Ezetimib "Mylan" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-02-2021

Aktiv bestanddel:
EZETIMIB
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
C10AX09
INN (International Name):
ezetimibe
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
52429
Autorisation dato:
2014-09-18

Indlægsseddel: Information til patienten

Ezetimib Mylan 10 mg tabletter

ezetimib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Mylan

Sådan skal du tage Ezetimib Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ezetimib Mylan indeholder det aktive stof ezetimib. Ezetimib Mylan bruges til at sænke forhøjet

kolesterol. Ezetimib Mylan sænker den totale koncentration af kolesterol, det "dårlige" kolesterol

(LDL-kolesterol) og fedtstoffer, kaldet triglycerider, i blodet. Desuden øger Ezetimib Mylan det

"gode" kolesterol (HDL-kolesterol).

LDL kolesterol kaldes oftest det ”dårlig” kolesterol, da det danner belægninger i arterievæggene.

Disse belægninger kan gradvist medføre forsnævring af arterierne. Forsnævringen kan nedsætte eller

blokere blodgennemstrømningen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen. Blokeringen af

blodgennemstrømningen kan resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning.

HDL kolestrol kaldes oftest det ”gode” kolesterol, da det hjælper med at forhindre det ”dårlige”

kolesterol i at danne belægninger i arterierne og beskytter mod hjertesygdom.

Triglycerider er en anden form for fedtstof i dit blod, der kan øge risikoen for hjertesygdom.

Ezetimib Mylan virker ved at mindske det kolesterol, der optages i fordøjelseskanalen. Ezetimib

Mylan kan ikke benyttes til at opnå vægttab.

Ezetimib Mylan øger den kolesterolsænkende virkning af statiner, der er medicin, der mindsker det

kolesterol, kroppen selv danner.

Ezetimib Mylan bruges til patienter, der ikke kan kontrollere deres kolesteroltal ved diæt alene. Du bør

fortsætte med at være på en kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin.

Ezetimib Mylan benyttes som supplement til kolesterolsænkende diæt, hvis du har:

Forhøjet kolesterol i blodet (primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke-familiær)).

Sammen med et statin, når dit kolesterol i blodet ikke kan kontrolleres ordentligt med et statin

alene

Alene, når statinbehandlingen ikke er passende eller ikke tåles.

Ved arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), der øger indholdet af kolesterol i

blodet. Du vil også få et statin og kan også få anden behandling.

Hvis du har en hjertesygdom, nedsætter Ezetimib Mylan i kombination med kolesterolsænkende

medicin kaldet statiner, risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, operation for at øge

blodgennemstrømningen til hjertet eller hospitalsindlæggelse på grund af brystsmerter.

Ezetimib Mylan hjælper dig ikke med at tabe i vægt.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Ezetimib Mylan

Hvis du tager Ezetimib Mylan sammen med et statin, bør du læse indlægssedlen for dette bestemte

lægemiddel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ezetimib Mylan:

hvis du er allergisk over for ezetimib eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i afsnit 6).

Tag ikke Ezetimib Mylan sammen med et statin:

hvis du for tiden har leverproblemer

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ezetimib Mylan.

Fortæl din læge om alle helbredsmæssige forhold, også allergier.

Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Ezetimib Mylan sammen med et statin. Dette er

for at kontrollere, hvor godt din lever virker.

Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker, efter du er begyndt at

tage Ezetimib Mylan sammen med et statin.

Hvis du har moderat eller svært nedsat leverfunktion, bør du ikke tage Ezetimib Mylan.

Sikkerheden og virkningen af Ezetimib Mylan taget sammen med fibrater (medicin der sænker

kolesterol) er ikke undersøgt.

Kontakt lægen hvis du har uforklarlige smerter, ømhed eller svaghed i musklerne mens du tager disse

tabletter, især i forbindelse med feber.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge (i alderen 6-17 år), medmindre det er ordineret af en

specialist, da data er utilstrækkelige angående sikkerhed og virkning.

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 6 år, da der ikke foreligger oplysninger vedrørende denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ezetimib Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også håndkøbsmedicin. Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogen af

følgende lægemidler:

ciclosporin (et lægemiddel, der ofte bruges til patienter, der har fået organtransplantation)

warfarin, fenprokumon, acenokumarol eller fluindion (medicin der forhindrer blodpropper

(antikoagulanter))

colestyramin (medicin der sænker kolesterol), fordi det påvirker Ezetimib Mylans virkning

fibrater (bruges også til at sænke kolesterol).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage ikke Ezetimib Mylan sammen med et statin, hvis du er gravid, forsøger at blive

gravid eller tror, du måske er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Ezetimib Mylan sammen

med et statin, skal du stoppe med at tage begge lægemidler og fortælle det til din læge.

Der er ingen erfaringer med brugen af Ezetimib Mylan uden et statin under graviditet.

Du må ikke tage ikke Ezetimib Mylan sammen med et statin, hvis du ammer, fordi man ikke ved, om

medicinen passerer over i modermælken. Du må ikke tage Ezetimib Mylan uden et statin, hvis du

ammer. Spørg din læge til råds.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetimib Mylan forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Det bør

dog tages i betragtning, at nogle kan føle sig svimle, efter de har taget Ezetimib Mylan.

Ezetimib Mylan indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Ezetimib Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonales anvisning. Fortsæt med at tage din

kolesterolsænkende medicin, medmindre din læge beder dig om at stoppe. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Før du begynder at tage Ezetimib Mylan, bør du være på diæt for at sænke dit kolesterol. Du bør

fortsætte med denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager Ezetimib Mylan.

Voksne og unge (10-17 år)

Den anbefalede dosis er én Ezetimib Mylan 10 mg tablet gennem munden én gang dagligt.

Du kan tage Ezetimib Mylan når som helst på dagen. Du kan tage det med eller uden mad.

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Mylan sammen med et statin, kan begge lægemidler tages

samtidigt. I dette tilfælde bør du læse dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det pågældende

lægemiddel.

Hvis din læge har ordineret Ezetimib Mylan sammen cholestyramin eller med en anden type

kolesterolsænkende medicin indeholdende galdesyrebindende middel, bør du tage Ezetimib Mylan

mindst 2 timer før eller 4 timer efter, du har taget det galdesyrebindende middel.

Hvis du har taget for meget Ezetimib Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ezetimib Mylan end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Ezetimib Mylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot din sædvanlige dosis

Ezetimib Mylan på det sædvanlige tidspunkt næste dag.

Hvis du holder op med at tage Ezetimib Mylan

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du holder op med at tage dette lægemiddel, da dit

kolesteroltal kan stige igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen eller tag til den nærmeste skadestue, hvis du har nogle af følgende

alvorlige bivirkninger; hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data), men du kan have brug for lægehjælp:

uforklarlige smerter, ømhed eller svaghed i musklerne. Dette skyldes, at i sjældne tilfælde, kan

muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, medføre nyreskader. Dette kan være

alvorligt og kan blive en livstruende tilstand

allergiske reaktioner, herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der kan medføre

besvær med at trække vejret eller synke (kræver omgående behandling)

betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære mavesmerter

galdesten eller betændelse i galdeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning)

hævet rødt udslæt, nogle gange med runde afgrænsede læsioner

leverbetændelse (som kan medføre træthed, feber, kvalme eller opkastning, generel utilpashed,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, bleg afføring og mørk urin)

Ved brug af Ezetimib Mylan alene er følgende bivirkninger set:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

mavesmerter

diarré

øget luftafgang fra tarmen

træthed.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

forhøjelser i laboratorieblodprøver af leverenzymer eller muskelenzymer

hoste

fordøjelsesbesvær

halsbrand

kvalme

ledsmerter

muskelkramper

nakkesmerter

nedsat appetit

smerter

brystsmerter

hedeture

forhøjet blodtryk.

Når Ezetimib Mylan tages sammen med et statin er yderligere følgende bivirkninger set:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

stigninger i laboratorieblodprøver af leverenzymer

hovedpine

muskelsmerter.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

prikkende fornemmelse

tør mund

mavesmerter, kvalme, opkast med blod, blod fra tarmen

kløe

udslæt

nældefeber

rygsmerter

muskelsvaghed

smerter i arme og ben

usædvanlig træthed eller svaghed

hævelse, især af hænder og fødder.

Bivirkninger set ved brug med eller uden statin:

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

svimmelhed

allergiske reaktioner herunder udslæt og nældefeber

forstoppelse

nedsat antal røde blodlegemer, der kan medføre blå mærker/blødning (trombocytopeni)

prikkende fornemmelse

depression

usædvanlig træthed eller svaghed

kortåndethed.

Når Ezetimib Mylan tages sammen med fenofibrat er følgende bivirkning set:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 Københavns S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet, kartonen eller tabletbeholderen

efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Tabletbeholder: anvendes inden for 100 dage efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ezetimib Mylan indeholder:

Aktivt stof: ezitimib. Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Ezetimib Mylan indeholder

lactosemonohydrat”), natriumlaurilsulfat (E487), croscarmellosenatrium, hypromellose (E464),

crospovidon (Type B), mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Ezetimib Mylan er hvide eller næsten hvide, kapselformede tabletter med afrundede kanter, mærket

med ”M” på den ene side og”EE1” på den anden side.

Ezetimib Mylan 10 mg tabletter findes i blisterpakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 100

tabletter. Perforerede enkeldosis blisterpakninger med 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 tabletter,

kalenderpakninger med 28 og 30 tabletter og plastikbeholder med 14, 28, 50, 56, 84 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postbox 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Irland

eller

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom

Mylan utca 1

Ungarn

eller

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v.d. Hoehe

Benzstrasse 1

Hessen, 61352

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletten

Cypern

Ezetimibe Mylan 10mg Tablets

Danmark

Ezetimib Mylan

Finland

Ezetimibe Mylan

Frankrig

EZETIMIBE MYLAN 10 mg, comprimé

Tyskland

Ezetimib Mylan 10 mg Tabletten

Grækenland

Ezetimibe Mylan 10mg Tablets

Holland

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletten

Irland

Ezetimibe 10 mg Tablets

Italien

Ezetimibe Mylan

Luxembourg

Ezetimibe Mylan 10 mg comprimés

Polen

Ezetimiba Mylan

Slovakiet

Ezetimib Mylan 10 mg tablty

Spanien

Ezetimiba MYLAN 10 mg comprimidos EFG

Storbritannien

Ezetimibe 10 mg Tablets

Sverige

Ezetimibe Mylan

Tjekkiet

Ezetimib Mylan 10 mg, tablety

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020.

5. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Ezetimib "Mylan", tabletter

0.

D.SP.NR.

28790

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ezetimib "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 62 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvid eller næsten hvid, kapselformet tablet med afrundede kanter, mærket med "M" på den

ene side og"EE1" på den anden side, ca. 8,2 mm lang og 4,1 mm bred.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi

Ezetimib "Mylan" administreret samtidig med en HMG-CoA-reduktasehæmmer (statin) er

indiceret som supplerende behandling til diæt for patienter med primær (heterozygot

familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolæmi, der ikke behandles tilstrækkeligt med et

statin alene.

Ezetimib "Mylan" monoterapi er indiceret som supplerende behandling til diæt for

patienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolæmi, der

ikke kan behandles tilstrækkeligt med et statin, eller hvor statin ikke kan tåles.

dk_hum_52429_spc.doc

Side 1 af 21

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Ezetimib ”Mylan” er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se

pkt. 5.1) hos patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og med akut koronarsyndrom

(AKS) i anamnesen, når det er tilføjet til igangværende statinbehandling eller initieret

samtidig med et statin.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Ezetimib "Mylan" administreret samtidig med et statin er indiceret som supplerende

behandling til diæt til patienter med HoFH. Patienterne kan også gives supplerende

behandling (f.eks. LDL-aferese).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal overholde relevant lipidsænkende kostplan og skal fortsætte denne diæt

under behandlingen med Ezetimib "Mylan".

Den anbefalede dosis er en Ezetimib "Mylan" 10 mg tablet daglig.

Når Ezetimib "Mylan" tilføjes til statinbehandling, benyttes enten den anbefalede

initialdosis af det pågældende statin, eller den allerede etablerede højere statindosis

fortsættes. I disse tilfælde skal doseringsvejledningen for pågældende statin følges.

Anvendelse hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

Men henblik på inkrementel reduktion af antallet af kardiovaskulære hændelser hos

patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen kan Ezetimib ”Mylan”

10 mg administreres sammen med et statin med dokumenteret kardiovaskulær fordel.

Samtidig administration med galdesyrebindende lægemidler

Administration af Ezetimib "Mylan" bør ske enten ≥ 2 timer før eller ≥4 timer efter

administration af galdesyrebindende lægemidler.

Anvendelse til ældre

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Anvendelse ved leverinsufficiens

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh

score 5 til 6). Ezetimib "Mylan" bør ikke benyttes til patienter med moderat (Child Pugh

score 7 til 9) eller svær (Child Pugh score > 9) leverinsufficiens (se pkt. 4.4 og 5.2).

Anvendelse ved nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Initiering af behandling skal foretages af specialist.

Børn og unge ≥6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen 6-17 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Når Ezetemib ”Mylan” administreres sammen med et statin, følges doseringsvejledningen

for dette statin til børn.

dk_hum_52429_spc.doc

Side 2 af 21

Børn <6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen < 6 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Til oral administration.

Ezetimib "Mylan" kan administreres på hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, med

eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ved samtidig administration af ezetimib og et statin henvises til produktresuméet for

pågældende lægemiddel.

Behandling med ezetimib samtidig med et statin er kontraindiceret under graviditet og

amning.

Administration af ezetimib sammen med et statin er kontraindiceret hos patienter med

aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedblivende stigninger i serumtransaminaser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Med hensyn til samtidig administration af ezetimib og et statin henvises til

produktresuméet for pågældende lægemiddel.

Leverenzymer

I kontrollerede undersøgelser med patienter, der fik administreret ezetimib samtidig med et

statinpræparat, er der iagttaget efterfølgende transaminasestigninger (≥ 3 gange øvre

normalgrænse). Når ezetimib administreres samtidig med et statinpræparat, bør der

foretages leverfunktionsprøver, når behandlingen påbegyndes og i henhold til de

anbefalinger, der gives for statinpræparatet (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International

Trial), blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt (n=9.067) eller simvastatin

40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på 6,0 år var incidensen af

fortløbende transaminasestigninger (≥3 x ULN) 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3%

for simvastatin (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie, hvor mere end 9000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg daglig (n= 4650)

eller placebo (n= 4620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (> 3 x øvre normalgrænse) 0,7 % for ezetimib i kombination med

simvastatin og 0,6 % for placebo (se pkt. 4.8).

Skeletmuskulatur

Efter markedsføring er der rapporteret tilfælde af myopati og rhabdomyolyse med

ezetimib. De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolyse, tog et statin samtidigt

med ezetimib. Der er imidlertid meget sjældent indberettet rhabdomyolyse i forbindelse

med ezetimib monoterapi, og meget sjældent med tilføjelse af ezetimib til andre

lægemidler, der vides at være forbundet med øget risiko for rhabdomyolyse. Hvis der er

mistanke om myopati baseret på muskelsymptomer, eller hvis dette er bekræftet ved en

koncentration af kreatinfosfokinase (CPK) >10 gange øvre normalgrænse, bør ezetimib,

alle statiner samt alle andre lægemidler, som patienten tager samtidigt, straks seponeres.

dk_hum_52429_spc.doc

Side 3 af 21

Alle patienter, der starter behandling med ezetimib, bør gøres opmærksom på risikoen for

myopati og opfordres til straks at indberette uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller

svaghed (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-

hændelse i anamnesen randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på

6,0 år var incidensen af myopati 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for simvastatin,

hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

kreatinkinase i serum (serum-CK) ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for

ezetimib/simvastatin og 0,2% for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade (se pkt. 4.8).

I et klinisk studie, hvor mere end 9000 patienter med kronisk nyresygdom var randomiseret

til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg daglig (n= 4650) eller placebo

(n= 4620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af myopati/rhabdomyolyse

0,2 % for ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1 % for placebo (se pkt. 4.8).

Leverinsufficiens

På grund af den ukendte effekt af den øgede optagelse af ezetimib hos patienter med

moderat eller svær leverinsufficiens, frarådes ezetimib til disse patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og effekt af ezetimib hos patienter i alderen 6-10 år med heterozygot familiær

eller non-familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en 12-ugers placebo-kontrolleret

klinisk undersøgelse. Effekten af ezetimib for behandlingsperioder > 12 uger er ikke blevet

undersøgt i denne aldersgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Ezetimib er ikke blevet undersøgt hos patienter yngre end 6 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetemib og simvastatin hos patienter i

alderen 10-17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en

kontrolleret klinisk undersøgelse af unge drenge (Tanner Stage II eller derover) og hos

piger mindst ét år efter menarche.

I denne begrænsede, kontrollerede undersøgelse var der generelt ingen påviselig effekt på

vækst eller kønsmodenhed hos unge drenge eller piger eller på længden af

menstruationscyklus hos piger. Ezetimibs effekt på vækst og kønsmodenhed i en

behandlingsperiode på >33 uger er dog ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetemib og simvastatin i doser på over

40 mg er ikke undersøgt hos patienter i alderen 10-17 år.

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af ezetemib og simvastatin er ikke

undersøgt hos pædiatriske patienter < 10 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Langtidseffekten af behandling med ezetemib hos patienter under 17 år til reduktion af

morbiditet og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

dk_hum_52429_spc.doc

Side 4 af 21

Fibrater

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetemib og fibrater er ikke fastslået.

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der behandles med ezetimib og

fenofibrat, er galdeblæreundersøgelser påkrævede, og behandlingen bør seponeres (se

pkt. 4.5 og 4.8).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når ezetimib initieres ved samtidig brug af ciclosporin.

Ciclosporinkoncentrationerne bør overvåges hos patienter, der får både ezetimib og

ciclosporin (se pkt. 4.5).

Antikoagulanter

Hvis ezetimib tilføjes til warfarin, en anden cumarin-antikoagulant eller fluindion, bør

hensigtsmæssig monitorering af International Normaliseret Ratio (INR) foretages (se

pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Ezetimib "Mylan" indeholder lactose. Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerance,

Lapp lactasemangel eller glucose-galactose malabsorption bør ikke anvende denne

medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i prækliniske undersøgelser vist, at ezetimib ikke inducerer lægemiddel-

metaboliserende cytokrom-P450-enzymer. Der er ikke iagttaget klinisk signifikante

farmakokinetiske interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at metaboliseres

via cytokrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 og 3A4 eller N-acetyltransferase. I kliniske

interaktionsundersøgelser påvirkede ezetimib ikke farmakokinetikken af dapson,

dextrometorphan, digoxin, oral antikonception (ethinylestradiol og levonorgestrel),

glipizid, tolbutamid eller midazolam ved samtidig administration. Cimetidin påvirkede ved

samtidig administration ikke biotilgængeligheden af ezetimib.

Antacida

Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib, men

påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Cholestyramin

Samtidig behandling med cholestyramin nedsatte det gennemsnitlige areal under kurven

(AUC) af total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55 %. Den trinvise

reduktion af low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C) opnået ved tillæg af ezetimib til

cholestyramin kan mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

Fibrater

Hos patienter, der behandles med fenofibrat og ezetimib bør lægen være opmærksom på

den mulige risiko for cholelithiasis og galdeblæresygdom (se pkt. 4.4 og 4.8).

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der behandles med ezetimib og

fenofibrat, er galdeblæreundersøgelser påkrævede, og behandlingen bør seponeres (se

pkt. 4.8).

dk_hum_52429_spc.doc

Side 5 af 21

Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af total-

ezetimib (ca. 1,5 henholdsvis 1,7 gange).

Samtidig administration af ezetimib og andre fibrater er ikke undersøgt.

Fibrater kan øge kolesteroludskillelsen i galden, medførende cholelithiasis. I dyreforsøg

øgede ezetimib i nogle tilfælde kolesterol i galden, men ikke hos alle arter (se pkt. 5.3). Det

kan ikke udelukkes, at den terapeutiske brug af ezetimib er forbundet med litogen risiko.

Statiner

Der er ikke iagttaget klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner ved samtidig

administration med ezetimib og atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin,

fluvastatin eller rosuvastatin.

Ciclosporin

I en undersøgelse af otte post nyretransplanterede patienter med kreatininclearance på >

50 ml/min på en stabil dosis af ciclosporin, resulterede en enkeltdosis på 10 mg ezetimib i

en forøgelse i gennemsnitlig AUC for total-ezetimib på 3,4 gange (interval 2,3 til

7,9 gange) i forhold til en rask kontrolgruppe, der i en anden undersøgelse (n= 17) fik

ezetimib alene.

I en anden undersøgelse viste en nyretransplanteret patient med svær nyreinsufficiens, der

fik ciclosporin og flere andre slags medicin, en 12 gange større eksponering for total-

ezetimib end samtidige kontrolpersoner, der kun fik ezetimib. I en

overkrydsningsundersøgelse over to perioder hos 12 raske personer medførte daglig

administration af 20 mg ezetimib i otte dage sammen med en enkelt 100 mg dosis

ciclosporin på dag 7 en gennemsnitlig 15 % forøgelse i AUC for ciclosporin (interval: 10

% fald til 51 % øgning) i forhold til en enkeltdosis ciclosporin alene på 100 mg. Der er

ikke udført en kontrolleret undersøgelse af effekten af samtidigt administreret ezetimib på

ciclosporineksponering hos nyretransplanterede patienter. Der bør udvises forsigtighed, når

ezetimib initieres ved brug af ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationerne bør overvåges hos

patienter, der får ezetimib og ciclosporin (se pkt. 4.4).

Antikoagulanter

I en undersøgelse med 12 raske voksne mænd havde samtidig administration af ezetimib

(10 mg én gang dagligt) ikke nogen signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin

og protrombintiden. Efter markedsføring har der imidlertid været rapporteret om øget

International Normalised Ratio (INR) hos patienter, hvor ezetimib blev føjet til warfarin

eller fluindion. Hvis ezetimib føjes til warfarin, en anden cumarin-antikoagulant eller

fluindion, bør hensigtsmæssig overvågning af INR foretages (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Samtidig administration af ezetimib med et statin er kontraindiceret under graviditet og

amning (se pkt. 4.3), se produktresuméet for pågældende statin.

Fertilitet

Der er ingen data fra kliniske forsøg vedrørende ezetimibs virkning på fertiliteten hos

dk_hum_52429_spc.doc

Side 6 af 21

mennesker. Ezetimib havde ingen virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

Graviditet

Ezetimib bør kun gives til gravide kvinder på tvingende indikation. Der findes ingen

tilgængelige kliniske data om brug af ezetimib under graviditet. Dyreundersøgelser med

brug af ezetimib som monoterapi tyder ikke på direkte eller indirekte skadelig effekt på

graviditet, embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Ezetimib bør ikke benyttes under amning. Undersøgelser af rotter har vist, at ezetimib

udskilles i brystmælk. Det vides ikke, om ezetimib udskilles i human modermælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der dog tages

hensyn til, at svimmelhed har været rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Kliniske undersøgelser

og erfaring efter markedsføring

I kliniske undersøgelser af op til 112 ugers varighed blev ezetimib 10 mg daglig givet

alene til 2.396 patienter eller med et statin til 11.308 patienter eller i kombination med

fenofibrat til 185 patienter. Bivirkningerne var som regel milde og forbigående. Den

overordnede forekomst af indberettede bivirkninger var sammenlignelig for ezetimib og

placebo. Derudover var seponeringsraten på grund af bivirkninger sammenlignelig for

ezetimib og placebo.

Ezetimib administreret alene eller sammen med et statin

Følgende bivirkninger sås hos patienter, der blev behandlet med ezetimib (N=2.396) og

med højere incidens end placebo (N=1.159), eller hos patienter, der blev behandlet med

ezetimib sammen med et statin (N=11.308) og med højere incidens, end når statin blev

administreret alene (N=9.361). Bivirkninger efter markedsføring kommer fra

indrapportering om ezetimib, der enten er administreret alene eller sammen med et statin.

Frekvens blev defineret som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Ezetimib monoterapi

Almindelig

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit.

Vaskulære sygdomme

Hedeture, hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Abdominale smerter, diaré,

flatulens

Dyspepsi, gastroøsofageal

reflux, kvalme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi, muskelspasmer,

nakkesmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

Træthed

Brystsmerter, smerter

dk_hum_52429_spc.doc

Side 7 af 21

administrationsstedet

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT;

øget CPK; stigning i

gamma-

glutamyltransferase;

unormal leverfunktionstest

Yderligere bivirkninger ved administration af ezetimib sammen med et statin

Almindelig

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Paræstesi

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed, gastritis

Hud og subkutane væv

Pruritus, udslæt, urticaria

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Rygsmerter,

muskelsvækkelse, smerter i

ekstremiteter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni, perifert ødem

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT

Erfaring efter markedsføring (med eller uden et statin)

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed, herunder udslæt, urticaria,

anafylaksi og angioødem

Psykiske forstyrrelser

Depression

Nervesystemet

Svimmelhed, paræstesi

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Pankreatitis, obstipation

Lever og galdeveje

Hepatitis, cholelithiasis, cholecystitis

Hud og subkutane væv

Erythema multiforme

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi, myopati/rhabdomyolyse (se pkt. 4.4)

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Asteni

Administration af ezetimib sammen med et fenofibrat

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter

I en multi-center, dobbeltblind, placebokontrolleret klinisk undersøgelse med patienter

med kombineret hyperlipidæmi blev 625 patienter behandlet i op til 12 uger og

576 patienter i op til 1 år. I denne undersøgelse gennemgik 172 patienter i behandling med

ezetimib og fenofibrat 12 ugers behandling, og 230 patienter i behandling med ezetimib og

fenofibrat (herunder 109, der fik ezetimib alene i de første 12 uger) gennemgik 1 års

dk_hum_52429_spc.doc

Side 8 af 21

behandling. Denne undersøgelse var ikke designet til at sammenligne usædvanlige

hændelser i behandlingsgrupperne. Incidensraterne (95 %-konfidensinterval) for klinisk

vigtige forøgelser (> 3 gange øvre normalgrænse, gentagende) i serumtransaminaser var

hhv. 4,5 % (1,9; 8,8) og 2,7 % (1,2; 5,4) for fenofibratmonoterapi hhv. ezetimib

administreret samtidigt med fenofibrat, justeret for behandlingsdosis. Tilsvarende

incidensrater for colecystectomi var hhv. 0,6 % (0,0; 3,1) for fenofibratmonoterapi

henholdsvis 1,7 % (0,6; 4,0) for ezetimib administreret samtidigt med fenofibrat (se

pkt. 4.4 og 4.5).

Pædiatrisk population

(6 til 17 år)

I en undesøgelse med børn (6-10 år) med heterozygot familiær eller non-familiær

hyperkolesterolæmi (n= 138) blev der hos 1,1 % (1 patient) af ezetimib-patienterne set

stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥ 3x den øvre normalgrænse, gentagende)

sammenlignet med 0 % i placebo-gruppen. Der var ingen stigning i CPK (≥ 10x den øvre

normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

I en særskilt undersøgelse af børn og unge (10-17 år) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n= 248) blev der hos 3 % (4 patienter) af ezetimib/simvastatin-

patienterne iagttaget stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥ 3 gange øvre normalgrænse,

gentagende) i forhold til 2 % (2 patienter) i den gruppe, der fik simvastatin monoterapi;

disse tal var 2 % (2 patienter) henholdsvis 0 % med hensyn til stigning i CPK (≥ 10 gange

øvre normalgrænse). Der er ikke indberettet tilfælde af myopati.

Disse undersøgelser var ikke egnet til sammenligning af sjældne bivirkninger.

Patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

I IMPROVE-IT-studiet (se pkt. 5.1) med 18.144 patienter, der blev behandlet med enten

ezetimib/simvastatin 10/40 mg (n=9.067; hvoraf 6% blev optitreret til ezetimib/simvastatin

10/80 mg) eller simvastatin 40 mg (n=9.077; hvoraf 27% blev optitreret til simvastatin

80 mg), var sikkerhedsprofilerne ens i en median opfølgningsperiode på 6,0 år.

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var 10,6% for patienter, der blev

behandlet med ezetimib/simvastatin, og 10,1% for patienter, der blev behandlet med

simvastatin. Incidensen af myopati var 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for

simvastatin, hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

serum-CK ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende observationer af CK ≥5 og <10

gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for ezetimib/simvastatin og 0,2% for

simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -

smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på nyreskade, ≥5 gange ULN og <10

gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder med tegn på nyreskade eller CK

≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade. Incidensen af fortløbende transaminasestigninger

(≥3 x ULN) var 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for simvastatin (se pkt. 4.4).

Galdeblærerelaterede bivirkninger blev rapporteret i 3,1% versus 3,5% af patienterne, som

fik hhv. ezetimib/simvastatin og simvastatin. Incidensen af hospitalsindlæggelser pga.

kolecystektomi var 1,5% i begge behandlingsgrupper. Cancer (defineret som en hvilken

som helst ny malignitet) blev diagnosticeret i løbet af studiet hos hhv. 9,4% versus 9,5%.

Patienter med kronisk nyresygdom

I SHARP-studiet (Study of Heart and Renal Protection) (se pkt. 5.1) med mere end 9000

patienter, der blev behandlet med en fast dosiskombination med ezetimib 10 mg og

simvastatin 20 mg daglig (n=4650) eller placebo (n=4620), var sikkerhedsprofilerne

sammenlignelige i den gennemsnitlige follow-up periode på 4,9 år. I denne undersøgelse

blev kun alvorlige bivirkninger samt seponering på grund af bivirkninger registreret.

dk_hum_52429_spc.doc

Side 9 af 21

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var sammenlignelig (10,4 % hos de

patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin, 9,8 % hos

patienter, der fik placebo). Incidensen af myopati/rhabdomyolyse var 0,2 % hos patienter,

der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1 % hos patienter,

der fik placebo. Vedvarende transaminasestigninger (> 3 x øvre normalgrænse) forekom

hos 0,7 % af de patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin

sammenlignet med 0,6 % af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). I denne undersøgelse

var der ingen statistisk signifikante stigninger i incidensen af præ-specificerede

bivirkninger, herunder cancer (9,4 % for ezetimib i kombination med simvastatin, 9,5 %

for placebo), hepatitis, colecystectomi eller komplikationer til galdesten eller pankreatitis.

Laboratorieværdier

I kontrollerede kliniske monoterapiundersøgelser svarede forekomsten af klinisk

betydelige stigninger i serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT ≥ 3 gange øvre

normalgrænse, gentagende) ved ezetimib (0,5 %) til placebokoncentration (0,3 %). I

kliniske undersøgelser af samtidig administration med et statin var forekomsten 1,3 % for

patienter, der er behandlet med ezetimib i kombination med et statin og 0,4 % for patienter,

der er behandlet med et statin alene. Disse stigninger var generelt asymptomatiske, ikke

forbundne med cholestasis og normaliseredes efter seponering af behandling eller ved

fortsat behandling (se pkt. 4.4).

I kliniske undersøgelser er der rapporteret om CPK >10 gange øvre normalgrænse for 4 af

1674 (0,2 %) patienter, der fik ezetimib alene mod 1 af 786 (0,1 %) patienter, der fik

placebo, og for 1 af 917 (0,1 %) patienter, der fik ezetimib sammen med et statin mod 4 af

929 (0,4 %) patienter, der fik et statin alene. Der var ingen større forekomst af myopati

eller rhabdomyolyse forbundet med ezetimib i forhold til den relevante kontrolgruppe

(placebo eller statin alene) (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I kliniske undersøgelser var administration af ezetimib 50 mg/dag i op til 14 dage til 15

raske forsøgspersoner eller 40 mg/dag til 18 patienter med primær hyperkolesterolæmi i op

til 56 dage generelt veltolereret. Der er ikke iagttaget toksicitet hos dyr efter orale

enkeltdoser af ezetimib på 5000 mg/kg til rotter og mus og 3000 mg/kg til hunde.

Der er indberettet få tilfælde af overdosering med ezetimib, hvoraf de fleste ikke har været

forbundet med bivirkninger. De indberettede bivirkninger har ikke været alvorlige. I

tilfælde af overdosering bør symptomatisk og understøttende behandling initieres.

4.10

Udlevering

dk_hum_52429_spc.doc

Side 10 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information