Plenadren

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
06-12-2022

Aktiv bestanddel:

hydrocortison

Tilgængelig fra:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

ATC-kode:

H02AB09

INN (International Name):

hydrocortisone

Terapeutisk gruppe:

Kortikosteroider til systemisk brug

Terapeutisk område:

Adrenal insufficiens

Terapeutiske indikationer:

Behandling af adrenal insufficiens hos voksne.

Produkt oversigt:

Revision: 14

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-11-03

Indlægsseddel

                22
B. INDLÆGSSEDDEL
23
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
PLENADREN 5 MG TABLETTER MED MODIFICERET UDLØSNING
PLENADREN 20 MG TABLETTER MED MODIFICERET UDLØSNING
hydrocortison
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
-
Lægen har ordineret Plenadren til Dem personligt. Lad derfor være
med at give lægemidlet til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som De har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Plenadren
3.
Sådan skal De tage Plenadren
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Plenadren indeholder et stof, der kaldes hydrocortison (det kaldes
også cortisol). Hydrocortison er et
glukokortikoid. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes
kortikosteroider. Glukokortikoider
forekommer naturligt i kroppen og hjælper med til at opretholde Deres
gode helbred og velbefindende.
Plenadren anvendes til voksne til behandling af en tilstand, der
kaldes binyrebarkinsufficiens eller
cortisolmangel. Binyrebarkinsufficiens optræder, når binyrerne (lige
over nyrerne) ikke producerer
nok af hormonet cortisol. Patienter, der lider af kronisk
binyrebarkinsufficiens, har brug for at få en
substitutionsbehandling for at overleve.
Plenadren erstatter det naturlige cortisol, der mangler hos patienter
med binyrebarkinsufficiens. Dette
lægemiddel sørger for hydrocortison til kroppen hele dagen igennem.
Cortisolniveauerne i blodet øges
hurtigt til et maksimumniveau omkring en time efter indtagelse af
tabletten om morgenen, og derefter
falder niveauet gradvis i løb
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning
Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning
Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 5 mg hydrocortison.
Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning
Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 20 mg hydrocortison.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tablet med modificeret udløsning.
Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning
Tabletterne er runde (diameter 8 mm), konvekse og lyserøde.
Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning
Tabletterne er runde (diameter 8 mm), konvekse og hvide.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af binyrebarkinsufficiens hos voksne.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Plenadren gives som vedligeholdelsesterapi. Orale substitutionsdoser
skal tilpasses den enkelte efter
klinisk respons. En almindelig vedligeholdsdosis er 20–30 mg per
dag, givet én gang daglig om
morgenen. Hos patienter med nogen resterende endogen
cortisolproduktion kan en lavere dosis være
tilstrækkelig. Den højeste vedligeholdelsesdosis, der er undersøgt,
er 40 mg. Den lavest mulige
vedligeholdelsesdosis bør anvendes. I situationer, hvor kroppen
udsættes for voldsom fysisk og/eller
mental stress, kan patienterne have behov for yderligere substitution
af hydrocortisontabletter med
umiddelbar udløsning, især om eftermiddagen/aftenen, se endvidere
afsnittet ‘Anvendelse i forbindelse
med interkurrent sygdom’, der beskriver andre måder til
midlertidigt at øge dosen af hydrocortison.
_Skift fra konventionel oral glukokortikoidbehandling til Plenadren_
Når patienter skifter fra konventionel, oral
hydrocortison-substitutionsbehandling givet tre gange daglig
til Plenadren, kan der gives en identisk total daglig dosis. På grund
af en lavere biotilgængelighed af den
daglige dosis Plenadren sammenlignet med bi
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 06-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 05-01-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 06-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 06-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 06-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 06-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 05-01-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt