Nulojix

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-12-2020

Aktiv bestanddel:
belatacept
Tilgængelig fra:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kode:
L04AA28
INN (International Name):
belatacept
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Graft Afvisning, Nyre Transplantation
Terapeutiske indikationer:
Nulojix, i kombination med kortikosteroider og en mycophenolsyre (MPA), er indiceret til profylakse af transplantatafstødning hos voksne, der modtager en nyretransplantation. Det anbefales at tilsætte en interleukin (IL) -2-receptorantagonist til induktionsterapi til denne belatacept-baserede behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002098
Autorisation dato:
2011-06-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/002098

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-03-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

NULOJIX 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

belatacept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge NULOJIX

Sådan skal du bruge NULOJIX

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

NULOJIX indeholder det aktive stof belatacept, som tilhører medicingruppen immunsuppressiva.

Disse typer medicin mindsker aktiviteten af immunsystemet, som er kroppens naturlige

forsvarssystem.

Det anvendes hos voksne til at forhindre, at immunsystemet angriber den transplanterede nyre og

frastøder den transplanterede nyre. NULOJIX anvendes sammen med anden immundæmpende

medicin, herunder mycophenolsyre og kortikosteroider. Det anbefales også at behandle med en

interleukin(IL)-2-receptorantagonist i den første uge efter transplantationen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge NULOJIX

Brug ikke NULOJIX

hvis du er allergisk over for belatacept eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6). Der er rapporteret om allergiske reaktioner relateret til belatacept i kliniske

studier.

hvis du ikke har haft Epstein-Barr virus (EBV), eller ikke er sikker på, om du har haft den, må

du ikke behandles med NULOJIX. EBV er den virus, der giver mononukleose (kyssesyge). Hvis

du ikke har været smittet med den virus, har du en forhøjet risiko for at få en type kræft, der

hedder post-transplantation lymfoproliferativ sygdom (PTLD). Spørg lægen, hvis du ikke er sikker

på, om du har haft virussen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lymfoproliferativ sygdom efter transplantationen

Behandling med NULOJIX øger risikoen for at få en bestemt type kræft, der hedder post-

transplantation lymfoproliferativ sygdom (PTLD). Med NULOJIX-behandling opstår PTLD hyppigere

i hjernen og kan være dødelig. Patienter har en højere risiko for at få PTLD i følgende tilfælde:

hvis du ikke har været smittet med EBV inden din transplantation

hvis du er smittet med en virus kaldet cytomegalovirus (CMV)

hvis du har været i behandling for akut afstødning, f.eks. med antithymocytglobulin for at

nedsætte mængden af T-celler. T-celler sørger for at opretholde kroppens evne til at modstå

sygdomme og infektioner. De kan medføre afstødning af din transplanterede nyre.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål til ovenstående punkter.

Alvorlige infektioner

I forbindelse med NULOJIX-behandling kan der opstå alvorlige infektioner, der kan være dødelige.

NULOJIX svækker kroppens evne til at bekæmpe infektioner. Alvorlige infektioner kan omfatte

Tuberkulose

Cytomegalovirus (CMV), en virus der kan medføre alvorlige infektioner i væv og blod

Helvedesild

Andre herpesvirusinfektioner

En sjælden type hjerneinfektion kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er blevet

rapporteret hos patienter, der har fået NULOJIX. PML medfører ofte svær invaliditet og død.

Fortæl din familie eller plejere om din behandling. Du får måske symptomer, som du ikke selv er

klar over. Lægen vil muligvis undersøge dine symptomer for at udelukke PML, PTLD eller andre

infektioner. Se listen over symptomer i afsnit 4 ”Bivirkninger”.

Hudkræft

Du bør begrænse din udsættelse for sollys og ultraviolet (UV) lys, så længe du er i behandling med

NULOJIX. Du bør bære beskyttende beklædning og anvende solcreme med høj beskyttelsesfaktor.

Patienter, der behandles med NULOJIX, har forhøjet risiko for at få visse typer kræft, især hudkræft.

Blodpropper i din transplanterede nyre

Afhængig af hvilken type nyretransplantation du har fået foretaget, kan du have en øget risiko for at få

en blodprop i den transplanterede nyre.

Anvendelse ved levertransplantationer

Behandling med NULOJIX frarådes, hvis du har fået en levertransplantation.

Anvendelse sammen med anden immundæmpende medicin

NULOJIX anvendes normalt sammen med steroider. Risikoen for at kroppen måske afstøder den

transplanterede nyre, kan øges ved for hurtig nedtrapning af steroid. Tag præcis den steroiddosis, som

din læge har angivet.

Børn og unge

NULOJIX er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år, og derfor anbefales det ikke til denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med NULOJIX

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Spørg lægen eller på apoteket, før du tager nogen som helst anden form for medicin, mens du

behandles med NULOJIX.

Brugen af levende vacciner bør undgås sammen med NULOJIX. Fortæl det til lægen, hvis du skal

vaccineres. Lægen vil rådgive dig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du bliver gravid, mens du behandles med NULOJIX, skal du informere lægen.

Du må ikke bruge NULOJIX, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det. NULOJIX’s

virkning hos gravide kendes ikke. Du bør ikke blive gravid, mens du får behandling med NULOJIX.

Hvis du er i den fødedygtige alder, bør du anvende sikker prævention under behandlingen med

NULOJIX og op til 8 uger efter den sidste dosis i behandlingen, da den mulige risiko for fosterets eller

det ufødte barns udvikling er ukendt. Lægen vil rådgive dig om sikker prævention.

Du skal stoppe med at amme, hvis du er i behandling med NULOJIX. Det vides ikke om det aktive

stof belatacept udskilles i modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Belatacept påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du må ikke køre

eller arbejde med maskiner, hvis du føler dig træt eller utilpas efter behandling med NULOJIX.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i NULOJIX

Fortæl det til lægen, hvis du er på en saltfattig diæt, inden du behandles med NULOJIX.

Denne medicin indeholder 0,65 mmol (eller 15 mg) natrium pr. hætteglas, hvilket svarer til 1,95 mmol

(eller 45 mg) natrium per maksimumsdosis fra 3 hætteglas.

3.

Sådan skal du bruge NULOJIX

Behandling med NULOJIX vil blive ordineret og overvåget af en speciallæge i nyretransplantationer.

En læge eller sygeplejerske vil give dig NULOJIX.

Det gives som infusion (som drop) i en af dine vener over en periode på ca. 30 minutter.

Den anbefalede dosis afhænger af din vægt (i kg) og bliver beregnet af en læge eller sygeplejerske.

Dosis og behandlingshyppighed er anført nedenfor.

Startfasen

Dosis

Transplantationsdag, før implantation (Dag 1)

10 mg/kg

Dag 5, dag 14 og dag 28

Slutningen af uge 8 og uge 12 efter transplantation

Vedligeholdelsesfasen

Dosis

Hver 4. uge (± 3 dage) fra slutningen af uge 16 efter transplantation

5 mg/kg

Information til læger og sundhedspersonale om beregning af dosis, klargøring og indgivelse af

NULOJIX er anført sidst i indlægssedlen.

Hvis du har fået for meget NULOJIX

Hvis dette sker, vil lægen undersøge dig for tegn og symptomer på bivirkninger og om nødvendigt

behandle dig for eventuelle symptomer.

Hvis du har glemt at bruge NULOJIX

Det er meget vigtigt, at du møder op til alle behandlingerne med NULOJIX. Hvis du ikke har fået

NULOJIX, som du skulle have haft, skal du spørge lægen, hvornår du næste gang skal have en dosis.

Hvis du holder op med at bruge NULOJIX

Din krop kan afstøde den transplanterede nyre, hvis du holder op med NULOJIX. Beslutningen om at

holde op med NULOJIX skal tages i samråd med lægen og en anden behandling vil normalt blive

påbegyndt.

Hvis du stopper din behandling med NULOJIX i længere tid og ikke anvender anden medicin, der skal

forhindre afstødning og igen begynder at anvende belatacept, er det uvist, om belatacept vil have den

samme effekt igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

NULOJIX kan imidlertid forårsage alvorlige bivirkninger, som det kan være nødvendigt at behandle.

Fortæl din familie eller plejere om din behandling, da du måske får symptomer, som du ikke selv er

klar over.

Kontakt straks lægen, hvis du eller din familie bemærker et af følgende:

Symptomer fra nervesystemet kan omfatte hukommelsestab; tale- og kommunikationsbesvær; ændret

humør eller adfærd; forvirring eller manglende muskelkontrol; svaghed i den ene side af kroppen;

synsforandringer eller hovedpine.

Infektionssymptomer kan omfatte feber; uforklarligt vægttab; hævede kirtler; forkølelsessymptomer

som f.eks. løbende næse eller ondt i halsen; hoste med slim; blod i slimen; ørepine; røde sår eller

afskrabninger; varm og sivende pus.

Symptomer fra nyrerne eller blæren kan omfatte ømhed på transplantationsstedet;

vandladningsbesvær; ændringer i urinmængden; blod i urinen; smerter eller brændende fornemmelse

ved vandladning.

Symptomer fra mave-tarmkanalen kan omfatte synkebesvær; smertefulde sår i munden; hvide pletter i

munden eller halsen; maveproblemer; mavesmerter; opkastning eller diarre.

Hudforandringer kan omfatte uventede blå mærker eller blødning; brun eller sort hudlæsion med

uregelmæssige kanter eller forskelligartet læsion; ændring af størrelse og farve på et modermærke eller

en ny hudlæsion eller bule.

Allergiske reaktioner kan bl.a. omfatte udslæt eller rødmende hud; nældefeber; kløe; hævelse af læber,

tunge, ansigt, hele kroppen; brystsmerter; åndenød, hvæsende vejrtrækning eller svimmelhed.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Blære- eller nyrebetændelse, infektion i øvre luftveje, CMV-infektion (kan medføre alvorlige

infektioner i væv og blod), feber, hoste, bronkitis

Åndenød

Forstoppelse, diarre, kvalme, opkastning, mavesmerter

Højt blodtryk, lavt blodtryk

Hovedpine, søvnbesvær, nervøsitet eller angst, hævede hænder og fødder

Ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben

Smerter ved vandladning, blod i urinen

Test kan vise:

Ændret blodbillede eller anæmi, lavt antal hvide blodlegemer

Øget mængde kreatinin i blodet (der anvendes blodprøver for at måle nyrefunktionen), øget

mængde protein i urinen

Ændret koncentration af forskellige salte eller elektrolytter i blodet

Øget mængde kolesterol og triglycerid (fedtstoffer i blodet)

Højt blodsukkerniveau

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Kræft og godartede vækster på huden

Alvorligt fald i blodtrykket, der, hvis det ikke behandles, kan medføre kollaps, koma og død

Slagtilfælde

Vævsdød pga. stoppet blodtilførsel

Leverbetændelse (cytolytisk hepatitis)

Nyreskader

Væske i lungerne, hvæsende vejrtrækning, brystsmerter eller hjertekrampe, forstørret hjertemuskel

(nederste del af hjertet)

Infektion i blodet eller vævet, luftvejsinfektioner, lungebetændelse, influenza, bihulebetændelse,

løbende næse, ondt i halsen, smerter i munden/omkring svælget, herpesvirusinfektioner,

helvedesild og andre virusinfektioner, sår i munden, trøske, nyreinfektion, svampeinfektion på

huden, svampeinfektion under neglene og andre svampeinfektioner, hudinfektion, infektion i blødt

væv, infektion i sår, infektion begrænset til ét område, langsom heling, blå mærker, ophobning af

lymfevæske omkring den transplanterede nyre

Hurtig hjerterytme, langsom hjerterytme, unormal og uregelmæssi

gt hjerterytme, svagt hjerte

Sukkersyge

Væskemangel

Inflammation i maven og tarmene, som oftest forårsaget af en virus

Maveproblemer

Unormal stikkende og prikkende fornemmelse, følelsesløshed eller svaghedsfølelse i arme og ben

Udslæt, kløe

Muskelsmerter, muskelsvaghed, knoglesmerter, hævede led, unormal brusk mellem rygradens

knogler, pludselig manglende evne til at bøje led, muskelkramper, gigt

Blokering af blodårerne i nyrerne, forstørret nyre pga. blokeret urinstrøm ud fra nyrerne,

tilbageløb af urin fra blæren ind i nyrekanalerne, manglende evne til at holde på vandet,

ufuldstændig blæreudtømning, natlig vandladning, sukker i urinen

Vægtstigning, vægttab

Grå stær, øget blodophobning i øjet, sløret syn

Rysten eller skælven, svimmelhed, besvimelse, ørepine, summen, ringen eller andre vedvarende

lyde i ørerne

Akne, hårtab, unormale ændringer på huden, øget svedproduktion, nattesved

Svaghed/kløft i mavemusklerne og udposning af huden over det helede indsnit, bugvægsbrok

Depression, udmattelse, træthed, døsighed eller manglende energi, generel utilpashed,

vejrtrækningsbesvær i liggende stilling, næseblod

Typisk udseende som hos en person, der får store mængder steroider, såsom måneansigt,

tyrenakke, fedme på overkroppen

Unormal væskeophobning

Test kan vise:

Lavt antal blodplader i blodet, for mange hvide blodlegemer, for mange røde blodlegemer

Ændret koncentration af kuldioxid i blodet, væskeophobning, lav proteinkoncentration i blodet

Unormal leverfunktionstest, øget mængde biskjoldbruskkirtelhormon i blodet

Øget protein (c-reaktiv protein) i blodet som tegn på betændelsestilstand

Nedsat mængde antistoffer (proteiner der bekæmper infektion) i blodet

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Lungekræft, kræft i endetarmen, brystkræft, en form for kræft i

knoglerne, musklerne eller

fedtvæv, svulst i huden og i tarmkanalen forårsaget af herpesvirus og set hos patienter med et

svækket immunsystem, prostatakræft, livmoderhalskræft, kræft i halsen, kræft i lymfeknuderne,

knoglemarvskræft, kræft i nyrerne, nyrekanalerne eller blæren

Svampeinfektion i hjernen, betændelsestilstand i hjernen, alvorlig hjerneinfektion kaldet PML

(progressiv multifokal leukoencefalopati)

Unormal hævelse i hjernen, øget tryk i kraniet og hjernen, krampeanfald, svækkelse som medfører

lammelse i den ene side af kroppen, manglende nerveskeder, manglende muskelbevægelser i

ansigtet

Hjernesygdomme som forårsager hovedpine, feber, hallucinationer, forvirring, taleforstyrrelser og

unormale kropsbevægelser

Dårlig blodtilførsel til hjertet, blokerede hjerteslag, unormal hjerteklap ved hovedpulsåren,

unormalt hurtig hjerterytme

Pludselige problemer med at trække vejret medførende lungeskader, øget blodtryk i lungerne,

betændelsestilstand i lungerne, hoste med blod, uregelmæssigheder i lunger og de luftrør, der

transporterer luft ind og ud af lungerne, væske i lungesækken, afbrudt vejrtrækning i søvntilstand,

unormal stemme

Herpes på kønsdelene

Betændelse i tyktarmen forårsaget af cytomegalovirus, betændelse i bugspytkirtlen, mavesår, sår

på tyndtarmen eller tyktarmen, blokering af tyndtarmen, sort, tjæreagtig afføring, blødning fra

endetarmen, unormal farve på afføringen

Bakterielle infektioner, betændelsestilstand eller infektion i hjertets inderste lag, tuberkulose,

knogleinfektion, betændelsestilstand i lymfeknuderne, kronisk udvidelse af luftvejene i lungerne

med hyppige lungeinfektioner

Infektion med rundorm, diarreinfektion med Giardia parasit

Nyresygdom, der er forårsaget af en virus (polyomavirus-relateret nefropati), betændelsestilstand i

nyrerne, ardannelse i nyrerne, sammentrækning af de små kanaler i nyrerne, betændelsestilstand i

blærerne med blødning

Blodprop i nyrearterie

Guillain-Barrés syndrom (en tilstand der medfører muskelsvaghed eller lammelse)

EBV (Epstein-Barr-virus) lymfoproliferativ sygdom

Blodpropper i årerne, betændelse i venerne, periodiske kramper i benene

Unormale blodårer, ardannelse i blodårerne, koagulering af blodet i blodårerne, forsnævring i

blodårerne, midlertidig rødmen i ansigtet/huden, hævelse i ansigtet

Galdesten, væskefyldt lomme i leveren, fedtlever

Hudsygdom med pletvis fortykket, rød hud, ofte med sølvagtigt skæl, unormal hårvækst, unormalt

mange brækkede hår, brækkede negle, sår på penis

Unormal mineralbalance i kroppen medførende knogleproblemer, betændelse i knoglerne,

unormal svækkelse af knoglerne medførende knogleproblemer, betændelse i ledhinden, sjælden

knoglesygdom

Betændelsestilstand i testiklerne, unormalt langvarig erektion, unormale celler i livmoderhalsen,

brystknude, smerter i testiklerne, sår omkring de kvindelige kønsorganer, reduceret tykkelse af

skedevæg, infertilitet eller manglende evne til at blive gravid, hævet pung

Sæsonbestemt allergi

Dårlig appetit, mistet smagssans, nedsat hørelse

Unormale drømme, humørsvingninger, unormal, manglende evne til at fokusere og sidde stille,

forståelsesproblemer og svært ved at tænke, nedsat hukommelse, migræne, irritabilitet

Følelsesløshed eller svaghedsfølelse pga. dårligt kontrolleret sukkersyge, ændringer i foden pga.

sukkersyge, manglende evne til at holde benene i ro

Hævelse bag ved øjet medførende synsændringer, øjenbetændelse, ubehag/øget følsomhed over

for lys, hævede øjenlåg

Sprækker i huden i mundvigen, hævede gummer, smerter i spytkirtler

Øget sexlyst

Brændende fornemmelse

Reaktion over for infusionen, arvæv, betændelsestilstand, tilbagevendende sygdom, følelse af

varme, sår

Utilstrækkelig urinproduktion

Svigt af transplanteret organ, problemer under eller efter en transfusion, sårkanter bryder op inden

heling, knoglebrud, overrivning eller løsrivning af sene, lavt

blodtryk under eller efter et indgreb,

højt blodtryk under eller efter et indgreb, blåt mærke eller blodansamling i det blødt væv efter et

indgreb, smerter i forbindelse med et indgreb, hovedpine i forbindelse med et indgreb, stødmærke

i blødt væv

Test kan vise:

Faretruende lavt antal røde blodlegemer, faretruende lavt antal hvide blodlegemer, nedbrydning af

røde blodlegemer, problemer med koagulering af blodet, syre i blodet pga. sukkersyge, manglende

syre i blodet

Ændret hormonproduktion i binyrerne

Lavt D-vitaminniveau

Øget mængde bugspytkirtelenzymer i blodet, øget troponin-koncentration i blodet, øget prostata-

specifikt antistof (PSA), forhøjet koncentration af urinsyre i blodet, nedsat antal CD-4

lymfocytceller, lavt blodsukker

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på hætteglasset og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin vil blive opbevaret på det hospital, hvor det anvendes.

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Indholdet af hætteglasset bør straks flyttes til infusionsposen eller infusionsflasken efter

rekonstituering.

Efter fortynding og fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet anvendes straks. Hvis det ikke

anvendes straks opbevares infusionsvæsken i et køleskab (2°C - 8°C) i op til 24 timer.

Infusionsvæsken kan opbevares højst 4 ud af de 24 timer ved under 25°C. Infusionsvæsken må ikke

fryses.

Infusionen af NULOJIX skal være fuldført inden for 24 timer efter rekonstituering af pulveret.

Brug ikke NULOJIX, hvis du bemærker uigennemsigtige partikler, misfarvning eller andre

fremmedlegemer i infusionsvæsken.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NULOJIX indeholder:

Aktivt stof: belatacept. Hvert hætteglas indeholder 250 mg belatacept. Efter rekonstituering

indeholder hver ml koncentrat 25 mg belatacept.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, saccharose,

natriumhydroxid (til pH-justering) og saltsyre (til pH-justering) (se afsnit 2).

Udseende og pakningsstørrelser

NUJOLIX pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning (pulver til koncentrat) er et hvidt til

råhvidt pulver, der kan være i fast form eller i mindre stykker.

Hvert hætteglas indeholder 250 mg belatacept.

Pakker med enten 1 hætteglas af glas og 1 sprøjte eller 2 hætteglas af glas og 2 sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

Fremstiller

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15, D15 H6EF

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4.942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: +36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel:

+385

2078

508

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om NULOJIX på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmesidehttp://www.ema.europa.eu:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Anvend aseptisk teknik under forberedelse af hætteglassene og fortynding af opløsningen.

Anvend den medfølgende silikonefrie engangssprøjte til at klargøre hætteglassene og tilsætte

opløsningen til infusionen. Dette forhindrer aggregation.

Hætteglassene må ikke omrystes. Dette forhindrer dannelsen af skum.

Infusionsvæsken skal anvendes sammen med et sterilt, ikke-pyrogent filter med lav

proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-1,2 μm).

Fastsættelse af dosis og rekonstituering af hætteglas

Beregn dosis og det antal NULOJIX-hætteglas, der er behov for. Et NULOJIX-hætteglas indeholder

250 mg belatacept.

Den totale belatacept-dosis i mg svarer til patientens vægt i kg gange belatacept-dosis i mg/kg

(5 eller 10 mg/kg, se afsnit 3).

Dosisjustering af NULOJIX frarådes ved en ændring af kropsvægt på under 10%.

Det krævede antal hætteglas svarer til belatacept-dosis i mg divideret med 250, som rundes op til

nærmeste hele antal hætteglas.

Tilsæt 10,5 ml rekonstitutionsvæske til hvert hætteglas.

Den nødvendige mængde rekonstitueret opløsning (ml) fås ved at dividere den totale belatacept-

dosis i mg med 25.

Praktiske detaljer om rekonstituering af hætteglas

Rekonstituer hvert hætteglas aseptisk med 10,5 ml af en af følgende opløsningsmidler (steril vand til

injektionsvæsker, natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%) eller glucoseinjektionsvæske 5%)

ved hjælp af den medfølgende engangssprøjte (nødvendig for at undgå aggregation) og en 18-21 gauge

nål. Sprøjten er opdelt i enheder på 0,5 ml og den beregnede dosis skal derfor afrundes til den

nærmeste 0,5 ml.

Fjern forseglingen fra hætteglasset, og tør toppen af med en alkohol-serviet. Før nålen gennem midten

af gummiproppen. Ret væskestrålen mod siden af hætteglasset og ikke på pulveret. Fjern sprøjten og

nålen, når de 10,5 ml rekonstitutionsvæske er injiceret i hætteglasset.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

NULOJIX 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 250 mg belatacept.

Hver ml koncentrat indeholder 25 mg belatacept efter rekonstitution.

Belatacept er et fusionsprotein fremstillet i ovarieceller fra kinesiske hamstre ved hjælp af

rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder 0,65 mmol natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning (pulver til koncentrat).

Pulveret er hvidt til råhvidt i en hel eller fragmenteret blok.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

NULOJIX er i kombination med kortikosteroider og en mycophenolsyre (MPA) indiceret til

profylakse mod graftafstødning hos voksne nyretransplantationspatienter (se pkt. 5.1 for data om

nyrefunktion). Til induktionsbehandling anbefales tillæg af en interleukin (IL)-2 receptorantagonist til

det belatacept-baserede regime.

4.2

Dosering og administration

Behandling skal initieres og superviseres af speciallæger med erfaring med immunsuppressiv

behandling og behandling af nyretransplantationspatienter.

Belatacept er ikke blevet undersøgt hos patienter med Panel Reactive Antibody (PRA) > 30% (som

ofte har behov for øget immunsuppression). På grund af risikoen ved en høj samlet immunsuppressiv

belastning bør belatacept kun anvendes til disse patienter, efter alternativ behandling er blevet

overvejet (se pkt. 4.4).

Dosering

Den anbefalede dosis er baseret på patientens kropsvægt (kg). Dosis og behandlingshyppighed er

anført nedenfor.

Tabel 1:

Belatacept-dosis til nyretransplantationspatienter

Indledende fase

Dosis

Transplantationsdag, før implantation (Dag 1)

10 mg/kg

Dag 5, dag 14 og dag 28

10 mg/kg

Slutningen af uge 8 og uge 12 efter transplantation

10 mg/kg

Vedligeholdelsesfase

Dosis

Hver 4. uge (± 3 dage), med start i slutningen af uge 16 efter transplantation

5 mg/kg

Se pkt. 6.6 for flere oplysninger om dosisberegning.

Patienter har ikke behov for præmedicinering inden administration af belatacept.

NULOJIX bør administreres i kombination med basiliximab-induktion, mycophenolatmofetil og

kortikosteroider. Nedtrapning af kortikosteroid hos patienter, der får belatacept, bør foregå med

forsigtighed, især hos patienter med 4-6 mismatch på humant leukocyt-antigen (HLA) (se pkt. 4.4 og

5.1).

Der er rapporteret om infusionsrelaterede reaktioner ved administration af belatacept i kliniske studier.

Hvis der forekommer alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaktioner, bør behandling med

belatacept straks seponeres og adækvat behandling påbegyndes (se pkt. 4.4).

Terapeutisk monitorering af belatacept er ikke nødvendig.

I kliniske studier var der ingen dosisjustering af belatacept ved ændringer i kropsvægten på under

10%.

Særlige populationer

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nyreinsufficiens

Dosisjustering anbefales ikke hos patienter med nyreinsufficiens eller patienter, der er i dialyse (se

pkt. 5.2).

Leverinsufficiens

Der indgik ikke nogen patienter med leverinsufficiens i nyretransplantationsprotokoller og derfor kan

der ikke gives anbefalinger om dosisjustering af belatacept i tilfælde af leverinsufficiens.

Pædiatrisk population

Belatacepts sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

NULOJIX er kun til intravenøs anvendelse.

Den fortyndede opløsning skal administreres som intravenøs infusion med en relativ konstant

hastighed i løbet af 30 minutter. Infusion af den første dosis bør gives umiddelbart i den præoperative

periode eller under operationen, men inden afslutning af transplantatets vaskulære anastomose.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Transplantationspatienter som er Epstein-Barr-virus (EBV) seronegative eller hvis serostatus er

ukendt.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

(se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Post-transplantation lymfoproliferativ sygdom (PTLD)

I fase 2- og 3-studierne (3 studier) var forekomsten af PTLD højere hos belatacept-behandlede

patienter end hos ciclosporin-behandlede patienter (se pkt. 4.8). Belatacept-behandlede

transplantationspatienter, som er EBV-seronegative, har en øget risiko for PTLD sammenlignet med

de transplantationspatienter, der er EBV-positive (se pkt. 4.8). EBV-serologien bør være klarlagt inden

administration af belatacept. Transplantationspatienter, som er EBV-seronegative eller hvis serostatus

er ukendt, bør ikke få belatacept (se pkt. 4.3).

Udover EBV-seronegativstatus er nogle af de andre kendte risikofaktorer for PTLD bl.a.

cytomegalovirus (CMV) infektion og T-celle-depleterende behandling, som almindeligvis blev

anvendt til behandling af akut afstødning hos belatacept-behandlede patienter i kliniske fase 3-studier

(se pkt. 5.1).

PLTD hos belatacept-behandlede patienter viste sig som oftest i centralnervesystemet (CNS). Læger

bør tage PTLD i betragtning som differentialdiagnose hos patienter med nye eller forværrede

neurologiske, kognitive eller adfærdsmæssige objektive fund eller symptomer.

Infektioner

Anvendelse af immunsuppressiva, herunder belatacept, kan øge modtageligheden over for infektion,

herunder fatale infektioner, opportunistiske infektioner, tuberkulose og herpes (se nedenstående

advarsel om progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) samt pkt. 4.8).

CMV-profylakse anbefales i mindst 3 måneder efter transplantation, især hos patienter med øget risiko

for CMV-infektion. Profylakse af pneumocystis pneumoni anbefales i mindst 6 måneder efter

transplantation.

I kliniske studier observeredes tuberkulose mere hyppigt hos patienter, der fik belatacept end patienter,

der fik ciclosporin (se pkt. 4.8). Størstedelen af tuberkulose-tilfældene forekom hos patienter, der

boede eller tidligere havde boet i lande med en høj prævalens af tuberkulose. Patienter bør undersøges

for tuberkulose og testes for latent infektion inden behandling med belatacept påbegyndes. Adækvat

behandling af latent tuberkuloseinfektion bør iværksættes inden behandling med belatacept.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

PML er en sjælden, ofte hurtigt progredierende og fatal, opportunistisk infektion i CNS forårsaget af

John Cunningham (JC)-virus. I kliniske studier med belatacept blev der rapporteret om 2 tilfælde af

PML hos patienter, der fik højere doser af belatacept end anbefalet. I nyretransplantationsstudierne

med belatacept blev der rapporteret om en patient, der fik samtidig behandling med en IL-2-

receptorantagonist, mycophenolatmofetil (MMF) og kortikosteroider. I levertransplantationsstudiet fik

patienten samtidig behandling med MMF og kortikosteroider. Eftersom en øget risiko for PML og

andre infektioner er blevet associeret med en høj grad af overordnet immunsuppression, bør de

anbefalede doser af belatacept og samtidig immunsuppressiva, inklusiv MMF eller mycophenolsyre,

ikke overskrides (se pkt. 4.5).

Tidlig diagnose og behandling kan nedsætte følgerne af PML. Læger bør overveje PTLD som

differentialdiagnose hos patienter med nye eller forværrede neurologiske, kognitive eller

adfærdsmæssige objektive fund eller symptomer. PML diagnosticeres sædvanligvis ved

hjernescanning, herunder magnetisk resonansscanning (MRI) eller computertomografi (CT) scanning

og undersøgelse af cerebrospinalvæske (CSF) for JC-viral DNA ved polymerase kædereaktionstest

(PCR). Ved kraftig klinisk mistanke om PML bør hjernebiopsi overvejes hos personer, hvor PML-

diagnosen ikke kan fastslås ved CSF PCR og hjernescanning. Ved enhver mistanke om PML eller

bekræftede tilfælde af PML anbefales konsultation hos en neurolog.

Ved konstateret PML anbefales reduktion eller seponering af immunsuppressiva under hensyntagen til

risikoen for transplantatet. Plasmaferese kan fremskynde fjernelsen af belatacept.

Malignitet

Patienter, der får immunsuppressiv behandling, inklusiv belatacept, har udover en øget risiko for

PTLD en øget risiko for maligniteter inklusiv hudcancer (se pkt. 4.8). Udsættelse for sollys og

ultraviolet (UV) lys bør begrænses ved at bære beskyttende beklædning og anvende solcreme med høj

beskyttelsesfaktor.

Grafttrombose

I kliniske studier blev der observeret en øget forekomst af grafttrombose i post-

transplantationsperioden hos modtagere af extended criteria allotransplantater fra donor (se pkt. 4.8).

Erfaring efter markedsføring har vist, at der er forekommet renal allotransplantat trombose hos

patienter med andre prædisponerende risikofaktorer for trombose i det renale allotransplantat, når

initialdosis af anti-thymocytglobulin, som immunosuppressiv induktion, blev administreret på samme

tid eller næsten samme tid som den første dosis af belatacept (se pkt. 4.8).

Levertransplantation

Belatacepts sikkerhed og effekt er ikke fastlagt hos levertransplanterede patienter, og derfor frarådes

brugen til denne patientgruppe. I et enkelt klinisk fase 2-studie med de novo levertransplanterede

patienter blev der observeret et øget antal dødsfald i 2 ud af de 3 undersøgte belatacept-indeholdende

regimener. Disse belatacept-behandlingsregimener var forskellige fra dem, der blev undersøgt hos

nyretransplanterede patienter (se pkt. 5.1).

Samtidig anvendelse af andre immunsuppressiva

Betalacept er blevet administreret med følgende immunsuppressiva i kliniske studier: basiliximab, en

MPA og kortikosteroider.

Lymfocyt-depleterende terapi og MPA: Eftersom den totale mængde immunsuppression er en

risikofaktor for udvikling af maligniteter og opportunistiske infektioner, bør doser af samtidige

immunsuppressiva, der overstiger det anbefalede, undgås. Lymfocyt-depleterende terapi til behandling

af akut afstødning bør anvendes med forsigtighed.

Patienter med høj PRA har ofte brug for øget immunsuppression. Belatacept er ikke undersøgt hos

patienter med PRA > 30% (se pkt. 4.2).

Nedtrapning af kortikosteroider: Nedtrapning af kortikosteroid hos patienter, der får belatacept, bør

foregå med forsigtighed, især hos patienter med 4-6 mismatch på humant leukocyt-antigen (HLA).

Efter markedsføring er betalacept, i kombination med basiliximab-induktion, mycophenolatmofetil og

nedtrapning af kortikosteroid til 5 mg/dag ved uge 6 efter transplantationen, blevet associeret med en

øget hyppighed af akut afstødning, især grad III-afstødning. Disse grad III-afstødninger forekom hos

patienter med 4-6 mismatch på HLA (se pkt. 4.2 og 5.1).

Hos patienter, som muligvis skifter fra belatacept til anden immunsuppressivum, bør lægen være

opmærksom på belatacepts halveringstid på 8-10 dage for at undgå potentiel under- eller

overimmunsuppression efter seponering af belatacept.

Allergiske reaktioner

Der er rapporteret om infusionsrelaterede reaktioner ved administration af belatacept i kliniske studier.

Det er ikke nødvendigt, at patienter præmedicineres for at forhindre allergiske reaktioner (se pkt. 4.8).

Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med allergiske reaktioner over for belatacept eller

over for et eller flere af hjælpestofferne i anamnesen. Der er rapporteret om anafylaksi i forbindelse

med overvågningen efter markedsføring (se pkt. 4.8). Hvis der opstår alvorlige allergiske eller

anafylaktiske reaktioner, bør behandlingen med NULOJIX straks afbrydes og adækvat behandling

iværksættes.

Vaccinationer

Immunsuppressiv behandling kan påvirke effekten af vaccinen. Derfor kan vaccinationer under

behandling med belatacept være mindre effektive, skønt dette ikke er blevet undersøgt i kliniske

studier. Brugen af levende vacciner bør undgås (se pkt. 4.5).

Autoimmun proces

Der er teoretiske overvejelser om, at behandling med belatacept kan øge risikoen for autoimmune

processer (se pkt. 4.8).

Immunogenicitet

Selvom få patienter udviklede antistoffer og der ikke var nogen umiddelbar korrelation mellem

antistofudvikling og klinisk respons eller bivirkninger, er data for begrænsede til at kunne lave en

definitiv vurdering (se pkt. 4.8).

Sikkerhed og effekt ved genbehandling med belatacept er ikke blevet undersøgt. Den potentielle

indvirkning af allerede eksisterende antistoffer mod belatacept bør tages i betragtning ved overvejelser

om genbehandling med belatacept efter længerevarende behandlingsophør, især hos patienter, som

ikke har været i kontinuerlig immunsuppressiv behandling.

Patienter på natriumkontrolleret diæt

Dette lægemiddel indeholder 0,65 mmol eller 15 mg natrium pr. hætteglas. Dette svarer til 1,95 mmol

(eller 45 mg) natrium pr. maksimaldosis på 3 hætteglas. Dette bør tages i betragtning ved behandling

af patienter på natriumkontrolleret diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Belatacept er et fusionsprotein, der ikke forventes at blive metaboliseret via CYP-enzymer eller UDP-

glukuronosyltransferaser (UGT’er). Belatacept synes ikke at have nogen relevant direkte effekt på

cytokinniveauet hos levertransplanterede patienter eller hos raske forsøgspersoner. Derfor forventes

belatacept ikke at påvirke CYP-enzymer via cytokinpåvirkning.

Belatacept forventes ikke at afbryde den enterohepatiske recirkulation af MPA. Ved en given dosis af

MMF er MPA-eksponeringen ca. 40% højere ved samtidig administration med belatacept end ved

samtidig administration med ciclosporin.

Immunsuppressiv behandling kan påvirke effekten af vaccinen. Derfor kan vaccinationer under

behandling med belatacept være mindre effektive, skønt dette ikke er blevet undersøgt i kliniske

studier. Brugen af levende vacciner bør undgås (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder bør anvende effektiv antikonception under behandling med belatacept og op

til 8 uger efter sidste behandlingsdosis, da den potentielle risiko for den embryonale/føtale udvikling

er ukendt.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af belatacept hos gravide kvinder. Dyreforsøg tyder

ikke på direkte eller indirekte uønsket effekt på den embryonale/føtale udvikling ved doser på op til

16 og 19 gange den humane dosis på 10 mg/kg baseret på AUC. Der er i et præ- og postnatalt

udviklingsstudie med rotter observeret begrænsede forandringer i immunfunktionen ved en dosis på

19 gange den humane dosis på 10 mg/kg, baseret på AUC (se pkt. 5.3). Belatacept bør ikke anvendes

til gravide kvinder, medmindre dette anses for klart nødvendigt.

Amning

Studier med rotter har vist, at belatacept udskilles i mælken. Det vides ikke om belatacept udskilles i

human modermælk (se pkt. 5.3). Kvinder bør ikke amme under behandling med et belatacept-baseret

behandlingsregime.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om belatacepts effekt på human fertilitet. Hos rotter havde belatacept ingen

uønsket virkning på mandlig eller kvindelig fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Belatacept påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, eftersom det

kan medføre træthed, utilpashed og/eller kvalme. Patienter bør informeres om, at hvis de oplever disse

symptomer, skal de undgå potentielt farlige aktiviteter såsom bilkørsel og betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Bivirkningsprofilen for immunsuppressiva er ofte vanskelig at fastlægge på grund af den

underliggende sygdom og den samtidige brug af forskellige andre lægemidler.

De mest almindelige alvorlige bivirkninger (≥ 2%) rapporteret for belatacept i begge doseringsregimer

(mere intensiv [MI] og mindre intensiv [LI]) kumulativt op til år 3 var urinvejsinfektion, CMV-

infektion, pyreksi, forhøjet blodkreatinin, pyelonefritis, diarre, gastroenteritis, transplantatdysfunktion,

leukopeni, pneumoni, basalioma, anæmi, dehydrering.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger (≥ 20%) blandt patienter, der blev behandlet med begge

belatacept-baserede regimer (MI og LI) op til år 3, er diarre, anæmi, urinvejsinfektion, perifere

ødemer, forstoppelse, hypertension, pyreksi, kvalme, transplantatdysfunktion, hoste, opkastning,

leukopeni, hypofosfatæmi og hovedpine.

Bivirkninger, der medførte afbrydelse eller seponering af belatacept hos ≥ 1% af patienterne op til

år 3, var nyrevenetrombose og CMV-infektion.

Tabel over bivirkninger

Tabel 2 er en liste over bivirkninger (opdelt efter systemorganklasse og hyppighed), som blev

rapporteret i kliniske studier kumulativt op til år 3 og hvor der som minimum var mistanke om kausal

sammenhæng. Data er sammenlagt fra begge belatacept regimer (MI og LI).

Hyppigheden er defineret som følger: Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke

almindelige (≥ 1/1.000 til 1/100). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 2:

Bivirkninger i kliniske studier

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget

almindelig

urinvejsinfektion, infektion i øvre luftveje, cytomegalovirusinfektion*, bronkitis

Almindelig

sepsis, pneumoni, influenza, gastroenterititis, herpes zoster, sinuitis, herpes

simplex, oral candidiasis, pyelonephritis, onykomykose, BK-virusinfektion,

luftvejsinfektion, candidiasis, rhinitis, cellulitis, sårinfektion, lokal infektion,

herpesvirusinfektion, svampeinfektion, svampeinfektion på huden

Ikke almindelig

PML*, cerebral svampeinfektion, cytomegalovirus(CMV)-colitis, polyomavirus-

associeret nefropati, genital herpes, stafylokokinfektion, endocarditis,

tuberkulose*, bronkiektase, osteomyelitis, strongyloidiasis, blastocytinfektion,

giardiasis, lymfangitits

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)*

Almindelig

spinocellulært karcinom, basaliom, hudpapillom

Ikke almindelig

EBV-associeret lympfoproliferativ sygdom**, lungecancer, rektal cancer,

brystcancer, sarkoma, kaposis sarkom, prostatacancer, cervixkarcinom,

laryngealcancer, lymfom, myelomatose, forbigående cellekarcinom

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

anæmi, leukopeni

Almindelig

trombocytopeni, neutropeni, leukocytose, polycytæmi, lymfopeni

Ikke almindelig

monocytopeni, aplastisk anæmi (pure red cell aplasi), agranulocytose,

hæmolyse, hypokoagulation

Immunsystemet

Almindelig

nedsat immunoglobulin G i blodet, nedsat immunoglobulin M i blodet

Ikke almindelig

hypogammaglobulinæmi, sæsonbestemt allergi

Det endokrine system

Almindelig

cushingoid

Ikke almindelig

binyrebarkinsufficiens

Metabolisme og ernæring

Meget

almindelig

hypofosfatæmi, hypokaliæmi, dyslipidæmi, hyperkaliæmi, hyperglycæmi,

hypocalcæmi

Almindelig

vægtstigning, diabetes mellitus, dehydrering, vægttab, acidose,

væskeophobning, hypercalcæmi, hypoproteinæmi

Ikke almindelig

diabetisk ketoacidose, diabetesfod, alkalose, nedsat appetit, D-vitaminmangel

Psykiske forstyrrelser

Meget

almindelig

insomni, angst

Almindelig

depression

Ikke almindelig

unormale drømme, humørsvingninger, nedsat koncentration/hyperaktivitet, øget

libido

Nervesystemet

Meget

almindelig

hovedpine

Almindelig

tremor, paræstesi, cerebrovaskulær hændelse, svimmelhed, synkope, letargi,

perifer neuropati

Ikke almindelig

encefalitis, Guillain-Barrés syndrom*, hjerneødem, forhøjet intrakranialt tryk,

encefalopati, krampe, hemiparese, demyelinisering, ansigtslammelse, dysgeusi,

kognitive forstyrrelser, forringet hukommelse, migræne, brændende

fornemmelse, diabetisk neuropati, restless legs syndrom

Øjne

Almindelig

katarakt, okulær hyperæmi, sløret syn

Ikke almindelig

retinitis, konjunktivitis, øjeninflammation, keratitis, fotofobi, øjenlågødem

Øre og labyrint

Almindelig

vertigo, ørepine, tinnitus

Ikke almindelig

hypoacusis

Hjerte

Almindelig

takykardi, bradykardi, artrieflimren, hjertesvigt, angina pectoris, venstre

ventrikel hypertrofi

Ikke almindelig

akut koronarsyndrom, 2. grads atrioventrikulært blok, aortaklapsygdom,

supraventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelig

hypertension, hypotension

Almindelig

shock, infarkt, hæmatom, lymfocele, angiopati, arteriel fibrose

Ikke almindelig

venetrombose, arteriel trombose, tromboflebitis, arteriestenose, claudicatio

intermittens, rødmen

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget

almindelig

dyspnø, hoste

Almindelig

pulmonalt ødem, hvæsende vejrtrækning, hypokapni, ortopnø, epistaxis,

oropharyngeale smerter

Ikke almindelig

akut respiratory distress syndrome, pulmonal hypertension, pneumonitis,

hæmoptyse, bronkopneumopati, smertefuld respiration, pleural effusion,

søvnapnø, dysfoni, orofaryngeale blærer

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

diarre, forstoppelse, kvalme, opkastning, abdominalsmerter

Almindelig

dyspepsi, aphthøs stomatitis, abdominal hernie

Ikke almindelig

gastrointestinale lidelser, pancreatitis, tyktarmsulceration, melæna,

gastroduodenalt ulcus, rektal blødning, tyndtarmsobstruktion, cheilitis, gingival

hyperplasi, smerter i spytkirtler, misfarvet faeces

Lever og galdeveje

Almindelig

cytolytisk hepatitis, unormal leverfunktionstest

Ikke almindelig

cholelithiasis, levercyste, leversteatose

Hud og subkutane væv

Almindelig

akne, pruritus, alopeci, hudlæsion, udslæt, nattesved, hyperhidrose

Ikke almindelig

psoriasis, unormal hårvækst, onychoclasi, penilt sår, hævet ansigt, trikoreksi

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget

almindelig

artralgi, rygsmerter, smerte i ekstremiteterne

Almindelig

myalgi, muskelsvaghed, knoglesmerter, hævede led, sygdom i intervertebral

discus, fastlåsning af led, muskelkramper, osteoarthritis

Ikke almindelig

forstyrrelser i knoglestofskiftet, osteitis, osteolyse, synovitis

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

proteinuri, forhøjet blodkreatinin, dysuri, hæmaturi

Almindelig

renal tubulær nekrose, nyrevenetrombose*, nyrearteriestenose, glycosuri,

hydronefrose, vesikoureteral refluks, urinkontinens, urinretention, nyktori

Ikke almindelig

arteriel nyretrombose*, nefritis, nefrosclerose, tubulær artrofi, hæmoragisk

cystitis, nyrefibrose

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig

epididymitis, priapisme, cervikal dysplasi, brystknude, testikelsmerter,

sårdannelse i vulva, atrofisk vulvovaginitis, infertilitet, skrotalødem

Medfødte, familiære og genetiske sygdomme

Almindelig

hydrocele

Ikke almindelig

hypofosfatasi

Medfødte, familiære og genetiske sygdomme

Meget

almindelig

perifert ødem, pyreksi

Almindelig

brystsmerter, træthed, utilpashed, nedsat heling

Ikke almindelig

infusionsrelateret reaktion*, irritabilitet, fibrose, inflammation, tilbagevendende

sygdom, varmefølelse, sår

Undersøgelser

Almindelig

forhøjet c-reaktiv protein, forhøjet parathyroidhormon i blodet

Ikke almindelig

forhøjede pancreasenzymer, forhøjet troponin, elektrolytubalance, forhøjet

prostatata-specifikt antigen, forhøjede urinsyreniveauer i blodet, nedsat diurese,

nedsat blodsukker, nedsat antal CD4-lymfocytter

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Meget

almindelig

nedsat funktion af transplantat

Almindelig

kronisk allograftnefropati (CAN), ventralhernie

Ikke almindelig

transplantatsvigt, transfusionsreaktion, sårruptur, fraktur, seneruptur,

behandlingsrelateret hypotension, behandlingsrelateret hypertension, post-

behandlingshæmatom, smerter ved behandling, hovedpine under behandling,

kontusion

* Se afsnittet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”.

** Omfatter alle hændelser rapporteret over gennemsnitligt 3,3 år i fase 3-studierne og over gennemsnitligt 7 år i fase 2-studiet.

Langtidsopfølgning af Studie 1 og Studie 2

Af de 1209 randomiserede og transplanterede patienter i de to fase 3-studier (se pkt. 5.1) fortsatte

761 patienter efter år 3 i en langtidsopfølgning i op til yderligere 4 år og fortsatte med at få

studielægemidlet i henhold til deres oprindelige behandlingsanvisning. I sammenligning med

resultaterne fra de første 3 år blev der ikke registreret nye bivirkninger eller en øget forekomst af

bivirkninger (anført ovenfor fra den første 3-årige periode) i 4-årige åbne langtidsopfølgningsperiode.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Maligniteter og Post-transplantation lymfoproliferativ sygdom (PTLD)

Hyppigheden af maligniteter ved år 1 og 3 er vist i tabel 3 med undtagelse af tilfælde af PTLD, som

vises ved år 1 og > 3 år (gennemsnitligt antal dage for follow-up var 1199 dage for belatacept MI,

1206 dage for belatacept LI og 1139 dage for ciclosporin). Hyppigheden af maligne neoplasmer, med

undtagelse af non-melanom hudcancer, ved år 3 var ens i belatacept LI-gruppen og ciclosporin-

gruppen men højere i belatacept MI-gruppen. PTLD forekom hyppigere i begge belatacept-

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/49312/2016

EMEA/H/C/002098

EPAR - sammendrag for offentligheden

Nulojix

belatacept

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Nulojix.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Nulojix skal anvendes.

Hvad er Nulojix?

Nulojix er et pulver, der anvendes til at fremstille en infusionsvæske, opløsning (drop i en vene). Det

indeholder det aktive stof belatacept.

Hvad anvendes Nulojix til?

Nulojix anvendes hos voksne for at forhindre kroppen i at afstøde en transplanteret nyre.

Det anvendes sammen med kortikosteroider og en mycophenolsyre (andre lægemidler, der bruges til

at forhindre organafstødning). Der bør ligeledes anvendes en interleukin-2-receptorantagonist i

kombination med Nulojix den første uge efter nyretransplantationen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Nulojix?

Nulojix bør kun ordineres og overvåges af en læge, der har erfaring med behandling af

nyretransplanterede patienter.

Nulojix gives som en infusion i en vene i løbet af 30 minutter. Doserne beregnes ved hjælp af

patientens vægt. I den indledende fase gives det som en dosis på 10 mg pr. kg. legemsvægt på dag 1

(den dag, hvor transplantationen finder sted, eller dagen før) og igen på dag 5, 14 og 28. Der gives

yderligere doser i slutningen af uge 8 og 12.

Nulojix

EMA/49312/2016

Side 2/3

Efter den indledende fase, som varer tre måneder, gives der en vedligeholdelsesdosis af Nulojix på

5 mg/kg hver fjerde uge fra slutningen af uge 16.

Hvordan virker Nulojix?

Det aktive stof i Nulojix, belatacept, er immunsuppressivt lægemiddel. Det hæmmer aktiviteten af T-

celler, som er immunsystemceller, der kan være involveret i organafstødning.

T-celler skal "aktiveres", før de virker. Dette sker, når visse molekyler binder sig til receptorer på T-

cellernes overflade. Belatacept er udviklet til at binde sig til to af disse molekyler, der kaldes CD80 og

CD86. Dette forhindrer dem i at aktivere T-cellerne, hvilket er med til at hindre organafstødning.

Hvordan blev Nulojix undersøgt?

I to hovedundersøgelser, der omfatter 1 209 patienter, som har gennemgået en nyreoperation, blev

Nulojix sammenlignet med cyclosporin A (et andet lægemiddel, der bruges til at forhindre

organafstødning). Nogle patienter fik en intensiv Nulojix-behandling, som omfattede en længere

indledende fase på seks måneder. Alle patienter blev også behandlet med kortikosteroider,

mycophenolsyre og basiliximab (en interleukin-2-receptorantagonist) i løbet af den første uge efter

transplantationen.

De primære effektmål var andelen af patienter, der overlevede med en intakt transplanteret nyre, og

hvor godt deres nyrer fungerede. I undersøgelserne så man også på antallet af organafstødninger, der

fandt sted inden for et år efter transplantationen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Nulojix?

Det blev påvist, at Nulojix forbedrer patient- og organoverlevelsen efter en nyretransplantation. I den

første undersøgelse overlevede 97 % af de patienter, der blev behandlet med Nulojix, med deres nyrer

intakte (218 ud af 226) sammenlignet med 93 % af de patienter, der fik cyclosporin A (206 ud af 221).

Ca. 54 % af de patienter, der fik Nulojix, og 78 % af dem, der fik cyclosporin A, havde nedsat

nyrefunktion. Andelen af patienter, der oplevede en organafstødning inden for et år, var 17 % for

Nulojix og 7 % for cyclosporin A.

I den anden undersøgelse overlevede 89 % (155 ud af 175) af de patienter, der fik Nulojix, og 85 %

(157 ud af 184) af dem, der fik cyclosporin A. Andelen af patienter, der havde nedsat nyrefunktion, var

77 % for de patienter, der fik Nulojix, og 85 % for de patienter, der fik cyclosporin A. Andelen af

patienter, der oplevede en organafstødning inden for et år, var ca. 18 % for de patienter, der fik

Nulojix, og 14 % for de patienter, der fik cyclosporin A.

Intensiv Nulojix-behandling med en længere indledende fase på seks måneder gav samme resultater

som behandling med en indledende fase på tre måneder.

Hvilken risiko er der forbundet med Nulojix?

De mest almindelige bivirkninger med Nulojix, som optræder hos flere end 2 % af patienterne, er

urinvejsinfektioner (infektion i de strukturer, der leder urinen), cytomegalovirusinfektion, pyreksi

(feber), forhøjet blodkreatinin (markør for nyreproblemer), pyelonefritis (nyreinfektion), diarré,

gastroenteritis (diarré og opkastning), dårlig funktion af den transplanterede nyre, leukopeni (lavt

antal hvide blodlegemer), pneumoni (infektion i lungerne), basalcellekarcinom (en kræfttype), anæmi

(lavt antal røde blodlegemer) og dehydrering. Den fuldstændige liste over alle de indberettede

bivirkninger ved Nulojix fremgår af indlægssedlen.

Nulojix

EMA/49312/2016

Side 3/3

Nulojix må ikke anvendes til patienter, der ikke har været eksponeret for Epstein-Barr-virus, eller hvis

tidligere eksponering for denne virus er usikker. Dette skyldes, at patienter, som behandles med

Nulojix, og som ikke tidligere har været eksponeret for virussen, har en forhøjet risiko for at få en type

kræft, der hedder post-transplantation lymfoproliferativ sygdom. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Nulojix godkendt?

CHMP bemærkede, at Nulojix ikke har den toksiske virkning på nyrerne, der ses med andre

immunsuppressive lægemidler, som almindeligvis anvendes ved transplantation. Selv om

undersøgelserne viste flere akutte afstødninger efter ét års behandling med Nulojix end med

cyclosporin A, førte dette ikke til reduceret patient- og organoverlevelse efter tre år. Overordnet set

svarede fordelene ved Nulojix godt til sammenligningslægemidlets fordele. CHMP konkluderede derfor,

at fordelene ved Nulojix er større end risiciene, og udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Nulojix.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Nulojix?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Nulojix anvendes så risikofrit som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Nulojix, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Desuden vil den virksomhed, der fremstiller Nulojix, vedlægge hver lægemiddelpakning et

advarselskort med oplysninger om fordelene og risiciene ved Nulojix.

Andre oplysninger om Nulojix

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Nulojix den 17. juni 2011.

Den fuldstændige EPAR for Nulojix findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Nulojix, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information