Emtriva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-07-2020

Aktiv bestanddel:
emtricitabin
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
J05AF09
INN (International Name):
emtricitabine
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Emtriva er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og børn i kombination med andre antiretrovirale midler. Denne angivelse er baseret på undersøgelser i behandling-naive patienter og behandling-erfarne-patienter med stabil virologisk kontrol. Der er ingen erfaring med brug af Emtriva til patienter, som er ikke deres nuværende regime eller som har undladt flere regimer. Når der træffes beslutning om et nyt regime for patienter, der har undladt en antiretroviral regime, omhyggelig, bør der tages hensyn til de mønstre af mutationer, der er forbundet med forskellige lægemidler og behandling, historie af den enkelte patient. Hvor det er muligt, modstand test kan være hensigtsmæssigt, at.
Produkt oversigt:
Revision: 30
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000533
Autorisation dato:
2003-10-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000533

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

22-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

23-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

23-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

23-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

23-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

22-12-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emtriva 200 mg hårde kapsler

emtricitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Emtriva til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægssedel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Sådan skal De tage Emtriva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emtriva anvendes til behandling af human immundefekt virus

(hiv) hos voksne og børn på

4 måneder og derover. Emtriva 200 mg hårde kapsler er

kun egnede til patienter, som vejer mindst

33 kg.

Emtriva kan fås som oral opløsning til patienter, der har problemer med at synke Emtriva hårde

kapsler.

Emtriva indeholder det aktive stof

emtricitabin.

Dette aktive stof er en form for

antiretroviral

medicin, som anvendes til behandling af hiv-infektion. Emtricitabin hører til en gruppe af medicin, der

kaldes

nukleosid reverse transkriptase-hæmmere

(NRTI). De virker ved at gribe ind i den normale

måde, som et enzym (reverse transkriptase) arbejder på, og som er nødvendigt for at virus kan

reproducere sig selv. Emtriva kan sænke mængden af hiv i blodet (virusmængden). Det kan også

bidrage til at øge antallet af de T-celler, der kaldes CD4-celler. Emtriva bør altid kombineres med

anden medicin til at behandle hiv-infektion.

De kan stadig smitte andre med hiv,

selvom De tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer.

Denne form for medicin helbreder ikke hiv-infektionen.

Mens De tager Emtriva, kan De stadig

udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektionen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Tag ikke Emtriva

Hvis De er allergisk

over for emtricitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emtriva

(angivet i punkt 6).

Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl Deres læge det, hvis De tidligere har haft nyresygdomme,

eller hvis undersøgelser

har vist, at De har nyreproblemer. Før De påbegynder behandlingen, kan Deres læge tage

blodprøver for at bedømme nyrefunktionen og råder Dem måske til at tage kapslerne mindre

hyppigt eller ordinerer Emtriva oral opløsning til Dem. Deres læge kan også tage blodprøver

under behandlingen for at overvåge Deres nyrer.

Tal med Deres læge, hvis De er over 65 år.

Emtriva er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

Hvis De er over 65 år og får ordineret Emtriva, vil Deres læge overvåge Dem nøje.

Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder gulsot (hepatitis).

Patienter med leversygdom, inklusive kronisk hepatitis B eller C, som behandles med

antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt livstruende bivirkninger i

leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje, hvilken behandling,

der er den bedste for Dem. Hvis De tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk

hepatitis B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver for nøje at overvåge

leverfunktionen.

Vær opmærksom på infektioner.

Hvis De har en fremskreden hiv-sygdom (aids) og en anden

infektion, kan De udvikle en betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på

infektionen, når De begynder på behandlingen med Emtriva. Dette kan være tegn på, at

kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hvis De bemærker tegn på

betændelse eller infektion i den første tid efter, De har påbegyndt behandlingen med Emtriva,

skal De omgående fortælle Deres læge det.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter De er begyndt at tage medicin til behandling af

Deres hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, De er påbegyndt

behandling. De skal straks informere Deres læge for at få den nødvendige behandling, hvis De

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Knogleproblemer.

Nogle af de patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme

tid, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af

nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom

hører blandt andre: Varigheden af den samtidige behandling med flere slags antiretroviral

medicin, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt

overvægt (højt Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ

og skulder) samt bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere

af disse symptomer, bør De fortælle det til Deres læge.

Børn og unge

Giv ikke Emtriva til børn

under 4 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Emtriva

De må ikke tage Emtriva,

hvis De allerede tager anden medicin, som indeholder emtricitabin eller

lamivudin, som også anvendes til at behandle hiv-infektion, medmindre Deres læge foreskriver dette.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Afbryd ikke behandlingen uden først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Hvis De har taget Emtriva under Deres graviditet, kan Deres læge bede om regelmæssige blodprøver

og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har

taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv bivirkningerne.

De må ikke amme, hvis De tager Emtriva,

fordi det aktive stof i denne medicin udskilles i

mælken hos mennesker. Det er kendt, at virus kan overføres til barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emtriva kan forårsage svimmelhed.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle,

og lad

være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver svimmel, når De tager Emtriva.

3.

Sådan skal De tage Emtriva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne: Én 200 mg hård kapsel dagligt med eller uden mad.

De hårde kapsler skal synkes

med et glas vand.

Børn og unge under 18 år,

som vejer mindst 33 kg og som kan synke hårde kapsler: Én

200 mg hård kapsel dagligt med eller uden mad.

Til børn over 4 måneder og patienter, som ikke kan synke hårde kapsler og til patienter med

nyreproblemer, kan Emtriva fås i flydende form (en oral opløsning). Hvis De har problemer med at

synke kapslerne, skal De sige det til Deres læge.

Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet

for at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv og

for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis,

medmindre De får besked på det af Deres læge.

Hvis De har problemer med Deres nyrer,

kan Deres læge råde Dem til at tage Emtriva mindre

hyppigt.

Deres læge vil ordinere Emtriva i kombination med anden antiretroviral medicin.

bedes venligst læse indlægssedlerne til de andre slags antiretroviral medicin som vejledning i at

indtage medicinen korrekt.

Hvis De har taget for meget Emtriva

Hvis De ved et uheld tager for mange Emtriva hårde kapsler, skal De kontakte lægen eller den

nærmeste skadestue for at få råd. Tag æsken med, så De let kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Emtriva

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Emtriva.

Hvis De – inden for 12 timer efter, dosis normalt tages – kommer i tanker om, at De har glemt at

tage en dosis,

skal De tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale

tidspunkt.

Hvis det næsten er tid til (der er mindre end 12 timer til) næste dosis,

skal De ikke tage den

glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. De må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte hårde kapsel.

Hvis De kaster op

Hvis det er mindre end en time siden, De har taget Emtriva,

skal De tage en ny kapsel. De behøver

ikke tage en ny kapsel, hvis De kaster op mere end en time efter, De har taget Emtriva.

Hvis De holder op med at tage Emtriva

Hold ikke op med at tage Emtriva uden at tale med Deres læge.

At ophøre med

behandlingen

med Emtriva kan resultere i nedsat virkning af den kur mod hiv, som Deres læge

har anbefalet. Tal med Deres læge, før De ophører med behandlingen, især hvis De oplever

bivirkninger eller har en anden sygdom. Kontakt Deres læge, før De igen begynder at tage

Emtriva kapslerne.

Hvis De har både hiv-infektion og hepatitis B,

er det særlig vigtigt ikke at ophøre med

behandlingen med Emtriva uden først at tale med Deres læge. Nogle patienter har fået taget

blodprøver eller har symptomer, som viser, at deres hepatitis er forværret efter ophør med

behandlingen med Emtriva. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter

ophør med behandlingen. Hos patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose bør

behandlingen ikke ophøre, da det hos nogle patienter kan medføre forværring af hepatitis.

Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal De

omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt

ville forbinde med hepatitis B-infektion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i

blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl Deres læge det, hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger:

Hyppigste bivirkninger

Følgende bivirkninger er

meget almindelige

(de kan opstå hos flere end 10 ud af 100 patienter):

hovedpine, diarré, kvalme

muskelsmerter og -svaghed (hvis kreatinkinaseindholdet i blodet er forøget)

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er

almindelige

(de kan opstå hos op til 10 ud af 100 patienter):

svimmelhed, svaghedsfølelse, søvnløshed, unormale drømme

opkastning, problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider, mavesmerter

udslæt (herunder røde pletter og skjolder undertiden med blærer eller hævelse af huden), som

kan være allergiske reaktioner, kløe, ændringer i hudfarven, herunder pletvis mørkfarvning af

huden

smerter

Prøver kan også vise:

lavt antal af hvide blodlegemer (et fald i antallet af hvide blodlegemer kan gøre Dem mere

modtagelig for infektion)

forhøjet mængde af fedtsyrer (triglycerider), galde eller sukker i blodet

problemer med lever og bugspytkirtel

Følgende bivirkninger er

ikke almindelige

(de kan opstå hos op til 1 ud af 100 patienter):

lavt antal af røde blodlegemer (anæmi)

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

Andre bivirkninger

Hos børn, som fik emtricitabin, optrådte der desuden

ændringer i hudfarven

, herunder pletvis

mørkfarvning af huden, meget almindeligt og

anæmi

(lavt antal af røde blodlegemer) almindeligt.

Hvis produktionen af røde blodlegemer er nedsat, kan barnet få symptomer som træthed og åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen, blisterpakningen og kartonen efter

„EXP“. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emtriva indeholder:

Aktivt stof:

emtricitabin

. Hver hård kapsel Emtriva indeholder 200 mg emtricitabin.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslen indeholder:

mikrokrystallinsk cellulose (E460), crospovidon, magnesiumstearat

(E572), povidon (E1201)

Kapslens skal:

gelatine, indigotin (E132), titandioxid (E171)

Trykfarven indeholder:

sort jernoxid (E172), shellac (E904)

Udseende og pakningsstørrelser

Emtriva hårde kapsler har en hvid, uigennemsigtig hoveddel med en lyseblå, uigennemsigtig hætte.

Hver kapsel er påtrykt „200 mg“ på hætten og „GILEAD“ og [Gilead logo] på hoveddelen med sort

farve. Emtriva fås i beholdere eller blisterpakninger, som indeholder 30 kapsler.

Emtriva kan også fås som oral opløsning til anvendelse hos børn på 4 måneder og derover, patienter,

som har problemer med at synke, og patienter med nyreproblemer. Der findes en særskilt

indlægsseddel til Emtriva 10 mg/ml oral opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland

Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland

Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland

Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland

Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emtriva 10 mg/ml oral opløsning

emtricitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Emtriva til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Sådan skal De tage Emtriva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emtriva anvendes til behandling af human immundefekt virus

(hiv) hos voksne og børn på

4 måneder og derover. Emtriva oral opløsning er specielt egnet til patienter, som har problemer med at

synke Emtriva hårde kapsler.

Emtriva indeholder det aktive stof

emtricitabin.

Dette aktive stof er en form for

antiretroviral

medicin, som anvendes til behandling af hiv-infektion. Emtricitabin hører til en gruppe af medicin, der

kaldes

nukleosid reverse transkriptase-hæmmere

(NRTI). De virker ved at gribe ind i den normale

måde, som et enzym (reverse transkriptase) arbejder på, og som er nødvendigt for at virus kan

reproducere sig selv. Emtriva kan sænke mængden af hiv i blodet (virusmængden). Det kan også

bidrage til at øge antallet af de T-celler, der kaldes CD4-celler. Emtriva bør altid kombineres med

anden medicin til at behandle hiv-infektion.

De kan stadig smitte andre med hiv,

selvom De tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer.

Denne form for medicin helbreder ikke hiv-infektionen.

Mens De tager Emtriva, kan De stadig

udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektionen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Tag ikke Emtriva

Hvis De er allergisk

over for emtricitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emtriva

(angivet i punkt 6).

Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl Deres læge det, hvis De tidligere har haft nyresygdomme,

eller hvis undersøgelser

har vist, at De har nyreproblemer. Før De påbegynder behandlingen, kan Deres læge tage

blodprøver for at bedømme nyrefunktionen og råder Dem måske til at tage en reduceret dosis af

den orale opløsning eller ordinerer Emtriva hårde kapsler til Dem. Deres læge kan også tage

blodprøver under behandlingen for at overvåge Deres nyrer.

Tal med Deres læge, hvis De er over 65 år.

Emtriva er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

Hvis De er over 65 år og får ordineret Emtriva, vil Deres læge overvåge Dem nøje.

Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder gulsot (hepatitis).

Patienter med leversygdom, inklusive kronisk hepatitis B eller C, som behandles med

antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt livstruende bivirkninger i

leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje, hvilken behandling,

der er den bedste for Dem. Hvis De tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk

hepatitis B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver for nøje at overvåge

leverfunktionen.

Vær opmærksom på infektioner.

Hvis De har en fremskreden hiv-sygdom (aids) og en anden

infektion, kan De udvikle en betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på

infektionen, når De begynder på behandlingen med Emtriva. Dette kan være tegn på, at

kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hvis De bemærker tegn på

betændelse eller infektion i den første tid efter, De har påbegyndt behandlingen med Emtriva,

skal De omgående fortælle Deres læge det.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter De er begyndt at tage medicin til behandling af

Deres hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, De er påbegyndt

behandling. De skal straks informere Deres læge for at få den nødvendige behandling, hvis De

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Knogleproblemer.

Nogle af de patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme

tid, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af

nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom

hører blandt andre: Varigheden af den samtidige behandling med flere slags antiretroviral

medicin, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt

overvægt (højt Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ

og skulder) samt bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere

af disse symptomer, bør De fortælle det til Deres læge.

Børn og unge

Giv ikke Emtriva til børn

under 4 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Emtriva

De bør ikke tage Emtriva,

hvis De allerede tager anden medicin som indeholder emtricitabin eller

lamivudin, som også anvendes til at behandle hiv-infektion, med mindre Deres læge foreskriver dette.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Afbryd ikke behandlingen uden først at kontakte Deres læge.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 200 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 200 mg emtricitabin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Hver kapsel har en hvid, uigennemsigtig underdel og en lyseblå, uigennemsigtig overdel. Hver kapsel

er påtrykt ”200 mg” på overdelen og ”GILEAD” samt [Gilead logo] i sort på underdelen. Hver kapsel

måler 19,4 mm x 6,9 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Emtriva er indiceret til behandling af voksne og børn på 4 måneder og derover inficerede med human

immundefekt virus 1 (hiv 1) i kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

Denne indikation er baseret på studier med behandlingsnaive patienter og behandlingserfarne patienter

med stabil, virologisk kontrol. Der er ingen erfaring med anvendelsen af Emtriva hos patienter, hvis

nuværende regime har været uden virkning eller, hvor flere regimer har været uden virkning (se

pkt. 5.1).

Ved beslutning om et nyt regime til patienter, som ikke har haft virkning af et antiretroviralt regime,

skal mutationsmønstrene i forbindelse med forskellige lægemidler samt den enkelte patients

behandlingsanamnese overvejes omhyggeligt. Resistensafprøvning kan være hensigtsmæssigt, hvor en

sådan er mulig.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal initieres af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Emtriva 200 mg hårde kapsler kan tages med eller uden mad.

Voksne:

Den anbefalede dosis af Emtriva er én 200 mg hård kapsel, taget oralt, en gang daglig.

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtriva i mindre end 12 timer efter tidspunktet, hvor

patienten normalt tager dosen, skal patienten tage Emtriva med eller uden mad så snart som muligt og

derefter fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtriva i

mere end 12 timer, og det næsten er tid til næste dosis, skal patienten ikke tage den manglende dosis,

men blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Emtriva, skal der tages en ny dosis. Hvis

patienten kaster op mere end 1 time efter at have taget Emtriva, skal patienten ikke tage en ny dosis.

Særlige populationer

Ældre:

Der foreligger ingen data vedrørende sikkerhed og virkning hos patienter over 65 år. Det burde

dog ikke være nødvendigt at tilpasse den anbefalede daglige dosis til voksne, med mindre der er tegn

på nyreinsufficiens.

Nyreinsufficiens:

Emtricitabin elimineres ved renal udskillelse og eksponering for emtricitabin steg

signifikant hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Det er nødvendigt at justere dosen eller

dosisintervallet hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 4.4).

Tabel 1 nedenfor giver retningslinjer for justering af dosisintervallet for 200 mg hårde kapsler i

henhold til graden af nyreinsufficiens. Sikkerheden og virkningen ved justering af dosisintervallet til

hver 72. eller 96. time hos patienter med kreatininclearance < 30 ml/min er ikke blevet evalueret

klinisk. Derfor bør det kliniske respons på behandlingen og nyrefunktionen monitoreres tæt hos disse

patienter (se pkt. 4.4).

Patienter med nyreinsufficiens kan også behandles ved administration af Emtriva 10 mg/ml oral

opløsning for at give en reduceret daglig dosis af emtricitabin. Se produktresumeet til Emtriva

10 mg/ml oral opløsning.

Tabel 1: Retningslinjer for dosisinterval for 200 mg hårde kapsler, justeret i forhold til

kreatininclearance

Kreatininclearance (ml/min)

≥ 30

15-29

< 15 (svigt af nyrefunktion

med behov for periodisk

hæmodialyse)*

Anbefalet dosisinterval for

200 mg hårde kapsler

Én 200 mg hård

kapsel hver 24. time

Én 200 mg hård

kapsel hver 72. time

Én 200 mg hård kapsel hver

96. time

* Antager en 3-timers hæmodialysesession tre gange om ugen begyndende mindst 12 timer efter administration af den sidste

dosis af emtricitabin.

Patienter med nyresygdom i slutstadiet

(End Stage Renal Disease, ESRD)

, der behandles med andre

former for dialyse som f.eks. ambulant peritonealdialyse, er ikke blevet undersøgt, og

dosisanbefalinger kan ikke gives.

Leverinsufficiens:

Der foreligger ingen data, hvorpå der kan laves en dosisanbefaling til patienter med

leverinsufficiens. Baseret på den minimale metabolisme af emtricitabin og eliminationsvejen gennem

nyrerne, er det dog usandsynligt, at en dosisjustering ville være nødvendig hos patienter med

leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

Hvis Emtriva seponeres hos patienter, der samtidig er inficeret med hiv og hepatitis B-virus (HBV),

skal disse patienter monitoreres tæt for tegn på eksacerbation af hepatitis (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population:

Den anbefalede dosis af Emtriva til børn på 4 måneder og derover samt unge

op til 18 år, som vejer mindst 33 kg og som kan synke hårde kapsler, er én 200 mg hård kapsel, taget

oralt, en gang dagligt.

Der foreligger ingen data med hensyn til virkningen og kun meget begrænsede data vedrørende

sikkerheden af emtricitabin hos børn under 4 måneder. Derfor bør Emtriva ikke anvendes hos børn

under 4 måneder (angående farmakokinetiske data for denne aldersgruppe, se pkt. 5.2).

Der foreligger ingen data, der gør det muligt at give en dosisanbefaling til pædiatriske patienter med

nyreinsufficiens.

Administration

Emtriva 200 mg hårde kapsler skal tages en gang dagligt, oralt, med eller uden mad.

Emtriva kan også fås som en 10 mg/ml oral opløsning til anvendelse hos børn på 4 måneder og

derover, børn og patienter, som ikke kan synke hårde kapsler, og til patienter med nyreinsufficiens. Se

produktresuméet for Emtriva 10 mg/ml oral opløsning. På grund af forskellen i biotilgængeligheden af

emtricitabin mellem den hårde kapsel og den orale opløsning, bør 240 mg emtricitabin administreret

som oral opløsning give lignende plasmaniveauer som dem, der observeres efter administration af én

200 mg emtricitabin hård kapsel (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Emtricitabin anbefales ikke som monoterapi til behandling af hiv-infektion. Det skal anvendes i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Se også produktresuméerne til de andre

antiretrovirale lægemidler, som anvendes i det kombinerede regime.

Samtidig administration af andre lægemidler

Emtriva bør ikke tages sammen med andre lægemidler, der indeholder emtricitabin, eller lægemidler,

der indeholder lamivudin.

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får emtricitabin eller en anden antiretroviral behandling kan fortsætte med at udvikle

opportunistiske infektioner og andre komplikationer af hiv-infektionen og bør derfor holdes under nøje

klinisk observation af læger, som har erfaring i behandlingen af patienter med hiv-associerede

sygdomme.

Overførsel af hiv

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Nyrefunktion

Emtricitabin elimineres primært gennem nyrerne ved glomerulusfiltration og aktiv tubulær sekretion.

Emtricitabineksponering kan stige markant hos patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min), som får daglige doser af 200 mg emtricitabin som hårde kapsler

eller 240 mg som oral opløsning. Derfor er enten en justering af dosisintervallet (med Emtriva 200 mg

hårde kapsler) eller en reduktion i den daglige dosis af emtricitabin (med Emtriva 10 mg/ml oral

opløsning) nødvendig hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min. Sikkerheden og

virkningen af retningslinjerne for justering af dosisintervallet givet i pkt. 4.2 er baseret på

farmakokinetiske data og modellering ved en enkelt dosis og er ikke blevet klinisk evalueret. Derfor

bør klinisk respons på behandling og nyrefunktionen monitoreres tæt hos patienter, som behandles

med emtricitabin med længere dosisintervaller (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der skal udvises forsigtighed, når emtricitabin gives samtidig med lægemidler, som elimineres ved

aktiv tubulær sekretion, da sådan samtidig administration kan føre til en stigning i

serumkoncentrationer af enten emtricitabin eller et samtidig administreret lægemiddel på grund af

konkurrencen om denne eliminationsvej (se pkt. 4.5).

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingsvirkning, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtstigning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Leverfunktion

Patienter med tidligere forekommende leverdysfunktion herunder kronisk aktiv hepatitis har en øget

frekvens af leverfunktionsabnormiteter under antiretroviral kombinationsbehandling (CART) og bør

monitoreres i henhold til normal praksis. Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, som behandles

med CART, er der en øget risiko for svære og potentielt letale, hepatiske uønskede hændelser. I

tilfælde af samtidig antiviral behandling af hepatitis B eller C, henvises der også til de relevante

produktresuméer til disse lægemidler.

Hvis der er tegn på eksacerbationer af leversygdom hos sådanne patienter, bør afbrydelse eller

seponering af behandling overvejes.

Patienter, som samtidig er inficerede med HBV

Emtricitabin er aktiv

in vitro

mod HBV. Der foreligger imidlertid begrænsede data om virkningen og

sikkerheden af emtricitabin (som en 200 mg hård kapsel én gang daglig) hos patienter, som samtidig

er inficerede med hiv og HBV. Brug af emtricitabin hos patienter med kronisk HBV-infektion

forårsager det samme mutationsmønster i YMDD-motivet, som ses ved behandling med lamivudin.

YMDD-mutationen medfører resistens over for både emtricitabin og lamivudin.

Patienter, som samtidig er inficerede med hiv og HBV, bør monitoreres tæt med både klinisk og

laboratorisk opfølgning i mindst flere måneder, efter behandlingen med emtricitabin ophører, for tegn

på eksacerbationer af hepatitis. Sådanne eksacerbationer er set efter emtricitabinbehandlingens ophør

hos HBV-inficerede patienter uden ledsagende hiv-infektion og er blevet påvist primært ved stigninger

i serum-alanin-aminotransferase (ALAT) samt fremkomst af HBV-dna igen. Hos nogle af disse

patienter var reaktiveringen af HBV forbundet med sværere leversygdom, herunder dekompensation

og leversvigt. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation til at fastlægge, om en genoptagelse af

emtricitabin ændrer udviklingen af eksacerbationer af hepatitis, der er fremkommet efter

emtricitabinbehandlingens ophør. Behandlingen bør ikke seponeres hos patienter med fremskreden

leversygdom eller levercirrose, da hepatitis-eksacerbationer efter behandlingen kan føre til hepatisk

dekompensation.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering

in utero

Nukleos(t)idanaloger kan påvirke mitokondriefunktionen i variende grad, hvilket er mest udpræget

med stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos

hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger

in utero

og/eller postnatalt.

De har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst

rapporterede bivirkninger er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske

forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Disse hændelser har ofte været kortvarige. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske forstyrrelser er kortvarige eller

permanente er p.t. ikke kendt. Disse fund bør overvejes for alle børn, der har været eksponeret for

nukleos(t)idanaloger

in utero

, som har svære kliniske resultater af ukendt ætiologi, især neurologiske

resultater. Disse resultater påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende brug af

antiretroviral behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå en

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan

forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner

observeret inden for de første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante

eksempler omfatter cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle

infektioner og

pneumocystis jirovecii

pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og

behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret at

forekomme i forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være

mange måneder efter initiering af behandling.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

hos patienter som befinder sig i langvarig CART. Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel

(omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, højere Body

Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær

bør rådes til at søge læge.

Ældre

Emtriva er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Emtriva.

Pædiatrisk population

Ud over de bivirkninger, som voksne oplevede, forekom anæmi og misfarvning af huden hyppigere i

kliniske studier med hiv-inficerede pædiatriske patienter (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

In vitro

hæmmede emtricitabin ikke metabolisme medieret af en af de følgende humane CYP450-

isoformer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4. Emtricitabin hæmmede ikke det enzym, som er

ansvarligt for glukuronidation. Baseret på resultaterne af disse

in vitro

forsøg og emtricitabins kendte

eliminationsveje er risikoen for CYP450-medierede interaktioner mellem emtricitabin og andre

lægemidler lav.

Der foreligger ingen klinisk signifikante interaktioner, når emtricitabin indgives samtidig med

indinavir, zidovudin, stavudin, famciclovir eller tenofovirdisoproxilfumarat.

Emtricitabin udskilles primært ved glomerulusfiltration og aktiv tubulær sekretion. Bortset fra

famciclovir og tenofovirdisoproxilfumerat, er virkningen af samtidig administration af emtricitabin og

lægemidler, der udskilles gennem nyrerne eller andre lægemidler, som vides at påvirke

nyrefunktionen, ikke blevet evalueret. Samtidig administration af emtricitabin og lægemidler, som

elimineres ved aktiv tubulær sekretion, kan føre til en stigning i serumkoncentrationer af enten

emtricitabin eller et samtidig administreret lægemiddel på grund af konkurrencen om denne

eliminationsvej.

Der er endnu ingen klinisk erfaring med samtidig administration af cytidinanaloger. Derfor kan

anvendelsen af emtricitabin i kombination med lamivudin til behandlingen af hiv-infektion ikke

anbefales på nuværende tidspunkt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data fra anvendelse af emtricitabin hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og 1.000)

indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet i forbindelse med emtricitabin. Dyreforsøg

indikerer ikke reproduktionstoksicitet. Hvis det er indiceret, kan anvendelse af emtricitabin overvejes

under graviditet.

Amning

Emtricitabin udskilles i human mælk. Der foreligger utilstrækkelige data for virkningen af emtricitabin

på det ammede barn. Emtriva bør derfor ikke anvendes under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn anbefales det generelt, at hiv-inficerede kvinder under

ingen omstændigheder ammer deres børn.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af emtricitabin. Dyreforsøg indikerer ingen

skadelige virkninger af emtricitabin på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienter bør dog underrettes om, at svimmelhed er blevet indberettet som en bivirkning under

behandling med emtricitabin.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I kliniske studier med hiv-inficerede voksne var de hyppigst forekommende bivirkninger af

emtricitabin diarré (14,0%,) hovedpine (10,2%), forhøjet kreatinkinase (10,2%) og kvalme (10,0%).

Ud over bivirkninger rapporteret hos voksne forekom anæmi (9,5%) og misfarvning af huden (31,8%)

hyppigere i kliniske studier med hiv-inficerede pædiatriske patienter.

Seponering af Emtrivabehandlingen hos hiv-inficerede patienter, der samtidig er inficeret med HBV,

kan forekomme i forbindelse med svær, akut eksacerbation af hepatitis (se pkt. 4.4).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Vurderingen af bivirkningsdata fra kliniske studier er baseret på erfaringer fra tre studier med voksne

(n = 1.479) og tre pædiatriske studier (n = 169). I studierne med voksne fik 1.039 behandlingsnaive og

440 behandlingserfarne patienter emtricitabin (n = 814) eller et referencepræparat (n = 665) i 48 uger i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

Bivirkningerne med mistænkt (eller i det mindste en mulig) forbindelse med behandlingen af voksne

fra kliniske studier og efter markedsføring er anført i Tabel 2 nedenfor efter systemorganklasse og

hyppighed. Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de

er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Hyppigheder er defineret som meget almindelige

(≥ 1/10), almindelige (≥ 1/100 til < 1/10) eller ikke almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Tabel 2: Resumé af bivirkninger forbundet med emtricitabin baseret på erfaringer fra kliniske

studier og efter markedsføring

Hyppighed

Emtricitabin

Blod og lymfesystem:

Almindelig:

neutropeni

Ikke almindelig:

anæmi

Immunsystemet:

Almindelig:

allergiske reaktioner

Metabolisme og ernæring:

Almindelig:

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser:

Almindelig:

insomnia, unormale drømme

Nervesystemet:

Meget almindelig:

hovedpine

Almindelig:

svimmelhed

Mave-tarm-kanalen:

Meget almindelig:

diarré, kvalme

Almindelig:

forhøjet amylase, herunder forhøjet pancreasamylase, forhøjet serum-lipase, opkastning,

abdominalsmerter, dyspepsi

Hyppighed

Emtricitabin

Lever og galdeveje:

Almindelig:

forhøjet serum-aspartat-aminotransferase (ASAT) og/eller forhøjet serum-ALAT,

hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

vesikulobulløst udslæt, pustuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, udslæt, pruritus,

urticaria, misfarvning af huden (forøget pigmentering)

Ikke almindelig:

angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Meget almindelig:

forhøjet kreatinkinase

Almene symptomer og reaktioner på administrationssstedet:

Almindelig:

smerter, asteni

Se pkt. 4.8,

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

for yderligere detaljer.

Anæmi var almindelig og misfarvning af huden (forøget pigmentering) var meget almindelig, når emtricitabin blev

administreret til pædiatriske patienter (se pkt. 4.8,

Pædiatrisk population

Denne bivirkning, som blev identificeret under sikkerhedsovervågningen efter markedsføring, blev ikke observeret i

randomiserede, kontrollerede, kliniske studier af emtricitabin hos voksne eller pædiatriske patienter med hiv.

Hyppighedskategorien ‘ikke almindelig’ blev estimeret ud fra en statistisk beregning baseret på det totale antal patienter

eksponeret over for emtricitabin i disse kliniske studier (n = 1.563).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Misfarvning af huden

(forøget pigmentering):

Misfarvning af huden, der manifesterede sig ved øget

pigmentdannelse, hovedsageligt på håndflader og/eller fodsåler, var generelt let, asymptomatisk og af

ringe klinisk betydning. Mekanismen er ikke kendt.

Metaboliske parametre:

Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under

antiretroviral behandling (se pkt. 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom:

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved

påbegyndelse af CART opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er

også set; tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af behandling

(se pkt. 4.4).

Osteonekrose:

Tilfælde af osteonekrose er rapporteret, specielt hos patienter med generelt anerkendte

risikofaktorer, fremskreden hiv-sygdom eller langvarig CART. Hyppigheden er ukendt (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Vurderingen af bivirkningsdata fra kliniske studier med pædiatriske patienter er baseret på erfaringer

fra tre pædiatriske studier (n = 169), hvor behandlingsnaive (n = 123) og behandlingserfarne (n = 46)

hiv-inficerede pædiatriske patienter i alderen fra 4 måneder til 18 år fik behandling med emtricitabin i

kombination med andre antiretrovirale midler.

Ud over bivirkninger rapporteret hos voksne (se pkt. 4.8,

Resumé af bivirkninger i tabelform

) forekom

følgende bivirkninger hyppigere hos pædiatriske patienter: anæmi var almindelig (9,5%), og

misfarvning af huden (forøget pigmentering) var meget almindelig (31,8%) hos pædiatriske patienter.

Andre særlige populationer

Ældre:

Emtriva er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Emtriva (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Emtricitabin elimineres ved renal udskillelse, og eksponeringen

for emtricitabin steg signifikant hos patienter med nyreinsufficiens. Det er nødvendigt at justere dosis

eller dosisintervallet hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

Patienter, som både er inficerede med hiv og HBV:

Bivirkningsprofilen hos patienter, som samtidigt er

inficerede med HBV, ligner den, der observeres hos patienter, som er inficerede med hiv, men ikke

samtidigt er inficerede med HBV. Som det kunne forventes, forekom stigninger i ASAT og ALAT

dog hyppigere hos denne patientpopulation end i den generelle hiv-inficerede population.

Hepatitis-eksacerbationer efter seponering af behandling:

Hos hiv-inficerede patienter, som samtidigt

er inficerede med HBV, er der forekommet hepatitis-eksacerbationer efter seponering af behandlingen

(se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Administration af op til 1.200 mg emtricitabin er blevet forbundet med ovenstående bivirkninger (se

pkt. 4.8).

Såfremt der forekommer overdosering, skal patienten monitoreres for tegn på toksicitet, og der skal

gives støttende standardbehandling efter behov.

Op til 30% af emtricitabindosen kan fjernes ved hæmodialyse. Det vides ikke, om emtricitabin kan

fjernes ved peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Nukleosid og nukleotid reverse transkriptasehæmmere, ATC-kode:

J05AF09

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Emtricitabin er en syntetisk nukleosidanalog af cytidin med aktivitet, som er specifik mod hiv 1, hiv 2

og HBV.

Emtricitabin phosphoryleres af celleenzymer til at danne emtricitabin 5’-triphosphat, som kompetitivt

hæmmer hiv 1 reverse transkriptase, som resulterer i dna-kædeterminering. Emtricitabin er en svag

hæmmer af mammalian dna-polymerase α, β og ε og mitokondriel dna-polymerase γ.

Emtricitabin udviste ikke cytotoksicitet over for mononukleære celler i perifert blod (PBMC'er),

etablerede lymfocyt- og monocyt-makrofagcellelinier eller knoglemarvsstamceller

in vitro

. Der var

ingen tegn på toksicitet over for mitokondrier

in vitro

eller

in vivo

Antiviral aktivitet in vitro:

Den koncentration af emtricitabin, som er nødvendig for 50% hæmning

) af laboratoriemæssige og kliniske isolater af hiv 1, lå inden for området 0,0013-0,5 µmol/l. I

kombinationsstudier af emtricitabin med proteasehæmmere (PI’er), nukleosid, nukleotid og

non-nukleoside analoghæmmere af hiv-reverse transkriptase, desuden oberserveredes virkninger fra

additiv til synergetisk. De fleste af disse kombinationer er ikke blevet undersøgt hos mennesker.

Ved afprøvning for aktivitet mod laboratoriestammer af HBV lå emtricitabins IC

-værdi inden for

området 0,01-0,04 µmol/l.

Resistens:

hiv 1 resistens over for emtricitabin udvikles som følge af ændringer ved codon 184, som

bevirker, at methioninen omdannes til en valin (en intermediær isoleucin er også blevet observeret) af

hiv-reverse transkriptase. Denne hiv 1 mutation blev observeret

in vitro

og hos hiv 1 inficerede

patienter.

Emtricitabin-resistente virus var krydsresistente over for lamivudin, men beholdt følsomhed over for

andre nukleosid reverse transkriptasehæmmere

(Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors,

NRTIs

(zidovudin, stavudin, tenofovir, abacavir og didanosin), alle non-nukleoside reverse

transkriptasehæmmere

(Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs)

og alle PI’er.

Virus, som var resistente over for zidovudin, didanosin og NNRTIs, beholdt deres følsomhed over for

emtricitabin (IC

= 0,002 µmol/l-0,08 µmol/l).

Klinisk virkning og sikkerhed

Emtricitabin i kombination med andre antiretrovirale midler, herunder nukleosidanaloger,

non-nukleosidanaloger og PI’er har vist sig at være effektive ved behandlingen af hiv-infektion hos

behandlingsnaive patienter og behandlingserfarne patienter med stabil, virologisk kontrol. Der er

ingen erfaring med anvendelsen af emtricitabin hos patienter, hvis nuværende regime har været uden

virkning eller hvor flere regimer har været uden virkning.

Hos antiretroviral-behandlingsnaive voksne var emtricitabin signifikant bedre end stavudin, når begge

lægemidler blev taget i kombination med didanosin og efavirenz gennem 48 ugers behandling.

Fenotypeanalyse viste ingen signifikante ændringer i emtricitabindisposition, medmindre der var

udviklet M184V/I mutation.

Hos virologisk stabile, behandlingserfarne voksne viste det sig, at emtricitabin, i kombination med en

NRTI (enten stavudin eller zidovudin) og en PI eller en NNRTI ikke var mindre effektiv end

lamivudin med hensyn til procentdelen af responderende (< 400 kopier/ml) i 48 uger (77%

emtricitabin, 82% lamivudin). Endvidere i et andet forsøg blev behandlingserfarne voksne på et stabilt

PI-baseret, højt aktivt, antiretroviralt behandlingsregime (HAART) randomiseret til et regime med én

daglig dosis af emtricitabin eller til at fortsætte med deres PI-HAART regime. Efter 48 ugers

behandling viste regimet med emtricitabin en tilsvarende procentdel af patienter med

hiv-rna < 400 kopier/ml (94% emtricitabin

versus

92%) og en større procentdel af patienter med

hiv-rna < 50 kopier/ml (95% emtricitabin

versus

87%) sammenlignet med de patienter, som fortsatte

med deres PI-HAART regime.

Pædiatrisk population

Hos børn, der var over 4 måneder gamle, opnåede eller opretholdt størstedelen af patienterne komplet

suppression af plasma hiv 1-rna igennem 48 uger (89% opnåede ≤ 400 kopier/ml og 77% opnåede

≤ 50 kopier/ml).

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelsen af emtricitabin hos børn under 4 måneder.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration absorberes emtricitabin hurtigt og omfattende, hvor peak-

plasmakoncentrationer opnås 1-2 timer efter dosering. Hos 20 hiv-inficerede forsøgspersoner, som fik

200 mg emtricitabin daglig som hårde kapsler, var de maksimale

steady-state

emtricitabinkoncentrationer (C

) i plasma, de minimale koncentrationer (C

) og området under

plasmakoncentrationens tidskurve over et 24-timers doseringsinterval (AUC) henholdsvis

1,8 ± 0,7 µg/ml, 0,09 ± 0,07 µg/ml og 10,0 ± 3,1 µg·t/ml. De minimale

steady-state

plasmakoncentrationer nåede niveauer, som var ca. 4 gange så høje som

in vitro

værdierne for

anti-hiv-aktivitet.

Den absolutte biotilgængelighed af emtricitabin fra Emtriva 200 mg hårde kapsler blev vurderet til at

være 93%, og den absolutte biotilgængelighed fra Emtriva 10 mg/ml oral opløsning blev vurderet til at

være 75%.

I en pilotstudier med børn og en definitiv bioækvivalensstudier med voksne viste Emtriva 10 mg/ml

oral opløsning sig at have ca. 80% af biotilgængeligheden af Emtriva 200 mg hårde kapsler. Årsagen

til denne forskel er ukendt. På grund af denne forskel i biotilgængeligheden bør 240 mg emtricitabin

administreret som den orale opløsning give samme plasmaniveauer som dem, der observeredes efter

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/721606/2016

EMEA/H/C/000533

EPAR – sammendrag for offentligheden

Emtriva

emtricitabin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Emtriva.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Emtriva bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Emtriva, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Emtriva, og hvad anvendes det til?

Emtriva er et lægemiddel mod virus og anvendes til behandling af voksne, som er smittet med HIV-1

(humant immundefektvirus type 1). Denne virus er årsag til aids (erhvervet immundefektsyndrom).

Emtriva anvendes i kombination med andre antivirale lægemidler og indeholder det aktive stof

emtricitabin.

Hvordan anvendes Emtriva?

Emtriva fås som kapsler (200 mg) og som en opløsning (10 mg/ml) til indtagelse gennem munden.

Den normale dosis af Emtriva er en kapsel en gang om dagen til patienter, der vejer 33 kg eller mere.

Den orale opløsning er til patienter, som vejer mindre end 33 kg, og dem, der ikke kan sluge

kapslerne. Den normale dosis er 6 mg pr. kilogram kropsvægt en gang om dagen til en maksimal dosis

på 240 mg (24 ml). Det kan være nødvendigt at tilpasse dosen hos patienter med nyreproblemer.

Til patienter, der tidligere har fået forskellige lægemidler mod hivinfektion, men ikke reagerede på

denne behandling, skal lægen, inden der ordineres Emtriva, gennemgå de antivirale lægemidler,

patienten tidligere har fået, og vurdere sandsynligheden for, at virussen reagerer på nye antivirale

lægemidler, der måtte ordineres.

Emtriva

EMA/721606/2016

Side 2/3

Behandlingen med Emtriva bør iværksættes af en læge med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Emtriva?

Det aktive stof i Emtriva, emtricitabin, er en nukleosid revers transkriptasehæmmer (NRTI). Det

blokerer aktiviteten af reverse transcriptase, et enzym, som virussen producerer, så det kan formere

sig i de celler, det har inficeret. Når Emtriva tages i kombination med andre antivirale lægemidler,

nedsættes mængden af hiv i blodet og holdes på et lavt niveau. Emtriva kurerer ikke hivinfektion eller

aids, men det kan udsætte beskadigelsen af immunsystemet og hindre udvikling af infektioner og

sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Emtriva?

Undersøgelser har vist, at Emtriva i kombination med andre antivirale lægemidler, mindsker

virusindholdet hos hiv-smittede patienter og udmærket kan sammenlignes med andre lægemidler, der

anvendes i kombinationer. Resultaterne af tre hovedundersøgelser er følgende:

I en undersøgelse af 571 tidligere ubehandlede var der flere patienter af dem, der fik Emtriva,

som havde et virusindhold på under 50 kopier/ml efter 24 ugers behandling, end af dem, der fik

stavudin (henholdsvis 81 % og 70 % %). Denne forskel holdt sig efter 48 ugers behandling (73 %

og 56 %).

I en anden undersøgelse af 468 tidligere ubehandlede patienter var Emtriva ligeså effektiv som

lamivudin (begge taget i kombination med stavudin og eller efavirenz eller nevirapin). Efter 48

uger havde ca. to tredjedele af patienterne et virusindhold under 400 kopier/ml, og en lidt mindre

del havde et virusindhold under 50 kopier/ml.

I en tredje undersøgelse af 459 patienter, som havde taget tre antivirale lægemdiler (herunder

lamivudin), opnåede en ligeså stor andel af de patienter, der skiftede fra lamivudin til Emtriva, et

virusindhold under 400 kopier/ml, som af dem, der fortsatte med at tage lamivudin (henholdsvis

73 og 82 %) efter 48 uger.

Tilsvarende resultater blev opnået i de to undersøgelser, der omfattede 120 børn og unge, der fik

Emtriva i kombination med andre antivirale midler.

Hvilken risiko er der forbundet med Emtriva?

De hyppigste bivirkninger ved Emtriva (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine,

diarré, kvalme og forhøjet indhold i blodet af kreatinkinase (et enzym, der findes i musklerne).

Misfarvning af huden forekom meget ofte hos børn. Den fuldstændige liste over bivirkninger og

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Emtriva godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Emtriva

opvejer risiciene til behandling af voksne og børn, der er smittet med hiv-1, i kombination med andre

antivirale lægemidler. Udvalget konstaterede, at denne indikation hovedsagelig bygger på

undersøgelser hos patienter, der ikke tidligere har fået medicin mod hiv, eller hos hvem hiv-infektion i

forvejen er velkontrolleret med antiviral medicin. Der er ingen erfaringer med anvendelse af Emtriva til

patienter, som tidligere har fået en hiv-behandling, der ikke har virket. Udvalget anbefalede og

anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Emtriva

EMA/721606/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Emtriva?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Emtriva.

Andre oplysninger om Emtriva:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Emtriva den 24. oktober 2003.

Den fuldstændige EPAR for Emtriva findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Emtriva, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 11-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information