Duloxetine "Accord" 60 mg enterokapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-09-2015

Aktiv bestanddel:
DULOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
N06AX21
INN (International Name):
duloxetine hydrochloride
Dosering:
60 mg
Lægemiddelform:
enterokapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54678
Autorisation dato:
2015-09-25

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duloxetine Accord 30 mg hårde entero-kapsler

Duloxetine Accord 60 mg hårde entero-kapsler

duloxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Duloxetine Accord

Sådan skal du tage Duloxetine Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Duloxetine Accord indeholder det aktive stof duloxetin. Duloxetine Accord øger niveauet af

serotonin og noradrenalin i nervesystemet.

Duloxetine Accord anvendes til voksne til behandling af:

depression

generaliseret angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)

diabetisk neuropatisk smerte (ofte beskrevet som brændende, stikkende, sviende,

jagende eller ømt eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det

berørte område, eller fornemmelser såsom berøring, varme, kulde eller tryk kan

fremkalde smerte)

Duloxetine Accord begynder at virke hos de fleste personer med depression eller angst inden for

to uger efter behandlingens start, men det kan tage 2-4 uger, før du får det bedre. Fortæl din

læge, hvis du ikke begynder at føle dig bedre efter dette tidspunkt. Din læge kan fortsætte med

at give dig Duloxetine Accord, når du har fået det bedre for at forhindre, at din depression eller

angst skal vende tilbage.

Hos personer med diabetisk neuropatisk smerte kan det tage nogle uger, før du føler dig bedre.

Fortæl din læge, hvis du ikke begynder at føle dig bedre efter 2 måneder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

TAG IKKE Duloxetine Accord:

hvis du er overfølsom over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne

Duloxetine Accord (angivet i punkt 6).

hvis du har en leversygdom

hvis du har svær nyresygdom

hvis du tager, eller inden for de sidste 14 dage har taget, et andet lægemiddel kaldet en

MAO-hæmmer (se

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Accord

hvis du tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression,

ciprofloxacin eller enoxacin, som bruges til behandling af visse infektioner

hvis du tager andre lægemidler, der indeholder duloxetin (se 'Brug af anden medicin

sammen med Duloxetine Accord')

Tal med din læge, hvis du har forhøjet blodtryk eller hjertesygdomme. Din læge vil fortælle dig,

om du skal tage duloxetin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Følgende er grunde til hvorfor duloxetin måske ikke er egnet til dig. Tal med din læge, før du

tager Duloxetine Accord, hvis du:

tager andre lægemidler til behandling af depression (se 'Brug af anden medicin sammen

med Duloxetine Accord')

tager perikum, et naturlægemiddel

(Hypericum

perforatum)

har en nyresygdom

har haft anfald (kramper)

har haft mani

lider af bipolar lidelse

har øjenproblemer, såsom visse typer af grøn stær (forhøjet tryk i øjet)

tidligere har haft blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker)

er i risiko for lave natriumniveauer (for eksempel hvis du tager vanddrivende medicin,

især hvis du er ældre)

i øjeblikket i behandling med anden medicin, som kan forårsage leverskader

tager andre lægemidler, der indeholder duloxetin (se 'Brug af anden medicin sammen

med Duloxetine Accord')

Duloxetine Accord kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Du

skal fortælle din læge, hvis dette sker for dig.

Lægemidler som Duloxetine Accord (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel

dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med

behandlingen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du har en depression og/eller lider af en angstsygdom, kan du af og til få tanker om at

skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen

med antidepressiva, da det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring

to uger, men af og til længere.

Der er større sandsynlighed for, at du tænker på dette, hvis du:

tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på dig selv.

er en yngre person. Erfaringer fra kliniske forsøg har vist, at der er en øget risiko

forselvmordsadfærd hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver

behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå selvmord, skal du

straks kontakte din læge eller skadestuen.

Det kan være til hjælp for dig, hvis du fortæller en ven eller et familiemedlem, at du har

en depression eller en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel.

Du kan

bede dem om at fortælle det til dig, hvis de synes din depression eller angstsygdom bliver værre,

eller hvis de er bekymrede over ændringer i din adfærd.

Børn og unge under 18 år

Duloxetine Accord bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal

også være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende

adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin. På trods af dette kan din læge ordinere

Duloxetine Accord til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det er til patientens bedste.

Du bedes henvende dig til din læge, hvis din læge harudskrevet Duloxetine Accord til en patient

under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du skal fortælle din læge, hvis et af ovenstående

symptomer opståreller forværres hos en patient under 18 år, som er i behandling med

Duloxetine Accord. Ydermere foreligger der endnu ikke data på langtidssikkerhedhos denne

aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- ogadfærdsudvikling ved brug af duloxetin.

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Det aktive stof (duloxetin) i Duloxetine Accord bruges i andre lægemidler modandre tilstande:

diabetiske neuropatiske smerter, depression, angst og urininkontinens

Brug af flere end ét af disse lægemidler samtidig bør undgås. Spørg din læge, hvis du allerede

tager andre lægemidler der indeholder duloxetin.

Din læge bør afgøre, om du kan tage Duloxetine Accord sammen med anden medicin.

Start

eller afbryd ikke behandlingen med medicin. Dette gælderogså for medicin, som ikke er på

recept samt naturlægemidler ogkosttilskud, før du har talt med din læge.

Du bør også fortælle din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin:

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Du må ikke tage Duloxetine Accord sammen

med en MAO-hæmmer eller inden for 14 dage efter afsluttet behandling med en MAO-

hæmmer. Eksempler på MAO-hæmmere omfatter moclobemid (et antidepressiv) og linezolid

(et antibiotikum). Hvis du tager en MAO-hæmmer sammen med en række forskellige

receptpligtige lægemidler, heriblandt duloxetin, kan det medføre alvorlige og endda livstruende

bivirkninger. Du skal vente mindst 14 dage efter, at du er holdt op medat tage en MAO-

hæmmer, før du må begynde at tage Duloxetine Accord. Du skal ligeledes vente mindst 5 dage,

efter at du er holdt op med at tageDuloxetine Accord, før du må begynde at tage en MAO-

hæmmer.

Medicin der kan virke sløvende:

Dette omfatter receptpligtig medicin inklusive

benzodiazepiner, stærk smertestillende medicin, antipsykotika, phenobarbital og

antihistaminer.

Medicin der øger niveauet af serotonin:

Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater

(såsom paroxetin og fluoxetin), SNRI-præparater (såsom venlafaxin), tricykliske antidepressiva

(såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og MAO-hæmmere (såsom moclobemid

og linezolid). Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever duuventede

virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammenmed Duloxetine Accord, skal du

kontakte din læge.

Orale antikoagulanter eller antitrombotiske midler:

Lægemidler, som fortynder blodet eller

forhindrer blodet i at størkne. Disse lægemidler kan øge risikoen for blødning.

Brug af Duloxetine Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Duloxetine Accord kan tages med og uden mad. Du bør udvise forsigtighed, hvis du drikker

alkohol, samtidig med, at du er i behandling med Duloxetine Accord.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Fortæl din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du prøver at blive gravid, mens du

tager Duloxetine Accord. Du må kun bruge Duloxetine Accord efter, at du har talt med

din læge om demulige fordele for dig og de mulige risici for dit ufødte barn.

Sørg din jordemoder og/eller læge ved, du er på Duloxetine Accord. Lignende

præparater (SSRI

er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig

lidelse kaldet persisterende pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør

barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som

regel inden for de første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din

jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for dit barn.

Hvis du tager Duloxetine Accord i slutningen af graviditeten, kan dit barn udvise visse

symptomer, når det bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller inden for få dage

efter fødslen. Symptomerne omfatter slappe muskler, skælven, spjætteri,

spisebesvær,vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. Du skal kontakte din læge eller

jordemoder med henblik på råd og vejledning, hvis dit barn udviser nogle af disse

symptomer efter fødslen, eller hvis du er bekymret for dit barns helbred.

Fortæl din læge, hvis du ammer. Det anbefales ikke at bruge Duloxetine Accord, mens

du ammer. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duloxetine Accord kan gøre dig søvnig og svimmel. Du må ikke køre bil eller arbejde med

værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan Duloxetine Accord påvirker dig.

Duloxetine Accord indeholder saccharose

Duloxetine Accord indeholder

saccharose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle

visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Duloxetine Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Duloxetine Accord er til oral brug. Du skal synke kapslen hel og skylle den ned med et glas

vand. Må ikke knuses eller tygges.

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter:

Den anbefalede dosis af Duloxetine Accord er 60 mg én gang daglig. Din læge beslutter dog

den rette dosis for dig.

Mod generaliseret angst:

Den sædvanlige startdosis af Duloxetine Accord er 30 mg en gang daglig, hvorefter de fleste

patienter vil få 60 mg en gang daglig, men din læge vil fastlægge den dosis, som passer til dig.

Dosis kan justeres op til 120 mg daglig afhængigt af dit respons på Duloxetine Accord.

Det kan være lettere at huske at tage Duloxetine Accord, hvis du tager det på samme tidspunkt

hver dag.

Tal med din læge om, hvor længe du skal blive ved med at tage Duloxetine Accord. Du må kun

stoppe behandlingen med Duloxetine Accord eller ændre dosis efter aftale med lægen. For at du

kan få det bedre, er det vigtigt, at din sygdom behandles korrekt Hvis den ikke behandles, vil du

måske ikke få det bedre, og din tilstandkan forværres og blive sværere at behandle.

Hvis du har taget for meget Duloxetine Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Duloxetine Accord,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler

Dem/dig utilpas).

Kontakt omgående lægen eller apoteket, hvis du har taget mere Duloxetine Accord, end lægen

har ordineret. Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotoninsyndrom (en

sjælden bivirkning, som kan forårsage en unormal opstemthed, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald,

opkastning og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Duloxetine Accord

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det

allerede er blevet tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og blot tage en

enkelt dosis, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Du må ikke tage mere Duloxetine Accord pr. dag, end lægen har ordineret.

Hvis du holder op med at tage Duloxetine Accord

DU MÅ IKKE holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret din læge, heller ikke

selv om du har fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere behøver at tage Duloxetine

Accord, vil lægen bede dig nedsætte dosis over mindst 2 uger, før du stopper behandlingen helt.

Nogle patienter, som pludselig holdt op med at tage Duloxetine Accord, oplevede symptomer

som:

svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover eller følelse af elektriske stød (især i

hovedet), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed,

rastløshed eller uro, angst, kvalme eller opkastning, rystelser (tremor), hovedpine,

muskelsmerter, irritation, diaré, forøget tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis du oplever

meget generende symptomer, skal du rådføre dig med lægen.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er normalt milde til moderate og forsvinder ofte efter få uger.

Meget almindelige bivirkninger (kan ske hos flere end 1 ud af 10 personer)

hovedpine, søvnighed

kvalme, mundtørhed

Almindelige bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 10 personer)

appetitmangel

søvnbesvær, ophidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå orgasme,

mærkelige drømme

svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed inklusive følelsesløshed eller

prikken/snurren i huden

sløret syn

tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)

følelse af at hjertet pumper i brystet,

forhøjet blodtryk, rødmen

øget tendens til at gabe

forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i

maven

øget svedtendens, (kløende) udslæt

muskelsmerter, muskelkramper

smertefuld vandladning, hyppig vandladning

problemer med at få en erektion, ændringer i ejakulation

fald (oftest hos ældre mennesker), træthed

vægttab

Børn og unge under 18 år med depression, som blev behandlet med dette lægemiddel, oplevede

et vægttab i begyndelsen af behandlingen. Efter 6 måneders behandling var vægten steget, så

den svarede til deresjævnaldrendes af samme køn.

Ikke almindelige bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 100 personer)

halsbetændelse, som forårsager hæs stemme

selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering,

manglende motivation

pludselig ufrivillig spjætten eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller

manglende evne til at sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret

smagsoplevelse, problemer med at styre sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær

eller ufrivillige muskelbevægelser, restless legs syndrom (stærk uro og krybende

fornemmelse i underbenene), dårlig søvnkvalitet

store pupiller, synsforstyrrelser

følelse af at være

rundtosset

(vertigo), ørepine

hurtig og/eller uregelmæssig puls

besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op, kolde

fingre og/eller tæer

sammensnørret hals, næseblod

opkastning af blod eller sort, tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-

tarmkatar, bøvsen, synkebesvær

betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller det hvide

i øjnene

natlig sveden, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå

mærker

muskelstivhed, muskelkramper

besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde

vandladning, behov for vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning

end normalt, nedsat urinmængde

unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld,

uregelmæssig eller forlænget blødning, usædvanlig sparsom eller manglende

menstruation, smerter i testiklerne eller pungen

brystsmerter, kuldefølelse, tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart

vægtøgning

Duloxetine Accord kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på,

f.eks. forhøjede leverenzymer eller forhøjede værdier af kalium, kreatinfosfokinase,

sukker eller kolesterol i blodet

Sjældne bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 1.000 personer)

alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og

hævelse af tunge eller læber, allergiske reaktioner

nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtelen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning

dehydrering (væskemangel), lavt indhold af natrium i blodet (oftest hos ældre personer;

symptomerne omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget

træthed eller kvalme og opkastning; mere alvorlige symptomer er besvimelse,

krampeanfald eller fald), syndrom med uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk

hormon (SIADH)

selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov

for søvn), hallucinationer, aggressivitet og vrede

Serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed,

døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede

eller muskelstivhed), krampeanfald

øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)

betændelse i mundhulen, frisk rødt blod i afføringen, dårlig ånde, betændelse i

tyktarmen (som fører til diarré)

leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og

på kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet

eller halsen (angioødem)

sammentrækning af kæbemusklen

unormal urinlugt

symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd og kvinder

Hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, som kan være ledsaget af en høj temperatur

Meget sjældne bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 10.000 personer)

betændelse i blodkarrene i huden (kutan vaskulitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Bortskaf ikke medicinrester via afløbet eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil bidrage til

at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duloxetine Accord indeholder

- Aktivt stof: Duloxetin

Hver kapsel indeholder 30 eller 60 mg duloxetin som hydrochlorid.

- Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

sukkerkugler (indeholdende majsstivelse og saccharose), hypromellose 2910

(E464), crospovidon (type B), talcum, saccharose, carboxymethylcellulose ethyl cellulose,

povidon, titandioxid (E171), Macrogol (E1521), polysorbat 80 (E433)

(se sidst i afsnit 2 for

yderligere information om saccharose).

Kapselskal (til 30 mg styrke):

gelatine, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, indigo carmin

(E132).

Kapselskal (til 60 mg styrke):

gelatine, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, indigo carmin

(E132), gul jernoxid (E172).

Spiselig guldblæk (30 mg styrke):

shellak (E904), propylenglycol, gul jernoxid (E172).

Spiselig hvid blæk (60 mg styrke):

shellak (E904), propylenglycol, kaliumhydroxid, titandioxid

(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Duloxetine Accord er hårde entero-kapsler. Hver Duloxetine Accord kapsel indeholder pellets

med duloxetinhydrochlorid med en belægning, som beskytter dem mod mavesyre.

Duloxetine Accord findes i to styrker: 30 mg og 60 mg:

30 mg kapslerne har blå uigennemsigtig kapseltop og hvid uigennemsigtig kapselbund str

(15,80 ± 0,40 mm) præget med

på kapseltop og

på kapselbund, fyldt med hvide til

råhvide farvede kugler.

60 mg kapslerne har blå uigennemsigtig kapseltop og grøn uigennemsigtig kapselbund str

(19,30 ± 0,40 mm) præget med

på kapseltop og

på kapselbund, fyldt med hvide til

råhvide farvede kugler.

Duloxetine Accord fås i:

30 mg: blisterpakninger med 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 og 100 kapsler.

60 mg: blisterpakninger med 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller:

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola

PLA 3000, Malta

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 12/2019

25. september 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Duloxetine ”Accord”, hårde enterokapsler

0.

D.SP.NR.

29430

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Duloxetine ”Accord”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hver kapsel indeholder 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver 30 mg kapsel indeholder 96,25 mg saccharose.

Hver 60 mg kapsel indeholder 192,49 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler.

30 mg: Blå uigennemsigtig kapseltop og hvid uigennemsigtig kapselbund str ’3’ (15,80 ±

0,40 mm) hårde gelatinekapsler præget med ”H” på kapseltop og ”191” på kapselbund,

fyldt med hvide til råhvide farvede kugler.

60 mg: Blå uigennemsigtig kapseltop og grøn uigennemsigtig kapselbund str ’1’ (19,30 ±

0,40 mm) hårde gelatinekapsler præget med ”H” på kapseltop og ”192” på kapselbund,

fyldt med hvide til råhvide farvede kugler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af major depression (moderat til svær depression).

Behandling af perifere diabetiske neuropatiske smerter.

Behandling af generaliseret angst.

Duloxetine ”Accord” er indiceret til voksne.

Der henvises til pkt. 5.1 for yderligere oplysninger.

54678_spc.docx

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Major depression (moderat til svær depression)

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg én gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier. Der er

dog ingen kliniske beviser for, at patienter, som ikke reagerer på den først anbefalede

dosis, har gavn af dosisoptitreringer.

Terapeutiske reaktioner på behandlingen ses sædvanligvis efter 2-4 ugers behandling.

Efter konsolidering af det antidepressive respons anbefales det at fortsætte behandlingen i

adskillige måneder for at undgå tilbagefald. Hos patienter, som responderer på duloxetin

og som tidligere gentagne gange har haft moderate til svære depressioner, bør yderligere

langtidsbehandling med en dosis på 60 til 120 mg/dag overvejes.

Generaliseret angst

Den anbefalede startdosis til patienter med generaliseret angst er 30 mg én gang daglig

uden hensyntagen til måltider. Til patienter med utilstrækkeligt respons bør dosis øges til

60 mg, som er den normale vedligeholdelsesdosis til de fleste patienter.

Til patienter med samtidig moderat til svær depression er begyndelses- og

vedligeholdelsesdosis 60 mg én gang daglig (se også ovenstående dosisanbefaling).

Doser op til 120 mg daglig har vist virkning og er blevet evalueret fra et

sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier. Hos patienter med utilstrækkeligt respons

på 60 mg kan mulig regulering op til 90 mg eller 120 mg derfor overvejes. Dosisregulering

bør baseres på klinisk respons og tolerabilitet.

Efter respons er konsolideret, tilrådes det at fortsætte i flere måneder for at undgå

tilbagefald.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg én gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig i ligeligt fordelte doser er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i

kliniske studier. Der ses store inter-individuelle variationer i plasmakoncentrationen af

duloxetin (se pkt. 5.2). Derfor kan nogle patienter, som ikke responderer tilstrækkeligt på

60 mg, drage nytte af en højere dosis.

Respons på behandlingen bør evalueres efter 2 måneder. Hos patienter med utilstrækkeligt

initialt respons er yderligere respons efter dette tidspunkt usandsynligt.

Den terapeutiske virkning vurderes med jævne mellemrum (mindst hver tredje måned) (se

pkt. 5.1).

54678_spc.docx

Side 2 af 20

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering ved behandling af ældre patienter udelukkende på grund af alder anbefales

ikke. Der bør dog som for al anden medicin udvises forsigtighed ved behandling af ældre,

især ved behandling med duloxetin 120 mg daglig for moderate til svære depressioner eller

generaliseret angst, da der er begrænsede data tilgængelige for disse indikationer (se pkt.

4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Duloxetine ”Accord” må ikke gives til patienter med leversygdomme, som forårsager

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min). Duloxetine ”Accord” må ikke bruges til patienter med

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min, se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Duloxetin bør ikke anvendes til børn og unge i alderen op til 18 år til behandling af major

depression (moderat til svær depression) på grund af problemstillinger vedrørende

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1).

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af generaliseret angst hos pædiatriske

patienter i alderen 7-17 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1

og 5.2.

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af perifere diabetiske neuropatiske

smerter er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Afbrydelse af behandling

Pludselig afbrydelse af behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med Duloxetine

”Accord” skal dosis gradvis reduceres over en periode på mindst én til to uger for at

mindske risikoen for seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Ved forekomst af

utålelige symptomer efter en nedsættelse af dosis eller ved seponering af behandlingen kan

det overvejes at vende tilbage til den tidligere ordinerede dosis. Som følge heraf bør lægen

fortsætte med nedsættelse af dosis, men mere gradvist.

Administration

Oral anvendelse. Må ikke knuses eller tygges. Synkes hele.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Duloxetine ”Accord” må ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoami-noxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (se pkt. 4.5).

Leversygdomme resulterende i nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

54678_spc.docx

Side 3 af 20

Duloxetine ”Accord” må ikke anvendes sammen med fluvoxamin, ciprofloxacin og

enoxacin (dvs. potente CYP1A2-hæmmere), idet kombinationen resulterer i forhøjet

plasmakoncentration af duloxetin (se pkt. 4.5).

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance <30 ml/min.) (se pkt. 4.4).

For patienter med ukontrolleret hypertension, er der kontraindikation for opstart af

behandling med Duloxetine ”Accord”, da det kan udsætte patienterne for en potentiel

risiko for hypertensive kriser (se pkt. 4.4 og 4.8).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mani og krampeanfald

Duloxetine ”Accord” skal anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese med

mani eller en diagnose med bipolar forstyrrelse og/eller krampeanfald.

Mydriasis

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis i forbindelse med duloxetin, og der skal derfor

udvises forsigtighed ved ordination af duloxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk

eller til patienter med risiko for akut snævervinklet glaukom.

Blodtryk og hjertefrekvens

Duloxetin har været forbundet med en øgning af blodtrykket og klinisk signifikant

hypertension hos nogle patienter. Dette kan skyldes duloxetins noradrenerge virkning. For

duloxetin er der rapporteret tilfælde af hypertensive kriser, specielt hos patienter, der

tidligere har haft hypertension. Hos patienter med kendt hypertension og/eller anden

hjertelidelse anbefales det derfor, at blodtrykket monitoreres, særligt i løbet af den første

måned af behandlingen. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til patienter, hvis tilstand

kan bringes i fare ved øget hjertefrekvens eller øget blodtryk. Der bør ligeledes udvises

forsigtighed, når duloxetin bruges sammen med lægemidler, der kan forringe dets

metabolisme (se pkt. 4.5). Hos patienter som oplever et vedvarende forhøjet blodtryk under

behandling med duloxetin, bør enten reduktion af eller gradvis ophør med behandlingen

overvejes (se pkt. 4.8). Hos patienter med ukontrolleret hypertension bør behandling med

duloxetin ikke sættes i gang (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Forhøjede plasmakoncentrationer af duloxetin forekommer hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion i hæmodialyse (kreatininclearance <30 ml/min.). For patienter med svært

nedsat nyrefunktion se pkt. 4.3. For information om patienter med let til moderat

nyreinsufficiens se pkt. 4.2.

Serotoninsyndrom

Som ved andre serotonerge lægemidler kan den potentielt livstruende tilstand

serotoninsyndrom forekomme ved behandling med duloxetin, især i kombination med

andre serotonerge lægemidler (inklusive SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva og

triptaner), med lægemidler, som hæmmer metabolismen af serotonin som f.eks. MAO-

hæmmere, eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister, som kan påvirke de

serotonerge transmittersystemer (se pkt. 4.3 og 4.5).

Symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte bl.a. ændringer i mentaltilstanden (f.eks.

agitation, hallucinationer, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, ustabilt blodtryk,

54678_spc.docx

Side 4 af 20

hypertermi), neuromuskulære afvigelser (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordination)

og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré).

Hvis samtidig behandling med duloxetin og andre serotonerge lægemidler, som kan

påvirke det serotonerge og/eller dopaminerge neurotransmittersystem, er klinisk påkrævet,

anbefales det nøje at følge patienten, særligt i starten af behandlingen og ved øgning af

dosis.

Perikon

Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig brug af Duloxetine ”Accord” og

naturlægemidler samt kosttilskud indeholdende perikon (hypericum perforatum).

Selvmord

Moderate til svære depressioner og generaliseret angst: Depression er forbundet med en

øget risiko for selvmordstanker, at forvolde skade på sig selv og selvmord

(selvmordsrelaterede handlinger). Denne risiko varer ved, indtil der sker en signifikant

remission. Da der muligvis ikke sker nogen forbedring i tilstanden i de første få uger eller

mere af behandlingen, skal patienterne overvåges nøje, indtil der er sket en forbedring. Det

er generel klinisk erfaring med alle antidepressive behandlinger, at risikoen for selvmord

kan stige i de tidlige stadier af behandlingen.

Andre psykiske tilstande, som Duloxetine ”Accord” anvendes til, kan ligeledes være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede handlinger. Disse tilstande kan

yderligere være samtidige med moderate til svære depressioner. Ved behandling af

patienter med andre psykiatriske lidelser skal der derfor træffes de samme forholdsregler

som dem, der gælder for patienter med større depressiv lidelse.

Patienter, der tidligere har udført selvmordsrelaterede handlinger, eller patienter, der før

behandlingsstart har udvist en signifikant grad af selvmordsforestillinger, har en større

risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd og bør følges nøje under behandlingen.

En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske studier af antidepressive lægemidler til

behandling af psykiske lidelser viste en lille forøget risiko for selvmordsadfærd med

antidepressiva sammenlignet med placebo hos patienter under 25 år.

Der er blevet rapporteret tilfælde af selvmordstanker og -adfærd under

duloxetinbehandling eller tidligt efter behandlingens ophør (se pkt. 4.8).

Patienter, og specielt højrisikopatienter, i medicinsk behandling bør følges nøje, især tidligt

i behandlingen og efter dosisændringer. Det skal gøres klart for patienter og pårørende, at

det er nødvendigt at være opmærksom på enhver forværring af tilstanden,

selvmordsrelateret adfærd eller selvmordstanker, samt usædvanlige ændringer i opførsel,

og straks at søge lægehjælp, hvis disse symptomer viser sig.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter: Som for andre lægemidler med lignende

farmakologisk virkning (antidepressiva) er der blevet rapporteret isolerede tilfælde af

selvmordsforestillinger og -adfærd under duloxetin-behandling eller kort efter

behandlingsophør. Se ovenstående angående risikofaktorer for selvmord under depression.

Læger bør opfordre patienter til at rapportere alle bekymrende tanker eller følelser, de

måtte have på et hvilket som helst tidspunkt.

54678_spc.docx

Side 5 af 20

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Duloxetine ”Accord” bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år. I

kliniske studier blev selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og

fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede) hyppigere observeret

hos børn og unge behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebobehandlede.

Hvis der alligevel tages en beslutning om at behandle på baggrund af kliniske behov, skal

patienten nøje overvåges for opdukken af selvmordssymptomer (se pkt. 5.1). Derudover

mangler der data for langtidssikkerheden hos børn og unge hvad angår vækst, modning,

kognitiv udvikling og adfærdsudvikling (se pkt. 4.8).

Blødning

Blødningsabnormaliteter såsom ekkymose, purpura og gastrointestinal blødning er set ved

brug af selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI-præparater) og

serotonin/noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI-præparater), herunder duloxetin.

Det anbefales at udvise forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia

og/eller lægemidler (f.eks. NSAID eller acetylsalicylsyre), og hos patienter med kendt

blødningstendens.

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi, herunder tilfælde med serum-natriumværdier under 110 mmol/l, er blevet

rapporteret efter indgivelse af duloxetin. Hyponatriæmi kan skyldes et syndrom med

uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH). Hovedparten af

hyponatriæmitilfældene blev observeret hos ældre, især med nylige tilfælde af forstyrrelser

i væskebalancen eller med tilstande, som disponerer for dette. Der skal udvises

forsigtighed ved behandling af patienter med øget risiko for hyponatriæmi, såsom ældre,

cirrotiske eller dehydrerede patienter samt patienter i behandling med diuretika.

Afbrydelse af behandling

Der kan opstå seponeringssymptomer ved behandlingsophør, især hvis behandlingen

stoppes pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske studier er der observeret utilsigtede hændelser

ved pludselig afbrydelse af behandlingen hos ca. 45% af patienterne behandlet med

Duloxetine ”Accord” og 23% af patienterne behandlet med placebo. Risikoen for

seponeringssymptomer set for SSRI’er og SNRI’er kan afhænge af flere faktorer blandt

andet behandlingsvarigheden, dosis og hvor hurtigt dosis reduceres. De mest almindelige

bivirkninger er anført under pkt. 4.8. Disse symptomer er generelt lette til moderate, for

nogle patienter kan de dog være svære i intensitet. Symptomerne vil sædvanligvis opstå

inden for de første fem dage efter behandlingsophør. Der har dog været sjældne rapporter

af tilfælde med disse symptomer hos patienter, der af vanvare har glemt en dosis. Generelt

er disse symptomer selvbegrænsende og forsvinder sædvanligvis inden for 2 uger, selvom

de i nogle tilfælde kan vare ved i længere tid (2-3 måneder eller flere). Ved afbrydelse af

behandling anbefales det derfor, at duloxetin gradvis nedtrappes over en periode på ikke

mindre end 2 uger i henhold til patientens behov (se pkt. 4.2).

Ældre

Der er begrænsede data for brug af Duloxetine ”Accord” 120 mg til ældre patienter med

moderat til svær depression eller generaliseret angst. Der bør derfor udvises forsigtighed

ved behandling af ældre patienter med maksimaldosis (se pkt. 4.2 og 5.2).

Akatisi/psykomotorisk uro

Brugen af duloxetin er forbundet med udvikling af akatisi. Dette kommer til udtryk ved

54678_spc.docx

Side 6 af 20

subjektivt ubehag eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt for patienter, der udvikler disse symptomer, at øge dosis.

Lægemidler indeholdende duloxetin

Duloxetin benyttes under forskellige varemærker til flere indikationer (behandling af

diabetiske neuropatiske smerter, moderate til svære depressioner, generaliseret angst og

stressinkontinens). Brug af mere end et af disse præparater samtidig bør undgås.

Hepatitis/forhøjede leverenzymer

Tilfælde af leverskade herunder svært forhøjede leverenzymer (>0 gange den normale øvre

grænse), hepatitis og gulsot er sjældent rapporteret for duloxetin (se pkt. 4.8). De fleste

skete inden for de første 4 måneder af behandlingen. Det mønster der tegner sig for

leverskade er overvejende hepatocellulært. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til

patienter i behandling med andre lægemidler, som er forbundet med leverskade.

Saccharose

Duloxetine ”Accord” hårde enterokapsler indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til

patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller

invertase/isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere): På grund af risikoen for

serotoninsyndrom må duloxetin ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoaminooxidasehæmmere (MAO- hæmmere) eller i mindst 14 dage efter afbrudt

behandling med en MAO-hæmmer. På baggrund af duloxetins halveringstid skal der gå

mindst 5 dage efter endt behandling med Duloxetine ”Accord”, før en behandling med en

MAO-hæmmer påbegyndes (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af Duloxetine ”Accord” og selektive, reversible MAO-hæmmere, som f.eks.

moclobemid, anbefales ikke (se pkt. 4.4). Det antibiotiske lægemiddel linezolid er en

reversibel ikke-selektiv MAOI og bør ikke gives til patienter, der er i behandling med

duloxetin (se pkt. 4.4).

CYP1A2-hæmmere: Da CYP1A2 er involveret i metaboliseringen af duloxetin, vil

samtidig behandling med duloxetin og potente CYP1A2-hæmmere sandsynligvis medføre

højere koncentrationer af duloxetin. Fluvoxamin (100 mg én gang daglig), en potent

CYP1A2-hæmmer, mindskede den tilsyneladende plasmaclearance af duloxetin med

omtrent 77 % og øgede AUC0-t 6 gange. Duloxetine ”Accord” bør derfor ikke gives i

kombination med potente CYP1A2-hæmmere som fluvoxamin (se pkt. 4.3).

CNS-lægemidler: Bortset fra de her i afsnittet nævnte interaktioner, er risikoen ved brug af

duloxetin i kombination med andre CNS-aktive lægemidler ikke blevet systematisk

undersøgt. Som konsekvens heraf anbefales det at udvise forsigtighed, når Duloxetine

”Accord” tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder

alkohol og sederende lægemidler (f.eks. benzodiazepiner, morphinlignende præparater,

antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

Serotoninerge stoffer: Der er i sjældne tilfælde rapporteret om serotoninsyndrom hos

54678_spc.docx

Side 7 af 20

patienter i behandling med SSRI’er/SNRI’er sammen med serotonerge stoffer. Det

anbefales at udvise forsigtighed, hvis Duloxetine ”Accord” anvendes sammen med

serotonerge stoffer som SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva som clomipramin

eller amitriptylin, MAO-hæmmere såsom moclobemid eller linezolid, perikon (Hypericum

perforatum) eller triptaner, tramadol, pethidin og tryptophan (se pkt. 4.4).

Duloxetins virkning på andre lægemidler

Lægemidler, der metaboliseres via CYP1A2: Theophyllins (et CYP1A2-substrat)

farmakokinetik blev ikke påvirket signifikant ved samtidig behandling med duloxetin (60

mg to gange daglig).

Lægemidler, der metaboliseres via CYP2D6: Duloxetin er en moderat CYP2D6-hæmmer.

Når duloxetin blev givet i doser af 60 mg to gange daglig sammen med en enkelt dosis af

desipramin, et CYP2D6-substrat, blev AUC for desipramin forøget 3 gange. Samtidig

behandling med duloxetin (40 mg to gange daglig) forøger steady state AUC for tolterodin

(2 mg to gange daglig) med 71 %, men påvirker ikke farmakokinetikken for dets aktive 5-

hydroxy-metabolit, og der anbefales ingen dosisjustering. Det anbefales at udvise

forsigtighed ved administration af Duloxetine ”Accord” sammen med præparater, som

hovedsageligt metaboliseres via CYP2D6 (risperidon, tricycliske antidepressiva [TCA’er]

såsom nortriptylin, amitriptylin og imipramin), specielt hvis disse præparater har et

snævert terapeutisk indeks (som f.eks. flecainid, propafenon og metoprolol).

P-piller og andre steroider: In vitro-studier viser, at duloxetin ikke inducerer CYP3A’s

nedbrydende aktivitet. Der er ikke udført specifikke in vivo interaktionsstudier.

Antikoagulanter og antitrombotiske midler: Der bør udvises forsigtighed, når duloxetin

gives sammen med orale antikoagulantia eller antitrombotiske midler på grund af en

potentiel øget risiko for blødning, der kan tilskrives en farmakodynamisk interaktion.

Endvidere er der rapporteret stigning i INR-værdier, når duloxetin blev givet til patienter,

der samtidigt blev behandlet med warfarin. Hos raske forsøgspersoner i et klinisk

farmakologisk studie resulterede co-administration af duloxetin med warfarin ved steady

state dog ikke i en klinisk signifikant ændring i INR fra baseline eller i farmakokinetikken

af R- eller S-warfarin.

Andre lægemidlers virkning på duloxetin

Antacida og H2-antagonister: Samtidig administration af duloxetin med aluminium- og

magnesiumholdige antacida eller med famotidin har ingen signifikant virkning på

absorptionshastigheden eller absorptionsfraktionen af duloxetin efter en oral dosis på 40

CYP1A2-induktorer: Befolkningsfarmakokinetiske analyser har vist, at rygere har næsten

50 % lavere plasmakoncentration af duloxetin sammenlignet med ikke-rygere.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Duloxetin påvirker ikke hanners fertilitet, og påvirkning af hunners fertilitet er kun set ved

doser, som forårsagede maternel toksicitet.

Graviditet

Data for anvendelse af duloxetin til gravide er utilstrækkelige. Dyrestudier har vist

54678_spc.docx

Side 8 af 20

reproduktionstoksicitet ved systemisk indgift af duloxetin i doser (AUC) mindre end den

maksimale kliniske dosis (se pkt. 5.3).

Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan øge risikoen for persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

(PPHN). Skønt der ikke foreligger studier, som har undersøgt sammenhængen mellem

PPHN og behandling med SNRI, kan risikoen herfor ikke udelukkes, når man tager

duloxetins lignende virkningsmekanisme i betragtning (hæmning af serotonin-

genoptagelse).

Som for andre serotonerge lægemidler kan seponeringssymptomer forekomme hos det

nyfødte barn, hvis moderen har indtaget duloxetin i den sidste del af graviditeten.

Seponeringssymptomer set i forbindelse med duloxetin kan omfatte hypotoni, tremor,

spjætteri, spisebesvær, åndedrætsbesvær og krampeanfald. De fleste tilfælde optrådte ved

fødslen eller inden for få dage efter fødslen.

Duloxetine ”Accord” bør kun bruges under graviditeten, hvis de potentielle

behandlingsfordele opvejer de potentielle risici for fosteret. Kvinder, der bliver gravide

eller har planer om at blive gravide under behandlingen, bør gøre deres læge opmærksom

på dette.

Amning

Der udskilles meget lidt duloxetin i mælken hos ammende kvinder. Dette er baseret på et

studie med 6 mælkeproducerende patienter, der ikke ammede deres børn. Den anslåede

dosis i mg/kg, som et spædbarn ville modtage, er omkring 0,14 % af moderens dosis (se

pkt. 5.2). Eftersom sikkerheden af duloxetin hos spædbørn ikke er kendt, frarådes

behandling med Duloxetine ”Accord” i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Duloxetine ”Accord” kan være forbundet med sedation og svimmelhed.

Patienter bør informeres om, at hvis de oplever sedation eller svimmelhed, bør de undgå

potentielt farlige aktiviteter såsom bilkørsel og betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

a. Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige rapporterede bivirkninger hos patienter i behandling med Duloxetine

”Accord” var kvalme, hovedpine, mundtørhed, søvnighed og svimmelhed. Imidlertid var

størstedelen af de hyppigst forekommende bivirkninger milde til moderate, de indtrådte

typisk i starten af behandlingen, og de fleste bivirkninger aftog ved fortsat behandling.

b. Resumé af bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser observerede bivirkninger fra spontane rapporter samt fra placebo-

kontrollerede kliniske studier.

54678_spc.docx

Side 9 af 20

Tabel 1: Bivirkninger

Frekvensestimat: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og parasitære sygdomme

Laryngitis

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Overfølsomhed

Det endokrine system

Hypothyroidism

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Hyperglykæmi (især

rapporteret hos diabetikere)

Dehydrering

Hyponatriæmi

SIADH

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nedsat libido

Angst

Abnorm orgasme

Abnorme drømme

Selvmordstanker

Søvnforstyrrelser

Bruxismus

Desorientering

Apati

Selvmordsrelateret

adfærd

Mani

Hallucinationer

Aggression og

vrede

Nervesystemet

Hovedpine

Somnolens

Svimmelhed

Latargi

Tremor

Paræstesi

Myoklonus

Akatisi

Nervøsitet

Opmærksomhedsforstyrrelse

Smagsforstyrrelser

Dyskinesi

Uro i benene

Dårlig søvnkvalitet

Serotoninsyndrom

Kramper

Psykomotorisk uro

Ekstrapyramidale

symptomer

Øjne

Sløret syn

Mydriasis

Nedsat syn

Glaukom

Øre og labyrint

Tinnitus

Vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Supra-ventrikulær arytmi,

hovedsagelig atrieflimren

Vaskulære sygdomme

Blodtryksstigning

Rødmen

Synkope

Hypertension

Ortostatisk hypotension

Perifer kuldefornemmelse

Hypertensiv krise

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben

Sammensnøret hals

54678_spc.docx

Side 10 af 20

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Mundtørhed

Obstipation, diarré

Abdominale smerter

Opkastning

Dyspepsi

Flatulens

Gastrointestinal blødning

Gastroenteritis

Opstød

Gastritis

Dysfagi

Stomatitis

Hæmatokezi

Dårlig ånde

Mikroskopisk kolit

Lever og galdeveje

Hepatitis

Forhøjede leverenzymer

(ALT, ASAT, alkalisk

fosfatase)

Akut leverskade

Leversvigt

Gulsot

Hud og subkutane væv

Øget perspiration

Hududslæt

Nattesved, urticaria

Kontaktdermatitis

Koldsved

Lysfølsomhedsreaktioner

Øget tendens til blå mærker

Stevens-Johnsons

syndrom

Angio-neurotisk

ødem

Kutan

vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskuloskeletale

smerter

Muskelkramper

Muskelstivhed

Muskeltrækninger

Trismus

Nyrer og urinveje

Dysuri

Pollakisuri

Urinretention

Besværet vandladning

Natlig vandladning

Polyuri

Nedsat urinmængde

Abnorm urinlugt

Det reproduktive system og mammae

Erektil dysfunktion

Ejakulationsforstyrrelser

Forsinket ejakulation

Gynækologisk blødning

Menstruationsforstyrrelser

Seksuel dysfunktion

Smerter i testiklerne

Menopausale

symptomer

Galaktorré

Hyperprolaktinæmi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Fald

Træthed

Brystsmerter

Generel unormal følelse

Føle sig kold

Tørst

Kuldegysninger

Utilpashed

Føle sig varm

Gangforstyrrelser

Undersøgelser

Vægttab

Vægtstigning

Forhøjet kreatin-fosfokinase

i blodet

Forhøjet kalium i blodet

Forhøjet kolesterol

i blodet

Der er også rapporteret tilfælde af kramper og tinnitus efter behandlingsophør.

Sager med ortostatisk hypotension og synkope er blevet rapporteret - særligt i

behandlingsopstarten

Se pkt. 4.4.

Sager med aggression og vrede er blevet rapporteret, især tidligt i behandlingen eller efter

behandlingsophør.

Sager med selvmordsforestillinger og -adfærd er blevet rapporteret under duloxetin-behandling

54678_spc.docx

Side 11 af 20

eller tidligt efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Estimeret hyppighed af bivirkninger rapporteret efter markedsføring; ikke set i placebo-

kontrollerede kliniske studier.

Ikke statistisk signifikant forskellig fra placebo.

Fald var hyppigst hos ældre (≥65 år).

Estimeret hyppighed baseret på alle data fra kliniske forsøg.

c. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Seponering af duloxetin (særlig ved pludseligt ophør) medfører normalt seponerings-

symptomer. De almindeligste bivirkninger er svimmelhed, sensoriske forstyrrelser

(inklusive paræstesier og følelsen af elektriske stød, især i hovedet), søvnforstyrrelser

(inklusive søvnløshed og intense drømme), træthed, søvnighed, agitation eller angst,

kvalme og/eller opkastning, rysten, hovedpine, myalgi, irritabilitet, diarré, hyperhidrosis og

vertigo.

Generelt for SSRIér og SNRI'er er disse symptomer lette til moderate og selvbegrænsende,

selvom de hos nogle patienter kan være svære og/eller vedvare i længere tid. Det anbefales

derfor at nedtrappe behandlingen gradvist, når behandling med duloxetin ikke længere er

nødvendigt (se pkt. 4.2 og 4.4).

I de 3 kliniske 12-ugers akutfase duloxetinstudier med patienter med diabetisk neuropatisk

smerte blev der observeret en lille men statistisk signifikant stigning i fastende blodglucose

hos duloxetinbehandlede patienter. HbA1c var stabilt hos både duloxetinbehandlede og

placebo-behandlede patienter. Ekstensionsfasen af disse studier varede op til 52 uger. I

denne periode var der stigninger i HbA1C både i duloxetin- og standardbehandlings-

grupperne, den gennemsnitlige stigning var 0,3 % større i gruppen behandlet med

duloxetin. Der var også en lille stigning i fastende blodglucose og i total kolesterol hos

duloxetinbehandlede patienter i modsætning til gruppen, der modtog standardbehandling.

De hjertefrekvenskorrigerede QT-intervaller hos duloxetinbehandlede patienter adskilte sig

ikke fra dem, der blev observeret i placebogruppen. Der blev ikke observeret nogen klinisk

signifikante forskelle på QT, PR, QRS eller QTcB målinger mellem duloxetinbehandlede

og placebobehandlede patienter.

d. Pædiatrisk population

I alt blev 509 pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år med moderat til svær depression og

241 patienter i alderen 7 til 17 år med generaliseret angst behandlet med duloxetin i

kliniske studier. Generelt lignede bivirkningsprofilen for duloxetin hos børn og unge

bivirkningsprofilen hos voksne.

I alt 467 pædiatriske patienter, som i starten blev randomiseret til behandling med

duloxetin i kliniske studier, havde efter 10 uger et gennemsnitligt vægttab på 0,1 kg

sammenlignet med en gennemsnitlig vægtstigning på 0,9 kg hos 353 placebobehandlede

patienter. I løbet af en efterfølgende 4- 6 måneders forlængelsesperiode tenderede disse

patienter i gennemsnit til at genvinde deres forventede baseline vægtpercentil baseret på

populationsdata fra kønsmatchede jævnaldrende.

I studier af op til 9 måneders varighed sås et overordnet gennemsnitligt fald på 1 % i

højde-depercentilen (et fald på 2 % hos børn [7-11 år] og en stigning på 0,3 % hos unge

[12-17 år]) hos pædiatriske patienter behandlet med duloxetin (se pkt. 4.4).

54678_spc.docx

Side 12 af 20

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk.

4.9

Overdosering

Der er rapporteret tilfælde af overdosering af duloxetin, alene eller i kombination med

andre lægemidler, i doser på 5.400 mg. Der forekom også nogle dødsfald, primært med

blandede overdoseringer, men også tilfælde med duloxetin alene i doser på omkring 1.000

mg. Tegn og symptomer på overdosering (duloxetin alene eller sammen med andre

lægemidler) omfatter: Døsighed, koma, serotoninsyndrom, krampeanfald, opkastning og

takykardi.

Der kendes ingen antidot mod duloxetin, men i tilfælde af serotoninsyndrom kan specifik

behandling (såsom for cyproheptadin og/eller temperaturkontrol) overvejes. Der skal

skabes frie luftveje. Det anbefales at monitorere hjertefunktionen og andre vitale

funktioner samt at etablere passende symptomatiske og understøttende behandling.

Ventrikelskylning kan være indiceret, hvis den foretages kort efter indtagelse eller hos

patienter med symptomer. Aktivt kul kan være nyttigt til begrænsning af absorptionen.

Duloxetin har stort fordelingsvolumen, og forceret diurese, hæmoperfusion og

udskiftningstransfusion har sandsynligvis ingen gavnlig virkning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N06AX21. Andre antidepressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Duloxetin er en kombineret serotonin-(5-HT) og noradrenalin (NA)-

genoptagelseshæmmer. Det hæmmer svagt dopamingenoptagelsen uden nogen signifikant

affinitet til histaminerge, dopaminerge, kolinerge og adrenerge receptorer. Afhængig af

dosis forøger duloxetin ekstracellulære serotonin- og noradrenalinniveauer i forskellige

dele af hjernen hos dyr.

Farmakodynamisk virkning

Duloxetin normaliserede smertetærsklen i flere prækliniske modeller af neuropatisk og

inflammatorisk smerte og svækkede smerteoplevelsen i en model af vedvarende smerte.

Den smertehæmmende virkning af duloxetin menes at være et resultat af en potensering af

54678_spc.docx

Side 13 af 20

descenderende smertehæmmende baner i centralnervesystemet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Major depression (moderat til svær depression): I et klinisk forsøgsprogram med 3.158

patienter (svarende til 1.285 patientår) blev Duloxetine ”Accord” undersøgt mod DSM-IV

kriterierne for moderate til svære depressioner. Virkningen af Duloxetine ”Accord” er vist

med den anbefalede faste dosis på 60 mg én gang daglig i tre ud af tre randomiserede

dobbeltblinde, placebo-kontrollerede akutstudier med voksne ambulante patienter med

moderate til svære depressioner. Som helhed er der vist virkning af Duloxetine ”Accord”

ved daglige faste doser mellem 60 mg og 120 mg i fem ud af syv randomiserede

dobbeltblinde, placebokontrollerede akutstudier med voksne ambulante patienter med

moderate til svære depressioner.

Duloxetine ”Accord” viste sig signifikant bedre end placebo målt som forbedring i total

score på Hamilton 17-punkts skalaen (HAM-D) (inklusiv både de følelsesmæssige og

somatiske symptomer ved depression). Data for virkning og bedring viste sig også

statistisk signifikant bedre for Duloxetine ”Accord” sammenlignet med placebo. Kun en

lille del af de inkluderede patienter i de vigtigste kliniske studier led af svære depressioner

(basislinie HAM-D>25).

I et studie med forebyggelse af tilbagefald, blev patienter, der responderede på 12-ugers

akut behandling med open-label Duloxetine ”Accord” 60 mg én gang daglig, randomiseret

til enten Duloxetine ”Accord” 60 mg én gang daglig eller placebo i yderligere 6 måneder.

Duloxetine ”Accord” 60 mg én gang daglig viste sig statistisk signifikant bedre end

placebo (p=0,004) på den primære parameter, som var forebyggelsen af depressive

tilbagefald, målt som tiden indtil tilbagefald. Hyppigheden af tilbagefald i den 6-måneders

dobbeltblinde follow-up-periode var henholdsvis 17 % for duloxetin og 29 % for placebo.

I løbet af 52 ugers placebo-kontrolleret dobbeltblind behandling havde duloxetin-

behandlede patienter med tilbagevendende moderat til svær depression, en signifikant

længere symptomfri periode (p < 0,001) sammenlignet med placebo-randomiserede

patienter. Alle patienter havde tidligere responderet på duloxetin i en open-label duloxetin-

behandlingsperiode (28 til 34 uger) med en dosis på 60 til 120 mg/dag. I løbet af den 52

ugers placebokontrollerede dobbeltblinde behandlingsperiode oplevede 14,4 % af de

duloxetin-behandlede patienter og 33,1 % af de placebo-behandlede patienter en

tilbagevenden af deres depressive symptomer (p<0,001).

I et studie med ældre depressive patienter (65 år), som viste en statistisk signifikant forskel

i reduktionen i HAMD17-scoren for duloxetin-behandlede patienter sammenlignet med

placebo, blev virkningen af Duloxetine ”Accord” 60 mg en gang daglig særligt undersøgt.

Den del af de ældre patienter, som kunne tåle behandlingen med Duloxetine ”Accord” 60

mg en gang daglig var sammenlignelig med den, der blev set hos yngre voksne. Idet data

for ældre patienter udsat for den maksimale dosis (120 mg daglig) er begrænset anbefales

det derfor at der udvises forsigtighed, når denne befolkningsgruppe behandles.

Generaliseret angst: Duloxetine ”Accord” viste statistisk signifikant fordel i forhold til

placebo i fem ud af fem studier inklusive fire randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede akutstudier og et studie af forebyggelse af tilbagefald hos voksne

patienter med generaliseret angst.

Duloxetine ”Accord” viste statistisk signifikant fordel i forhold til placebo målt som

54678_spc.docx

Side 14 af 20

forbedring i Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) totalscore og på Sheehan Disability Scale

(SDS) som score for total funktionel hæmning. Graden af respons og bedring var også

højere med Duloxetine ”Accord” sammenlignet med placebo. Duloxetine ”Accord” viste

sammenlignelige resultater for virkningen af venlafaxin udtrykt i forbedringen i HAM-A

totalscore.

I et studie med forebyggelse af tilbagefald blev de patienter, som responderede på 6

måneders akut behandling med open-label Duloxetine ”Accord”, randomiseret til enten

Duloxetine ”Accord” eller placebo i yderligere 6 måneder. Duloxetine ”Accord” 60 mg til

120 mg én gang daglig viste statistisk signifikant fordel sammenlignet med placebo

(p<0,0001) ved forebyggelse af tilbagefald målt som tiden indtil tilbagefald. Incidensen af

tilbagefald under den 6-måneders dobbeltblinde follow-up periode var 14 % for Duloxetine

”Accord” og 42 % for placebo.

Virkningen af Duloxetine ”Accord” 30-120 mg (fleksibel dosering) én gang daglig hos

ældre patienter (>65 år) med generaliseret angst blev evalueret i et studie, som viste

statistisk signifikant forbedring i HAM-A totalscoren hos duloxetinbehandlede patienter

sammenlignet med placebobehandlede patienter. Virkningen og sikkerheden af Duloxetine

”Accord” 30-120 mg en gang daglig hos ældre patienter med generaliseret angst svarede til

virkningen og sikkerheden observeret i studier med yngre voksne patienter. Der er dog

begrænsede data vedrørende den maksimale dosis (120 mg daglig) hos ældre patienter,

hvorfor det anbefales, at udvise forsigtighed, når denne dosis bruges hos den ældre

population.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter: Virkningen af Duloxetine ”Accord” som en

behandling af diabetiske neuropatiske smerter blev etableret i 2 randomiserede 12-ugers,

dobbeltblinde, placebokontrollerede studier med fast dosis hos voksne (22 til 88 år), som

havde haft diabetiske neuropatiske smerter i mindst 6 måneder. Patienter, som levede op til

diagnosekriterierne for moderat til svær depression, blev ekskluderet fra disse studier. Det

primære endepunkt var den ugentlige middelværdi af 24-timers gennemsnitlig smerte, som

blev noteret hver dag af patienterne i dagbog målt på en 11-punkts Likert-skala.

I begge studier viste Duloxetine ”Accord” 60 mg én gang daglig og 60 mg to gange daglig,

en signifikant smertereduktion sammenlignet med placebo. Hos nogle patienter var

virkningen tydelig i den første uge af behandlingen. Forskellen i den gennemsnitlige

forbedring mellem de to aktive behandlingsarme var ikke signifikant. Der blev observeret

mindst 30 % smertereduktion hos ca. 65 % duloxetin-behandlede patienter mod 40 %

placebobehandlede. De tilsvarende tal for mindst 50 % smertereduktion var henholdsvis 50

% og 26 %. Klinisk respons (mindst 50 % smertereduktion) blev analyseret i forhold til

om, patienten havde oplevet somnolens under behandlingen. Hos patienter, som ikke havde

oplevet somnolens, blev der observeret klinisk respons hos 47 % af de duloxetin-

behandlede patienter og 27 % af de placebobehandlede patienter. Hos patienter, som havde

oplevet somnolens, blev der målt klinisk respons hos 60 % af de duloxetinbehandlede

patienter og 30 % af de placebobehandlede patienter. Det er usandsynligt, at patienter, som

ikke opnåede en smertereduktion på 30 % indenfor 60 dage, skulle kunne opnå dette

niveau af smertereduktion ved yderligere behandling.

Hos patienter, som responderede på 8-ugers akut behandling med 60 mg Duloxetine

”Accord” en gang daglig i et open-label, ukontrolleret langtidsstudie, holdt

smertereduktionen i yderligere 6 måneder. Det blev målt som ændring på det 24 timers

gennemsnitlige smerteindeks Brief Pain Inventory (BPI).

54678_spc.docx

Side 15 af 20

Pædiatrisk population

Duloxetin er ikke blevet undersøgt hos patienter under 7 år.

Der er gennemført to randomiserede, dobbeltblinde parallel-studier med 800 pædiatriske

patienter i alderen 7-17 år med moderat til svær depression (se pkt. 4.2). I disse to studier

indgik en 10 ugers akutfase med placebo og aktiv (fluoxetin) kontrol efterfulgt af en 6

måneders behandlingsfase med aktiv kontrol. Hverken duloxetin (30-120 mg) eller den

aktive kontrolarm (fluoxetin 20-40 mg) adskilte sig statistisk set fra placebo hvad angår

ændring fra baseline til endepunkt i den samlede score på Children’s Depression Rating

Scale-Revised (CDRS-R). Afbrydelse af behandlingen pga. bivirkninger skete oftere hos

duloxetin-behandlede patienter sammenlignet med fluoxetin-behandlede patienter, som

regel pga. kvalme. Selvmordsrelateret adfærd blev indberettet i løbet af den 10 uger lange

akutte behandlingsperiode (duloxetin 0/333 [0 %], fluoxetin 2/225 [0,9 %], placebo 1/220

[0,5 %]). I løbet af studiets 36 ugers varighed udviste 6 ud af 333 patienter, som initialt var

randomiseret til duloxetin, og 3 ud af 225 patienter initialt randomiseret til fluoxetin

selvmordsrelateret adfærd (eksponeringsjusteret forekomst var 0,039 hændelser pr.

patientår for duloxetin og 0,026 for fluoxetin). Derudover udviste én patient, som skiftede

fra placebo til duloxetin, selvmordsrelateret adfærd under behandlingen med duloxetin.

Der er gennemført et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie med 272

patienter i alderen 7-17 år med generaliseret angst. I studiet indgik en 10 ugers

placebokontrolleret akutfase efterfulgt af en forlænget behandlingsperiode på 18 uger. I

studiet blev der anvendt et fleksibelt dosisregime for at muliggøre en langsom

dosiseskalering fra 30 mg en gang daglig til højere doser (maksimalt 120 mg en gang

daglig). Behandling med duloxetin gav en statistisk signifikant større forbedring af

symptomerne på generaliseret angst målt med PARS (Paediatric Anxiety Rating Scale)

sværhedsscore for generaliseret angst (gennemsnitlig forskel på 2,7 point [95 % CI 1,3-4,0]

mellem duloxetin og placebo) efter 10 ugers behandling. Vedligeholdelse af virkning er

ikke blevet evalueret. Der var ikke statistisk signifikant forskel i seponeringsfrekvens på

grund af bivirkninger mellem duloxetingruppen og placebogruppen i løbet af akutfasen på

10 uger. To patienter, som skiftede fra placebo til duloxetin efter akutfasen, udviste

selvmordsrelateret adfærd under behandlingen med duloxetin i forlængelsesfasen. Der

foreligger ingen overordnet risk/benefit-konklusion for denne aldersgruppe (se også pkt.

4.2 og 4.8).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med duloxetin i alle undergrupper af den pædiatriske population med moderat til

svær depression, diabetisk neuropatisk smerte og generaliseret angst. Se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Duloxetin indgives som en enkelt enantiomer. Duloxetin metaboliseres i udstrakt grad af

oxiderende enzymer (CYP1A2 og det polymorfiske CYP2D6) efterfulgt af konjugering.

Duloxetins farmakokinetik viser stor variation mellem patienter (generelt 50-60 %), delvist

på grund af køn, alder, ryger-/ikke-rygerstatus og CYP2D6-metaboliseringsstatus.

Absorption:

Duloxetin absorberes godt efter oral indgift med C

der forekom 6 timer efter

dosisindgift. Den absolutte orale biotilgængelighed for duloxetin ligger på 32- 80 % (gns.

på 50 %). Fødeindtagelse udsætter tidspunktet for opnåelse af den maksimale

54678_spc.docx

Side 16 af 20

koncentration fra 6 til 10 timer og mindsker omfanget af absorptionen marginalt (cirka 11

%). Disse ændringer har ingen klinisk signifikans.

Fordeling:

Cirka 96 % af duloxetin er bundet til humane plasmaproteiner. Duloxetin bindes til både

albumin og alfa-1-syre-glykoprotein. Proteinbindingen påvirkes ikke af nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Biotransformation:

Duloxetin metaboliseres i udstrakt grad, og metabolitterne udskilles hovedsageligt med

urinen. Både cytochrom P450-2D6 og -1A2 katalyserer dannelsen af de to

hovedmetabolitter glukuronidkonjugat af 4-hydroxy-duloxetin og sulfatkonjugat af 5-

hydroxy-6-methoxy-duloxetin. På baggrund af in vitro-studier betragtes duloxetins

cirkulerende metabolitter som farmakologisk inaktive. Duloxetins farmakokinetiske

egenskaber er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter, som har en ringe CYP2D6

metabolisering. Begrænsede data tyder på, at duloxetins plasmaniveau hos disse patienter

er højere.

Elimination:

Halveringstiden for duloxetin ligger på 8-17 timer (gns. 12 timer). Efter en intravenøs

dosis ligger duloxetins plasma-clearance på 22-46 l/t. (gns. på 36 l/t.). Efter en oral dosis

ligger den tilsyneladende plasmaclearance for duloxetin på 33-261 l/t. (gns. 101 l/t.).

Særlige populationer

Køn: Der er fundet farmakokinetiske forskelle mellem mænd og kvinder (den

tilsyneladende plasma-clearance er omkring 50 % lavere hos kvinder). Det overlap, der er i

de kønsbaserede farmakokinetiske forskelle i clearanceområdet, retfærdiggør ikke en

anbefaling om lavere dosis til kvindelige patienter.

Alder: Der er fundet farmakokinetiske forskelle mellem yngre og ældre kvinder (65 år)

(AUC- værdien forøges med ca. 25 %, og halveringstiden er ca. 25 % længere hos ældre)

men omfanget af disse forandringer er ikke tilstrækkelige til at retfærdiggøre

dosisjusteringer. Det er en generel anbefaling, at der bør udvises forsigtighed ved

behandling af ældre (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion: Patienter med terminal nyresygdom i dialysebehandling havde et

dobbelt så højt duloxetin-C

og dobbelt så høje AUC-værdier som raske patienter.

Farmakokinetiske data på duloxetin er begrænset hos patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion: Moderat leversygdom (Child-Pugh-gruppe B) påvirkede duloxetins

farmakokinetik. Sammenlignet med raske patienter var den tilsyneladende plasmaclearance

for duloxetin 79 % lavere, den tilsyneladende terminale halveringstid var 2,3 gange

længere, og AUC var 3,7 gange højere hos patienter med moderat leversygdom. Der er

ikke foretaget studier af farmakokinetikken for duloxetin og dens metabolitter hos patienter

med let eller svært nedsat leverfunktion.

Ammende mødre: Duloxetins fordeling i kroppen blev undersøgt hos 6 ammende kvinder,

som havde født mindst 12 uger forinden. Der blev fundet duloxetin i modermælken.

Steady-state koncentrationerne i modermælk er ca. en fjerdedel af den i

plasmakoncentrationerne. Mængden af duloxetin i human mælk er ca. 7 µg/dag under en

54678_spc.docx

Side 17 af 20

dosering på 40 mg to gange daglig. Amningen påvirkede ikke duloxetins farmakokinetik.

Pædiatrisk population: Duloxetins farmakokinetik ved oral behandling med 20 til 120 mg

en gang daglig hos pædiatriske patienter i alderen 7 til 17 år med moderat til svær

depression, er karakteriseret ved brug af populationsmodelleringsanalyser baseret på data

fra tre studier. De modelforventede steady state-plasmaskoncentrationer hos pædiatriske

patienter var generelt inden for koncentrationsintervallet observeret hos voksne patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Duloxetin var ikke genotoksisk i en række standardtest og var ikke karcinogent hos rotter. I

karcinogenitetsstudiet med rotter blev der set celler med flere cellekerner i leveren uden

andre histopatologiske ændringer. Den underliggende mekanisme og den kliniske relevans

er uvis. Hunmus, som modtog duloxetin i 2 år, havde forøget incidens af hepatocellulære

adenomer og karcinomer ved den høje dosis (144 mg/kg/dag), men disse blev betragtet

som værende sekundære til den mikrosomale enzyminduktion i leveren. Relevansen af

disse data fra mus i forhold til mennesker kendes ikke. Hunrotter, som fik duloxetin (45

mg/kg/dag) før og under parring samt i den tidlige drægtighedsperiode, havde nedsat

fødeindtagelse og kropsvægt, afbrydelse af brunstcyklussen, et nedsat indeks for levende

fødsler og overlevelse af afkom samt forsinket vækst hos afkommet ved udsættelse for

systemisk påvirkning estimeret til at være højst ved den maksimale kliniske eksponering

(AUC). I et embryotoksicitetstudie foretaget på kaniner blev der observeret en højere

incidens af kardiovaskulære- og knogledeformationer ved systemiske påvirkninger under

den maksimale kliniske eksponering (AUC). I et andet studie, hvor en højere dosis af et

andet salt af duloxetin blev testet, blev der ikke observeret nogen deformationer. Duloxetin

fremkaldte adfærdsmæssige bivirkninger hos afkommet i præ-/postnatal toksicitetstudier

hos rotter ved systemiske påvirkninger under den maksimale kliniske eksponering (AUC).

Studier med rotteunger viser en forbigående påvirkning af neuroadfærd samt signifikant

nedsat kropsvægt og fødeindtagelse, induktion af leverenzymer og hepatoceullær

vakuolisering ved 45 mg/kg/dag. Duloxetins overordnede toksicitetsprofil hos rotteunger

svarede til den beskrevet hos voksne rotter. Det niveau, hvor der ikke blev observeret

virkninger, blev fastlagt til 20 mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold:

Saccharosekugler (indeholdende majsstivelse og saccharose)

Hypromellose 2910 (E464)

Crospovidon (type B)

Talcum

Saccharose

Carboxymethylcellulose ethylcellulose

Povidon

Titandioxid (E171)

Macrogol (E1521)

Polysorbat 80 (E433)

54678_spc.docx

Side 18 af 20

30 mg kapselskal:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Natriumlaurilsulfat

Indigocarmin (E132)

60 mg kapselskal:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Natriumlaurilsulfat

Indigocarmin (E132)

Gul jernoxid (E172)

30 mg spiselige blæk:

Shellak (E904)

Propylenglycol

Gul jernoxid (E172)

60 mg spiselige blæk:

Shellak (E904)

Propylenglycol

Kaliumhydroxid

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium-aluminium blister.

Pakningsstørrelser:

30 mg: blisterpakninger med 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 og 100 kapsler.

60 mg: blisterpakninger med 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

54678_spc.docx

Side 19 af 20

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30 mg: 54677

60 mg: 54678

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

54678_spc.docx

Side 20 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information