Pixuvri

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
07-12-2021

Aktiv bestanddel:

pixantron dimaleat

Tilgængelig fra:

Les Laboratoires Servier

ATC-kode:

L01DB11

INN (International Name):

pixantrone dimaleate

Terapeutisk gruppe:

Antineoplastiske midler

Terapeutisk område:

Lymfom, non-hodgkin

Terapeutiske indikationer:

Pixuvri er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter med multipel recidiveret eller ildfast aggressiv ikke-Hodgkin B-celle lymfomer (NHL). Fordelen med pixantronbehandling er ikke blevet fastslået hos patienter, når de anvendes som femte linje eller større kemoterapi hos patienter, der er ildfaste over for den sidste behandling.

Produkt oversigt:

Revision: 23

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2012-05-10

Indlægsseddel

                25
B. INDLÆGSSEDDEL
26
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PIXUVRI 29 MG PULVER TIL KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
Pixantron
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne
indlægsseddel. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Pixuvri
3.
Sådan skal du bruge Pixuvri
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Pixuvri tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antineoplastiske
midler. De anvendes til behandling
af kræft.
Pixuvri anvendes til behandling af voksne patienter med multiple
ikke-Hodgkins lymfomer ved
tilbagefald eller manglende behandlingsvirkning. Pixuvri dræber
kræftceller ved at binde sig til DNA,
så cellerne dør. Det anvendes til patienter med kræft, som
behandlingen ikke virker på, eller som er
vendt tilbage, efter at de har fået anden kemoterapibehandling.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PIXUVRI
BRUG IKKE PIXUVRI
-
hvis du er allergisk over for pixantrondimaleat eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Pixuvri
(angivet i afsnit 6)
-
hvis du for nylig har fået en vaccine
-
hvis du har fået at vide, at du har vedholdende lavt antal røde
blodlegemer, hvide blodlegemer
og blodplader.
-
hvis du har meget svære leverproblemer.
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen, før du bruger Pixuvri:
-
hvis du fået vide, at du har et meget lavt antal hvide blodlegemer
-
hvis du har hjertesygdom eller ukontrolleret forhøjet blodtryk,
specielt hvis du nogensinde har
fået at vide, at du har hjerteinsufficiens, eller hvis du har haft et
hjerteanfald inden for de seneste
seks måneder
-
hvis du har en infektion
-
hvis du nogensinde er blevet behandlet for 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Pixuvri 29 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert hætteglas indeholder pixantrondimaleat svarende til 29 mg
pixantron.
Efter rekonstitution indeholder hver ml koncentrat pixantrondimaleat
svarende til 5,8 mg pixantron.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hvert hætteglas indeholder 39 mg natrium.
Efter rekonstitution og fortynding indeholder dette lægemiddel cirka
1 g (43 mmol) natrium pr. dosis,
svarende til 50 % af den WHO anbefalede maksimale daglige indtagelse
af 2 g natrium for en voksen.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
Mørkeblåt frysetørret pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Pixuvri er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter
med gentagent recidiverende
eller behandlingsrefraktære, aggressive B-celle non-Hodgkins lymfomer
(NHL). Fordelen ved
behandling med pixantron er ikke klarlagt ved anvendelse som
femtevalgs behandling eller derudover
hos patienter med sygdom, der er refraktær over for den senest
anvendte terapi.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Pixuvri skal administreres af læger, der er fortrolige med anvendelse
af antineoplastiske midler og
råder over faciliteter til regelmæssig overvågning af kliniske,
hæmatologiske og biokemiske parametre
under og efter behandlingen (se pkt. 6.6).
Dosering
Den anbefalede dosis er 50 mg/m
2
pixantron på dag 1, 8 og 15 af hver 28-dages cyklus i indtil seks
cyklusser.
Bemærk:
I EU henviser den anbefalede dosis til det aktive stofs (pixantron)
basisstoffet. Beregning af den
individuelle dosis, der skal administreres til en patient, skal
baseres på styrken af den rekonstituerede
opløsning, som indeholder 5,8 mg/ml pixantron, og dosisanbefalingen
på 50 mg/m
2
. I visse studier og
publikationer er den anbefalede dosis baseret på saltet
(pixantrondimaleat).
Før hver cyklus skal dosis dog ju
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 07-12-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 07-12-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 31-05-2012
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 07-12-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 07-12-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 07-12-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 07-12-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik