Firazyr

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-12-2020

Aktiv bestanddel:
icatibant
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC-kode:
B06AC02
INN (International Name):
icatibant
Terapeutisk gruppe:
Hjertetapi
Terapeutisk område:
Angioødemer, arvelige
Terapeutiske indikationer:
Firazyr er indiceret til symptomatisk behandling af akutte angreb af arvelig angioødem (HAE) hos voksne (med C1-esterase-hæmmere mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000899
Autorisation dato:
2008-07-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000899

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

06-12-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

06-12-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Firazyr 30 mg injektionsvæske

opløsning i fyldt injektionssprøjte

icatibant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Firazyr til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Firazyr

Sådan skal du bruge Firazyr

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Firazyr indeholder det aktive stof icatibant.

Firazyr anvendes til behandling af symptomer på arvelig angioødem (HAE) hos voksne, unge og børn

i alderen 2 år og opefter.

Ved HAE er koncentrationen i blodet af et stof, der kaldes bradykinin, øget, og dette fører til

symptomer som hævelser, smerter, kvalme og diarré.

Firazyr blokerer bradykinins aktivitet og standser derfor udviklingen af flere symptomer under et

HAE-anfald.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Firazyr

Brug ikke Firazyr

hvis du er allergisk over for icatibant eller et af de øvrige indholdsstoffer i Firazyr (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Firazyr.

hvis du lider af angina (nedsat blodgennemstrømning i hjertemusklen).

hvis du for nylig har haft et hjerteanfald.

Bivirkningerne forbundet med Firazyr minder om dine sygdomssymptomer. Tal straks med din læge,

hvis dine anfaldssymptomer bliver værre, efter at du har fået Firazyr

Derudover:

du eller din omsorgsperson skal oplæres i subkutan injektionsteknik (under huden), før du må

medicinere dig selv med eller før omsorgspersonen indgiver Firazyr.

hvis du får et laryngealt anfald (blokering af de øvre luftveje) umiddelbart efter, du selv har

taget Firazyr, eller en omsorgsperson har givet dig det, skal du søge professionel lægehjælp.

hvis dine symptomer ikke forsvinder efter selvmedicinering af Firazyr, eller efter

omsorgspersonen har givet dig injektionen, skal du søge lægehjælp med henblik på yderligere

indsprøjtninger af Firazyr. Der kan hos voksne patienter gives yderligere 2 indsprøjtninger i

løbet af 24 timer.

Børn og unge

Firazyr anbefales ikke til børn under 2 år eller med en vægt på under 12 kg, da det ikke er undersøgt

hos disse patienter.

Brug af anden medicin sammen med Firazyr

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Så vidt vides, interagere Firazyr ikke med anden medicin. Hvis du tager medicin, som kaldes ACE-

hæmmer (for eksempel: captopril, enalapril, ramipril, quinapril, lisinopril) for at sænke blodtrykket

eller af andre grunde, skal du fortælle din læge det, inden du får Firazyr.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger Firazyr.

Hvis du ammer, må du ikke amme i 12 timer, efter at du sidst har taget Firazyr.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel, og lad være med at cykle, og lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis du føler dig træt eller svimmel som et resultat af dit HAE-anfald eller efter brug af

Firazyr.

Firazyr indeholder natrium

Injektionsvæsken indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. sprøjte, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Firazyr

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen til råds, før du

bruger dette lægemiddel. Din læge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert for dig at gå hjem.

Når du har drøftet det med lægen eller sygeplejersken, og du er blevet oplært i subkutan

injektionsteknik (under huden), kan du tage Firazyr selv, eller en omsorgsperson kan give dig

lægemidlet, når du får et HAE-anfald. Det er vigtigt, at Firazyr injiceres subkutant (under huden), så

snart du mærker et angioødem-anfald. Din læge vil oplære dig og din omsorgsperson i, hvordan man

sikkert injicerer Firazyr, idet man følger instruktionerne i indlægssedlen.

Hvornår og hvor ofte skal du bruge Firazyr?

Din læge har bestemt den præcise dosis af Firazyr og vil fortælle dig, hvor ofte den skal bruges.

Voksne

Den anbefalede dosis af Firazyr er én indsprøjtning (3 ml, 30 mg) givet subkutant (under

huden), lige så snart du mærker et angioødem-anfald (for eksempel øget hævelse i huden,

specielt i ansigtet og på halsen, eller øgede mavesmerter).

Hvis du stadig ikke føler nogen lindring efter yderligere 6 timer, skal du søge lægehjælp med

henblik på yderligere indsprøjtninger af Firazyr. Der kan hos voksne gives op til 2 yderligere

indsprøjtninger inden for 24 timer.

Du må ikke få mere end 3 indsprøjtninger i løbet af et døgn, og hvis du har brug for mere end 8

indsprøjtninger på en måned, skal du søge lægehjælp.

Børn og unge i alderen 2-17 år

Den anbefalede dosis Firazyr er én injektion af 1 ml op til maksimalt 3 ml baseret på legemsvægt

indsprøjtet subkutant (under huden), så snart du bemærker udviklingen af symptomer på et

angioødem-anfald (f.eks. større hævelse i huden, især i ansigtet og på halsen, øgede smerter i

maven).

Se afsnittet med brugervejledning vedrørende den dosis, der skal injiceres.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om dosen.

Hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du ikke oplever en bedring, skal du straks søge

lægehjælp.

Hvordan skal Firazyr tages?

Firazyr er beregnet til subkutan indsprøjtning (under huden). Sprøjten må kun bruges en gang.

Firazyr indsprøjtes med en kort nål i fedtvævet lige under huden på maven.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Følgende trin-for-trin-vejledning er udelukkende beregnet til:

Brug i forbindelse med selvmedicinering (voksne)

Administration ved en omsorgsperson eller en sundhedsperson til voksne, unge eller

børn i alderen over 2 år (med en legemsvægt på mindst 12 kg).

Vejledningen omfatter følgende hovedtrin:

Overordnede oplysninger

Klargøring af sprøjten til børn og unge (2-17 år) med en legemsvægt på højst 65 kg

Klargøring af sprøjten og kanylen til injektion (alle patienter)

Forberedelse af injektionsstedet

Injektion af opløsningen

Bortskaffelse af injektionsmaterialer

Trin-for-trin-vejledning i injektion

1. Overordnede oplysninger

Rengør det arbejdsområde (den arbejdsflade), der skal anvendes, inden du starter.

Vask dine hænder med sæbe og vand.

Åbn bakken ved at rive forseglingen af.

Fjern den fyldte sprøjte fra bakken.

Skru hætten af den fyldte sprøjte.

Læg den fyldte sprøjte fra dig efter at have skruet hætten af.

2a) Klargøring af sprøjten til

børn og unge (2-17 år),

der vejer 65 kg eller derunder:

Vigtige oplysninger til sundhedspersoner og omsorgspersoner:

Hvis dosen er mindre end 30 mg (3 ml), er det følgende udstyr nødvendigt for at optrække den

relevante dosis (se nedenfor):

Fyldt Firazyr-injektionssprøjte (med icatibant-opløsning)

Konnektor (adapter)

Gradueret 3 ml-sprøjte

Den ønskede injektionsvolumen i ml bør trækkes op i en tom gradueret 3 ml-sprøjte (se tabellen

nedenfor).

Tabel 1: Doseringsregimen for børn og unge

Legemsvægt

Injektionsvolumen

12-25 kg

1,0 ml

26-40 kg

1,5 ml

41-50 kg

2,0 ml

51-65 kg

2,5 ml

Patienter, der vejer

mere end 65 kg

, skal bruge hele indholdet af den fyldte injektionssprøjte (3 ml).

Hvis du ikke er sikker på, hvilken mængde opløsning du skal trække op, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Fjern hætterne i hver ende af konnektoren.

For at undgå forurening må du ikke røre enderne på konnektoren eller sprøjtespidsen

Skru konnektoren fast på den fyldte injektionssprøjte.

Tilslut den graduerede sprøjte til den anden ende af konnektoren, og sørg for, at begge

forbindelser slutter tæt.

Overførsel af icatibant-opløsningen til den graduerede sprøjte:

Tryk på stemplet på den graduerede sprøjte for at påbegynde overførslen af icatibant-opløsningen

(den yderste venstre side af billedet herunder).

Hvis icatibant-opløsningen ikke begynder at flyde over i den graduerede sprøjte, skal du trække

forsigtigt i stemplet på den graduerede sprøjte, indtil icatibant-opløsningen begynder at flyde ind i

den graduerede sprøjte (se billedet herunder).

Fortsæt med at trykke stemplet på den fyldte injektionssprøjte ned, indtil den ønskede

injektionsvolumen (dosis) er overført til den graduerede sprøjte. Se doseringsoplysningerne i

tabel 1.

Hvis der er luft i den graduerede sprøjte:

Vend rundt på de forbundne sprøjter, så den fyldte sprøjte er øverst (se billedet

herunder).

Skub den graduerede sprøjtes stempel frem, således at eventuel luft presses tilbage i den

fyldte injektionssprøjte (dette trin skal muligvis gentages nogle gange).

Træk en mængde icatibant-opløsning op svarende til den ønskede injektionsvolumen.

Fjern den fyldte injektionssprøjte og konnektoren fra den graduerede sprøjte.

Bortskaf den fyldte injektionssprøjte og konnektoren i beholderen til skarpe genstande.

2b) Klargøring af sprøjten og kanylen til injektion:

Alle patienter (børn, unge og voksne)

Fjern kanylehætten fra blisterpakken.

Fjern forseglingen fra kanylehætten (kanylen skal stadig være i kanylehætten).

Hold fast om sprøjten. Sæt omhyggeligt kanylen på den fyldte sprøjte med den farveløse

opløsning.

Skru den fyldte sprøjte fast på kanylen, mens kanylen stadig er i kanylehætten.

Fjern kanylen fra kanylehætten ved at trække i sprøjten. Træk ikke i stemplet.

Sprøjten er nu klar til injektionen.

3. Forberedelse af injektionsstedet

Vælg injektionssted. Injektionsstedet skal være en hudfold på din mave, cirka 5-10 cm under

din navle i enten højre eller venstre side. Stedet skal være mindst 5 cm væk fra eventuelle ar.

Vælg ikke et sted, hvor der er blå mærker, eller som er hævet eller gør ondt.

Rens injektionsstedet med en spritserviet og lad det tørre.

4. Injektion af opløsningen

Hold sprøjten i den ene hånd mellem to fingre med din tommelfinger for enden af stemplet.

Sørg for, at der ikke er nogen luftbobler i sprøjten ved at presse stemplet, indtil den første dråbe

kommer ud af spidsen af kanylen.

Hold sprøjten i en 45-90 graders vinkel på huden med kanylen ind mod huden.

Hold sprøjten i den ene hånd, mens du bruger den anden hånd til forsigtigt at lave en hudfold

mellem din tommelfinger og de øvrige fingre på det sted, du desinficerede tidligere.

Hold fast i hudfolden, placér sprøjten på huden og tryk hurtigt kanylen ind i hudfolden.

Pres forsigtigt sprøjtens stempel med en fast hånd, indtil al væsken er injiceret ind under huden,

og der ikke er mere væske tilbage i sprøjten.

Du skal presse stemplet langsomt, således at det tager ca. 30 sekunder.

Slip hudfolden og træk forsigtigt kanylen ud.

5. Bortskaffelse af injektionsmaterialer

Læg sprøjten, kanylen og kanylehætten i en beholder til skarpe genstande og affald, der kan

være farligt for andre personer, hvis det ikke bortskaffes korrekt.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver 3 ml fyldt injektionssprøjte indeholder icatibantacetat svarende til 30 mg icatibant.

Hver ml af opløsningen indeholder 10 mg icatibant.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske.

Opløsningen er en klar og farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Firazyr er indiceret til symptomatisk behandling af akutte anfald af hereditært angioødem (HAE) hos

voksne, unge og børn i alderen 2 år og opefter med C1-esterase-inhibitor-mangel.

4.2

Dosering og administration

Firazyr er beregnet til brug under vejledning fra sundhedspersonale.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis til voksne er én subkutan injektion af Firazyr 30 mg.

I de fleste tilfælde er en enkelt injektion af Firazyr nok til at behandle et anfald. Hvis der ikke opnås

tilstrækkelig lindring eller i tilfælde af tilbagevendende symptomer, kan der indgives endnu en

injektion af Firazyr efter 6 timer. Hvis den anden injektion ikke giver tilstrækkelig lindring, eller hvis

der observeres tilbagevendende symptomer, kan der indgives en tredje injektion af Firazyr efter

yderligere 6 timer. Der bør ikke gives mere end 3 injektioner af Firazyr i løbet af 24 timer.

I de kliniske studier blev der ikke indgivet mere end 8 injektioner af Firazyr om måneden.

Pædiatrisk population

Den anbefalede dosis Firazyr, baseret på legemsvægt hos børn og unge (i alderen 2-17 år), er vist i

tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Doseringsregimen for pædiatriske patienter

Legemsvægt

Dosis (injektionsvolumen)

12-25 kg

10 mg (1,0 ml)

26-40 kg

15 mg (1,5 ml)

41-50 kg

20 mg (2,0 ml)

51-65 kg

25 mg (2,5 ml)

> 65 kg

30 mg (3,0 ml)

I det kliniske studie er der ikke indgivet mere end 1 injektion af Firazyr pr. HAE-anfald.

Der kan ikke gives nogen anbefaling vedrørende doseringsregimen for børn under 2 år eller med en

legemsvægt på 12 kg eller derunder, eftersom sikkerhed og virkning ikke er klarlagt for denne gruppe.

Ældre

Der findes begrænsede oplysninger vedrørende patienter, der er ældre end 65 år.

Det er vist, at ældre har en øget systemisk eksponering for icatibant. Relevansen af dette for

sikkerheden i forbindelse med Firazyr er ikke kendt (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Doseringsjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Doseringsjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Administration

Firazyr er beregnet til subkutan administration, fortrinsvist i abdominalområdet.

Firazyr-injektionsvæsken skal injiceres langsomt på grund af den mængde, der skal indgives.

Firazyr-sprøjterne er kun til engangsbrug.

Se brugervejledningen i indlægssedlen.

Administration ved en omsorgsperson eller selvmedicinering

Beslutningen om at lade en omsorgsperson eller patienten selv administrere Firazyr bør kun træffes af

en læge, der har erfaring med diagnosticering og behandling af arvelige angioødemer (se pkt. 4.4).

Voksne

Efter oplæring i subkutan injektionsteknik kan patienterne enten selv tage Firazyr eller få det indgivet

af en omsorgsperson.

Børn og unge i alderen 2-17 år

Firazyr må kun administreres af omsorgspersoner, efter at de er blevet oplært i subkutan

injektionsteknik af en sundhedsperson.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Laryngeale anfald

Patienter med laryngeale anfald skal efter injektionen behandles på hospital, indtil en læge finder det

forsvarligt at udskrive dem.

Iskæmisk hjertesygdom

Under iskæmiske betingelser kan der teoretisk set forekomme en forværring af hjertefunktionen og

nedsat koronarflow på grund af antagonismen fra bradykinin-receptortype 2. Der skal derfor udvises

forsigtighed, når der indgives Firazyr til patienter med akut iskæmisk hjertesygdom eller med ustabil

angina pectoris (se afsnit 5.3).

Apopleksi

Selvom der findes beviser, der tyder på, at en B2-receptorblokade umiddelbart efter et

apopleksitilfælde har en gavnlig indflydelse, er der en teoretisk mulighed for, at icatibant i den sene

fase kan svække bradykinins neuroprotektive virkning. Der skal derfor udvises forsigtighed, når der

gives icatibant til patienter i ugerne efter et apopleksitilfælde.

Administration ved en omsorgsperson eller selvmedicinering

Patienter, der ikke tidligere har fået Firazyr, skal have første behandling indgivet på hospital eller

under vejledning af en læge.

I tilfælde af utilstrækkelig lindring eller recidiv af symptomer efter selvmedicinering eller

administration ved en omsorgsperson tilrådes det, at patienten eller omsorgspersonen søger læge. For

så vidt angår voksne, bør yderligere doser, der er nødvendige til behandling af samme anfald,

administreres i en lægepraksis eller på et hospital (se pkt. 4.2). Der foreligger ingen data om

administration af flere doser til behandling af det samme anfald hos børn og unge.

Patienter, der oplever et laryngealt anfald, skal altid søge læge og overvåges på hospital, også efter

selvadministration af injektionen.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. sprøjte, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Pædiatrisk population

Der er begrænset erfaring med Firazyr-behandling af mere end ét HAE-anfald hos den pædiatriske

population.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det forventes ikke, at der er farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner, der involverer CYP450 (se

afsnit 5.2).

Samtidig indgift af Firazyr og angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE) er ikke undersøgt.

ACE-hæmmere er kontraindicerede til patienter med hereditært angioødem, da de kan øge niveauet af

bradykinin.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for icatibant under graviditet. Dyrestudier har vist

påvirkning af implantation i uterus og fødsel (se pkt. 5.3), men den potentielle risiko for mennesker er

ikke kendt.

Firazyr bør kun anvendes til gravide, hvis de potentielle gavnlige virkninger retfærdiggør den

potentielle risiko for fostret (for eksempel til potentielt livstruende laryngeale anfald).

Amning

Icatibant udskilles i mælken hos diegivende rotter i koncentrationer, der svarer til koncentrationen i

moderens blod. Der er ikke observeret påvirkning af rotteungernes postnatale udvikling.

Det er ukendt, om icatibant udskilles i human mælk, men det anbefales, at ammende kvinder, der tager

Firazyr, ikke ammer i 12 timer efter indgiften.

Fertilitet

Hos både rotter og hunde havde gentagen brug af icatibant indvirkning på reproduktionsorganerne.

Icatibant havde ingen indvirkning på fertiliteten hos hanmus og hanrotter (se pkt. 5.3). I et studie med

39 raske voksne mænd og kvinder, der blev behandlet med 30 mg 3 gange daglig (hver 6. time) hver

3. dag (i alt 9 doser), sås ingen klinisk signifikante ændringer i forhold til

baseline

i den basale og den

GnRH-stimulerede koncentration af kønshormoner hos hverken kvinder eller mænd. Der sås ingen

signifikant virkning af icatibant på progesteronkoncentrationen i lutealfasen og på den luteale funktion

eller på længden af kvindernes menstruationscyklus, og der sås ingen signifikant virkning af icatibant

på sædcellernes antal, motilitet eller morfologi hos mænd. Det er usandsynligt, at det dosisregimen,

der blev anvendt i dette studie, bibeholdes i klinisk praksis.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Firazyr påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der er observeret

døsighed, træthed, søvnighed og svimmelhed efter brug af Firazyr. Disse symptomer kan forekomme

som et resultat af et HAE-anfald. Patienterne skal frarådes at føre motorkøretøj og betjene maskiner,

hvis de føler sig trætte eller svimle.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier udført i godkendelsesøjemed blev i alt 999 HAE-anfald behandlet med 30 mg Firazyr

administreret subkutant af en sundhedsperson. Firazyr 30 mg blev administreret s.c. af en

sundhedsperson til 129 raske forsøgspersoner og 236 patienter med HAE.

Næsten alle patienter, der blev behandlet subkutant med icatibant i de kliniske studier, udviklede

reaktioner på injektionsstedet (karakteriseret ved hudirritation, hævelse, smerter, kløe, rødme eller

brændende fornemmelse). Disse reaktioner var som regel lette til moderate og forbigående og

forsvandt uden yderligere intervention.

Liste over bivirkninger i tabelform

Hyppigheden af bivirkninger, der ses i tabel 1, angives i henhold til følgende klassifikationer:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Alle bivirkninger, der er opstået efter markedsføring af produktet, vises i

kursiv.

Tabel 2: Indberettede bivirkninger efter indgift af icatibant

Systemorganklasse

(hændelseskategori)

Foretrukken term

Nervesystemet

(Almindelig, ≥ 1/100 til < 1/10)

Svimmelhed

Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

(Almindelig, ≥ 1/100 til < 1/10)

Kvalme

Hud og subkutane væv

(Almindelig, ≥ 1/100 til < 1/10)

(Ikke kendt)

Udslæt

Erytem

Pruritus

Urticaria

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

(Meget almindelig, > 1/10)

Reaktioner på injektionsstedet*

(Almindelig, ≥ 1/100 to < 1/10)

Pyreksi

Undersøgelser

(Almindelig, ≥ 1 % til < 10 %)

Forhøjede aminotransferaser

* Blå mærker på injektionsstedet, hæmatom på injektionsstedet, brændende fornemmelse på injektionsstedet,

erytem på injektionsstedet, hypæstesi på injektionsstedet, irritation på injektionsstedet, følelsesløshed på

injektionsstedet, ødem på injektionsstedet, smerter på injektionsstedet, en trykkende fornemmelse på

injektionsstedet, pruritus på injektionsstedet, hævelse på injektionsstedet, urticaria på injektionsstedet og

varmefornemmelse på injektionsstedet.

Pædiatrisk population

I alt 32 pædiatriske patienter (8 børn i alderen 2-11 år og 24 unge i alderen 12-17 år) med HAE blev

eksponeret for behandling med icatibant i løbet af de kliniske studier. 31 patienter fik en enkelt dosis

icatibant, og 1 patient (en ung) fik icatibant for to HAE-anfald (i alt to doser). Firazyr blev

administreret ved subkutan injektion med en dosis på 0,4 mg/kg legemsvægt op til en maksimal dosis

på 30 mg.

Flertallet af pædiatriske patienter, der blev behandlet med subkutant icatibant, oplevede reaktioner på

injektionsstedet som f.eks. erytem, hævelse, brændende fornemmelse, smerter i huden og

kløe/pruritus; reaktionerne var milde til moderate og konsistente med reaktioner, der er observeret hos

voksne. To pædiatriske patienter oplevede reaktioner på injektionsstedet, som blev bedømt som svære,

og som forsvandt fuldstændigt inden for 6 timer. Disse reaktioner var erytem og hævelse samt en

brændende og varm fornemmelse.

Der blev ikke observeret klinisk signifikante forandringer i reproduktionshormoner i de kliniske

studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Immunogenicitet

I de kontrollerede fase III-studier blev forbigående positivitet over for anti-icatibant-antistoffer efter

gentagne behandlinger observeret hos voksne i sjældne tilfælde. Alle patienterne opretholdt

virkningen. Én Firazyr-behandlet patient blev testet positiv for anti-icatibant-antistoffer før og efter

behandling med Firazyr. Denne patient blev fulgt i 5 måneder, og efterfølgende prøver var negative

for anti-icatibant-antistoffer. Der blev ikke rapporteret overfølsomhed eller anafylaktiske reaktioner

over for Firazyr.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der findes ingen kliniske oplysninger om overdosering.

En intravenøs dosering på 3,2 mg/kg (ca. 8 gange den terapeutiske dosis) forårsagede midlertidigt

erytem, kløe, rødme og hypotension hos raske forsøgspersoner. Behandling var ikke nødvendig.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre hæmatologiske midler, lægemidler brugt til behandlingen af

heriditært angioødem, ATC-kode: B06AC02.

Virkningsmekanisme

HAE (en autosomal, dominant sygdom) skyldes fravær eller dysfunktion af C1-esterasehæmmer.

HAE-anfald ledsages af en øget frigivelse af bradykinin, der er den vigtigste mediator i udviklingen af

kliniske symptomer.

HAE manifesterer sig som uregelmæssige anfald af subkutane og/eller submukøse ødemer, der

involverer de øvre luftveje, huden og mave-tarm-systemet. Et anfald varer normalt mellem 2 og

5 dage.

Icatibant er en selektiv, kompetitiv antagonist til bradykinin-receptortype 2 (B2). Det er et syntetisk

decapeptid med en struktur, der ligner bradykinin, men med 5 ikke-proteinogene aminosyrer. Ved

HAE er de øgede bradykininkoncentrationer den vigtigste faktor i udviklingen af kliniske symptomer.

Farmakodynamisk virkning

Hos raske, unge forsøgspersoner forhindrede icatibant givet i doser på 0,8 mg/kg i løbet af 4 timer,

1,5 mg/kg/dag i 3 dage udviklingen af bradykinininduceret hypotension, kardilatation og

reflekstakykardi. Icatibant viste sig at være en kompetitiv antagonist, når bradykinin-doseringen blev

øget 4 gange.

Klinisk virkning og sikkerhed

Virkningsdata opnåedes fra et åbent fase II-studie og fra tre kontrollerede fase III-studier.

Kliniske fase III-studier (FAST-1 og FAST-2) var randomiserede, dobbeltblindede, kontrollerede

studier med identisk design bortset fra komparator (en med oral tranexaminsyre som komparator og en

placebokontrolleret). I alt blev 130 patienter randomiseret til at modtage enten en icatibant-dosis på

30 mg (63 patienter) eller et sammenlignende stof (enten tranexaminsyre, 38 patienter, eller placebo,

29 patienter). Efterfølgende HAE-anfald blev behandlet i et efterfølgende åbent studie. Patienter med

symptomer på angioødem i larynx fik en åben behandling med icatibant. I fase III-studierne var det

primære effektmål den tid, det tog for symptomerne at lindre, og der anvendtes en visuel analog skala

(VAS). Tabel 3 viser effektresultaterne for disse studier.

FAST-3 var et randomiseret, placebo-kontrolleret, parallelgruppestudie med 98 voksne patienter med

en medianalder på 36 år. Patienterne blev randomiseret til at få enten 30 mg icatibant eller placebo

subkutant. En delgruppe af patienterne i dette studie oplevede akutte HAE-anfald, mens de fik

androgener, antifibrinolytika eller Cl-hæmmere. Det primære endepunkt var den tid, det tog, før

symptomerne begyndte at lindres, evalueret ved hjælp af en visuel analog skala med 3 items (VAS-3)

bestående af vurdering af hudhævelser, hudsmerter og abdominalsmerter. Tabel 4 viser

effektresultaterne for FAST-3.

I disse studier havde patienter, der fik icatibant, en hurtigere mediantid til symptomlindring

(henholdsvis 2,0, 2,5 og 2,0 timer) i forhold til tranexaminsyre (12,0 timer) og placebo (4,6 og

19,8 timer). Icatibants behandlingseffekt blev bekræftet af sekundære effektmål.

I en integreret analyse af disse kontrollerede fase III-studier var den tid, det tog, før symptomerne

begyndte at lindres, og den tid, det tog, før de primære symptomer begyndte at lindres, den samme

uanset aldersgruppe, køn, race eller vægt, og uanset om patienten fik androgener eller antifibrinolytika

eller ej.

I de kontrollerede fase III-studier var responset også konsistent ved gentagne anfald. I alt 237 patienter

blev behandlet med 1.386 doser a 30 mg icatibant for 1.278 akutte HAE-anfald. For de første 15

anfald, der blev behandlet med Firazyr (1.114 doser til 1.030 anfald), var den mediane tid til debut af

symptomlindring ens for anfaldene (2,0 til 2,5 timer). 92,4 % af disse HAE-anfald blev behandlet med

én dosis Firazyr.

Tabel 3. Effektresultater for FAST-1 og FAST-2

Kontrolleret klinisk studie af FIRAZYR

versus

tranexamsyre/placebo: Effektresultater

FAST-2

FAST-1

icatibant

Tranexamsyre

icatibant

Placebo

Antal patienter i

ITT-gruppen

Antal patienter i

ITT-gruppen

Baseline

-VAS (mm)

63,7

61,5

Baseline

-VAS(mm)

69,3

67,7

Kontrolleret klinisk studie af FIRAZYR

versus

tranexamsyre/placebo: Effektresultater

FAST-2

FAST-1

icatibant

Tranexamsyre

icatibant

Placebo

Ændring fra

baseline til 4 timer

-41,6

-14,6

Ændring fra

baseline til 4 timer

-44,8

-23,5

Forskel mellem

behandlinger (95 %

CI, p-værdi

-27,8 (-39,4 -16,2) p < 0,001

Forskel mellem

behandlinger (95 %

CI, p-værdi

-23,3 (-37,1 -9,4) p= 0,002

Ændring fra

baseline til 12

timer

-54,0

-30,3

Ændring fra

baseline til 12 timer

-54,2

-42,4

Forskel mellem

behandlinger (95 %

CI, p-værdi

-24,1 (-33,6 -14,6) p < 0,001

Forskel mellem

behandlinger (95 %

CI, p-værdi

-15,2 (-28,6, -1,7) p = 0,028

Mediantid til

begyndelse af

symptomlindring

(timer)

Mediantid til

begyndelse af

symptomlindring

(timer)

Alle episoder

(N = 74)

12,0

Alle episoder

(N = 56)

Responsrate (%, CI)

4 timer efter

behandlingens

begyndelse

Responsrate (%, CI)

4 timer efter

behandlingens

begyndelse

Alle episoder

(N = 74)

80,0

(63,1, 91,6)

30,6

(16,3, 48,1)

Alle episoder

(N = 56)

66,7

(46,0, 83,5)

46,4

(27,5, 66,1)

Mediantid til

begyndelse af

symptomlindring

alle symptomer (t):

Mediantid til

begyndelse af

symptomlindring

alle symptomer (t):

Mavesmerter

Mavesmerter

Hævelse af huden

18,1

Hævelse af huden

10,2

Smerter i huden

12,0

Smerter i huden

Mediantid til næsten

fuldstændig

symptomlindring

(timer)

Mediantid til næsten

fuldstændig

symptomlindring

(timer)

Alle episoder

(N = 74)

10,0

51,0

Alle episoder

(N = 56)

19,4

Mediantid til

regression af

symptomerne, ifølge

patienten (timer)

Mediantid til

regression af

symptomerne, ifølge

patienten (timer)

Alle episoder

(N = 74)

Alle episoder

(N = 56)

16,9

Generel forbedring

fra lægens

synspunkt (timer)

Generel forbedring

fra lægens

synspunkt (timer)

Alle episoder

(N = 74)

Alle episoder

(N = 56)

Tabel 4. Effektresultater for FAST-3

Effektresultater: FAST-3; kontrolleret fase – ITT-population

Endepunkt

Statistik

Firazyr

Placebo

p-værdi

(n = 43)

(n = 45)

Primært endepunkt

Tid til symptomerne

begyndte at lindres -

sammensat VAS (timer)

Median

19,8

< 0,001

Andre effektmål

Tid til de primære symptomer

begyndte at lindres (timer)

Median

18,5

< 0,001

Ændring i sammensat VAS-

score 2 timer efter behandling

Gnsnt.

-19,74

-7,49

< 0,001

Ændring i patientvurderet

sammensat symptomscore 2

timer efter behandling

Gnsnt.

-0,53

-0,22

< 0,001

Ændring i investigator-

vurderet sammensat

symptomscore 2 timer efter

behandling

Gnsnt.

-0,44

-0,19

< 0,001

Tid før symptomerne næsten

var lindret (timer)

Median

36,0

0,012

Tid til patientvurderet

begyndende symptombedring

(timer)

Median

< 0,001

Tid til investigator-vurderet

begyndende visuel

symptombedring (timer)

Median

< 0,001

I alt blev 66 patienter med HAE-anfald, der involverede larynx, behandlet i disse kontrollerede

kliniske fase III-studier. Resultaterne var magen til dem fra patienter med HAE-anfald, der ikke

involverede larynx, for så vidt angår den tid, det tog, før symptomlindring begyndte.

Pædiatrisk population

Der er gennemført et åbent, ikke-randomiseret enkeltgruppestudie (HGT-FIR-086) med i alt

32 patienter. Alle patienter fik mindst én dosis icatibant (0,4 mg/kg legemsvægt op til en maksimal

dosis på 30 mg), og størstedelen af patienterne blev fulgt i mindst 6 måneder. 11 patienter var

præpubertære, og 21 patienter var enten pubertære eller postpubertære.

Effektpopulationen bestod af 22 patienter, der var blevet behandlet med icatibant (11 prepubertære og

11 pubertære/postpubertære) for HAE-anfald.

Det primære effektmål var tid til debut af symptomlindring (TOSR, Time to Onset of Symptom

Relief) målt ved hjælp af en sammensat score for investigator-rapporterede symptomer. Tid til

symptomlindring var defineret som den tid (i timer), som det tog, før der indtrådte en bedring af

symptomerne på 20 %.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/652313/2017

EMEA/H/C/000899

EPAR – sammendrag for offentligheden

Firazyr

icatibant

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Firazyr.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Firazyr bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Firazyr, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Firazyr, og hvad anvendes det til?

Firazyr er et lægemiddel, der anvendes til behandling af symptomer på anfald af arveligt angioødem

hos voksne, unge og børn på over 2 år. Hos patienter med angioødem kan der opstå hævelser overalt i

kroppen, såsom i ansigtet, ekstremiteterne eller rundt om tarmen, hvilket giver ubehag og smerter.

Anfald af arveligt angioødem kan være livstruende, når de omfatter halsen. Firazyr anvendes hos

patienter hvis angioødem er forbundet med naturligt lave niveauer af et protein kaldet "C1 esterase-

hæmmer".

Firazyr indeholder det aktive stof icatibant.

Da antallet af patienter med angioødem er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Firazyr blev

udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 17. februar 2003.

Hvordan anvendes Firazyr?

Hver fyldt sprøjte med Firazyr indeholder 30 mg icatibant i 3 ml. Lægemidlet gives ved langsom

indsprøjtning under huden, helst i maven. Den anbefalede dosis af Firazyr hos voksne er én injektion

(3 ml). Hvis symptomerne varer ved eller vender tilbage, kan der gives endnu en injektion efter

6 timer. Hvis det er nødvendigt, kan behandlingen gentages en tredje gang efter yderligere 6 timer.

Der må højst gives tre injektioner i løbet af en 24-timers periode.

Dosis til unge og børn afhænger af deres kropsvægt.

Firazyr

EMA/652313/2017

Page 2/3

Lægen kan træffe beslutning om, at patienten eller dennes plejer selv må indsprøjte lægemidlet, når

de er blevet behørigt instrueret heri af en sundhedsfaglig person.

Firazyr udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Firazyr?

Patienter med arveligt angioødem har høje niveauer af et stof kaldet "bradykinin", som medvirker til at

forårsage betændelse og hævelse. Det aktive stof i Firazyr, icatibant, blokerer de receptorer, som

bradykinin normalt binder sig til. Dette blokerer bradykinins aktivitet og bidrager til at lindre

symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Firazyr?

Firazyr viste sig at være effektivt i to hovedundersøgelser hos voksne patienter med arveligt

angioødem i huden eller maven. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på, hvor lang tid

det tog at lindre patientens symptomer. I begge undersøgelser tog det kortere tid at forbedre

symptomerne hos patienter, der fik Firazyr, end det gjorde med sammenligningslægemidlet.

I den første undersøgelse blev Firazyr sammenlignet med tranexamsyre (et andet lægemiddel til

behandling af arveligt angioødem) hos 74 patienter, og i den anden undersøgelse blev Firazyr

sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) hos 56 patienter. Patienternes symptomer

blev lindret gennemsnitligt 2 til 2,5 time, efter de havde fået Firazyr, sammenlignet med 12 timer for

tranexamsyre i den ene undersøgelse og 4,6 timer for placebo i den anden undersøgelse. Firazyr viste

sig også at være effektivt hos de patienter i de to undersøgelser, som havde anfald af angioødem, der

påvirkede halsen.

I en anden undersøgelse, som omfattede 22 unge og børn på over 2 år med arveligt angioødem, blev

symptomerne gennemsnitligt bedre 1 time efter, at patienterne fik Firazyr.

Hvilke risici er der forbundet med Firazyr?

De hyppigste bivirkninger ved Firazyr (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er reaktioner

på injektionsstedet, herunder rødme (erytem), hævelse, brændende fornemmelse, kløe og smerte på

injektionsstedet.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Firazyr fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Firazyr godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Firazyr opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Firazyr.

Det blev påvist, at Firazyr lindrede hævelse i huden og maven samt hævelse i halsen. Det virker

anderledes end andre godkendte behandlinger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Firazyr?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Firazyr.

Firazyr

EMA/652313/2017

Page 3/3

Andre oplysninger om Firazyr

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Firazyr den 11. juli 2008.

Den fuldstændige EPAR for Firazyr findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Firazyr, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Firazyr findes på

agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designations.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information