Kadcyla

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
22-03-2023

Aktiv bestanddel:

trastuzumab emtansin

Tilgængelig fra:

Roche Registration GmbH

ATC-kode:

L01XC14

INN (International Name):

trastuzumab emtansine

Terapeutisk gruppe:

Antineoplastiske midler

Terapeutisk område:

Bryst neoplasmer

Terapeutiske indikationer:

Tidlig Brystkræft (EBC)Kadcyla, som en enkelt agent, der er angivet for den adjuverende behandling af voksne patienter med HER2-positiv tidlig brystkræft, der har resterende invasiv sygdom, i brystet og/eller lymfeknuder, efter neoadjuverende taxane-baseret og HER2-målrettet terapi. Metastatisk Brystkræft (MBC)Kadcyla, som en enkelt agent, er indiceret til behandling af voksne patienter med HER2-positiv, inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der tidligere har modtaget trastuzumab og en taxane, hver for sig eller i kombination. Patienter bør have enten:Modtaget forudgående terapi til lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom, orDeveloped sygdom recidiv under eller inden for seks måneder at fuldføre adjuverende behandling.

Produkt oversigt:

Revision: 15

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2013-11-15

Indlægsseddel

                41
B. INDLÆGSSEDDEL
42
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
KADCYLA 100 MG PULVER TIL KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
KADCYLA 160 MG PULVER TIL KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
trastuzumabemtansin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU FÅR DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE
OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
•
Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du får Kadcyla
3.
Sådan får du Kadcyla
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER KADCYLA?
Kadcyla indeholder det aktive stof trastuzumabemtansin, som består af
2 dele, der er koblet sammen:
•
trastuzumab – et monoklonalt antistof, som bindes selektivt til et
antigen (mål-protein), som
kaldes human epidermal vækstfaktor receptor (HER2). HER2 findes i
store mængder på overfladen af
nogle kræftceller og stimulerer deres vækst. Når trastuzumab bindes
til HER2, kan det stoppe væksten
af kræftcellerne og forårsage deres død.
•
DM1 – et middel mod kræft, som aktiveres, når Kadcyla trænger ind
i en kræftcelle.
HVAD BRUGES KADCYLA TIL?
Kadcyla bruges til at behandle brystkræft hos voksne, når:
•
kræftcellerne har mange HER2-proteiner på overfladen – lægen vil
teste, om det er tilfældet hos
dig.
•
du allerede har fået behandling med lægemidlet trastuzumab og et
lægemiddel, der kaldes et
taxan.
•
kræften har spredt sig til områder tæt ved brystet eller andre dele
af kroppen (metastaseret).
•
kræften ikke har spredt sig til andre steder i kroppen, og
behandlingen gives efter operation
(behandling efter operation kaldes adjuverende behandling).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR KADCYLA
DU M
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Kadcyla 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
Kadcyla 160 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Kadcyla 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Et hætteglas med pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning indeholder 100 mg
trastuzumabemtansin. Efter rekonstitution indeholder et hætteglas med
5 ml opløsning 20 mg/ml
trastuzumabemtansin (se pkt. 6.6).
Kadcyla 160 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Et hætteglas med pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning indeholder 160 mg
trastuzumabemtansin. Efter rekonstitution indeholder et hætteglas med
8 ml opløsning 20 mg/ml
trastuzumabemtansin (se pkt. 6.6).
Trastuzumabemtansin er et antistof-lægemiddel-konjugat, der
indeholder trastuzumab, et humaniseret
IgG1-monoklonalt antistof fremstillet ud fra en cellekultursuspension
fra pattedyr (ovarier fra
kinesiske hamstre), der via den stabile thioether-linker MCC
(4-[N-maleimidomethyl] cyclohexan-1-carboxylat) er kovalent bundet til
DM1, en mikrotubulær
hæmmer.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
Hvidt/hvidligt, frysetørret pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Tidlig brystkræft (eBC)
Kadcyla er, som enkeltstof, indiceret til adjuverende behandling af
voksne patienter med HER2-
positiv tidlig brystkræft med invasiv residualsygdom i bryst og/eller
lymfekirtler efter neoadjuverende
taxan-baseret og HER2-targeteret behandling.
Metastatisk brystkræft (mBC)
Kadcyla er, som enkeltstof, indiceret til behandling af voksne
patienter med HER2-positiv, inoperabel,
lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, som tidligere har
været behandlet med trastuzumab og
et taxan, separat eller i kombination. Patienterne bør enten:
●
tidligere have fået behandling for lokalt fremskreden sygdom eller
metastatisk sygdom,
ell
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 22-03-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 26-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 22-03-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 22-03-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 22-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 22-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 26-04-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik