Entocort 3 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-01-2018

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
A07EA06
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
3 mg
Lægemiddelform:
kapsler med modificeret udløsning, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56643
Autorisation dato:
2015-10-29

Læs hele dokumentet

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Entocort til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Entocort

3. Sådan skal du tage Entocort

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Crohns sygdom: Entocort indeholder et binyre-

barkhormon, der dæmper den betændelse, som

forekommer ved Crohns sygdom.

Du kan bruge Entocort til behandling af Crohns

sygdom i tyndtarmen og den øverste del af

tyktarmen.

Mikroskopisk colitis: Entocort anvendes til

behandling af aktive tilfælde af mikroskopisk

colitis (en sygdom med kronisk betændelse i

tyktarmen der typisk er med kronisk vandig

diarré).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE ENTOCORT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Entocort:

hvis du er allergisk over for budesonid eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Entocort (angivet

i punkt 6).

hvis du har betændelse i tarmen, som skyldes

svamp, virus eller bakterier.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Entocort:

hvis du har tuberkulose.

hvis du har eller for nylig havde en infektion.

hvis du har leversygdomme.

hvis du har knogleskørhed.

hvis du har mavesår.

hvis du har for højt blodtryk.

hvis du har sukkersyge.

hvis du har grå eller grøn stær.

hvis du samtidig er i behandling mod svamp

(ketoconazol, itraconazol).

Fortæl også lægen, hvis der er nogen i din

familie, som har sukkersyge eller grøn stær.

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere

alvorligt forløb når du er i behandling med

Entocort. Kontakt lægen hvis du har været udsat

for smitte og ikke tidligere har haft sygdommene

eller ikke er blevet vaccineret mod dem.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller

andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen hvis du skifter fra anden medicin

med binyrebarkhormon til Entocort, eller når du

slutter din behandling med Entocort. Du kan få

udslæt, høfeber eller smerter i muskler og led,

træthed, hovedpine, kvalme og opkastning.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at

du er i behandling med Entocort.

Børn og teenagere

Lægen vil regelmæssigt kontrollere højden hos

børn, der behandles med Entocort i længere tid.

Hvis væksten er nedsat, bør behandlingen

overvejes påny.

Brug af anden medicin sammen med Entocort

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer

og mineraler.

Entocort kan påvirke virkningen af anden medicin,

ligesom anden medicin kan ændre virkningen af

Entocort. Tal med din læge, hvis du tager:

ketoconazol eller itrakonazol (svampemiddel).

østrogener og p-piller (kvindeligt kønshormon).

carbamazepin (mod epilepsi).

nogle lægemidler kan øge virkningen af

Entocort, og din læge vil overvåge dig

omhyggeligt, hvis du tager sådanne

lægemidler (inklusive visse former for

HIV-medicin, herunder ritonavir (eller andre

HIV-proteasehæmmere) og cobicistat).

På grund af hæmning af binyrebarkfunktionen

kan diagnostiske test af hypofyse-aktiviteten

vise fejlagtige lave værdier.

Brug af Entocort sammen med mad og drikke

Du kan tage Entocort sammen med mad og

drikke, dog skal du ikke tage det sammen med

grapefrugt eller grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds,

før du tager Entocort.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Entocort

efter aftale med lægen. Bliver du gravid, mens

du tager Entocort, skal du kontakte lægen så

hurtigt som muligt.

Amning

Entocort går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Entocort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Entocort indeholder saccharose

Entocort indeholder saccharose. Kontakt lægen,

før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ENTOCORT

Tag altid Entocort nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotkespersonalet. Ændring eller stop af

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Du skal synke kapslerne hele med vand. Du

må ikke dele eller tygge kapslerne.

Crohns sygdom

Den sædvanlige dosering er:

Voksne:

Dosis ved aktiv sygdom:

3 kapsler (9 mg) én gang dagligt om morgenen i

op til 8 uger.

Det tager normalt 2-4 uger, inden Entocort giver

fuld virkning.

Dosis til forhindring af tilbagefald af sygdommen:

2 kapsler (6 mg) én gang dagligt om morgenen.

Tal med din læge, hvis du tager medicinen i

længere tid. Dosis bør holdes så lav som muligt.

Dosis til patienter, der har været i behandling

med medicin, der indeholder prednisolon:

2 kapsler (6 mg) én gang dagligt om morgenen.

Når du starter med Entocort, skal du langsomt

aftrappe prednisolonbehandlingen. Det skal

altid ske i samråd med din læge.

Hvis du afbryder behandlingen, skal du

nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.

Mikroskopisk colitis

Voksne:

3 kapsler (9 mg) én gang dagligt om morgenen i

op til 8 uger. Det tager normalt 2-4 uger, inden

Entocort giver fuld virkning. Når behandlingen

skal ophøre, bør dosis normalt reduceres gradvist.

Tal med lægen.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisning.

Brug til børn:

Du må ikke give Entocort til børn. Følg lægens

anvisning

Hvis du har taget for mange Entocort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Entocort end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer ved overdosering:

Hvis du gennem længere tid tager for mange

kapsler, kan der opstå symptomer, der er nævnt

under afsnittet om bivirkninger.

Hvis du har glemt at tage Entocort

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Entocort

3 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

budesonid

076340P003

10/2017

Entocort

er et registreret varemærke, der tilhører Tillotts Pharma AG.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Tendens til måneansigt (Cushing-lignende

træk).

Nervøsitet, søvnløshed, humørsvingninger og

depression.

Hjertebanken.

Fordøjelsesbesvær.

Muskelkramper.

Menstruationsforstyrrelser.

Hududslæt og nældefeber.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme

(risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Rysten.

Utilsigtede bevægelser eller ekstrem rast-

løshed eventuelt med muskelspasmer eller

trækninger.

Angst.

Sår i mavesæk eller tolvfingertarm.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Aggression.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Uklarhed af øjets naturlige linse herunder

bagsiden af linsen, sløret syn.

Misfarvning af huden, som følge af blødning

under huden.

Betændt bugspytkirtel (forbundet med smerter

i øvre maveregion og ryggen samt kvalme).

Knoglevævsdød på grund af nedsat blod-

tilførsel til knoglen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Nedsat vækst hos børn.

De fleste bivirkninger, nævnt i denne liste, kan

også forventes for andre behandlinger med

glukokortikoider.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker-

heden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Entocort utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Entocort ved temperaturer

over 30 °C.

Opbevares i original emballage, tæt tillukket.

Brug ikke Entocort efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Entocort 3 mg kapsler med modificeret

udløsning, hårde, indeholder:

Aktivt stof: Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer: Ethylcellulose, tributyl

acetylcitrat, methacrylsyre copolymer,

triethylcitrat, simeticon, polysorbat 80,

talcum, saccharosekugler (bestående af

saccharose og majsstivelse).

Kapsel: Gelatine, titandioxid (E171) og

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Entocort 3 mg kapsler med modificeret

udløsning er af hård gelatine med en

uigennemskinnelig, lysegrå kerne og en

uigennemskinnelig lyserød kapsel. Kapslen er

mærket ”CIR 3mg”.

Entocort findes i pakningsstørrelsen 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev senest revideret

juli 2017.

10/2017

Læs hele dokumentet

19. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Entocort, kapsler med modificeret udløsning, hårde (Paranova)

0.

D.SP.NR.

8647

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entocort

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En Entocort kapsel med modificeret udløsning, hårde indeholder 3.0 mg budesonid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler med modificeret udløsning, hårde (Paranova)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Morbus Crohn: Morbus Crohn lokaliseret til ileum og/eller ascenderende del af colon.

Mikroskopisk colitis: Induktion af remission hos patienter med aktiv mikroskopisk colitis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne:

Aktiv morbus Crohn: taget som 9 mg 1 gang dagligt om morgenen i op til 8 uger. Fuld effekt

opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Vedligeholdelse af remission: Initialt 6 mg dagligt taget som 1 daglig dosis om morgenen.

Vedligeholdelsesdosis bør holdes på det minimum, som er nødvendigt for at kontrollere

sygdommens symptomer. Under langvarig behandling kan det være nødvendigt at justere

dosis afhængig af sygdommens aktivitet.

56643_spc.doc

Side 1 af 10

Ved erstatning af prednisolon hos steroid-afhængige patienter er den anbefalede dosis 6 mg

daglig, taget som 1 daglig dosis om morgenen. Når behandling med Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde påbegyndes, bør prednisolon nedtrappes gradvist.

For at forhindre opblussen efter operation hos patienter med høj sygdomsaktivitet er den

anbefalede dosis 6 mg 1 gang dagligt om morgenen. Der er ikke set en gavnlig effekt efter

operation hos patienter med obstruktiv fibrostenosisk morbus Crohn.

Aktiv mikroskopisk colitis: Den anbefalede dosis er 9 mg 1 gang dagligt om morgenen

(svarende til 3 kapsler) i op til 8 uger. Fuld effekt opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Pædiatrisk population:

Bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig.

Ældre:

Der anbefales ingen specielle dosisjusteringer til ældre, men erfaringer med Entocort til ældre

er begrænsede.

Administration

Kapslerne må ikke deles eller tygges. Skal synkes hele med vand.

Dosen skal reduceres gradvist inden behandlingen seponeres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Systemiske eller lokale infektioner fremkaldt af bakterier, svampe eller vira.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der kan opstå bivirkninger, der er typiske for kortikosteroider. Glaukom er blandt de

potentielle systemiske virkninger.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med tuberkulose, infektioner, hypertension, diabetes

mellitus, osteoporose, mavesår, glaukom eller katarakt, eller med familiær optræden af

glaukom eller diabetes eller ved andre tilstande, hvor glukokortikoider kan give uønskede

virkninger.

Når patienter skifter fra systemisk steroidbehandling med højere systemisk effekt til

Entocort kapsler med modificeret udløsning, kan adrenocortical suppression forekomme.

Monitorering af adrenocortical funktion bør derfor overvejes hos disse patienter, ligesom

dosis af systemisk steroid bør reduceres forsigtigt.

Nogle patienter føler alment ubehag, f.eks. smerter i muskler og led, under seponeringsfasen.

I sjældne tilfælde oplever patienten symptomer som træthed, hovedpine, kvalme og opkast,

som må formodes at skyldes en generel utilstrækkelig glukokortikoideffekt. I sådanne tilfælde

kan en midlertidig øget dosis af systemisk glukokortikoid være nødvendig.

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere alvorligt forløb hos patienter, der er i behandling

med perorale glukokortikoider. Patienter, der ikke har haft disse sygdomme, bør undgå at

udsætte sig for smitte herfor. Hvis de udsættes for smitte, kan det være indikeret at behandle

56643_spc.doc

Side 2 af 10

med varicella zoster immun globulin (VZIG) eller intravenøs immunglobulin (IVIG). Hvis

skoldkopper udvikler sig, kan man overveje at behandle med antivirale midler.

Glukokortikoider kan nedsætte stress-respons fra hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)

aksen. I situationer, hvor patienten udsættes for kirurgiske indgreb eller andre metaboliske

stress-påvirkninger, anbefales det at supplere med systemiske glukokortikoider.

Nedsat leverfunktion kan påvirke glukokortikoiders elimination, hvilket medfører en

langsommere elimination og en højere systemisk eksponering. Vær opmærksom på mulige

systemiske bivirkninger. Efter peroral indgift af budesonid var farmakokinetikken påvirket

af nedsat leverfunktion, hvilket kom til udtryk gennem øget systemisk tilgængelighed. Ved

indgift af budesonid intravenøst var der dog ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetikken hos patienter med cirrhose og raske patienter.

Erstatning af systemisk glukokortikoidbehandling med højere systemisk effekt til Entocort

kapsler med modificeret udløsning, hårde kan undertiden demaskere allergier, f.eks. rhinitis

og eksem, som tidligere blev kontrolleret af det systemisk indgivne lægemiddel. Disse

allergier bør behandles symptomatisk med et antihistamin og/eller lægemidler til lokal brug.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder ketoconazol eller

cobicistat-holdige lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør

undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang

som mulig, og en reduktion af budesoniddosen kan også overvejes (se pkt. 4.5).

Efter omfattende indtagelse af grapefrugtjuice (som fortrinsvis hæmmer CYP3A4-

aktiviteten i tarmslimhinden), øges den systemiske eksponering for oral budesonid cirka to

gange. Som med andre lægemidler, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, bør

regelmæssig indtagelse af grapefrugt eller juice undgås i forbindelse med budesonid-

administration (andre safter, såsom appelsinjuice eller æblejuice hæmmer ikke CYP3A4).

Se også afsnit 4.5.

Såfremt Entocort kapsler med modificeret udløsning anvendes kronisk i høje doser, kan

systemisk glukokortikoideffekt såsom hypercorticismus og adrenal suppression forekomme.

Indeholder saccharose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Pædiatrisk population

Vækstpåvirkning

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere højden hos børn, der behandles med

glukokortikoider i længere tid. Hvis væksten hæmmes, bør behandlingen tages op til

fornyet overvejelse. Fordelene ved behandling med glukokortikoider og den potentielle

56643_spc.doc

Side 3 af 10

risiko for væksthæmning skal afvejes nøje. Der foreligger ingen langtidsstudier med børn,

der er blevet behandlet med Entocort kapsler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Forhøjede plasmaværdier og øget effekt af glukokortikoider er rapporteret hos kvinder, der

samtidig indtager østrogener eller oral kontraceptiva. Dog havde lav-dosis kombinations

kontraceptiva, der mere end fordoblede plasmakonsentrationen af oral prednisolon, ingen

signifikant effekt på plasmakoncentrationen af oral budesonid.

Ved anbefalede doser har omeprazol ingen og cimetidin en beskeden virkning på

farmakokinetikken for oralt indgivet budesonid.

Metabolismen af budesonid er primært medieret af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym,

f.eks. ketoconazol og itraconazol, hiv-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan derfor

forstærke den systemiske eksponering over for budesonid kraftigt, se pkt. 4.4. Da der ikke

foreligger data, som understøtter en dosisanbefaling, bør denne kombination således

undgås. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang som

muligt, og en reduktion af budesoniddosis kan også overvejes.

Det er usandsynligt, at budesonid hæmmer andre lægemidler, der metaboliseres af

CYP3A4, da det kun bindes til enzymet i lav grad.

Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer, såsom carbamazepin, reducerer

sandsynligvis budesonideksponeringen, hvilket kan kræve en dosisforøgelse.

Da binyrebarkfunktionen muligvis dæmpes, kan en ACTH stimuleringstest til at

diagnosticere hypofyse-insufficiens vise fejlagtige resultater (lave værdier).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Budesonid kan anvendes til gravide, når de forventede fordele for moderen kan opveje

mulige risici for fostret.

Hos drægtige forsøgsdyr har indgift af budesonid i lighed med andre glukokortikoider

været forbundet med unormal fosterudvikling. Det er ikke fastslået, om disse observationer

har nogen relevans for mennesker. Som med andre lægemidler, der administreres under

graviditeten, skal fordelen ved administrationen af budesonid for moderen opvejes mod

risiciene for fosteret.

Amning:

Budesonid udskilles i modermælk.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 mikrogram to gange

dagligt) af astmatiske ammende kvinder medfører en neglegiabel systemisk eksponering

hos de ammede spædbørn.

I en farmakokinetisk undersøgelse var den anslåede daglige dosis til spædbørn 0,3 % af

moderens dosis for begge niveauer, og den gennemsnitlige plasmakoncentration hos

spædbørn blev anslået at være 1/600 af koncentrationerne, der blev observeret i moderens

plasma, idet det antages en fuldkommen oral biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonidkoncentrationer i plasmaprøver fra spædbørn var mindre end grænsen for

kvantificeringen.

56643_spc.doc

Side 4 af 10

Baseret på data fra inhaleret budesonid, og det faktum, at budesonid udviser lineære

farmakokinetiske karakteristika inden for de terapeutiske dosisintervaller efter inhaleret,

oral eller rektal administration af budesonid, forventes eksponeringen af budesonid hos det

ammede barn at være lav ved terapeutiske doser af Entocort.

Disse data understøtter brugen af budesonid, oral og rektal administration, under amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Entocort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I de kliniske studier var de fleste bivirkninger milde til moderate og af ikke-alvorlig

karakter.

Bivirkninger, som er forbundet med Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde ses

i nedenstående tabel.

Følgende definitioner gælder for hyppigheden af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1,000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10,000 til ≤ 1/1,000); meget sjælden (≤ 1/10,000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion

Det endokrine system

Almindelig

Cushing-lignende træk

Meget sjælden

Væksthæmning

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Adfærdsmæssige ændringer,

såsom nervøsitet, søvnløshed,

humørsvingninger og depression

Ikke almindelig

Angst

Sjælden

Aggression

Nervesystemet

Ikke almindelig

Tremor, psykomotorisk

hyperaktivitet

Øjne

Sjælden

Glaukom, katarakt herunder

subkapsulær katarakt, sløret

syn (se også pkt. 4.4)

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Dyspepsi

Ikke almindelig

Duodenal- eller mavesår

Sjælden

Pancreatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudreaktioner (urticaria,

exanthem)

Sjælden

Ekkymose

56643_spc.doc

Side 5 af 10

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Muskelkramper

Sjælden

Osteonekrose

Det reproduktive system

og mammae

Almindelig

Menstruationsforstyrrelser

De fleste bivirkninger, nævnt i dette produktresumé, kan også forventes for andre

behandlinger med glukokortikoider.

Beskrivelse af udvalgte

bivirkninger

Bivirkninger, der er typiske for systemiske kortikosteroider (f.eks. cushingoide træk og

væksthæmning) kan opstå. Disse bivirkninger afhænger af dosis, behandlingstid, samtidig

og tidligere kortikosteroidbehandling og individuel følsomhed.

Kliniske forsøg har vist at frekvensen af steroid-associerede bivirkninger af Entocort kapsler

med modificeret udløsning, hårde er betydeligt reduceret (omtrent halveret) i sammenligning

med konventionel prednisolonbehandling i ækvivalente doser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Rapporter om akut forgiftning eller dødsfald som følge af overdosering med glukokortikoider

er sjældne. Akut overdosering med Entocort kapsler, selv ved kraftige doser, forventes ikke

at udgøre et klinisk problem. I tilfælde af akut overdosering findes der ingen specifik antidot.

Behandling består i øjeblikkelig maveskylning eller opkastning med efterfølgende

understøttende og symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kortikosteroider med lokal virkning,

ATC-kode: A 07 EA 06.

56643_spc.doc

Side 6 af 10

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et glukokortikosteroid med en høj lokal anti-inflammatorisk effekt.

Den nøjagtige virkemåde af glukokortikosteroider ved behandlingen af Crohns sygdom er

ikke kendt. Anti-inflammatoriske virkninger, som f.eks. hæmning af frigørelsen af

inflammatoriske mediatorer og hæmning af immunologisk cellulær respons, spiller muligvis

en rolle.

Data fra kliniske farmakologiske undersøgelser og kontrollerede kliniske undersøgelser, tyder

på, at Entocort virker lokalt. Det understøttes af, at Entocort er lige så effektivt som

prednisolon, men i mindre grad påvirker HPA-aksen og inflammatoriske markører.

Ved anbefalede doser påvirker Entocort, sammenlignet med prednisolon 20-40 mg, i

signifikant mindre grad morgenniveauet af plasma-cortisol, 24-timers plasma-cortisol og 24

timers urin-cortisol. ACTH-test har vist, at Entocort påvirker binyrernes funktion signifikant

mindre end prednisolon.

Et studie der undersøgte knogledensiteten under behandling med Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde eller prednisolon i op til 2 år viste, at behandling med Entocort

kapsler med modificeret udløsning, hårde resulterede i et signifikant mindre knogletab end

behandling med prednisolon hos patienter, som ikke tidligere havde været i steroid

behandling.

Pædiatrisk population

HPA-aksens funktion. I de anbefalede doser giver Entocort kapsler en signifikant mindre

effekt end 20–40 mg prednisolon dagligt, på plasmakoncentrationen af hydrocortison om

morgenen, på plasmakoncentrationen af hydrocortison over et døgn (AUC 0–24 timer) og

på koncentrationen af hydrocortison i døgnurin. ACTH-tests har ligeledes vist, at Entocort

kapsler påvirker binyrefunktionen signifikant mindre end prednisolon. Børn med morbus

Crohn opnår lidt højere systemisk eksponering og suppression af hydrocortison end voksne

med morbus Crohn.

Der foreligger ingen langtidsstudier med børn, der er blevet behandlet med Entocort

kapsler. I et studie til evaluering af Entocort kapslers påvirkning på suppressionen af

hydrocortison hos 8 børn (i alderen 9–14 år) og 6 voksne, inducerede oral administration af

9 mg Entocort kapsler i 7 dage en gennemsnitlig suppression af hydrocortison (± SD) på

64 % (± 18 %) hos børn og 50 % (± 27 %) hos voksne i forhold til baseline-værdierne. Der

er ikke rapporteret kliniske fund af relevans for sikkerheden.

I et studie med børn, der havde morbus Crohn i mild til moderat grad (CDAI) ≥ 200), blev

aktiviteten af Entocort kapsler i en dosis på 9 mg en gang dagligt sammenlignet med

aktiviteten af prednisolon, der blev givet i faldende doser med 1 mg/kg som udgangspunkt.

22 patienter blev behandlet med Entocort kapsler, og 26 patienter blev behandlet med

referencestoffet prednisolon. Efter 8 ugers behandling havde 70,8 % af de patienter, der fik

prednisolon, nået endepunktet (CDAI ≤ 150) sammenlignet med 54,5 % af dem, der fik

Entocort. Forskellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,13). I løbet af studiet blev der

observeret uønskede hændelser hos 96 % af de patienter, der fik prednisolon, og hos 91 %

af dem, der fik Entocort. Der sås samme type hændelser i begge studiegrupper, men

incidensen af glukokortikoid-relaterede bivirkninger (såsom akne og fuldmåneansigt) var

lavere hos de patienter, der blev behandlet med Entocort.

56643_spc.doc

Side 7 af 10

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Efter peroral indgift af budesonid i den almindelige mikroniserede form ses hurtig og

fuldstændig absorption. Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde består af

gelatinekapsler fyldt med gastro-resistent granulat med forlænget udløsningshastighed til oral

anvendelse. Hovedparten absorberes i ileum og ascenderende del af colon. Efter en enkelt

dosis af Entocort er den gennemsnitlige systemiske tilgængelighed ca. 10 til 20 %.

Distribution:

Budesonid har et fordelingsvolumen på ca. 3 L/kg. Den gennemsnitlige plasmaproteinbinding

er 85-90 %. Efter peroral indgift af Entocort 9 mg er den gennemsnitlige plasmakoncentration

efter 3-5 timer på 5-10 nmol/l.

Biotransformation:

Budesonid undergår i leveren omfattende biotransformation til metabolitter med lav

glukokortikosteroid aktivitet. Hovedmetabolitterne, 6

-hydroxybudesonid og 16

hydroxyprednisolon har en aktivitet på under 1 % af aktiviteten af budesonid. Metabolismen

af budesonid er primært medieret af CYP3A4, en undergruppe af cytochrom 450 systemet.

Elimination:

Eliminationen af budesonid i form af Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde

begrænses af absorptionshastigheden, og den terminale halveringstid er på ca. 4 timer.

Metabolitterne udskilles uomdannet eller i en konjungeret form, primært via nyrerne. Der er

ikke detekteret uomdannet budesonid i urin. Budesonid har en høj systemisk clearance (1,2

L/min), og en gennemsnitlig plasmahalveringstid efter i.v. administration på 2-3 timer.

Linearitet:

Kinetikken viser proportionalitet med dosis i kliniske relevante doser.

Pædiatrisk population

I et studie til sammenligning af Entocort kapslers farmakokinetik hos 8 børn (i alderen 9

14 år) og 6 voksne inducerede Entocort 9 mg kapsler i 7 dage systemisk eksponering (AUC),

der var 17 % højere hos børn end hos voksne, mens de maksimale koncentrationer (Cmax)

var 50 % højere hos børn end hos voksne (gennemsnitligt AUC ± SD: børn 41,3 nmol/l ±

21,2; voksne 35,0 nmol/l ± 19,8. Gennemsnitligt Cmax ± SD: børn 5,99 nmol/l ± 3,45;

voksne 3,97 nmol/l ± 2,11).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Resultater fra akutte, subakutte og kroniske forsøg over toksicitet viser, at de systemiske

virkninger af budesonid, som f.eks. mindsket vægtøgning og atrofi af lymfoidt væv og

binyrebark, er af mindre sværhedsgrad eller lig med de virkninger, der er observeret efter

indgift af andre glukokortikosteroider.

Budesonid bedømt i seks forskellige test-systemer viste intet tegn på mutagene eller

clastogene virkninger.

En øget forekomst af hjerne-gliomer hos hanrotter i et carcinogenicitetsforsøg kunne ikke

bekræftes i et gentaget forsøg, hvor forekomsten af gliomer ikke adskilte sig inden for de

forskellige grupper med aktiv behandling (budesonid, prednisolon, triamcinolon acetonid)

og kontrolgruppen.

56643_spc.doc

Side 8 af 10

Leverforandringer (primære hepatocellulære neoplasmer) fundet hos hanrotter i det

oprindelige carcinogenicitetsforsøg blev genfundet i et nyt forsøg med budesonid såvel

som med reference-glukokortikosteroider. Disse virkninger er sandsynligvis relateret til en

receptor-effekt og repræsenterer derfor en klasseeffekt.

Tilgængelige kliniske erfaringer tyder ikke på, at budesonid eller andre glukokortiko-

steroider inducerer hjerne-gliomer eller primære hepatocellulære neoplasmer hos

mennesker.

Toksiciteten af Entocort, med fokus på mave-tarmkanalen, er undersøgt hos cynomolgus aber

i doser op til 5 mg/kg (> 25 gange den anbefalede døgndosis hos mennesker) efter gentagen

peroral dosering i op til 6 måneder. Der observeredes igen påvirkninger af mave-tarmkanalen,

hverken ved grovpatologiske eller histopatologiske undersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethylcellulose; tributyl acetylcitrat; metacrylsyre copolymer; triethylcitrat; simeticon;

polysorbat 80; talcum; saccharosekugler (bestående af saccharose og majsstivelse).

Kapsel: Gelatine, titandioxid (E 171), jernoxid (E 172).

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Land 1+3: Opbevares i originalemballage, tæt tillukket.

Land 2: Opbevares i originalemballage, tæt tillukket. Må ikke opbevares over 30

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Emballage:

Kapslerne er pakket i HDPE tabletbeholdere. Beholderen er forsynet med et polypropylen

skruelåg forsynet med tørrekapsel.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56643

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. januar 2018

56643_spc.doc

Side 9 af 10

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. januar 2018

56643_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information