Lamivudine/Zidovudine Teva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
lamivudin, zidovudin
Tilgængelig fra:
Teva Pharma B.V. 
ATC-kode:
J05AR01
INN (International Name):
lamivudine / zidovudine
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Lamivudin / Zidovudin Teva er indiceret i antiretroviral kombinationsbehandling til behandling af HIV-infektion (human immunodeficiency virus).
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001236
Autorisation dato:
2011-02-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/001236

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamivudin/Zidovudin Teva 150 mg/300 mg filmovertrukne tabletter

Lamivudin/zidovudin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lamivudin/Zidovudin Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudin/Zidovudin Teva

Sådan skal du tage Lamivudin/Zidovudin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lamivudin/Zidovudin Teva bruges til behandling af hiv-infektion (humant immundefektvirus)

hos voksne og børn.

Lamivudin/Zidovudin Teva indeholder to aktive stoffer, der bruges til at behandle hiv-infektioner:

lamivudin og zidovudin. Begge disse aktive stoffer tilhører en gruppe af midler rettet mod retrovirus,

der kaldes

nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI'er)

Lamivudin/Zidovudin Teva helbreder ikke hiv-infektionen fuldstændigt, men nedsætter mængden af

virus i kroppen og bevarer den på et lavt niveau. Lamivudin/Zidovudin Teva øger også antallet af

CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodceller, der spiller en vigtig rolle, når kroppen

skal bekæmpe infektioner.

Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Lamivudin/Zidovudin Teva. Din læge vil følge virkningen

af din behandling.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN

TEVA

Tag ikke Lamivudin/Zidovudin Teva

hvis du er overfølsom (allergisk) over for lamivudin eller zidovudin eller et af de øvrige

indholdsstoffer (se pkt. 6).

hvis du har et meget lavt antal røde blodceller (anæmi) eller et meget lavt antal hvide blodceller

(neutropeni).

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.

Vær ekstra forsigtig med at tage Lamivudin/Zidovudin Teva

Nogle patienter, der tager Lamivudin/Zidovudin Teva eller andre kombinationsbehandlinger mod hiv,

har større risiko for at få bivirkninger end andre. Vær opmærksom på, at du har en større risiko:

Hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder hepatitis B eller C (hvis du har hepatitis B,

må du ikke stoppe med at tage Lamivudin/Zidovudin Teva uden at tale med lægen først, da det

kan få hepatitis til at blusse op igen).

hvis du har en nyresygdom.

hvis du er svært overvægtig (særligt hvis du er kvinde).

Fortæl det til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Din læge vil vurdere, om de

aktive stoffer er velegnede til dig. Det kan være nødvendigt med ekstra kontrolbesøg, herunder

blodprøver, mens du er i behandling. Se pkt. 4 for yderligere oplysninger.

Hold øje med vigtige symptomer

Nogle patienter, der tager medicin mod hiv-infektioner, får andre sygdomme, der kan være alvorlige.

Du bør kende til vigtige tegn og symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager

Lamivudin/Zidovudin Teva.

Læs oplysningerne 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' under

pkt. 4 i denne indlægsseddel.

Beskyt andre mennesker

Hiv-smitte spredes ved seksuel kontakt med en person, der har sygdommen, eller via smittet blod (fx

ved at dele kanyler med andre). Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette

lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi.

Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Brug af anden medicin sammen med Lamivudin/Zidovudin Teva

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også naturmedicin eller medicin, som ikke er købt på recept.

Husk at fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du begynder at tage ny medicin, mens du er i

behandling med Lamivudin/Zidovudin Teva.

Følgende lægemidler må ikke tages sammen med Lamivudin/Zidovudin Teva

anden medicin, der indeholder lamivudin, til behandling af hiv-infektion eller hepatitis B-

infektion

emtricitabin, mod hiv-infektion.

stavudin og zalcitabin, mod hiv-infektioner

ribavirin eller ganciclovir-injektioner, mod virusinfektioner

høje doser af sulfamethoxazol/trimethoprim, mod bakterieinfektioner.

Cladribin (mod hårcelleleukæmi).

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Nogle lægemidler kan øge risikoen for at få bivirkninger eller gøre bivirkningerne værre.

Disse omfatter:

natriumvalproat mod epilepsi.

interferon mod virusinfektioner.

pyrimethamin mod malaria eller andre parasitære infektioner.

dapson til forebyggelse af lungebetændelse og behandling af hudinfektioner.

fluconazol og flucytosin mod svampeinfektioner som candida.

pentamidin og atovaquon mod parasitinfektioner som

Pneumocystis jirovecii

lungebetændelse

(ofte omtalt som PCP).

amphotericin eller sulfamethoxazol/trimethoprimmod svampe- og bakterieinfektioner.

probenecid, mod urinsur gigt (podagra) og lignende tilstande, og som gives sammen med

antibiotika for at øge virkningen.

methadon som erstatning for heroin.

vincristin, vinblastin og doxorubicin til behandling af kræft.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Lamivudin/Zidovudin Teva og omvendt

Disse omfatter:

clarithromycin, et antibiotikum.

Hvis du tager clarithromycin, skal der gå mindst to timer, fra du har taget Lamivudin/Zidovudin

Teva, til du tager clarithromycin.

phenytoin mod epilepsi.

Fortæl det til lægen, hvis du tager phenytoin. Lægen vil eventuelt holde ekstra øje med dig under

behandlingen med Lamivudin/Zidovudin Teva.

lægemidler (oftest opløsninger), der indeholder sorbitol eller andre sukkeralkoholer (som f.eks.

xylitol, mannitol, lactitol eller maltitol), hvis de anvendes regelmæssigt.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal du tale med lægen om risici og

fordele ved Lamivudin/Zidovudin Teva for dig og dit barn.

Lamivudin/Zidovudin Teva og lignende medicin kan give fosteret bivirkninger. Hvis du har taget

Lamivudin/Zidovudin Teva under din graviditet, kan din læge bede om regelmæssige blodprøver og

andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget

NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen ved

bivirkningerne.

Amning

Kvinder, som er hiv-positive, må ikke amme deres børn, fordi hiv-infektionen kan overføres til

barnet med mælken.

Indholdsstofferne i Lamivudin/Zidovudin Teva kan også udskilles i små mængder i mælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme:

Kontakt straks lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamivudin/Zidovudin Teva kan medføre svimmelhed og andre bivirkninger, der kan påvirke evnen

til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Kør ikke bil, og betjen ikke maskiner, hvis du føler dig utilpas.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN TEVA

Tag altid Lamivudin/Zidovudin Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Tabletterne skal synkes hele med vand. Lamivudin/Zidovudin Teva kan tages med eller uden mad.

Hvis du har synkebesvær, kan du knuse tabletten og opblande den i lidt mad eller væske og indtage

hele mængden straks.

Hold regelmæssig kontakt med lægen

Lamivudin/Zidovudin Teva hjælper til med at holde din sygdom under kontrol. Du skal tage

medicinen hver dag for at forhindre, at sygdommen bliver værre. Du kan stadig udvikle andre

infektioner og sygdomme, der er forbundet med hiv-infektionen.

Hold kontakt med lægen, og stop ikke med at tage Lamivudin/Zidovudin Teva

uden at tale med lægen først.

Så meget skal du tage

Voksne og unge, der vejer mindst 30 kg

Den sædvanlige dosis af Lamivudin/Zidovudin Teva er 1 tablet 2 gange daglig.

Tabletterne skal tages regelmæssigt med ca. 12 timers mellemrum.

Børn, der vejer mellem 21 kg og 30 kg

Den sædvanlige startdosis af Lamivudin/Zidovudin Teva er en halv (½) tablet om morgenen og en hel

tablet om aftenen.

Børn, der vejer mellem 14 kg og 21 kg

Den sædvanlige startdosis er en halv (½) tablet om morgenen og en halv (½) tablet om aftenen.

Børn, der vejer under 14 kg, skal have lamivudin og zidovudin (de aktive stoffer i

Lamivudin/Zidovudin Teva) som to separate lægemidler.

Hvis du har taget for mange Lamivudin/Zidovudin Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamivudin/Zidovudin Teva, end

der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Lamivudin/Zidovudin Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt

derefter behandlingen som før.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Lamivudin/Zidovudin Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Behandling med Lamivudin/Zidovudin Teva resulterer ofte i tab af fedt på benene og armene og i

ansigtet (lipoatrofi). Dette tab af kropsfedt har vist sig ikke at være fuldt reversibelt, når behandlingen

med zidovudin stoppes. Lægen vil undersøge dig for tegn på lipoatrofi. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever, at du mister fedt på benene eller armene eller i ansigtet. Hvis der ses tegn på lipoatrofi, skal

behandlingen med Lamivudin/Zidovudin Teva stoppes og din hiv-behandling ændres.

Når du bliver behandlet mod hiv, kan det være svært at afgøre, om dine symptomer skyldes

Lamivudin/Zidovudin Teva eller anden medicin, eller om de skyldes hiv-sygdommen i sig selv. Det er

derfor meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred.

Ud over bivirkninger ved Lamivudin/Zidovudin Teva nævnt nedenfor, kan du få andre

sygdomme, når du får kombinationsbehandling mod hiv.

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne under 'Andre mulige bivirkninger ved

kombinationsbehandling af hiv' senere under dette punkt.

Meget almindelige bivirkninger

Det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter:

hovedpine

kvalme

Almindelige bivirkninger

Det sker hos op til 1 ud af 10 patienter:

opkastning

diarré

mavesmerter

appetitløshed

svimmelhed

træthed, manglende energi

feber (høj kropstemperatur)

almen utilpashed

søvnproblemer (

insomni

muskelsmerter og ubehag

ledsmerter

hoste

irriteret eller løbende næse

udslæt

hårtab (

alopeci

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:

lavt antal røde blodceller (

anæmi

) eller lavt antal hvide blodceller (

neutropeni eller leukopeni

øget niveau af leverenzymer

øget niveau af

bilirubin

(stof, der dannes i leveren) i blodet, hvilket kan medføre gulfarvning af

huden

Ikke almindelige bivirkninger

Det sker hos op til 1 ud af 100 patienter:

åndenød

luft i tarmene (

flatulens

hudkløe

muskelsvækkelse

Ikke almindelig bivirkning, der kan ses i dine blodprøver:

nedsat antal af de blodceller, der har betydning for blodets evne til at størkne (

trombocytopeni

eller af alle typer blodceller (

pancytopeni

Sjældne bivirkninger

Det sker hos op til 1 ud af 1.000 patienter:

alvorlige allergiske reaktioner, med hævelser i ansigt, tungen eller svælget, som kan gøre det

svært at synke eller at trække vejret

leversygdom som gulsot, forstørret lever eller fedtlever, leverbetændelse (

hepatitis

laktacidose (for meget mælkesyre i blodet;

se næste

afsnit 'Andre mulige bivirkninger ved

kombinationsbehandling af hiv'

betændelse i bugspytkirtlen (

pancreatitis

brystsmerter, sygdom i hjertemuskulaturen (

kardiomyopati

kramper

nedtrykthed eller angst, nedsat koncentrationsevne, døsighed

forstoppelse, ændringer i smagssansen

farveforandringer i negle, hud og i munden

influenzalignende symptomer – kulderystelser og øget svedtendens

snurrende fornemmelse i huden (prikken og stikken)

en følelse af svaghed i arme og ben

nedbrydning af muskelvæv

følelsesløshed

hyppig vandladning

brystforstørrelse hos mænd

Sjældne bivirkninger, der kan ses i blodprøver:

Stigning i mængden af et enzym, der kaldes amylase

Manglende dannelse af nye røde blodceller i knoglemarven

(pure red cell aplasi)

Meget sjældne bivirkninger

Det sker hos op til 1 ud af 10.000 patienter:

Meget sjælden bivirkning, der kan ses i blodprøver:

Manglende dannelse af nye røde eller hvide blodceller i knoglemarven (

aplastisk anæmi

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv

Kombinationsbehandling som Lamivudin/Zidovudin Teva kan forårsage andre sygdomme under

behandlingen af hiv.

Gamle infektioner kan blusse op igen

Patienter med fremskreden hiv-infektion (aids) kan have et svækket immunsystem og har større risiko

for at få alvorlige infektioner (

opportunistiske infektioner

). Når sådanne patienter starter behandlingen,

kan gamle, skjulte infektioner blusse op igen og medføre tegn og symptomer på betændelse. Disse

symptomer vil ofte opstå, fordi kroppens immunsystem bliver stærkere, og kroppen begynder at

bekæmpe disse infektioner.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune sygdomme (skyldes, at immunsystemet

angriber kroppens raske celler) også forekomme, efter du er begyndt at tage medicin mod din hiv-

infektion. Autoimmune sygdomme kan forekomme mange måneder efter behandlingsstart. Hvis du

bemærker nogen som helst symptomer på infektion eller andre symptomer, som f.eks. muskelsvaghed,

svaghed, som starter i hænderne og fødderne, og som bevæger sig ind mod kropsstammen,

hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du omgående kontakte lægen for at få den nødvendige

behandling.

Hvis du får symptomer på en infektion, mens du tager Lamivudin/Zidovudin Teva:

Kontakt straks lægen. Tag ikke anden medicin mod infektioner uden at tale med lægen først.

Laktacidose er en sjælden, men alvorlig bivirkning

Nogle patienter, der tager Lamivudin/Zidovudin Teva, får en sygdom, der kaldes laktacidose, samt

forstørret lever.

Laktacidose skyldes en ophobning af mælkesyre i kroppen. Det er en sjælden bivirkning. Hvis det

indtræder, sker det oftest efter et par måneders behandling. Tilstanden kan være livstruende og

forårsage organsvigt. Du har større risiko for at få laktacidose, hvis du har en leversygdom eller er

svært overvægtig, særligt hvis du er kvinde.

Symptomerne på laktacidose omfatter:

Dyb, hurtig, besværet vejrtrækning

Døsighed

Følelsesløshed eller svækkelse i arme og ben

Kvalme, opkastning

Mavesmerter.

Lægen vil holde øje med, om du får symptomer på laktacidose under behandlingen. Hvis du får et eller

flere af ovennævnte symptomer eller andre symptomer, der bekymrer dig:

Kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Du kan få knogleproblemer

Nogle patienter, der får kombinationsbehandling mod hiv, får en sygdom, der kaldes

osteonekrose.

Med denne sygdom dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til knoglerne. Du har

risiko for at få denne sygdom:

hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid.

hvis du også tager betændelseshæmmende medicin, kaldet kortikosteroider.

hvis du drikker alkohol.

hvis dit immunsystem er meget svækket.

hvis du er overvægtig.

Symptomerne på osteonekrose omfatter:

Stive led.

Smerter (særligt i hofterne, knæene eller skuldrene).

Bevægelsesbesvær

Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer:

Kontakt lægen.

Andre bivirkninger, der kan ses i blodprøver

Kombinationsbehandling mod hiv kan også forårsage:

øget mængde af mælkesyre i blodet, der i sjældne tilfælde kan medføre laktacidose.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lamivudin/Zidovudin Teva efter den udløbsdato, der står på beholderen eller pakningen og

blisteren efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lamivudin/Zidovudin Teva indeholder:

De aktive stoffer er lamivudin 150 mg og zidovudin 300 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A),

natriumstearylfumarat.

Filmovertræk: hypromellose 3cP, hypromellose 6cP, polysorbat 80, macrogol 400, titandioxid

E171.

Lamivudin/Zidovudin Tevas udseende og pakningsstørrelser

Hvid, kapselformet, bikonveks filmovertrukket tablet med delekærv med “L/Z” præget på den ene side

og “150/300” på den anden.

Tabletten kan brækkes over.

Lamivudin/Zidovudin Teva findes i aluminiumblistere eller HDPE-beholdere indeholdende 60

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungarn

Eller:

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

England

Eller:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Eller:

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

80 Mogilska St.

31-546 Krakow

Polen

Eller:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Lamivudin/Zidovudin Teva, skal du henvende dig til den

lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: (47) 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 970070

España

Teva Pharma, S.L.U

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0)51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere information om Lamivudin/Zidovudin Teva på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

.>

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lamivudin/Zidovudin “Teva” 150 mg/300 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv, der er præget med ”L/Z” på

den ene side og ”150/300” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Lamivudin/Zidovudin “Teva” er indiceret til antiretroviral kombinationsbehandling af Human

Immundefekt Virus (hiv) infektion (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør initieres af en læge med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Lamivudin/Zidovudin “Teva” kan tages med eller uden mad.

For optimal optagelse af dosis bør tabletterne synkes hele. Patienter med synkebesvær kan knuse

tabletterne og opblande dem i lidt væske eller halvflydende føde. Hele mængden indtages umiddelbart

efter (se pkt 5.2).

Voksne og unge, der vejer mindst 30 kg:

Den anbefalede orale dosis Lamivudin/Zidovudin “Teva” er 1

tablet 2 gange daglig.

Børn, der vejer mellem 21 kg og 30 kg:

Den anbefalede orale dosis Lamivudin/Zidovudin “Teva” er én

halv tablet om morgenen og én hel tablet om aftenen.

Børn, der vejer mellem 14 kg og 21 kg:

Den anbefalede orale dosis Lamivudin/Zidovudin “Teva” er én

halv tablet 2 gange daglig.

Doseringsanbefalingerne til børn mellem 14 kg og 30 kg er overvejende baseret på farmakokinetisk

udregning, dog med understøttende data fra kliniske studier med de individuelle indholdsstoffer;

lamivudin og zidovudin. Tæt monitorering er påkrævet hos disse børn, da der kan forekomme

farmakokinetisk overeksponering af zidovudin. Hvis der opstår gastrointestinal intolerance hos børn

mellem 21 kg og 30 kg, kan der anvendes en alternativ doseringsanbefaling på én halv tablet 3 gange

daglig i et forsøg på at forbedre tolerancen.

Lamivudin/Zidovudin “Teva” tabletter bør ikke anvendes til børn under 14 kg, da dosis ikke kan

justeres hensigtsmæssigt til barnets vægt. Til disse børn skal lamivudin og zidovudin gives hver for sig

i henhold til foreskrevne doseringsanbefalinger for disse lægemidler. Til disse patienter og til

patienter, der ikke kan sluge en tablet, findes der en oral opløsning af både lamivudin og zidovudin.

Hvis det bliver nødvendigt at seponere eller reducere dosis af et af de aktive indholdsstoffer i

Lamivudin/Zidovudin “Teva”, findes lamivudin og zidovudin hver for sig som tabletter/kapsler og

oral opløsning.

Nedsat nyrefunktion:

Koncentrationen af lamivudin og zidovudin er øget hos patienter med nedsat

nyrefunktion som følge af nedsat clearance. Da dosisjustering derfor kan være nødvendig, anbefales

det, at lamivudin og zidovudin gives som særskilte præparater til patienter med nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≤50 ml/min). Lægen bør referere til den individuelle produktinformation, som

foreligger for disse lægemidler.

Nedsat leverfunktion:

Begrænsede data fra patienter med cirrose tyder på, at der kan forekomme

akkumulering af zidovudin hos patienter med nedsat leverfunktion på grund af nedsat glucuronidering.

Data fra patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion viser, at farmakokinetikken af lamivudin

ikke påvirkes nævneværdigt ved dysfunktion af leveren. Da dosisjustering af zidovudin imidlertid kan

være nødvendig, anbefales det, at lamivudin og zidovudin gives som særskilte præparater til patienter

med svært nedsat leverfunktion. Lægen bør referere til den individuelle produktinformation, som

foreligger for disse lægemidler.

Dosisjustering hos patienter med hæmatologiske bivirkninger:

Dosisjustering af zidovudin kan være

nødvendig, hvis hæmoglobinniveauet falder under 9 g/dl eller 5,59 mmol/l, eller neutrofiltallet falder

under 1,0 x 10

/l (se pkt. 4.3 og 4.4). Da dosisjustering ikke er mulig med Lamivudin/Zidovudin

“Teva”, bør der bruges særskilte præparater med zidovudin og lamivudin. Læger henvises til

produktinformationen for disse lægemidler.

Dosering hos ældre:

Der foreligger ingen specifikke data. Dog tilrådes særlig forsigtighed i denne

aldersgruppe på grund af aldersbetingede ændringer, såsom nedsat nyrefunktion og ændringer i

hæmatologiske parametre.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt

6.1.

Zidovudin er kontraindiceret hos patienter med unormalt lavt neutrofiltal (< 0,75 x 10

/l), eller

unormalt lavt hæmoglobinniveau (< 7,5 g/dl eller 4,65 mmol/l). Lamivudin/Zidovudin “Teva” er

derfor kontraindiceret hos disse patienter (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

De særlige advarsler og forsigtighedsregler, som er relevante for både lamivudin og zidovudin, er

inkluderet under dette punkt. Der er ingen yderligere forsigtighedsregler eller advarsler relateret til

Lamivudin/Zidovudin “Teva”.

Det anbefales, at der anvendes særskilte præparater med zidovudin og lamivudin i tilfælde, hvor

dosisjustering er påkrævet (se pkt. 4.2). Læger henvises i så fald til produktinformationen for disse

lægemidler.

Samtidig anvendelse af stavudin og zidovudin frarådes (se pkt. 4.5).

Opportunistiske infektioner:

Patienter kan fortsat udvikle opportunistiske infektioner eller andre

komplikationer af hiv-infektionen, selv om de får Lamivudin/Zidovudin “Teva” eller anden

antiretroviral behandling. De bør derfor følges tæt af læger med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Hæmatologiske bivirkninger:

Anæmi, neutropeni og leukopeni (som regel sekundært til neutropeni)

kan forventes at forekomme hos patienter, der behandles med zidovudin. Det ses hyppigere ved høje

doser zidovudin (1200-1500 mg/dag) og hos patienter med dårlig knoglemarvsreserve forud for

behandlingen, særligt ved fremskreden hiv-infektion. Hæmatologiske parametre bør derfor

monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3) hos patienter i behandling med Lamivudin/Zidovudin “Teva”.

Disse hæmatologiske påvirkninger observeres sædvanligvis først efter 4 til 6 ugers behandling. Hos

patienter med fremskreden symptomatisk hiv-sygdom anbefales det generelt, at der tages blodprøver

mindst hver anden uge i de første 3 måneder af behandlingen og derefter mindst en gang om måneden.

Hos patienter med hiv-infektion i tidligt stadium er hæmatologiske bivirkninger sjældne. Blodprøver

kan derfor tages sjældnere afhængig af patientens almene tilstand, f.eks. med 1-3 måneders

mellemrum.

Yderligere kan dosisjustering af zidovudin være nødvendig, hvis der opstår svær anæmi eller

myelosuppression under behandling med Lamivudin/Zidovudin “Teva” eller hos patienter med forud

eksisterende knoglemarvspåvirkning f.eks. hæmoglobin <9 g/dl (5,59 mmol/l) eller neutrofiltal <1,0 x

/l) (se pkt. 4.2). Da dosisjustering af Lamivudin/Zidovudin “Teva” ikke er mulig, bør der anvendes

særskilte præparater med lamivudin og zidovudin. Læger henvises til produktinformationen for disse

lægemidler.

Pancreatitis:

Der er set sjældne tilfælde af pancreatitis hos patienter i behandling med lamivudin og

zidovudin. Det er dog usikkert, om tilfældene skyldtes den antiretrovirale behandling eller den

underliggende hiv-sygdom. Behandling med Lamivudin/Zidovudin “Teva” bør stoppes omgående,

hvis kliniske tegn, symptomer eller unormale laboratoriefund tyder på udvikling af pancreatitis.

Laktacidose:

Der er rapporteret tilfælde af laktacidose, sædvanligvis i forbindelse med hepatomegali

med fedtinfiltration ved brug af zidovudin. Tidlige symptomer (symptomatisk hyperlaktatæmi)

omfatter lette fordøjelsessymptomer (kvalme, opkastning og abdominalsmerter), uspecifik utilpashed,

appetitløshed, vægttab, respiratoriske symptomer (hurtigt åndedræt og/eller dybe indåndinger) eller

neurologiske symptomer (herunder svaghed i bevægelserne).

Laktacidose har en høj dødelighed og kan være forbundet med pancreatitis, leversvigt eller nyresvigt.

Laktacidose opstod almindeligvis efter få eller nogle måneders behandling.

Behandling med zidovudin bør stoppes hvis der opstår symptomatisk hyperlaktatæmi og metabolisk

acidose/laktacidose, fremadskridende hepatomegali eller hurtigt stigende aminotransferaseniveauer.

Der bør udvises forsigtighed ved administration af zidovudin til patienter (specielt overvægtige

kvinder) med hepatomegali, hepatitis eller andre kendte risikofaktorer for leversygdomme og

fedtinfiltration på leveren (herunder visse typer medicin og alkohol). Patienter med hepatitis C, som er

i behandling med alfa interferon og ribavirin, kan være specielt udsatte.

Patienter, der er i risikogruppen, skal følges tæt.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering in utero:

Nukleosid-/nukleotid-analoger kan påvirke

mitokondriefunktionen i varierende grad, hvilket er mest udtalt for stavudin, didanosin og zidovudin.

Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret

for nukleosidanaloger

in utero

og/eller postnatalt. Det har hovedsageligt drejet sig om behandling med

regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst rapporterede bivirkninger er hæmatologiske

forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi).

Bivirkningerne har ofte været forbigående. Sent forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne

tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper, unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne

neurologiske dysfunktioner er forbigående eller permanente er p.t. ikke kendt. Mitrokondriel

dysfunktion bør overvejes hos alle børn med svære kliniske symptomer af ukendt ætiologi, især

neurologiske symptomer, der har været eksponeret for nukleosid-/nukleotid-analoger

in utero

. Disse

fund påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende brug af antiretroviral behandling hos

gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Lipoatrofi:

Behandling med zidovudin er blevet forbundet med tab af subkutant fedt, hvilket er blevet

kædet sammen med mitokondriel toksicitet. Incidensen og sværhedsgraden af lipoatrofi er relateret til

kumulativ eksponering. Tab af fedt er mest tydeligt i ansigtet og på lemmer og balder og er muligvis

ikke reversibelt, hvis der skiftes til en zidovudin-fri behandling. Patienter skal undersøges

regelmæssigt for tegn på lipoatrofi under behandling med zidovudin og lægemidler, som indeholder

zidovudin. Hvis der er mistanke om lipoatrofi, skal behandlingen skiftes til et andet regime.

Vægt og metaboliske parametre:

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan

forekomme under antiretroviral behandling. Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med

sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt,

mens der ikke er tydelig evidens for relation mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med

hensyn til monitorering af lipider og glucose i blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines

for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal behandles som klinisk indiceret.

Immunreaktiveringssyndrom:

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved

påbegyndelse af antiretroviral kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske

tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner observeret inden for de første få

uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis,

generaliserede og/eller fokale mycobakterielle infektioner og

pneumocystis jirovecii

pneumoni (ofte

omtalt som PCP). Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter

behov. Autoimmune sygdomme (som f.eks. Graves’ sygdom og autoimmun hepatitis) er også blevet

rapporteret i forbindelse med immunreaktivering; dog er den rapporterede tid til frembrud mere

variabel, og frembrud kan forekomme mange måneder efter behandlingsstart.

Leversygdom:

Hvis lamivudin anvendes samtidigt til behandling af såvel hiv som HBV, kan der findes

yderligere information i produktresuméet for lamivudin 100 mg vedrørende behandling af hepatitis B

med lamivudin.

Sikkerhed og effekt af zidovudin er ikke undersøgt for patienter med alvorlige leversygdomme.

Patienter med kronisk hepatitis B eller C behandlet med antiviral kombinationsbehandling har øget

risiko for alvorlige og potentielt fatale leverpåvirkninger. Ved samtidig behandling af hepatitis B eller

C med antivirale lægemidler henvises til produktinformationer for disse lægemidler.

Hvis behandling med Lamivudin/Zidovudin “Teva” afbrydes hos patienter inficeret med hepatitis

B-virus, bør såvel leverfunktion som markører for HBV replikationen monitoreres periodisk i fire

måneder, da seponering af lamivudin kan medføre akut forværring af hepatitis.

Hos patienter med leverinsufficiens, herunder kronisk aktiv hepatitis, ses oftere abnorm leverfunktion

i forbindelse med den antiretrovirale behandling, og disse patienter skal kontrolleres ifølge

standardpraksis. Hvis der er tegn på forværring i leversygdommen hos disse patienter, bør afbrydelse

eller ophør med behandlingen overvejes.

Hiv-patienter med hepatitis C:

På grund af en øget risiko for anæmi bør ribavirin og zidovudin ikke

anvendes samtidig (se pkt. 4.5).

Osteonekrose:

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden

hiv-sygdom og/eller hos patienter, som befinder sig i langvarig kombinationsbehandling med

antiretrovirale lægemidler (CART). Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel (omfattende

anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, højere Body Mass Index

(BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær, bør rådes

til at søge læge.

Lamivudin/Zidovudin ”Teva” må ikke tages sammen med andre lægemidler indeholdende lamivudin

eller lægemidler indeholdende emtricitabin.

Lamivudin må ikke tages samtidig med cladribin (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lamivudin/Zidovudin Teva” indeholder lamivudin og zidovudin, og derfor er interaktioner, påvist

individuelt for disse, relevante for Lamivudin/Zidovudin Teva”. Kliniske studier har vist, at der ikke er

klinisk signifikante interaktioner mellem lamivudin og zidovudin.

Zidovudin metaboliseres primært via UDP-glucuronosyltransferase (UGT)-enzymer. Samtidig

administration af UGT-enzym-induktorer eller -hæmmere kan ændre eksponeringen over for

zidovudin. Lamivudin udskilles renalt. Aktiv renal udskillelse af lamivudin via urinen medieres af

organisk kation transportører (OCT´er). Samtidig administration af lamivudin og hæmmere af

organisk kation transportører eller nefrotoksiske lægemidler kan muligvis øge eksponeringen over for

lamivudin.

Lamivudin og zidovudin bliver ikke metaboliseret signifikant af cytokrom P

-enzymer (såsom

CYP3A4, CYP2C9 eller CYP2D6) og de hverken hæmmer eller inducerer dette enzymsystem. Der er

derfor ringe risiko for interaktioner med antiretrovirale proteaseinhibitorer, non-nukleosider og andre

lægemidler, som metaboliseres af væsentlige P

-enzymer.

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne. Listen nedenfor bør ikke betragtes som værende

fuldstændig, men er repræsentativ for de lægemiddelklasser, der er undersøgt.

Lægemidler efter

terapeutisk område

Interaktion

Geometrisk middelændring (%)

(Mulig mekanisme)

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

ANTIRETROVIRALE LÆGEMIDLER

Didanosin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Didanosin / zidovudin

Interaktion ikke undersøgt.

Stavudin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Samtidig anvendelse frarådes.

Stavudin / zidovudin

In vitro

antagonisme af anti-hiv-

aktivitet mellem stavudin og

zidovudin kan resultere i nedsat

virkning af begge lægemidler.

LÆGEMIDLER MOD INFEKTIONER

Atovaquon / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

På grund af begrænsede data

kendes den kliniske betydning

ikke.

Atovaquon / zidovudin

(750 mg 2 gange daglig

med mad / 200 mg 3 gange

daglig)

Zidovudin: AUC

33 %

Atovaquon: AUC

Clarithromycin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Administration af

Lamivudin/Zidovudin Teva og

clarithromycin skal ske med

mindst 2 timers interval.

Clarithromycin / zidovudin

(500 mg 2 gange daglig /

100 mg hver 4. time)

Zidovudin: AUC

12 %

Trimethoprim/

sulfamethoxazol

(sulfa/trim) / lamivudin

(160 mg / 800 mg én gang

daglig i 5 dage / 300 mg

enkeltdosis)

Lamivudin: AUC

40 %

Trimethoprim: AUC

Sulfamethoxazol: AUC

(Hæmning af organisk kation

transportører)

Dosisjustering ikke nødvendig

for Lamivudin/Zidovudin Teva,

medmindre patienten har nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Når samtidig behandling med

sulfa/trim er påkrævet, bør

patienten monitoreres klinisk.

Høje doser af

trimethoprim/sulfamethoxazol til

behandling af

Pneumocystis

jirovecii

pneumoni (PCP) og

toksoplasmose er ikke undersøgt

og bør undgås.

Trimethoprim/

sulfamethoxazol

(sulfa/trim) / zidovudin

Interaktion ikke undersøgt.

LÆGEMIDLER MOD SVAMPEINFEKTIONER

Fluconazol / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

På grund af begrænsede data

kendes den kliniske betydning

ikke. Monitorer for tegn på

zidovudintoksicitet (se pkt. 4.8).

Fluconazol / zidovudin

(400 mg én gang daglig /

200 mg 3 gange daglig)

Zidovudin: AUC

74 %

(Hæmning af UGT)

ANTIMYKOTIKA

Rifampicin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Data er utilstrækkelige; der kan

ikke gives anbefalinger om

dosisjustering.

Rifampicin / zidovudin

(600 mg én gang daglig /

200 mg 3 gange daglig)

Zidovudin: AUC

48 %

(Induktion af UGT)

ANTIKONVULSIVA

Phenobarbital / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Data er utilstrækkelige; der kan

ikke gives anbefalinger om

dosisjustering.

Phenobarbital / zidovudin

Interaktion ikke undersøgt.

Risiko for moderat nedsat

plasmakoncentration af zidovudin

på grund af induktion af UGT.

Phenytoin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Monitorer

phenytoinkoncentrationen.

Phenytoin / zidovudin

Phenytoin: AUC

↑↓

Valproinsyre / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

På grund af begrænsede data

kendes den kliniske betydning

ikke. Monitorer for tegn på

zidovudintoksicitet (se pkt. 4.8).

Valproinsyre / zidovudin

(250 mg eller 500 mg 3

gange daglig / 100 mg 3

gange daglig)

Zidovudin: AUC

80 %

(Hæmning af UGT)

ANTIHISTAMINER (HISTAMIN H

1

-RECEPTORANTAGONISTER)

Ranitidin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Der forventes ikke klinisk

signifikant interaktion. Ranitidin

elimineres kun delvist via det renale

organisk kation transportsystem.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Ranitidin / zidovudin

Interaktion ikke undersøgt.

Cimetidin / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

Der forventes ikke klinisk

signifikant interaktion. Cimetidin

elimineres kun delvist via det renale

organiske kation transportsystem.

Dosisjustering ikke nødvendig.

Cimetidin / zidovudin

Interaktion ikke undersøgt.

CYTOTOKSISKE LÆGEMIDLER

Forkortelser:

= Stigning;

= Fald;

= Ingen signifikant ændring; AUC = Arealet under kurven

koncentration versus tid; C

= Maksimalt observeret koncentration; CL/F = Tilsyneladende oral

clearance.

Der er rapporteret om eksacerbation af anæmi forårsaget af ribavirin, når zidovudin anvendes i et

regime til behandling af hiv. Mekanismen bag dette er ukendt. På grund af øget risiko for anæmi bør

ribavirin og zidovudin ikke anvendes samtidig (se pkt. 4.4).

I allerede eksisterende ART-regimer bør det overvejes at udskifte zidovudin. Dette er særligt vigtigt

hos patienter, der tidligere har fået anæmi på grund af zidovudin.

Samtidig behandling, specielt akut behandling, med potentielt nefrotoksiske eller myelosuppressive

lægemidler (f.eks. systemisk pentamidin, dapson, pyrimethamin, sulfa/trim, amphotericin B,

flucytosin, ganciclovir, interferon, vincristin, vinblastin og doxorubicin) kan også øge risikoen for

Cladribin/Lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

In vitro

hæmmer lamivudin den

intracellulære fosforylering af

cladribin, hvilket kan medføre en

potentiel risiko for manglende

effekt af cladribin, hvis

kombinationen anvendes klinisk.

Nogle kliniske fund understøtter

også en mulig interaktion mellem

lamivudin og cladribin.

Derfor frarådes samtidig brug af

lamivudin og cladribin (se pkt.

4.4).

OPIOIDER

Methadon / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

På grund af begrænsede data

kendes den kliniske betydning

ikke. Monitorer for tegn på

zidovudintoksicitet (se pkt. 4.8).

Dosisjustering af methadon

forventes ikke at være nødvendig

for størsteparten af patienterne.

Re-titrering af methadon kan

være nødvendigt i enkelte

tilfælde.

Methadon / zidovudin

(30-90 mg én gang daglig /

200 mg hver 4. time)

Zidovudin: AUC

43 %

Methadon: AUC

URIKOSURISKE LÆGEMIDLER

Probenecid / lamivudin

Interaktion ikke undersøgt.

På grund af begrænsede data

kendes den kliniske betydning

ikke. Monitorer for tegn på

zidovudintoksicitet (se pkt. 4.8).

Probenecid / zidovudin

(500 mg 4 gange daglig / 2

mg/kg 3 gange daglig)

Zidovudin AUC

106 %

(Hæmning af UGT)

ANDRE

Sorbitol opløsning (3,2 g,

10,2 g, 13,4 g) / lamivudin

Enkelt dosis lamivudin oral

opløsning 300 mg

Lamivudin:

14 %; 32 %; 36 %

28 %; 52 %; 55 %.

Undgå så vidt muligt vedvarende

administration af

Lamivudin/Zidovudin Teva

sammen med sorbitolholdige

lægemidler eller andre osmotisk

virkende polyalkoholer eller

monosaccharidalkoholer (f.eks.

xylitol, mannitol, lactitol og

maltitol). Overvej hyppigere

overvågning af hiv-1

virusmængde, når vedvarende

samtidig administration ikke kan

undgås.

bivirkninger af zidovudin. Såfremt samtidig behandling med Lamivudin/Zidovudin Teva og et af disse

lægemidler er nødvendig, bør der udvises ekstra omhu med monitorering af nyrefunktion og

hæmatologiske parametre, og om nødvendigt bør dosis af ét eller flere af lægemidlerne reduceres.

Begrænsede data fra kliniske studier tyder ikke på en signifikant øget risiko for bivirkninger af

zidovudin med sulfa/trim (se oplysningerne ovenfor om interaktioner mellem lamivudin og

sulfa/trim), pentamidin som inhalation, pyrimethamin og profylaktiske doser af aciclovir.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet:

Overordnet skal data fra dyreforsøg såvel som klinisk erfaring fra gravide medtages i

overvejelserne ved beslutning om, hvorvidt antiretrovirale lægemidler skal anvendes i behandlingen af

hiv-infektion hos gravide for at nedsætte risikoen for vertikal transmission af hiv til den nyfødte.

Anvendelse af zidovudin hos gravide har, som det er nu, vist, at efterfølgende behandling af nyfødte

spædbørn nedsætter hyppigheden af maternal-føtal transmission af hiv. En stor datamængde fra

gravide, der har fået lamivudin eller zidovudin indikerede ingen tegn på malformationer (mere end

3.000 graviditeter, hvor der er forekommet eksponering i første trimester for hvert af de to

indholdsstoffer, hvoraf mere end 2.000 graviditeter involverede eksponering over for både lamivudin

og zidovudin). Ud fra den begrænsede datamængde forventes ingen malformativ risiko i mennesker.

De aktive indholdsstoffer i Lamivudin/Zidovudin Teva kan eventuelt hæmme cellulær DNA-

replikation og zidovudin er vist at være carcinogent transplacentalt i ét dyrestudie (se pkt. 5.3). Den

kliniske relevans af disse fund kendes ikke.

Hos patienter, som også er smittet med hepatitis, og som bliver gravide under behandling med et

lægemiddel, der indeholder lamivudin, såsom Lamivudin/Zidovudin Teva, bør det vurderes, om der er

en risiko for recidiv af hepatitis ved seponering af lamivudin.

Mitokondriel dysfunktion: Det er påvist

in vitro

in vivo

, at nukleosid- og nukleotidanaloger i

forskellig udstrækning forårsager mitokondrieskader. Der foreligger rapporter om mitokondriel

dysfunktion hos hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger

in utero

og/eller efter fødslen (se pkt. 4.4).

Amning:

Både lamivudin og zidovudin udskilles i mælk i mængder svarende til koncentrationerne

målt i serum.

Baseret på mere end 200 mor/barn-par behandlet for hiv er serumkoncentrationen af lamivudin hos

ammende børn, hvis mor er behandlet for hiv, meget lav (< 4 % af moderens serumkoncentration) og

falder gradvist til et ikke-detekterbart niveau, når det ammende barn når en alder på 24 uger. Der

foreligger ingen data om sikkerheden af lamivudin hos spædbørn under 3 måneder.

Efter administration af 200 mg zidovudin som enkeltdosis til hiv-smittede kvinder var den

gennemsnitlige zidovudin-koncentration den samme i mælk og serum.

For at undgå overførsel af hiv anbefales det, at hiv-inficerede mødre under ingen omstændigheder

ammer deres spædbørn.

Fertilitet:

Dyreforsøg i han- og hunrotter har vist, at hverken zidovudin eller lamivudin påvirker

fertiliteten. Der foreligger ingen data om påvirkning af fertiliteten hos kvinder. Hos mænd er

zidovudin vist hverken at påvirke spermmængde, morfologi eller motilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret bivirkninger under behandling af hiv-sygdom med lamivudin og zidovudin hver for

sig eller i kombination. For mange hændelser er det uklart, om de skyldes lamivudin, zidovudin, den

vide udstrækning af lægemidler, der bruges ved behandling af hiv-sygdom, eller er et resultat af den

underliggende sygdomsproces.

Da Lamivudin/Zidovudin “Teva” indeholder lamivudin og zidovudin, kan typen og sværhedsgraden af

bivirkninger forbundet med hvert af stofferne forventes. Der er ingen tegn på additiv toksicitet som

følge af samtidig administration af de 2 stoffer.

Der er rapporteret tilfælde af laktacidose, undertiden fatal, sædvanligvis i forbindelse med svær

hepatomegali med fedtinfiltration ved brug af zidovudin (se pkt. 4.4).

Behandling med zidovudin er blevet forbundet med tab af subkutant fedt, hvilket er mest tydeligt i

ansigtet, på lemmer og på balder. Patienter, der behandles med Lamivudin/Zidovudin Teva, skal

jævnligt undersøges og udspørges for tegn på lipoatrofi. Hvis der ses udvikling af lipoatrofi, bør

behandlingen med Lamivudin/Zidovudin Teva ikke fortsættes (se pkt. 4.4).

Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under antiretroviral behandling (se

pkt. 4.4).

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Autoimmune sygdomme (som f.eks. Graves’ sygdom og autoimmun

hepatitis) er også blevet rapporteret i forbindelse med immunreaktivering; dog er den rapporterede tid

til frembrud mere variabel, og frembrud kan forekomme mange måneder efter behandlingsstart (se

pkt. 4.4).

Særligt hos patienter med generelt anerkendte risikofaktorer, fremskreden hiv-sygdom eller langvarig

kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler (CART) er der rapporteret om tilfælde af

osteonekrose. Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

Lamivudin:

De bivirkninger, der anses for at kunne relateres til behandlingen, er nævnt nedenfor fordelt efter

organklasse og absolut frekvens. Frekvenserne er defineret som meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1000) og meget

sjælden (<1/10.000). Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor

alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

: neutropeni og anæmi (begge af og til alvorlige), trombocytopeni

Meget

ælden

: ren erytrocyt aplasi.

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden:

Laktacidose

Nervesystemet

Almindelig

: hovedpine, søvnløshed

Meget sjælden

: perifer neuropati (eller paræstesi).

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

: hoste, symptomer fra næsen.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

: kvalme, opkastning, mavesmerter eller -kramper, diarré

Sjældnen

: pancreatitis, stigning i serum amylase.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

: midlertidige stigninger af leverenzymer (ASAT, ALAT)

Sjælden

: hepatitis.

Hud og subkutane væv

Almindelig

: udslæt, hårtab.

Sjælden: Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

: artralgi, muskelforstyrrelser

Sjælden

: rabdomyolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

: træthed, utilpashed, feber.

Zidovudin:

Bivirkningsprofilen synes ens hos voksne og unge. De alvorligste bivirkninger inkluderer anæmi (som

kan kræve transfusion), neutropeni og leukopeni. Disse optræder hyppigere ved høj dosering

(1200- 1500 mg/dag) og hos patienter med fremskreden hiv-sygdom (specielt ved ringe

knoglemarvsreserve forud for behandlingen) og især hos patienter med CD4-celletal under 100/mm

(se pkt. 4.4).

Forekomsten af neutropeni var ligeledes øget hos de patienter, hvis neutrofiltal, hæmoglobinniveau og

serum-vitamin B

-niveau var lavt ved starten af behandlingen med zidovudin.

De bivirkninger, der anses for at kunne relateres til behandlingen, er nævnt nedenfor fordelt efter

organklasse og absolut frekvens. Frekvenserne er defineret som meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1000) og meget

sjælden (<1/10.000). Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor

alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Blod og lymfesystem

Almindelige

: anæmi, neutropeni og leukopeni

Ikke almindelige

: trombocytopeni og pancytopeni (med knoglemarvshypoplasi)

Sjældne

: erythroblastopeni

Meget sjælden

: aplastisk anæmi.

Metabolisme og ernæring

Sjælden

: laktacidose uden samtidig hypoxæmi, anoreksi.

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

: angst og depression.

Nervesystemet

Meget almindelig

: hovedpine

Almindelig

: svimmelhed

Sjælden

: søvnløshed, paræstesi, somnolens, mental sløring, krampeanfald.

Hjerte

Sjælden

: kardiomyopati.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

: dyspnø

Sjælden

: hoste.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

: kvalme

Almindelig

: opkastning, mavesmerter og diarré

Ikke almindelig

: flatulens

Sjælden

: pigmentering af mundslimhinden, smagsforstyrrelser og dyspepsi, pancreatitis.

Lever og galdeveje

Almindelig

: midlertidige stigninger af leverenzymer og bilirubin

Sjælden

: leverændringer som f.eks. svær hepatomegali med fedtinfiltration.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

:udslæt og pruritus

Sjælden

: pigmentering af hud og negle, urticaria og svedtendens.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

: myalgi

Ikke almindelig

: myopati.

Nyrer og urinveje

Sjælden

: hyppig vandladning.

Det reproduktive system og mammae

Sjælden

: gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

utilpashed

Ikke almindelig

: feber, generaliserede smerter og asteni

Sjælden

: kulderystelser, brystsmerter og influenzalignende symptomer.

De tilgængelige data fra såvel placebokontrollerede som åbne undersøgelser tyder på, at forekomsten

af kvalme og andre hyppigt rapporterede kliniske bivirkninger aftager konsistent med tiden i de første

få uger af behandlingen med zidovudin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet.

Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænset erfaring med overdosering med Lamivudin/Zidovudin “Teva”. Der er ikke iagttaget

særlige tegn eller symptomer efter akut overdosering med zidovudin eller lamivudin udover dem, der

er nævnt under bivirkninger. Der var ingen dødsfald, og alle patienter kom sig.

Hvis overdosering finder sted, bør patienten overvåges for tegn på forgiftning (se pkt. 4.8), og

symptomatisk behandling iværksættes om nødvendigt. Da lamivudin kan fjernes ved dialyse, kan

kontinuerlig hæmodialyse benyttes ved behandling af overdosering, skønt det ikke er undersøgt.

Hæmodialyse og peritonealdialyse synes at have begrænset effekt på udskillelsen af zidovudin, men

øger udskillelsen af glucuronidmetabolitten. Læger henvises til produktinformationen for lamivudin

og zidovudin.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antivirale midler til behandling af hiv-infektioner, kombinationer.

ATC-kode: J05AR01.

Lamivudin og zidovudin er nukleosidanaloge stoffer, der er aktive mod hiv. Derudover har lamivudin

en aktivitet overfor hepatitis B-virus (HBV). Begge lægemidler metaboliseres intracellulært til deres

aktive dele, henholdsvis lamivudin 5′-triphosphat (TF) og zidovudin 5’-triphosphat. Den primære

virkningsmekanisme er at afslutte kæden i virus revers transskriptionen. Lamivudin-TF og

zidovudin-TF har en selektiv hæmmende effekt overfor hiv-1- og hiv-2-replikationen

in vitro

lamivudin er også aktivt mod zidovudinresistente kliniske hiv-isolater. Der blev ikke observeret nogen

antagonistisk effekt ved lamivudin og andre antiretrovirale lægemidler

in vitro

(lægemidler testet:

abacavir, didanosin og nevirapin). Der blev ikke observeret nogen antagonistisk effekt ved zidovudin

og andre antiretrovirale lægemidler

in vitro

(lægemidler testet: didanosin og interferon-alfa).

Hiv-1-resistens over for lamivudin involverer udviklingen af M184V-aminosyreændringer tæt ved den

aktive del af viral revers transkriptase (RT). Denne variant opstår både

in vitro

og i hiv-1-inficerede

patienter behandlet med lamivudin-indeholdende antiretroviral behandling. M184V mutanter udviser

markant reduceret følsomhed over for lamivudin, og udviser mindsket viral replikationskapacitet

in

vitro

In vitro

-studier tyder på, at zidovudin-resistente virusisolater kan blive zidovudin-følsomme,

hvis de samtidig udvikler resistens over for lamivudin. Den kliniske relevans af disse fund er ikke

fastslået.

In vitro

-data tyder på, at på trods af fremkomsten af M184V har lamivudin stadig antiretroviral

aktivitet (formentlig på grund af svækkede vira). Den kliniske relevans af disse fund er ikke fastslået.

De tilgængelige kliniske data er meget begrænsede og gør det ikke muligt at drage nogen

konklusioner.

Krydsresistens overført af M184V RT er begrænset indenfor klassen af nucleosidinhibitorer af

antivirale stoffer. Zidovudin og stavudin beholder deres antivirale aktivitet overfor lamivudin-resistent

hiv-1. M184V RT mutanten udviser et mindre end 4 gange fald i følsomheden over for didanosin. Den

kliniske betydning af dette kendes ikke. Test af følsomheden

in vitro

er ikke blevet standardiseret, og

resultaterne kan variere afhængig af de anvendte metoder.

Lamivudin udviser lav cytotoksicitet over for lymfocytter i perifert blod, over for etablerede lymfocyt

og monocyt-makrofage cellelinjer og over for forskellige celleforstadier i knoglemarven

in vitro

Resistens overfor thymidin analoger (som zidovudin tilhører) er velkarakteriseret og kan henføres til

den trinvise akkumulering af op til seks specifikke mutationer i hiv-revers transkriptase codon 41, 67,

70, 210, 215 og 219. Vira kræver fænotypisk resistens over for thymidin analoger gennem

kombination af mutationer ved codon 41 og 215 eller ved akkumulering af mindst 4 af de 6

mutationer.

To typer af flerstof resistens mutationer, den første karakteriseret ved mutationer i hiv-revers

transkriptase ved codon 62, 75, 77, 116 og 151 og den anden omfatter en T69S mutation samt en

indsætning af 6-base par ved den samme position, hvilket resulterer i en fænotypisk resistens over for

AZT såvel som andre godkendte NRTI’er. Enhver af disse to typer af multinucleosid resistens

mutationer begrænser i svær grad de fremtidige terapeutiske muligheder.

Klinisk erfaring

Kliniske undersøgelser har vist, at lamivudin i kombination med zidovudin kan reducere hiv-1-virus

byrden samt øge CD4-celletallet. Kliniske end-point-data indikerer, at lamivudin i kombination med

zidovudin medfører en signifikant reduktion af risici for forværring af sygdommen og dødeligheden.

Kliniske forsøg har vist, at lamivudin plus zidovudin forsinker fremkomsten af zidovudin-resistente

isolater hos personer, som ikke før har været i antiretroviral behandling. Hos personer, der får

lamivudin og zidovudin med eller uden tillæg af samtidig antiretroviral behandling, og som allerede

har virus med M184V-mutationer, ses der senere fremkomst af mutationer, der medfører resistens over

for zidovudin og stavudin (Thymidine Analogue Mutations: TAMs).

Forholdet mellem

in vitro-

følsomheden af hiv over for lamivudin og det kliniske respons af

behandling, hvor lamivudin er indeholdt, undersøges forsat.

Lamivudin i en dosering på 100 mg en gang daglig har vist sig også at være effektiv i behandlingen af

voksne patienter med kronisk HBV-infektion (for detaljer vedrørende kliniske studier henvises til

produktinformationen for lamivudin 100 mg).

Lamivudin er ikke specifikt undersøgt til behandling af hiv-patienter, som samtidig er smittet med

HBV.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Lamivudin og zidovudin absorberes godt fra mave-tarm-kanalen. Den orale

biotilgængelighed af lamivudin hos voksne er normalt 80-85 % og af zidovudin 60-70 %.

En bioækvivalensundersøgelse sammenlignede lamivudin/zidovudin med lamivudin 150 mg og

zidovudin 300 mg tabletter givet sammen. Desuden blev indvirkningen af mad på hastigheden og

omfanget af absorption undersøgt. Lamivudin/zidovudin viste sig at være bioækvivalent med

lamivudin 150 mg og zidovudin 300 mg givet som særskilte tabletter, når det blev givet til fastende

individer.

Efter administration af en enkelt dosis lamivudin/zidovudin til raske frivillige var de gennemsnitlige

(CV C

-værdier for lamivudin og zidovudin henholdsvis 1,6 μg/ml (32 %) og 2,0 μg/ml (40 %). De

tilsvarende værdier for AUC var 6,1 μg.h/ml (20 %) og 2,4 μg.h/ml (29 %). De gennemsnitlige

-værdier (intervaller) var for lamivudin 0,75 (0,50-2,00) timer og for zidovudin 0,50 (0,25-2,00)

timer. Omfanget af absorptionen af lamivudin og zidovudin (AUC∞) og den estimerede halveringstid

efter indtagelse af lamivudin/zidovudin sammen med mad var den samme som for fastende individer,

skønt absorptionshastighederne (C

) var nedsat. Ud fra disse data kan lamivudin/zidovudin

gives med og uden mad.

Administration af knuste tabletter sammen med lidt væske eller halvflydende føde forventes ikke at

have indflydelse på kvaliteten af tabletten. Den kliniske effekt forventes derfor ikke at blive ændret.

Dette er baseret på fysiskkemiske og farmakokinetiske data og forudsætter, at patienten opblander hele

tabletten, og at hele mængden indtages straks.

Distribution:

I undersøgelser med intravenøst administreret lamivudin og zidovudin var det

gennemsnitlige tilsyneladende fordelingsvolumen 1,3 henholdsvis 1,6 l/kg. Lamivudin udviser lineær

farmakokinetik i hele det terapeutiske doseringsinterval med begrænset binding til det væsentligste

plasmaprotein albumin (<36 % til serumalbumin

in vitro

). Zidovudins plasmaproteinbinding er 34 %

til 38 %. Interaktioner, der involverer fortrængning af bindingssted, forventes ikke med

Lamivudin/Zidovudin ”Teva”.

Data viser, at lamivudin og zidovudin penetrerer centralnervesystemet (CNS) og når ud i

cerebrospinalvæsken (CSF). 2-4 timer efter oral administration var det gennemsnitlige forhold mellem

lamivudin- og zidovudinkoncentrationerne i CSF og plasma ca. 0,12 henholdsvis ca. 0,5. Det sande

omfang af penetrationen af lamivudin til CNS og sammenhængen med klinisk effekt kendes ikke.

Metabolisme:

Metabolisme af lamivudin er en mindre eliminationsvej. Lamivudin udskilles

hovedsageligt uomdannet ved renal ekskretion. Sandsynligheden for metaboliske

lægemiddelinteraktioner med lamivudin er lav på grund af begrænset levermetabolisme (5-10 %) og

lav plasmabinding.

5´-glucuronidet af zidovudin er hovedmetabolitten i både plasma og urin, og udgør ca. 50-80 % af den

indgivne dosis, som elimineres ved renal ekskretion. 3´-amino-3´-deoxythymidin (AMT) er

identificeret som en metabolit af zidovudin efter intravenøs administration.

Elimination:

Den observerede elimineringshalveringstid af lamivudin er 5 til 7 timer. Den

gennemsnitlige systemiske clearance af lamivudin er omkring 0,32 l/time/kg; overvejende ved renal

clearance (> 70 %) via organisk kation transportsystemet. Undersøgelser af patienter med nedsat

nyrefunktion viser, at eliminationen af lamivudin påvirkes ved nyreinsufficiens. Til patienter med

kreatininclearance ≤50 ml/minut er dosisreduktion påkrævet (se pkt. 4.2).

I undersøgelser med intravenøst administreret zidovudin var den terminale middel plasmahalveringstid

1,1 time, og den gennemsnitlige systemiske clearance var 1,6 l/time/kg. Den renale clearance af

zidovudin er estimeret til 0,34 l/time/kg, hvilket tyder på glomerulær filtration og aktiv tubulær

sekretion i nyrerne. Koncentrationen af zidovudin er øget hos patienter med fremskreden nyresvigt.

Farmakokinetik hos børn:

Hos børn over 5-6 måneder ligner zidovudins farmakokinetik de forhold,

der ses hos voksne. Zidovudin absorberes godt fra tarmen, og ved alle undersøgte doser undersøgt hos

børn og voksne var biotilgængeligheden 60-74 % med en middelværdi på 65 %. Css

-niveauet var

4,45 μM (1,19 μg/ml) efter en dosis på 120 mg zidovudin (i opløsning) pr. m

legemsoverflade, og

7,7 μM (2,06 μg/ml) ved en dosis på 180 mg/m

legemsoverflade. Doseringer til børn på 180 mg/m

gange daglig giver samme systemiske eksponering (24 timers AUC: 40,0 timer μM eller 10,7 timer

μg/ml) som doser på 200 mg 6 gange daglig til voksne (40,7 timer μM eller 10,9 timer μg/ml).

Hos 6 hiv-inficerede børn i alderen 2 til 13 år blev zidovudins plasmafarmakokinetik evalueret efter

indgivelse af 120 mg/m

zidovudin 3 gange daglig og igen efter skift til 180 mg/m

2 gange daglig.

Systemisk eksponering (daglig AUC og C

) i plasma fra den 2 gange daglige dosering synes at være

ækvivalent med samme totale daglige dosering fordelt på 3 doser [Bergshoeff, 2004].

Generelt er lamivudins farmakokinetik ens hos pædiatriske patienter og voksne. Den absolutte

biotilgængelighed (ca. 55-65 %) er dog reduceret hos pædiatriske patienter under 12 år. Desuden er

værdierne for systemisk clearance højere for yngre pædiatriske patienter, men faldende med alderen,

indtil de nærmer sig værdierne hos voksne ved 12-års alderen. På grund af disse forskelle er den

anbefalede dosis af lamivudin til børn (over 3 måneder og med en vægt på mindre end 30 kg) 4 mg/kg

to gange daglig. Denne dosis vil medføre en gennemsnitlig AUC

0-12

i intervallet fra ca. 3800 til 5300

ng.h/ml. Seneste fund tyder på, at eksponeringen hos børn under 6 år er reduceret med ca. 30 %

sammenlignet med andre aldersgrupper. Yderligere data afventes. Tilgængelige data indikerer ikke, at

lamivudin er mindre effektiv hos denne aldersgruppe.

Farmakokinetik hos gravide:

Farmakokinetikken af lamivudin og zidovudin ændres ikke under

graviditet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De klinisk relevante virkninger for lamivudin og zidovudin i kombination er anæmi, neutropeni og

leukopeni.

Mutagenitet og karcinogenicitet

Hverken lamivudin eller zidovudin var mutagene i bakterieforsøg, men i analogi med andre

nukleosidanaloger hæmmer de cellulær DNA-replikation i

in vitro

test med celler fra pattedyr, såsom i

lymfetesten udført på mus.

Lamivudin har ikke vist nogen genotoksisk aktivitet i

in vivo-

forsøg ved doser, der medførte

plasmakoncentrationer op til 40-50 gange højere end de kliniske plasmakoncentrationer. Zidovudin

viste clastogen effekt i et mikronukleus-forsøg hos mus efter gentagen oral dosering. Lymfocytter i

perifert blod fra aids-patienter i behandling med zidovudin har ligeledes vist højere hyppighed af

kromosombrud.

En pilotundersøgelse har vist, at zidovudin findes i leukocyt-nuklear dna hos voksne, herunder hos

gravide, i behandling med zidovudin for hiv-1-infektion eller som forebyggelse af smitte fra mor til

barn. Zidovudin fandtes også i dna fra leukocytter i navlestrengen hos børn af mødre behandlet med

zidovudin. En transplacental genotoksicitetsundersøgelse udført på aber sammenlignede zidovudin

alene med kombinationen af zidovudin og lamivudin i human-ækvivalente doser. Studiet viste, at

fostre, der

in utero

udsættes for kombinationsbehandlingen, opretholdte et højere niveau af

nukleosidanalogt dna i multiple føtale organer og udviste også tegn på kortere telomere, end dem der

kun fik zidovudin. Den kliniske betydning af disse fund kendes ikke.

Den potentielle karcinogenicitet af en kombination af lamivudin og zidovudin er ikke undersøgt.

I langtidskarcinogenicitetsundersøgelser hos rotter og mus efter oral administration viste lamivudin

intet karcinogent potentiale.

Der blev observeret sent forekommende tumorer i vaginalt epitel hos mus og rotter i orale

karcinogenicitetsundersøgelser med zidovudin. En efterfølgende intravaginal

karcinogenicitetsundersøgelse bekræftede hypotesen, at de vaginale tumorer var resultatet af

længerevarende lokal eksponering af det vaginale gnaver-epitel med høje koncentrationer af

uomdannet zidovudin i urin. Der blev ikke observeret andre zidovudinrelaterede tumorer hos begge

køn af begge arter.

Derudover er der gennemført to transplacentale karcinogenicitetsundersøgelser hos mus. I en

undersøgelse, gennemført af US National Cancer Institute, blev zidovudin givet i maksimalt tolererede

doser til drægtige mus fra 12. til 18. gestationsdag. Et år efter fødslen var der en øget forekomst af

tumorer i lunger, lever og hunlige reproduktionsorganer hos afkommet, som var udsat for de højeste

doseringsniveauer (420 mg/kg kropsvægt ved termin).

I en anden undersøgelse blev der givet zidovudin i doser op til 40 mg/kg i 24 måneder til mus, hvor

eksponeringen startede prænatalt på 10. gestationsdag. De behandlingsrelaterede resultater begrænsede

sig til sent forekommende tumorer i vaginalt epitel. Såvel incidensen som tidspunktet for fremkomsten

svarede til fundene i den orale standard karcinogenicitetsundersøgelse. Den anden undersøgelse

frembragte således ingen tegn på, at zidovudin optræder som transplacental karcinogen.

Det konkluderes, at mens den øgede forekomst af tumorer i den første transplacentale

karcinogenicitetsundersøgelse repræsenterer en hypotetisk risiko, bør dette afvejes mod den beviste

terapeutiske fordel.

Så længe den kliniske relevans af disse fund er ukendt, indikerer disse data, at den karcinogene risiko

hos mennesker opvejes af de potentielle kliniske fordele

I reproduktionstoksicitetsundersøgelser har lamivudin vist tegn på at forårsage en øget forekomst af

tidlig fosterdød hos kaniner ved relativt lave systemiske koncentrationer sammenlignet med dem, der

opnås hos mennesker, men ikke hos rotter selv ved meget høje systemiske koncentrationer. Zidovudin

havde en lignende effekt hos begge arter, men kun ved meget høje systemiske koncentrationer.

Lamivudin var ikke teratogent i dyreforsøg. Zidovudin resulterede i en øget forekomst af

misdannelser, når det blev givet til rotter under organogenesen i doser, som var toksiske for

moderdyrene, men der blev ikke observeret tegn på føtale afvigelser ved lavere doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Natriumstearylfumarat

Filmovertræk:

Hypromellose 3cP

Hypromellose 6cP

Polysorbat 80

Macrogel 400

Titandioxid E171

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blisterpakning:

OPA7Alu/PVC aluminiumblisterpakninger

Beholder:

Hvide uigennemsigtige high density polyethylene (HDPE)-beholdere med hvide uigennemsigtige

børnesikrede låg af polyethylen og med aluminium forsegling.

Begge typer pakninger indeholder 60 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/663/001

EU/1/10/663/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 2. marts 2011

Dato for seneste fornyelse: 19. november 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

<MM/ÅÅÅÅ>

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/717174/2015

EMEA/H/C/001236

EPAR sammendrag for offentligheden

Lamivudin/Zidovudin Teva

lamivudin/zidovudin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Lamivudin/Zidovudin Teva. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP)

vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en

markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Lamivudin/Zidovudin

Teva.

Hvad er Lamivudin/Zidovudin Teva?

Lamivudin/Zidovudin Teva er et lægemiddel, der indeholder to aktive stoffer, lamivudin (150 mg) og

zidovudin (300 mg). Det leveres som tabletter.

Lamivudin/Zidovudin Teva er et ”generisk lægemiddel”. Det betyder, at Lamivudin/Zidovudin Teva er

identisk med et ”referencelægemiddel”, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union, og som

hedder Combivir. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet

med spørgsmål og svar her

Hvad anvendes Lamivudin/Zidovudin Teva til?

Lamivudin/Zidovudin Teva anvendes sammen med mindst ét andet hiv-lægemiddel til behandling af

patienter, som er inficeret med humant immundefektvirus (hiv). Dette virus er årsag til aids (erhvervet

immundefektsyndrom).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Lamivudin/Zidovudin Teva?

Behandlingen med Lamivudin/Zidovudin Teva bør indledes af en læge med erfaring i behandling af hiv-

infektion.

Lamivudin/Zidovudin Teva

EMA/717174/2015

Side 2/3

Til patienter over 12 år, som vejer mindst 30 kg, er den anbefalede dosis Lamivudin/Zidovudin Teva én

tablet to gange dagligt. Til børn på under 12 år, som vejer mellem 14 og 30 kg, afhænger antallet af

tabletter og halve tabletter, der skal tages, af deres vægt. Børn, som vejer under 14 kg, skal anvende

særskilte orale opløsninger, som indeholder lamivudin og zidovudin. Børn, som tager

Lamivudin/Zidovudin Teva, skal observeres nøje for tegn på bivirkninger.

Tabletterne skal helst sluges uden at knuses. Patienter, der ikke kan sluge tabletter, kan knuse

tabletterne og komme dem i lidt mad eller drikke umiddelbart inden indtagelsen. Hvis en patient skal

holde op med at tage lamivudin eller zidovudin eller skal have en anden dosis på grund af problemer

med nyrerne, leveren eller blodet, må patienten tage medicin indeholdende lamivudin eller zidovudin

hver for sig.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Lamivudin/Zidovudin Teva?

Begge aktive stoffer i Lamivudin/Zidovudin Teva, lamivudin og zidovudin, er nukleoside reverse

transkriptasehæmmere (NRTI’er) De virker begge på samme måde ved at hæmme aktiviteten af

revers transkriptase, som er et enzym, der dannes af hiv, og som fører til infektion af celler og

produktion af flere vira. Lamivudin/Zidovudin Teva taget i kombination med mindst ét andet hiv-

lægemiddel nedsætter hiv-mængden i blodet og holder den nede. Lamivudin/Zidovudin Teva helbreder

ikke hiv-infektion eller aids, men kan sinke den skade på immunsystemet og de infektioner og

sygdomme, der er forbundet med aids.

Begge aktive stoffer har været på markedet i EU i en række år. Lamivudin har været godkendt under

navnet Epivir siden 1996, og zidovudin har kunnet fås i EU siden midten af 1980'erne.

Hvordan blev Lamivudin/Zidovudin Teva undersøgt?

Da Lamivudin/Zidovudin Teva er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset

til tests for at påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Combivir. To lægemidler er

bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Lamivudin/Zidovudin Teva?

Da Lamivudin/Zidovudin Teva er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det

samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Lamivudin/Zidovudin Teva godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er blevet påvist, at

Lamivudin/Zidovudin Teva er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Combivir. CHMP var

derfor af den opfattelse, at fordelene er større end de identificerede risici som for Combivir. Udvalget

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Lamivudin/Zidovudin Teva.

Andre oplysninger om Lamivudin/Zidovudin Teva

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Lamivudine Teva den 28. februar 2011.

Lamivudin/Zidovudin Teva

EMA/717174/2015

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Lamivudin/Zidovudin Teva findes på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Lamivudin/Zidovudin Teva, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet kan ligeledes findes på EMA's websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2015.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information