Ibandronic acid Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-07-2020

Aktiv bestanddel:
ibandronsyre
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
M05BA06
INN (International Name):
ibandronic acid
Terapeutisk gruppe:
Narkotika til behandling af knoglesygdomme
Terapeutisk område:
Sår og Skader, Bryst Sygdomme, Neoplastiske Processer, Calcium Metabolisme Lidelser, Neoplasmer af Ejendommen, Vand-Elektrolyt Ubalance
Terapeutiske indikationer:
Ibandronic acid is indicated in adults for , Prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases. Behandling af tumor induceret hypercalcaemia med eller uden metastaser. Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder med øget risiko for fraktur (se afsnit 5. En reduktion af risikoen for vertebrale frakturer er blevet påvist, at effekten på lårbenshals brud er ikke blevet oprettet.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002638
Autorisation dato:
2012-11-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/002638

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

23-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

23-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-10-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ibandronsyre Accord 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Ibandronsyre Accord 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apoteksspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apoteksspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ibandronsyre Accord

Sådan skal du bruge Ibandronsyre Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ibandronsyre Accord indeholder det aktive stof ibandronsyre, som tilhører en gruppe af lægemidler

kaldet bisphosphonater.

Ibandronsyre Accord er til voksne og bliver ordineret til dig, hvis du har brystkræft, som har spredt sig

til dine knogler (kaldet knoglemetastaser).

Det hjælper med at forebygge knoglebrud

Det hjælper med at forebygge andre knogleproblemer, som kan kræve operation eller

strålebehandling

Ibandronsyre Accord kan også blive ordineret, hvis du har forhøjet indhold af calcium i blodet som

følge af en svulst.

Ibandronsyre Accord virker ved at nedsætte den mængde calcium, som mistes fra knoglerne. Det

modvirker at dine knogler bliver svagere.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ibandronsyre Accord

Brug ikke Ibandronsyre Accord

hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6

hvis du har eller nogen sinde har haft lavt calciumindhold i blodet

Du må ikke få denne medicin, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt

lægen eller apotekspersonalet, før du får Ibandronsyre Accord.

Advarsler og forsigtighedsregler

Der er efter markedsføringen af lægemidlet i sjældne tilfælde indberettet en bivirkning, som kaldes

osteonekrose i kæben (ONJ: beskadigelse af knoglen i kæben) hos patienter, der fik ibandronsyre på

grund af osteoporose. ONJ kan også opstå, efter at behandlingen er afsluttet.

Det er vigtigt at forsøge at undgå, at der udvikles ONJ, da det er en smertefuld tilstand, som kan være

svær at behandle. Med henblik på at mindske risikoen for, at der udvikles ONJ, er der nogle

forholdsregler, du skal tage.

Sig det inden behandlingen til din læge eller sygeplejerske (sundhedspersonalet), hvis du:

har problemer med din mund eller dine tænder, for eksempel dårlige tænder eller

tandkødssygdom, eller hvis det er planlagt, at du skal have trukket en tand ud.

ikke jævnligt går til tandlæge eller ikke har fået tjekket dine tænder i lang tid.

er ryger (da det kan forhøje risikoen for at få tandproblemer).

tidligere er blevet behandlet med bisfosfonater (anvendes til behandling eller forebyggelse af

knoglelidelser).

får lægemidler, som kaldes kortikosteroider (for eksempel prednisolon eller dexamethason).

har kræft.

Din læge vil muligvis bede dig om at blive undersøgt hos tandlægen, inden behandlingen med

ibandronsyre påbegyndes.

Mens

behandling,

skal

opretholde

mundhygiejne

(herunder

børste

tænder

regelmæssigt) og gå regelmæssigt til tandlæge. Hvis du bruger tandprotese, skal du sikre dig, at den

passer korrekt. Hvis du i øjeblikket får tandbehandling eller skal have en tandoperation (for eksempel

have en tand trukket ud), skal du informere lægen om tandbehandlingen og fortælle din tandlæge, at du

er i behandling med ibandronsyre.

Kontakt straks din læge og tandlæge, hvis du får problemer med din mund eller dine tænder, for

eksempel løse tænder, smerter eller hævelse, manglende opheling af sår eller udflåd, da det kan være

tegn på ONJ.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Ibandronsyre Accord:

hvis du er allergisk over for andre bisphosphonater

hvis du har forhøjet eller nedsat indhold af vitamin D, kalk eller andre mineraler i blodet

hvis du har problemer med nyrerne

hvis du har problemer med hjertet, og din læge anbefaler, at du begrænser din daglige

væskeindtagelse

Der er rapporteret om tilfælde af alvorlige, nogle gange dødelige, allergiske reaktioner hos patienter,

der har fået ibandronsyre intravenøst.

Du skal omgående kontakte læge eller sundhedspersonale, hvis du oplever et af følgende symptomer:

Åndenød/vejrtrækningsbesvær, følelse af at halsen snørrer sig sammen, hævelse af tungen,

svimmelhed, følelse af at miste bevidstheden, rødme eller hævelse af ansigtet, hududslæt, kvalme og

opkastning (se punkt 4).

Børn og unge

Ibandronsyre Accord bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Ibandronsyre Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Dette skyldes at Ibandronsyre Accord kan påvirke den måde anden medicin virker på,

ligesom anden medicin kan påvirke den måde, hvorpå Ibandronsyre Accord virker.

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet, hvis du får injektioner af en type antibiotika der kaldes

‘aminoglykosider’ såsom gentamicin. Aminoglykosider og Ibandronsyre Accord kan begge nedsætte

mængden af calcium i dit blod.

Graviditet og amning

Du må ikke få Ibandronic Acid Accord, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, eller hvis du

ammer.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og betjene maskiner, da det forventes at Ibandronsyre Accord ikke eller kun i

ubetydelig grad påvirker din evne til at køre bil og betjene maskiner. Tal med din læge først, hvis du

vil køre bil eller arbejde med maskiner.

Ibandronsyre Accord indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, d.v.s. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Ibandronsyre Accord

Når du får denne medicin

Du får som regel Ibandronsyre Accord af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med

behandling af kræft

Det bliver givet som infusion i en blodåre

Lægen kan vælge at tage regelmæssige blodprøver, mens du er i behandling med Ibandronsyre

Accord, for at undersøge, om du får den rigtige mængde medicin.

Hvor meget skal der gives

Lægen vil bedømme, hvor meget Ibandronsyre Accord du skal have afhængigt af din sygdom.

Hvis du lider af brystkræft, som har spredt sig til dine knogler, er den anbefalede dosis 6 mg hver 3.-4.

uge, givet som infusion i en blodåre i løbet af mindst 15 minutter.

Hvis du har forhøjet indhold af calcium i blodet som følge af en svulst, er den anbefalede dosis en

enkel indgift af 2 mg eller 4 mg, afhængig af sværhedsgraden af din sygdom. Medicinen skal gives

som infusion i en blodåre i løbet af 2 timer. Gentagen dosering kan overvejes, hvis der ses

utilstrækkelig effekt, eller hvis din sygdom kommer igen.

Lægen kan vælge at justere din dosis og den tid, den intravenøse infusion tager, hvis du har

nyreproblemer.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Ibandronsyre Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal straks med sygeplejersken eller lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige

bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede)

vedvarende smerte og betændelse i øjet

ny smerte, svækkelse eller ubehag i dine lår, hofte eller lyske. Du kan have tidlige tegn på et

brud på lårbensknoglen

Meget sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 10.000 behandlede)

smerte eller ømhed i munden eller kæben. Du kan have tidlige tegn på alvorlige problemer med

kæben (nekrose (dødt knoglevæv) i kæbeknoglen)

Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan

være tegn på knoglebeskadigelse i øret.

kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals med vejrtrækningsproblemer. Du kan have fået en

alvorlig allergisk reaktion, som kan være livstruende (se punkt 2)

svære hudreaktioner

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

astmaanfald

Andre bivirkninger

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

influenzalignende symptomer herunder feber, rysten og skælven, ubehag, træthed,

knoglesmerter samt smerter i muskler og led. Disse symptomer vil oftest forsvinde i løbet af et

par timer eller dage. Tal med sundhedspersonalet eller lægen, hvis en eller flere af

bivirkningerne forværres eller varer mere end et par dage

feber

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, følelse af at være syg, opkastning eller diarré

lav calcium- eller fosfatkoncentration i blodet

ændringer i blodprøver, såsom gamma-glutamyltransferase eller kreatinin

hjerteproblem kaldet grenblok

smerter i knogler eller musklerne

hovedpine, svimmelhed eller svaghedsfølelse

tørst, ømhed i halsen, smagsforstyrrelser

hævede ben eller fødder

ledsmerter, ledbetændelse eller andre ledproblemer

problemer med biskjoldbruskkirtlen

tendens til at få blå mærker

infektioner

øjensygdom kaldet grå stær

hudproblemer

tandproblemer.

Ikke almindelig (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede):

rysten eller skælven

nedsat kropstemperatur (hypotermi)

en tilstand som påvirker blodkarrerne i din hjerne kaldet cerebrovaskulær forstyrrelse

(slagtilfælde eller hjerneblødning)

problemer med hjerte og kredsløb (inklusive hjertebanken, hjertetilfælde, forhøjet blodtryk og

åreknuder)

ændringer i blodcellerne (blodmangel)

høj koncentration af alkalisk fosfatase i blodet

ophobning af væske og hævelse (lymfeødem)

væske i lungerne

maveproblemer, såsom mave-tarmkatar eller mavekatar

galdesten

vandladningsstop, blærebetændelse

migræne

nervesmerter, nerverodslæsioner

døvhed

øget følsomhed for lyd, smag eller berøring eller ændringer i lugtesans

synkebesvær

mundsår, hævede læber (læbebetændelse), trøske

kløe eller prikken i huden omkring munden

bækkensmerter, udflåd, kløe eller smerter i vagina

en godartet svulst på huden

hukommelsestab

søvnproblemer, angst, følelsesmæssig ustabilitet eller humørsvingninger

hudkløe

hårtab

skader eller smerter på injektionsstedet

vægttab

cyste på nyren (væskefyldte blærer i nyre).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke få lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter fortynding:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet efter fortynding i 0,9 % natriumchlorid eller 5 %

glucoseopløsning i 36 timer ved 25 °C og 2 °C til 8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør infusionsvæsken anvendes omgående. Hvis det ikke

anvendes omgående, er opbevaringstid og -betingelser før brugen brugerens ansvar, og

opbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortyndingen har

fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Efter fortynding er infusionsvæsken holdbar i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab).

Du må ikke få lægemidlet, hvis du bemærker, at infusionsvæsken ikke er klar, eller hvis den

indeholder partikler.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibandronsyre Accord indeholder:

Aktivt stof: ibandronsyre.

Ibandronsyre Accord 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas med 2 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 2 mg ibandronsyre (som

2,25 mg ibandronatnatriummonohydrat).

Ibandronsyre Accord 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas med 6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 6 mg ibandronsyre (som

6,75 mg ibandronatnatriummonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid,

natriumacetattrihydrat, iseddikesyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Ibandronsyre Accord er et koncentrat til oplsøning (sterilt koncentrat). En farveløs, klar opløsning.

Det leveres i hætteglas (type I) med gummiprop og aluminiumforsegling, der kan vippes af.

Det findes i:

Ibandronsyre Accord 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 2 ml koncentrat. Hver pakning indeholder 1 hætteglas.

Ibandronsyre Accord 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 2 ml koncentrat. Det leveres i pakninger af 1, 5 eller 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road. North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret den

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Dosering: Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg administreret intravenøst hver 3.-4. uge. Dosis skal infunderes over mindst

15 minutter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 og < 80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med brystkræft og knoglemetastaser med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≥ 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <

30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser, skal følgende

dosisrekommendationer følges:

Kreatininclearance (CLcr)

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg (6 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg (4 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning)

500 ml over en time

< 30

2 mg (2 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning)

500 ml over en time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med

kreatininclearance < 50 ml/min.

Dosering: Behandling af tumor-induceret hyperkalcæmi

Ibandronsyre Accord administreres sædvanligvis på et hospital. Dosis bestemmes af lægen efter

overvejelse af følgende faktorer.

Forud for behandling med Ibandronsyre Accord, bør patienten være tilfredsstillende hydreret med

9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til

tumortype. Hos de fleste patienter med alvorlig hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium*

≥3 mmol/l eller

12 mg/dl), vil 4 mg være passende som enkeltdosis. Hos patienter med moderat

hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) er 2 mg en effektiv

dosis. Den højeste dosis anvendt i kliniske studier var 6 mg, men den dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Eller

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin (g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantiden for tilbagefald (at albuminkorrigeret serum-calcium igen steg til over 3 mmol/l) var 18-19

dage for doserne 2 mg og 4 mg. Mediantiden for tilbagefald var 26 dage med en dosis på 6 mg.

Dosering og indgivelsesmåde

Ibandronsyre Accord koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal gives som en intravenøs infusion.

Til dette formål skal hætteglassenes indhold anvendes på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser –

tilsættes 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller 100 ml 5%

glucoseinfusionsvæske og gives som infusion over mindst 15 minutter. Se også afsnittet ovenfor

vedrørende dosering af patienter med nedsat nyrefunktion

Behandling af tumor-induceret hyperkalcæmi - tilsættes 500 ml isotonisk natriumchlorid-

infusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og gives som infusion over 1-2 timer

Bemærk:

For at undgå potentielle uforligeligheder, skal Ibandronsyre Accord koncentrat til infusionsvæske,

opløsning kun blandes med isotonisk natriumchlorid eller med 5 % glucoseinfusionsvæske.

Opløsninger indeholdende calcium må ikke blandes med Ibandronsyre Accord koncentrat til

infusionsvæske, opløsning.

Fortyndede opløsninger er til engangsbrug. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Det anbefales at opløsningen anvendes straks efter fortynding (se pkt. 5 i denne indlægsseddel ”

Opbevaring”).

Ibandronsyre Accord koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal efter fortynding gives som en

intravenøs infusion. Det skal omhyggeligt sikres, at Ibandronsyre Accord koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, ikke administreres som intra-arterialt eller paravenøst, da det kan forsage

vævsskade.

Anvendelseshyppighed

Til behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi skal Ibandronsyre Accord koncentrat til

infusionsvæske, opløsning generelt gives som en enkelt infusion.

Ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

gentages Ibandronsyre Accord infusionen med 3-4 ugers intervaller.

Behandlingsvarighed

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen

behandling kan overvejes i tilfælde med tilbagevendende hyperkalcæmi eller utilstrækkelig

behandlingseffekt.

Til patienter med brystkræft og knoglemetastaser skal Ibandronsyre Accord infusionen gives hver 3.-4.

uge. I kliniske studier har behandlingen været fortsat i op til 96 uger.

Overdosis

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Ibandronsyre Accord koncentrat til

infusionsvæske, opløsning. Da man i studier med dyr med høje doser har konstateret, at både nyrerne

og leveren er målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges.

Klinisk relevant hypokalcæmi (meget lav calciumkoncentration i blodet) skal korrigeres med en

intravenøs administration af calciumgluconat.

Indlægsseddel: Information til patienten

Ibandronsyre Accord 3 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedsspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Ibandronsyre Accord

Sådan får du Ibandronsyre Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ibandronsyre Accord tilhører en medicingruppe, som kaldes bisphosphonater. Det aktive indholdsstof

er ibandronsyre.

Ibandronsyre Accord kan ophæve knogletab ved at forhindre yderligere tab af knoglevæv og ved at

øge knoglemassen hos kvinder, som tager det, selvom de ikke vil kunne se eller føle en forskel.

Ibandronsyre Accord kan formindske risikoen for knoglebrud (frakturer). Reduktionen i knoglebrud er

vist for brud i rygsøjlen, men ikke for hoftebrud.

Ibandronsyre Accord er ordineret til dig til behandling af osteoporose (knogleskørhed) efter

menopausen (overgangsalderen), fordi du har en øget risiko for knoglebrud. Osteoporose er en

udtynding og svækkelse af knoglerne, som ofte ses hos kvinder efter menopausen. I forbindelse med

menopausen ophører kvinders æggestokke med at producere det kvindelige hormon, østrogen, som

hjælper med at vedligeholde knoglerne. Jo tidligere en kvinde når menopausen, jo større er risikoen for

knoglebrud ved osteoporose.

Andre forhold, som kan øge risikoen for knoglebrud, er:

for lidt kalk og vitamin D i kosten

cigaretrygning eller for meget alkohol

ikke nok gåture eller anden vægtbærende aktivitet

osteoporose i familien

En sund livsstil vil desuden hjælpe dig til at få mest ud af behandlingen. Dette inkluderer:

at spise en varieret kost med et stort indhold af kalk og vitamin D

at gå ture eller udøve anden vægtbærende aktivitet

at undgå rygning og for meget alkohol

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Ibandronsyre Accord

Du må ikke få Ibandronsyre Accord:

hvis du har, eller har haft et lavt indhold af kalk i blodet. Tal med din læge.

hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibandronsyre

Accord (angivet i punkt 6).

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ibandronsyre Accord 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Ibandronsyre Accord 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 hætteglas med 2 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 2 mg ibandronsyre (som

natriummonohydrat).

1 hætteglas med 6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 6 mg ibandronsyre (som

natriummonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar, farveløs opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ibandronsyre er indiceret til voksne til:

forebyggelse af knoglerelaterede hændelser (patologiske frakturer, knoglekomplikationer, som

kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi med eller uden metastaser

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Patienter, der behandles med ibandronsyre, skal have udleveret indlægssedlen og patientkortet.

Behandling med ibandronsyre bør kun initieres af læger med erfaring med behandling af kræft.

Dosering

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg intravenøs injektion hver 3.-4. uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

En kortere infusionstid (dvs.15 minutter) bør kun overvejes for patienter med normal eller let nedsat

nyrefunktion. Der er ingen tilgængelige data for kortere infusionstid hos patienter med

kreatininclearance under 50 ml/min. Behandlende læger henvises til afsnittet ”Patienter med nedsat

nyrefunktion” for anbefaling af dosering og administration i denne patientgruppe.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Forud for behandling med ibandronsyre bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9

%) NaCl-injektionsvæske. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til

tumortype. Generelt kræver patienter med osteolytiske knoglemetastaser lavere doser end patienter

med humoral type hyperkalcæmi. Hos de fleste patienter med svær hyperkalcæmi (albuminkorrigeret

serum-calcium*

3 mmol/l eller

12 mg/dl) vil 4 mg være en passende enkelt dosis. Hos patienter

med moderat hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) er 2 mg

en effektiv dosis. Den højeste dosis, anvendt i kliniske studier er 6 mg, men den dosis øger ikke

virkningen.

* Bemærk at albumin-korrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Eller

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin (g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantiden for tilbagefald (stigning af serum albuminkorrigeret serum-calcium til over 3 mmol/l) var

18-19 dage for doserne 2 mg og 4 mg. Mediantiden for tilbagefald var 26 dage med en dosis på 6 mg.

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen

behandling kan overvejes i tilfælde med gentagen hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Ibandronsyre koncentrat til infusionsvæske skal administreres som intravenøs infusion over 2 timer.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 og < 80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med brystkræft og knoglemetastaser med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≥ 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <

30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser, skal følgende

dosisrekommendationer følges (se pkt. 5.2):

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg (6 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg (4 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning)

500 ml over en time

< 30

2 mg (2 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning)

500 ml over en time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med

kreatininclearance < 50 ml/min.

Ældre population (> 65 år)

Dosisjustering er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Ibandronsyres sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data (se pkt. 5.1 og 5.2).

Indgivelsesmåde

Til intravenøs administration.

Hætteglassets indhold skal bruges på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser – tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-

infusionsvæske eller 100 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter.

Se også afsnittet ovenfor om patienter med nedsat nyrefunktion

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2

timer

Kun til engangsbrug. Der må kun anvendes en klar infusionsvæske uden partikler.

Ibandronsyre Accord koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal efter fortynding gives som en

intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Ibandronsyre Accord koncentrat til infusionsvæske, opløsning, ikke

administreres intra-arterielt eller paravenøst, da det kan forårsage vævsskade.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

Hypokalcæmi

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme

Hypokalcæmi og andre forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme skal effektivt behandles inden

påbegyndelse af ibandronsyre-behandling ved metastatisk knoglesygdom.

Det er vigtigt, at alle patienter indtager tilstrækkeligt calcium og vitamin D. Hvis den daglige

indtagelse gennem kosten ikke er tilstrækkelig, skal patienterne have tilskud af calcium og/eller

vitamin D.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter behandlet

med intravenøs ibandronsyre.

Passende nødhjælpsforanstaltninger skal være let tilgængelige, når intravenøs injektion med

ibandonsyre administreres. Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion eller andre svære overfølsomheds-

/allergiske reaktioner, skal injektionen øjeblikkelig afbrydes og passende behandling initieres.

Osteonekrose i kæben

Osteonekrose i kæben (ONJ) er efter markedsføringen rapporteret med frekvensen meget sjælden hos

patienter behandlet med ibandronsyre for onkologiske indikationer (se pkt. 4.8).

Påbegyndelse af behandling eller af nye behandlingsforløb bør udsættes hos patienter med ikke-

ophelede, åbne bløddelslæsioner i munden.

Undersøgelse af tænderne sammen med forebyggende tandbehandling og en individuel vurdering af

fordele og risici anbefales før behandling med ibandronsyre hos patienter med samtidige

risikofaktorer.

De følgende risikofaktorer bør tages i betragtning ved vurdering af en patients risiko for at udvikle

ONJ:

Styrken af det lægemiddel, som hæmmer knogleresorptionen (øget risiko ved meget potente

forbindelser), administrationsvej (øget risiko ved parenteral administration) og den kumulative

dosis af knogleresorptionsbehandlingen.

Cancer, komorbide tilstande (fx anæmi, koagulopatier, infektion), rygning.

Samtidige behandlinger: kortikosteroider, kemoterapi, angiogenesehæmmere, strålebehandling af

hoved og hals.

Dårlig mundhygiejne, parodontal sygdom, dårligt tilpassede tandproteser, tidligere tandsygdom,

invasive tandbehandlinger, f.eks. tandudtrækninger.

Alle patienter skal opfordres til at opretholde god mundhygiejne og møde op til regelmæssige

tandundersøgelser og til straks at indberette mundsymptomer såsom tandmobilitet, smerter eller

hævelse, sår, der ikke opheler, eller sekretion under behandling med ibandronsyre. Under

behandlingen bør invasive tandbehandlinger kun gennemføres efter nøje overvejelse og bør undgås tæt

på tidspunktet for administration af ibandronsyre.

Behandlingsplanen for patienter, som udvikler ONJ, skal udarbejdes i tæt samarbejde mellem den

behandlende læge og en tandlæge eller tandkirurg med ekspertise inden for ONJ. Det bør overvejes at

afbryde behandlingen med ibandronsyre midlertidigt, indtil tilstanden forsvinder, og de bidragende

risikofaktorer om muligt er minimeret.

Osteonekrose af øregangen

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i forbindelse med

langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen inkluderer steroider og

kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller traumer. Muligheden for osteonekrose

af øregangen skal overvejes hos patienter, der får behandling med bisfosfonater, og som udviser

øresymptomer, herunder kroniske øreinfektioner.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisphosphonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse transverse

eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige under trochanter minor

til lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer efter minimalt eller intet traume,

men nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med tilhørende billedmæssige karakteristika af

stressfrakturer, uger til måneder før den komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte

bilaterale. Derfor bør den kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med

bisphosphonater, og som har pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer

er også blevet rapporteret. Det bør overvejes at seponere bisphosphonat hos patienter med mistanke

om atypisk femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel

benefit/risk-vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisphosphonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres for en

ufuldstændig femurfraktur.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Kliniske studier har ikke vist tegn på forringelse af nyrefunktionen efter længerevarende ibandronsyre-

behandling. I overensstemmelse med god klinisk praksis anbefales det dog alligevel at kontrollere

nyrefunktionen, serum-calcium, phosphat og magnesium på den enkelte patient i ibandronsyre-

behandling (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Da kliniske data ikke findes, kan dosis-rekommandation ikke gives for patienter med svær

leverinsufficiens (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat hjertefunktion

Overhydrering skal undgås ved patienter med risiko for hjerteinsufficiens.

Patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. ‘i princippet fri

for natrium’.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Metaboliske interaktioner anses ikke for sandsynlige, da ibandronsyre ikke hæmmer de primære

humane hepatiske P450-isoenzymer og er vist ikke at inducere cytochrom P450-systemet hos rotter (se

pkt. 5.2). Ibandronsyre elimineres udelukkende ved renal ekskretion og gennemgår ikke

biotransformation.

Forsigtighed tilrådes, når der gives bisphosphonater sammen med aminoglykosider, da begge

lægemidler kan nedsætte serum-calcium i længere perioder. Man skal også være opmærksom på den

mulige samtidige tilstedeværelse af hypomagnesæmi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen adækvate data om anvendelsen af ibandronsyre til gravide. Studier på rotter har vist

reproduktionstoksisitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko hos mennesker kendes ikke, hvorfor

ibandronsyre ikke bør anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke om ibandronsyre udskilles i modermælk. Studier på diende rotter har vist

tilstedeværelse af små koncentrationer af ibandronsyre i mælken efter intravenøs administration.

Ibandronsyre bør ikke anvendes i ammeperioden.

Fertilitet

Der findes ingen humane data for effekten af ibandronsyre. I reproduktionsstudier på rotter nedsatte

ibandronsyre fertiliteten efter oral indgift. I rottestudier, hvor intravenøs indgift blev anvendt, nedsatte

ibandronsyre fertiliteten ved høje daglige doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

På baggrund af den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil og de rapporterede bivirkninger

forventes ibandronsyre ikke eller kun i ubetydelig grad at påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste rapporterede bivirkninger er anafylaktisk reaktion/shock, atypiske femurfrakturer,

knoglenekrose i kæben og inflammation i øjet. Se under ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” og pkt.

4.4.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi er hyppigst forbundet med en stigning i kropstemperatur.

Mindre hyppigt er der rapporteret et fald i serum-calcium til under normalområdet (hypokalcæmi).

I de fleste tilfælde kræves ingen specifik behandling, og symptomerne fortager sig efter et par

timer/dage.

Som forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser er

behandlingen oftest forbundet med asteni efterfulgt af stigning i kropstemperatur og hovedpine.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser bivirkningerne i de pivotale fase III-studier (Behandling af tumorinduceret

hyperkalcæmi: 311 patienter behandlet med ibandronsyre 2 mg eller 4 mg; forebyggelse af

knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser: 152 patienter behandlet

med ibandronsyre 6 mg) samt bivirkninger set efter markedsføring.

Bivirkninger er anført efter MedDRA systemorganklasse og frekvenser. Frekvenserne er defineret på

følgende måde: meget almindelig (> 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data). De alvorligste bivirkninger er nævnt først inden for hver gruppe.

Tabel 1

Bivirkninger som er rapporteret efter intravenøst administreret

ibandronsyre

System-

organklasse

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Infektion

Cystitis,

vaginitis, oral

candidiasis

Benigne,

maligne og

uspeci-

ficerede

tumorer

(inkl. cyster

og polypper)

Benign

neoplasma i

huden

Blod- og

lymfesystem

Anæmi,

bloddyskrasi

Immun-

systemet

Overfølsom-

hed†, bronko-

spasme †,

angioødem†,

anafylaktisk

reaktion/shock

†**

Astma-

eksacerbation

Det endo-

krine system

Parathyroidea-

sygdomme

Metabolisme

og ernæring

Hypo-

kalcæmi**

Hypofosfatæm

Psykiske for-

styrrelser

Søvn-

forstyrrelser,

angst,

affektlabilitet

Nerve-

systemet

Hovedpine,

svimmelhed,

smagsfor-

styrrelser

Cerebro-

vaskulære

forstyrrelser,

nerverods-

læsioner,

amnesi,

migræne,

neuralgi,

hypertoni,

hyperæstesi,

paræstesi

omkring

munden,

parosmi

Øjne

Katarakt

Inflammation i

øjet †**

Øre og

labyrint

Døvhed

Hjerte

Grenblok

Myokardiel

iskæmi,

kardio-

vaskulære

forstyrrelser,

palpitationer

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Pharyngitis

Lungeødem,

stridor

Mave-tarm-

kanalen

Diarré,

opkastning,

dyspepsi,

gastro-

intestinale

smerter,

tandsygdomme

Gastroenteritis,

gastritis, sår i

munden,

dysfagi,

cheilitis

Lever og

galdeveje

Cholelithiasis

Hud og

subkutane

væv

Hudlidelser,

ekkymose

Udslæt,

alopeci

Stevens-

Johnsons

syndrom

†,

erythema

multiforme

bulløs

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Osteoarthritis,

myalgi,

artralgi,

ledsygdomme,

knoglesmerter

Atypiske

subtrochantære

og diafyseale

femurfrakturer

Osteonekrose i

kæben†**

Osteonekrose

af øregangen

(klasse-

bivirkning for

bisfosfonater).

Nyrer og

urinveje

Urinretention,

nyrecyste

Det

reproduktive

system og

mammae

Pelvissmerter

Almene

symptomer

og reaktioner

administratio

ns-stedet

Pyreksi,

influenza-

lignende

sygdom**

perifere

ødemer, asteni,

tørst

Hypotermi

Under-

søgelser

Forhøjet

gamma-GT,

forhøjet

kreatinin

Forhøjet basisk

fosfatase i

blodet, vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlingsk

omplika-

tioner

Skader,

smerter på

injektions-

stedet

** Se yderligere information nedenfor

† Identificeret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

Nedsat renal calcium-udskillelse kan efterfølges af et fald i serum-phosphat, men dette kræver ikke

terapeutiske forholdsregler. Serum-calcium kan falde til hypokalcæmiske værdier.

Influenzalignende sygdom

En influenzalignende tilstand med feber, kuldegysninger, knogle og/eller muskelsmerter, er

set. De fleste tilfælde krævedes ingen specifik behandling og symptomerne forsvandt efter

et par timer/dage

Osteonekrose i kæben

Tilfælde af osteonekrose i kæben er rapporteret, primært hos cancerpatienter behandlet med

lægemidler, der hæmmer knogleresorptionen, såsom ibandronsyre (se pkt. 4.4.) Tilfælde af ONJ i

forbindelse med brug af ibandronsyre er blevet rapporteret efter markedsføringen.

Inflammation i øjet

Okulær inflammation såsom uveitis, episcleritis og scleritis er blevet rapporteret ved brug af

ibandronsyre. I nogle tilfælde ophørte disse hændelser ikke, før ibandronsyre blev seponeret.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret om tilfælde af anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter

behandlet med intravenøs ibandronsyre.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsgpersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

OverdoseringErfaring savnes vedrørende akut forgiftning ved brug af ibandronsyre koncentrat

til infusionsvæske, opløsning. Eftersom både nyrer og lever i prækliniske studier er vist at være de

organer, der udsættes for toksicitet ved høje doser, bør nyre- og leverfunktionen overvåges. Klinisk

relevant hypokalcæmi bør korrigeres ved intravenøs administration af calciumglukonat.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme, bisphosphonater, ATC-

kode: M05BA06.

Virkningsmekanisme

Ibandronsyre hører til bisphosphonatgruppen af forbindelser, som virker specifikt på knoglerne. Den

selektive virkning på knoglevævet er baseret på bisphosphonaters høje affinitet til knoglemineraler.

Bisphosphonater virker ved at hæmme osteoklast-aktiviteten. Virkningsmekanismen er endnu ikke

klarlagt.

In vivo forhindrer ibandronsyre eksperimentelt-induceret knogleødelæggelse forårsaget af ophøret af

den gonadale funktion, retinoider, tumorer eller tumorekstrakter. Hæmning af endogen

knogleresorption er dokumenteret ved

Ca kinetikstudier og ved frigivelse af radioaktivt tetracyklin,

indbygget i skelettet.

Ved doser som var betydeligt større end de farmakologisk effektive doser, havde ibandronsyre ingen

effekt på mineraliseringen af knoglerne.

Knogleresorptionen ved malign sygdom karakteriseres ved en udtalt knogleresorption som ikke

modsvares af en tilsvarende knogleformation. Ibandronsyre hæmmer selektivt osteoklastaktiviteten,

reducerer knogleresorptionen og mindsker herved skeletkomplikationerne ved den maligne sygdom.

Kliniske studier ved behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Kliniske studier ved malign hyperkalcæmi har vist, at ibandronsyres hæmmende virkning på

tumorinduceret osteolyse og specifikt på tumorinduceret hyperkalcæmi er karakteriseret ved

nedsættelse af serum-calcium og urin calcium udskillelsen.

Inden for det rekommenderede dosisinterval har kliniske studier vist responsrater som anført i figuren

med respektive konfidensintervaller for patienter, som har en udgangsværdi for albuminkorrigeret

serum-calcium

3,0 mmol/l efter nødvendig rehydrering.

Ibandronsyre dosis

% af patienter

med respons

90 % konfidens-

interval

2 mg

44-63

4 mg

62-86

6 mg

64-88

Mediantiden for opnåelse af normokalcæmi var 4-7 dage for disse patienter og disse doser.

Mediantiden for tilbagefald (tilbagevenden af albumin-korrigeret serum-calcium til mere end

3 mmol/l) var 18-26 dage.

Kliniske studier ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Kliniske studier hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser har vist at der er en dosisafhængig

hæmmende effekt på knogleosteolysen, udtrykt ved markører for knogleresorption, og en

dosisafhængig effekt på de skeletale hændelser.

Behandlingen med ibandronsyre 6 mg administreret intravenøst ved forebyggelse af knoglerelaterede

hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser blev vurderet i en randomiseret,

placebokontrolleret fase III undersøgelse, som varede i 96 uger. Kvindelige patienter med brystkræft

og radiologisk verificerede knoglemetastaser blev randomiseret til placebo (158 patienter) eller 6 mg

ibandronsyre (154 patienter). Resultaterne fra denne undersøgelse er beskrevet i det følgende.

Primære effektparametre

Det primære endepunkt i undersøgelsen var skeletal morbidity period rate (SMPR). Dette var et

sammensat endepunkt, som havde følgende skeletrelaterede hændelser (SREs) inkluderet:

knoglestrålebehandling for behandling af frakturer/truende frakturer

knoglekirurgi for behandling af frakturer

vertebrale frakturer

non-vertebrale frakturer

Analysen af SMPR var tidsjusteret og tog højde for at en eller flere hændelser opstået i en enkelt

12 ugers periode, kunne være potentielt relateret. Multiple hændelser blev derfor kun talt én gang for

analyseformålet. Resultaterne fra denne undersøgelse viste en signifikant fordel for intravenøs

ibandronsyre 6 mg frem for placebo, ved reduktion af SREs målt ved den tidsjusterede SMPR

(p=0,004). Antallet af SREs var desuden signifikant reduceret ved ibandronsyre 6 mg ligesom der var

en 40 % reduktion i risiko for en SRE i forhold til placebo (relativ risiko 0,6, p=0,003).

Effektresultaterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle skeletrelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre

6 mg

n=154

p-værdi

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/530698/2017

EMEA/H/C/002638

EPAR – sammendrag for offentligheden

Ibandronsyre Accord

ibandronsyre

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Ibandronsyre Accord. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Ibandronsyre Accord bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ibandronsyre Accord, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Ibandronsyre Accord, og hvad anvendes det til?

Ibandronsyre Accord er et lægemiddel, der anvendes til at behandle visse sygdomme, der påvirker

knoglerne og blodets indhold af calcium.

Ibandronsyre Accord, injektionsvæske, opløsning, anvendes til behandling af osteoporose

(knogleskørhed) hos kvinder efter overgangsalderen, som har forhøjet risiko for knoglebrud.

Undersøgelser har vist, at det mindsker risikoen for brud på rygsøjlen, hvorimod det ikke er påvist, at

det nedsætter risikoen for lårbensbrud.

Ibandronsyre Accord-koncentratet til fremstilling af en infusionsvæske, opløsning, anvendes til voksne

til:

forebyggelse af "knoglerelaterede hændelser" (knoglebrud eller knoglekomplikationer, der kræver

behandling) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser (kræft, der har spredt sig til

knoglerne)

behandling af hypercalcæmi (øget mængde kalcium i blodet), der skyldes svulster.

Ibandronsyre Accord indeholder det aktive stof ibandronsyre og er et "generisk lægemiddel". Det

betyder, at Ibandronsyre Accord er identisk med et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i

Den Europæiske Union (EU). Referencelægemidlerne for Ibandronsyre Accord er Bondronat og

Ibandronsyre Accord

EMA/530698/2017

Side 2/3

Bonviva. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Ibandronsyre Accord?

Ibandronsyre Accord fås som injektionsvæske, opløsning, (3 mg) i fyldte injektionssprøjter og som et

koncentrat (2 og 6 mg), der fortyndes til en opløsning, som gives som infusion (drop) i en vene.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Til forebyggelse af knoglerelaterede hændelser eller behandling af hypercalcæmi hos kræftpatienter

bør behandling med dette lægemiddel kun indledes af en læge med erfaring i kræftbehandling.

Til forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

gives Ibandronsyre Accord som en 6 mg-infusion i en vene over mindst 15 minutter hver tredje til

fjerde uge. Patienter med moderate eller svære nyreproblemer skal have infusionerne med

Ibandronsyre Accord i en lavere dosis i løbet af en time.

Ved behandling af hypercalcæmi forårsaget af svulster gives Ibandronsyre Accord i en vene som en

infusion på enten 2 eller 4 mg, afhængigt af hvor alvorlig hypercalcæmien er. Infusionen varer to

timer. Dette vil sædvanligvis bringe mængden af calcium i blodet ned på et normalt niveau inden for

en uge.

Til behandling af osteoporose gives Ibandronsyre Accord som en injektion i en vene en gang hver

tredje måned. Patienterne bør desuden tage D-vitamin- og calciumtilskud.

Hvordan virker Ibandronsyre Accord?

Det aktive stof i Ibandronsyre Accord, ibandronsyre, er et bisphosphonat. Det virker hæmmende på

osteoklaster, der er de celler i kroppen, som medvirker ved nedbrydningen af knoglevæv. Dette

reducerer knogletabet. Reduktionen af knogletabet bidrager til at mindske sandsynligheden for

knoglebrud hos kræftpatienter med knoglemetastaser og hos kvinder med osteoporose.

Patienter med svulster kan have en forhøjet mængde calcium i blodet, der er afgivet fra knoglerne.

Ved at forebygge nedbrydning af knoglerne medvirker Ibandronsyre Accord også til at mindske den

mængde calcium, der afgives til blodet.

Hvordan blev Ibandronsyre Accord undersøgt?

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i de godkendte

anvendelser med referencelægemidlerne, Bondronat og Bonviva, og det er ikke nødvendigt at gentage

disse for Ibandronsyre Accord.

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Ibandronsyre Accord.

Der var ikke behov for "bioækvivalente" undersøgelser af, om Ibandronsyre Accord absorberes på

samme måde som referencelægemidlerne for at producere samme niveau af det aktive stof i blodet.

Dette skyldes, at Ibandronsyre Accord gives ved infusion eller injektion i en vene, så det aktive stof

ledes direkte ind i blodbanen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Ibandronsyre Accord?

Da Ibandronsyre Accord er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme

som for referencelægemidlerne.

Ibandronsyre Accord

EMA/530698/2017

Side 3/3

Hvorfor blev Ibandronsyre Accord godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er blevet

påvist, at Ibandronsyre Accord er sammenlignelig med Bondronat og Bonviva. Det var derfor

agenturets opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Bondronat og Bonviva.

Agenturet anbefalede, at Ibandronsyre Accord godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ibandronsyre Accord?

Virksomheden, som markedsfører Ibandronsyre Accord, vil udarbejde et patientkort til patienter, som

får Ibandronsyre Accord, med oplysninger om risikoen for osteonekrose i kæben og en instruks til dem

om at kontakte deres læge, hvis de får symptomer. Osteonekrose i kæben er en lidelse, som påvirker

kæbeknoglerne, og som kan medføre smerter, mundsår eller løse tænder.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ibandronsyre

Accord.

Andre oplysninger om Ibandronsyre Accord

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ibandronsyre Accord den 19. november 2012.

Den fuldstændige EPAR for Ibandronsyre Accord findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Ibandronsyre Accord, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlerne findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information