Grastofil

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-10-2020

Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare, SLU
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni
Terapeutiske indikationer:
Grastofil er indiceret til reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndromer) og for reduktionen i varigheden af neutropeni i patienter gennemgår myeloablative behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation anses for at være øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effektiviteten af Grastofil er ens i både voksne og børn, der modtager cytotoksisk kemoterapi. Grastofil er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (PBPCs). Hos patienter, børn eller voksne med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) ≤ 0. 5 x 109/L, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af Grastofil er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. Grastofil er indi
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002150
Autorisation dato:
2013-10-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/002150

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-06-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Grastofil 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte

filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Grastofil

Sådan skal du bruge Grastofil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Grastofil indeholder det aktive stof filgrastim. Grastofil er en vækstfaktor for hvide blodlegemer

(granylocytkoloni-stimulerende faktor) og tilhører en gruppe lægemidler betegnet cytokiner.

Vækstfaktorer er proteiner, der produceres naturligt i kroppen, men de kan også fremstilles ved hjælp

af bioteknologi til brug som lægemiddel. Grastofil virker ved at anspore knoglemarven til at producere

flere hvide blodlegemer. Et nedsat antal af hvide blodlegemer (neutropeni) kan forekomme af flere

grunde og svækker kroppens evne til at bekæmpe infektion. Filgrastim stimulerer knoglemarven (det

væv, som producerer nye blodlegemer) til at producere flere hvide blodlegemer, der bekæmper

infektioner.

Hvad Grastofil bruges til

Lægen har ordineret Grastofil, som anvendes til at behandle neutropeni, en tilstand, hvor kroppen ikke

danner nok neutrofiler (en type hvide blodlegemer). Neutropeni kan være en langvarig tilstand, hvor

kroppen ikke danner nok neutrofiler, eller det kan forårsages af lægemidler, der anvendes til at

behandle kræft. I nogle tilfælde kan kroppen danne nok neutrofiler, men som en del af din

kræftbehandling vil lægen gerne øge antallet af visse blodlegemer (CD34-celler) og høste dem.

Cellerne høstes med en procedure, der kaldes aferese. Du får de høstede celler tilbage, efter du har fået

meget høje doser i din kræftbehandling, så dine blodtal hurtigere kan vende tilbage til normalen. Din

læge vil fortælle dig, hvorfor du bliver behandlet med Grastofil.

Grastofil kan anvendes:

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter behandling med kemoterapi for at hjælpe med at

forebygge infektioner

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter en knoglemarvstransplantation for at hjælpe med at

forebygge infektioner

til at øge antallet af hvide blodlegemer, hvis du lider af svær kronisk neutropeni til at hjælpe

med at forebygge infektioner

til patienter med fremskreden HIV-infektion, hvilket hjælper med at nedsætte risikoen for

infektioner.

inden højdosis kemoterapi for at få knoglemarven til at producere flere stamceller, som kan

høstes og gives tilbage til dig efter behandlingen. Disse kan tages fra dig eller fra en donor.

Stamcellerne vil så nå tilbage i knoglemarven og producere blodlegemer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Grastofil

Brug ikke Grastofil

hvis du er allergisk over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(anført i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Grastofil.

Inden behandling påbegyndes, skal du fortælle det til lægen,

hvis du har:

osteoporose (knoglesygdom)

seglcelleanæmi, da filgrastim kan fremkalde seglcellekrise.

Fortæl det straks til din læge i løbet af behandlingen med Grastofil, hvis du:

har pludselige tegn på allergi, såsom udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse i ansigt, på

læberne, tungen eller i andre dele af kroppen, åndenød, hvæsende eller besværet vejrtrækning,

da disse kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhed).

får oppustet ansigt eller hævede ankler, blod i urinen eller brunfarvet urin, eller du lader vandet

mindre end normalt (glomerulonefritis).

får smerter i øvre venstre side af maven, smerter under ribbenene i den venstre side eller

smerter i din venstre skulder (dette kan være symptomer på en forstørret milt (splenomegali)

eller muligvis sprængt milt (miltruptur)).

bemærker usædvanlige blødninger eller blå mærker (dette kan være symptomer på et nedsat

antal blodplader (trombocytopeni), hvor blodets størkningsevne er nedsat).

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber,

mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever disse symptomer.

Manglende respons på filgrastim

Hvis du oplever et manglende respons på eller ikke kan opretholde et respons på behandlingen med

filgrastim, vil lægen undersøge årsagen hertil, herunder om du har udviklet antistoffer, som

neutraliserer filgrastims aktivitet.

Din læge kan ønske at overvåge dig nøje, se punkt 4 i indlægssedlen.

Hvis du har svær, kronisk neutropeni, kan du have en risiko for at udvikle blodkræft (leukæmi,

myelodysplastisk syndrom (MDS)). Du kan kontakte lægen vedrørende din risiko for at udvikle

blodkræft, og hvilke undersøgelser der bør udføres. Hvis du udvikler, eller det er sandsynligt, at du

kan udvikle blodkræft, bør du ikke bruge Grastofil, medmindre det er efter lægens anvisning.

Hvis du er stamcelledonor, skal du være mellem 16 og 60 år.

Vær ekstra forsigtig med andre lægemidler, der stimulerer hvide blodlegemer

Grastofil tilhører en gruppe lægemidler, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer. Dit

sundhedspersonale bør altid registrere det nøjagtige lægemiddel, du anvender.

Brug af anden medicin sammen med Grastofil

Du bør ikke få Grastofil i 24 timer før og 24 timer efter kemoterapi.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Grastofil er ikke blevet undersøgt hos gravide eller ammende kvinder. Det er vigtigt at fortælle lægen,

hvis du:

er gravid eller ammer,

har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid i løbet af behandlingen med Grastofil, skal du fortælle det til lægen.

Medmindre lægen fortæller dig andet, skal du holde op med at amme, hvis du bruger Grastofil.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Grastofil kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i mindre grad. Dette

lægemiddel kan forårsage svimmelhed. De tilrådes at vente og se, hvordan du har det, efter at have

fået Grastofil og inden du fører motorkøretøj elller betjener maskiner.

Grastofil indeholder sorbitol

Grastofil indeholder 50 mg sorbitol i hver ml.

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis du (eller dit barn) har arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden

genetisk lidelse, må du (eller dit barn) ikke få dette lægemiddel. Patienter med HFI kan ikke nedbryde

fructose, hvilket kan medføre alvorlige bivirkninger.

Inden du får dette lægemiddel, skal du fortælle din læge, hvis du (eller dit barn) har HFI, eller hvis dit

barn ikke længere må få sød mad eller drikke, fordi de føler sig syge, kaster op eller får ubehagelige

bivirkninger som oppustethed, mavekramper eller diarré.

Grastofil indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

Grastofil fyldt injektionssprøjte indeholder tør naturgummi

Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder tør naturgummi (et latexderivat), som kan

forårsage allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du bruge Grastofil

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis varierer afhængigt af din sygdom og vægt. Din læge vil fortælle dig, hvor meget

Grastofil, du skal tage.

Dosis

Grastofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) i forbindelse med kemoterapi

Den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram) pr. kilo kropsvægt om dagen. Hvis du for

eksempel vejer 60 kg, er din daglige dosis 30 millioner enheder (300 mikrogram). Din behandling med

Grastofil vil normalt vare i ca. 14 dage. Ved nogle typer sygdomme kan længere behandling af

omkring en måneds varighed dog være påkrævet.

Grastofil og knoglemarvstransplantation

Den sædvanlige startdosis er 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt hver dag givet som

en infusion. Hvis du for eksempel vejer 60 kg, vil din daglige dosis være 60 millioner enheder (600

mikrogram). Du vil normalt modtage din første dosis Grastofil mindst 24 timer efter din kemoterapi og

mindst 24 timer efter modtagelse af din knoglemarvstransplantation. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen virker, og hvor længe den skal fortsætte.

Grastofil og svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,5 million enheder (5 mikrogram) og 1,2 millioner enheder (12

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag i en enkelt eller en delt dosis. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen med Grastofil fungerer, og for at finde den dosis, der er bedst

for dig. Langvarig behandling med Grastofil er nødvendig for en reduktion af neutropeni.

Grastofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,1 million enheder (1 mikrogram) og 0,4 millioner enheder (4

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Din læge kan tage blodprøver med jævne mellemrum for at se,

hvor godt Grastofil behandlingen virker. Når antallet af hvide blodlegemer i blodet er vendt tilbage til

det normale, kan det være muligt at nedsætte hyppigheden af dosis til mindre end en gang om dagen.

Langvarig behandling med Grastofil kan være nødvendig for at opretholde et normalt antal hvide

blodlegemer i blodet.

Grastofil og perifer blod stamcelletransplantation (stamceller opsamlet fra blodet til brug ved

knoglemarvstransplantation)

Hvis du donerer stamceller til dig selv, er den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram)

til 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Grastofil behandlingen vil fortsætte i

op til 2 uger. Din læge vil tage blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvis du er stamcelle donor for en anden person, er den sædvanlige dosis 1 million enheder (10

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Grastofil behandlingen vil fortsætte i 4 til 5 dage. Din læge vil

tage regelmæssige blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Sådan gives Grastofil

Grastofil gives normalt som en daglig injektion i vævet lige under huden (en såkaldt subkutan

injektion). Det kan også gives som en daglig langsom injektion i venen (en såkaldt intravenøs

infusion).

Hvis du får dette lægemiddel som subkutan injektion, kan lægen foreslå, at du lærer at tage

injektionerne selv. Din læge eller sygeplejerske vil give dig instruktioner om, hvordan du gør dette (se

nedenfor om vejledning til injektion af Grastofil). Forsøg ikke at tage injektionerne selv uden denne

træning. Noget af den information du har brug for er angivet i slutningen af denne indlægsseddel, men

korrekt behandling af din sygdom kræver et tæt og konstant samarbejde med din læge.

Så længe skal du tage Grastofil

Du skal tage Grastofil, indtil antallet af hvide blodlegemer er normalt. Der vil blive taget regelmæssige

blodprøver for at overvåge antallet af hvide blodlegemer i kroppen. Din læge vil fortælle dig, hvor

længe du skal tage Grastofil.

Brug til børn og unge

Grastofil anvendes til at behandle børn og unge, der får kemoterapi og lider af et svært nedsat antal

hvide blodlegemer (neutropeni). Doseringen for børn og unge, der får kemoterapi, er den samme som

for voksne.

Vejledning til injektion af Grastofil

Dette punkt indeholder oplysninger om, hvordan du giver dig selv en injektion med Grastofil.

Vigtigt:

Forsøg ikke at give dig selv en injektion, medmindre du har modtaget undervisning fra din

læge eller sygeplejerske.

Grastofil injiceres i vævet lige under huden. Dette kaldes en subkutan injektion.

Udstyr, du har brug for

For at give dig selv en subkutan injektion skal du bruge:

en ny fyldt injektionssprøjte med Grastofil og

afspritningsservietter eller lignende

Hvad skal jeg gøre, før jeg giver mig selv en subkutan injektion med Grastofil?

injektionssprøjten ud af køleskabet. Lad injektionssprøjten ligge ved stuetemperatur (15 ºC

til 25 ºC) i cirka 30 minutter eller hold den fyldte injektionssprøjte forsigtigt i hånden et par

minutter. Dette vil gøre injektionen mere behagelig. Varm ikke Grastofil på nogen anden måde

(opvarm for eksempel ikke injektionssprøjten i mikrobølgeovn eller i varmt vand)

Ryst ikke den fyldte injektionssprøjte

Fjern ikke hætten på kanylen, før du er klar til at injicere

Vask dine hænder grundigt

Find en behagelig, godt oplyst, ren overflade og læg alt det udstyr, du har brug for inden for

rækkevidde

Hvordan forbereder jeg min Grastofil indsprøjtning?

Før du injicerer Grastofil skal du gøre følgende:

For at undgå at bøje kanylen, træk forsigtigt hætten af kanylen uden at vride.

Rør ikke ved kanylen eller skub ikke til stemplet.

Du kan se en lille luftboble i den fyldte injektionssprøjte. Du behøver ikke at fjerne luftboblen

inden injektionen. Injektion af opløsningen med luftboblen er uskadelig.

Sprøjtecylinderen med Grastofil er forsynet med en skala. Hold sprøjten med kanylen pegende

opad. Tryk stemplet langsomt op til det tal (antal ml) på skalaen, der svarer til den dosis

Grastofil, som din læge har ordineret.

Du kan nu bruge den fyldte injektionssprøjte.

Hvor skal jeg foretage indsprøjtningen?

De bedste steder at injicere er de øverste steder på forsiden af lårene og maven. Hvis en anden person

foretager injektionen, kan vedkommende injicere på bagsiden af dine arme.

Du kan ændre injektionsstedet, hvis du bemærker at området er rødt eller ømt.

Hvordan kan jeg foretage injektionen?

Desinficer huden med en spritserviet, og tag fat (uden at klemme) i huden mellem tommel- og

pegefinger.

Stik kanylen helt ind i huden, som vist af lægen eller sygeplejersken.

Træk stemplet en anelse tilbage for at kontrollere, at et blodkar ikke er punkteret. Hvis du ser

blod i sprøjten, træk nålen ud og stik den ind et andet sted.

Tryk på stemplet med et langsomt, konstant tryk, mens du hele tiden holder din hud klemt

sammen, indtil injektionssprøjten er tom.

Fjern kanylen og slip huden. Sæt ikke beskyttelseshætten tilbage på brugte kanyler, da du ved et

uheld kan komme til at stikke dig selv.

Hvis du bemærker en plet blod, kan du forsigtigt duppe den væk med en tot vat eller serviet.

Gnid ikke på injektionsstedet. Hvis det er nødvendigt, kan du dække injektionsstedet med et

plaster.

Brug kun en injektionssprøjte til en indsprøjtning. Brug ikke det Grastofil der eventuelt måtte

være tilbage i sprøjten.

Husk:

hvis du har nogen problemer, skal du spørge din læge eller sygeplejerske om hjælp og råd.

Hvis du har brugt for megetGrastofil

Hvis du har brugt mere Grastofil end du bør, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet så

hurtigt som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Grastofil

Hvis du har sprunget en injektion over, skal du kontakte lægen hurtigst muligt.

Du må ikke tage en dobbelt dosis for at kompensere for en glemt injektion. Kontakt din læge for at

diskutere hvonår du skal injicere den næste dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl straks din læge

under behandlingen, hvis:

du får en allergisk reaktion, herunder føler dig svækket, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelse af ansigt (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt (urticaria), hævelse i ansigt, læber,

mund, tunge eller hals (angioødem) og stakåndethed (dyspnø).

du får hoste, feber og stakåndethed (dyspnø), da dette kan være tegn på lungesvigt (Acute

Respiratory Distress Syndrome ARDS).

du får nyreskade (glomerulonefritis). Der er blevet observeret nyreskader hos patienter, som fik

filgrastim. Ring straks til lægen, hvis dit ansigt bliver oppustet eller dine ankler hæver, du får blod

i urinen eller din urin bliver brunfarvet og du lægger mærke til, at du ikke lader vandet så tit.

du har en eller flere af følgende bivirkninger: Hævelse eller oppustethed, som kan være forbundet

med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær, oppustet mave og følelse af opfyldning samt

en generel følelse af træthed. Disse symptomer udvikler sig almindeligvis hurtigt. Dette kan være

symptomer på en tilstand, som kaldes ”kapillær lækagesyndrom”, og som får blod til at lække fra

de små blodkar ud i kroppen og kræver omgående lægehjælp.

du har en kombination af nogle af de følgende symptomer:

feber eller kulderystelser, fryser meget, høj puls, forvirring eller desorientering,

åndenød, ekstreme smerter eller utilpashed og klam eller svedende hud.

Det kan være symptomer på en tilstand, der kaldes ”sepsis” (kaldes også "blodforgiftning"), en

svær infektion med en betændelsesreaktion i hele kroppen, som kan være livstruende og hvor

akut lægehjælp er nødvendig.

du får smerter i den øvre venstre side af maven, smerter under ribbenene i den venstre side eller

smerter i skulderen, da der kan være problemer med milten (forstørret milt (splenomegali) eller

sprængt milt (miltruptur)).

du behandles for svær kronisk neutropeni, og du har blod i urinen (hæmaturi). Din læge vil

regelmæssigt undersøge din urin, hvis du får denne bivirkning, eller hvis der findes protein i din

urin (proteinuri).

En almindelig bivirkning under brug af Grastofil er smerter i dine muskler eller knogler

(muskuloskeletale smerter), som kan afhjælpes ved at tage smertestillende lægemidler (analgetika).

Hos patienter, der gennemgår en stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, kan der opstå graft

versus host-sygdom (GvHD) – dette er donorcellernes reaktion mod patienten, der får

transplantationen. Tegn og symptomer omfatter udslæt i håndflader eller fodsåler samt sår i munden,

maven, leveren, på huden eller i dine øjne, lunger, skede og led.

Et forhøjet antal hvide blodlegemer og et nedsat antal blodplader, der sænker blodets størkningsevne

(trombocytopeni) kan observeres hos normale stamcelledonorer. Din læge vil overvåge dette.

Meget almindelige bivirkninger

(kan ramme flere end 1 ud af 10 personer):

et nedsat antal blodplader, hvilket sænker blodets størkningsevne (trombocytopeni)

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

hovedpine

diarré

opkastning

kvalme

usædvanligt hårtab eller -udtynding (alopeci)

træthed

ømhed og hævelse af slimhinden i fordøjelseskanalen, som går fra munden til anus (mucositis)

feber (pyreksi)

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 persone):

betændelse i lungerne (bronkitis)

infektion i de øvre luftveje

urinvejsinfektion

nedsat appetit

søvnbesvær (insomni)

svimmelhed

nedsat følsomhed, især i huden (hypoæstesi)

prikkende eller følelsesløse hænder eller fødder (paræstesi)

lavt blodtryk (hypotension)

højt blodtryk (hypertension)

hoste

ophostning af blod (hæmoptyse)

smerter i munden og halsen (orofaryngeale smerter)

næseblod (epistaxis)

forstoppelse

orale smerter

forstørret lever (hepatomegali)

udslæt

hudrødme (erytem)

muskelspasmer

smerter under vandladning (dysuri)

brystsmerter

smerter

generel svaghed (asteni)

generel utilpashed

hævede hænder og fødder (perifert ødem)

forhøjelse af visse enzymer i blodet

ændringer i blodsammensætning

transfusionsreaktion

Ikke almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 100 personer)

forhøjet antal hvide blodlegemer (leukocytosis)

allergiske reaktioner (overfølsomhed)

afstødning af transplanteret knoglemarv (

graft versus host

-sygdom)

høje niveauer af urinsyre i blodet, hvilket kan forårsage podagra (hyperurikæmi) (forhøjet

urinsyre i blodet)

leverskade forårsaget af blokering af de små vener i leveren (veno-okklusiv sygdom)

lungerne virker ikke som de skal, og forårsager åndenød (åndedrætssvigt)

hævelse af og/eller væske i lungerne (lungeødem)

betændelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)

unormale røntgenundersøgelser af lungerne (lungeinfiltration)

blødning fra lungen (lungeblødning)

manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoxi)

ujævnt hududslæt (makulopapuløst udslæt)

sygdom, som gør knoglerne mindre kompakte og gør dem svagere, mere skrøbelige og mere

tilbøjelige til at brække (osteoporose)

reaktion på injektionsstedet

Sjældne bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 1.000 personer):

svære smerter i knoglerne, brystet, tarmen eller leddene (seglcelleanæmi med krise)

pludselig livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

smerter og hævelse af led, som kan minde om podagra (pseudogigt)

en ændring af, hvordan din krop regulerer væskerne i din krop, hvilket kan føre til hævelser

(forstyrrelser af væskebalancen)

betændelse i hudens blodkar (kutan vaskulitis)

blommefarvede, hævede, smertefulde sår på arme og ben, og til tider i ansigt og hals med feber

(Sweets syndrom)

forværring af leddegigt (reumatoid artritis)

usædvanlige ændringer af urinen

nedsat knogletæthed

Betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se pkt. 2.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Grastofil utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og på den fyldte

injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Inden for opbevaringstiden (se den påtrykte udløbsdato) kan Grastofil tages ud af køleskabet og

opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25 °C) i en enkelt periode på op til 15 dage. Når Grastofil har

været opbevaret ved stuetemperatur, må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Ingen injektionssprøjter

med Grastofil, der har været ude af køleskabet i mere end 15 dage må anvendes, men skal bortskaffes i

henhold til lokale retningslinjer.

Brug ikke Grastofil, hvis du bemærker, at opløsningen er uklar eller der er misfarvning eller den

indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Grastofil 30 ME/0,5 ml injektions-/ infusionsvæske, opløsning, i en fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 60 millioner enheder (ME) (svarende til 600 mikrogram [μg])

filgrastim.

Hver sprøjte med 0,5 ml opløsning indeholder 30 ME (300 mikrogram) filgrastim

(600 mikrogram/ml).

Filgrastim er et rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor produceret i

Escherichia coli

(BL21) ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol (E420) (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt.6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/ infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Grastofil er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og hyppigheden af febril neutropeni hos

patienter, som behandles med etableret cytotoksisk kemoterapi for en malign lidelse (med undtagelse

af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af varigheden af

neutropeni hos patienter, som får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, og

som anses for at have en øget risiko for langvarig, svær neutropeni.

Grastofils sikkerhed og virkning er den samme hos voksne, børn og unge, der får cytotoksisk

kemoterapi.

Grastofil er indiceret til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC).

Langtidsbehandling med Grastofil er indiceret til at øge neutrofiltallet og til at nedsætte hyppigheden

og varigheden af infektionsrelaterede hændelser hos børn og voksne med svær medfødt, cyklisk eller

idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l, som tidligere har haft svære

eller tilbagevendende infektioner.

Grastofil er indiceret til behandling af persisterende neutropeni (ANC mindre eller lig med 1,0 x 10

hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at nedsætte risikoen for bakterielle infektioner, hvis

der ikke er anden egnet behandling af neutropeni.

4.2

Dosering og administration

Der må kun gives behandling med Grastofil i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring

med behandling med granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF), og som også har hæmatologisk

erfaring og de nødvendige diagnostiske faciliteter. Procedurerne for mobilisering og aferese skal

foretages i samarbejde med et onkologisk-hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for

dette område, og hvor der kan foretages korrekt monitorering af hæmatopoietiske progenitorceller.

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Dosering

Den anbefalede Grastofil dosis er 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag). Den første dosis Grastofil må

administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. I randomiserede kliniske studier er en

subkutan dosis på 230 µg/m

/dag (4,0-8,4 µg/kg/dag) anvendt.

Den daglige dosering med Grastofil skal fortsætte, indtil den forventede neutrofile nadir er passeret og

neutrofiltallet ligger inden for de normale værdier. Efter kemoterapi for solide tumorer, lymfomer og

lymfoide leukæmier forventes det, at behandlingsvarigheden for opfyldelse af disse kriterier kan være

op til 14 dage. Behandlingsvarigheden kan være væsentlig længere (op til 38 dage) efter induktion og

konsoliderende behandling for akut myeloid leukæmi afhængig af hvilken cytotoksisk kemoterapi og

hvilket doseringsskema, der bruges.

Der blev typisk set en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage efter, at behandlingen med

Grastofil var påbegyndt hos de patienter, som fik cytotoksisk kemoterapi. For at opnå et vedvarende

terapeutisk respons bør behandlingen med Grastofil dog ikke seponeres, før det forventede nadir er

passeret, og neutrofiltallet igen ligger inden for normalværdiområdet. Det anbefales ikke at seponere

behandlingen med Grastofil før tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er nået.

Administration

Grastofil kan gives som en daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenøs infusion efter

fortynding med en 5 % glukose-opløsning over 30 minutter (se pkt. 6.6). I de fleste tilfælde

fortrækkes den subkutane administrationsvej. Fra et studie med indgift af en enkeltdosis er der nogen

evidens for, at intravenøs dosering kan forkorte varigheden af virkningen. Den kliniske relevans af

dette fund i sammenligning med indgift af multiple doser er uklar. Valget af administrationsvej bør

afhænge af de individuelle kliniske omstændigheder.

Hos patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Dosering

Den anbefalede Grastofil startdosis er 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag). Den første dosis

Grastofil bør administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi og mindst 24 timer efter

knoglemarvsinfusion.

Når det neutrofile nadir er passeret, skal den daglige Grastofil dosis titreres i forhold til det neutrofile

respons, som følger:

Absolut neutrofiltal (ANC)

Grastofil dosisjustering

ANC > 1,0x10

/l i 3 på hinanden følgende

dage

Reducér til 0,5ME/kg/dag (5 mikrogam/kg/dag)

Derefter, hvis ANC forbliver > 1,0 x 10

/l i

yderligere 3 på hinanden følgende dage

Seponér Grastofil

Hvis ANC falder til < 1,0 x 10

/l under behandlingen, skal Grastofil dosis igen øges i henhold til

ovenstående skema

ANC = absolut neutrofiltal

Administration

Grastofil kan gives som en 30 minutters eller 24 timers intravenøs infusion eller som en kontinuerlig

24 timers subkutan infusion. Grastofil bør fortyndes i 20 ml 5 % glukose-opløsning (se pkt. 6.6).

For mobiliseringen af perifere blodprogenitorceller (PBPC) i hos patienter i myelosuppressiv eller

myeloablativ behandling efterfulgt af autolog PBPC-transplantation

Dosering

Den anbefalede Grastofil dosis til PBPC-mobilisering er 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag) i 5-7

på hinanden følgende dage, når Grastofil anvendes alene. Timing af leukaferese:en eller to

leukafereser på dag 5 og 6, hvilket ofte er tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan det blive nødvendigt med

flere leukafereser. Grastofil doseringen skal fortsætte indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede Grastofil dosis til PBPC-mobilisering efter myelosuppresiv kemoterapi er 0,5

ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag), som en subkutan injektion fra den første dag efter afsluttet

kemoterapi, og indtil tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er passeret og neutrofiltallet igen

ligger inden for normalværdiområdet. Der bør udføres leukaferese i den periode, hvor ANC stiger fra

< 0,5 x 10

/l til > 5,0 x 10

/l. Det er ofte tilstrækkeligt med én leukaferese hos patienter, som ikke har

fået omfattende kemoterapi. I andre tilfælde anbefales det at udføre flere leukafereser.

Administration

Grastofil til PBPC-mobilisering, når det anvendes alene:

Grastofil kan gives som en 24 timers subkutan kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. Til

infusioner skal Grastofil fortyndes i 20 ml af en 5 % glukose-opløsning (se pkt. 6.6).

Grastofil til PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi:

Grastofil skal gives som subkutan injektion.

PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Dosering

Til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation, skal der gives Grastofil

1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag) i 4-5 på hinanden følgende dage. Leukaferese skal startes på

dag 5 og fortsættes indtil dag 6, om nødvendigt, for at indsamle 4 x 10

CD34

celler/kg af

modtagerens legemsvægt.

Administration

Grastofil skal gives som subkutan injektion.

Hos patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Dosering

Medfødt neutropeni: den anbefalede startdosis er 1,2 ME/kg/dag (12 mikrogram/kg/dag) som en

enkeltdosis eller i opdelte doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni: den anbefalede startdosis er 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag)

som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Dosisjusteringer: Grastofil skal gives dagligt ved subkutan injektion indtil neutrofiltallet er nået og kan

opretholdes på mere end 1,5 x 10

/l. Når dette respons er nået, skal den mindste effektive dosis til

opretholdelse af dette niveau fastlægges. Det er nødvendigt med daglig behandling i længere tid for at

opretholde et tilfredstillende neutrofiltal. Efter en eller to ugers behandling kan den indledende dosis

fordobles eller halveres afhængig af patientens respons. Derefter kan dosis justeres individuelt for hver

1-2 ugers behandling for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

Det kan overvejes at øge dosis hurtigere hos patienter med svære infektioner. I kliniske studier havde

97 % % af de patienter, der responderede, komplet respons efter doser ≤ 2,4 ME/kg/dag (24

mikrogram/kg/dag). Langtidssikkerheden af behandling med Grastofil i doser over 2,4 ME/kg/dag (24

mikrogram/kg/dag) hos patienter med svær, kronisk neutropeni kendes ikke.

Administration

Medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni: Grastofil skal gives som subkutan injektion.

Hos patienter med HIV-infektion

Dosering

Revertering af neutropeni

Den anbefalede Grastofil startdosis er 0,1 ME/kg/dag (1 mikrogram/kg/dag) med titrering op til højst

0,4 ME/kg/dag (4 mikrogram/kg/dag) indtil en normalt neutrofiltal er opnået og kan opretholdes (ANC

> 2,0 x 10

/l). I kliniske studier responderede > 90 % af patienterne på disse doser og opnåede en

revertering af neutropeni på 2 dage (median). I et lille antal patienter (< 10 %), var doser på op til 1,0

MU/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag) nødvendige for at opnå revertering af neutropeni.

Til vedligeholdelse af normalt neutrofiltal

Når der er opnået revertering af neutropeni, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af et

normalt neutrofiltal fastlægges. Det anbefales indledningsvist at justere dosis til 30 ME/dag (300

mikrogram/dag) hver anden dag. For at opretholde et neutrofiltal > 2,0 x 10

/l kan det blive

nødvendigt med flere dosisjusteringer, afhængig af patienternes ANC. I kliniske studier var det

nødvendigt at give 30 ME/dag (300 mikrogram/dag) i 1 til 7dage pr. uge for at opretholde et ANC >

2,0 x 10

/l med en mediane doseringshyppighed på 3 dage pr. uge. For at opretholde et ANC > 2,0 x

/l kan langtidsbehandling være nødvendig.

Administration

Behandling af neutropeni eller opretholdelse af normale neutrofiltal: Grastofil skal gives som subkutan

injektion.

Særlige populationer

Ældre patienter

I kliniske studier med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men særlige undersøgelser er

ikke udført i denne gruppe, og derfor kan specifikke anbefalinger vedrørende dosering ikke gives

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Studier med filgrastim hos patienter med svær nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at filgrastim

har en farmakokinetisk og farmakodynamisk profil, som ligner den, man ser hos hos raske personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig i disse tilfælde.

Pædiatriske patienter med svær kronisk neutropeni og/eller cancer

65 procent af patienterne undersøgt i et SCN forsøgsprogram var under 18 år. Virkningen af

behandlingen var tydelig hos patienterne i denne aldersgruppe, hvoraf flertallet havde medfødt

neutropeni. Der fandtes ingen forskelle med hensyn til sikkerhedsprofilerne for pædiatriske patienter

behandlet for svær, kronisk neutropeni.

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter antyder, at filgrastims sikkerhed og virkning er

sammenlignelig hos voksne, børn og unge, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisanbefalingerne for pædiatriske patienter er de samme som for voksne, der får myelosuppressiv

cytotoksisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, skal navnet og batchnummeret for the

administrerede præparat tydeligt registreres.

Specielle advarsler og forsigtighedsregler for alle indikationer

Overfølsomhed

Der er indberettet overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som er opstået efter den første

eller efterfølgende behandlinger, hos patienter, der blev behandlet med filgrastim. Filgrastim skal

seponeres permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Filgrastim må ikke

administreres til patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Pulmonale bivirkninger

Der er blevet indberettet pulmonale bivirkninger, særligt interstitiel lungesygdom, efter administration

af G-CSF. Patienter med en nylig anamnese med lungeinfiltrater eller pneumoni kan have en højere

risiko. Lyngesymptomer som f.eks. hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske tegn på

lungeinfiltrater og forværring af lungefunktionen kan være tidlige tegn på Acute Respiratory Distress

Syndrome (ARDS). Filgrastim bør seponeres og en passende behandling gives.

Glomerulonefritis

Der er blevet rapporteret glomerulonefritis hos patienter, der fik filgrastim og pegfilgrastim. Generelt

forsvandt hændelserne med glomerulonefritis efter en dosisreduktion eller seponering af filgrastim og

pegfilgrastim. Der anbefales urinanalyse-overvågning.

Kapillær lækagesyndrom

Kapillær lækagesyndrom, som kan være livstruende, hvis behandlingen forsinkes, er indberettet efter

administration af granulocytkoloni-stimulerende faktor og er kendetegnet ved hypotension,

hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration. Patienter, der udvikler symptomer på kapillær

lækagesyndrom, bør monitoreres nøje og have standard symptomatisk behandling, som kan omfatte

behov for intensiv pleje (se pkt. 4.8)

Splenomegali og miltruptur

Der er indberettet generelt asymptomatiske tilfælde af splenomegali og tilfælde af miltruptur hos

patienter og normale donorer efter administration af filgrastim. Visse tilfælde af miltruptur var

dødelige. Derfor skal miltstørrelsen nøje overvåges (f.eks. klinisk undersøgelse, ultralyd). Diagnosen

miltruptur bør overvejes hos donorer og/eller patienter, der indberetter smerter i øvre venstre side af

abdomen eller skulderbladet. Det blev bemærket, at dosisreduktion af filgrastim nedsatte eller

standsede progressionen af miltforstørrelse hos patienter med svær, kronisk neutropeni, og hos 3 % af

patienterne var en splenektomi påkrævet.

Malign cellevækst

Granulocyt-kolonistimulerende faktor kan fremme væksten af myeloide celler

in vitro

, og lignende

virkninger kan ses på nogle non-myeloide celler

in vitro

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid leukæmi

Filgrastims sikkerhed og virkning hos patienter med myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid

leukæmi er ikke klarlagt. Filgrastim er ikke indiceret ved disse sygdomme. Der bør skelnes

omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og akut myeloid

leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

Filgrastim skal gives med forsigtighed til patienter med sekundær AML, da der foreligger begrænsede

data om sikkerhed og virkning hos disse patienter. Filgrastims sikkerhed og virkning hos

de novo

AML-patienter, som er < 55 år, og som har god cytogenetik [t (8; 21), t (15; 17), og inv (16)] er ikke

klarlagt.

Trombocytopeni

Trombocytopeni er blevet indberettet hos patienter, der fik filgrastim. Trombocyttallet skal

monitoreres nøje, især for de første få uger under behandlingen med filgrastim. Intermitterende pauser

i behandlingen eller nedsættelse af filgrastimdosis bør overvejes hos patienter med svær kronisk

neutropeni, der udvikler trombocytopeni (tromobocyttal på < 100 x 10

/l).

Leukocytose

Der er blevet observeret leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos færre end 5 % af de

cancerpatienter, der fik filgrastim i doser over 0,3 ME/kg/dag (3 µg/kg/dag). Der er ikke indberettet

bivirkninger, der er direkte relateret til denne grad af leukocytose. På grund af den mulige risiko, som

er forbundet med svær leukocytose, bør der derfor foretages leukocyttælling med regelmæssige

mellemrum under behandlingen med filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 x 10

/l efter det

forventede nadir, skal filgrastim seponeres omgående. Når det administreres til PBPC-mobilisering,

skal behandlingen med filgrastim dog først afbrydes eller dosis reduceres, hvis leukocyttallet stiger til

70 x 10

Immunogenicitet

Som det er tilfældet med alle terapeutiske proteiner, er der mulighed for immunogenicitet. Raterne af

produktion af antistoffer mod filgrastim er generelt lave. Der opstår bindende antistoffer, som det

forventes med alle biologiske midler - de har dog aktuelt ikke været forbundet med neutraliserende

aktivitet.

Aortitis

Der er indberettet aortitis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og kræftpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. C-reaktivt protein og antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde konstateret ved

hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF. Se også pkt. 4.8.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler forbundet med komorbiditeter

Særlige forsigtighedsregler ved seglcelletræk og seglcellesygdom

Der er indberettet tilfælde af seglcellekriser, som i visse tilfælde var dødbringende, ved behandling af

patienter med seglcelletræk eller seglcelleanæmi med filgrastim. Læger skal udvise forsigtighed ved

ordination af behandling med filgrastim hos patienter med seglcelletræk eller seglcellesygdom.

Osteoporose

et kan være nødvendigt at monitorere knogletætheden hos patienter, som får kontinuerlig behandling

med filgrastim i mere end 6 måneder, og som har underliggende osteoporotiske knoglesygdomme.

Særlige forsigtighedsregler hos cancerpatienter

Filgrastim må ikke anvendes til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

dosisregimer.

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der skal udvises særlig forsigtighed, når patienter behandles med højdosis kemoterapi, fordi der ikke

er påvist forbedret tumorrespons, og fordi højere doser af kemoterapeutiske lægemidler kan medføre

forøget toksicitet, herunder kardiale, pulmonale, neurologiske og dermatologiske virkninger (der

henvises til ordinationsinformationen for de specifikt anvendte kemoterapeutiske lægemidler).

Virkning af kemoterapi på erytrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresiv kemoterapi. På grund af muligheden for at modtage højere doser kemoterapi (f.eks.

fulde doser i det foreskrevne ordineringsskema) kan patienten have højere risiko for trombocytopeni

og anæmi. Det anbefales at monitorere trombocyttallet og hæmatokritværdien regelmæssigt. Der skal

udvises særlig forsigtighed, når der gives kemoterapeutiske lægemidler, som er kendt for at forårsage

svær trombocytopeni både som enkeltstof eller i kombination.

Det har vist sig, at sværhedsgraden og varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller

myeloablativ kemotrapi nedsættes ved brug af PBPC, som er mobiliseret af filgrastim.

Andre særlige forsigtighedsregler

Virkningerne af filgrastim hos patienter med stærkt reduceret antal af myeloide progenitorceller er

ikke blevet undersøgt. Filgrastim virker primært på neutrofile precursor-celler og resulterer i forhøjede

neutrofiltal. Det neutrofile respons kan derfor være formindsket hos patienter med et nedsat antal

precursor-celler (f.eks. hos patienter, som er behandlet med intensiv stråle- eller kemoterapi, eller

patienter med tumorinfiltration i knoglemarven).

Der er af og til indberettet tilfælde af vaskulære lidelser, herunder veno-okklusive lidelser og

forstyrrelser i væskevolumen hos patienter behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af

transplantation.

Der er indberettet tilfælde af graft versus host-sygdom (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående abnorme knoglescanninger. Det bør der tages hensyn til ved tolkning af

knoglebilledresultaterne.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, der får foretaget PBPC-mobilisering

Mobilisering

Der er ingen prospektivt randomiserede sammenligninger af de to anbefalede mobiliseringsmetoder

(filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) i den samme

patientpopulation. Graden af variation mellem individuelle patienter og laboratorieanalyser af CD34

celler betyder, at en direkte sammenligning af forskellige studier er vanskelig. Det er derfor svært at

anbefale en optimal metode. Valget af mobiliseringsmetode bør overvejes i relation til det overordnede

formål med behandlingen for hver individuel patient.

Tidligere eksponering over for cytotoksiske lægemidler

Patienter, der tidligere har fået omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af PBPC til at nå det anbefalede minimumsresultat (2,0 x 10

CD34

celler/kg) eller acceleration i gendannelsen af trombocytter i samme omfang.

Visse cytotoksiske lægemidler er særligt toksiske over for den hæmatopoietiske progenitorpool, og

kan have en negativ virkning på mobilisering af progenitorceller. Lægemidler som melphalan,

carmustin (BCNU) og carboplatin kan medføre en reduceret høst af progenitorceller, hvis de gives i

lang tid, før det forsøges at foretage mobilisering af progenitorceller. Administration af melphalan,

carboplatin eller carmustin (BCNU) sammen med filgrastim har imidlertid vist sig at være

virkningsfuld til mobilisering af progenitorceller. Det er tilrådeligt at planlægge proceduren for

stamcellemobiliseringen tidligt i behandlingsforløbet af patienten, når en transplantation af perifere

blodprogenitorceller kan forudses. Hos disse patienter bør opmærksomheden især være rettet mod

antallet af mobiliserede progenitorceller før administration af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er

utilstrækkelig i henhold til de ovennævnte kriterier, bør det overvejes at bruge andre

behandlingsformer, som ikke omfatter støttebehandling med progenitorceller.

Vurdering af udbyttet af progenitorceller

Ved vurderingen af antallet af progenitorceller, som er høstet hos patienter, der behandles med

filgrastim, skal man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en

flowcytometrisk analyse af antallet af CD34

celler varierer afhængig af den anvendte metodologi.

Derfor skal anbefalinger af antal, som er baseret på undersøgelser i andre laboratorier, tolkes med

forsigtighed.

Den statistiske analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

celler og hastigheden af

gendannelsen af trombocytter efter højdosis kemoterapi tyder på en kompleks men kontinuerlig relation.

Anbefalingen af en minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført en adækvat hæmatologisk rekonstitution. Et større høstudbytte end dette ser ud til at

kunne korreleres til hurtigere bedring og et mindre høstudbytte til en langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler hos raske donorer, som får foretaget mobilisering af perifere

blodprogenitorceller

Mobilisering af PBPC giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og må kun overvejes at

blive anvendt ved allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af PBPC må kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige egnethedskriterier for stamcelledonation med speciel opmærksomhed på

hæmatologiske værdier og smittefarlige sygdomme.

Filgrastims sikkerhed og virkninger er ikke blevet vurderet hos raske donorer under 16 år eller over 60

år.

Efter administration af filgrastim og leukaferese blev der set forbigående trombocytopeni

(trombocyttal < 100 x 10

/l) hos 35 % af forsøgspersonerne, der blev undersøgt.

Blandt disse blev der

indberettet to tilfælde af trombocyttal

< 50 x

/l, som var relateret til leukafereseproceduren.

Hvis det er nødvendigt med mere end én leukaferese, skal man være særlig opmærksom på donorer,

som har et trombocyttal <100 x10

/l før leukaferesen. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er <75x10

Leukaferese må ikke udføres hos donorer, der er i antikoagulansbehandling, eller som har kendte

hæmostatiske defekter.

Donorer, der får G-CSF til mobolisering af PBPC skal monitoreres, indtil deres hæmatologiske

værdier vender tilbage til normalen.

Der er blevet observeret forbigående cytogenetiske abnormaliteter hos raske donorer efter brug af

G-CSF. Signifikansen af disse ændringer er ukendt. Risikoen for dannelsen af en malign myeloid klon

kan dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentrene systematisk indsamler data og følger

stamcelledonorerne i mindst 10 år mulig for at sikre monitorering af langtidssikkerheden.

Særlige forsigtighedsregler hos modtagere af allogene PBPC'er, der er mobiliseret med filgrastim

De nuværende data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat

og modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk graft versus host-sygdom

(GvHD), når der sammenlignes med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler hos SCN-patienter

Filgrastim bør ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni, som udvikler leukæmi eller hvor

der er bevis for leukæmisk evolution.

Blodcelletal

Der kan komme andre blodcelleforandringer, herunder anæmi og forbigående stigninger i myeloide

progenitorceller, som kan nødvendiggøre tæt monitorering af celletal.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Man bør være særlig omhyggelig med at stille diagnosen svær kronisk neutropeni for at skelne den fra

andre hæmatopoietiske lidelser som f.eks. aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der foretages en fuldstændig blodcelletælling med differential- og trombocyttælling,

og der bør udføres en evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype.

I kliniske forsøg var der en lav frekvens (ca. 3 %) af myelodysplastiske syndromer (MDS) eller

leukæmi hos patienter med svær kronisk neutropeni, som blev behandlet med filgrastim. Denne

observation blev kun gjort hos patienter med medfødt neutropeni. MDS og leukæmier er naturlige

komplikationer ved sygdommen, og forbindelsen til behandlingen med filgrastim er usikker. Ved

gentagne rutineundersøgelser blev der senere fundet abnormaliteter, herunder monosomi 7, hos en

undergruppe på ca. 12 % af de patienter, som havde normal cytogenetik ved baseline. Det er på

nuværende tidspunkt uklart, om langtidsbehandling af patienter med svær kronisk neutropeni vil

prædisponere patienterne til cytogenetiske abnormiteter, MDS eller leukæmisk transformation. Det

anbefales at udføre morfologiske og cytogenetiske knoglemarvsundersøgelser hos patienterne med

regelmæssige intervaller (ca. hver 12.måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni, som f.eks. virusinfektioner, skal udelukkes.

Hæmaturi var almindeligt, og proteinuri forekom hos et mindre antal patienter. Der bør udføres

regelmæssige urinanalyser for at monitorere denne hændelse.

Sikkerheden og virkningen hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med HIV-infektion

Blodcelletal

Det absolutte neutrofiltal (ANC) skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen

med filgrastim. Nogle patienter responderer meget hurtigt og med en udtalt stigning i neutrofiltallet

allerede ved den første filgrastimdosis. Det anbefales at måle ANC dagligt i de første 2-3 dage under

behandlingen med filgrastim. Derefter anbefales det at måle ANC mindst to gange ugentligt i de første

to uger, og derefter en gang ugentligt eller en gang hver anden uge under

vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende behandling med 30 ME (300 mikrogram)

filgrastim/dag, kan der ses store udsving i patientens ANC over tid. Det anbefales at tage blodprøver

til bestemmelse af ANC umiddelbart før, der gives en ny filgrastimdosis for at kontrollere patientens

trough-level eller nadir ANC.

Risiko forbundet med øgede doser af myelosuppressive lægemidler

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresive lægemidler. Som et resultat af muligheden for at modtage højere doser eller et større

antal af disse lægemidler med filgrastimbehandling, kan patienten have større risiko for at udvikle

trombocytopeni og anæmi. Det anbefales at kontrollere blodtallene regelmæssigt (se ovenfor).

Infektioner og maligne sygdomme, som forårsager myelosuppression

Neutropeni kan skyldes opportunistiske knoglemarvsinfiltrerende infektioner som f.eks.

Mycobacterium avium

eller maligne sygdomme som f.eks. lymfomer. Hos de patienter, som har kendte

knoglemarvsinfiltrerende infektioner eller maligne sygdomme, skal det overvejes at behandle den

underliggende sygdom på passende måde i tillæg til neutropenibehandlingen med filgrastim.

Filgrastims virkning på neutropeni, som skyldes knoglemarvsinfiltrerende infektion eller maligne

sygdomme, kendes ikke tilstrækkeligt.

Alle patienter

Dette lægemiddel indeholder 50 mg sorbitol. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

Læs hele dokumentet

EMA/350518/2014

EMEA/H/C/002150

EPAR - sammendrag for offentligheden

Grastofil

filgrastim

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Grastofil.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Grastofil bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Grastofil, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Grastofil, og hvad anvendes det til?

Grastofil er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof filgrastim. Grastofil anvendes til at stimulere

produktionen af hvide blodlegemer i følgende situationer:

til at mindske varigheden af lavt indhold af en type hvide blodlegemer kaldet neutrofiler

(neutropeni) og forekomsten af neutropeni med feber (febril neutropeni) hos patienter, som får

celledræbende kræftmedicin (cytotoksisk kemoterapi)

til at nedsætte varigheden af neutropeni hos patienter, der er i behandling til ødelæggelse af

cellerne i knoglemarven inden en knoglemarvstransplantation (såsom visse patienter med

leukæmi), hvis de har risiko for langvarig svær neutropeni

til at stimulere frigivelsen af celler fra knoglemarven hos patienter, der skal donere stamceller til

transplantation

til at øge indholdet af neutrofiler og nedsætte risikoen for infektioner hos patienter med neutropeni,

som tidligere har haft gentagne svære infektioner

til behandling af vedvarende neutropeni hos patienter med fremskreden infektion med hiv (humant

immundefektvirus) for at mindske risikoen for bakterielle infektioner, når andre behandlinger ikke

kan anvendes.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Grastofil er et »biosimilært lægemiddel«. Det betyder, at Grastofil svarer til et biologisk lægemiddel

(»referencelægemidlet«), der i forvejen er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og at Grastofil og

referencelægemidlet indeholder samme aktive stof. Referencelægemidlet for Grastofil er Neupogen.

Nærmere oplysninger om biosimilære lægemidler kan du finde i dokumentet med spørgsmål og svar

Hvordan anvendes Grastofil?

Grastofil leveres som injektionsvæske i fyldte sprøjter eller som infusionsvæske (til drop). Det gives

ved injektion under huden eller ved infusion i en vene. Lægemidlet fås kun på recept, og ordination og

behandling skal ske i samarbejde med et kræftbehandlingscenter.

Den måde, Grastofil gives på, dets dosis og behandlingsvarigheden afhænger af, hvorfor det bruges,

patientens legemsvægt og behandlingens virkning. Flere oplysninger fremgår af produktresuméet, der

ligeledes er en del af EPAR.

Hvordan virker Grastofil?

Det aktive stof i Grastofil er filgrastim, der meget stærkt ligner det humane protein

granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF). Filgrastim virker på samme måde som naturligt dannet

G-CSF ved at stimulere knoglemarven til at producere flere hvide blodlegemer. Filgrastim i Grastofil

fremstilles ved »rekombinant DNA-teknologi«: Det produceres af bakterier, der har fået indsat et gen

(DNA), som gør dem i stand til at producere filgrastim.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Grastofil?

Grastofil blev anvendt i én hovedundersøgelse med deltagelse af 120 voksne kvindelige patienter med

brystkræft, der blev behandlet med kræftmedicin (kemoterapi), som vides at medføre neutropeni.

Patienterne fik kemoterapien på dag ét af en 3-ugers cyklus og fik derefter én dosis af Grastofil næste

dag og dagligt i op til 14 dage. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på varigheden af

svær neutropeni. Patienterne havde i gennemsnit svær neutropeni i 1,4 dage, sammenholdt med

1,6 dage og 1,8 dage i de undersøgelser med filgrastim, der er beskrevet i litteraturen. Data fra

offentliggjorte undersøgelser indikerer, at der er lignende fordele og sikkerhed ved filgrastim hos såvel

voksne som børn, der modtager kemoterapi.

Der blev desuden udført undersøgelser for at vise, at Grastofil frembringer samme mængde aktivt stof

i kroppen som referencelægemidlet Neupogen.

Hvilke risici er der forbundet med Grastofil?

Den hyppigste bivirkning ved Grastofil (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er smerter i

muskler og knogler. Andre bivirkninger kan ses hos flere end 1 ud af 10 patienter, afhængigt af den

sygdom, Grastofil anvendes mod. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Grastofil

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Grastofil godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at Grastofil i overensstemmelse

med EU-kravene er påvist at have en kvalitet, sikkerhed og virkning, der svarer til Neupogen. CHMP

fandt derfor, at fordelene opvejer risiciene, ligesom for Neupogen. Udvalget anbefalede, at Grastofil

godkendes til anvendelse i EU.

Grastofil

EMA/350518/2014

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Grastofil?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Grastofil anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Grastofil, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Den virksomhed, der markedsfører Grastofil, skal desuden udføre undersøgelser, der bekræfter

sikkerheden af Grastofil på lang sigt.

Andre oplysninger om Grastofil

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Grastofil den 18. oktober 2013.

Den fuldstændige EPAR for Grastofil findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Grastofil, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2014.

Grastofil

EMA/350518/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information