)

En oversigt over Pradaxa, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Pradaxa, og hvad anvendes det til?

Pradaxa er et blodfortyndende lægemiddel, der anvendes til:

forebyggelse af blodpropdannelse i venerne hos voksne, der har fået udskiftet en hofte eller et

knæ

forebyggelse af slagtilfælde (forårsaget af en blodprop i hjernen) og systemisk emboli (en blodprop

i et andet organ) hos voksne, som har en unormal hjerterytme kaldet "ikkevalvulær atrieflimren",

og som anses for at være i risiko for slagtilfælde

behandling af dyb venetrombose (blodprop i en dyb vene, typisk i benet) og lungeemboli (blodprop

i et blodkar, der forsyner lungerne) hos voksne samt forebyggelse af ny dyb venetrombose og

lungeemboli

behandling af blodpropper i venerne hos børn og forebyggelse af nye blodpropper.

Pradaxa indeholder det aktive stof dabigatranetexilat.

Hvordan anvendes Pradaxa?

Pradaxa tages gennem munden og fås som kapsler til voksne og børn over 8 år, granulat til børn under

12 år og et pulver og en solvens, der blandes til en drikkelig opløsning til børn under 1 år. Pradaxa fås

kun på recept. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af, hvilken tilstand Pradaxa gives for,

patientens alder og nyrefunktion, samt hvilke andre lægemidler patienten tager. Hos børn afhænger

dosis også af barnets vægt.

Når der skiftes mellem de forskellige former af lægemidlet, kan det være nødvendigt for lægen at

ændre dosis. Alle patienter med øget risiko for blødning bør overvåges tæt, og lægen kan nedsætte

dosen af Pradaxa.

Desuden bør nyrefunktionen vurderes hos alle patienter inden påbegyndelse af behandling for at

udelukke patienter med svært nedsat nyrefunktion. Nyrefunktionen bør også revurderes under selve

behandlingen, hvis der er mistanke om forværring. Når Pradaxa anvendes til langtidsbehandling hos

patienter med ikkevalvulær atrieflimren eller hos patienter med dyb venetrombose eller lungeemboli,

Pradaxa (dabigatranetexilat)

EMA/628110/2020

Side 2/4

bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året, hvis deres nyrefunktion er let til moderat

nedsat, eller hvis de er over 75 år gamle.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Pradaxa, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Pradaxa?

Det aktive stof i Pradaxa, dabigatranetexilat, er et såkaldt prodrug for dabigatran. Det betyder, at det

omdannes til dabigatran i kroppen. Dabigatran er et antikoagulans (blodfortyndende lægemiddel),

hvilket betyder, at det hæmmer blodets evne til at koagulere (størkne). Det blokerer stoffet trombin,

der er centralt for blodets koagulation.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Pradaxa?

Forebyggelse af blodpropper efter udskiftning af en hofte eller et knæ

I to hovedstudier var Pradaxa (220 eller 150 mg pr. dag) lige så effektivt som enoxaparin (et

blodfortyndende lægemiddel, der gives ved injektion) til at forebygge dannelsen af blodpropper eller

dødsfald hos patienter, der havde fået udskiftet en hofte eller et knæ.

Det første studie omfattede i alt 2.101 patienter, der havde fået nyt knæ. I behandlingsperioden sås

blodpropper hos 36 % af de patienter, der tog 220 mg Pradaxa (183 ud af 503), sammenholdt med

38 % af de patienter, der fik enoxaparin (193 ud af 512). Der sås ét dødsfald i hver gruppe (under

1 %).

Det andet studie omfattede i alt 3.494 patienter, der havde fået ny hofte. I behandlingsperioden sås

blodpropper hos 6% af de patienter, der tog 220 mg Pradaxa (53 ud af 880), sammenholdt med 7% af

de patienter, der fik enoxaparin (60 ud af 897). Tre patienter i Pradaxa-gruppen døde (under 1 %),

men to af disse dødsfald var ikke relateret til blodpropper.

I begge studier sås en vis evidens for, at en dosis på 220 mg Pradaxa kan være mere effektivt end en

dosis på 150 mg.

Forebyggelse af blodpropper eller slagtilfælde hos patienter med risiko for slagtilfælde

I et studie hos patienter med ikkevalvulær atrieflimren, der ansås for at være i risiko for slagtilfælde,

var Pradaxa (110 mg eller 150 mg to gange dagligt) lige så effektivt som warfarin (et andet

blodfortyndende lægemiddel, der gives gennem munden) til at forebygge slagtilfælde eller blodpropper

i blodkar andre steder i kroppen.

I dette studie blev ca. 18.000 voksne behandlet i ét til tre år. Andelen af patienter pr. år, der fik et

slagtilfælde eller andre problemer forårsaget af blodpropper, var ca. 1,5 % for de patienter, der tog

110 mg Pradaxa (183 ud af 6.015), og 1,1 % for de patienter, der fik 150 mg Pradaxa (135 ud af

6.076) sammenholdt med 1,7 % for de patienter, der tog warfarin (203 ud af 6.022).

Behandling og forebyggelse af dyb venetrombose og lungeemboli

Pradaxa var lige så effektivt som warfarin til at reducere dannelsen af blodpropper i venerne (dyb

venetrombose) eller lungerne (lungeemboli) samt forekomsten af blodproprelaterede dødsfald under

behandling.

I to hovedstudier hos over 5.100 voksne med symptomer på dyb venetrombose eller lungeemboli, og

som oprindeligt blev behandlet med et blodfortyndende lægemiddel givet ved injektion, blev Pradaxa

Pradaxa (dabigatranetexilat)

EMA/628110/2020

Side 3/4

sammenlignet med warfarin. Blodpropper eller blodproprelaterede dødsfald sås hos 2,7 % af de

patienter, der fik Pradaxa (68 ud af 2.553), sammenholdt med 2,4 % af de patienter, der fik warfarin

(62 ud af 2.554).

To andre studier omhandlede forebyggelse af venøs tromboemboli eller lungeemboli hos ca.

4.200 voksne med symptomer på tilbagefald af blodpropper, og som var i langtidsbehandling med

blodtyndende lægemidler. I det ene af disse studier blev Pradaxa sammenlignet med warfarin, og i det

andet studie blev Pradaxa sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling). I det første studie

sås blodpropper eller blodproprelaterede dødsfald hos 1,8 % af de patienter, der fik Pradaxa (26 ud af

1.430), sammenholdt med 1,3 % af de patienter, der fik warfarin (18 ud af 1.426). I det andet studie

sås blodpropper eller blodproprelaterede dødsfald hos 0,4 % af de patienter, der fik Pradaxa (3 ud af

681), sammenholdt med 5,6 % af de patienter, der fik placebo (37 ud af 662).

I et studie, som omfattede 267 børn med bekræftet dyb venetrombose eller lungeemboli i alderen 0-

18 år, blev Pradaxa sammenlignet med standardbehandling. Ved behandling med Pradaxa forsvandt

blodpropperne hos 46 % af patienterne sammenlignet med 42 % af de patienter, der fik

standardbehandling. Hos 96 % af de patienter, der tog Pradaxa, vendte blodpropperne ikke tilbage

sammenlignet med 92 % af de patienter, der fik standardbehandling.

Hvilke risici er der forbundet med Pradaxa?

Den hyppigste bivirkning ved Pradaxa (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

blødning. Pradaxa må ikke anvendes til voksne med svært nedsat nyrefunktion eller børn med moderat

eller svært nedsat nyrefunktion. Det må heller ikke gives til patienter, der har aktuel kraftig blødning,

eller som har en sygdom, der betyder, at de har betydelig risiko for større blødningshændelser.

Pradaxa må ikke anvendes hos patienter, der får andre blodfortyndende lægemidler, bortset fra ved

skift til et andet blodfortyndende lægemiddel, eller hvor heparin (et andet blodfortyndende

lægemiddel) anvendes ved specifikke medicinske procedurer. Pradaxa må heller ikke anvendes hos

patienter med alvorlige leverproblemer, patienter med kunstige hjerteklapper eller patienter i

behandling med visse lægemidler. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved

Pradaxa fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Pradaxa godkendt i EU?

Virkningen af Pradaxa til forebyggelse af blodpropper hos voksne, der har fået ny hofte eller nyt knæ,

svarer til virkningen af enoxaparin. Blodpropper forekommer sjældent hos børn, og behandling har

omfattet injektion med blodfortyndende lægemidler. Pradaxa, der tages gennem munden, er mere

bekvemt for voksne og børn. Pradaxa klarede sig godt i sammenligning med warfarin i forhold til at

reducere risikoen for slagtilfælde hos voksne med atrieflimren uden at øge risikoen for større

blødningshændelser. Da nogle patienter, der får Pradaxa, har øget risiko for blødning, er der angivet

en række forholdsregler i ordineringsoplysningerne.

Derudover er de overordnede fordele ved Pradaxa til behandling og forebyggelse af dyb venetrombose

og lungeemboli sammenlignelige med de overordnede fordele ved warfarin. Antallet af

blødningshændelser var imidlertid lavere for Pradaxa end for warfarin. Selv om studierne har vist en

lidt højere risiko for hjerteproblemer ved Pradaxa end ved warfarin, anses fordelene ved Pradaxa

stadig for at opveje risiciene. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene

ved Pradaxa opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Pradaxa (dabigatranetexilat)

EMA/628110/2020

Side 4/4

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pradaxa?

Den virksomhed, der fremstiller Pradaxa, skal sørge for informationsmateriale til alle læger, der

forventes at ordinere lægemidlet, for at øge bevidstheden om risikoen for blødning og give

instruktioner i, hvordan denne risiko skal håndteres. Patienterne skal derudover have udleveret et

patientkort med de vigtigste sikkerhedsoplysninger om lægemidlet. Virksomheden skal også sørge for

en instruktionsvideo og teknisk støtte over telefonen til forberedelse og dosering af opløsningen.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Pradaxa.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Pradaxa løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Pradaxa vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Pradaxa

Pradaxa fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 18. marts 2008.

Yderligere information om Pradaxa findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/pradaxa

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information