Lynparza

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-11-2020

Aktiv bestanddel:
Olaparib
Tilgængelig fra:
AstraZeneca AB
ATC-kode:
L01XX46
INN (International Name):
olaparib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Æggestokkene neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Æggestokkene cancerLynparza er angivet som monoterapi til:vedligeholdelse behandling af voksne patienter med avanceret (FIGO faser III og IV) BRCA1/2-muterede (germline og/eller somatiske) high-grade epitelial ovariecancer, æggeleder eller primær peritoneal cancer, der er i reaktion (hel eller delvis) efter afslutningen af første linje platin-baseret kemoterapi. maintenance treatment of adult patients with platinum sensitive relapsed high grade epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) to platinum based chemotherapy. Lynparza in combination with bevacizumab is indicated for the:maintenance treatment of adult patients with advanced (FIGO stages III and IV) high-grade epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) following completion of first-line platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and whose cancer is associated with homologous recombination deficiency (HRD) posit
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003726
Autorisation dato:
2014-12-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/003726

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

06-11-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Lynparza 50 mg hårde kapsler

olaparib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza

Sådan skal du tage Lynparza

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Lynparza er, og hvordan det virker

Lynparza indeholder det aktive stof olaparib. Olaparib er en type kræftmedicin, der kaldes en

PARP-inhibitor (poly[adenosindifosfatribose]polymerase inhibitor).

Hos patienter med mutationer (forandringer) i visse gener, der kaldes BRCA (brystcancergen), som har

risiko for at udvikle visse typer kræft, kan PARP-inhibitorer slå kræftcellerne ihjel ved at blokere et

enzym, der er med til at reparere DNA.

Hvad Lynparza anvendes til

Lynparza anvendes til behandling af en type kræft i æggestokkene, som kaldes “BRCA-muteret

ovariecancer”. Det anvendes efter kræften har reageret på tidligere behandling med standard

kemoterapi baseret på platin. Der bruges en test til at bestemme, om du har BRCA-muteret kræft.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza

Tag ikke Lynparza

hvis du er allergisk over for olaparib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lynparza (angivet i

punkt 6)

hvis du ammer (se punkt 2 nedenfor for yderligere oplysninger).

Du må ikke tage Lynparza, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale

med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager Lynparza.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før eller mens du tager Lynparza

hvis du har lavt antal blodlegemer i en blodprøve. Dette kan være lavt antal røde eller hvide

blodlegemer eller lavt antal blodplader. Se punkt 4 for mere information om disse bivirkninger,

herunder tegn og symptomer, som du skal holde øje med (for eksempel feber eller infektion, blå

mærker eller blødning). I sjældne tilfælde kan dette være et tegn på mere alvorlige problemer

med knoglemarven, såsom “myelodysplastisk syndrom” (MDS) eller “akut myeloid leukæmi”

(AML).

hvis du oplever nye eller forværrede symptomer på kortåndethed, hoste eller hvæsen. Et lille

antal patienter, som blev behandlet med Lynparza, rapporterede om lungebetændelse

(pneumonitis). Pneumonitis er en alvorlig tilstand, der ofte kræver behandling på hospitalet.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før eller under behandlingen med

Lynparza, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig.

Tests og undersøgelser

Din læge vil undersøge dit blod inden og under behandlingen med Lynparza.

Du vil få taget en blodprøve

inden behandling

hver måned i det første års behandling

i regelmæssige intervaller, som bestemmes af din læge efter det første års behandling.

Hvis dit blodtal falder ned på et lavt niveau, kan du have behov for at få en blodtransfusion (hvor du

vil få nyt blod eller blodbaserede produkter fra en donor).

Brug af anden medicin sammen med Lynparza

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept og naturlægemidler. Det er fordi

Lynparza kan påvirke den måde, hvorpå noget anden medicin virker, og noget anden medicin kan

påvirke den måde, hvorpå Lynparza virker.

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager eller planlægger at

tage noget af følgende medicin

anden medicin mod kræft

en vaccine eller en medicin, der undertrykker immunsystemet, da du i så fald kan have brug for

at blive fulgt nøje

itraconazol, fluconazol – anvendes mod svampeinfektioner

telithromycin, clarithromycin, erythromycin – anvendes til bakterieinfektioner

proteaseinhibitorer boostet med ritonavir eller cobicistat, boceprevir, telaprevir, nevirapin,

efavirenz – anvendes mod virusinfektioner, herunder hiv

rifampicin, rifapentin, rifabutin – anvendes mod bakterieinfektioner, herunder tuberkulose (TB)

phenytoin, carbamazepin, phenobarbital – anvendes som beroligende middel eller til at behandle

kramper (krampeanfald) og epilepsi

naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum) – anvendes hovedsageligt

mod depression

digoxin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan – anvendes til behandling af

hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk

bosentan – anvendes til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne

statiner, for eksempel simvastatin, pravastatin, rosuvastatin – anvendes til at nedsætte

kolesterolniveauet i blodet

dabigatran – anvendes til at fortynde blodet

glibenclamid, metformin, repaglinid – anvendes til behandling af sukkersyge

sekalealkaloider – anvendes til behandling af migræne og hovedpine

fentanyl – anvendes til behandling af smerter i forbindelse med kræft

pimozid, quetiapin – anvendes til behandling af psykiske lidelser

cisaprid – anvendes til behandling af maveproblemer

colchicin – anvendes til behandling af urinsyregigt

ciclosporin, sirolimus, tacrolimus – anvendes til undertrykkelse af immunsystemet

methotrexat – anvendes til behandling af kræft, leddegigt og psoriasis

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager noget af ovenstående,

eller hvis du tager anden medicin. De ovennævnte typer medicin er måske ikke de eneste, der kan

påvirke Lynparza.

Brug af Lynparza sammen med drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lynparza. Det kan påvirke den måde,

hvorpå medicinen virker.

Antikonception, graviditet og amning

Du bør ikke tage Lynparza, hvis du er gravid eller måske bliver gravid. Det er fordi, det kan

skade et ufødt barn.

Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin. Hvis du dyrker sex, skal du anvende to

effektive former for beskyttelse mod graviditet, mens du tager denne medicin og i 1 måned efter

du har taget den sidste dosis af Lynparza. Det vides ikke, om Lynparza kan påvirke effekten af

visse hormonelle præventionsmidler. Fortæl det til lægen, hvis du tager et hormonelt

præventionsmiddel, da din læge kan anbefale at supplere med en ikke-hormonel beskyttelse

mod graviditet.

Du skal tage en graviditetstest, inden du påbegynder behandling med Lynparza, regelmæssigt

under behandlingen samt 1 måned efter du har taget din sidste dosis af Lynparza. Hvis du bliver

gravid i dette tidsrum, skal du straks tale med din læge.

Det vides ikke, om Lynparza går over i modermælken. Du må ikke amme, hvis du tager

Lynparza og indtil 1 måned efter du har taget din sidste dosis af Lynparza. Hvis du har planer

om at amme, skal du tale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lynparza kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du føler dig

svimmel, svag eller træt mens du tager Lynparza, må du ikke føre motorkøretøj eller bruge værktøj

eller maskiner.

3.

Sådan skal du tage Lynparza

Din læge har udskrevet Lynparza kapsler til dig. Bemærk, at Lynparza også findes som 100 mg og

150 mg tabletter.

Doserne i Lynparza kapsler og tabletter er ikke de samme.

Hvis du tager den forkerte dosis eller en tablet i stedet for en kapsel, kan det betyde, at Lynparza

ikke virker korrekt, eller at du får flere bivirkninger.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Sådan skal du tage medicinen

Én dosis (8 kapsler) Lynparza synkes med vand, én gang om morgenen og én gang om aftenen.

Tag Lynparza mindst 1 time efter et måltid. Du må helst ikke spise i op til 2 timer efter, du har

taget Lynparza.

Hvor meget skal du tage

Lægen vil fortælle dig, hvor mange kapsler Lynparza, du skal tage. Det er vigtigt, at du tager

den fulde anbefalede dosis hver dag. Bliv ved med det så længe, din læge, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet siger, du skal.

Den normale anbefalede dosis er 8 kapsler (400 mg), der tages gennem munden to gange dagligt

(i alt 16 kapsler hver dag).

Lægen kan udskrive en anden dosis, hvis

du har problemer med nyrerne. Du vil blive bedt om at tage 6 kapsler (300 mg) to gange dagligt

- i alt 12 kapsler hver dag.

du tager visse lægemidler, der kan påvirke Lynparza (se punkt 2).

du har visse bivirkninger, mens du tager Lynparza (se punkt 4). Lægen kan reducere din dosis

eller stoppe behandlingen, enten i kortere tid eller permanent.

Hvis du har taget for meget Lynparza

Hvis du tager mere Lynparza end din normale dosis, skal du straks kontakte din læge eller det

nærmeste hospital.

Hvis du har glemt at tage Lynparza

Hvis du glemmer at tage Lynparza, skal du tage din næste normale dosis på det planlagte tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser samtidig) som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker noget af følgende

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

en følelse af åndenød, en følelse af ekstrem træthed, bleg hud eller hurtig puls – dette kan være

symptomer på et fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

allergiske reaktioner (fx hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, nældefeber,

vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær, svimmelhed, som alle er tegn og symptomer på

overfølsomhedsreaktioner).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

smertefuld betændelse i fedtvævet under huden.

Andre bivirkninger omfatter

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

kvalme

opkastning

træthed eller svaghed

fordøjelsesbesvær eller halsbrand (dyspepsi)

appetitløshed

hovedpine

ændring af hvordan mad smager (dysgeusi)

svimmelhed

hoste

stakåndethed

diarré – hvis den bliver voldsom, skal du straks fortælle det til lægen.

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

fald i antallet af blodplader i blodet (trombocytopeni) – du kan få følgende symptomer

blå mærker eller blødning i længere tid end normalt, hvis du kommer til skade

lavt antal hvide blodlegemer (leukopeni eller neutropeni), som kan nedsætte din evne til at

bekæmpe infektioner, og som kan være forbundet med feber.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

udslæt eller kløende udslæt på hævet, rød hud (dermatitis)

ømhed i munden (mundbetændelse)

smerter i maveområdet under ribbenene (øvre abdominalsmerter).

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

lavt antal hvide blodlegemer (lymfopeni), som kan nedsætte din evne til at bekæmpe

infektioner, og som kan være forbundet med feber

stigning i blodkreatinin – denne test bruges til at undersøge, hvordan dine nyrer fungerer.

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

øgning i størrelsen af de røde blodlegemer (ikke forbundet med nogen symptomer).

Lægen vil undersøge dit blod hver måned i det første år af behandlingen og regelmæssigt derefter.

Lægen vil fortælle dig, hvis der sker nogen ændringer i dine blodprøver, som kan kræve behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og flasken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C - 8

Må ikke nedfryses. Kassér Lynparza kapsler, der har været frosset.

Hvis du foretrækker det, kan du opbevare Lynparza kapsler udenfor køleskabet (under 30°C) i op til 3

måneder. Efter denne periode kasséres eventuelle kapsler, der ikke er blevet brugt. Det anbefales, at du

noterer datoen for hvornår kapslerne er taget ud af køleskabet, og datoen for hvornår de bør kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lynparza indeholder

Aktivt stof: olaparib 50 mg. Hver hård kapsel indeholder 50 mg olaparib.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer)

Kapselindhold: lauroylmacrogol-32-glycerider.

Kapselskal: hypromellose, titandioxid (E171), gellangummi (E418), kaliumacetat.

Trykfarve på kapslen: shellac, jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Lynparza er en hvid, uigennemsigtig hård kapsel mærket med “OLAPARIB 50 mg” og AstraZenecas

logo med sort blæk.

Lynparza leveres i HDPE-plastikflasker indeholdende 112 hårde kapsler. En pakning indeholder

448 kapsler (4 flasker a 112 kapsler).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til patienten

Lynparza 100 mg filmovertrukne tabletter

Lynparza 150 mg filmovertrukne tabletter

olaparib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza

Sådan skal du tage Lynparza

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Lynparza er, og hvordan det virker

Lynparza indeholder det aktive stof olaparib. Olaparib er en type kræftmedicin, der kaldes en

PARP-inhibitor (poly [adenosindifosfatribose]polymerase inhibitor).

PARP-inhibitorer kan ødelægge kræftceller, der ikke er gode til at reparere DNA-skader. Disse

specifikke kræftceller kan identificeres ved:

at de reagerer på platinbaseret kemoterapi, eller

at de har beskadigede DNA-reparationsgener, såsom BRCA-gener (brystcancergener).

Hvad Lynparza anvendes til

Lynparza anvendes til behandling af

en type kræft i æggestokkene (BRCA-muteret), som har reageret på den første behandling

med platinbaseret standardkemoterapi.

Der bruges en test til at bestemme, om du har BRCA-muteret kræft i æggestokkene.

kræft i æggestokkene, som er vendt tilbage. Det kan anvendes efter kræften har reageret på

tidligere behandling med standard kemoterapi baseret på platin.

en type kræft i æggestokkene (HRD-positiv, som defineret ved en BRCA-mutation eller

genomisk ustabilitet), som har reageret på den første behandling med platinbaseret

standardkemoterapi og bevacizumab. Lynparza bruges sammen med bevacizumab.

en bestemt type brystkræft (BRCA-muteret, HER2-negativ), som har spredt sig ud over

den oprindelige tumor. Du skal have modtaget kemoterapi enten før eller efter din kræft har

spredt sig.

Der bruges en test til at finde ud af, om du har BRCA-muteret brystkræft.

en type kræft i bugspytkirtlen (BRCA-muteret), som har reageret på den første

behandling med platinbaseret standardkemoterapi.

Der bruges en test til at finde ud af, om du har BRCA-muteret bugspytkirtelkræft.

en type prostatakræft (BRCA-muteret), som har spredt sig ud over den oprindelige tumor

og ikke længere reagerer på medicinsk eller kirurgisk behandling på at sænke

testosteronniveauet. Du skal have modtaget visse hormonbehandlinger, såsom enzalutamid

eller abirateronacetat.

Der bruges en test til at finde ud af, om du har BRCA-muteret prostatakræft.

Når Lynparza gives i kombination med andre lægemidler mod kræft, er det vigtigt, at du også læser

indlægssedlerne for disse andre lægemidler. Hvis du har spørgsmål om disse lægemidler, så spørg din

læge.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza

Tag ikke Lynparza

hvis du er allergisk over for olaparib eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du ammer (se punkt 2 nedenfor for yderligere oplysninger).

Du må ikke tage Lynparza, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale

med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager Lynparza.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før eller under behandlingen med

Lynparza

hvis du har lavt antal blodlegemer i en blodprøve. Dette kan være lavt antal røde eller hvide

blodlegemer eller lavt antal blodplader. Se punkt 4 for mere information om disse bivirkninger,

herunder tegn og symptomer, som du skal holde øje med (for eksempel feber eller infektion, blå

mærker eller blødning). I sjældne tilfælde kan dette være et tegn på mere alvorlige problemer

med knoglemarven, såsom "myelodysplastisk syndrom" (MDS) eller "akut myeloid leukæmi"

(AML).

hvis du oplever nye eller forværrede symptomer på kortåndethed, hoste eller hvæsen. Et lille

antal patienter, som blev behandlet med Lynparza, rapporterede om lungebetændelse

(pneumonitis). Lungebetændelse er en alvorlig tilstand, der ofte kræver behandling på

hospitalet.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at noget af dette gælder for

dig, før eller under behandling med Lynparza.

Tests og undersøgelser

Din læge vil undersøge dit blod inden og under behandlingen med Lynparza.

Du vil få taget en blodprøve

inden behandling

hver måned i det første års behandling

i regelmæssige intervaller, som bestemmes af din læge efter det første års behandling.

Hvis dit blodtal falder til et lavt niveau, kan du have behov for at få en blodtransfusion (hvor du vil få

nyt blod eller blodbaserede produkter fra en donor).

Brug af anden medicin sammen med Lynparza

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lynparza 50 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 50 mg olaparib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

Hvid, uigennemsigtig, hård kapsel i størrelse 0, mærket med “OLAPARIB 50 mg” og AstraZenecas

logo med sort blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Lynparza er indiceret som monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af voksne patienter med

platinsensitiv recidiverende BRCA-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade serøs epitelial

ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) på

platinbaseret kemoterapi.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Lynparza bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i anvendelse af

anticancerlægemidler.

Det skal være bekræftet, at patienterne har en risikogivende eller formodet risikogivende mutation af

et brystkræft modtageligt gen (BRCA) (enten germline eller tumor), inden behandling med Lynparza

indledes. BRCA-mutationsstatus bør fastslås af et erfarent laboratorium under anvendelse af en

valideret testmetode (se pkt. 5.1).

Genetisk rådgivning til patienter med BRCA1/2-mutationer bør udføres ifølge lokale retningslinjer.

Dosering

Den anbefalede dosis af Lynparza er 400 mg (otte kapsler), som tages to gange dagligt, svarende til en

samlet daglig dosis på 800 mg.

Patienterne bør påbegynde behandling med Lynparza senest 8 uger efter afslutning af den sidste dosis

af det platinholdige regime.

Det anbefales, at behandlingen fortsættes, indtil progression af den underliggende sygdom eller

uacceptabel toksicitet. Der eksisterer ingen data om gentagelse af behandling med Lynparza ved et

efterfølgende tilbagefald (se pkt. 5.1).

Vigtige forskelle i dosering mellem Lynparza kapsler og tabletter

Lynparza kapsler (50 mg) må ikke erstattes af Lynparza tabletter (100 mg og 150 mg) på milligram til

milligram basis på grund af forskelle i dosering og biotilgængelighed af de individuelle formuleringer.

Derfor skal den specifikke dosisanbefaling for den enkelte formulering følges.

Manglende dosis

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Lynparza, skal næste normale dosis tages på det planlagte

tidspunkt.

Dosisjustering ved bivirkninger

Behandlingen kan afbrydes for at håndtere bivirkninger, såsom kvalme, opkastning, diarré og anæmi,

og dosisreduktion kan overvejes (se pkt. 4.8).

Den anbefalede dosisreduktion er til 200 mg to gange dagligt (svarende til en samlet daglig dosis på

400 mg).

Hvis der er brug for endnu en dosisreduktion, så anbefales en reduktion til 100 mg to gange dagligt

(svarende til en samlet daglig dosis på 200 mg).

Dosisjustering ved samtidig administration af CYP3A-inhibitorer

Samtidig anvendelse af stærke eller moderate CYP3A-inhibitorer frarådes, og alternative midler bør

overvejes. Hvis en stærk CYP3A-inhibitor skal gives samtidig, anbefales det at reducere dosis af

Lynparza til 150 mg to gange dagligt (svarende til en samlet daglig dosis på 300 mg). Hvis en moderat

CYP3A-inhibitor skal gives samtidig, anbefales det at reducere dosis af Lynparza til 200 mg to gange

dagligt (svarende til en samlet daglig dosis på 400 mg) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Den anbefalede dosis af Lynparza til patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

31 til 50 ml/min) er 300 mg to gange dagligt (svarende til en samlet daglig dosis på 600 mg) (se

pkt. 5.2).

Lynparza kan administreres til patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 51 til

80 ml/min) uden dosisjustering.

Lynparza frarådes til patienter med svært nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet

(kreatininclearance ≤ 30 ml/min), da sikkerhed og farmakokinetik ikke er undersøgt hos disse

patienter. Lynparza bør udelukkende anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion, hvis

fordelene opvejer den potentielle risiko, og patienten bør overvåges omhyggeligt for nyrefunktion og

bivirkninger.

Nedsat leverfunktion

Lynparza kan administreres til patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klassifikation A eller B) uden dosisjustering (se pkt. 5.2). Lynparza frarådes til patienter med svært

nedsat leverfunktion (Child-Pugh klassifikation C), da sikkerhed og farmakokinetik ikke er undersøgt

hos disse patienter.

Ikke-kaukasiske patienter

Der er begrænsede kliniske data tilgængelige for ikke-kaukasiske patienter. Der er imidlertid ikke

behov for dosisjustering på baggrund af etnicitet (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Lynparzas sikkerhed og virkning hos børn og unge er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Lynparza er til oral anvendelse.

På grund af indvirkningen af fødevarer på absorptionen af olaparib bør patienterne tage Lynparza

mindst 1 time efter indtagelse af fødevarer og undlade at spise i op til 2 timer derefter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning under behandlingen og i 1 måned efter sidste dosis (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hæmatologisk toksicitet

Der er rapporteret om hæmatologisk toksicitet hos patienter, som er behandlet med Lynparza,

herunder kliniske diagnoser og/eller laboratoriefund af generelt let eller moderat (CTCAE grad 1 eller

2) anæmi, neutropeni, trombocytopeni og lymfopeni. Behandling med Lynparza bør ikke indledes, før

patienten er kommet sig over hæmatologisk toksicitet, som skyldes tidligere anticancerbehandling

(hæmoglobin-, trombocyt- og neutrofilniveauet bør være ≤CTCAE grad 1). Baselinetest, efterfulgt af

månedlig monitorering, af komplet blodtælling anbefales i de første 12 måneders behandling og

regelmæssigt derefter for at monitorere, om der sker klinisk signifikante ændringer i en eller flere

parametre under behandlingen (se pkt. 4.8).

Hvis en patient udvikler svær hæmatologisk toksicitet eller afhængighed af blodtransfusion, bør

behandling med Lynparza afbrydes og passende hæmatologiske undersøgelser indledes. Hvis

blodparametrene forbliver klinisk unormale efter 4 ugers afbrydelse af behandling med Lynparza,

anbefales analyse af knoglemarv og/eller cytogenetisk analyse af blodet.

Myelodysplastisk syndrom/akut myeloid leukæmi

Den samlede forekomst af myelodysplastisk syndrom/akut myeloid leukæmi (MDS/AML) hos

patienter, som blev behandlet alene med Lynparza i kliniske studier, herunder langtidsopfølgning af

overlevelse, var <1,5 %, og størstedelen af tilfældene havde dødelig udgang. Behandlingsvarigheden

med olaparib til patienter, som udviklede MDS/AML, varierede fra < 6 måneder til > 2 år. Alle

patienterne havde potentielle bidragende faktorer for udvikling af MDS/AML, idet de tidligere havde

fået platinholdig kemoterapi. Mange havde også fået andre DNA-beskadigende stoffer og

strålebehandling. Størstedelen af rapporterne var om germline-mutationsbærere af

brystcancerdisponeret gen 1 eller 2 (gBRCA1/2). Incidensen af MDS/AML-tilfælde var

sammenlignelig hos patienter med gBRCA1m og gBRCA2m (henholdsvis 1,6 % og 1,0 %). Nogle af

patienterne havde en historik med cancer eller knoglemarvsdysplasi. Hvis MDS og/eller AML

diagnosticeres under behandling med Lynparza, anbefales det, at Lynparza seponeres, og patienten får

en passende behandling.

Pneumonitis

Pneumonitis, herunder hændelser med dødelig udgang, er rapporteret hos <1,0 % af patienterne,

behandlet med Lynparza i kliniske studier. Rapporterne om pneumonitis havde intet konsistent klinisk

mønster og blev påvirket af en række prædisponerende faktorer (cancer og/eller metastaser i lungerne,

underliggende pulmonær sygdom, tidligere rygning og/eller tidligere kemoterapi og strålebehandling).

Hvis patienterne får nye eller forværrede respiratoriske symptomer, såsom dyspnø, hoste og feber,

eller hvis der radiologisk observeres en abnormitet i brystet, bør behandling med Lynparza afbrydes,

og der bør omgående igangsættes en undersøgelse. Hvis pneumonitis bekræftes, bør behandling med

Lynparza ophøre, og patienten bør få passende behandling.

Embryoføtal toksicitet

Lynparza kan, baseret på dets virkningsmekanisme (PARP-hæmning), forårsage føtal skade, når det

administreres til en gravid kvinde. Prækliniske studier med rotter har vist, at olaparib har negativ

indvirkning på embryoføtal overlevelse og giver omfattende føtale misdannelser ved eksponering

under det, der forventes ved den anbefalede humane dosis på 400 mg to gange dagligt.

Graviditet/antikonception

Lynparza må ikke anvendes under graviditet. Kvinder i den fertile alder skal anvende to typer pålidelig

antikonception før initiering af Lynparza-behandling, under behandlingen og i 1 måned efter sidste

dosis med Lynparza (se pkt. 4.6). Det anbefales at anvende to højeffektive og komplementære former

for antikonception.

Interaktioner

Samtidig administration af Lynparza og potente eller moderate CYP3A-inhibitorer frarådes (se

pkt. 4.5). Hvis det er nødvendigt samtidig at tage en potent eller moderat CYP3A-inhibitor, bør dosis

af Lynparza reduceres (se pkt. 4.2 og 4.5).

Samtidig administration af Lynparza og potente eller moderate CYP3A-induktorer frarådes. Hvis en

patient, som allerede får Lynparza, har behov for behandling med en potent eller moderat

CYP3A-induktor, skal den ordinerende læge være opmærksom på, at effekten af Lynparza kan være

væsentligt nedsat (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Kliniske undersøgelser af olaparib i kombination med andre anticancerlægemidler, herunder

DNA-beskadigende lægemidler, indikerer en potensering og forlængelse af myelosuppressiv

toksicitet. Den anbefalede Lynparza-monoterapidosis er ikke egnet til kombination med

myelosuppressive anticancerlægemidler.

Kombinationen af olaparib og vacciner eller immunsuppressive lægemidler er ikke undersøgt. Derfor

bør der udvises forsigtighed, hvis disse lægemidler administreres samtidigt med Lynparza, og

patienterne bør følges nøje.

Farmakokinetiske interaktioner

Påvirkning fra andre lægemidler på olaparib

CYP3A4/5 er de isozymer, der hovedsageligt er ansvarlige for den metaboliske clearance af olaparib.

Et klinisk studie, der evaluerede påvirkningen fra itraconazol, en kendt CYP3A-inhibitor, viste, at

administration sammen med olaparib øgede den gennemsnitlige olaparib-C

med 42 % (90 % CI:

33-52 %) og det gennemsnitlige AUC med 170 % (90 % CI: 144-197 %). Derfor frarådes det at

anvende kendte potente inhibitorer (fx itraconazol, telithromycin, clarithromycin, proteaseinhibitorer

boostet med ritonavir eller cobicistat, boceprevir, telaprevir) eller moderate inhibitorer (fx

erythromycin, diltiazem, fluconazol, verapamil) af dette isozym sammen med Lynparza (se pkt. 4.4).

Hvis samtidig administration af potente eller moderate CYP3A-inhibitorer er nødvendig, bør dosis af

Lynparza reduceres. Det anbefales, at Lynparza-dosis reduceres til 150 mg to gange dagligt (svarende

til en samlet daglig dosis på 300 mg) sammen med en potent CYP3A-inhibitor og til 200 mg to gange

dagligt (svarende til en samlet daglig dosis på 400 mg) sammen med en moderat CYP3A-inhibitor (se

pkt. 4.2 og 4.4). Det anbefales også at undlade at indtage grapefrugtjuice under behandling med

Lynparza, da det er en CYP3A-inhibitor.

Et klinisk studie, der evaluerede påvirkningen fra rifampicin, en kendt CYP3A-induktor, viste, at

administration sammen med olaparib reducerede den gennemsnitlige olaparib C

med 71 % (90 %

CI: 76-67 %) og det gennemsnitlige AUC med 87 % (90 % CI: 89-84 %). Derfor frarådes

administration af kendte stærke induktorer af dette isozym (fx phenytoin, rifampicin, rifapentin,

carbamazepin, nevirapin, phenobarbital og perikon) sammen med Lynparza, da det er muligt, at

effekten af Lynparza kan blive væsentligt nedsat. Størrelsesordenen af de moderate til stærke

induktorers (fx efavirenz, rifabutin) effekt på olaparibs eksponering er ikke fastlagt, og derfor frarådes

samtidig administration af Lynparza og disse lægemidler også (se pkt. 4.4).

Påvirkning fra olaparib på andre lægemidler

Olaparib hæmmer CYP3A4 in vitro og forventes at være en svag CYP3A-inhibitor in vivo. Derfor bør

der udvises forsigtighed, når sensitive CYP3A-substrater eller substrater med en snæver terapeutisk

margin (fx simvastatin, cisaprid, ciclosporin, sekalealkaloider, fentanyl, pimozid, sirolimus, tacrolimus

og quetiapin) kombineres med olaparib. Passende klinisk monitorering af patienter, der får

CYP3A-substrater med en snæver terapeutisk margin samtidig med olaparib, anbefales.

Der er blevet vist induktion af CYP1A2, CYP2B6 og CYP3A4 in vitro, hvor CYP2B6 er den, der mest

sandsynligt induceres i klinisk relevant omfang. Det kan heller ikke udelukkes, at olaparib potentielt

kan inducere CYP2C9, CYP2C19 og P-gp. Derfor kan olaparib ved samtidig administration reducere

eksponeringen for substrater for disse metaboliske enzymer og dette transportprotein. Virkningen af

nogle hormonelle antikonceptiva kan reduceres ved samtidig administration med olaparib (se også

pkt. 4.4 og 4.6).

In vitro hæmmer olaparib efflukstransportøren P-gp (IC50 = 76 µm), hvorfor det ikke kan udelukkes,

at olaparib kan forårsage klinisk relevante lægemiddelinteraktioner med substrater for P-gp (fx

simvastatin, pravastatin, dabigatran, digoxin og colchicin). Passende klinisk monitorering anbefales til

patienter, der får denne type lægemiddel samtidig.

Det er vist, at olaparib hæmmer BCPR, OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, MATE1 og MATE2K in

vitro. Det kan ikke udelukkes, at olaparib kan øge eksponeringen af substrater for BCRP (fx

methotrexat, rosuvastatin), OATP1B1 (fx bosentan, glibenclamid, repaglinid, statiner og valsartan),

OCT1 (fx metformin), OCT2 (fx serumkreatinin), OAT3 (fx furosemid og methotrexat), MATE1 (fx

metformin) og MATE2K (fx metformin). Der bør især udvises forsigtighed, hvis olaparib

administreres i kombination med statiner.

Kombination med anastrozol, letrozol og tamoxifen

Der er blevet udført et klinisk studie til vurdering af kombinationen af olaparib og anastrozol, letrozol

eller tamoxifen. Der blev ikke observeret nogen signifikant interaktion med anastrozol eller letrozol,

hvorimod tamoxifen reducerede eksponeringen for olaparib med 27 %. Den kliniske relevans af denne

virkning er ikke kendt. Olaparib påvirker ikke tamoxifens farmakokinetik.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/antikonception hos kvinder

Kvinder i den fertile alder bør ikke blive gravide, mens de er i behandling med Lynparza og må ikke

være gravide, når behandlingen indledes. Alle kvinder i den fertile alder skal have foretaget en

graviditetstest inden behandlingen, og det bør overvejes regelmæssigt under behandlingen.

Kvinder i den fertile alder skal anvende to typer pålidelig antikonception før initiering af

Lynparza-behandling, under behandling og i 1 måned efter at have fået den sidste dosis af Lynparza,

medmindre afholdenhed er den valgte antikonceptionsmetode (se pkt. 4.4). Det anbefales at anvende

to højeffektive og komplementære former for antikonception.

Da det ikke kan udelukkes, at olaparib kan reducere eksponeringen af substrater for CYP2C9 via

enzyminduktion, kan effektiviteten af nogle hormonelle antikonceptiva være nedsat ved samtidig

administration af olaparib. Derfor bør det overvejes at anvende en yderligere ikke-hormonel

antikonceptionsmetode under behandlingen (se pkt. 4.5). Til kvinder med hormonafhængig cancer bør

to ikke-hormonelle antikonceptionsmetoder overvejes.

Graviditet

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet, herunder svære teratogene virkninger og virkninger på

embryoføtal overlevelse hos rotter ved maternel systemisk eksponering, der er lavere end

eksponeringen for mennesker ved terapeutiske doser (se pkt. 5.3). Der findes ingen data fra anvendelse

af olaparib til gravide kvinder, men baseret på virkningsmekanismen for olaparib, bør Lynparza ikke

anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker antikonception

under behandlingen og i 1 måned efter at have fået den sidste dosis af Lynparza. (Se forrige afsnit

”Kvinder i den fertile alder/antikonception hos kvinder” for yderligere oplysninger om antikonception

og graviditetsundersøgelser).

Amning

Der findes ingen dyrestudier om udskillelse af olaparib i mælk. Det er ukendt, om olaparib eller dets

metabolitter udskilles i human mælk. Lynparza er kontraindiceret under amning og i 1 måned efter

sidste dosis på grund af produktets farmakologiske egenskaber (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Der findes ingen kliniske data om fertilitet. I dyrestudier blev der ikke observeret nogen effekt på

konception, men der er bivirkninger på embryoføtal overlevelse (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Lynparza påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter, som

tager Lynparza, kan opleve træthed, asteni eller svimmelhed. Patienter, som oplever disse symptomer,

skal udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Lynparza-monoterapi er blevet forbundet med bivirkninger, som generelt var af let eller moderat

sværhedsgrad (CTCAE grad 1 eller 2) og som generelt ikke kræver afbrydelse af behandlingen. De

hyppigst observerede bivirkninger i kliniske forsøg med patienter, som fik Lynparza-monoterapi

(≥ 10 %), var kvalme, opkastning, diarré, dyspepsi, træthed, hovedpine, dysgeusi, nedsat appetit,

svimmelhed, hoste, dyspnø, anæmi, neutropeni, trombocytopeni og leukopeni.

Bivirkningerne af grad ≥ 3, der forekom hos > 2 % af patienterne var anæmi (17 %), neutropeni (6 %),

træthed/asteni (5 %), leukopeni (3 %), trombocytopeni (3 %) og opkastning (2 %).

De bivirkninger, der oftest medførte dosisafbrydelser og/eller dosisreduktioner var anæmi (16,2 %),

opkastning (6,8 %), kvalme (6,2 %), neutropeni (6,2 %) og træthed/asteni (6,0 %). De bivirkninger,

der oftest medførte permanent seponering var anæmi (1,8 %), kvalme (0,7 %), træthed/asteni (0,7 %)

og trombocytopeni (0,7 %).

Bivirkninger i tabelform

Sikkerhedsprofilen er baseret på poolede data fra 2.351 patienter med solide tumorer, som blev

behandlet med Lynparza-monoterapi i kliniske studier med den anbefalede dosis.

Følgende bivirkninger er blevet identificeret i kliniske studier med patienter, som fik Lynparza-

monoterapi, hvor patienteksponeringen er kendt. Bivirkningerne er opstillet efter

MedDRA-systemorganklasse (SOC) og derefter efter den foretrukne MedDRA-term i Tabel 1. Inden

for hver SOC er de foretrukne termer opstillet efter faldende hyppighed og derefter efter hvor alvorlige

de er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Hyppighed for forekomsten af bivirkninger er

defineret som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (

1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1 Opstilling af bivirkninger i tabelform

Bivirkninger

MedDRA-syste

morganklasse

Samlet frekvens af alle CTCAE grader

Frekvens af CTCAE grad 3

og derover

Blod og

lymfesystem

Meget almindelig

Anæmi

, neutropeni

, trombocytopeni

leukopeni

Almindelig

Lymfopeni

Meget almindelig

Anæmi

Almindelig

Neutropeni

, trombocytopeni

leukopeni

Ikke almindelig

Lymfopeni

Immunsystemet

Almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Hypersensitivitet

, dermatitis

, angioødem

Sjælden

Udslæt

, hypersensitivitet

Metabolisme og

ernæring

Meget almindelig

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Nedsat appetit

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed, hovedpine, dysgeusi

Ikke almindelig

Svimmelhed, hovedpine

Luftveje, thorax

og mediastinum

Meget almindelig

Hoste

, dyspnø

Almindelig

Dyspnø

Ikke almindelig

Hoste

Mave-tarm-kanal

Meget almindelig

Opkastning, diarré, kvalme, dyspepsi

Almindelig

Stomatitis

, øvre abdominalsmerter

Almindelig

Opkastning, diarré, kvalme

Ikke almindelig

Stomatitis

, øvre

abdominalsmerter

Hud og

subkutane væv

Sjælden

Erythema nodosum

-

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Meget almindelig

Træthed (inklusive asteni)

Almindelig

Træthed (inklusive asteni)

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjet blodkreatinin

Ikke almindelig

Forhøjet middelcellevolumen

Ikke almindelig

Forhøjet blodkreatinin

Anæmi omfatter de foretrukne termer for anæmi, makrocytisk anæmi, erytropeni, nedsat hæmatokrit,

nedsat hæmoglobin, normokrom anæmi, normokrom normocytisk anæmi, normocytisk anæmi og nedsat

antal røde blodlegemer; Neutropeni omfatter de foretrukne termer for agranulocytose, febril neutropeni,

nedsat granulocyttal, granulocytopeni, idiopatisk neutropeni, neutropeni, neutropenisk infektion,

neutropenisk sepsis og nedsat neutrofiltal; Trombocytopeni omfatter de foretrukne termer for nedsat antal

trombocytter, nedsat trombocytproduktion, nedsat hæmatokrit og trombocytopeni; Leukopeni omfatter de

foretrukne termer for leukopeni og nedsat antal hvide blodlegemer; Lymfopeni omfatter de foretrukne

termer for nedsat antal B-lymfocytter, nedsat antal lymfocytter, lymfopeni og nedsat antal T-lymfocytter;

Hoste omfatter de foretrukne termer for hoste og produktiv hoste; Udslæt omfatter de foretrukne termer

for eksfoliativt udslæt, generaliseret erytem, udslæt, erytematøst udslæt, generaliseret udslæt, makulært

udslæt, makulo-papuløst udslæt, papuløst udslæt og kløende udslæt; Hypersensitivitet omfatter de

foretrukne termer for lægemiddelhypersensitivitet og hypersensitivitet; Dermatitis omfatter de foretrukne

termer for dermatitis, allergisk dermatitis og eksfoliativ dermatitis. Dyspnø omfatter de foretrukne termer

for dyspnø og funktionsdyspnø; Stomatitis omfatter de foretrukne termer for aftøs ulcus, ulceration i

munden og stomatitis.

Som observeret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hæmatologisk toksicitet

Anæmi og anden hæmatologisk toksicitet var generelt af lav grad (CTCAE grad 1 eller 2), men der var

rapporter om CTCAE grad 3 og højere forekomster. Anæmi var den mest almindelige CTCAE

grad ≥ 3 bivirkning, som blev rapporteret i kliniske studier. Mediantiden til første forekomst af anæmi

var ca. 4 uger (ca. 7 uger for bivirkninger af CTCAE grad ≥ 3). Anæmi blev håndteret med

dosisafbrydelser og dosisreduktioner (se pkt. 4.2) og, når det var nødvendigt, med blodtransfusioner. I

Study 19 var forekomsten af anæmi 22,8% (CTCAE grad ≥3 7,4%), og forekomsten af

dosisafbrydelser, reduktioner og afbrydelser på grund af anæmi var henholdsvis 2,9 %, 5,1 % og 0 %;

16,2 % af patienterne, som blev behandlet med olaparib, havde brug for en eller flere

blodtransfusioner under behandlingen. Der er påvist et eksponerings-respons-forhold mellem olaparib

og fald i hæmoglobin. I kliniske studier med Lynparza var forekomsten af skift i CTCAE grad ≥ 2

(fald) fra baseline i hæmoglobin 23 %, absolutte neutrofiler 19 %, trombocytter 6 %, lymfocytter 29 %

og leukocytter 20 % (alle % omtrentlige).

Forekomsten af stigninger i middelcellevolumen fra lav eller normal ved baseline til over ULN var ca.

58 %. Niveauet syntes at vende tilbage til normal efter seponering af behandlingen og syntes ikke at

have nogen kliniske konsekvenser.

Baseline-test efterfulgt af månedlig monitorering af komplette blodtal anbefales i de første 12 måneder

af behandlingen og regelmæssigt efter dette tidspunkt for at monitorere for klinisk signifikante

ændringer i et eller flere parametre under behandling, som kunne kræve afbrydelse af doseringen eller

dosisreduktion og/eller yderligere behandling (se pkt. 4.2 og 4.4).

Andre laboratoriefund

I kliniske studier med Lynparza var forekomsten af skift i CTCAE grad ≥ 2 (stigninger) fra baseline i

blodkreatinin ca. 11 %. Data fra et dobbeltblindet placebokontrolleret studie viste en middelstigning

op til 23 % fra baseline, som forblev konsistent over tid og vendte tilbage til baseline efter seponering

af behandlingen, tilsyneladende uden nogen kliniske følger. 90 % af patienterne havde

kreatininværdier på CTCAE grad 0 ved baseline, og 10 % var CTCAE grad 1 ved baseline.

Gastrointestinal toksicitet

Kvalme blev generelt rapporteret meget tidligt med første opståen inden for den første måned af

behandling med Lynparza hos størstedelen af patienterne. Opkastning blev rapporteret tidligt med

første opståen inden for de første to måneder af behandlingen med Lynparza hos størstedelen af

patienterne. Både kvalme og opkastning blev rapporteret at være intermitterende for størstedelen af

patienterne og kan håndteres ved afbrydelse af doseringen, dosisreduktion og/eller behandling med

antiemetika. Antiemetisk profylakse er ikke påkrævet.

Pædiatrisk population

Der er ikke udført nogen studier med pædiatriske patienter.

Andre særlige populationer

Der er begrænsede sikkerhedsdata tilgængelige for ikke-kaukasiske patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomerne på overdosering er ikke fastslået, og der findes ingen specifik behandling i tilfælde af

overdosering med Lynparza. I tilfælde af overdosering bør lægerne følge almene understøttende

forholdsregler og behandle patienten symptomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske midler, andre antineoplastiske midler, ATC-kode:

L01XX46

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Olaparib er en potent inhibitor af humane poly (ADP-ribose) polymeraseenzymer (PARP-1, PARP-2

og PARP-3) og har vist sig at hæmme væksten af udvalgte tumorcellelinjer in vitro og tumorvækst in

vivo enten som monoterapi eller i kombination med etableret kemoterapi.

PARP'er er nødvendige for effektiv reparation af enkeltstrengsbrud på DNA, og et vigtigt aspekt af

PARP-induceret reparation kræver, at PARP, efter kromatinmodificering, automodificerer sig selv og

skiller sig fra DNA’et for at lette adgang for baseexcisionsreparationsenzymer (BER). Når olaparib

bindes til det aktive site af DNA-associeret PARP, forhindrer det, at PARP dissocierer og indfanger

det på DNA’et, hvorved der blokeres for reparation. I replikerende celler fører dette til

DNA-dobbeltstrengsbrud (DSB), når replikationsgafler møder PARP-DNA-adduktet. I normale celler

er homolog rekombinationsreparation (HRR), som kræver funktionelle BRCA1- og -2-gener, effektiv

til at reparere disse DNA-DSB'er. I fravær af funktionelle BRCA1- eller -2-gener kan

DNA-dobbeltstrengsbrud ikke repareres via HRR. I stedet for aktiveres alternative og fejlbehæftede

stier, såsom den ikke-homologe endesammenføjning (NHEJ)-sti, hvilket fører til øget genomisk

ustabilitet. Efter et antal runder med replikation kan genomisk ustabilitet nå uoverskuelige niveauer og

resultere i cancercelledød, da cancerceller har en høj DNA-skadebelastning i forhold til normale celler.

I BRCA-defekte in vivo-modeller resulterede olaparib givet efter platinbehandling i en forsinkelse i

tumorprogression og en stigning i samlet overlevelse i sammenligning med platinbehandling alene.

Detektering af BRCA-mutation

Lokal eller central test af blod- eller tumorprøver for BRCA1/2-mutationer er blevet anvendt i

forskellige studier. Afhængig af den anvendte test samt international konsensus om klassifikation, er

BRCA1/2-mutationerne blevet klassificeret som risikogivende/formodet risikogivende eller

patogene/sandsynligvis patogene. Genetisk test skal udføres af et erfarent laboratorium ved hjælp af en

valideret test.

Klinisk virkning

Sikkerhed og virkning af olaparib som vedligeholdelsesterapi i behandlingen af patienter med

platinsensitiv recidiverende (PSR) high-grade serøs ovarie-, tuba- eller primær peritoneal cancer efter

behandling med to eller flere platinholdige regimer blev undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet,

placebokontrolleret fase II-studie (Study 19). Studiet sammenlignede virkningen af

olaparibvedligeholdelsesbehandling taget indtil progression med ingen vedligeholdelsesbehandling

hos 265 (136 olaparib og 129 placebo) patienter med PSR serøs ovariecancer, som var i respons (CR

[fuldstændig respons] eller PR [delvis respons]) bekræftet ifølge RECIST og/eller ifølge

CA-125-kriterier som defineret af Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) (mindst en 50 % reduktion

i CA-125-niveauerne i forhold til den sidste prøve taget inden behandling, bekræftet 28 dage senere)

efter fuldførelse af to eller flere tidligere platinholdige kemoterapibehandlinger. Det primære

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/629700/2020

EMEA/H/C/003726

Lynparza (olaparib)

En oversigt over Lynparza, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Lynparza, og hvad anvendes det til?

Lynparza er et kræftlægemiddel, der anvendes til:

fortsat behandling efter indledende behandling af high-grade (hurtigvoksende) kræftformer i

æggestokkene, æggelederne (som forbinder æggestokkene med livmoderen) og bughinden (den

hinde, der beklæder bugvæggens inderside):

hos kvinder, hvis kræft er vendt tilbage (er recidiverende) efter tidligere behandling, og hos

hvem platinbaseret kemoterapi har reduceret eller fjernet kræften

hos kvinder med nydiagnosticeret fremskreden kræft med mutationer (ændringer) i BRCA1-

og/eller BRCA2-genet, som er blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi, og hos hvem

denne behandling har reduceret eller fjernet kræften

hos kvinder med fremskreden kræft, som er HRD-positiv (homolog rekombinationsdefekt, hvor

en af de mekanismer, der reparerer DNA, ikke virker, hvilket kan skyldes en defekt i visse

gener som f.eks. BRCA1 og BRCA2), og hos hvem platinbaseret kemoterapi og bevacizumab

har reduceret eller fjernet kræften

ved behandling af brystkræft, som er HER2-negativ, og som har bredt sig ud over det oprindelige

område hos patienter med mutationer i BRCA1- eller BRCA2-genet, som er blevet behandlet med

visse brystkræftlægemidler, og hvor disse lægemidler er holdt op med at virke, eller er uegnede

ved fortsat behandling af kræft i bugspytkirtlen hos patienter med mutationer i BRCA1-

ellerBRCA2-genet, som er metastatisk (som har bredt sig til andre dele af kroppen), og som ikke

er forværret efter mindst 4 måneders platinbaseret kemoterapi.

ved behandling af metastatisk prostatakræft hos mænd med mutationer i BRCA1- eller BRCA2-

genet, hos hvem medicinsk eller kirurgisk behandling for at reducere testosteron-indholdet

(kastration) ikke har virket, og hvis kræft er blevet værre efter behandling med andre lægemidler

mod prostatakræft, herunder et nyt hormonstof.

Lynparza anvendes enten alene eller i kombination med bevacizumab. Det indeholder det aktive stof

olaparib.

Lynparza (olaparib)

EMA/629700/2020

Side 2/4

Hvordan anvendes Lynparza?

Lynparza fås kun på recept, og behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i brug

af kræftlægemidler.

Lynparza findes som tabletter (100 og 150 mg) og kapsler (50 mg), som patienten tager to gange

dagligt. Ved tabletterne kræves der en lavere dosis end ved kapslerne. Tabletterne tages sammen med

mad eller mellem måltider, mens kapslerne bør tages mindst 1 time efter et måltid, hvorefter

patienterne ikke bør spise i 2 timer.

Dosen og valget mellem Lynparza-kapsler og -tabletter afhænger af, hvilken sygdom der skal

behandles. Behandlingen fortsættes, så længe patienten har gavn af den. Ved fremskreden kræft i

æggestokkene kan lægen stoppe behandlingen efter 2 år, hvis en røntgenundersøgelse ikke viser tegn

på kræft. Hvis der optræder visse bivirkninger, kan behandlingen afbrydes eller stoppes, eller dosen

nedsættes.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Lynparza, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Lynparza?

Det aktive stof i Lynparza, olaparib, blokerer virkningen af et enzym kaldet humant poly-ADP-ribose-

polymerase (PARP), som hjælper med at reparere beskadiget dna i cellerne (i både normale celler og

kræftceller) under celledelingen. Kræftceller med mutationer som BRCA1- eller BRCA2- mutationer gør

i højere grad brug af PARP til at reparere deres dna og til fortsat at dele sig. Når PARP således

blokeres, kan de ikke reparere det beskadigede dna i kræftcellerne, og derfor dør kræftcellerne.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Lynparza?

Æggestokkræft

Studier viser, at Lynparza givet alene forlænger den tid, som kvinder med kræft i æggestokkene,

æggelederne eller bughinden lever uden sygdomsforværring, efter at kræften er blevet mindre eller er

forsvundet som følge af behandling med platinbaseret kemoterapi:

Et studie med 295 patienter med recidiverende kræft viste, at de patienter, som fik Lynparza, i

gennemsnit levede 19,1 måneder, uden at deres sygdom forværredes, sammenlignet med

5,5 måneder for patienter, der fik placebo (en uvirksom behandling).

I et andet studie med 265 patienter med recidiverende kræft levede de patienter, der tog

Lynparza, i gennemsnit 8,4 måneder, uden at deres sygdom forværredes, sammenlignet med

4,8 måneder hos patienter, der fik placebo.

I et tredje studie med 391 patienter med fremskreden kræft, som havde BRCA1- eller BRCA2-

mutationer, blev sygdommen ikke værre hos ca. 74, % af de patienter, der tog Lynparza i 2 år,

sammenlignet med 35 % af de patienter, der tog placebo.

Når Lynparza gives sammen med bevacizumab, øger det den tid, patienterne lever, uden at deres

sygdom forværres, efter at kræften er blevet mindre eller forsvundet som følge af behandling med

platinbaseret kemoterapi: I et hovedstudie, hvori der indgik 806 patienter, med high-grade kræft i

æggestokkene, æggelederne eller bughinden, levede de patienter, hvis kræft var HRD-positiv, og som

fik Lynparza i 22 måneder, i gennemsnit 37,2 måneder uden forværring af sygdommen, sammenholdt

med 17,7 måneder for dem, der fik placebo.

Lynparza (olaparib)

EMA/629700/2020

Side 3/4

Brystkræft

Lynparza var effektivt i et studie hos 302 patienter med HER2-negativ brystkræft med BRCA1-

ellerBCA2-mutationer ,hvor kræften havde bredt sig. De patienter, der blev behandlet med Lynparza,

levede i gennemsnit 7,0 måneder, uden at deres sygdom forværredes, sammenholdt med 4,2 måneder

for de patienter, der blev behandlet med et andet kræftlægemiddel, som lægen havde valgt.

Kræft i bugspytkirtlen

I et studie med 154 patienter med BRCA1- eller BRCA2 -mutationer, hvis metastatiske kræft i

bugspytkirtlen ikke var forværret i løbet af mindst 4 måneders platinbaseret kemoterapi, forlængede

Lynparza patienternes overlevelsestid, uden at deres sygdom forværredes. De patienter, der fik

Lynparza, levede i gennemsnit 7,4 måneder, uden at deres sygdom forværredes, sammenlignet med

3,8 måneder for patienter, der fik placebo.

Prostatakræft

I et studie af 387 mænd med kastrationsresistent metastatisk prostatakræft, hvis kræft forværredes

ved behandling med et andet lægemiddel mod kræft, var Lynparza effektivt hos patienter med

mutationer i BRCA1- eller BRCA2- genet (160 patienter i alt): Patienter med disse mutationer, der blev

behandlet med Lynparza, levede i gennemsnit 9,8 måneder, uden at deres sygdom forværredes,

sammenholdt med 3,0 måneder for dem, der blev behandlet med et andet kræftlægemiddel, som

lægen havde valgt.

Hvilke risici er der forbundet med Lynparza?

De hyppigste bivirkninger ved Lynparza (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

træthed, kvalme, opkastning, diarré, halsbrand, hoste, hovedpine, smagsforstyrrelser, nedsat appetit,

svimmelhed, vejrtrækningsbesvær, anæmi (lavt antal røde blodlegemer), leukopeni (lavt antal hvide

blodlegemer), neutropeni (lavt antal neutrofiler, en bestemt type hvide blodlegemer, der bekæmper

infektioner) og trombocytopeni (lavt antal blodplader).

De hyppigste bivirkninger af svær grad (som kan forekomme hos mere end 2 ud af 100 personer) er

lavt antal blodlegemer, træthed, kraftesløshed og opkastning.

Kvinder må ikke amme under behandlingen med Lynparza og i en måned efter behandlingen.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Lynparza fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Lynparza godkendt i EU?

Generelt set er prognosen dårlig for patienter med æggestok-, æggeleder- eller bughindekræft og for

patienter med HER2-negativ brystkræft eller kræft i bugspytkirtlen med BRCA- mutationer eller

prostatakræft med BRCA- mutationer, hvis kræft har spredt sig. Lynparza kan forlænge den tid, som

disse patienter lever, uden at deres sygdom forværres. Ved æggestokkræft, æggelederkraft og

bughindekræft kan Lynparza også udskyde behovet for den næste serie af platinbaseret kemoterapi.

Bivirkningerne ved Lynparza er typisk milde eller moderate og generelt håndterbare. Det Europæiske

Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Lynparza opvejer risiciene, og at det kan

godkendes til anvendelse i EU.

Lynparza (olaparib)

EMA/629700/2020

Side 4/4

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Lynparza?

Virksomheden, der markedsfører Lynparza, vil udføre studier for yderligere at bekræfte fordelen,

herunder på lang sigt, hos patienter med kræft i æggestokkene.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Lynparza.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Lynparza løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Lynparza vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Lynparza

Lynparza fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 16. december 2014.

Yderligere information om Lynparza findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lynparza

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information