Epirubicin "Teva" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-08-2017

Aktiv bestanddel:
EPIRUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
L01DB03
INN (International Name):
epirubicin hydrochloride
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42469
Autorisation dato:
2009-01-13

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Epirubicin Teva, 2 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opløsning

epirubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Epirubicin Teva

Sådan bliver du behandlet med Epirubicin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægemiddelgruppe

Epirubicin hører til gruppen af cytostatiske midler (lægemidler mod kræft).

Epirubicin sørger for, at kræftcellerne ikke kan vokse mere, hvilket til sidst dræber dem.

Epirubicin Teva anvendes til:

brystkræft

mavekræft.

Epirubicinhydrochlorid anvendes også direkte i blæren til behandling af tidlig (overfladisk)

urinblærekræft og hjælper med at forebygge tilbagefald af blærekræft efter en operation.

Epirubicin anvendes ofte samtidig med andre lægemidler mod kræft (i såkaldt

kombinationskemoterapi).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Epirubicin Teva

Du vil ikke få Epirubicin Teva:

hvis du er

allergisk

over for epirubicin, lignende lægemidler (kaldet antracykliner eller

antracenedioner, se nedenfor) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Epirubicin Teva (angivet i

punkt 6).

hvis du

ammer

Afhængigt af, hvordan lægemidlet bliver givet til dig, vil du IKKE få Epirubicin Teva i følgende

situationer:

I en vene (intravenøst):

hvis du

tidligere er blevet behandlet med høje doser

af anden kræfthæmmende medicin,

herunder doxorubicin og daunorubicin, som hører til samme gruppe lægemidler som Epirubicin

Teva (kaldet

antracykliner

). De har lignende bivirkninger (herunder hjertepåvirkningerne).

hvis du har lidt af eller på nuværende tidspunkt lider af

hjerteproblemer.

hvis du har

lavt blodtal

hvis du har alvorlig

nedsat leverfunktion.

hvis du lider af en

akut alvorlig infektion.

Direkte ind i blæren (intravesikalt):

hvis kræften er trængt igennem blærevæggen

hvis du har en infektion i urinvejene

hvis du har smerter eller betændelse i blæren

hvis din læge har besvær med at indsætte et kateter (rør) i din blære

hvis der er en stor mængde urin tilbage i blæren, efter du har prøvet at tømme den

hvis der er blod i din urin

hvis du har indsnævret blære

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Epirubicin Teva:

hvis du er

ældre

eller et

barn

på grund af den øget risiko for alvorlige hjertebivirkninger. Din

hjertefunktion vil blive undersøgt før og efter behandling med epirubicin.

hvis du tidligere har haft

problemer med hjertet,

eller hvis du har sådanne problemer på

nuværende tidspunkt. Du bør fortælle det til din læge. Epirubicin-dosen skal muligvis justeres.

Din læge vil regelmæssigt undersøge, om dit hjerte virker, som det skal.

hvis du

tidligere er blevet behandlet

med lægemidler mod kræft (såsom doxorubicin eller

daunorubicin, antracenedionderivater eller trastuzumab), eller hvis du har fået stråling i

brystområdet, da risikoen for alvorlige hjertebivirkninger er større. Fortæl det til din læge, da

dette har indvirkning på den samlede dosis epirubicin, du vil få.

hvis du har en

lever- eller nyrelidelse

. Dette kan give øgede bivirkninger. Både nyre- og

leverfunktionen vil blive undersøgt regelmæssigt, og om nødvendigt vil dosen blive justeret.

hvis du

vil have børn

. Både mænd og kvinder skal anvende effektive præventionsformer både

under og i 6 måneder efter behandlingen. Mænd bør få information om muligheden for at

opbevare sæd ved hjælp af nedfrysning inden behandlingen.

hvis du lider af

infektioner eller blødninger

. Epirubicin kan påvirke knoglemarven. Antallet af

hvide blodlegemer i dit blod vil blive reduceret, hvilket gør dig mere modtagelig for

infektioner. Blødninger kan forekomme lettere. Disse bivirkninger er forbigående. Reduktionen

af antallet af hvide blodlegemer er størst 10-14 dage efter indgivelsen, og antallet vender

sædvanligvis tilbage til normalen 21 dage efter indgivelse. Din læge vil kontrollere dit blod

med jævne mellemrum.

hvis du for nylig har fået eller gerne vil have en

vaccination

Vær særligt forsigtig under behandling med Epirubicin Teva:

i forhold til at undersøge niveauet af urinsyre i dit blod. Din læge vil undersøge dette.

hvis der dannes blodpropper i dine blodårer, hvilket kan føre til en betændelseslignende tilstand

i en vene eller tilstopning af en blodåre i lungerene.

hvis du har alvorlig betændelse eller sår i din mund.

hvis du får en

brændende fornemmelse

på indgivelsesstedet. Dette kunne tyde på, at epirubicin

lækker uden for blodkarret. Underret din læge om dette.

Brug af anden medicin sammen med Epirubicin Teva

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager/bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

En interaktion betyder, at lægemidler, der anvendes sammen, kan påvirke hinandens virkning og/eller

bivirkninger. En interaktion kan opstå ved samtidig brug af denne opløsning og:

tidligere eller samtidig indgivelse af andre produkter, der er beslægtede med epirubicin

(såkaldte antracykliner (for eksempel de kræfthæmmende lægemidler

mitomycin-C

dacarbazin

dactinomycin

og cyclophosphamid

andre lægemidler

, der kan påvirke

hjertet

(for eksempel den kræfthæmmende medicin

5-fluoruracil

cyclophosphamid

cisplatin

taxaner, trastuzumab

); skaderne på hjertet kan øges. Ekstra overvågning af hjertet er i det

tilfælde nødvendig.

epirubicin kan øge virkningen af strålingen, og selv efter nogen tid efter stråling kan det give

alvorlige bivirkninger på det bestrålede område.

rifampicin

(lægemiddel til behandling af tuberkulose) og

barbiturater

(lægemidler mod

søvnløshed og epilepsi, for eksempel phenobarbital); disse lægemidler nedsætter mængden af

epirubicin i blodet, hvilket kan føre til, at virkningen af epirubicin nedsættes.

paclitaxel

docetaxel

(lægemidler mod nogle former for kræft); når paclitaxel gives før

epirubicin, eller når docetaxel gives umiddelbart efter epirubicin, stiger mængden af epirubicin

i blodet, hvilket kan give øgede bivirkninger.

dexverapamil

(et lægemiddel til behandling af nogle hjertelidelser); når det bruges sammen

med epirubicin, kan det have en negativ effekt på knoglemarven.

interferon a2b

(et lægemiddel, der bruges ved nogle former for kræft og lymfomer og nogle

former for leverbetændelse).

quinin

(et lægemiddel til behandling af malaria og til benkramper); quinin kan gøre fordelingen

af epirubicin i kroppen hurtigere, hvilket kan have en negativ effekt på de røde blodlegemer.

dexrazoxan

(et lægemiddel, der sommetider bruges med doxorubicin for at reducere risikoen

for hjerteproblemer); den periode, hvor epirubicin er til stede i kroppen, kan reduceres, hvilket

kan føre til, at epirubicins virkning nedsættes.

cimetidin

(et lægemiddel, der reducerer mavesyre); mængden af epirubicin i blodet øges,

hvilket kan føre til øgede bivirkninger.

tidligere eller samtidig behandling med andre produkter, som påvirker knoglemarven (for

eksempel

andre produkter til behandling af kræft, sulfonamid, chloramphenicol,

diphenylhydantoin, amidopyrinderivat, midler mod bestemte virusser

); dannelsen af

blodceller kan blive forstyrret.

produkter, der forårsager hjertesvigt.

produkter, der påvirker leverfunktionen

; leverens nedbrydning af epirubicin kan blive

påvirket, hvilket kan betyde, at epirubicins virkning reduceres, eller at bivirkningerne øges.

levende vacciner

; der er risiko for uhelbredelig sygdom, og denne kombination anbefales

derfor ikke.

cyclosporin

(et lægemiddel, der undertrykker immunsystemet); immunsystemet kan blive for

undertrykt.

Brug af Epirubicin Teva sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke inden for 12 timer inden anvendelse, når epirubicin skal indgives i blæren.

Graviditet , amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet og frugtbarhed

Lægemidler mod kræft gives kun under graviditet i ekstreme tilfælde. Fordelene for moderen skal

opvejes mod den mulige risiko for det ufødte barn. I dyreforsøg viste epirubicin sig at være skadelig

for fostret og forårsagede misdannelser.

Både mænd og kvinder skal anvende sikre former for prævention (p-piller, kondom) både under og i 6

måneder efter anvendelse af denne medicin for at forebygge graviditet.

Du skal også undgå at blive gravid, hvis din partner bliver behandlet med epirubicin.

Hvis du bliver gravid under behandling med epirubicin, anbefales det, at du får genetisk rådgivning.

Mænd, som gerne vil have børn i fremtiden, skal søge rådgivning om at få frosset sæd ned, inden

behandlingen med epirubicin indledes.

Amning

Det vides ikke, om epirubicin udskilles i modermælken. Du skal afbryde amningen, inden du bliver

behandlet med Epirubicin Teva. Spørg din læge eller sundhedspersonlae om råd før du får medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Da mange mennesker oplever kvalme eller skal kaste op under behandlingen, kan det ikke anbefales at

køre bil eller betjene maskiner.

Epirubicin Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 3,5 mg natrium pr. ml injektions- og infusionsvæske, opløsning. Hvis

du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan bliver du behandlet med Epirubicin Teva

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Du vil kun få Epirubicin Teva under tilsyn af en læge, der er specialiseret i denne type behandling.

Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl.

Den dosis, du får, vil afhænge af den type kræft, du har, dit helbred, din alder, hvor godt din lever

fungerer og anden medicin, du tager.

Når lægemidlet gives via venen

Dosisplanen bestemmes ud fra din generelle helbredstilstand og eventuel tidligere behandling, og din

højde og vægt tages med i beregningen. Mængderne i dosisplanen er angivet i antal milligram pr.

kvadratmeter legemsoverflade. Dette lægemiddel vil blive indgivet som en injektion i en vene i 3-5

minutter eller som en infusion i en vene i maksimalt 30 minutter.

Hvis der kun indgives epirubicin hydrochlorid uden anden kræftmedicin, er den anbefalede dosis 60-

90 mg/m

legemsoverflade. Denne dosis gives som en enkelt dosis eller fordeles over 2-3 dage i træk.

Dette gentages hver 21. dag. Dosis reduceres, hvis der samtidig gives andre former for kræftmedicin.

Indgivelsen sker via et kateter eller sidekateter af en frit løbende infusion eller en fysiologisk

saltopløsning eller glucose (sukkeropløsning).

Højere doser kan gives til behandling af brystkræft (100-120 mg/m

legemsoverflade).

Når lægemidlet gives via blæren

Lægemidlet kan gives direkte ind i blæren (til behandling af blærekræft) ved hjælp af et kateter. Hvis

denne fremgangsmåde anvendes, må du ikke drikke væske i 12 timer inden behandlingen, så din urin

fortynder medicinen for meget. Den opløste medicin skal holdes i din blære i 1-2 timer efter

indgivelse. Du skal ændre stilling ind imellem for at sikre, at medicinen når alle dele af din blære.

Når du tømmer blæren efter indgivelse af medicinen, skal du sikre, at din urin ikke kommer i kontakt

med din hud. Hvis dette sker, skal du vaske kontaktstedet grundigt med vand og sæbe, men skrub

ikke.

Mens du får epirubicin, vil lægen tage blodprøver for at måle medicinens virkning. Dette er for at

måle virkningen af lægemidlet. Din læge vil også udføre undersøgelser for at se, hvordan dit hjerte

fungerer. Både blodprøver og hjertefunktionstest udføres før og under behandling med epirubicin.

Hvis du har fået for meget Epirubicin Teva injektions- og infusionsvæske, opløsning

Da denne medicin gives af sundhedspersonale, er risikoen for en overdosis usandsynlig. Kontakt

omgående lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Epirubicin Teva.

Hvis du har glemt at få Epirubicin Teva

Da denne medicin gives af sundhedspersonale, er det usandsynligt, at en dosis bliver glemt.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at bruge Epirubicin Teva

Tal med lægen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Flere end 10 % af behandlede patienter kan forventes at få bivirkninger. De mest almindelige

bivirkninger er nedsat produktion af blodlegemer, bivirkninger i mave-tarmkanalen, appetitløshed,

hårtab og infektion.

Følgende bivirkninger kan forekomme, blandt andre:

Meget almindelig:

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Fald i produktionen af blodceller (hvilket resulterer i mangel på hvide blodlegemer, røde

blodlegemer, blodplader) som medfører en øget følsomhed over for infektioner og blodmangel.

Hårtab (hos 60-90 % af de behandlede patienter. Det omfatter manglende skægvækst hos

mænd. Hårtab er dosisafhængigt og i de fleste tilfælde forbigående).

Rødfarvning af urinen i 1 til 2 dage efter indgivelse.

Almindelig:

kan forekomme hos op til 1ud af 10 personer

Infektion

Hedeture

Nedsat appetit, dehydrering

Betændelse i slimhinder (kan forekomme 5-10 dage efter behandlingens start), betændelse i

slimhinderne i spiserøret, betændelse i slimhinderne i munden, opkastning, diarré, som kan

medføre dehydrering, kvalme (kvalme og opkastning opstår oftest inden for de første 24 timer

(hos næsten alle patienter))

Rødme ved infusionsstedet.

Blærebetændelse, sommetider med blødning, lokale reaktioner såsom en brændende

fornemmelse og hyppig trang til at lade vandet er observeret efter indgivelse i blæren.

Ikke almindelig:

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Blå mærker og en tendens til at bløde (på grund af mangel på blodplader).

Rødme langs blodårerne, betændelse i blodåren med dannelse af en blodprop, der ofte føles

som en smertefuld noget hård streng med rød hud over.

Sjælden:

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Bestemte former for kræft i blodet

Alvorlig øjeblikkelig overfølsomhedsreaktion med eller uden chok, herunder udslæt på huden

og kløe; feber og kuldegysninger.

Øget niveau af urinsyre i blodet

Svimmelhed

Nedsat hjerteeffekt med tilstopning af blodet (hjertesvigt) som resultat heraf, hjertesvigt

(åndedrætsbesvær; væskeansamling i hele kroppen, leverforstørrelse, væskeansamling i maven,

væskeansamling i lungerne, unormal hjerterytme (galoperende rytme) kardiotoksicitet (f.eks.

ændringer i EKG, uregelmæssig puls, hjertemuskelsygdom), øget hjertefrekvens, der opstår fra

de nedre hjertekamre, langsom puls, blokering af impulsoverledning i hjertet.

Udslæt på huden med dannelse af små buler (nældefeber) eller med alvorlig kløe, rødme langs

blodåren, der blev brugt til injektionen

Udeblivende menstruation, manglende sædceller i sæden

Utilpashed, svaghed, (meget høj) feber, kuldegysninger

Ændring i niveauet af visse enzymer

Ikke kendt:

hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data

Blodforgiftning og chok som følge af et fald i produktionen af blodceller, lungebetændelse

Blødning, mangel på ilt i vævet

En bestemt nervelidelse, hovedpine

Øjenbetændelse

Chok, dannelse af blodpropper, herunder dannelse af blodpropper i lungerne (i meget sjældne

tilfælde har dette resulteret i dødsfald).

Nedbrydning af mundhuleslimhinden, mundsår, smerter i munden, brændende fornemmelse i

slimhinderne, blødning i munden og misfarvning af mundhulen

Lokale reaktioner, udslæt, kløe, hudforandringer, rødme, blussen, forandringer i hud og negle

(øget pigmentering), lysfølsomhed eller allergisk reaktion i tilfælde af bestråling.

Øget proteinmængde i urinen hos patienter, som fik en høj dosis

Lokale smerter, alvorlig cellulitis (betændelse i cellevævet), vævsnekrose (vævsdød),

forhærdning af blodårernes vægge som følge af utilsigtet indsprøjtning uden for blodåren

Nedsat blodmængde, der pumpes ud af et hjertekammer ved hvert hjerteslag

Når lægemidlet gives via blæren:

Alvorlige bivirkninger, som påvirker hele kroppen, og allergiske

reaktioner er sjældne, når Epirubicin Teva indgives i blæren.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar dette lægemiddel i køleskab (2-8 °C).

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

Efter første åbning skal produktet anvendes straks.

Der er vist kemisk og fysisk brugsstabilitet som følger:

Viaflo-pose (ikke-pvc)

Køleskab

2-8 °C

Stuetemperatur

15-25 °C, omgivende lys

NaCl 0,9 % til injektion

28 dage

14 dage

Glucose 5 % til injektion

28 dage

28 dage

Polypropylen-sprøjte

Køleskab

2-8 °C

Stuetemperatur

15-25 °C, omgivende lys

NaCl 0,9 % til injektion

28 dage

14 dage

Vand til injektion

28 dage

7 dage

Ufortyndet

28 dage

14 dage

Set fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med

det samme, er brugsopbevaringstiden og forholdene inden brug brugerens ansvar og vil normalt ikke

være over 24 timer ved 2-8 ºC.

Opbevaring af injektionsopløsningen ved nedkølede forhold kan resultere i dannelse af et geleret

produkt. Dette gelerede produkt vil vende tilbage til at være en let viskøs til flydende opløsning efter

to til maksimalt fire timers ligevægt ved en kontrolleret stuetemperatur (15-25 ºC).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epirubicin Teva indeholder:

aktivt stof: epirubicinhydrochlorid; 1 ml indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid.

øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Epirubicin Teva er et lægemiddel i form af en klar rød injektions- og infusionsvæske, opløsning. Det

leveres i injektionshætteglas i glas med 5 ml (10 mg), 10 ml (20 mg), 25 ml (50 mg), 75 ml (150 mg)

eller 100 ml (200 mg) injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml

Danmark

Epirubicin Teva

Estland

Epirubicin Teva süste- või infusioonilahus

Frankrig

EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion

Grækenland

Epirubicin HCl / PCH, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση 2 mg/ml

Holland

Epirubicine HCl Pharmachemie 2 mg/ml oplossing voor injectie of intraveneuze

infusie

Italien

Epirubicina Teva 2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Luxembourg

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml

Norge

Epirubicin Teva 2 mg/ml injeksjons/infusjonsvæske, oppløsning

Portugal

Epirrubicina Teva Solução injectável ou para perfusão

Rumænien

Epirubicina Teva 2 mg/ml solutie injectabila/perfuzabila

Slovenien

Epirubicin Teva 2 mg/ml, raztopina za injiciranje ali infundiranje

Spanien

Epirubicina Teva 2mg/ml solución para inyección ó perfusión EFG

Storbritannien

Epirubicin 2mg/ml solution for injection or infusion

Sverige

Epirubicin Teva 2 mg/ml injektions/infusionsvätska, lösning

Tyskland

Epi Teva 2 mg/ml Injektionslösung oder Infusionslösung

Ungarn

Epirubicin-Teva 2mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 04/2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

TILBEREDNINGSVEJLEDNING TIL ANVENDELSE MED EPIRUBICIN TEVA

INJEKTIONS- OG INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt, at du læser hele indholdet af denne procedure inden tilberedning af Epirubicin Teva

injektions- og infusionsvæske, opløsning.

1.

FORMULERING

Epirubicinhydrochlorid 2 mg pr. ml injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Hjælpestoffer:

natriumchlorid

saltsyre, til justering af pH-værdien

vand til injektionsvæsker

2.

SÆRLIGE FORHOLDREGNER FOR OPBEVARING

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

Der er vist kemisk og fysisk brugsstabilitet som følger:

Viaflo-pose (ikke-pvc)

Køleskab

2-8 °C

Stuetemperatur

15-25 °C, omgivende lys

NaCl 0,9 % til injektion

28 dage

14 dage

Glucose 5 % til injektion

28 dage

28 dage

Polypropylen-sprøjte

Køleskab

2-8 °C

Stuetemperatur

15-25 °C, omgivende lys

NaCl 0,9 % til injektion

28 dage

14 dage

Vand til injektion

28 dage

7 dage

Ufortyndet

28 dage

14 dage

Set fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med

det samme, er brugsopbevaringstiden og forholdene inden brug brugerens ansvar og vil normalt ikke

være over 24 timer ved 2-8 ºC.

Opbevaring af injektionsopløsningen ved nedkølede forhold kan resultere i dannelse af et geleret

produkt. Dette gelerede produkt vil vende tilbage til at være en let viskøs til flydende opløsning efter

to til maksimalt fire timers ligevægt ved en kontrolleret stuetemperatur (15-25 ºC).

3.

EMBALLAGETYPE OF PAKNINGSSTØRRELSER

Epirubicin Teva leveres i klare hætteglas af type I med brombutyl-gummiprop, aluminiumlukning og

snap-cap med henholdsvis 5 ml, 10 ml, 25 ml, 75 ml og 100 ml injektions- og infusionsvæske,

opløsning.

Hver æske indeholder et enkelt hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

4.

UFORLIGELIGHEDER

Længerevarende kontakt med basiske opløsninger bør undgås, da dette kan føre til hydrolyse.

Epirubicin Teva må ikke blandes med heparin, da dette kan medføre udfældning.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af NaCl 0,9 %, glukose 5 %

eller sterilt vand.

5.

ANBEFALINGER FOR SIKKER HÅNDTERING

Hvis der skal tilberedes en infusionsopløsning, skal dette gøres af uddannet personale under aseptiske

forhold.

Tilberedning af en infusionsopløsning skal foretages i et dertil egnet aseptisk område.

Mennesker, der arbejder med Epirubicin Teva, skal anvende beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller

og en maske.

Epirubicin Teva indeholder ingen konserveringsmidler og er derfor kun egnet til engangsbrug. Efter

brug skal den ubrugte rest kasseres ifølge reglerne for cytostatiske midler. Se også "Bortskaffelse".

Inaktivering af spildt eller lækket medicin kan ske med en 1 % natriumhypochloritopløsning eller

ganske enkelt med et phosphatbuffermiddel (pH >8), indtil opløsningen affarves. Alle rensematerialer

skal bortskaffes som beskrevet under "Bortskaffelse".

Gravide kvinder skal undgå kontakt med cytostatiske midler.

Ekskreter og opkastning skal tørres op med forsigtighed.

Et beskadiget hætteglas skal behandles med samme forholdsregler og skal anses som kontamineret

affald. Kontamineret affald skal opbevares i egnede, specielt markerede affaldsbeholdere. Se under

"Bortskaffelse".

6.

TILBEREDNING AF OPLØSNINGEN

Epirubicin er kun beregnet til intravenøs eller intravesikal anvendelse.

6.1

Tilberedning til intravenøs administration

Epirubicin Teva kan fortyndes i NaCl 0,9 % eller glucose 5 % og indgives intravenøst. Opløsningen

skal fremstilles umiddelbart inden brug. Koncentrationen af fortyndingen skal være 0,6-1,6 mg/ml.

Det anbefales, at den røde opløsning, som skal være klar og gennemsigtig, injiceres via fritløbende

intravenøs infusion i en fysiologisk saltopløsning eller glucose 5 % over en periode, der varer op til

30 minutter (afhængig af dosen og infusionsvoluminet). Nålen skal indsættes korrekt i venen. Denne

fremgangsmåde reducerer risikoen for trombose og ekstravasation, som kan føre til alvorlig cellulitis

og nekrose. I tilfælde af ekstravasation skal indgivelsen straks stoppes. Injektion i små vener og

gentagen injektion i den samme vene kan føre til venøs sklerose.

Til behandling med en høj dosis kan epirubicin indgives som en intravenøs bolus i en periode på 3-5

minutter eller som en infusion af op til 30 minutters varighed.

6.2

Tilberedning til intravesikal administration

Ved intravesikal indgivelse skal Epirubicin Teva fortyndes med NaCl 0,9 % eller sterilt vand.

Fortyndingens koncentration skal være 0,6-1,6 mg/ml.

Fortyndingstabel til blæreinstilleringsopløsninger

Nødvendig dosis

epirubicin-

hydrochlorid

Volumen af 2 mg/ml

epirubicin-

hydrochlorid

injektion

Volumen af sterilt vand til

injektion eller 0,9 % sterilt

saltvand til fortynding

Samlet volumen af

blæreinstillation

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

7.

BORTSKAFFELSE

Eventuelt ubrugt produkt, alle materialer, der har været anvendt til tilberedning og indgivelse, eller

som har været i kontakt med epirubicinhydrochlorid på nogen måde, skal kasseres i overensstemmelse

med lokale krav.

Læs hele dokumentet

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Epirubicin ”Teva”, injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

25632

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epirubicin ”Teva”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

Epirubicinhydrochlorid 2 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning.

1 hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 10 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteglas med 10 ml opløsning indeholder 20 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteglas med 25 ml opløsning indeholder 50 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteglas med 75 ml opløsning indeholder 150 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteglas med 100 ml opløsning indeholder 200 mg epirubicinhydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning, indeholder 3,5 mg natrium.

1 hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 17,7 mg natrium.

1 hætteglas med 10 ml opløsning indeholder 35,4 mg natrium.

1 hætteglas med 25 ml opløsning indeholder 88,5 mg natrium.

1 hætteglas med 75 ml opløsning indeholder 265,5 mg natrium.

1 hætteglas med 100 ml opløsning indeholder 354,1 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Klar, rød opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Epirubicin anvendes til behandling af en række neoplastiske tilstande inklusive:

Mammacarcinom

42469_spc.doc

Side

1 af 17

Ventrikelcarcinom

Ved intravesikal indgivelse har epirubicin vist sig at være gavnlig til behandling af:

Papillært transitionalcellecarcinom i blæren

Carcinoma in situ

Intravesikal profylakse af recidiverende superficielt blærecarcinom efter transuretral

resektion.

Til intravesikal brug kunne der kun fastlægges en positiv benefit-risk ratio hos patienter,

hvor levende svækket BCG er kontraindiceret eller uhensigtsmæssig.

Epirubicin ”Teva”, injektions- og infusionsvæske, opløsning, kan anvendes til behandling

med kombinationskemoterapi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering - Intravenøs indgivelse

Det tilrådes, at den røde opløsning, som skal være klar og gennemsigtig, indgives via en

slange med fritløbende intravenøs infusion af fysiologisk saltvand eller glukose 5 % i et

tidsrum på op til 30 minutters varighed (afhængig af infusionsdosen og -voluminet).

Kanylen skal være korrekt placeret i venen. Denne fremgangsmåde reducerer risikoen for

trombose og ekstravasation, som kan føre til alvorlig cellulitis og nekrose. I tilfælde af

ekstravasation skal indgivelsen omgående stoppes. Injektion i små vener og gentagen

injektion i den samme vene kan føre til venøs sklerose.

Sædvanlig dosis (gastrisk karcinom)

Når epirubicin hydrochlorid anvendes som enkeltstof, er den anbefalede dosis til voksne

60-90 mg/m² legemsoverflade. Epirubicin hydrochlorid skal indgives intravenøst i løbet af

3-5 minutter. Denne dosis administreres som en enkeltdosis eller fordelt over 2-3 på

hinanden følgende dage. Dette gentages med 21 dages interval.

Med denne doseringsplan bør patientens hæmatologiske status tages i betragtning.

Ved tegn på toksicitet, inklusive neutropeni/neutropenisk feber og trombocytopeni (som

kan vedvare på dag 21), kan dosismodifikation eller udsættelse af den efterfølgende dosis

være påkrævet.

Kombinationsbehandling: Når epirubicin hydrochlorid benyttes i kombination med andre

cytostatika, skal dosis reduceres tilsvarende. Den sædvanlige dosis ved gastrisk karcinom

er 50 mg/m

.

Høj dosis (mammakarcinom)

Epirubicin som monoterapi til behandling af mammakarcinom med en høj dosis bør

indgives i overensstemmelse med den følgende plan:

Ved højdosisbehandling kan epirubicin gives som en intravenøs bolusinjektion i løbet af 3-

5 minutter eller som en infusion på op til 30 minutters varighed.

Ved adjuverende behandling af patienter med tidlig mammacancer og med positive

lymfeknuder ligger de anbefalede intravenøse doser epirubicin hydrochlorid i intervallet

fra 100 mg/m² (som en enkeltdosis på dag 1) til 120 mg/m² (fordelt på 2 doser dag 1 og

dag 8) hver 3.-4. uge i kombination med intravenøs cyklophosphamid og 5-fluoruracil og

oral tamoxifen.

Der anbefales lavere doser (60-75 mg/m² til konventionel behandling og 105-120 mg/m² til

højdosisbehandling) eller udsættelse af næste dosis til patienter, hvis knoglemarvsfunktion

er nedsat af tidligere kemoterapi eller strålebehandling pga. af alder eller neoplastisk

42469_spc.doc

Side

2 af 17

knoglemarvsinfiltration. Den totale dosis pr. serie kan fordeles på 2-3 på hinanden

følgende dage.

Særlige patientgrupper

Ældre patienter

Det anbefales at reducere dosis til ældre patienter.

Pædiatriske patienter

Sikkerhed og effekt af epirubicin hos børn er ikke fastslået.

Nedsat leverfunktion

Udskillelsen af epirubicin sker primært via leveren. Hos patienter med

leverfunktionsnedsættelse skal dosis reduceres som følger for at undgå en stigning i den

generelle toksicitet:

Serum-bilirubin

(aspartataminotransferase)

Dosisreduktion

1,4-3 mg/100 ml

2 - 4 gange den normale

øvre grænse

Dosisreduktion på 50 %

> 3 mg/100 ml

> 4 gange den normale

grænse

Dosisreduktion på 75 %

Nedsat nyrefunktion

Moderat nyrefunktionsnedsættelse kræver ikke dosisreduktion i betragtning af den

begrænsede mængde epirubicin, der udskilles ad denne vej. Hos patienter med alvorlig

nyreinsufficiens (serum-kreatinin > 450 μmol/l) anbefales dog en dosisreduktion

Dosering - Intravesikal indgivelse

For instruktioner omkring fortynding af produktet inden indgivelse, se også pkt. 6.6.

Epirubicin kan gives ad intravesikal vej til behandling af superficielt blærecarcinom og

carcinoma in situ, og profylaktisk til forebyggelse af tilbagefald efter transuretral resektion.

Det bør ikke gives intravesikalt til behandling af invasive tumorer, der er vokset igennem

blærevæggen; systemisk behandling eller kirurgi vil være mere relevant i sådanne tilfælde.

Der er blevet anvendt flere forskellige doseringsplaner. Den følgende kan anvendes som

rettesnor:

Superficielt blærecarcinom: Ugentlig blæreskylning med 50 mg/50 ml (fortyndet med

fysiologisk saltvand eller sterilt vand) i 8 uger. En dosisreduktion på 30 mg pr. 50 ml

tilrådes i tilfælde af lokal toksicitet (kemisk cystitis).

Carcinoma in situ: Op til 80 mg/50 ml (afhængig af patientens tolerance).

Profylakse af tilbagefald efter transuretral resektion: 4 gange en ugentlig indgivelse af 50

mg/50 ml efterfulgt af 11 gange en månedlig instillation af den samme dosis.

Fortyndingstabel til installation af opløsninger i blæren

Krævet

epirubicin

hydrochlorid-

dosis

Volumen af 2

mg/ml epirubicin

hydrochlorid

injektion

Volumen af

fortyndet sterilt

vand til injektion

eller 0,9 % sterilt

saltvand

Samlet volumen

blæreinstillation

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

42469_spc.doc

Side

3 af 17

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Opløsningen skal tilbageholdes intravesikalt i 1-2 timer. For at undgå for stor fortynding

med urin skal patienten instrueres i ikke at indtage væske i 12 timer før instillationen.

Under instillationen skal patienten vendes af og til og skal instrueres om at tømme blæren

ved afslutning på instillationsperioden.

Administration

Epirubicin er kun til intravenøs eller intravesikal anvendelse.

Epirubicin må ikke administreres subkutant eller intramuskulært.

Produktet skal fortyndes ved intravesikal administration (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1 eller andre antracykliner eller antracendioner.

Amning

Intravenøs brug

markant myelosuppression

alvorlig leverfunktionsnedsættelse

hjertefunktionsnedsættelse (inklusive hjertesvigt af klasse IV, akut hjerteanfald og

tidligere hjerteanfald, som medførte hjertesvigt af klasse III eller klasse IV, akutte

inflammatoriske hjertesygdomme)

nylig myokardieinfarkt

alvorlig arytmi

tidligere behandling med maksimale kumulative doser af epirubicin hydrochlorid

og/eller andre

antracykliner og antracendioner (se pkt. 4.4)

patienter med akutte systemiske infektioner

ustabil angina pectoris

myokardiopati

Intravesikal brug:

urinvejsinfektioner

blærebetændelse

hæmaturi

invasive tumorer, der penetrerer blæren

kateterisationsproblemer

stort residualurinvolumen

kontraheret blære.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt - Epirubicin ”Teva” skal kun indgives under overvågning af kvalificerede læger

med erfaring i anvendelse af cytostatika.

Epirubicin må ikke indgives subkutant eller intramuskulært.

Der skal foretages omhyggelig baseline monitorering af forskellige laboratorieparametre

og hjertefunktion forud for initial behandling.

Hvis epirubicin indgives som en kontinuerlig infusion, bør dette fortrinsvis ske via et

centralt venekateter.

42469_spc.doc

Side

4 af 17

Patienterne skal være fuldstændigt restituerede fra akutte toksiciteter (såsom stomatitis,

mucositis, neutropeni, trombocytopeni og generelle infektioner) af tidligere cytotoksisk

behandling, før de påbegynder behandling med epirubicin.

Mens behandling med høje doser epirubicin hydrochlorid (f.eks. ≥ 90 mg/m

hver 3 til 4

uger) forårsager bivirkninger, der generelt ligner dem, der ses ved standarddoser (< 90

mg/m

hver 3 til 4 uger), kan sværhedsgraden af neutropeni og stomatitis/mucositis øges.

Behandling med høje doser epirubicin hydrochlorid kræver særlig opmærksomhed for

mulige kliniske komplikationer på grund af markant myelosuppression.

Hjertefunktion - Kardiotoksicitet er en risiko ved antracyklinbehandling, der kan

manifesteres ved tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) bivirkninger.

Det involverer en vedvarende reduktion af QRS-spændingen, forlængelse af det systoliske

tidsinterval (PEP/LVET) ud over normalgrænser samt en reduktion af venstre ventrikels

uddrivningsfraktion. Tidlig klinisk diagnose af hjertesvigt induceret af cytostatika synes at

være essentielt for en vellykket behandling med digitalis, diuretika, perifere vasodilatorer,

saltfattig kost og tilstrækkelig hvile. Derfor er hjertemonitorering af patienter, der får

epirubicinbehandling, yderst vigtig, og det tilrådes at vurdere hjertefunktionen med ikke-

invasive teknikker.

Tidlige (dvs. akutte) bivirkninger. Tidlig kardiotoksicitet af epirubicin består hovedsageligt

af sinustakykardi og/eller unormalt elektrokardiogram (EKG) såsom ikke-specifik ST-T-

tak-ændringer. Takyarytmi, herunder præmature ventrikulære kontraktioner, ventrikulær

takykardi og bradykardi, samt atrioventrikulær og grenblok, er også rapporteret. Disse

bivirkninger forudsiger normalt ikke efterfølgende udvikling af forsinket kardiotoksicitet,

er sjældent klinisk vigtige og anses generelt ikke for grund til at seponere behandling med

epirubicin.

Sene (dvs. forsinkede) bivirkninger. Forsinket kardiotoksicitet udvikles sædvanligvis sent i

behandlingsforløbet med epirubicin eller inden for 2 til 3 måneder efter endt behandling,

men senere hændelser (flere måneder til år efter endt behandling) er også indberettet.

Forsinket kardiomyopati er manifesteret ved reduceret venstre ventrikels

uddrivningsfraktion (LVEF) og/eller tegn og symptomer på kongestivt hjertesvigt (CHF)

såsom dyspnø, pulmonalt ødem, sænkningsødem, kardiomegali og hepatomegali, oliguri,

ascites, pleuraekssudat og galoprytme. Livstruende kongestivt hjertesvigt er den mest

alvorlige form for antracyklininducerede kardiomyopati og repræsenterer lægemidlets

kumulative dosisbegrænsende toksicitet.

Riskoen for at udvikle kongestivt hjertesvigt øges hurtigt ved stigning i samlede

kumulative doser epirubicin hydrochlorid over 900 mg/m

eller en lavere kumulativ dosis

hos patienter, som modtog strålebehandling af mediastinum; denne kumulative dosis bør

kun overskrides med ekstrem forsigtighed (se pkt. 5.1).

Hjertefunktionen bør undersøges før behandling med epirubicin og skal monitoreres (ved

et EKG, ekkokardiografi eller nuklearmåling af uddrivningsfraktionen (ved hjælp af

angiografi med radioaktive isotoper)) under hele behandlingsforløbet for at minimere

risikoen for at der opstår alvorligt hjertesvigt. Risikoen kan reduceres ved regelmæssig

monitorering af LVEF under behandlingsforløbet med prompte seponering af epirubicin

ved første tegn på nedsat funktion. Den passende kvantitative fremgangsmåde til gentagen

bedømmelse af hjertefunktionen (evaluering af LVEF) omfatter flervejs-

radionuklidangiografi (MUGA) eller ekkokardiografi (ECHO). En baseline vurdering af

hjertet med EKG og enten en MUGA-scanning eller et ECHO anbefales, særligt hos

42469_spc.doc

Side

5 af 17

patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet. Der bør udføres gentagne MUGA-

eller ECHO-bestemmelser af LVEF, særligt ved højere, kumulative antracyclindoser.

Teknikken bruges til vurdering skal være konsekvent gennem opfølgningsperioden.

På grund af risikoen for kardiomyopati skal en kumulativ dosis på 900 mg/m

overskrides med ekstrem forsigtighed.

Ved fastsættelse af den maksimale kumulative dosis epirubicin hydrochlorid skal samtidig

behandling med potentielt kardiotoksiske stoffer tages i betragtning. En kumulativ dosis på

900-1000 mg/m² bør kun overskrides under udtalt forsigtighed ved både konventionel og

højdosis epirubicin hydrochlorid. Over dette niveau øges risikoen for irreversibelt

kongestivt hjertesvigt udtalt.

Risikofaktorer for kardiotoksicitet omfatter aktiv eller latent kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig strålebehandling til mediastinum og perikardium, tidligere

behandling med andre antracycliner eller antracendioner og samtidig brug af andre

lægemidler med evnen til at undertrykke hjertets kontraktivitet eller kardiotoksiske

lægemidler (f.eks. trastuzumab) med en øget risiko hos ældre (se pkt. 4.5).

Der er set hjerteinsufficiens (New York Heart Association [NYHA] klasse II-IV) hos

patienter, som behandles med trastuzamab alene eller i kombination med antracykliner så

som epirubicin. Den kan være moderat til alvorlig og har været ledsaget af død.

Trastuzumab og antracykliner så som epirubicin bør på nuværende tidspunkt ikke anvendes

i kombination, undtagen i velkontrollerede kliniske forsøgsomgivelser med kardiel

monitorering. Patienter som tidligere har været behandlet med antracykliner har også risiko

for at udvikle kardiotoksicitet, hvis de behandles med trastuzumab, selvom risikoen er

lavere end ved samtidig behandling med trastuzumab og antracykliner.

Idet halveringstiden for trastuzumab er ca. 28-38 dage, kan trastuzumab fortsætte med at

være i cirkulation i op til 27 uger efter ophør af trastuzumab-behandlingen. Patienter som

behandles med antracykliner så som epirubicin efter endt behandling medtrastuzumab kan

muligvis have øget risiko for at udvikle kardiokoksicitet. Hvis det er muligt, skal lægen

undgå behandling med antracyklin-baseret medicin i op til 27 uger efter ophør af

behandling med trastuzumab. Hvis antracykliner så som epirubicin anvendes, bør

patientens hjertefunktion monitoreres omhyggeligt.

Hvis der opstår symptomatisk hjerteinsuffuiciens under behandling med trastuzumab efter

behandling med epirubicin, skal den behandles med medicinsk standardbehandling

beregnet til dette formål.

Monitorering af hjertefunktionen skal være særligt omhyggelig hos patienter, der modtager

høje kumulative doser og hos patienter med risikofaktorer. Ældre patienter, børn og

patienter med hjertesygdom i anamnesen har også en større risiko for kardiotoksicitet.

Kardiotoksicitet med epirubicin kan imidlertid forekomme ved lavere kumulative doser,

uanset om der er kardielle risikofaktorer.

Det er sandsynligt, at toksiciteten af epirubicin eller andre antracycliner eller

antracendioner er additiv.

Hæmatologisk toksicitet - Epirubicin kan, som andre cytotoksiske midler, fremkalde

myelosuppression. Hæmatologiske profiler skal bedømmes før og under hver

behandlingscyklus med epirubicin, herunder differentialtælling af hvide blodlegemer. En

dosisafhængig, reversibel leukopeni og/eller granulocytopeni (neutropeni) er den

42469_spc.doc

Side

6 af 17

dominerende manifestation af hæmatologisk toksicitet ved epirubicin og er den mest

almindelige akutte dosisbegrænsende toksicitet af dette lægemiddel. Leukopeni og

neutropeni er generelt mere alvorlige ved behandling med høje doser, der i de fleste

tilfælde når nadir mellem dag 10 og 14 efter indgivelse af lægemidlet. Dette er

sædvanligvis forbigående, og hvide blodlegemer/neutrofiltallet bliver i de fleste tilfælde

normalt ved dag 21. Trombocytopeni og anæmi kan også forekomme. Kliniske

konsekvenser af alvorlig myelosuppression omfatter feber, infektion, sepsis/septicemia,

septisk shock, blødning, vævshypoksi eller dødsfald.

Sekundær leukæmi - Sekundær leukæmi med eller uden en præleukæmisk fase er

indberettet hos patienter, der er blevet behandlet med antracycliner, herunder epirubicin.

Sekundær leukæmi er mere almindelig når sådanne lægemidler gives i kombination med

DNA-skadende antineoplastiske midler, i kombination med strålebehandling, når

patienterne i forvejen har fået massiv behandling med cytotoksiske lægemidler, eller når

doserne af antracycliner er sat op. Disse typer leukæmi kan have en 1- til 3-års

latensperiode. (Se pkt. 5.1).

Mave-tarm-kanalen - Epirubicin er emetisk. Mucositis/stomatitis opstår generelt tidligt

efter administration af lægemidlet og kan, hvis det er et alvorligt tilfælde, fortsætte over

nogle få dage til mucosal ulceration. De fleste patienter kommer sig efter denne bivirkning

efter tredje behandlingsuge.

Leverfunktion - Den væsentligste eliminationsvej er lever-/galdesystemet. Totalt

serumbilirubin, alkalisk phosphatase, ALAT- og ASAT-niveauer skal evalueres før og

under behandling med epirubicin. Patienter med forhøjet bilirubin eller ASAT kan opleve

langsommere clearance af lægemidlet med en stigning i samlet toksicitet. Der anbefales

lavere doser til disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2). Patienter med alvorlig nedsat

leverfunktion bør ikke få epirubicin (se pkt. 4.3).

Nyrefunktion - Serumkreatinin bør undersøges før og under behandlingen. Dosisjustering

er nødvendig hos patienter med serumkreatinin > 5 mg/dl (se pkt. 4.2).

Bivirkninger på injektionsstedet - Flebosklerose kan opstå fra en injektion i et lille blodkar

eller fra gentagne injektioner i samme blodåre. Risikoen for flebitis/tromboflebitis på

injektionsstedet kan minimeres, hvis man følger de anbefalede administrationsprocedurer

(se pkt. 4.2).

Ekstravasation - Ekstravasation af epirubicin under intravenøs injektion kan forårsage

lokal smerte, alvorlige vævslæsioner (vesikation, svær cellulitis) og nekrose. Hvis der

opstår tegn eller symptomer på ekstravasation under intravenøs indgivelse af epirubicin,

skal lægemiddelinfusionen straks seponeres. Bivirkningerne ved ekstravasation af

antracykliner kan undgås eller reduceres ved øjeblikkelig behandling med en fx

dexrazoxan (referer venligst til de relevante mærkninger vedr. brug).

Patientens smerter kan lindres ved at nedkøle området og holde det koldt i 24 timer. Lokal

infiltration med kortikosteroider, med eller uden kombinationen med en

natriumbikarbonatopløsning (8,4 %), hyaluronsyre og lokal anvendelse af dimethylsulfoxid

og kolde omslag er blevet anvendt med varierende grader af succes. Patienten skal

monitoreres nøje i den efterfølgende tid, da nekrose kan opstå efter flere uger efter opståen

af ekstravasation. En plastikkirurg skal konsulteres angående eventuel ekscision.

42469_spc.doc

Side

7 af 17

Andet - Som med andre cytotoksiske midler er der rapporteret tilfælde af tromboflebitis og

tromboemboliske fænomener, herunder lungeemboli (i nogle tilfælde fatal) ved brug af

epirubicin.

Tumorlysesyndrom - Epirubicin kan fremkalde hyperurikæmi på grund af den omfattende

purinkatabolisme, der ledsager hurtig lægemiddelinduceret lyse af neoplastiske celler

(tumorlysesyndrom). Blodets indhold af urinsyre, kalium, calciumphosphat og kreatinin

skal vurderes efter første behandling. Hydrering, alkalisk urin og profylakse med

allopurinol til forebyggelse af hyperurikæmi kan minimere mulige komplikationer ved

tumorlysesyndrom.

Immunsupprimerende virkninger/øget modtagelighed over for infektioner - Indgivelse af

levende eller levende svækkede vacciner til patienter, der er immunkompromitterede af

kemoterapeutiske lægemidler, herunder epirubicin, kan føre til alvorlige eller fatale

infektioner (se pkt. 4.5). Vaccination med levende vacciner bør undgås hos patienter, der

behandles med epirubicin. Dræbte eller inaktive vacciner kan administreres. Dog kan

responsen over for disse vacciner mindskes.

Reproduktionssystemet - Epirubicin kan forårsage genotoksicitet. Mænd og kvinder, der

behandles med epirubicin skal anvende egnet prævention. Patienter, der gerne vil have

børn efter behandlingen er overstået, skal rådgives til at få genetisk rådgivning, hvis denne

er egnet og tilgængeligt (se pkt. 4.6).

Natrium – Dette lægemiddel indeholder 3,5 mg (0,154 mmol) natrium pr. ml opløsning til

injektion eller infusion. Dette bør tages i betragtning for patienter på en kontrolleret

natriumdiæt.

Yderligere advarsler og forsigtighedsregler for andre indgivelsesveje

Intravesikal vej - Indgivelse af epirubicin kan give symptomer på kemisk cystitis (såsom

dysuri, polyuri, nokturi, stranguri, hæmaturi, blærebesvær, nekrose i blærevæggen) og

"sammensnøring" af blæren. Der er brug for særlig opmærksomhed ved

katetervanskeligheder (f.eks. urinvejsobstruktion på grund af massive intravesikale

tumorer).

Intra-arteriel vej - Intra-arteriel indgivelse af epirubicin (transkateter arteriel emboli til

lokal eller regional behandling af primært hepatocellulært carcinom eller levermetastaser)

kan (ud over systemisk toksicitet, der kvalitativt ligner det, der observeres efter intravenøs

administration af epirubicin) give lokale eller regionale bivirkninger, der omfatter sår i

tolvfingertarmen (sandsynligvis på grund af refluks af lægemidlerne i den gastriske arterie)

og forsnævring af galdegangene på grund af lægemiddelinduceret sklerotisk cholangitis.

Indgivelsesvejen kan føre til udbredt nekrose af det perfunderede væv.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Epirubicin anvendes hovedsageligt i kombination med andre cytotoksiske lægemidler.

Additiv toksicitet kan forekomme, særligt med henblik på knoglemarv/hæmatologiske og

gastrointestinale bivirkninger (se pkt. 4.4). Anvendelse af epirubicin i kombination med

kemoterapi med andre potentielt kardiotoksiske lægemidler samt samtidig brug af andre

kardioaktive forbindelser (f.eks. kalciumkanalblokkere) kræver monitorering af

hjertefunktionen under hele behandlingen.

42469_spc.doc

Side

8 af 17

Epirubicin metaboliseres i stor udstrækning af leveren. Ændringer i leverfunktion, der

skyldes samtidig behandling med anden medicin, kan påvirke metaboliseringen af

epirubicin, farmakokinetik, terapeutisk effektivitet og/eller toksicitet (se pkt. 4.4).

Antracykliner, herunder epirubicin, bør ikke indgives i kombination med andre

kardiotoksiske midler, medmindre patientens hjertefunktion monitoreres nøje. Patienter,

der modtager antracykliner efter afslutning af behandling med andre kardiotoksiske midler,

særligt dem med lang halveringstid såsom trastuzumab, kan også have øget risiko for at

udvikle kardiotoksicitet. Halveringstiden af trastuzumab er cirka 28-38 dage og kan

vedblive at være i kredsløbet i op til 27 uger. Derfor bør læger undgå antracyklinbaseret

behandling i op til 27 uger efter afslutning af trastuzumab-behandling, om muligt. Hvis der

anvendes antracykliner før dette tidspunkt, anbefales nøje monitorering af

hjertefunktionen.

Vaccination med en levende vaccine bør undgås hos patienter, der får epirubicin. Dræbte

eller inaktiverede vacciner kan indgives, men reaktionen på sådanne vacciner kan være

nedsat.

Lægemidler, der inducerer enzymet cytochrom P-450 (såsom rifampicin og barbiturater)

kan øge metabolismen af epirubicin hydrochlorid, hvilket resulterer i en reduktion af

effektiviteten.

Cimetidin 400 mg givet to gange dagligt før epirubicin 100 mg/m² hver 3. uge medførte en

50 % øgning af epirubicin AUC og en 41 % øgning af epirubicinol AUC (sidstnævnte

p<0,05). AUC for 7-deoxy-doxorubicinol aglykon og leverblodgennemstrømning blev ikke

reduceret, så resultaterne kan ikke forklares af reduceret cytokrom P-450-aktivitet.

Cimetidin bør seponeres under behandling med epirubicin.

Når paclitaxel gives inden epirubicin kan det forårsage øgede plasmakoncentrationer af

uændret epirubicin og dets metabolitter, hvor de sidstnævnte imidlertid hverken er toksiske

eller aktive. I et studie var den hæmatologiske toksicitet større, når paclitaxel blev indgivet

før epirubicin sammenlignet med efter epirubicin. Samtidig indgivelse af paclitaxel eller

docetaxel påvirkede ikke farmakokinetikken for epirubicin når epirubicin blev indgivet

inden taxanerne.

Denne kombination kan anvendes, hvis de to midler indgives forskudt. Infusion af

epirubicin og paclitaxel kan udføres med mindst et 24 timers interval mellem de to midler.

Dexverapamil kan ændre farmakokinetikken for epirubicin og muligvis øge dets

knoglemarvshæmmende virkninger.

En undersøgelse viste, at docetaxel kan øge plasmakoncentrationerne af

epirubicinmetabolitter, når det blev indgivet umiddelbart efter epirubicin.

Kinin kan fremskynde den initiale distribution af epirubicin fra blod til væv og kan have

indflydelse på de røde blodlegemers opdeling af epirubicin.

Samtidig indgivelse af interferon

2b kan forårsage en reduktion af både den terminale

eliminationshalveringstid og den totale clearance af epirubicin.

Muligheden for en markant forstyrrelse af hæmatopoiese skal tages med i overvejelserne

om en (præ)behandling med lægemidler, der påvirker knoglemarven (dvs. cytostatika,

sulfonamid, kloramfenikol, difenylhydantoin, amidopyrinderivat, antiretrovirale stoffer).

42469_spc.doc

Side

9 af 17

Tidligere indgivelse af højere doser (900 mg/m

and 1200 mg/m

) af dexrazoxan kan øge

den systemiske clearance af epirubicin og medføre reduktion af AUC. Behandling med

kombinationstrapi bestående af antracykliner og dexrazoxan kan øge risikoen for

myelosuppression.

Kardiotoksiciteten af epirubicin forstærkes af visse strålebehandlinger og af tidligere eller

samtidig brug af andre antracyklinderivater (f.eks. mitomycin-C, dacarbazin, dactinomycin

og muligvis cyclophosphamid) eller andre kardiotoksiske midler (f.eks. 5-fluoruracil,

cyclophosphamid, cisplatin, taxaner). Epirubicin kan forstærke virkningen af stråling i

mediastinum.

Hvis epirubicin anvendes samtidig med andre lægemidler, der kan forårsage

hjertesvigt, f.eks. calciumantagonister, skal hjertefunktionen monitoreres under

hele behandlingsforløbet.

Samtidig brug med ciclosporin kan forårsage unormalt kraftig immunsuppression.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun foretaget hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

(Se pkt. 5.3)

Fertilitet

Epirubicin kan fremkalde kromosomskade i humane spermatozoer. Mænd, der behandles

med epirubicin, bør anvende effektiv prævention og skal, om nødvendig og tilgængeligt,

søge råd om konservering af sæd på grund af muligheden for irreversibel sterilitet på grund

af behandlingen. Mandlige patienter under behandling med epirubicin tilrådes ikke at blive

far under og op til 6 måneder efter behandling.

Epirubicin kan forårsage amenorré eller præmatur menopause hos præmenopausale

kvinder. Mænd og kvinder bør anvende effektiv prævention under behandling og seks

måneder efter.

Graviditet

Fertile kvinder bør rådes til at undgå graviditet under behandling og bør anvende sikker

kontraception.

Eksperimentelle data for dyr tyder på, at epirubicin kan forårsage fosterskader, når det

gives til gravide kvinder. Hvis epirubicin anvendes under graviditet (særligt i første

trimester) eller hvis patienten bliver gravid under behandlingen, skal patienten informeres

om den potentielle skade på fostret, og cytostatika skal kun bruges på tvingende indikation,

og når de mulige fordele for moderen er opvejet mod de mulige risici for bivirkninger ved

reproduktion.

Der er ingen undersøgelser af gravide kvinder. Epirubicin må kun bruges under graviditet,

hvis de mulige fordele opvejer for risikoen for fostret.

Amning

Det vides ikke, om epirubicin udskilles i human modermælk. Da mange lægemidler,

herunder andre antracykliner, udskilles i human mælk, og på grund af risikoen for alvorlige

bivirkninger ved epirubicin hos børn, der ammes, skal mødre stoppe med at tage dette

lægemiddel inden amning startes.

42469_spc.doc

Side

10 af 17

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Epirubicins indvirkning på evnen til at køre og betjene maskiner er ikke blevet

evalueret systematisk.

Epirubicin kan dog forårsage episoder med kvalme og opkastning, som

midlertidigt kan medføre nedsat evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De følgende bivirkninger er blevet observeret og indberettet under behandling med

epirubicin med de følgende hyppigheder:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Flere end 10 % af behandlede patienter kan forvente at udvikle bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger er myelosuppression, gastrointestinale bivirkninger, anoreksi,

alopeci, infektion.

Organklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Almindelig

Infektion

Ikke kendt

Septisk chok (kan forekomme

som et resultat af

myelosuppression), sepsis,

pneumoni

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inklusive

cyster og polypper)

Sjælden

Akut lymfocytisk leukæmi, akut

myeloid leukæmi med eller uden

præleukæmisk fase hos patienter,

der behandles med epirubicin i

kombination med DNA-

skadende antineoplastiske

stoffer. Disse former for leukæmi

har en kort latenstid (1-3 år).

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Myelosuppression (leukopeni,

granulocytopeni og neutropeni,

anæmi og febril neutropeni)

Ikke almindelig

Trombocytopeni

Ikke kendt

Blødning og vævshypoksi som

følge af myelosuppression.

Immunsystemet

Sjælden

Anafylakse

(anafylaktiske/anafylaktoide

reaktioner med eller uden chok,

inkl. udslæt, pruritus, feber og

kuldegysninger).

Metabolisme og

Almindelig

Appetitløshed, dehydrering

42469_spc.doc

Side

11 af 17

ernæring

Sjælden

Hyperurikæmi (se pkt. 4.4 )

Nervesystemet

Sjælden

Svimmelhed

Ikke kendt

Perifer neuropati (ved høje

doser), hovedpine

Øjne

Ikke kendt

Conjunctivitis, keratitis

Hjerte

Sjælden

Kongestivt hjertesvigt (se pkt.

4.4), (dyspnø; ødem,

hepatomegali, ascites, pulmonalt

ødem, pleuraekssudat,

galoperende hjerterytme)

kardiotoksicitet (f.eks. unormale

EKG'er, arytmi, kardiomyopati),

ventrikulær takykardi,

bradykardi, AV-blok, grenblok.

Vaskulære

sygdomme

Almindelig

Hedeture,

Ikke almindelig

Flebitis, tromboflebitis

Ikke kendt

Chok, tromboemboli, herunder

lungeemboli (i isolerede tilfælde

med fatalt udfald)

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Mucositis (kan forekomme 5 til

10 dage efter behandlingsstart),

esofagitis, stomatitis, opkastning,

diarré, som kan medføre

dehydrering, kvalme (kvalme og

opkastning opstår ofte inden for

de første 24 timer (hos næsten

alle patienter))

Ikke kendt

Erosion af oral mucoøs

membran, mundsår, smerter i

munden, brændende

fornemmelse i slimhinderne,

blødning i munden og

bukkalpigmentering

Hud og subkutane

væv

Meget

almindelig

Alopeci (forekommer i 60-90 %

af de behandlede tilfælde. Det

involverer mangel på skægvækst

hos mænd. Alopeci er

dosisafhængig og i de fleste

tilfælde reversibel)

Sjælden

Urticaria, pruritus, lokale

erytematøse reaktioner langs den

vene, der blev anvendt til

injektionen.

42469_spc.doc

Side

12 af 17

Ikke kendt

Lokal toksicitet, udslæt, kløe,

hudforandringer, erytem, rødme,

ændringer i hud og negle

(hyperpigmentering),

fotosensibilisering,

overfølsomhed over for bestrålet

hud ("radiation-recall reaction")

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

Rødfarvning af urin i 1 til 2 dage

efter indgivelse

Ikke kendt

Proteinuri hos patienter, som

blev behandlet med en høj dosis

Det reproduktive

system og mammae

Sjælden

Amenorré, azoospermia

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Almindelig

Erytem på infusionsstedet

Sjælden

Utilpashed, asteni, feber,

kulderystelser, hyperpyreksi

Ikke kendt

Lokale smerter, alvorlig

cellulitis, bindevævsnekrose,

flebosklerose efter utilsigtet

paravenøs injektion

Undersøgelser

Sjælden

Ændringer i

transaminaseniveauer

Ikke kendt

Asymptomatiske fald i venstre

ventrikels uddrivningsfraktion

Traumer,

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

Almindelig

Kemisk cystitis, sommetider med

blødning, er observeret efter

intravesikal indgivelse (se pkt.

4.4).

Intravesikal indgivelse:

Da kun en lille mænge aktivt stof genabsorberes efter intravesikal instillation, er alvorlige

systemiske bivirkninger samt allergiske reaktioner sjældne. Almindeligt rapporteret er

lokale reaktioner såsom en brændende fornemmelse og hyppig vandladning (pollakisuri).

Lejlighedsvis bakteriel eller kemisk cystitis er blevet indberettet (se pkt. 4.4). Disse

bivirkninger er for det meste reversible.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

4.9

Overdosering

Akut overdosering med epirubicin vil resultere i alvorlig myelosuppression (hovedsageligt

leukopeni og trombocytopeni), gastrointestinale toksiske bivirkninger (hovedsageligt

mucositis) og akutte hjertekomplikationer. I denne periode er der brug for en

blodtransfusion samt beskyttelsesisolation. Latent hjertesvigt er set med antracykliner i

42469_spc.doc

Side

13 af 17

flere måneder til år efter behandlingsstop (se pkt. 4.4). Patienterne skal monitoreres nøje.

Hvis der opstår tegn på hjertesvigt, skal patienterne behandles efter konventionelle

retningslinjer.

Behandling:

Symptomatisk. Epirubicin kan ikke fjernes ved dialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 DB 03. Antracyckliner og beslægtede stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Epirubicins virkningsmekanisme afhænger af dets evne til at binde sig til DNA.

Eksperimentelle undersøgelser med cellekulturer har vist, at epirubicin hurtigt penetrerer

cellen og lokaliseres i kernen, hvor det hæmmer nukleinsyresyntese og mitose. Epirubicin

har vist sig at være aktivt på et bredt spektrum af eksperimentelle tumorer inklusive

leukæmi L1210 og P388, sarkom SA180 (solid og ascitisk form), B16 melanom,

mammacarcinom, Lewis lungecarcinom og koloncarcinom 38. Det har også vist aktivitet

mod humane tumorer transplanteret i atymiske, nøgne mus (melanom, mamma-, lunge-,

prostata- og ovariecarcinomer).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos patienter med normal lever- og nyrefunktion falder plasmaniveauet for

epirubicin efter intravenøs injektion af 60-150 mg/m² epirubicin hydrochlorid

trieksponentielt med en meget hurtig første fase og en langsom terminalfase med

en gennemsnitlig halveringstid på ca. 40 timer. Disse doser ligger inden for

grænserne for farmakokinetisk linearitet, både hvad angår plasmaclearanceværdier

og metabolisme. Distributionsforsøg hos rotter har vist, at epirubicin ikke passerer

blod-hjernebarrieren. De høje plasmaclearanceværdier for epirubicin (0,9 l/min)

og den langsomme eliminering indikerer et større distributionsvolumen.

Biotransformation

De vigtigste metabolitter, der er blevet identificeret, er epirubicinol (13-OH

epirubicin), glukuronider af epirubicin og epirubicinol. 4’-O-glukuronideringen

skelner epirubicin fra doxorubicin og kan forklare den hurtigere eliminering af

epirubicin og dets reducerede toksicitet. Plasmaværdier for hovedmetabolitten,

epirubicinol, er altid lavere end for det uændrede produkt og er stort set parallelle.

Elimination

Cirka 9-10 % af den indgivne dosis udskilles via urinen inden for 48 timer. Epirubicin

udskilles hovedsageligt gennem leveren; ca. 40 % af den indgivne dosis kan genfindes i

galden i løbet af 72 timer. Nedsat leverfunktion forårsager højere plasmaniveauer og

kræver dosisreduktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Efter gentagne doser med epirubicin var målorganerne hos rotter, kaniner og

hunde det hæmolymfopoietiske system, gastrointestinalkanalen, nyrer, lever og

42469_spc.doc

Side

14 af 17

reproduktionsorganer. Epirubicin var også kardiotoksisk hos rotter, kaniner og

hunde.

Epirubicin var ligesom andre antracykliner mutagent, genotoksisk, embryotoksisk

og karcinogent hos rotter.

Peri/postnatale undersøgelser af rotter tyder på bivirkninger på afkommet ved

kliniske doser. Det vides ikke, om epirubicin udskilles i modermælken.

Der blev ikke set misdannelser hos rotter eller kaniner, men som andre

antracykliner og cytostatika må epirubicin anses for at være potentielt teratogent.

Dyreforsøg tyder på, at epirubicin har et mere favorabelt terapeutisk indeks og

lavere systemisk toksicitet og kardiotoksicitet end doxorubicin.

Et lokalt toleranceforsøg med rotter og mus viste, at ekstravasation af epirubicin forårsager

vævsnekrose.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Saltsyre, til pH-justering

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Længere tids kontakt med alkaliske opløsninger skal undgås, da dette kan resultere i

hydrolyse. Epirubicin ”Teva” må ikke blandes med heparin på grund af mulig udfældning.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Epirubicin ”Teva” kan fortyndes med NaCl 0,9 % eller glukose 5 % og indgives

intravenøst. Ved intravesikal indgivelse skal produktet fortyndes med NaCl 0,9 % eller

sterilt vand.

Der er vist kemisk og fysisk brugsstabilitet som følger:

Viaflo-pose (ikke-PVC)

Køleskab

2-8°C

Stuetemperatur

15-25°C, omgivende lys

NaCl 0,9 % til injektion

28 dage

14 dage

Glukose 5 % til injektion

28 dage

28 dage

Polypropylen sprøjte

Køleskab

2-8°C

Stuetemperatur

15-25°C, omgivende lys

NaCl 0,9 % til injektion

28 dage

14 dage

Vand til injektion

28 dage

7 dage

42469_spc.doc

Side

15 af 17

Ufortyndet

28 dage

14 dage

Set fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet imidlertid bruges med det samme. Hvis

det ikke bruges med det samme, er brugsopbevaringstiden og forholdene inden brug

brugerens ansvar og vil normalt ikke være over 24 timer ved 2-8ºC.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8º C).

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel og opbevaring efter åbning, se pkt. 6.3.

Opbevaring af injektionsopløsningen ved køleforhold kan resultere i dannelse af et geleret

produkt. Dette gelerede produkt vil vende tilbage til at være en let viskøs til flydende

opløsning efter to til maksimalt fire timers ligevægt ved en kontrolleret stuetemperatur

(15-25º C).

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Epirubicin ”Teva” leveres i klare hætteglas af type I med brombutyl-gummiprop,

aluminiumlukning og snap-cap, med henholdsvis 5 ml, 10 ml, 25 ml, 75 ml og 100 ml

injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Hver æske indeholder et enkelt hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Hvis der skal tilberedes en infusionsopløsning, skal det foretages af uddannet personale

under aseptiske forhold.

Tilberedning af en infusionsopløsning skal udføres i et dertil udpeget aseptisk område. Der

skal anvendes passende beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og maske ved arbejde

med Epirubicin ”Teva”.

Epirubicin ”Teva” kan fortyndes med NaCl 0,9 % eller glukose 5 % og indgives

intravenøst. Opløsningen skal tilberedes umiddelbart inden brug. Ved intravesikal

indgivelse skal produktet fortyndes med NaCl 0,9 % eller sterilt vand. Koncentrationen af

fortyndingen skal være 0,6-1,6 mg/ml.

Epirubicin ”Teva” indeholder ingen konserveringsmidler og er derfor kun egnet til

engangsbrug. Efter brug skal al ubrugt lægemiddel kasseres i henhold til lokale krav for

cytostatika. Se også "Bortskaffelse".

Inaktivering af spildt eller lækket lægemiddel kan opnås med en 1 %

natriumhypokloritopløsning eller bare med et phosphatbuffermiddel (pH > 8), indtil

opløsningen er affarvet. Alle rensematerialer skal bortskaffes som nævnt under

"Bortskaffelse".

Gravide kvinder skal undgå kontakt med cytostatika.

Ekskret og opkast skal tørres op med forsigtighed.

42469_spc.doc

Side

16 af 17

Et beskadiget hætteglas skal behandles med de samme forholdsregler og skal anses for

kontamineret affald. Kontamineret affald skal opbevares i egnede specielt mærkede

affaldsbeholdere. Se under "Bortskaffelse".

Bortskaffelse

Al ubrugt lægemiddel, alle materialer, der er anvendt til tilberedning og indgivelse, eller

som har været i kontakt med epirubicinhydrochlorid på nogen måde, skal kasseres i

henhold til lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42469

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. januar 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

42469_spc.doc

Side

17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information