Eloxatin 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-01-2017

Aktiv bestanddel:
Oxaliplatin
Tilgængelig fra:
Sanofi-aventis Denmark A/S
ATC-kode:
L01XA03
INN (International Name):
oxaliplatin
Dosering:
5 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
38482

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Eloxatin, 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Oxaliplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Eloxatin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Eloxatin

Sådan skal du bruge Eloxatin

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Det aktive stof i Eloxatin er oxaliplatin.

Eloxatin anvendes til behandling af tyktarmskræft (behandling af stadium III tyktarmskræft

efter svulsten er fjernet ved kirurgisk indgreb samt behandling af tyktarms- og endetarmskræft

med spredning). Eloxatin anvendes sammen med anden kræftmedicin kaldet 5 fluorouracil og

folinsyre.

Eloxatin er et antineoplastisk eller medicin til behandling af kræft og indeholder platin.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ELOXATIN

Du må ikke få Eloxatin:

hvis du er allergisk over for oxaliplatin

hvis du ammer

hvis du har nedsat antal af blodlegemer

hvis du har prikken og følelsesløshed i fingre og/eller tæer, og har svært ved at udføre

præcise bevægelser, såsom at knappe dit tøj

hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion

Vær ekstra forsigtig med at bruge Eloxatin

Hvis du har haft en allergisk reaktion over for platinholdig medicin såsom carboplatin

eller cisplatin. Allergiske reaktioner kan forekomme i forbindelse med infusion med

oxaliplatin.

hvis du har moderat eller lidt nedsat nyrefunktion

Eloxatin kan have en negativ virkning på frugtbarheden, denne virkning kan være permanent.

Mandlige patienter rådes derfor til ikke at forsøge at få børn under behandlingen og op til 6

måneder efter endt behandling. Søg eventuelt råd om opbevaring af sæd inden behandlingens

start. Hvis du er mand, bør du bruge prævention under behandlingen og 6 måneder efter at

behandlingen er afsluttet.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Det frarådes, at du bliver gravid under behandling med Eloxatin, og du skal anvende

sikker prævention. Hvis du er kvinde, skal du anvende prævention under behandlingen og 4

måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds,

før

du får

behandlingen. Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du straks informere din læge.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Eloxatin.

Spørg din læge eller apotek til råds, før du anvender nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling med Eloxatin kan medføre øget risiko for svimmelhed, kvalme og opkastninger

og andre symptomer fra nervesystemet, der kan påvirke din gang og balance. Hvis du oplever

dette, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Hvis du får synsforstyrrelser, mens du får

Eloxatin, må du ikke køre bil, betjene maskiner eller deltage i farlige aktiviteter.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ELOXATIN

Eloxatin må kun anvendes til voksne.

Kun til engangsbrug.

Dosering

Dosis af Eloxatin vil afhænge af din legemsoverflade. Denne bestemmes ud fra din højde og

vægt.

Den sædvanlige dosis til voksne, inklusive ældre, er 85 mg/m

af legemsoverfladen.

Den dosis, du skal have, vil også afhænge af resultater fra blodprøver og om du tidligere har

oplevet bivirkninger med Eloxatin.

Metode og måden at give medicinen på

Du vil få ordineret Eloxatin af en læge, som er specialist i kræftbehandling.

Du vil blive behandlet af en læge, som har beregnet den nøjagtige dosis til dig.

Eloxatin gives som en langsom injektion i en blodåre (en intravenøs infusion) over en

periode på 2-6 timer.

Du vil få Eloxatin samtidig med folinsyre og inden infusionen med 5 fluorouracil.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion en gang hver 2. uge.

Behandlingsvarighed

Din læge vil afgøre, hvor lang tid du skal behandles med Eloxatin.

Behandlingen vil maksimalt vare 6 måneder, når den startes efter fjernelse af din tumor.

Hvis du har fået for meget Eloxatin

Da Eloxatin gives af en læge, som er specialist i kræftbehandling, er det meget usandsynligt,

at du får for meget eller for lidt Eloxatin.

I tilfælde af overdosering kan du opleve flere bivirkninger. Din læge kan behandle dig for

disse bivirkninger.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Eloxatin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du kontakter din læge inden din næste behandling.

Nedenfor finder du en oversigt over bivirkninger, som du måske vil få.

Kontakt straks din læge, hvis

du oplever følgende bivirkninger:

Unormale blå mærker, blødninger eller tegn på infektion såsom øm hals eller feber

Vedholdende eller alvorlig diarré eller opkastning

Blod eller mørkebrune kaffefarvede partikler i dit opkast

Ømme læber eller mundsår (stomatitis/mucositis)

Uforklarlige åndedrætssymptomer som tør hoste, åndedrætsbesvær eller knitrende

åndedræt

En gruppe af symptomer såsom hovedpine, påvirket bevidsthed, bevidstløshed og

synsforstyrrelser fra slørret syn til synstab (symptomer på reversibel posterior

leukoencefalopati syndrom, en sjælden neurologisk sygdom).

Andre kendte bivirkninger ved Eloxatin er:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end l ud af 10 patienter):

Eloxatin kan påvirke nerverne (perifer neuropati). Du kan føle en snurren eller

følelsesløshed i fingre, tæer, rundt om munden eller i halsen, dette kan i nogle tilfælde

forekomme i kombination med kramper.

Disse bivirkninger er ofte udløst af udsættelse for kulde, f.eks. ved at åbne et køleskab

eller at holde om en kold drik. Du kan også have svært ved at udføre præcise opgaver,

såsom at knappe tøj. Selvom disse symptomer i de fleste tilfælde forsvinder af sig

selv, er der en risiko for vedvarende symptomer på perifer sensorisk neuropati efter

endt behandling.

Nogle personer har oplevet en snurrende, shock-lignende følelse ned i armene eller

kroppen, når nakken er spændt.

Eloxatin kan i nogle tilfælde forårsage en følelse af ubehag i halsen, især ved

synkebevægelser samt give åndenød. Hvis dette sker, vil denne følelse sædvanligvis

forekomme under eller inden for timer efter infusionen og kan blive udløst ved

udsættelse for kulde.

Selvom det føles ubehageligt, vil denne følelse ikke vare længe og den vil fortage sig

uden behov for behandling. Din læge kan som følge heraf beslutte at ændre din

behandling.

Eloxatin kan forårsage diarré, let kvalme og opkastning; imidlertid er det mest

almindeligt,

læge

giver

medicin,

nedsætter

kvalmen,

inden

behandlingen. Dette kan eventuelt fortsættes efter behandlingen.

Eloxatin forårsager midlertidigt fald i antallet af blodlegemer. For få røde blodlegemer

kan forårsage anæmi (blodmangel), unormale blødninger eller blå mærker (pga. for få

blodplader). For få hvide blodlegemer kan øge din risiko for infektioner.

læge

tage

blodprøver

kontrollere

tilstrækkeligt

antal

blodlegemer før du starter behandling og inden de efterfølgende behandlinger.

Følelse af ubehag tæt ved eller på injektionsstedet under infusionen

Feber, rysten (skælven), let eller alvorlig træthed, kropssmerter

Vægtændringer, tab eller mangel på appetit, smagsforstyrrelser, forstoppelse

Hovedpine, rygsmerter

Hævede nerver til musklerne, nakkestivhed, unormal følelse i tungen og muligvis

ændret tale, stomatitis/mucositis (ømme læber eller mundsår)

Mavesmerter

Unormale blødninger inklusive næseblod

Hoste, åndedrætsbesvær

Allergiske reaktioner, hududslæt, som kan blive rødt og kløende, let hårtab (alopeci)

Ændring i blodprøver inklusive dem, som relaterer sig til unormalitet i leverfunktionen

Almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af 10 patienter):

Infektioner på grund af for få hvide blodlegemer

Fordøjelsesbesvær og halsbrand, hikke, rødmen, svimmelhed

Forøget svedtendens og neglelidelser, afskallende hud

Brystsmerter

Lungesygdomme og løbende næse

Led- og knoglesmerter

Smerter ved vandladning og ændring af nyrefunktionen, ændring i hyppighed af

vandladning, væskemangel

Blod i urinen/afføringen, hævede blodkar, blodprop i lungerne

Højt blodtryk

Depression og søvnløshed

Øjenkatar og synsforstyrrelser

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter):

Blokering eller hævelse af tyktarmen

Nervøsitet

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Nedsat hørelse

Dannelse af arvæv eller fortykkelse af lungevævet med åndedrætsbesvær, i nogle

tilfælde dødeligt (interstitiel lungesygdom)

Midlertidigt, kortvarigt synstab

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Blod eller mørkebrune kaffefarvede partikler i dit opkast. Hvis dette sker, skal du

straks kontakte din læge.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Kramper

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt

brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Inden blanding skal dette lægemiddel opbevares i æsken for at beskytte mod lys. Må

ikke nedfryses.

Brug ikke Eloxatin efter den udløbsdato, der står på æsken og på hætteglasset.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Eloxatin må ikke komme i kontakt med øjnene eller huden. Hvis der skulle forekomme spild

informeres lægen eller sygeplejersken straks.

Efter endt infusion vil din læge eller sygeplejerske sørge for bortskaffelse af medicinrester

efter gældende regler.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Eloxatin indeholder

Aktivt stof: Oxaliplatin. Hvert hætteglas indeholder 50 mg, 100 mg eller 200 mg

oxaliplatin.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvert hætteglas indeholder et koncentrat til opløsning til infusion. Hvert hætteglas indeholder

50 mg, 100 mg eller 200 mg oxaliplatin i vand til injektionsvæsker. Hætteglassene er pakket i

æsker af et hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm

Fremstilller:

Aventis Pharma

Rainham Road South

Dagenham

Essex – RM10 7XS

Storbritannien

eller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: ELOXATIN

5 mg/ml- Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Tjekkiet: Eloxatin 5 mg/ml

Danmark: Eloxatin, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml

Finland: Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Frankrig: OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Tyskland: Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Grækenland: Eloxatin

Ungarn: Eloxatin 5mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Island: Eloxatin 5 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Irland: Eloxatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Italien: Oxaliplatino winthrop 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Malta: Eloxatin

Holland: Oxaliplatine Winthrop 5 mg/ml concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie

Norge: ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polen: Eloxatin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml

Portugal: Eloxatin, 5 mg/ml, concentrado para solução para perfusão

Slovakiet: Eloxatin 5 mg/ml infúzny koncentrát

Slovenien: Eloxatin 5mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Spanien: Oxaliplatino Winthrop 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Sverige: Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Storbritannien: Oxaliplatin 5mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 03-2013

Følgende oplysninger er udelukkende tiltænkt læger og sundhedspersonale:

VEJLEDNING FOR TILBEREDNING AF

ELOXATIN 5 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

___________________________________________________________________

Det er vigtigt at hele vejledningen læses igennem før tilberedning af Eloxatin infusionsvæske,

opløsning.

1.

SAMMENSÆTNING

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar, farveløs væske som

indeholder 5 mg/ml oxaliplatin i vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

Eloxatin findes som et enkelt-dosis hætteglas. Hver karton indeholder et Eloxatin hætteglas

(50 mg, 100 mg eller 200 mg).

Eloxatin 10 ml hætteglas er Type I klart glas med 50 mg oxaliplatin koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, med bromobutyl elastomer gummilukke.

Eloxatin 20 ml hætteglas er Type I klart glas med 100 mg oxaliplatin koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, med bromobutyl elastomer gummilukke.

Eloxatin 40 ml hætteglas er Type I klart glas med 200 mg oxaliplatin koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, med bromobutyl elastomer gummilukke.

Eloxatin i salgspakning:

Dette lægemiddel skal opbevares i yderkartonen for at beskyttes mod lys og må ikke fryses.

Infusionsopløsning:

Efter fortynding med glukoseopløsning 5 % (50 mg/ml), er infusionsopløsningen kemisk og

fysisk stabil i 48 timer opbevaret ved 2

C og i 24 timer opbevaretved 25

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør færdig infusionsvæske anvendes umiddelbart efter

tilberedning. Hvis infusionsvæsken ikke anvendes med det samme, er opbevaringstid og

øvrige forhold inden anvendelsen brugerens

ansvar. Opbevaringstiden må normalt ikke

overstige 24 timer ved 2°C - 8°C, medmindre fortynding er foretaget under validerede og

kontrollerede aseptiske forhold.

Inspicer opløsningen visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler bør

anvendes.

Lægemidlet

udelukkende

engangsbrug.

Eventuel

tiloversbleven

opløsning

skal

kasseres.

3.

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SIKKER HÅNDTERING

Eloxatin er et antineoplastisk middel (cytostatikum), og som for alle potentielt toksiske

lægemidler skal der udvises forsigtighed ved anvendelse og tilberedning.

Instruktioner for håndtering

Håndtering af dette cytostatiske lægemiddel af sundhedspersonale kræver enhver form for

forholdsregler for at garantere beskyttelse af behandleren og dennes omgivelser.

Tilberedning af cytotoksiske lægemidler som injektionsvæsker skal foretages af trænede

specialister med kendskab til denne type medicin og under betingelser, som garanterer

produktets sikkerhed, beskyttelsen af miljøet og i særdeleshed beskyttelsen af personalet, som

håndterer medicinen i overensstemmelse med hospitalets sikkerhedspolitik. Det kræver et

specielt anvist sted til dette formål. Det er forbudt at ryge, spise eller drikke i dette område.

Personalet skal udstyres med passende udstyr til håndteringen, især langærmet

beskyttelsesdragt, beskyttelsesmaske, hue, beskyttelsesbriller, sterile engangshandsker,

beskyttelsesafdækning på arbejdsområdet, beholdere samt opsamlingsposer til spild.

Afføring og opkast skal håndteres med forsigtighed.

Kvinder, som er gravide, skal advares mod at håndtere cytotoksiske lægemidler.

Ituslåede beholdere skal behandles efter samme forholdsregler og betragtes som kontamineret

affald.

Kontamineret affald skal destrueres i egnede, hårde beholdere, forsynet med etiket. Se punktet

”Affald” nedenfor.

Hvis Eloxatin koncentrat eller infusionsopløsning skulle komme i kontakt med huden, vask

øjeblikkelig grundigt med vand.

Hvis Eloxatin koncentrat eller infusionsopløsning skulle komme i kontakt med slimhinder,

vask øjeblikkelig grundigt med vand.

4.

TILBEREDNING AF INTRAVENØS ADMINISTRATION

Særlige forholdsregler for administration

ANVEND IKKE injektionsudstyr indeholdende aluminium

MÅ IKKE anvendes ufortyndet

Kun glukoseopløsning 5 % (50 mg/ml) må anvendes til fortynding af koncentratet.

FORTYND ALDRIG med natriumchloridopløsninger eller andre opløsninger, som

indeholder chlorider

BLAND ALDRIG Eloxatin med andre lægemidler i samme infusionspose eller

administrer samtidig med andre lægemidler i samme infusionslinie

BLAND ALDRIG Eloxatin med basiske lægemidler eller basiske opløsninger, specielt

5-fluorouracil, tilberedninger af folinsyre indeholdende trometamol som hjælpestof og

trometamolsalte fra andre aktive stoffer. Basiske lægemidler eller basiske opløsninger

vil påvirke stabiliteten af oxaliplatin i negativ retning.

Instruktioner for anvendelse sammen med folinsyre (som calcium folinat eller dinatrium

folinat)

Eloxatin 85 mg/m

intravenøs infusion i 250-500 ml 5 % glukoseopløsning (50 mg/ml) gives

samtidig med folinsyre som intravenøs infusion i 5 % glukoseopløsning (50 mg/ml) i løbet af

2-6 timer ved at montere en Y-linie umiddelbart før infusionsstedet. Disse 2 lægemidler må

ikke blandes i samme infusionspose. Folinsyre må ikke indeholde trometamol som hjælpestof

og må kun fortyndes med isotonisk 5 % glukoseopløsning (50 mg/ml), aldrig i basiske

opløsninger eller opløsninger indeholdende natriumchlorid eller andre chlorider.

Instruktioner for anvendelse sammen med 5-fluorouracil

Eloxatin skal altid administreres før fluoropyrimidiner – f.eks. 5-fluorouracil. Efter

administration af Eloxatin skylles linien og der administreres herefter 5-fluorouracil.

For yderligere information med lægemidler i kombination med oxaliplatin, se fremstillerens

produktresumé.

ANVEND KUN de anbefalede fortyndingsmidler (se nedenfor).

Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

4.1

Tilberedning af infusionsvæske

Udtag den ønskede mængde koncentrat fra hætteglasset (hætteglassene) og fortynd derefter

med 250-500 ml 5% glukoseopløsning (50 mg/ml) til en koncentration af oxaliplatin mellem

mindst 0,2 mg/ml og 0,7 mg/ml. Det koncentrationsområde, for hvilket der er påvist fysisk-

kemisk stabilitet er 0,2 mg/ml til 2,0 mg/ml.

Administrer som intravenøs infusion.

Efter fortynding med glukoseopløsning 5 % (50 mg/ml), er infusionsopløsningen kemisk og

fysisk stabil i 48 timer opbevaret ved 2

C og i 24 timer opbevaret ved 25

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør færdig infusionsvæske anvendes umiddelbart efter

tilberedning. Hvis infusionsvæsken ikke anvendes med det samme, er opbevaringstid og

øvrige forhold inden anvendelsen brugerens

ansvar. Opbevaringstiden må normalt ikke

overstige 24 timer ved 2°C - 8°C, medmindre fortynding er foretaget under validerede og

kontrollerede aseptiske forhold.

Inspicer opløsningen visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler bør

anvendes.

Lægemidlet

udelukkende

engangsbrug.

Eventuel

tiloversbleven

opløsning

skal

kasseres (se punktet ”Affald” nedenfor).

ANVEND ALDRIG

natriumchlorid eller opløsninger indeholdende chlorider til fortynding.

Eloxatin infusionsvæske er blevet testet for forligelighed med aktuelle PVC-baserede

infusionssæt.

4.2

Infusion af opløsningen

Administration af Eloxatin kræver ingen forudgående hydrering.

Eloxatin fortyndes i 250-500 ml 5% glukoseopløsning (50 mg/ml), for at give en

koncentration af oxaliplatin på mindst 0,2 mg/ml, skal infunderes enten via en perifer vene

eller via centralt venekateter over 2-6 timer. Når Eloxatin administreres samtidig med 5-

fluorouracil, skal infusionen med Eloxatin foretages før administrationen af 5-fluorouracil.

4.3.

Affald

Alt udstyr, som har været anvendt i forbindelse med fortynding og infusion af Eloxatin skal

destrueres i henhold til hospitalets standardprocedurer gældende for cytotoksiske lægemidler i

overensstemmelse med lokale retningslinier gældende for destruktion af farligt affald.

Læs hele dokumentet

19. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Eloxatin, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

23063

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Eloxatin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 5 mg oxaliplatin.

10 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 50 mg oxaliplatin.

20 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 100 mg oxaliplatin.

40 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 200 mg oxaliplatin.

Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Oxaliplatin er i kombination med 5 fluorouracil (5 FU) og folinsyre (FS) indiceret til:

Adjuverende behandling af fase III (Duke’s C) colon cancer efter komplet resektion

af primær tumor

Behandling af metastatisk colorektalcancer

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Tilberedning af injicerbare cytotoksiske opløsninger skal foretages af erfarent, specialiseret

personale med viden om disse lægemidler under forhold, som garanterer integriteten af

lægemidlet, beskyttelse af miljø og især beskyttelse af de personer, som håndterer

lægemidler i overensstemmelse med hospitalets procedurer. Tilberedning bør ske i et

særligt område. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i dette område (se pkt.

6.6).

38482_spc.doc

Side 1 af 22

Dosering

KUN TIL VOKSNE

Den anbefalede dosis oxaliplatin til adjuverende behandling er 85 mg/m

intravenøst

gentaget hver anden uge i 12 cyklus (6 måneder).

Den anbefalede dosis oxaliplatin til behandling af metastatisk colorektal cancer er 85

mg/m

intravenøst gentaget hver 2. uge indtil progression af sygdom eller uacceptabel

toxicitet.

Den anvendte dosis bør tilpasses i henhold til tolerance (se pkt. 4.4).

Oxaliplatin bør altid administreres før fluoropyrimidiner, f.eks. 5 fluorouracil (5

FU).

Oxaliplatin administreres som en 2-6-timers intravenøs infusion i 250 - 500 ml 5 % (50

mg/ml) glukoseopløsning for at give en koncentration mellem 0,2 mg/ml og 0,7 mg/ml; 0,7

mg/ml er den højeste koncentration til klinisk brug for en oxaliplatin dosis på 85 mg/m

Oxaliplatin har hovedsagelig været anvendt som kombination i regimer baseret på

kontinuerlig infusion af 5 fluorouracil (5 FU). I 2 ugers behandlingsforløbet blev 5

fluorouracil (5 FU) regimer anvendt som kombination af bolus og kontinuerlig infusion.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion

Oxaliplatin må ikke administreres til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (se pkt.

4.3 og 5.2).

Den anbefalede dosis oxaliplatin til patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion er

85 mg/m

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

I et fase I studie med patienter med adskillige grader af nedsat leverfunktion, forekom

hyppighed og alvorlighed af lever- og galdesygdomme at være relateret til progressiv

sygdom og nedsatte leverfunktionstests ved baseline. Der blev ikke foretaget særlige

dosisjusteringer hos patienter med unormale leverfunktionstests under den kliniske

udvikling.

Ældre patienter

Der blev ikke observeret nogen stigning af alvorlig toxicitet under anvendelse af

oxaliplatin alene eller i kombination med 5 fluorouracil (5 FU) til patienter over 65 år. Som

følge af dette er det ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter.

Pædiatriske patienter

Der er ingen relevant indikation for anvendelse af oxaliplatin til børn. Effekten af

oxaliplatin som enkeltstof til børn med faste tumorer er ikke påvist (se pkt. 5.1).

Indgivelsesmåde

Oxaliplatin administreres som intravenøs infusion.

38482_spc.doc

Side 2 af 22

Administrationen af oxaliplatin kræver ikke hyperhydrering.

Oxaliplatin opløst i 250-500 ml 5 % (50 mg/ml) glukose opløsning for at give en

koncentration på mindst 0,2 mg/ml skal infunderes via en central venøs line eller en

perifer vene over 2-6 timer. Oxaliplatin infusion skal altid foretages inden administration

af 5 fluorouracil (5 FU).

I tilfælde af extravasation skal administrationen afbrydes øjeblikkeligt.

Brugsanvisning:

Oxaliplatin skal rekonstitueres og yderligere fortyndes inden anvendelse. Kun 5 % (50

mg/ml) glukose opløsning kan anvendes til opløsning og derefter fortynding af det

frysetørrede lægemiddel (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Oxaliplatin er kontraindiceret til patienter som:

har en kendt overfølsomhed overfor det aktive stof eller andre af indholdsstofferne

ammer

har myelosuppression inden første behandling, påvist ved baseline neutrophils <2x10

og/eller antal blodplader <100x10

har en perifer sensorisk neuropati med funktionssvigt inden første behandling

har en alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) (se pkt. 5.2).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion bør monitoreres nøje for bivirkninger

og dosis bør justeres under hensyntagen til toxicitet (se pkt. 5.2).

Allergiske reaktioner

Patienter med tidligere allergiske manifestationer overfor andre produkter indeholdende

platin bør sikres speciel overvågning. I tilfælde af anafylaktiske manifestationer bør

infusionen afbrydes øjeblikkeligt og passende symptombehandling initieres. Gentagen

administration af oxaliplatin til disse patienter er kontraindiceret. Krydsreaktioner, i nogle

tilfælde fatale, er rapporteret for alle platinforbindelser.

I tilfælde af oxaliplatin extravasation skal infusionen stoppes øjeblikkeligt og sædvanlig

behandling af lokale symptomer initieres.

Neurologiske symptomer

Neurologisk toxicitet af oxaliplatin bør overvåges omhyggeligt, specielt under samtidig

administration af andre lægemidler med særlig neurologisk toxicitet. Der bør foretages en

neurologisk undersøgelse, inden hver administration og jævnligt herefter.

Hos patienter, som udvikler akut laryngopharyngeal dysæstesi (se pkt. 4.8) i løbet af eller

i timerne efter infusionen på 2 timer, bør den næste oxaliplatin infusion administreres

over 6 timer.

38482_spc.doc

Side 3 af 22

Oxaliplatin bør kun anvendes på onkologiske afdelinger og bør administreres under vejledning af

erfarne onkologer.

Perifer neuropati

I tilfælde af neurologiske symptomer (paræstesi, dysæstesi) bør de følgende anbefalede

justeringer af oxaliplatin doseringer baseres på varigheden og alvorligheden af følgende

symptomer:

Hvis symptomerne varer længere end 7 dage og er generende, bør de efterfølgende

oxaliplatin doser reduceres fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling) eller 75

mg/m

(adjuverende behandling).

Hvis paræstesi uden funktionsnedsættelse varer indtil næste cyklus, bør den

efterfølgende oxaliplatin dosis reduceres fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling)

eller 75 mg/m

(adjuverende behandling).

-

Hvis paræstesi med funktionsnedsættelse varer indtil næste cyklus bør behandling med

oxaliplatin afbrydes.

Hvis disse symptomer forbedres ved afbrydelse af behandling med oxaliplatin kan

genoptagelse af behandlingen overvejes.

Patienter bør informeres om muligheden for vedvarende symptomer på perifer sensorisk

neuropati efter behandlingens ophør. Lokal, moderat paræstesi eller paræstesi, som

intefererer med bevægelsesfunktioner, kan fortsætte op til 3 år efter ophør af adjuverende

behandling.

Reversibel post leukoencefalopati syndrom (RPLS)

Tilfælde af

Reversibel Post Leukoencefalopati Syndrome (RPLS, også kendt som PRES, Post

Reversibel Encefalopati Syndrom) har været rapporteret hos patienter, som modtog oxaliplatin i

kombinationskemoterapi. RPLS er en sjælden, reversibel, hurtigt udviklende neurologisk tilstand,

som kan inkludere kramper, hypertension, hovedpine, konfusion, blindhed og andre visuelle og

neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8). Diagnose af RPLS er baseret på bekræftelse på

hjernescanning, fortrinsvis MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Kvalme, opkastning, diarré, dehydrering og hæmatologiske forandringer

Gastrointestinal toxicitet, som manifesteres som kvalme og opkastning, giver anledning til

profylaktisk og/eller terapeutisk anti-emetisk behandling (se pkt. 4.8).

Dehydrering, paralytisk ileus, intestinal obstruktion, hypokaliæmi, metabolisk acidose og

nedsat nyrefunktion kan være forårsaget af alvorlig diarré/opkastning specielt ved

kombination af oxaliplatin med 5 fluorouracil (5 FU).

Intestinal iskæmi, inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er rapporteret ved oxaliplatin

behandling. I tilfælde af intestinal iskæmi skal behandling med oxaliplatin seponeres, og

passende foranstaltninger skal initieres (se pkt. 4.8).

I tilfælde af hæmatologisk toxicitet (neutrophils < 1,5x10

/L eller blodplader < 50x10

bør administration af den næste behandling udsættes, indtil de hæmatologiske værdier

igen er på acceptable niveauer. Før initiering af behandling samt ved efterfølgende

behandlinger bør der udføres en fuldstændig blodtælling med differentiering af hvide

blodlegemer. Ved samtidig administration af kemoterapi kan myelosuppressive

virkninger være additive. Patienter med svær og vedvarende myelosuppression er i høj

risiko for infektiøse komplikationer. Sepsis, neutropenisk sepsis og septisk shock er

blevet rapporteret hos patienter behandlet med oxaliplatin, inklusive tilfælde med dødelig

udgang (se pkt. 4.8). Hvis nogen af disse hændelser opstår, skal oxaliplatin seponeres.

38482_spc.doc

Side 4 af 22

Patienterne må informeres omhyggeligt om risikoen for diarré/opkastning,

mucositis/stomatitis og neutropeni efter oxaliplatin/5 fluorouracil (5 FU) administration, så

de øjeblikkeligt kan kontakte deres behandlende læge for passende forholdsregler.

I tilfælde af mucositis/stomatitis med eller uden neutropeni, bør tidspunktet for den næste

behandling udsættes indtil bedring af mucositis/stomatitis til grad 1 eller mindre og/eller

indtil neutrophilværdien er

1,5 x 10

For oxaliplatin kombineret med 5 fluorouracil (5 FU) (med eller uden folinsyre (FS)), bør

de sædvanlige dosisjusteringer gælde for 5 fluorouracil (5 FU) associeret toxicitet.

I tilfælde af forekomst af grad 4 diarré, grad 3-4 neutropeni (neutrophils < 1,0x10

/L),

febril neutropeni (feber af ukendt oprindelse uden klinisk eller mikrobiologisk

dokumenteret infektion med en absolut neutrofiltælling <1,0 x 10

/ L, en enkelt

temperatur > 38,3 °C eller en vedvarende temperatur > 38 °C i mere end en time) eller

grad 3-4 thrombocytopeni (blodplader < 50x10

/L), bør dosis af oxaliplatin reduceres fra

85 to 65 mg/m² (metastatisk behandling) eller 75 mg/m

(adjuverende behandling), i

tillæg til enhver nødvendig reduktion af 5 fluorouracil (5 FU) dosis.

Lunger

I tilfælde af uventede respirationssymptomer som for eksempel ikke-produktiv hoste,

dyspnø, knitren eller radiologisk pulmonal infiltrat, bør behandling med oxaliplatin

afbrydes indtil yderligere pulmonale undersøgelser udelukker en interstitial lungesygdom

eller pulmonal fibrosis (se pkt. 4.8).

Blod

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS)

er en livstruende bivirkning (ukendt frekvens).

Oxaliplatin skal seponeres ved de første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi

såsom hurtigt faldende hæmoglobin med samtidig trombocytopeni, stigning i

serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen, eller LDH. Nyresvigt er muligvis ikke

reversibel med seponering af behandlingen og dialyse kan være påkrævet.

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er

blevet rapporteret i forbindelse med behandling med oxaliplatin.

Hvis DIC er til stede, skal

behandling med oxaliplatin seponeres og passende behandling skal administreres. (Se pkt.

4.8)

QT-forlængelse

QT-forlængelse kan føre til en øget risiko for ventrikulære arytmier, inklusive Torsade de

Pointes, som kan være dødeligt (se pkt. 4.8).

QT intervallet skal nøje overvåges med

jævne mellemrum før og efter administration af oxaliplatin.

Der skal udvises

forsigtighed hos patienter med en anamnese eller prædisposition for QT-forlængelse, hos

patienter, der tager lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, og hos

patienter med elektrolytforstyrrelser såsom hypokaliæmi, hypocalcæmi og

hypomagnesæmi. I tilfælde af QT-forlængelse skal oxaliplatin behandlingen seponeres. (Se

pkt. 4.5 og 4.8).

Rhabdomyolyse

Rhabdomyolyse, inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er rapporteret ved oxaliplatin

behandling. I tilfælde af muskelsmerter og hævelser

kombineret med svaghed, feber eller

formørket urin skal behandling med oxaliplatin seponeres.

Hvis rhabdomyolyse bekræftes,

38482_spc.doc

Side 5 af 22

skal der tages passende foranstaltninger.

Forsigtighed anbefales, hvis lægemidler associeret

med rhabdomyolyse administreres samtidig med oxaliplatin. (Se pkt. 4.5 og 4.8)

Gastrointestinal ulcus/ gastrointestinalulcus med blødning og perforation

Behandling med oxaliplatin kan forårsage gastrointestinalulcus og potentielle

komplikationer, såsom blødning og perforation, som kan være dødeligt. I tilfælde af

gastrointestinal ulcus skal behandling med oxaliplatin seponeres, og der skal tages

passende foranstaltninger. (Se pkt. 4.8)

Lever

I tilfælde af unormale leverfunktions testresultater eller portal hypertension som ikke

tydeligvis er et resultat af lever metastaser, bør meget sjældne tilfælde af lægemiddel-

inducerede lever vaskulære sygdomme overvejes.

Graviditet

For anvendelse til gravide kvinder, se pkt. 4.6.

Fertilitet

Genotoksiske virkninger af oxaliplatin blev observeret i prækliniske studier. Mandlige

patienter behandlet med oxaliplatin bør derfor frarådes at blive fædre til et barn under

behandling og op til 6 måneder efter behandlingens ophør og rådgives om opbevaring af

sæd inden behandling, da oxaliplatin muligvis har en negativ effekt på fertiliteten, som kan

være irreversibel.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandling med oxaliplatin og bør anvende sikker

antikonception, se pkt. 4.6.

Brug ikke oxaliplatin intraperitonealt. Peritoneal blødning kan opstå, når oxaliplatin

administreres intraperitonealt (off-label administration).

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hos patienter, som har modtaget en enkelt dosis oxaliplatin på 85 mg/m

umiddelbart

inden administration af 5 fluorouracil (5 FU), er der ikke observeret nogen ændring i

niveauet af 5 fluorouracil (5 FU) påvirkning.

In vitro er der ikke observeret nogen signifikant forskydning af oxaliplatinbinding til

plasmaproteiner med følgende stoffer: Erythromycin, salicylater, granisetron, paclitaxel og

natriumvalproat.

Forsigtighed tilrådes, når oxaliplatin administreres samtidig med andre lægemidler, som er

kendt for at forårsage QT-intervalforlængelse. I tilfælde af kombination med sådanne

lægemidler, skal QT-intervallet nøje overvåges (se pkt. 4.4). Forsigtighed tilrådes, når

oxaliplatin administreres

samtidig med andre lægemidler, som vides at være associeret

med rhabdomyolyse. (Se pkt. 4.4)

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Til dato er der ingen tilgængelig information vedrørende sikkerhed om anvendelse til

gravide kvinder. Der er observeret reproduktionstoksicitet i studier foretaget på dyr. Som

følge heraf frarådes behandling med oxaliplatin under graviditet samt til kvinder i den

fødedygtige alder uden anvendelse af antikonception. Anvendelse af oxaliplatin bør

udelukkende overvejes efter passende vurdering af patienten. Patienten skal desuden

38482_spc.doc

Side 6 af 22

underrettes om risikoen for fostret, og behandlingen må kun gives med patientens

samtykke.

Passende antikonception bør anvendes under behandling samt efter behandlingens ophør i

4 måneder for kvinder.

Amning

Udskillelse i modermælk er ikke blevet undersøgt. Amning er kontraindiceret under

behandling med oxaliplatin.

Fertilitet

Oxaliplatin kan have en negativ virkning på fertiliteten, se pkt. 4.4.

På grund af de potentielle genotoksiske virkninger af oxaliplatin, skal der anvendes

passende antikonception under og efter ophør af behandling i 4 måneder for kvinder og 6

måneder for mænd.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der har ikke været udført studier på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Imidlertid

medfører behandling med oxaliplatin forøget risiko for svimmelhed, kvalme og

opkastning, og andre neurologiske symptomer som vedrører gang og balance kan medføre

en mindre eller moderat indflydelse på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Synsforstyrrelser, specielt forbigående synstab (reversibelt efter ophør af behandling), kan

påvirke patientens evne til at køre bil eller betjene maskiner. Patienterne bør derfor advares

mod den potentielle effekt af disse bivirkninger, som kan påvirke evnen til at køre bil eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger af oxaliplatin i kombination med 5 fluorouracil (5

FU)/folinsyre (FS) var gastrointestinale (diarré, kvalme, opkastning og mucositis),

hæmatologiske (neutropeni, thrombocytopeni) og neurologiske (akut og dosis kumulativ

perifer sensorisk neuropati). Ialt var disse bivirkninger mere almindelige og alvorlige med

oxaliplatin og 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) kombination end ved 5 fluorouracil (5

FU)/folinsyre (FS) alene.

Tabel over bivirkninger

Hyppighederne i tabellen herunder er udledt af kliniske afprøvninger ved de metastatiske

og adjuverende behandlinger (med 416 og 1108 patienter inkluderet i respektivt oxaliplatin

+ 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) arme) og ud fra post marketing erfaringer.

Hyppighederne i denne tabel er defineret under anvendelse af følgende betegnelser: Meget

almindelig (

1/10) almindelig (

1/100,

1/10), ikke almindelig (≥1/1000,

1/100),

sjælden (≥1/10000,

1/1000), meget sjælden (

1/10000). Ukendt frekvens kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data.

Yderligere detaljer er angivet efter tabellen.

38482_spc.doc

Side 7 af 22

MedDRA

organ-

klasse system

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme *

-Infektion

- Rhinitis

- Infektioner i

det øvre

åndedrætssyste

- Neutropenisk

sepsis***

Sepsis***

Blod og

lymfesystem *

- Anæmi

- Neutropeni

- Thrombocytopeni

- Leukopeni

- Lymfopeni

- Febril

neutropeni

-Immunallergisk

thrombocytopeni

-Hæmolytisk anæmi

Immunsystemet *

- Allergi/allergiske

reaktioner+

Metabolisme og

ernæring

- Anorexi

- Hyperglykæmi

- Hypokaliæmi

- Hypernatremi

-Dehydrering

Hypokalcæmi

Metabolisk

acidose

Psykiske

forstyrrelser

- Depression

- Søvnløshed

-Nervøsitet

Nervesystemet *

- Periferal sensorisk

neuropati

- Føleforstyrrelser

- Smagsforstyrrelser

- Hovedpine

- Svimmelhed

- Motor neuritis

- Meningisme

-Dysarthria

-Reversibel Post

Leukoencephalopathi

syndrom (RPLS eller

PRES) (se pkt. 4.4)

Øjne

- Konjunktivitis

Synsforstyrrels

-Forbigående, nedsat

evne til at se skarpt

-Forstyrrelser i

synsfeltet

-Optisk neuritis

-Forbigående

synstab, reversibelt

efter ophør af

behandling

Øre og labyrint

Ototoxicitet

-Døvhed

Vaskulære

sygdomme

- Blødning

- Rødme

- Dyb

venetrombose

- Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

- Dyspnø

- Hoste

- Epistaxis

- Hikke

- Pulmonar

embolisme

-Interstitial lunge-

sygdom (somme

tider fatal)

38482_spc.doc

Side 8 af 22

-Pulmonal fibrose**

Mave-tarmkanalen*

- Kvalme

- Diarré

- Opkastning

Stomatitis/Mucositi

- Abdominal smerter

- Konstipation

- Dyspepsi

- Gastroøsofagel

refluks

Gastrointestinal

blødning

-Rektal blødning

-Ileus

-Intestinal

obstruktion

-Colitis inklusive

clostridium difficil

diarré

- Pancreatitis

Hud og subkutane

væv

- Hudlidelser

- Alopeci

- Hudafskalning

(f.eks. hånd- og

fod-syndrom)

- Erythematøst

hududslæt

- Hududslæt

- Forøget

svedtendens

- Neglelidelser

Knogler, led,

muskler og bindevæv

- Rygsmerter

- Artralgi

- Knoglesmerter

Nyrer

og urinveje

- Hæmaturi

- Dysuri

-Abnormt øget

vandladnings-

trang

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

- Træthed

- Feber++

- Asteni

- Smerter

- Reaktioner på

injektionsstedet++

Undersøgelser

- Forhøjelse af

hepatisk enzym

- Forhøjelse af alka-

lisk phosphatase i

blodet

- Forhøjelse af bili-

rubin i blodet

- Forhøjelse af laktat

dehydrogenase i

blodet

- Vægtøgning

(adjuverende

behandling)

- Forhøjelse af

kreatinin i

blodet

- Vægttab

(metastatisk

behandling)

Se detaljeret afsnit nedenfor.

Se pkt. 4.4.

38482_spc.doc

Side 9 af 22

Almindelig: neutropenisk sepsis, inklusive tilfælde med dødelig udgang.

Ikke almindelig: Sepsis, inklusive tilfælde med dødelig udgang

Meget almindelige allergier/allergiske reaktioner opstår hovedsagelig under infusion, i nogle tilfælde fatale.

Almindelige allergiske reaktioner inkluderer hududslæt, specielt urticaria, konjunktivitis og rhinitis.

Almindelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaktioner inkluderer bronkospasmer, angioødem, hypotension,

følelse af smerter i brystet og anafylaktisk shock.

Forsinket hypersensitivitet er også rapporteret med oxaliplatin

timer eller endda dage efter infusionen

Meget almindelig feber, rigor (tremor), enten fra infektion (med eller uden febril neutropeni) eller eventuelt fra

immunologiske mekanismer.

++++ Reaktioner på injektionsstedet inklusive lokale smerter, rødme, hævelse og thrombose er beskrevet.

Extravasation kan også medføre lokal smerte og inflammation, som kan være alvorlig og medføre

komplikationer inklusive nekroser, specielt når oxaliplatin infunderes via en periferal vene (se pkt. 4.4).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Blod og lymfesystem

Forekomst hos patienter (%), ved grad

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000):

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), inklusive tilfælde med dødeligt udfald (se

pkt. 4.4).

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Hæmolytisk uræmisk syndrom.

Autoimmun pancytopeni.

Infektioner og parasitære sygdomme

Forekomst hos patienter (%)

Oxaliplatin og 5

FU/FA 85 mg/m²

hver 2. uge

Metastatisk

behandling

Adjuverende

behandling

Alle grader

Alle grader

Sepsis (inklusive

sepsis og

neutropenisk sepsis)

1,5

1,7

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Septisk shock, inklusive tilfælde med dødelig udgang

38482_spc.doc

Side 10 af 22

Oxaliplatin /

5 FU/FS

85 mg/m²

hver 2. uge

Metastatisk

behandling

Adjuverende

behandling

Ialt

grad 3

grad 4

Ialt

grad 3

grad 4

Anæmi

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropeni

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Thrombocytopeni

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febril neutropeni

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenisk sepsis

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Immunsystemet

Forekomst hos patienter (%), ved grad

Oxaliplatin / 5

FU/FS

85 mg/m² hver 2.

uge

Metastatisk

behandling

Adjuverende

behandling

Ialt

grad 3

grad 4

Ialt

grad 3

grad 4

Allergiske

reaktioner/

Allergi

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Nervesystemet

Den dosisbegrænsende toxicitet af oxaliplatin er neurologisk. Den involverer en sensorisk

perifer neuropati karakteriseret ved dysæstesi og/eller paræstesi i ekstremiteterne med

eller uden kramper, ofte fremkaldt af kulde. Disse symptomer forekommer hos op til 95

% af de behandlede patienter. Varigheden af disse symptomer, som sædvanligvis vender

tilbage mellem behandlingskurene, stiger med antallet af behandlingscyklus.

Anfald af smerter og/eller funktionsforstyrrelser, afhængigt af symptomernes varighed, er

indikationer for justering af dosis eller afbrydelse af behandlingen (se pkt. 4.4).

Funktionsforstyrrelser inkluderer vanskeligheder i udførelsen af små, præcise bevægelser

og er en mulig konsekvens af nedsat følelse. Risikoen for forekomst af vedvarende

symptomer ved en kumulativ dosis på 850 mg/m² (10 cyklus) er cirka 10 % og 20 % for en

kumulativ dosis på 1020 mg/m² (12 cyklus).

I størstedelen af tilfældene vil de neurologiske tegn og symptomer bedres eller helt

forsvinde ved afbrydelse af behandlingen. Ved adjuverende behandling af colon cancer, 6

måneder efter behandlings ophør, havde 87 % af patienterne ingen eller milde

symptomer. Efter op til 3 års opfølgning, viste omkring 3 % af patienterne enten

vedvarende lokal paræstesi af moderat intensitet (2,3 %) eller med paræstesi, som kan

interferere med bevægelsesfunktioner (0,5 %).

Akutte neurosensoriske manifestationer (se pkt. 5.3) har været rapporteret. De begynder i

timerne efter administration og forekommer ofte efter udsættelse for kulde. De optræder

sædvanligvis som forbigående paræstesi, dysæstesi og hypoæstesi. Et akut syndrom af

pharyngolaryngeal dysæstesi forekommer hos mellem 1 % og 2 % af patienterne og er

karakteriseret ved subjektive følelser af dysphagi eller dyspnø/kvælningsfornemmelse

uden objektive tegn på af åndedrætsbesvær (ingen cyanose eller hypoxi),

laryngospasmer eller bronkospasmer (ingen pibende åndedræt eller hiven efter vejret);

selv om antihistaminer og bronkodilatorer har været administreret i sådanne tilfælde, er

symptomerne hurtigt reversible selv uden behandling. Forlængelse af infusionen hjælper

med til at reducere forekomsten af dette syndrom (se pkt. 4.4). Andre symptomer, som

lejlighedsvis har været beskrevet inkluderer kæbespasmer, /muskelspasmer/ufrivillige

muskelsammentrækninger/muskeltrækninger/myoclonus, unormal koordinering/unormal

gang/ataksi/forstyrrelser i balancen/tæthed i hals eller bryst/trykkende

fornemmelse/ubehag/smerter. Yderligere kan funktionsforstyrrelser i kranienerver

associeres med de ovenfor nævnte hændelser, eller dette kan forekomme som en isoleret

hændelse såsom ptosis, diplopi, afoni/dysfoni/hæshed, nogle gange beskrevet som

paralyse af stemmebåndene, unormal tungefølelse eller dysarthri, nogle gange beskrevet

38482_spc.doc

Side 11 af 22

som afasi, trigeminusneuralgi/ansigtssmerter/øjensmerter/nedsættelse af evnen til at se

skarpt, synsfeltforstyrrelser.

Andre neurologiske symptomer såsom dysarthria, tab af dyb senerefleks og Lhermitte's

tegn var rapporteret under behandling med oxaliplatin. Isolerede tilfælde af optisk neuritis

har været rapporteret.

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Krampeanfald.

Hjerte

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

QT-forlængelse, som kan føre til ventrikulære arytmier, inklusive Torsade de Pointes, som

kan være dødeligt (se pkt. 4.4).

Luftveje, thorax og mediastinum

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Laryngospasme.

Mave-tarmkanalen

Forekomst hos patienter (%), ved grad

Oxaliplatin/ 5

FU/FS

85 mg/m² hver 2.

uge

Metastatisk

behandling

Adjuverende

behandling

Ialt

grad 3

grad 4

Ialt

grad 3

grad 4

Kvalme

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Diarré

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Opkastning

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mucositis/

Stomatitis

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Forebyggelse og/eller behandling med potente antiemetiske lægemidler er indiceret.

Dehydrering, paralytisk ileus, intestinal obstruktion, hypokaliæmi, metabolisk acidose og

nedsat nyrefunktion kan forårsages af alvorlige tilfælde af diarré/emesis specielt når

oxaliplatin kombineres med 5 fluorouracil (5 FU) (se pkt. 4.4).

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Intestinal iskæmi, inklusive tilfælde med dødeligt udfald (se pkt. 4.4).

Gastrointestinal ulcus og perforering, som kan være dødeligt. (Se pkt. 4.4)

38482_spc.doc

Side 12 af 22

Lever og galdeveje

Meget sjælden (

1/10000):

Lever sinusoidal obstruktions syndrom, også kendt som veno-okklusiv leversygdom, eller

patologiske manifestationer relateret til sådanne leversygdomme, inklusive peliosis hepatis,

nodulær regenerativ hyperplasi samt perisinusoidal fibrose. Kliniske manifestationer kan

være portal hypertension og/eller forhøjede transaminaser.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Rhabdomyolyse, inklusive tilfælde med dødeligt udfald (se pkt. 4.4).

Nyrer og urinveje

Meget sjælden (

1/10000):

Akut tubulær nekrose, akut tubolo-interstitial nefropati og akut nyresvigt.

Hud og subkutane væv

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

hypersensitivitets vaskulitis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er ingen kendt antidot til oxaliplatin. I tilfælde af overdosering kan der forventes

forværring af bivirkninger.

Behandling

Monitorering af hæmatologiske parametre bør initieres og symptomatisk behandling gives.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre antineoplastiske midler, platin forbindelser.

38482_spc.doc

Side 13 af 22

ATC-kode: L 01 XA 03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Oxaliplatin er en antineoplastisk, aktiv substans tilhørende en ny gruppe af platin-baserede

forbindelser i hvilke platinatomet er komplekst med 1,2-diaminocyklohexan (“DACH”)

samt en oxalatgruppe.

Oxaliplatin er en enkelt enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyklohexan-1,2-diamin-

N,

N']

[ethanedioato(2-)-

O

1

O

2

] platin.

Oxaliplatin viser et bredt spektrum af både in vitro cytotoxicitet og in vivo antitumor

aktivitet i et stort udvalg af tumormodelsystemer inklusiv human colorektalcancer

modeller. Oxaliplatin viser også in vitro og in vivo aktivitet i forskellige cisplatin resistente

modeller.

En synergistisk cytotoxisk effekt er observeret i kombination med 5 fluorouracil (5 FU)

både in vitro og in vivo.

Virkningsmekanismer af oxaliplatin er ikke helt klarlagt, men studier støtter opfattelsen af

at biotransformerede, hydrerede former af oxaliplatin interagerer med DNA og danner

krydsbindinger med både inter- og intra-streng, hvilket resulterer i afbrydelse af DNA

syntesen, som igen medfører cytotoxiske og antitumor virkninger.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten af oxaliplatin (85 mg/m

gentaget hver 2. uge) i kombination med 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre

(FS) hos patienter med metastaserende colorektalcancer har været rapporteret i tre kliniske studier:

Som første linie behandling i det 2-armede komparative fase III EFC2962 studie

randomiseredes 420 patienter enten til 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) alene

(LV5FU2, N= 210) eller kombinationen af oxaliplatin med 5 fluorouracil (5

FU)/folinsyre (FS)(FOLFOX4, N=210).

Hos præ-behandlede patienter, i den komparative 3-armede fase III EFC4584 studie

randomiseredes 821 patienter, refraktære overfor en irinotecan (CPT-11) + 5

fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) kombination enten til 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre

(FS) alene (LV5FU2, N=275), oxaliplatin enkeltstof (N=275), eller kombination af

oxaliplatin med 5–fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) (FOLFOX4, N=271).

Endelig inkluderede det ikke kontrollerede fase II EFC2964 studie patienter, refraktære

overfor 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) alene, som blev behandlet med

kombinationen af oxaliplatin og 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) (FOLFOX4,

N=57).

De to randomiserede kliniske afprøvninger, EFC2962 i første linie behandling og EFC4584

i præ-behandlede patienter, demonstrerede en signifikant højere respons rate og en

forlænget progression fri overlevelse (PFO)/tid til progression (TTP) sammenlignet med

behandling med 5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS) alene.

I studiet EFC4584 udført hos præ-behandlede, refraktære patienter udgjorde forskellen i

median overlevelse (OI) mellem kombinationen af oxaliplatin og 5 fluorouracil (5

FU)/folinsyre (FS) ingen statistisk signifikans.

38482_spc.doc

Side 14 af 22

Respons rate under FOLFOX4 versus LV5FU2

Respons rate, %

(95% CI)

uafhængig radiologisk

review ITT analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

enkeltstof

Første linie behandling

EFC2962

Respons vurdering hver 8. uge

(16-27)

(42-56)

P værdi = 0,0001

Præ-behandlede patienter

EFC4584

(refraktære overfor

CPT-11 + 5 FU/FS)

Respons vurdering hver 6. uge

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

(0,2-3,2)

P værdi <0,0001

Præ-behandlede patienter

EFC2964

(refraktære overfor 5 FU/FS)

Respons vurdering hver 12. uge

(13-36)

NA :

Not Applicable

Median progression fri overlevelse (PFO) / Median tid til progression (TTP)

FOLFOX4 versus LV5FU2

Median PFO/TTP, måneder

(95% CI)

uafhængig radiologisk

review ITT analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

enkeltstof

Første liniebehandling

EFC2962 (PFO)

(5,5-6,5)

(7,2-8,8)

Log-rank P værdi = 0,0003

Præ-behandlede patienter

EFC4584 (TTP)

(refraktære overfor

CPT-11 + 5 FU/FS)

(1,8-2,9)

(4,7-6,1)

(1,6-2,7)

Log-rank P værdi <0,0001

Præ-behandlede patienter

EFC2964

(refraktære overfor 5 FU/FS)

(3,1-5,7)

NA :

Not Applicable

Median overlevelse ialt (OI) FOLFOX4 versus LV5FU2

Median OI, måneder

(95% CI)

ITT analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

enkeltstof

Første linie behandling

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Log-rank P værdi = 0,12

Præ-behandlede patienter

EFC4584*

(refraktære overfor

CPT-11 + 5 FU/FS)

(7,3 – 9,3)

(9,1-10,5)

(7,2-8,7)

38482_spc.doc

Side 15 af 22

Log-rank P værdi = 0,09

Præ-behandlede patienter

EFC2964

(refraktære overfor 5 FU/FS)

10,8

(9,3-12,8)

NA :

Not Applicable

Hos præ-behandlede patienter (EFC4584), som havde symptomer ved baseline, oplevede

en større del af patienterne, behandlet med oxaliplatin/5 fluorouracil (5 FU)/folinsyre (FS),

en signifikant bedring af deres sygdomsrelaterede symptomer sammenlignet med patienter

behandlet med 5 fluorouracil (5 FU)/ folinsyre (FS) alene (27,7% versus 14,6 %,

p<0,0033). Hos ikke præ-behandlede patienter (EFC2962), blev der ikke fundet nogen

statistisk forskel mellem de 2 behandlingsgrupper med hensyn til livskvalitet. Imidlertid

var kvaliteten af life scores generelt bedre i kontrol-armen for måling af global

helbredsstatus og smerter og værre i oxaliplatin-armen for kvalme og opkastning.

Ved adjuverende behandling randomiserede det komparative MOSAIC fase III studie

(EFC 3313) 2246 patienter (899 fase II/Duke’s B 2 og 1347 fase III/Duke’s C) for at

færdiggøre resektion af primær tumor af colon cancer enten ved 5 FU/FS alene (LV5FU2

N=1123, B2/C=448/675) eller en kombination af oxaliplatin og 5 FU/FS (FOLFOX 4,

N=1123, B2/C=451/672).

EFC 3313 3-års sygdomsfri overlevelse (ITT analyse)* for befolkning generelt

Behandlingsarm

LV5FU2

FOLFOX4

Procentvis 3-års sygdomsfri

overlevelse (95 % CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Hazard ratio (95 % CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratificeret log rank test

P=0,0008

* Median opfølgning 44,2 måneder (al patienter fuldt i mindst 3 år)

Studiet viste en generel signifikant fordel i 3-års sygdomsfri overlevelse for oxaliplatin

og 5 FU/FS kombinationen (FOLFOX4) overfor 5 FU/FS alene (LV5FU2).

EFC 3313 3-års sygdomsfri overlevelse (ITT analyse)* I forhold til sygdomsfase

* Median opfølgning 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst 3 år)

Overlevelse ialt (ITT analyse)

38482_spc.doc

Side 16 af 22

Patient fase

Fase II

(Duke's B2)

Fase III

(Duke's C)

Behandlingsarm

LV5FU2

FOLFOX

4

LV5FU2

FOLFOX4

Procentvis 3-års sygdomsfri

overlevelse

(95 % CI)

84,3

(80,9-

87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Hazard ratio (95 % CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank test

P=0,151

P=0,002

På tidspunktet for analysen af de 3 års sygdomsfri overlevelse, som var det primære

slutpunkt i MOSAIC studiet, var 85,1 % af patienterne stadig i live i FOLFOX4 armen

versus 83,8 % i LV5FU2 armen. Dette blev omsat til en gennemgående reduktion i

dødeligheds risiko på 10 % til fordel for FOLFOX4, som ikke opnåede statistisk

signifikans (hazard ratio = 0,90).

Tallene var 92,2 % versus 92,4 % i fase II (Duke’s B2) undergruppe (hazard ratio = 1,01)

og 80,4 % versus 78,1 % i fase III (Duke’s C) undergruppe (hazard ratio = 0,87), for

respektivt FOLFOX4 og LV5FU2.

Pædiatrisk population

Oxaliplatin som enkeltstof er blevet evalueret til børn i 2 fase I undersøgelser (69 patienter)

og 2 fase II undersøgelser (166 patienter). En total på 235 børnepatienter (7 måneder – 22

år) med faste tumorer har været behandlet. Effekten af oxaliplatin som enkeltstof til børn i

behandlingsgruppen er ikke påvist. Tilgangen i begge fase II undersøgelser blev stoppet på

grund af mangel på tumorrespons.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Farmakokinetikken af individuelle aktive forbindelser er ikke bestemt. Farmakokinetikken

af ultrafiltrabelt platin, repræsenterende en blanding af alle ubundne, aktive og inaktive

arter af platin, følgende en 2-timers infusion af oxaliplatin ved 130 mg/m² hver 3. uge i 1

til 5 cyklus og oxaliplatin ved 85 mg/m² hver 2. uge i 1 til 3 cyklus er som følger:

Sammendrag af platins farmakokinetiske parameter estimat i ultrafiltrabel

følgende multiple doser af oxaliplatin i 85 mg/m

2

hver 2. uge

eller i 130 mg/m

2

hver 3. uge

Dosis

C

max

AUC

0-48

AUC

t

1/2

t

1/2

t

1/2

V

ss

CL

g/mL

g.h/mL

g.h/mL

h

h

h

L

L/h

85 mg/m

2

Gennemsnit

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17,4

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

2

Gennemsnit

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

Gennemsnit AUC

0-48

, og C

værdier blev afgjort ved cyklus 3 (85 mg/m

) eller cyklus 5 (130 mg/m

Gennemsnit AUC, V

og CL værdier blev afgjort ved cyklus 1.

, AUC, AUC

0-48

og CL

værdier blev afgjort ved non-kompartment analyse.

, og t

, blev afgjort ved kompartment analyse (cyklus 1-3 kombineret).

Efter en 2-timers infusion er 15 % af det administrerede platin i systemisk cirkulation, de

resterende 85% er hurtigt fordelt i vævet eller elimineret gennem urin. Irreversible

bindinger til røde blodlegemer og plasma resulterer i en halveringstid, som ligger tæt på

den naturlige turn-over af røde blodlegemer og serum albumin. Ingen akkumulering blev

observeret i ultrafiltreret plasma efter 85 mg/m

hver 2. uge eller 130mg/m

hver 3. uge og

steady state blev opnået ved cyklus 1 i denne matrix. Inter- og intra-subjekt variabilitet var

generelt lav.

Biotransformation

38482_spc.doc

Side 17 af 22

In vitro biotransformation anses for at være resultat af ikke-enzymatisk nedbrydning, og

der er intet bevis for en cytochrom P450-medieret metabolisme af

diaminocyklohexanringen (DACH).

Der sker en omfattende biotransformation af oxaliplatin i patienter, og ingen uforandret

aktiv substans blev påvist i ultrafiltratet af plasma efter 2 timers infusion. Adskillige

cytotoxiske biotransformationsprodukter inklusive monochloro-, dichloro- og diaqua

DACH platinarter er identificeret i systemisk cirkulation sammen med et antal inaktive

konjugater på senere tidspunkter.

Elimination

Platin udskilles overvejende igennem urin, sædvanligvis i løbet af de første 48 timer efter

infusion. Ved dag 5 findes cirka 54 % af den totale dosis i urinen og <3 % i fæces.

Specielle patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Effekten af nedsat nyrefunktion på disponeringen af oxaliplatin blev undersøgt hos

patienter med variable grader af nyrefunktion. Oxaliplatin blev administreret i doser på

85 mg/m

i kontrolgruppen med en normal nyrefunktion (CLcr > 80 ml/min, n=12) og

hos patienter med mild (CLcr = 50 to 80 ml/min, n=13) og moderat (CLcr = 30 to 49

ml/min, n=11) nedsat nyrfunktion, og en dosis på of 65mg/m

hos patienter med alvorlig

nedsat nyrefunktion (CLcr < 30 ml/min, n=5). Medianeksponering var respektivt 9, 4, 6

og 3 cykler, og PK data ved cyklus 1 blev opnået hos respektivt 11, 13, 10 og 4 patienter.

Der var en forhøjelse i plasma ultrafiltratet (PUF) platin AUC, AUC/dosis og et fald totalt

og nyre CL og Vss med stigende nedsat nyrefunktion specielt i den (lille) gruppe af

patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion: Point estimat (90% CI) af estimeret

gennemsnitsratio ved renal status versus normal nyrefunktion for AUC/dosis var 1,36

(1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) og 4,81 (3,49, 6,64) for patienter respektivt med mild og

moderat og ved alvorligt nyresvigt.

Elimination af oxaliplatin er signifikant korreleret med kreatininclearance. Total PUF

platin CL var respektivt 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) og 0,21 (0,15, 0,29) og for

Vss respektivt 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) og 0,27 (0,20, 0,36) for patienter med

respektivt mild, moderat og alvorligt nyresvigt. Total body clearance af PUF platin var

derfor reduceret med respektivt 26% ved mild, 57% ved moderat og 79% ved alvorlig

nedsat nyrefunktion sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Renal clearance af PUF platin var reduceret hos patienter med nedsat nyrefunktion med

30 % ved mild, 65 % ved moderat og 84 % ved alvorlig nedsat nyrefunktion

sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Der var en stigning i betahalveringstiden af PUF platin med stigende grad af nedsat

nyrefunktion hovedsagelig i den alvorlige gruppe. Trods det lille antal patienter med

alvorlig nedsat nyrefunktion er disse data af betydning ved patienter med alvorligt

leversvigt og bør tages under overvejelse ved ordination af oxaliplatin til patienter med

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Målorganerne identificeret i prækliniske arter (mus, rotter, hunde og/eller aber) i enkelt- og

multi-dose studier inkluderede knoglemarven, det gastrointestinale system, nyrerne,

testiklerne, nervesystemet og hjertet. Den toxicitet, som observeredes i målorganerne hos

dyr, var i overensstemmelse med dem, som blev produceret af andre platinholdige

lægemidler og DNA-skadende, cytotoxiske lægemidler anvendt i behandlingen af human

38482_spc.doc

Side 18 af 22

cancer med undtagelse af virkningerne på hjertet. Effekten på hjertet blev observeret

udelukkende på hunde og inkluderede elektrofysiologiske forstyrrelser med dødelig

ventrikulær fibrillation. Kardiotoxicitet synes at være specifikt for hunde, ikke alene fordi

det udelukkende blev observeret hos hunde, men også fordi sammenlignelige doser som

producerede dødelig kardiotoxicitet hos hunde (150 mg/m

), blev vel tolereret af

mennesker. Prækliniske studier på sensoriske neuroner på rotter antyder, at de akutte

neurosensoriske symptomer relateret til oxaliplatin kan omfatte en interaktion med

spændingsstyrede natriumkanaler.

Oxaliplatin var mutagent og klastogent i pattedyrtestsystemer og forårsagede embryo-føtal

toxicitet hos rotter. Oxaliplatin betragtes som et muligt carcinogen, selv om der ikke er

udført carcinogenicitets studier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Det fortyndede lægemiddel bør ikke blandes med andre lægemidler i samme infusionspose

eller infusionslinie. Ifølge afsnittet ”Instruktioner for anvendelse” i pkt. 6.6 kan oxaliplatin

administreres samtidig med folinsyre (FS) via en Y-linie.

BLAND IKKE med basiske lægemidler eller opløsninger, specielt 5 fluorouracil (5

FU), folinsyre (FS)produkter indeholdende trometamol som et hjælpestof samt salte af

trometamol fra andre aktive substanser. Basiske lægemidler eller opløsninger vil på

ugunstig måde påvirke stabiliteten af oxaliplatin (se pkt. 6.6).

REKONSTITUER ELLER FORTYND IKKE oxaliplatin med saltvandsopløsning eller

andre opløsninger indeholdende chloridioner (inklusive calcium-, kalium, eller

natriumchlorid).

BLAND IKKE med andre lægemidler i samme infusionsbeholder eller infusionslinie

(se pkt. 6.6 for instruktioner vedrørende samtidig administration af folinsyre (FS).

ANVEND IKKE injektionsudstyr indeholdende aluminium.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter fortynding med glukoseopløsning 5 % (50 mg/ml) er der påvist kemisk og fysisk

stabilitet i 48 timer ved 2°-8° C og i 24 timer ved 25° C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør opløsningen til infusion anvendes umiddelbart efter

tilberedning. Hvis infusionsvæsken ikke anvendes med det samme, er opbevaringstid og

øvrige forhold inden anvendelsen brugerens ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer

ved 2-8° C, medmindre fortynding er foretaget under validerede og kontrollerede aseptiske

forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i yderkartonen for at beskytte mod lys.

38482_spc.doc

Side 19 af 22

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml koncentrat i hætteglas (type I klart glas) med bromobutyl elastomer gummiprop.

20 ml koncentrat i hætteglas (type I klart glas) med bromobutyl elastomer gummiprop.

40 ml koncentrat i hætteglas (type I klart glas) med bromobutyl elastomer gummiprop.

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas pr. karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Som gældende for andre potentielt toxiske stoffer bør der udvises forsigtighed ved

håndtering og tilberedning af oxaliplatin opløsningerne.

Instruktioner for håndtering

Sundhedspersonalets håndtering af dette cytotoxiske lægemiddel kræver omfattende

forsigtighedsregler for at beskytte personalet, som håndterer lægemidlet samt det

omgivende miljø.

Tilberedning af injicerbare cytotoksiske opløsninger skal foretages af erfarent,

specialiseret personale med viden om disse lægemidler og under forhold, som garanterer

integriteten af produktet, beskyttelse af miljø og især beskyttelse af de personer, som

håndterer lægemidlet i overensstemmelse med hospitalets procedurer. Tilberedning bør

ske i et særligt område. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i dette

område.

Personalet skal forsynes med specielt beskyttelsesudstyr, såsom langærmede

beskyttelsesdragter, beskyttelsesmasker, hovedbeklædning, beskyttelsesbriller, sterile

engangshandsker, beskyttelsesdug i tilberedningsområdet samt containere og beholdere

til affald.

Ekskretionsprodukter som bl.a. urin, sved, afføring og opkast bør håndteres med

forsigtighed.

Gravide kvinder bør advares imod at håndtere cytostatiske stoffer.

Eventuelle ituslåede beholdere skal behandles under de samme forsigtighedsregler og

betragtes som kontamineret affald. Kontamineret affald bør destrueres i særskilte, rigide

mærkede beholdere. Se nedenstående afsnit “Destruktion”.

Hvis oxaliplatin pulver, rekonstitueret opløsning eller opløsning til infusion skulle

komme i kontakt med huden, vask øjeblikkeligt huden grundigt med vand.

Hvis oxaliplatin pulver, rekonstitueret opløsning eller opløsning til infusion skulle

komme i kontakt med slimhinder, vask øjeblikkeligt grundigt med vand.

Særlige forholdsregler ved administration

ANVEND IKKE injektionsudstyr indeholdende aluminium.

MÅ IKKE ANVENDES ufortyndet.

KUN 5% (50 mg/ml) GLUKOSE infusionsopløsning må anvendes til fortynding.

OPLØS ELLER FORTYND IKKE til infusion med natriumchlorid eller opløsninger

indeholdende chlorid.

BLAND IKKE med andre lægemidler i samme infusionsbeholder eller administrer i

den samme infusionslinie

BLAND IKKE med basiske lægemidler eller opløsninger, specielt 5 fluorouracil (5

FU), folinsyre (FS) produkter indeholdende trometamol som hjælpestof samt

trometamol salte fra andre aktive substanser. Basiske lægemidler eller opløsninger vil

på ugunstig måde påvirke stabiliteten af oxaliplatin.

38482_spc.doc

Side 20 af 22

Instruktioner for anvendelse med folinsyre (FS) (som calciumfolat eller dinatriumfolat)

Oxaliplatin 85 mg/m

intravenøs infusion i 250-500 ml 5 % (50 mg/ml) glukose

opløsning gives samtidig med folinsyre intravenøs infusion i 5 % (50 mg/ml) glukose

opløsning over 2-6 timer ved anvendelse af en Y-linie placeret umiddelbart før

infusionsstedet. Disse 2 lægemidler bør ikke blandes i samme infusionsbeholder.

Folinsyre (FS) må ikke indeholde trometamol som hjælpestof og må kun fortyndes med

en isotonisk 5 % (50 mg/ml) glukoseopløsning, aldrig i basiske opløsninger eller

natriumchlorid eller opløsninger indeholdende chlorid.

Instruktioner for anvendelse med 5 fluorouracil (5 FU).

Oxaliplatin bør altid administreres før fluoropyrimidiner – f.eks. 5-fluoroucacil (5 FU).

Efter administration med oxaliplatin, skyl infusionslinien og administrer herefter 5

fluorouracil (5 FU).

For yderligere information om lægemidler kombineret med oxaliplatin, se fremstillerens

tilsvarende produktresumé.

Alle opløste opløsninger som viser tegn på udfældning bør ikke anvendes og bør destrueres

under hensyntagen til gældende lovkrav om bortskaffelse af farligt affald (se nedenfor).

Rekonstituering af opløsningen

Der bør anvendes vand til injektionsvæsker eller en 5 % (50 mg/ml) glukoseopløsning

til rekonstituering af opløsningen.

Til et hætteglas på 50 mg: Tilsæt 10 ml solvens for at få en koncentration på 5 mg

oxaliplatin/ml.

Til et hætteglas på 100 mg: Tilsæt 20 ml solvens for at få en koncentration på 5 mg

oxaliplatin/ml.

Inspicer opløsningen visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler bør

anvendes.

Lægemidlet er udelukkende til engangsbrug. Eventuel tiloversbleven opløsning bør

kasseres (se Destruktion nedenfor).

Fortynding til intravenøs infusion

Udtag den nødvendige mængde af den rekonstituerede opløsning fra hætteglasset

(hætteglassene) og fortynd herefter med 250-500 ml 5 % (50 mg/ml) glukoseopløsning til

en koncentration af oxaliplatin på mellem mindst 0,2 mg/ml og 0,7 mg/ml.

Koncentrationsområdet for hvilket den fysisk-kemiske stabilitet for oxaliplatin er påvist

er 0,2 mg/ml til 2,0 mg/ml.

Administrer ved intravenøs infusion

Efter fortynding i glukoseopløsning 5 % (50 mg/ml) er der påvist kemisk og fysisk

stabilitet i 24 timer ved 2-8°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør den fortyndede opløsning anvendes umiddelbart

efter tilberedning.

38482_spc.doc

Side 21 af 22

Hvis opløsningen ikke anvendes med det samme, vil opbevaringstiden og -betingelserne

før anvendelse være brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved

C, medmindre fortynding er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

Inspicer opløsningen visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler bør

anvendes.

Lægemidlet er udelukkende til engangsbrug. Eventuel tiloversbleven opløsning bør

kasseres (se Destruktion nedenfor).

ANVEND ALDRIG natriumchloridopløsning eller opløsninger indeholdende chlorid til

hverken rekonstitution eller fortynding.

Infusion

Administrationen af oxaliplatin kræver ikke præhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % (50 mg/ml) glukose opløsning til en koncentration

på mindst 0,2 mg/ml skal infunderes via en central venøs line eller en perifer vene over 2-6

timer. Når oxaliplatin administreres med 5 fluorouracil, skal infusionen med oxaliplatin

foretages inden administration af 5 fluorouracil (5 FU).

Destruktion

Såvel resterende lægemiddel som alle materialer, som har været anvendt ved

rekonstitution, fortynding og administration, skal destrueres i henhold til hospitalets

gældende procedurer for cytostatika affald og under hensyntagen til lokale regler for

bortskaffelse af farligt affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis Denmark A/S

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

38482

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. februar 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. januar 2017

38482_spc.doc

Side 22 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information