Firazyr

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-04-2023

Aktiv bestanddel:

icatibant

Tilgængelig fra:

Takeda Pharmaceuticals International AG

ATC-kode:

B06AC02

INN (International Name):

icatibant

Terapeutisk gruppe:

Hjertetapi

Terapeutisk område:

Angioødemer, arvelige

Terapeutiske indikationer:

Firazyr er indiceret til symptomatisk behandling af akutte angreb af arvelig angioødem (HAE) hos voksne (med C1-esterase-hæmmere mangel).

Produkt oversigt:

Revision: 23

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2008-07-11

Indlægsseddel

                27
B. INDLÆGSSEDDEL
28
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
FIRAZYR 30 MG INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING I FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE
icatibant
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Firazyr til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Firazyr
3.
Sådan skal du bruge Firazyr
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Firazyr indeholder det aktive stof icatibant.
Firazyr anvendes til behandling af symptomer på arvelig angioødem
(HAE) hos voksne, unge og børn
i alderen 2 år og opefter.
Ved HAE er koncentrationen i blodet af et stof, der kaldes bradykinin,
øget, og dette fører til
symptomer som hævelser, smerter, kvalme og diarré.
Firazyr blokerer bradykinins aktivitet og standser derfor udviklingen
af flere symptomer under et
HAE-anfald.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FIRAZYR
BRUG IKKE FIRAZYR
-
hvis du er allergisk over for icatibant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Firazyr (angivet i
punkt 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen, før du bruger Firazyr.
-
hvis du lider af angina (nedsat blodgennemstrømning i hjertemusklen).
-
hvis du for nylig har haft et hjerteanfald.
Bivirkningerne forbundet med Firazyr minder om dine sygdomssymptomer.
Tal straks med din læge,
hvis dine anfaldssymptomer bliver værre, efter at du har fået
Firazyr
29
Derudover:
-
du eller din omsorgspe
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver 3 ml fyldt injektionssprøjte indeholder icatibantacetat svarende
til 30 mg icatibant.
Hver ml af opløsningen indeholder 10 mg icatibant.
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske.
Opløsningen er en klar og farveløs væske.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Firazyr er indiceret til symptomatisk behandling af akutte anfald af
hereditært angioødem (HAE) hos
voksne, unge og børn i alderen 2 år og opefter med
C1-esterase-inhibitor-mangel.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Firazyr er beregnet til brug under vejledning fra sundhedspersonale.
Dosering
Voksne
Den anbefalede dosis til voksne er én subkutan injektion af Firazyr
30 mg.
I de fleste tilfælde er en enkelt injektion af Firazyr nok til at
behandle et anfald. Hvis der ikke opnås
tilstrækkelig lindring eller i tilfælde af tilbagevendende
symptomer, kan der indgives endnu en
injektion af Firazyr efter 6 timer. Hvis den anden injektion ikke
giver tilstrækkelig lindring, eller hvis
der observeres tilbagevendende symptomer, kan der indgives en tredje
injektion af Firazyr efter
yderligere 6 timer. Der bør ikke gives mere end 3 injektioner af
Firazyr i løbet af 24 timer.
I de kliniske studier blev der ikke indgivet mere end 8 injektioner af
Firazyr om måneden.
Pædiatrisk population
Den anbefalede dosis Firazyr, baseret på legemsvægt hos børn og
unge (i alderen 2-17 år), er vist i
tabel 1 nedenfor.
3
TABEL 1: DOSERINGSREGIMEN FOR PÆDIATRISKE PATIENTER
LEGEMSVÆGT
DOSIS (INJEKTIONSVOLUMEN)
12-25 kg
10 mg (1,0 ml)
26-40 kg
15 mg (1,5 ml)
41-50 kg
20 mg (2,0 ml)
51-65 kg
25 mg (2,5 ml)
> 65 kg
30 mg (3,0 ml)
I det kliniske studie er der ikke indgivet mere end 1 injektion af
Firazyr pr. HAE-anfald.
Der kan ikke gives nogen anbefaling vedrørende doseringsregimen for
børn 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 21-04-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 06-12-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 21-04-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 21-04-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 06-12-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik