Dynepo

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-03-2008

Aktiv bestanddel:
epoetin delta
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceutical Contracts Limited
ATC-kode:
B03XA
INN (International Name):
epoetin delta
Terapeutisk gruppe:
Antianemiske præparater
Terapeutisk område:
Nyresvigt, Kronisk Anæmi
Terapeutiske indikationer:
Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi forbundet med kronisk nyresvigt (CRF) hos voksne patienter. Det kan anvendes til patienter i dialyse og hos patienter, der ikke er i dialyse.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000372
Autorisation dato:
2002-03-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/000372

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-03-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-03-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-03-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-03-2008

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dynepo 1.000 IE/0,5 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 2.000 IE/0,5 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 3.000 IE/0,3 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 4.000 IE/0,4 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 5.000 IE/0,5 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 6.000 IE/0,3 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 8.000 IE/0,4 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Dynepo 10.000 IE/0,5 ml opløsning til injektion i en forfyldt injektionssprøjte

Epoetin delta

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide mere.

Lægen har ordineret Dypeno til Dem personligt. Lad derfor være med at give Dypeno videre til

andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Denne indlægsseddel fortæller:

Dypenos virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide før du begynder at tage Dypeno

Sådan skal du tage Dypeno

Hvilke mulige bivirkninger Dynepo har

Sådan opbevarer du Dypeno

Dynepo indeholder

1.

DYPENOS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Epoetin delta er et humant erythropoietin, udviklet med en teknologisk proces kaldet gen-aktivering,

hvor der anvendes en human cellelinie.

Epoetin delta er et hormon, som stimulerer produktionen af røde blodlegemer i knoglemarven. Røde

blodlegemer er meget vigtige, da de indeholder hæmoglobin, som er et protein, der transporterer ilten

rundt i kroppen.

Dynepo anvendes til behandling af symptomer af anæmi (som inkluderer træthed, svaghed og

åndenød) i forbindelse med kronisk nyresvigt hos voksne patienter. Anæmi er en blodsygdom, der

kendetegnes ved faldende røde blodlegemer. Dynepo kan både anvendes til patienter i dialyse (teknik

som renser blodet), og til patienter, der ikke er i dialyse.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DYNEPO

Tag ikke Dynepo

-

hvis du er allergisk (overfølsom) over for epoetin delta eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Dynepo.

hvis du har problemer med Deres blodtryk.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dynepo

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

din læge vil nøje overvåge Deres niveau af hæmoglobinkoncentration, for at holde det inden for et

område på 10 til 12 g/dl, og vil muligvis ændre Deres dosis af Dynepo herefter.

Deres individuelle hæmoglobinværdier kan til tider ligge over og under dette anbefalede niveau. din

læge vil justere Deres dosis således, at hæmoglobinkoncentrationen ikke konsekvent vil være over 12

g/dl, hvilket kan forbindes med en højere risiko for kardiovaskulære begivenheder (f.eks. hjerteanfald)

Deres blodtryk skal nøje kontrolleres før og under behandling med Dynepo. Hvis dit blodtryk stiger,

kan din læge ordinere blodtryksnedsættende medicin eller øge dosis af denne, hvis du allerede får

blodtryksnedsættende medicin. Det kan også blive nødvendigt at reducere dosis af Dynepo eller at

stoppe behandlingen med Dynepo i en kortere periode.

Hvis du får voldsom hovedpine, jagende, migræneagtig hovedpine eller hovedpineanfald, skal du

straks kontakte lægen. Dette kan nemlig skyldes en kraftig stigning i dit blodtryk.

din læge vil måle jernindholdet i dit blod under behandling med Dynepo og vil muligvis ordinere

jerntilskud.

Din læge vil kontrollere dit blod for indhold af forskellige kemiske stoffer: kreatinin, og kalium.

Under dialyse er det ofte nødvendigt at øge dosis af den medicin, der forhindrer blodet i at størkne, da

det øgede antal røde blodlegemer, kan tilstoppe dialyseslangerne.

Dynepo kan muligvis ikke anvendes til patienter under 18 år, eller til patienter med nyre-eller

leveproblemer.

Dynepo må ikke anvendes af raske personer. Der kan opstå alvorlige, muligvis dødelige, bivirkninger,

,som påvirker hjerte- og blodkar.

Dynepo er ikke godkendt til brug til kræftpatienter.

Brug af anden medicin

Hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør du oplyse din læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Til dato er der ikke rapporteret om interaktioner med anden medicin i forbindelse med behandling med

Dynepo.

Brug af Dynepo sammen med mad og drikke

Mad og drikkevarer har ingen indflydelse på Dynepo.

Graviditet og amning

Kontakt din læge, hvis du er gravid, ammer eller har en mistanke om, at du er gravid.

Din læge vil nøje overveje den mest egnede behandling for Dem under graviditeten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke set påvirkninger af evnen til at køre bil eller anvende maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE DYPENO

Din læge er specialist i behandling af nyresvigt og i brugen af erythropoietin. du vil få din første dosis

under opsyn af en læge, da allergiske reaktioner i meget sjældne tilfælde kan opstå.

Dynepo kan anvendes intravenøst (i en blodåre) eller subkutant (under huden). Dynepo gives normalt

subkutant til patienter, som ikke er i dialyse, hvor intravenøs adgang ikke er mulig.

Hvis det gives subkutant, bør injektionsstedet skiftes ved hver indsprøjtning.

Din dosis af Dynepo vil blive bestemt og justeret af lægen, som vil tage særlige hensyn til dine behov.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Din læge skal holde dit hæmoglobinniveau inden for målområdet på 10 til 12 g/dl.

Til tider kan dine individuelle hæmoglobinniveauer ligge under og over det anbefalede niveau.

Imidlertid bør dit hæmoglobinniveau ikke overskride 12 g/dl. Du vil blive nøje overvåget for at sikre,

at den laveste dosis Dynepo anvendes til passende kontrol af dine symptomer på anæmi.

Dynepo bør altid tages i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Spørg lægen eller

apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på..

Den normale startdosis er 50 IE/kg 3 gange om ugen, hvis det give intravenøst. Hvis det gives

subkutant er startdosis 50 IE/kg 2 gange om ugen.

Din læge vil beslutte, hvilken vedligeholdelsesdosis du skal have for at holde dit hæmoglobinniveau

inden for det ønskede område.

Hovedsageligt på grund af den tid, der skal til for at producere nye røde blodlegemer, kan der gå ca. 4

uger, før du mærker en bedring af din anæmi. Din læge vil sikkert ikke ændre din dosis mere end én

gang om måneden.

Efter hver dosisjustering, vil du få taget hyppige blodprøver (en gang om ugen), indtil dit

hæmoglobinniveau er på det ønskede niveau. Derefter bør dit hæmoglobinniveau kontrolleres

regelmæssigt.

Som regel skal du behandles med Dynepo i lang tid.

Hvis du har taget for meget Dypeno

De doser, som Dynepo kan gives i, svinger meget. Hvis du ved et uheld tager for stor en dosis, skal du

kontakte lægen. Det kan blive nødvendigt, at kontrollere dit blod.

Hvis du har glemt at tage Dynepo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Tag din næste dosis til den

normale tid.

Hvis du holder op med at tage Dynepo

Hold ikke op med at tage Dynepo uden at tale om konsekvenserne med din læge eller apotek.

Hvordan du selv kan injicere Dynepo

Din læge kan eventuelt beslutte, at det vil være bedst for dig at injicere Dynepo selv. Din læge eller

sygeplejerske vil vise dig, hvordan du selv foretager injektionen. du må ikke forsøge at foretage

injektionen selv, hvis du ikke er blevet instrueret heri.

Se vejledningen til sidst i denne indlægsseddel, hvor du vil finde oplysninger om, hvordan du selv

injicerer Dynepo.

4.

BIVIRKNINGER

Som alle andre lægemidler kan Dynepo have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i

denne indlægsseddel, bør du oplyse din læge eller apotek herom.

De mest almindelige bivirkninger der er observeret (hos 1 % til 10 % af patienterne) i forbindelse med

Dynepo er:

en stigning i blodtrykket. Selv patienter med normalt blodtryk kan få kraftigt forhøjet

blodtrykket, og patienter, som allerede har forhøjet blodtryk, kan opleve en forværring (Se

afsnit 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dynepo).

Hvis du er i hæmodialyse, vil du måske opleve, at dialyseslangerne tilstoppes, efterhånden som

din anæmi forbedres (øget antal af de røde blodlegemer). For at undgå tilstopning er det ofte

nødvendigt at øge dosis af den medicin, der nedsætter blodets evne til at størkne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hovedpine.

Andre bivirkninger som forekommer mindre hyppigt (hos 0,1 % til 1 % af patienterne) kan være kløe,

smerte, reaktioner på injektionsstedet (så som ømhed og blødning), influenzalignende symptomer,

diarre, kvalme.

I sjælden tilfælde (hos mindre end 1 ud af hver 1000 patienter) er der rapporteret om kramper.

Dynepo kan også være årsag til ændringer i dit blods sammensætning. Dette kan være forøgelse i

antallet af røde blodlegemer og i antallet af trombocytter.

Der kan også forekomme ændringer i blodets kemi med stigning i kreatinin- og kaliumniveauer..

5.

SÅDAN OPBEVARER DU DYNEPO

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dypeno efter udløbsdatoen, der står på pakningen og på injektionssprøjtens etiket efter

”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Perioden på 5 dage skal slutte før udløbsdatoen, der er angivet efter "EXP" på sprøjtens

æske og etiket. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C skal de fyldte sprøjter kasseres.

Opløsningen er klar, farveløs og vandig uden synlige partikler. Bør ikke anvendes, hvis den er uklar

eller har synlige partikler. Ryst ikke kanylen før anvendelse..

Injektionssprøjten skal kasseres efter brug.

Medicinen må ikke bortskaffes via spildevand eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket, hvordan du

skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Dynepo indeholder

Aktive stoffer: Epoetin delta, 0,5 ml opløsning indeholder 1.000 IE (internationale enheder)

(2.000 IE/ml), 0,5 ml opløsning indeholder 2.000 IE (4.000 IE/ml), 0,3 ml opløsning indeholder

3.000 IE (10.000 IE/ml), 0,4 ml opløsning indeholder 4.000 IE (10.000 IE/ml), 0,5 ml

opløsning indeholder 5.000 IE (10.000 IE/ml), 0,3 ml opløsning indeholder 6.000 IE

(20.000 IE/ml), 0,4 ml opløsning indeholder 8.000 IE (20.000 IE/ml), eller 0,5 ml opløsning

indeholder 10.000 IE (20.000 IE/ml) epoetin delta.

Øvrige indholdsstoffer: Monobasisk natriumfosfat (monohydrat), dibasisk natriumfosfat

(heptahydrat), polysorbat 20, natriumklorid og vand til injektionsvæske.

Dynepo indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er reelt "natriumfrit".

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepos udseende og pakningsstørrelse

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

Dosis af opløsningen er:

1.000 IE i 0,5 ml

2.000 IE i 0,5 ml

3.000 IE i 0,3 ml

4.000 IE i 0,4 ml

5.000 IE i 0,5 ml

6.000 IE i 0,3 ml

8.000 IE i 0,4 ml

10.000 IE i 0,5 ml

Fås i pakninger med 6 forfyldte injektionssprøjter.

Dynepo er en klar, farveløs og vandlignende opløsning til injektion, som indeholder epoetin delta.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen for Dynepo er Shire Pharmaceutical Contracts Ltd,

Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, United

Kingdom

Fremstiller er Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P.O. Box 1117, SE-221 04

Lund, Sverige.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Belgique/België/Belgien,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Hampshire International Business Park,

Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP

Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni, Verenigd

Kononkrijk

Tel. : +44 1256 894 894

Luxembourg/Luxemburg

Shire Pharmaceuticals Ltd

Hampshire International Business Park,

Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP,

Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni

Tel. : +44 1256 894 894

България, Česká Republika/ Danmark/ Eesti/

Ελλάδα/ Ireland/ Ísland/ Κύπρος/ Latvija/

Lietuva/ Magyarország/ Malta/ Nederland/

Norge/ Österreich

Polska/ România/

Slovenija/ Slovenská Republika/ Suomi/

Sverige/United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Hampshire International Business Park,

Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP,

Великобритания/Velká

Británie/Storbritannien/Ühendkuningriik/

Hνωµέυο Βασίλειο/United Kingdom/Bretland/

Lielbritānija/Jungtinė

Karalystė/Nagy-Britannia/Verenigd Koninkrijk/

Storbritannia/Wielka Brytania/Marea

Britanie/Velika Britanija/Vel’ká

Británia/Iso-Britannia/Storbritannien

France

Shire France S.A.

88, rue du Dome

92514 Boulogne-Billancourt Cedex

Tel.: +33 (1) 46 10 90 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tel/Tlf/Tηλ/Sími/Puh: +44 1256 894 894

Deutschland

Shire Deutschland GmbH

Siegburger Str. 229b

50679 Köln

Tel.: + 49 221 802 500

Portugal

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L.

Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda.

28008 Madrid, Espanha

Tel. : +34 91 550 06 91

España

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L.

Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda.

28008 Madrid

Tel. : +34 91 550 06 91

Italia

Shire Italia S.p.A

Corso Italia, 29

50123 Firenze

Tel.: + 39 055 288860

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Information om, hvordan du selv injicerer Dynepo

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv en injektion med Dynepo. Det er

vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv injektionen, medmindre du har modtaget særlig oplæring

hos din læge eller sygeplejerske. Dynepo leveres med kanyleafskærmning for at beskytte dig, og din

læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du anvender den. Du bedes kontakte din læge eller

sygeplejerske, hvis du er usikker mht. til at foretage injektionen, eller hvis du har spørgsmål.

Hvordan kan jeg selv injicere Dynepo?

Du skal give sig selv en injektion i vævet under huden, en såkaldt subkutan injektion. Din

Dynepo-dosis kan variere afhængig af din vægt og din reaktion på behandlingen. Din læge eller

sygeplejerske vil fortælle dig, hvor meget Dynepo, du har brug for, og hvor ofte den skal injiceres.

Nødvendigt udstyr

For at kunne udføre injektionen, skal du bruge:

En ny, forfyldt injektionssprøjte med kanyleafskærmning med Dynepo.

Hvad du skal gøre, før du foretager en selvinjektion med Dynepo

Tag din forfyldte Dynepo-sprøjte ud af køleskabet.

Ryst ikke den forfyldte Dynepo-sprøjte.

Kontroller, at det er den korrekte dosis, som din læge har ordineret.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den forfyldte injektionssprøjtes (EXP:). Må ikke

anvendes efter udløbet af den sidste dag i den anførte måned.

Kontroller, hvordan Dynepo ser ud. Opløsningen skal være klar. Hvis den er uklar eller

indeholder partikler, må du ikke anvende den.

For at opnå en mere behagelig injektion bør du lade den forfyldte injektionssprøjte stå i 30

minutter, så den kan nå op på stuetemperatur eller holde den forfyldte injektionssprøjte i hånden

i et par minutter. Dynepo

må ikke

opvarmes på nogen anden måde (den må f.eks. ikke

opvarmes i mikrobølgeovn eller i varmt vand).

ikke

afskærmningen af injektionssprøjten, før du er klar til at udføre injektionen.

8.

Vask hænderne grundigt.

Find et behageligt, godt oplyst sted, og anbring den forfyldte injektionssprøjte med Dynepo inden for

rækkevidde.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan du forbereder din Dynepo-injektion

Før du injicerer Dynepo, skal du gøre følgende:

Hold på siderne af injektionssprøjten og fjern forsigtigt plast-og gummiafskærmningen fra

kanylen uden at dreje. Træk lige. Berør ikke kanylen og skub ikke til stemplet.

Du bemærker måske en lille luftboble i den forfyldte injektionssprøjte. Det er ikke nødvendigt

at fjerne luftboblen før injektionen. Der sker ikke noget ved at injicere opløsningen med

luftboblen.

Du kan nu anvende den forfyldte injektionssprøjte.

Hvor du skal give injektionen

De mest velegnede injektionssteder er:

Øverst på lårene og

Maveregionen, bortset fra området omkring navlen.

Skift injektionssted hver gang, så du ikke bliver øm i det pågældende område. Hvis en anden udfører

injektionen, kan du også anvende bagsiden af dine arme.

Hvordan du giver injektionen

Rengør huden, og tag fat i den mellem tommel- og pegefinger uden at presse den.

Stik kanylen godt ind i huden, som din læge eller sygeplejerske har vist dig.

Træk let i stemplet for at kontrollere, at du ikke har stukket ind i et blodkar. Hvis der er blod i

injektionssprøjten, skal du tage kanylen ud og stikke den ind et andet sted.

Skub stemplet ned langsomt og jævnt, mens du holder fast omkring sprøjtens cylinder, og idet

du hele tiden holder fast i huden.

Sørg for kun at injicere den mængde, din læge eller sygeplejerske har anvist.

Efter injektion af væsken tages kanylen ud, og du kan give slip på huden.

Slip stemplet, og lad sprøjten bevæge sig ind i anordningen, indtil hele kanylen er dækket.

Brug kun hver injektionssprøjte til én injektion.

Husk

Hvis du har problemer, må du endelig bede din læge eller sygeplejerske om hjælp og rådgivning.

Bortskaffelse af brugte injektionssprøjter

Din Dynepo-injektionssprøjte er forsynet med kanyleafskærmning for at forhindre stikskader efter

brug, så der gælder ingen særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 1.000 IE/0,5 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 1.000 IE pr. 0,5 ml (2.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandlignende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med sikkerhed.

Under

hæmodialyse

patienter

behandles

Dynepo,

brug

øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit. Dette

kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Detaljeret information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 2.000 IE/0,5 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 2.000 IE pr. 0,5 ml (4.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandlignende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med

sikkerhed.

Under hæmodialyse kan patienter som behandles med Dynepo, få brug for øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit.

Dette kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/002

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 3000 IE/0,3 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 3.000 IE pr. 0,3 ml (10.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandlignende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med

sikkerhed.

Under hæmodialyse kan patienter som behandles med Dynepo, få brug for øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit.

Dette kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/003

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 4.000 IE/0,4 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 4.000 IE pr. 0,4 ml (10.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandagtig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med

sikkerhed.

Under hæmodialyse kan patienter som behandles med Dynepo, få brug for øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit.

Dette kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

<

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/004

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 5.000 IE/0,5 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 5.000 IE pr. 0,5 ml (10.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandagtig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med sikkerhed.

Under

hæmodialyse

patienter

behandles

Dynepo,

brug

øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit. Dette

kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

<

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/010

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 6.000 IE/0,3 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 6.000 IE pr. 0,3 ml (20.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandagtig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med sikkerhed.

Under

hæmodialyse

patienter

behandles

Dynepo,

brug

øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit. Dette

kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

<

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/011

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 8.000 IE/0,4 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 8.000 IE pr. 0,4 ml (20.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandagtig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med sikkerhed.

Under

hæmodialyse

patienter

behandles

Dynepo,

brug

øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit. Dette

kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

<

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/012

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dynepo 10.000 IE/0,5 ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fyldte injektionssprøjter indeholdende 10.000 IE pr. 0,5 ml (20.000 IE/ml) af den aktive substans

epoetin delta.

Epoetin delta fremstilles i human celler (HT-1080) ved hjælp af genaktiveringsteknologi.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Klar, farveløs og vandlignende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dynepo er indiceret til behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med kronisk

nyresvigt. Det kan anvendes til patienter i dialyse samt til patienter, der ikke er i dialyse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring inden for behandling af anæmi i

forbindelse med kronisk nyresvigt.

Doseringen af Dynepo skal justeres individuelt for at opretholde hæmoglobinniveauet inden for

målområdet 10 til 12 g/dl.

Symptomer på anæmi og følgesygdomme kan variere efter alder, køn og den generelle

sygdomsbelastning; det er nødvendigt at få en læges vurdering af den individuelle patients kliniske

forløb og tilstand. Dynepo skal indgives enten subkutant eller intravenøst for at forhøje hæmoglobin

til ikke mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l). Subkutan anvendelse er at foretrække hos patienter, der ikke

modtager dialyse, for at undgå at skulle stikke i ydre vener.

På grund af intrapatientvariation, kan der hos enkelte patienter lejlighedsvis observeres individuelle

hæmoglobinværdier , der ligger over eller under det ønskede hæmoglobinniveau.

Hæmoglobinvariabilitet bør håndteres via dosisjustering, med hensyntagen til

hæmoglobinmålintervallet på 10 g/dl (6,2 mmol/l) til 12 g/dl (8,5 mmol/l). Et vedvarende

hæmoglobinniveau på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l) bør undgås; vejledning til hensigtsmæssig

dosisjustering , når hæmoglobinværdier, der overstiger 12 g/dl (7,5 mmol/l), observeres, er beskrevet

nedenfor (se afsnittet om dosisadministration nedenfor).

En stigning i hæmoglobin på mere end 2 g/dl (1,25 mmol/l) over en fire ugers periode bør undgås.

Hvis det forekommer, skal hensigtsmæssig dosisjustering gennemføres som foreskrevet.

Der bør føres nøje opsyn med patienterne for at sikre, at den laveste godkendte dosis af Dynepo

anvendes til hensigtsmæssig kontrol af symptomerne på anæmi.

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Startdosis er 50 IE/kg tre gange ugentligt, hvis administreret intravenøst. 50 IE/kg to gange om ugen,

hvis administreret subkutant.

Det er ikke sikkert, at anvendelse er nødvendig de første 3 måneder efter start af peritoneal dialyse, da

en stigning i hæmoglobin ofte forekommer i denne periode.

Der skal afsættes tilstrækkelig tid til at afgøre, om patienten reagerer på en dosering af Dynepo, før

doseringen justeres. På grund af den tid som er nødvendig for erythropoiesis, kan der opstå et interval

på ca. 4 uger mellem tidspunktet for dosisjusteringen (start, forhøjelse, nedsættelse eller ophør) og en

markant ændring i hæmoglobin. Derfor bør dosisjustering ikke foretages oftere end 1 gang om

måneden, medmindre det er klinisk indiceret.

Dosis skal nedsættes med 25 % - 50 %, eller behandlingen tilbagetrækkes midlertidigt og siden

genindføres med en lavere dosis, hvis:

Hæmoglobinniveauet når ≥ 12 g/dl, eller

Stigningsraten for hæmoglobin > 2 g/dl over en 4 ugers periode.

Dosis skal sættes op med 25 % - 50 % hvis:

Hæmoglobinniveauet falder til under < 10 g/dl, og

Stigningsraten for hæmoglobin ligger under 0,7 g/dl over en 4 ugers periode.

Administration

Dynepo kan administreres intravenøst eller subkutant. Subkutan selvinjektion kan anvendes efter

oplæring ved en sundhedsmedarbejder.

Når Dynepo administreres subkutant er den nødvendige ugentlige dosis lavere, end når Dynepo

administreres intravenøst.

Ved subkutan injektion skal hele kanylen føres perpendikulært ind i en hudfold, som holdes mellem

tommel- og pegefinger. Hudfolden skal holdes mellem fingrene under hele injektionen.

Bortkast injektionssprøjten efter første brug.

Særlige patientkategorier

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter.

Patienter med homozygot seglcelleanæmi og nyresvigt bør, hvis muligt, fastholdes på en total

hæmoglobinkoncentration mellem 7 og 9 g/dl.

Erfaring med behandling af børn er begrænset.

På grund af begrænset erfaring kunne effekten og sikkerheden af Dynepo ikke vurderes hos patienter

med nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Ukontrolleret forhøjet blodtryk.

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brug

Hos patienter med kronisk nyresvigt må den vedligeholdende hæmaglobinkoncentration ikke

overskride den øvre grænse for den tilsigtede hæmoglobinkoncentration, der anbefales i afsnit 4.2.

Ved kliniske forsøg blev der observeret øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære

hændelser, ved administrering af erythropoiese-stimulerende virkemidler (ESA) for at opnå

hæmoglobin på mere end 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollerede kliniske forsøg har ikke vist markante fordele, der kan tilskrives administrering af

epoteiner, når hæmoglobinkoncentrationen forøges udover det niveau, som er nødvendigt for at

kontrollere symptomer på anæmi og undgå blodtransfusion.

Hypertension

De fleste patienter med kronisk nyresvigt har en fortid med for højt blodtryk. Patienter som behandles

med Dynepo kan få forhøjet blodtryk eller forværring af eksisterende hypertension. Derfor skal

patienter, som behandles med Dynepo, nøje overvåges og deres blodtryk kontrolleres. Blodtrykket

skal være tilstrækkeligt under kontrol inden påbegyndelse og under behandling, for at forebygge

akutte komplikationer, såsom hypertensiv encefalopati og relaterede komplikationer (krampeanfald,

slagtilfælde). Hvis disse reaktioner opstår, kræver de omgående tilsyn af en læge og intensiv

medicinsk behandling. Særskilt opmærksomhed skal rettes mod pludselige skarpe, migræneagtige

hovedpineanfald, som et muligt advarselstegn.

Forhøjelse blodtrykket kan kræve behandling med anti-hypertensiva eller dosisforhøjelse af allerede

ordineret anti-hypertinsiva. Endvidere er det nødvendigt at overveje en reduktion af den

administrerede dosis Dynepo. Hvis blodtrykket fortsat er højt, kan en kortvarig afbrydelse af Dynepo-

behandlingen være påkrævet.

Når hypertensionen er bragt under kontrol med en mere intensiv behandling, bør Dynepo-

behandlingen genoptages ved en reduceret dosis.

Jernmåling

Under Dynepo-behandling kan absolut eller funktionel jernmangel opstå. Dette er den mest almene

årsag til en mangelfuld respons på erytropoietinbehandling.

Derfor skal patientens jerndepoter, heriblandt transferrinmætning og serumferritin, bestemmes før og i

løbet af en Dynepo-behandling. Transferrinmætning skal være mindst 20 % og ferritin skal være

mindst 100

g/l. Hvis transferrinmætning falder til under 20 %, eller hvis ferritin falder til under

g/l, skal der gives jerntilskud. Faktisk alle patienter vil med tiden kræve jerntilskud for at forhøje

eller vedligeholde transferrinmætning og ferritin i niveauer, som tilstrækkeligt vil understøtte

erytropoiesis stimuleret af Dynepo.

Anæmi hos epoetin-resistente eller hyporesponsive patienter, som ikke reagerer på 20.000 IE/uge, bør

undersøges, heriblandt henvises til en hæmatolog.

Hos patienter som ikke mangler jern, og som udviser manglende respons på behandling med Dynepo,

bør følgende tilstande overvejes og behandles, hvis nødvendigt:

Infektion/inflammation

Okkult blodtab

Hyperparathyroidisme/Ostetis fibrosa cystica

Aluminiumforgiftning

Hæmoglobinopathier så som thalassemi eller seglcelleanæmi

Vitaminmangel, fx. Folinsyre-eller vitamin B12-mangel

Hæmolysis

Maligne sygdomme, inklusiv multiple myelom og myelodysplastisk syndrom.

Underernæring

Laboratoriemålinger

Det anbefales at udføre en komplet blodtælling og trombocyttælling regelmæssigt.

Hæmoglobinniveauet bør bestemmes 1 gang om ugen, indtil den har stabiliseret sig i det foreslåede

målområde, og vedligeholdelsesdosen er blevet etableret. Efter enhver dosisjustering skal

hæmoglobinniveauet bestemmes 1 gang om ugen indtil det har stabiliseret sig i målområdet. Derefter

skal hæmoglobinniveauet monitoreres med jævne intervaller.

Serumlaboratorieværdierne, inklusive kreatinin og kalium, skal monitoreres regelmæssigt i løbet af

Dynepo-behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andet

Selv om det ikke er blevet observeret med Dynepo, anbefales det at administrere den første dosis

under lægelig opsyn, da anafylaktiske reaktioner kan opstå ved erythropoietinbehandling.

Anvendelsen af Dynepo til nefrosclerotiske patienter som endnu ikke er i dialyse, bør bedømmes

individuelt, da en mulig acceleration af udviklingen af nyreinsufficiens ikke kan udelukkes med

sikkerhed.

Under hæmodialyse kan patienter som behandles med Dynepo, få brug for øget

antikoalgulationsbehandling, for at forhindre koagulation af den arteriovenøse anastomose.

Misbrug af epotein hos raske personer kan føre til en stærk forøgelse af hæmoglobin og hæmatokrit.

Dette kan føre til livstruende, kardiovaskulære komplikationer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Der er ikke indberettet tilfælde af interaktion i forbindelse med Dynepo-behandling i kliniske studier.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet: Dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til virkningen ved graviditet (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide.

I tilfælde af anvendelse under graviditet, bør samtidigt jerntilskud til moderen overvejes.

Amning: Det vides ikke om Dynepo udskilles i modermælken hos mennesker. Da mange stoffer

udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed når Dynepo administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Dynepo påvirker i ubetydelig i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Cirka 10 % af patienterne kan forventes at opleve en utilsigtet lægemiddelreaktion. Du mest almindelige er

hypertension, trombose i forbindelse med anfald og hovedpine. Klinisk erfaring med epoetiner peger på, at

risikoen

hypertension

trombose

nedbringes

titrere

dosis

opretholde

hæmoglobinniveau på mellem 10 til 12 g/dl.

Hyppigheden, hvormed bivirkningerne optrådte under behandling med Dynepo, er vist i nedenstående

tabel. Inden for hver hyppighedsgruppe, er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100 til, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til,

<

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til,

<

1/1.000)

Blod- og lymfesystem

Polycytæmi

Trombocytose

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Mavetarmkanalen

Diarré

Kvalme

Hud- og subkutanvæv

Pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Trombose opstået i

forbindelse med

injektionsstedet/admini

strationsvejen

Smertereaktioner på

injektionsstedet (f.eks.

smerter, blødning)

Influenzalignende

symptomer

Der er observeret stigninger i serumlaboratorieværdierne inklusive kreatinin og kalium (se afsnit 4.4).

4.9

Overdosering

Den maksimale, uskadelige dosis epoetin delta som kan gives, enten som enkel dosis eller multi dosis, er

ikke fastsat.

Behandling kan føre til polycytæmi, hvis hæmoglobin/hæmatokrit ikke overvåges nøje og dosis passende

justeres derefter. Hvis det foreslåede målområde overskrides, skal behandling med epoetin delta ophøre

midlertidigt, indtil hæmoglobin/hæmatokrit vender tilbage til den foreslåede målområde. Derefter kan

epoetin delta atter introduceres i en lavere dosis (se afsnit 4.2).

Hvis alvorlig polycytæmi opstår, kan konventionelle metoder (flebotomi) være indiceret for at nedsætte

hæmoglobinniveauet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Middel mod anæmi, ATC-kode: B03XA.

Erythropoietin

glycoprotein,

stimulerer

dannelsen

erythrocyter

stimulation

erythrocyt-forstadier

knoglemarven.

virker

mitose-stimulerende

faktor

celledifferentierende hormon.

Den biologiske effekt af erythropoitin er blevet demonstreret efter intravenøs og subkutan anvendelse i

forskellige dyremodeller in vivo (rotter og hunde). Efter administration af epoetin-delta steg antallet af

erytrocytter, Hb værdierne og reticulocyttallene, såvel som

Fe-optagelseshastigheden.

Under de kliniske afprøvninger var der, baseret på den kliniske respons, ingen indikation for udvikling af

neutraliserende antistoffer for epoetin-delta hos mennesker.

Når

doseringen

ophører,

nærmer

erythropoietinparametrene

igen

basislinie

inden

regenerationsperioden

måneder.

Subkutan

tilførsel

resulterer

mønster

erythropoietinstimulering svarende til det, som ses efter intravenøs tilførsel.

Patienter med cancer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dynepo er ikke indiceret til behandling af anæmi i forbindelse med cancer.

Erythropoietin

vækstfaktor,

primært

stimulerer

produktionen

røde

blodlegemer.

Erythropoietinreceptorer kan udtrykkes på overfladen af tumorceller.

Overlevelse og tumorudvikling er blevet undersøgt i fem store kontrollerede forsøg med epoetin alfa, -

beta

darbepoetin

alfa,

2833

involverede

patienter,

hvoraf

fire

dobbeltblindede

placebokontrollerede forsøg, og et var en ublindet forsøg. To af forsøgene rekrutterede patienter, der blev

behandlet med kemoterapi. Den tilsigtede hæmoglobinkoncentration i to undersøgelser var > 13 g/dl; i de

resterende tre undersøgelser var den på 12-14 g/dl. I den ublindede undersøgelse var der ingen forskel på

generel overlevelse blandt patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin og

kontrolgrupper. I de fire placebokontrolgruppeforsøg lå hazard ratio for generel overlevelse på mellem

1,25 og 2,47, til fordel for kontrolgruppen. Disse forsøg har vedvarende vist en uforklaret, statistisk

markant, overdreven dødelighed hos patienter med anæmi i forbindelse med forskellige almindelige

kræfttyper,

modtog

rekombinant,

human

erythropoietin,

sammenlignet

kontrolgrupper.

Overordnede resultater for overlevelse i forsøgene kunne ikke forklares tilfredsstillende med forskelle i

forekomsten af trombose og relaterede komplikationer blandt de patienter, der modtog rekombinant,

human erythropoietin, og patienterne i kontrolgruppen.

Der blev også udført en systematisk undersøgelse med mere end 9000 kræftpatienter, der deltog i 57

kliniske forsøg. Meta-analyse af generelle overlevelsesdata frembragte et punktestimat på 1,08 til fordel

for kontrolgrupper (95 % CI: 0,99, 1,18; forsøg og 8167 patienter). Der blev observeret en øget relativ

risiko for tromboemboliske hændelser (RR 1,67, 95 % CI: 1,35, 2,06, 35 forsøg og 6769 patienter) hos

patienter, der blev behandlet med rekombinant, human erythropoietin. Der er derfor pålideligt bevis for, at

kræftpatienter, der behandles med rekombinant, human erythropoietin, udsættes for markant skade. Det er

uklart i hvilken grad disse resultater kan hænge sammen med administrationen af rekombinant, human

erythropoietin til kræftpatienter, som behandles med kemoterapi for at opnå hæmoglobinkoncentrationer

på mindre end 13 g/dl, da kun få patienter med disse karakteristika blev inkluderet i de undersøgte data.

Overlevelse og tumorudvikling hos kræftpatienter, der behandles med Dynepo for anæmi i forbindelse

med kronisk nyresvigt, er ikke blevet undersøgt. Det er uklart i hvilken grad de observerede resultater i de

kliniske forsøg, omtalt ovenfor kan omfatte denne patientpopulation, især taget i betragtning af, at

doseringer, der administreres ved nyreindikation, er lavere end for cancerindikation.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af erythropoietin efter administration af epoetin-delta er blevet undersøgt i såvel

raske frivillige som i patienter med kronisk nyresvigt. Efter intravenøs dosering svarer

fordelingsvolumen omtrentligt til den totale blodvolumen og ligger på mellem 0,063 til 0,097 l/kg.

Elimineringshalveringstiden er i patienter fra 4,7 til 13,2 timer. Halveringstiden er ca. 50 % kortere i

raske. Efter administration af doser fra 50 IE/kg til 300 IE/kg forefindes der målelige koncentrationer

af erythropoietin i mindst 24 timer. Påvirkning af erythropoietin efter administration af epoetin delta

forøges proportionalt hos patienter, der får doser på 50 IE/kg til 300 IE/kg intravenøst. Ingen

akkumulation af epoetin delta blev observeret efter gentagne intravenøse administreringer tre gange

om ugen.

Peak-serumkoncentrationer for subkutant, administreret epoetin delta forekommer ved mellem 8 og 36

timer efter injektion. Halveringstiden af subkutant administreret epoetin delta er forlænget i forhold til

intravenøs administration og går fra 27 til 33 timer i patienter. Biotilgængeligheden af subkutant

administreret epoetin delta er mellem 26 % og 36 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dyreforsøg, der blev gennemført med både Dynepo og epoetin-alfa hos drægtige rotter og kaniner

viste ingen teratogen virkning, men indikerede klasse-relateret, reversibel effekt på vækst og

hæmatopoiese hos afkommet.

Virkninger i ikke-kliniske forsøg blev kun observeret ved eksponering, der anses for tilstrækkeligt

meget højere end den maksimale, humane eksponering, hvilket indikerer ringe relevans for den

kliniske anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Monobasisk natriumfosfatmonohydrat

Dibasisk natriumfosfatheptahydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjterne i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

Uåbnede, fyldte sprøjter kan opbevares uden for køleskab, men ved under 25°C, i en enkelt periode på

højst 5 dage. Den reviderede udløbsdato for opbevaring ved under 25°C må ikke overskride den

udløbsdato, der er fastsat ifølge opbevaringstiden på 2 år. Efter 5 dages opbevaring ved under 25°C

skal de fyldte sprøjter kasseres.

6.5

Emballage typer og pakningsstørrelser

Forfyldt type I-glassprøjte med brombutyl-gummiprop, 27 gauge rustfri stålkanyle med kanylehætte af

stift naturgummi og polystyren, polystyren stempelstang og en sikkerhedsanordning til kanylen.

Findes i pakker med 6 stk. fyldte injektionssprøjter.

6.6

Regler for bortskaffelse af et brugt lægemiddelprodukt eller affaldsmaterialer fra et

sådant produkt samt anden håndtering af produktet

Ikke anvendte lægemidler samt evt. affald bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Ved subkutan administration bør injektionsstedet veksles ved hver administration.

Undersøg den fyldte injektionssprøjte før anvendelse. Den må kun anvendes, hvis opløsningen er klar,

farveløs, uden synlige faste partikler, og hvis den er af vandig konsistens.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. Ved langvarig, kraftig omrystning kan den aktive substans

denatureres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Injektionssprøjten er udstyret med en sikkerhedssanordning til forebyggelse af kanylestikskader.

Anordningen påvirker ikke injektionssprøjtens normale funktion, og sprøjten kan roteres i

anordningen. Injicér den krævede mængde. Når injektionen er givet, vil sikkerhedsanordningen dække

kanylen, når stemplet udløses. Lad sprøjten bevæge sig opad, indtil hele kanylen er dækket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/211/005

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 18. marts 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/372

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

DYNEPO

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer,

hvordan

Udvalget

for

Humanmedicinske

Lægemidler

(CHMP)

vurderede

de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er Dynepo?

Dynepo er en injektionsvæske, der leveres i en fyldt injektionssprøjte. Det findes i forskellige styrker

fra 2 000 IU/ml til 20 000 IU/ml. Dynepo indeholder det aktive stof epoetin delta.

Hvad anvendes Dynepo til?

Dynepo anvendes til behandling af anæmi (færre røde blodlegemer i blodet end normalt) hos voksne

patienter med kronisk nyresvigt (langvarig nyresygdom). Det kan anvendes både til patienter i dialyse

(blodrensningsteknik) og til patienter, der ikke er i dialyse.

Lægemidlet er receptpligtigt.

Hvordan anvendes Dynepo?

Behandling med Dynepo bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandling af patienter med

nyresvigt. Dynepo kan indgives intravenøst (i en vene) eller subkutant (under huden). Startdosis er

50 IU/kg tre gange ugentligt, hvis det indgives intravenøst, og 50 IU/kg to gange om ugen, hvis det

indgives subkutant. Doseringen skal tilpasses alt efter, hvordan behandlingen virker.

Hvordan virker Dynepo?

Hormonet erythropoietin stimulerer produktionen af røde blodlegemer i knoglemarven. Det aktive stof

i Dynepo, epoetin delta, er en kopi af det humane hormon, og det produceres ved hjælp af en metode,

der er kendt under navnet ”genteknologi”: enzymet fremstilles af en celle, i hvilken genet (koden) for

enzymet aktiveres, så cellen producerer mere af enzymet, som dernæst kan ekstraheres og anvendes i

Dynepo. Mangel på erythropoietin kan være årsagen til anæmi hos patienter med langvarig nyresvigt.

Dynepo virker ved at stimulere produktionen af røde blodlegemer på samme måde som erythropoietin.

Hvordan blev Dynepo undersøgt?

Virkningen af Dynepo til behandling af anæmi er blevet undersøgt i forsøg med i alt 1 308 patienter

med kronisk nyresvigt, herunder to kliniske hovedundersøgelser. I en af disse blev intravenøst indgivet

Dynepo sammenlignet med epoetin alfa (et lignende lægemiddel). I den anden undersøgelse blev tre

forskellige

doseringsprogrammer

subkutant

indgivet

Dynepo

sammenlignet.

kliniske

undersøgelser var det vigtigste mål for virkningen, om Dynepo øgede mængden af hæmoglobin (det

protein, der findes i røde blodlegemer, som transporterer ilt rundt i kroppen).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMEA 2007

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Dynepo?

Dynepo var lige så effektivt som epoetin alfa til at øge hæmoglobinmængden. Virkningen var den

samme ved intravenøs og subkutan indgivelse.

Hvilken risiko er der forbundet med Dynepo?

almindeligste

bivirkninger

hypertension

(forhøjet

blodtryk)

hovedpine,

dialysepatienters vedkommende problemer i forbindelse med dialyseslangerne. Den fuldstændige

beskrivelse af de indberettede bivirkninger ved Dynepo fremgår af indlægssedlen.

Dynepo må ikke anvendes af patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for epoetin delta

eller

andre

indholdsstofferne,

eller

patienter

ukontrolleret

hypertension.

Allergiske

reaktioner kan til tider forekomme, og det anbefales derfor, at den første dosis af Dynepo gives under

lægeligt opsyn.

Hvorfor blev Dynepo godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) besluttede, at fordelene ved Dynepo er større

end risiciene ved behandling af patienter med kronisk nyresvigt. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Dynepo.

Andre oplysninger om Dynepo:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union

Dynepo

Shire

Pharmaceutical

Contracts

Ltd.

marts

2002.

Markedsføringstilladelsen blev fornyet den 18. marts 2007.

Den fuldstændige EPAR om Dynepo findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2007.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information