Ebixa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-02-2019

Aktiv bestanddel:
memantinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
H. Lundbeck A/S
ATC-kode:
N06DX01
INN (International Name):
memantine
Terapeutisk gruppe:
Andre anti-demensmidler
Terapeutisk område:
Alzheimers sygdom
Terapeutiske indikationer:
Behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 25
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000463
Autorisation dato:
2002-05-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000463

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-02-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ebixa til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Sådan skal De tage Ebixa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ebixa indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid. Det tilhører gruppen af medicin kaldet

antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorer, der er involveret i overførslen af

nervesignaler, som er vigtige for indlæring og hukommelse. Ebixa hører til en gruppe af lægemidler

kaldet NMDA-receptor-antagonister. Ebixa indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer

overførslen af nervesignaler samt hukommelsen.

Ebixa anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Tag ikke Ebixa

hvis De er allergisk over for memantin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ebixa (angivet i

punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Ebixa:

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension)

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Ebixa skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosen derefter.

De bør også informere Deres læge, hvis De lider af tilstande med renal tubulær acidose (RTA,

overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i

urinvejene (som urinen udskilles igennem). Deres læge kan i så fald være nødt til at justere Deres

medicindosis.

Samtidig brug af lægemidler ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Ebixa anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Ebixa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

I særdeleshed kan Ebixa ændre virkningen af følgende lægemidler, og lægen kan derfor være nødt til

at ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin, nikotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Ebixa.

Brug af Ebixa sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost). Deres læge kan i så fald være nødt

til at justere Deres medicindosis.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Memantin anbefales ikke til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Ebixa, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil fortælle Dem, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil eller

motorcykel, og om De kan cykle eller arbejde med værktøj og maskiner. Ebixa kan måske også

påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil, motorcykel eller cykel eller

arbejde med værktøj og maskiner.

3.

Sådan skal De tage Ebixa

Tag altid Ebixa nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis af Ebixa til voksne og til ældre mennesker er 20 mg én gang dagligt. For at

mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra følgende daglige

behandlingsskema:

1. uge

En halv tablet à 10 mg

2. uge

En tablet à 10 mg

3. uge

Halvanden tablet à 10 mg

4. uge og derefter

To tabletter à 10 mg

én gang dagligt

Den normale startdosis er en halv tablet en gang dagligt (1 x 5 mg) i den første uge. Denne øges til en

tablet en gang dagligt (1 x 10 mg) i den anden uge og til 1½ tablet en gang dagligt i den tredje uge.

Fra og med den fjerde uge er den normale dosis 2 tabletter en gang dagligt (1 x 20 mg).

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Ebixa bør indtages gennem munden en gang pr. dag. De bør tage tabletterne regelmæssigt hver dag på

samme tidspunkt af dagen for at opnå størst mulig virkning af tabletterne. Tabletterne bør synkes

sammen med noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Ebixa, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Ebixa

Generelt burde indtagelse af for meget Ebixa ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Ebixa, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Ebixa

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Ebixa, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er set, er generelt milde til moderate.

Almindelige (påvirker 1-10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser, kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (påvirker 1-10 ud af 1.000 patienter):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang,

hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (påvirker færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Krampeanfald

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Disse

hændelser er blevet beskrevet hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ebixa indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg

memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri

silica og magnesiumstearat, som alle findes i tablettens kerne; og hypromellose, macrogol

400, titandioxid (E 171) og gul jernoxid (E 172), som alle findes i tablettens overtræk.

Udseende og pakningsstørrelser

Ebixa filmovertrukne tabletter er bleggule til gule, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv og

præget ”1 0” på den ene side og ”M M” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Ebixa filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 14 tabletter, 28 tabletter, 30 tabletter, 42

tabletter, 49 x 1 tabletter, 50 tabletter, 56 tabletter, 56 x 1 tabletter, 70 tabletter, 84 tabletter, 98

tabletter, 98 x 1 tabletter, 100 tabletter, 100 x 1 tabletter, 112 tabletter, 980 (10 x 98) tabletter eller

1.000 (20 x 50) tabletter. Pakningsstørrelserne 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 filmovertrukne

tabletter findes i unitdose blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Ebixa, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija

Tel: + 45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Lundbeck GmbH

Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S, Taani

Tel: + 45 36301311

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Τηλ: +30 210 610 5036

Tel: +43 1 266 9108

España

Lundbeck España S.A.

Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 6448263

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4069 98200

Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija

Tel: + 45 36301311

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ebixa til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Sådan skal De tage Ebixa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ebixa indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid. Det tilhører gruppen af medicin kaldet

antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorer, der er involveret i overførslen af

nervesignaler, som er vigtige for indlæring og hukommelse. Ebixa hører til en gruppe af lægemidler

kaldet NMDA-receptor-antagonister. Ebixa indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer

overførslen af nervesignaler samt hukommelsen.

Ebixa anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Tag ikke Ebixa

hvis De er allergisk over for memantin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ebixa (angivet i

punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Ebixa:

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension).

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Ebixa skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosen derefter.

De bør også informere Deres læge, hvis De lider af tilstande med renal tubulær acidose (RTA,

overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i

urinvejene (som urinen udskilles igennem). Deres læge kan i så fald være nødt til at justere Deres

medicindosis.

Samtidig brug af lægemidler ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Ebixa anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Ebixa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

I særdeleshed kan Ebixa ændre virkningen af følgende lægemidler, og lægen kan derfor være nødt til

at ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin, nikotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Ebixa.

Brug af Ebixa sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost). Deres læge kan i så fald være nødt

til at justere Deres medicindosis.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Memantin anbefales ikke til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Ebixa, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil fortælle Dem, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil eller

motorcykel, og om De kan cykle eller arbejde med værktøj og maskiner. Ebixa kan måske også

påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil, motorcykel eller cykel eller

arbejde med værktøj og maskiner.

Ebixa indeholder sorbitol

Denne medicin indeholder sorbitol. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter, skal De kontakte Deres læge, inden De begynder at tage denne medicin. Deres læge vil

rådgive Dem.

Denne medicin indeholder også kalium, mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige kaliumfri.

3.

Sådan skal De tage Ebixa

Tag altid Ebixa nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Ét tryk på pumpen svarer til 5 mg memantinhydrochlorid.

Den anbefalede dosis af Ebixa til voksne og til ældre mennesker er fire tryk på pumpen, hvilket svarer

til 20 mg én gang dagligt. For at mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra

følgende daglige behandlingsskema:

1. uge

1 tryk på pumpen

2. uge

2 tryk på pumpen

3. uge

3 tryk på pumpen

4. uge og derefter

4 tryk på pumpen

Den sædvanlige startdosis er 1 tryk på pumpen én gang dagligt (1 x 5 mg) i den første uge. Denne

dosis øges til 2 tryk på pumpen én gang dagligt (1 x 10 mg) i den anden uge og til 3 tryk på pumpen

én gang dagligt (1 x 15 mg) i den tredje uge. Fra og med den fjerde uge er den sædvanlige dosis 4 tryk

på pumpen én gang dagligt (1 x 20 mg).

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Ebixa bør indtages gennem munden en gang pr. dag. De bør tage medicinen regelmæssigt hver dag på

samme tidspunkt af dagen for at opnå størst mulig virkning af medicinen. Opløsningen skal tages

sammen med lidt vand. Opløsningen kan indtages uafhængigt af måltider.

Detaljeret vejledning i forberedelse og håndtering af produktet findes til sidst i denne indlægsseddel.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Ebixa, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Ebixa

Generelt burde indtagelse af for meget Ebixa ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Ebixa, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Ebixa

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Ebixa, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er set, er generelt milde til moderate.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser, kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang,

hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Krampeanfald

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Disse

hændelser er blevet beskrevet hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flaskeetiketten efter EXP.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30

Når flasken er anbrudt, skal indholdet anvendes inden for 3 måneder.

Når doseringspumpen er sat fast på flasken, må De kun opbevare og transportere flasken opretstående.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ebixa indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning,

der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,16 mg memantin.

Øvrige indholdsstoffer: Kaliumsorbat, sorbitol E420 og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Ebixa oral opløsning er en klar, farveløs til let gullig opløsning.

Ebixa oral opløsning fås i flasker med 50 ml, 100 ml eller 10 x 50 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Ebixa, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija

Tel: + 45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Lundbeck GmbH

Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S, Taani

Tel: + 45 36301311

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 266 9801

España

Lundbeck España S.A.

Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 6448263

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4069 98200

Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija

Tel: + 45 36301311

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Vejledning i korrekt brug af pumpen

De må ikke drikke eller pumpe opløsningen ind i munden direkte fra flasken eller pumpen. Mål dosis

op ved at pumpe dosis ud på en ske eller i et glas vand.

Tag skruelåget af flasken:

Låget skal drejes i retning mod uret, skru låget helt af og fjern det (fig. 1).

Sæt doseringspumpen på flasken:

Tag doseringspumpen ud af plastikposen (fig. 2) og sæt den oven på flaskehalsen ved forsigtigt at

stikke plastikslangen ned i flasken. Sæt doseringspumpen fast på flaskehalsen og drej den i retning

med uret, indtil pumpen sidder helt fast på flasken (fig. 3). Doseringspumpen skal kun skrues fast på

flasken én gang, inden den tages i brug, og skal efterfølgende ikke skrues af igen.

Hvordan virker doseringspumpen:

Doseringspumpen har to indstillingsmuligheder og er nem at dreje:

mod uret for at åbne pumpen og

med uret for at lukke pumpen

De må ikke trykke ned på doseringspumpen, når pumpen er lukket. De må kun pumpe opløsningen ud,

når pumpen er åben. For at åbne pumpen skal De dreje pumpens top i pilens retning, indtil De ikke

kan dreje den længere (ca. 1/8 omgang, fig. 4). Doseringspumpen er herefter klar til brug.

Forberedelse af doseringspumpen:

Når De bruger doseringspumpen første gang, pumper den ikke den korrekte mængde oral opløsning

ud. Derfor skal De klargøre pumpen (fylde den op) ved at trykke doseringspumpen helt ned fem gange

i træk (fig. 5).

Den mængde opløsning, der således blev pumpet ud, skal De kassere. Næste gang De trykker

doseringspumpen helt ned (svarende til ét tryk på pumpen), bliver den korrekte dosis pumpet ud (fig.

Korrekt brug af doseringspumpen:

Sæt flasken på en flad, vandret overflade, f.eks. på en bordplade, og brug kun pumpen, når den er

opretstående. Hold et glas med lidt vand eller en ske under tudens åbning. Tryk ned på

doseringspumpen med en fast, men stille og og rolig bevægelse – ikke for langsomt (fig. 7 og 8).

Slip doseringspumpen, som nu er klar til næste tryk.

Brug kun doseringspumpen med Ebixa opløsningen i den medfølgende flaske. De må ikke anvende

doseringspumpen til andre væsker eller med andre beholdere. Hvis pumpen ikke virker ordentligt, skal

De kontakte Deres læge eller apoteket. Luk doseringspumpen efter brug.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ebixa 5 mg filmovertrukne tabletter

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter

Ebixa 15 mg filmovertrukne tabletter

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ebixa til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Sådan skal De tage Ebixa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ebixa indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid. Det tilhører gruppen af medicin kaldet

antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorer, der er involveret i overførslen af

nervesignaler, som er vigtige for indlæring og hukommelse. Ebixa hører til en gruppe af lægemidler

kaldet NMDA-receptor-antagonister. Ebixa indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer

overførslen af nervesignaler samt hukommelsen.

Ebixa anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Tag ikke Ebixa

hvis De er allergisk over for memantin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ebixa (angivet i

punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Ebixa:

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension)

I disse situation

er bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Ebixa skal regelmæssigt vurderes af

Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosen derefter.

De bør også informere Deres læge, hvis De lider af tilstande med renal tubulær acidose (RTA,

overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i

urinvejene (som urinen udskilles igennem). Deres læge kan i så fald være nødt til at justere Deres

medicindosis.

Samtidig brug af lægemidler ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Ebixa anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Ebixa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

I særdeleshed kan Ebixa ændre virkningen af følgende lægemidler, og lægen kan derfor være nødt til

at ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin, nikotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Ebixa.

Brug af Ebixa sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost). Deres læge kan i så fald være nødt

til at justere Deres medicindosis.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Memantin anbefales ikke til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Ebixa, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil fortælle Dem, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil eller

motorcykel, og om De kan cykle eller arbejde med værktøj og maskiner. Ebixa kan måske også

påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil, motorcykel eller cykel eller

arbejde med værktøj og maskiner.

3.

Sådan skal De tage Ebixa

Ebixa startpakken må kun anvendes i begyndelsen af behandlingen med Ebixa.

Tag altid Ebixa nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis på 20 mg Ebixa dagligt opnås ved en gradvis øgning af dosis i løbet af de første

tre ugers behandling. Behandlingsskemaet er også angivet på startpakken. Tag én tablet om dagen.

1. uge (dag 1-7):

Tag én 5 mg tablet én gang dagligt (hvid til grålighvid, oval-aflang) i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Tag én 10 mg tablet én gang dagligt (bleggul til gul, oval) i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Tag én 15 mg tablet én gang dagligt (gråligorange, oval-aflang) i 7 dage.

4. uge (dag 22-28):

Tag én 20 mg tablet dagligt (gråligrød, oval-aflang) i 7 dage.

1. uge

En tablet à 5 mg

2. uge

En tablet à 10 mg

3. uge

En tablet à 15 mg

4. uge og derefter

En tablet à 20 mg

én gang dagligt

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt.

Kontakt Deres læge angående fortsættelse af behandlingen.

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Ebixa bør indtages gennem munden én gang dagligt. De bør tage tabletterne regelmæssigt hver dag på

samme tidspunkt af dagen for at opnå størst mulig virkning af tabletterne.Tabletterne bør synkes

sammen med noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Ebixa, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Ebixa

Generelt burde indtagelse af for meget Ebixa ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Ebixa, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Ebixa

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Ebixa, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er set, er generelt milde til moderate.

Almindelige (påvirker 1-10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser, kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (påvirker 1-10 ud af 1.000 patienter):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang,

hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (påvirker færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Krampeanfald

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Disse

hændelser er blevet beskrevet hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ebixa indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver tablet indeholder 5/10/15/20 mg

memantinhydrochlorid svarende til 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

Øvrige indholdsstoffer for Ebixa 5/10/15 og 20 mg filmovertrukne tabletter er

mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat,

som alle findes i tablettens kerne, og hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E 171) og

desuden for Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter er gul jernoxid (E 172) og for Ebixa 15 mg

og Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter er gul og rød jernoxid (E 172), som alle findes i

tablettens overtræk.

Udseende og pakningsstørrelser

Ebixa 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide til grålighvide, ovale-aflange tabletter præget med ”5” på

den ene side og ”MEM” på den anden side.

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter er bleggule til gule, ovale tabletter med delekærv og præget ”1

0” på den ene side og ”M M” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Ebixa 15 mg filmovertrukne tabletter er orange til gråligorange, ovale-aflange tabletter præget med

”15” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter er svagt røde til gråligrøde, ovale-aflange tabletter præget med

”20” på den ene side og ”MEM” på den anden sidet.

Én startpakke indeholder 28 tabletter i 4 blisterkort med 7 stk. Ebixa 5 mg tabletter, 7 stk. Ebixa 10

mg tabletter, 7 stk. Ebixa 15 mg tabletter og 7 stk. Ebixa 20 mg tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Ebixa, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija

Tel: + 45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Lundbeck GmbH

Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S, Taani

Tel: + 45 36301311

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 266 9108

España

Lundbeck España S.A.

Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 4668263

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4069 98200

Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija

Tel: + 45 36301311

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ebixa til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Sådan skal De tage Ebixa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ebixa indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid. Det tilhører gruppen af medicin kaldet

antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorer, der er involveret i overførslen af

nervesignaler, som er vigtige for indlæring og hukommelse. Ebixa hører til en gruppe af lægemidler

kaldet NMDA-receptor-antagonister. Ebixa indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer

overførslen af nervesignaler samt hukommelsen.

Ebixa anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Ebixa

Tag ikke Ebixa

hvis De er allergisk over for memantin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ebixa (angivet i

punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Ebixa:

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension)

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Ebixa skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosen derefter.

De bør også informere Deres læge, hvis De lider af tilstande med renal tubulær acidose (RTA,

overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i

urinvejene (som urinen udskilles igennem). Deres læge kan i så fald være nødt til at justere Deres

medicindosis.

Samtidig brug af lægemidler ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Ebixa anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Ebixa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

I særdeleshed kan Ebixa ændre virkningen af følgende lægemidler, og lægen kan derfor være nødt til

at ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin, nikotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Ebixa.

Brug af Ebixa sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost). Deres læge kan i så fald være nødt

til at justere Deres medicindosis.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Memantin anbefales ikke til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Ebixa, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil fortælle Dem, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil eller

motorcykel, og om De kan cykle eller arbejde med værktøj og maskiner. Ebixa kan måske også

påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil, motorcykel eller cykel eller

arbejde med værktøj og maskiner.

3.

Sådan skal De tage Ebixa

Tag altid Ebixa nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis af Ebixa til voksne og til ældre mennesker er 20 mg én gang dagligt.

For at mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra nedenstående daglige

behandlingsforløb. Der er andre tabletstyrker tilgængelige, hvis der ønskes gradvis dosisøgning.

Behandlingen startes med en Ebixa 5 mg filmovertrukket tablet én gang dagligt. Denne dosis vil blive

øget hver uge med 5 mg, indtil den anbefalede (vedligeholdelses-)dosis er nået. Den anbefalede

vedligeholdelsesdosis er 20 mg én gang dagligt, som nås i begyndelsen af den 4. uge.

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Ebixa bør indtages gennem munden én gang dagligt. De bør tage tabletterne regelmæssigt hver dag på

samme tidspunkt af dagen for at opnå størst mulig virkning af tabletterne. Tabletterne bør synkes

sammen med noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Ebixa, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Ebixa

Generelt burde indtagelse af for meget Ebixa ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Ebixa, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Ebixa

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Ebixa, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er set, er generelt milde til moderate.

Almindelige (påvirker 1-10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser, kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (påvirker 1-10 ud af 1.000 patienter):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang,

hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (påvirker færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Krampeanfald

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Disse

hændelser er blevet beskrevet hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ebixa indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg

memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri

silica, magnesiumstearat, som alle findes i tablettens kerne, og hypromellose, macrogol 400,

titandioxid (E 171), gul og rød jernoxid (E 172), som alle findes i tablettens overtræk.

Udseende og pakningsstørrelser

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter er svagt røde til gråligrøde, ovale-aflange tabletter præget med

”20” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Ebixa filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 14 tabletter, 28 tabletter, 42 tabletter, 49 x 1

tabletter, 56 tabletter, 56 x 1 tabletter, 70 tabletter, 84 tabletter, 98 tabletter, 98 x 1 tabletter, 100 x 1

tabletter, 112 tabletter eller 840 (20 x 42) tabletter. Pakningsstørrelserne 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 og 100

x 1 filmovertrukne tabletter findes i unitdose blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Ebixa, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija

Tel: + 45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Lundbeck GmbH

Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S, Taani

Tel: + 45 36301311

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 266 9108

España

Lundbeck España S.A.

Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 6448263

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4069 98200

Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija

Tel: + 45 36301311

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG 1

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter:

Bleggul til gul, oval, filmovertrukket tablet med delekærv og præget ” 1 0” på den ene side og ”M M”

på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter:

Svagt røde til gråligrøde filmovertrukne tabletter, ovale-aflange tabletter præget ”20” på den ene side

og ”MEM” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens.

Dosering

Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til rådighed, som er villig til

regelmæssigt at overvåge patientens indtagelse af lægemidlet. Diagnosen skal stilles i henhold til

gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt vurderes, helst senest

tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel af memantin og

patientens tolerabilitet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske retningslinjer.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og patienten kan tåle

memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt,

eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Voksne

Dosistitrering

Den maksimale daglige dosis er 20 mg pr. dag. For at reducere risikoen for bivirkninger opnås

vedligeholdelsesdosen ved en gradvis dosisøgning på 5 mg om ugen i de første 3 uger som følger:

1. uge (dag 1-7)

Patienten bør tage en halv filmovertrukket 10 mg-tablet (5 mg) dagligt i 7 dage.

2. uge (dag 8-14)

Patienten bør tage én filmovertrukket 10 mg-tablet (10 mg) dagligt i 7 dage.

3. uge (dag 15-21)

Patienten bør tage halvanden filmovertrukket 10 mg-tablet (15 mg) dagligt i 7 dage.

Fra 4. uge

Patienten bør tage to filmovertrukne 10 mg-tabletter (20 mg) eller en 20 mg filmovertrukken tablet

dagligt .

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg dagligt (to

10 mg filmovertrukne tabletter eller en 20 mg filmovertrukken tablet én gang dagligt), som beskrevet

ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg pr. dag. Hvis 10 mg pr. dag er veltolereret efter mindst 7 dages behandling, kan

dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige dosistitreringsskema. Hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min) er daglig dosis 10 mg pr. dag.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh Klasse

B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af memantin hos

patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Ebixa til patienter med svært nedsat

leverfunktion anbefales ikke.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data.

Administration

Ebixa gives oralt én gang om dagen og bør indtages på samme tidspunkt hver dag. De filmovertrukne

tabletter kan indtages uafhængigt af måltider.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse forbindelser påvirker det samme receptorsystem som memantin,

og der kan derfor forekomme hyppigere og mere udtalte bivirkninger (hovedsageligt i

centralnervesystemet (CNS)) (se også punkt 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se punkt 5.2), kan nødvendiggøre omhyggelig monitorering

af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en

vegetarisk kost eller fra en massiv indtagelse af alkaliserende gastriske buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria.

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispastika, dantrolen eller baklofen, kan modificere disses virkninger, og en dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge forbindelser er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan gøre

sig gældende for ketamin og dextromethorfan (se også punkt 4.4). Der findes en publiceret

kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og fenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nikotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en potentiel risiko for forhøjede

plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af stigninger i INR

(International normalized ratio) hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der

ikke er påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR

hos patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer memantin og glyburid/metformin eller

donepezil i enkeltdosis farmakokinetiske (PK)-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monooxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering in vitro.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænset mængde af data fra anvendelse af memantin til gravide kvinder.

Dyrestudier antyder en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer,

der er identiske med eller lidt højere end human eksponering (se punkt 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Der ses ingen bivirkninger af memantin i forbindelse med mænds og kvinders fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre et motorkøretøj eller betjene

maskiner. Derudover har Ebixa mindre til moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvorfor ambulante patienter skal gøres opmærksom på at være særlig forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med Ebixa for mild til svær demens og med 1.595

patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for bivirkninger med Ebixa sig ikke

fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. Bivirkninger, der

forekom oftest og med en højere incidens i gruppen behandlet med Ebixa end i gruppen behandlet

med placebo, var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6%

vs. 2,6%), sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger (i nedenstående tabel) er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

Ebixa og efter markedsføring.

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkel frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

SYSTEMORGANKLASSE

HYPPIGHED

BIVIRKNING

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Døsighed

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Udmattelse

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Efter

markedsføringen er disse hændelser rapporteret hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer, der stammede fra

centralnervesystemet (forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression,

hallucinationer og gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarm-kanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået 400

mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

Behandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psychoanaleptica. Andre antidemenspræparater, ATC-kode:

N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en væsentlig monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær

Alzheimers sygdom (med en samlet mini mental state examination (MMSE) score ved baseline på 3-

14), indgik i alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste gavnlig effekt af

memantinbehandlingen sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder

(”observed cases analysis for the Clinician´s interview based impression of change” (CIBIC-plus):

p=0,025; Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev):

p=0,003; Severe impairment battery (SIB): p=0,002).

I en væsentlig monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE score ved baseline på 10-22) indgik 403 patienter. Hos patienter

behandlet med memantin sås statistisk signifikant bedre effekt på de primære effektmål end hos

patienter behandlet med placebo: Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24 (Last observation carried forward (LOCF)). I en anden

monoterapiundersøgelse af mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter randomiseret

(samlet MMSE score ved baseline 11-23). I den prospektivt definerede primære analyse opnåedes der

ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE score <

20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter udviste forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget, der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Distribution

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig cerebrospinalvæske (CSF)/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet. In vitro er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se punkt 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske ændringer

i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende

gastriske buffere.

Linearitet

Studier med frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser på mellem 10 og 40

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauerne til k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier af rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er observeret i langtidsstutudier med gnavere eller med ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulære forandringer.

I gnavere blev der observeret fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af

memantin i lysosomer. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret i gnavere ved høje doser. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier af rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

i rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger af

memantin i forbindelse med fertilitet. Der blev noteret en føtal vækstreduktion i rotter ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne for 10/ 20 mg filmoverskrukne tabletter:

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk for 10/ 20 mg filmoverskrukne tabletter:

Hypromellose

Macrogol 400

Titandioxid

Yderligere for 10 mg filmoverskrukne tabletter:

Gul jernoxid

Yderligere for 20 mg filmoverskrukne tabletter:

Gul og rød jernoxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blisterpakninger: PVDC/PE/PVC/Alu-blisterstrips eller PP/Alu-blisterstrips

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter:

Pakningsstørrelser på 14, 28, 30, 42, 50, 56, 70, 84, 98, 100, 112 filmovertrukne tabletter .

Multipakning med 980 (10 pakninger med 98) og 1.000 (20 pakninger med 50) filmovertrukne

tabletter.

Perforerede enkeltdosis blisterpakninger: PVDC/PE/PVC/Alu-blisterstrips eller PP/Alu-blisterstrips

Pakningsstørrelserne 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 filmovertrukne tabletter.

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter:

Pakningsstørrelser på 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112 filmovertrukne tabletter.

Multipakning med 840 (20 x 42) filmovertrukne tabletter.

Perforerede enkeltdosis blisterpakninger: PVDC/PE/PVC/Alu-blisterstrips eller PP/Alu-blisterstrips

Pakningsstørrelser på 49 x 1, 56 x1, 98 x 1 og 100 x 1 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/02/219/001-003

EU/1/02/219/007-012

EU/1/02/219/014-021

EU/1/02/219/023-035

EU/1/02/219/037-049

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. maj 2002

Dato for seneste genregistrering: 15. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning, der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid

svarende til 4,16 mg memantin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver milliliter opløsning indeholder 100

mg sorbitol (E420) og 0,5 mg kalium, se pkt. 4.4.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Opløsningen er klar og farveløs til let gullig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens.

Dosering

Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til rådighed, som er villig til

regelmæssigt at overvåge patientens indtagelse af lægemidlet. Diagnosen skal stilles i henhold til

gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt vurderes, helst senest

tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel af memantin og

patientens tolerabiltet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske retningslinjer.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og patienten kan tåle

memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt,

eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Voksne

Dosistitrering

Den maksimale daglige dosis er 20 mg én gang dagligt. For at reducere risikoen for bivirkninger

opnås vedligeholdelsesdosen ved en gradvis dosisøgning på 5 mg om ugen i de første 3 uger som

følger:

1. uge (dag 1-7)

Patienten bør tage 0,5 ml opløsning (5 mg) dagligt, hvilket svarer til ét tryk på pumpen, i 7 dage.

2. uge (dag 8-14)

Patienten bør tage 1 ml opløsning (10 mg) dagligt, hvilket svarer til to tryk på pumpen, i 7 dage.

3. uge (dag 15-21)

Patienten bør tage 1,5 ml opløsning (15 mg) dagligt, hvilket svarer til tre tryk på pumpen, i 7 dage.

Fra 4. uge

Patienten bør tage 2 ml opløsning (20 mg) én gang dagligt, hvilket svarer til fire tryk på pumpen.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg pr. dag (2 ml

opløsning, hvilket svarer til fire tryk på pumpen), som beskrevet ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg (1 ml opløsning, hvilket svarer til to tryk på pumpen). Hvis 10 mg er veltolereret

efter mindst 7 dages behandling, kan dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige

dosistitreringsskema. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min)

er daglig dosis 10 mg pr. dag (1 ml opløsning, hvilket svarer til to tryk på pumpen).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh Klasse

B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af memantin hos

patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Ebixa til patienter med svært nedsat

leverfunktion anbefales ikke.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data.

Administration

Ebixa skal tages oralt én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Opløsningen kan indtages

uafhængigt af måltider. Opløsningen må ikke drikkes eller pumpes ind i munden direkte fra flasken

eller pumpen, men skal doseres på en ske eller i et glas vand ved hjælp af pumpen.

Detaljeret vejledning i forberedelse og håndtering af produktet er anført under pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af andre N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse forbindelser påvirker det samme receptorsystem som memantin,

og der kan derfor forekomme hyppigere og mere udtalte bivirkninger (hovedsageligt i

centralnervesystemet (CNS)) (se også punkt 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se punkt 5.2), kan nødvendiggøre omhyggelig monitorering

af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en

vegetarisk kost eller fra en massiv indtagelse af alkaliserende gastriske buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria.

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

Hjælpestoffer: Den orale opløsning indeholder sorbitol. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispastika, dantrolen eller baklofen, kan modificere disses virkninger, og en dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge forbindelser er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan gøre

sig gældende for ketamin og dextromethorfan (se også punkt 4.4). Der findes en publiceret

kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og fenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nikotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en potentiel risiko for forhøjede

plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af INR (International

normalized ratio) stigninger hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der ikke

er påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR hos

patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer memantin og glyburid/metformin eller

donepezil i enkeltdosis farmakokinetiske (PK)-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monooxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering in vitro.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænset mængde af data fra anvendelse af memantin til gravide kvinder.

Dyrestudier antyder en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer,

der er identiske med eller lidt højere end human eksponering (se punkt 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Der ses ingen bivirkninger af memantin i forbindelse med mænds og kvinders fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre et motorkøretøj eller betjene

maskiner. Derudover har Ebixa mindre til moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvorfor ambulante patienter skal gøres opmærksom på at være særlig forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med Ebixa for mild til svær demens og med 1.595

patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for bivirkninger med Ebixa sig ikke

fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. Bivirkninger, der

forekom oftest og med en højere incidens i gruppen behandlet med i Ebixa end i gruppen behandlet

med placebo, var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6%

vs. 2,6%), sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger (i nedenstående) tabel er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

Ebixa og efter markedsføring.

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

SYSTEMORGANKLASSE

HYPPIGHED

BIVIRKNING

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Døsighed

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Udmattelse

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Efter

markedsføringen er disse hændelser rapporteret hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer, der stammede fra

centralnervesystemet (forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression,

hallucinationer og gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarm-kanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået 400

mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

Behandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psychoanaleptica. Andre antidemenspræparater, ATC-kode:

N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en væsentlig monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær

Alzheimers sygdom (med en samlet mini mental state examination (MMSE) score ved baseline på 3 –

14), indgik i alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste gavnlig effekt af

memantinbehandlingen sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder

(”observed cases analysis for the Clinician´s interview based impression of change” (CIBIC-plus):

p=0,025; Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev):

p=0,003; Severe impairment battery (SIB): p=0,002).

I en væsentlig monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE score ved baseline på 10–22) indgik 403 patienter. Hos patienter

behandlet med memantin sås statistisk signifikant bedre effekt på de primære effektmål end hos

patienter behandlet med placebo: Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24 (Last observation carried forward (LOCF)). I en anden

monoterapiundersøgelse af mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter randomiseret

(samlet MMSE score ved baseline 11–23). I den prospektivt definerede primære analyse opnåedes der

ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE score <

20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter udviste forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget, der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Distribution

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig cerebrospinalvæske (CSF)/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet. In vitro er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se punkt 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske ændringer

i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende

gastriske buffere.

Linearitet

Studier med frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser på mellem 10 og

40 mg.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauerne til k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier af rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er observeret i langtidsstudier med gnavere eller med ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulære forandringer.

I gnavere blev der observeret fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af

memantin i lysosomer. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret i gnavere ved høje doser. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier af rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

i rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger af

memantin i forbindelse med fertilitet. Der blev noteret en føtal vækstreduktion i rotter ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kaliumsorbat

Sorbitol E420

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

Når flasken er anbrudt, skal indholdet anvendes inden for 3 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Når doseringspumpen er sat fast på flasken, må flasken kun opbevares og transporteres opretstående.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

50 ml (og 10x 50 ml) i brune glasflasker (hydrolytisk klasse II) og 100 ml i brune glasflasker

(hydrolytisk klasse III).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Før doseringspumpen tages i brug første gang, skal den skrues fast på flasken. For at fjerne skruelåget

fra flasken skal det drejes mod uret og skrues helt af (fig. 1).

Påsætning af doseringspumpen på flasken:

Doseringspumpen tages ud af plastikposen (fig. 2) og sættes på flaskehalsen ved forsigtigt at stikke

plastikslangen ned i flasken. Doseringspumpen sættes fast på flaskehalsen og skrues derefter fast på

flasken ved at dreje med uret, indtil pumpen sidder helt fast (fig. 3). Doseringspumpen skrues kun fast

på flasken én gang, inden den tages i brug, og skal efterfølgende ikke skrues af igen.

Anvendelse af doseringspumpen:

Doseringspumpens top har to indstillingsmuligheder og er nem at dreje – mod uret (for at åbne

pumpen) og med uret (for at lukke pumpen). Doseringspumpen må ikke trykkes ned, mens

doseringspumpen er lukket. Opløsningen må kun doseres, når doseringspumpen er åben. For at åbne

doseringspumpen skal toppen af pumpen drejes i pilens retning ca. 1/8 omgang, indtil der mærkes

modstand (fig. 4).

Doseringspumpen er herefter klar til brug.

Forberedelse af doseringspumpen:

Når doseringspumpen anvendes første gang, kan den ikke dosere den korrekte mængde oral opløsning.

Derfor skal pumpen klargøres (fyldes op) ved at trykke doseringspumpen helt ned fem gange i træk

(fig. 5).

Den opløsning, der således er pumpet ud, skal kasseres. Næste gang doseringspumpen trykkes helt

ned (svarende til ét tryk på pumpen), pumpes den korrekte dosis ud (ét tryk på pumpen svarer til 0,5

ml oral opløsning og indeholder ca. 5 mg af det aktive stof memantinhydrochlorid – fig. 6).

Korrekt brug af doseringspumpen:

Flasken skal placeres på en flad, vandret overflade, f.eks. på en bordplade, og må kun bruges, når

flasken er opretstående. Et glas med lidt vand eller en ske holdes under tudens åbning, og

doseringspumpen trykkes ned med en fast, men stille og rolig bevægelse (ikke for langsomt), til den

ikke kan komme længere ned (fig. 7 og 8).

Doseringspumpen slippes og er nu klar til næste tryk på pumpen.

Doseringspumpen må kun anvendes med memantinhydrochloridopløsningen i den medfølgende

flaske. Den må ikke anvendes til andre opløsninger eller til andre beholdere. Hvis pumpen ved brug

ikke virker som beskrevet og i henhold til anvisningen, skal patienten kontakte den behandlende læge

eller apoteket. Doseringspumpen skal lukkes efter brug.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/02/219/005-006

EU/1/02/219/013

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. maj 2002

Dato for seneste genregistrering: 15. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 15 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,15 mg memantin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 15 mg memantinhydrochlorid svarende til 12.46 mg memantin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

De hvide til grålighvide filmovertrukne tabletter på 5 mg er ovale-aflange tabletter præget ”5” på den

ene side og ”MEM” på den anden side.

De bleggule til gule, filmovertrukne tabletter på 10 mg er ovale tabletter med delekærv og præget ”1

0” på den ene side og ”M M” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

De orange til gråligorange filmovertrukne tabletter på 15 mg er ovale-aflange tabletter præget ”15” på

den ene side og ”MEM” på den anden side.

De svagt røde til gråligrøde filmovertrukne tabletter på 20 mg er ovale-aflange tabletter præget ”20”

på den ene side og ”MEM” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens.

Dosering

Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til rådighed, som er villig til

regelmæssigt at overvåge patientens indtagelse af lægemidlet. Diagnosen skal stilles i henhold til

gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt vurderes, helst senest

tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel af memantin og

patientens tolerabilitet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske retningslinjer.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og patienten kan tåle

memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt,

eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Voksne

Dosistitrering

Den anbefalede startdosis er 5 mg pr. dag med trinvis dosisøgning i de første 4 uger af behandlingen,

indtil den anbefalede vedligeholdelsesdosis nås, som følger:

1. uge (dag 1-7)

Patienten bør tage én 5 mg filmovertrukket tablet pr. dag (hvid til grålighvid, oval-aflang) i 7 dage.

2. uge (dag 8-14)

Patienten bør tage én 10 mg filmovertrukket tablet pr. dag (bleggul til gul, oval) i 7 dage.

3. uge (dag 15-21)

Patienten bør tage én 15 mg filmovertrukket tablet pr. dag (gråligorange, oval-aflang) i 7 dage.

4. uge (dag 22-28)

Patienten bør tage én 20 mg filmovertrukket tablet pr. dag (gråligrød, oval-aflang) i 7 dage.

Den maksimale daglige dosis er 20 mg pr. dag.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg pr. dag.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg pr. dag

(20 mg en gang dagligt) som beskrevet ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg pr. dag. Hvis 10 mg pr. dag er veltolereret efter mindst 7 dages behandling, kan

dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige dosistitreringsskema. Hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min) er daglig dosis 10 mg pr. dag.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh Klasse

B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af memantin hos

patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Ebixa til patienter med svært nedsat

leverfunktion anbefales ikke.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data.

Administration

Ebixa gives oralt én gang om dagen og bør indtages på samme tidspunkt hver dag. De filmovertrukne

tabletter kan indtages uafhængigt af måltider.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse forbindelser påvirker det samme receptorsystem som memantin,

og der kan derfor forekomme hyppigere og mere udtalte bivirkninger (hovedsageligt i

centralnervesystemet (CNS)) (se også punkt 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se punkt 5.2), kan nødvendiggøre omhyggelig monitorering

af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en

vegetarisk kost eller fra en massiv indtagelse af alkaliserende gastriske buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria.

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispastika, dantrolen eller baklofen, kan modificere disses virkninger, og en dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge forbindelser er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan gøre

sig gældende for ketamin og dextromethorfan (se også punkt 4.4). Der findes en publiceret

kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og fenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nikotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en potentiel risiko for forhøjede

plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af stigninger i INR

(International normalized ratio) hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der

ikke er påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR

hos patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer memantin og glyburid/metformin eller

donepezil i enkeltdosis farmakokinetiske (PK)-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monooxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering in vitro.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænset mængde af data fra anvendelse af memantin til gravide kvinder.

Dyrestudier antyder en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer,

der er identiske med eller lidt højere end human eksponering (se punkt 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Der ses ingen bivirkninger af memantin i forbindelse med mænds og kvinders fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre et motorkøretøj eller betjene

maskiner. Derudover har Ebixa mindre til moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvorfor ambulante patienter skal gøres opmærksom på at være særlig forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med Ebixa for mild til svær demens og med 1.595

patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for bivirkninger med Ebixa sig ikke

fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. Bivirkninger, der

forekom oftest og med en højere incidens i gruppen behandlet med Ebixa end i gruppen behandlet

med placebo, var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6%

vs. 2,6%), sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger (i nedenstående tabel) er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

Ebixa og efter markedsføring.

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

SYSTEMORGANKLASSE

HYPPIGHED

BIVIRKNING

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Døsighed

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Udmattelse

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Efter

markedsføringen er disse hændelser rapporteret hos patienter i behandling med Ebixa.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer, der stammede fra

centralnervesystemet (forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression,

hallucinationer og gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarm-kanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået 400

mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

Behandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psychoanaleptica. Andre antidemenspræparater, ATC-kode:

N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en væsentlig monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær

Alzheimers sygdom (med en samlet mini mental state examination (MMSE) score ved baseline på 3 –

14), indgik i alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste gavnlig effekt af

memantinbehandlingen sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder

(”observed cases analysis for the Clinician´s interview based impression of change” (CIBIC-plus):

p=0,025; Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev):

p=0,003; Severe impairment battery (SIB): p=0,002).

I en væsentlig monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE score ved baseline på 10–22) indgik 403 patienter. Hos patienter

behandlet med memantin sås statistisk signifikant bedre effekt på de primære effektmål end hos

patienter behandlet med placebo: Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24 (Last observation carried forward (LOCF)). I en anden

monoterapiundersøgelse af mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter randomiseret

(samlet MMSE score ved baseline 11–23). I den prospektivt definerede primære analyse opnåedes der

ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE score <

20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter udviste forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget, der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Distribution

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig cerebrospinalvæske (CSF)/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet. In vitro er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se punkt 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske ændringer

i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende

gastriske buffere.

Linearitet

Studier med frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser på mellem 10 og 40

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauerne til k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier af rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er observeret i langtidsstudier med gnavere eller med ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulære forandringer.

I gnavere blev der observeret fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af

memantin i lysosomer. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret i gnavere ved høje doser. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier af rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

i rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger af

memantin i forbindelse med fertilitet. Der blev noteret en føtal vækstreduktion i rotter ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne for 5/10/15/20 mg filmovertrukne tabletter:

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk for 510//15/20 mg filmovertrukne tabletter:

Hypromellose

Macrogol 400

Titandioxid

Yderligere for 10 mg film

overtrukne

tabletter:

Gul jernoxid

Yderligere for 15 og 20 mg film

overtrukne

tabletter:

Gul og rød jernoxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver pakke indeholder 28 filmovertrukne tabletter i 4

PVDC/PE/PVC/Al-

blisterstrips eller

PP/Al-

blisterstrips med 7 filmovertrukne tabletter på 5 mg, 7 filmovertrukne tabletter på 10 mg, 7

filmovertrukne tabletter på 15 mg og 7 filmovertrukne tabletter på 20 mg

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/02/219/022

EU/1/02/219/036

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. maj 2002

Dato for seneste genregistrering: 15. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/858762/2011

EMEA/H/C/000463

EPAR - sammendrag for offentligheden

Ebixa

memantinhydrochlorid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Ebixa.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Ebixa.

Hvad er Ebixa?

Ebixa er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid. Det fås som tabletter ((5

mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg). Ebixa fås også som oral opløsning, der fås med en pumpe, som afgiver

5 mg memantinhydrochlorid ved hver aktivering.

Hvad anvendes Ebixa til?

Ebixa anvendes til behandling af moderat til svær Alzheimers sygdom. Alzheimers sygdom er en type

demens (en hjernesygdom), der gradvis påvirker hukommelse, intellektuelle evner og adfærd.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Ebixa?

Behandling bør kun indledes og skal overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers sygdom. Behandling bør kun iværksættes, hvis patienten har en omsorgsgiver, der

regelmæssigt overvåger patientens indtagelse af Ebixa.

Ebixa skal gives en gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. For at undgå bivirkninger øges dosis af

Ebixa gradvist i løbet af de tre første uger af behandlingen: I den første uge er dosis 5 mg, i den anden

uge er den 10 mg, og i den tredje uge er den 15 mg. Fra uge fire og fremover er den anbefalede

vedligeholdelsesdosis 20 mg én gang dagligt. Tolerance og dosis bør vurderes inden for 3 måneder

efter behandlingens start, og herefter bør fordelene ved at fortsætte behandlingen med Ebixa

regelmæssigt genvurderes. Ved moderat eller svær nyresygdom kan det være nødvendigt med en

lavere dosis. Hvis opløsningen anvendes, skal den først pumpes ud på en ske eller ned i et glas vand.

Den må ikke hældes eller pumpes direkte ind i munden.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Ebixa?

Det aktive stof i Ebixa, memantinhydrochlorid, er et middel mod demens. Årsagen til Alzheimers

sygdom er ukendt, men den hukommelsessvækkelse, sygdommen medfører, menes at skyldes

forstyrrelse af signaler i hjernen.

Memantin virker ved at blokere en bestemt type receptorer kaldet NMDA-receptorer, som signalstoffet

glutamat normalt binder sig til. Signalstoffer er kemiske stoffer i nervesystemet, der gør det muligt for

nerveceller at meddele sig til hinanden. Den hukommelsessvækkelse, der ses ved Alzheimers sygdom,

er blevet sat i forbindelse med ændringer i signaloverførslen via glutamat i hjernen. Desuden kan

overstimulering af NMDA-receptorerne medføre cellebeskadigelse eller -død. Memantin forbedrer

signaloverførslen i hjernen ved at blokere NMDA-receptorerne, så symptomerne på Alzheimers sygdom

mindskes.

Hvordan blev Ebixa undersøgt?

Ebixa blev anvendt i tre hovedundersøgelser med i alt 1 125 patienter med Alzheimers sygdom, hvoraf

nogle tidligere havde fået anden medicin mod sygdommen.

Den første undersøgelse omfattede 252 patienter med moderat svær til svær sygdom, mens de to

andre undersøgelser omfattede tilsammen 873 patienter med let til moderat sygdom. Ebixa blev

sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i en periode på 24 til 28 uger. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på ændringen i symptomerne på tre hovedområder: funktionelle evner

(invaliditetsgrad), kognitive evner (tænke-, indlærings- og huskeevne) og overordnede funktioner (en

kombination af generel funktionsevne, kognitive symptomer, adfærd og evnen til at udføre daglige

aktiviteter).

Ebixa blev desuden anvendt i tre supplerende undersøgelser med tilsammen 1 186 patienter med let til

svær sygdom.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Ebixa?

Ebixa var mere effektivt end placebo til at begrænse symptomerne på Alzheimers sygdom. I

undersøgelsen af patienter med moderat svær til svær sygdom resulterede Ebixa efter 28 uger i færre

symptomer end placebo, målt både på samlet score og funktionsscore. I de to undersøgelser af let til

moderat sygdom havde de patienter, der fik Ebixa, efter 24 uger færre alvorlige symptomer. Dette

gjaldt både for samlet score og kognitiv score. Men når disse resultater blev sammenholdt med

resultaterne af de tre supplerende undersøgelser, fremgik det, at virkningen af Ebixa var mindre hos

patienter med lettere sygdom.

Hvilken risiko er der forbundet med Ebixa?

De hyppigste bivirkninger ved Ebixa (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

somnolens (søvnighed), svimmelhed, for højt blodtryk, dyspnø (vejrtrækningsbesvær), forstoppelse og

hovedpine og lægemiddeloverfølsomhed (allergi over for lægemidlet). Den fuldstændige liste over alle

de indberettede bivirkninger ved Ebixa fremgår af indlægssedlen.

Ebixa

Side 2/3

Ebixa

Side 3/3

Ebixa bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

memantinhydrochlorid eller andre af indholdsstofferne

Hvorfor blev Ebixa godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Ebixa opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Ebixa

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ebixa den 15. maj 2002.

Den fuldstændige EPAR for Ebixa findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling

med Ebixa, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit

apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information