Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
DOXORUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
ATC-kode:
L01DB01
INN (International Name):
doxorubicin hydrochloride
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
30128
Autorisation dato:
1999-08-11

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doxorubicin Ebewe, 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

doxorubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Doxorubicin Ebewe

Sådan bliver du behandlet med Doxorubicin Ebewe

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Doxorubicin Ebewe tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antracykliner. Disse lægemidler omtales

også som cancerlægemidler, kemoterapi eller “kemo”. Doxorubicin Ebewe bruges til behandling af

forskellige typer af kræft.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Doxorubicin Ebewe

Du må ikke få Doxorubicin Ebewe, hvis du:

er allergisk over for doxorubicinhydrochlorid, andre antracykliner eller antracenedioner eller et af

de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

er gravid, især i de første 3 måneder af graviditeten

ammer

Du må ikke få Doxorubicin Ebewe i en blodåre, hvis du:

har dårligt fungerende knoglemarv

har alvorlige leverproblemer

har hjerteproblemer herunder alvorlige uregelmæssigheder i hjerterytmen (arytmi)

for nylig har haft en blodprop i hjertet

tidligere er blevet behandlet med høje doser af doxorubicin eller visse andre lægemidler mod

kræft, herunder epirubicin, idarubicin og daunorubicin, der tilhører samme gruppe af lægemidler

som doxorubicin (kaldet antracykliner) og lægemidler tilhørende gruppen antracenedioner.

Doxorubicin Ebewe må ikke bruges til behandling af kræft i blæren, hvis du:

har urinvejsinfektion

har blærebetændelse eller blod i urinen

har en forsnævring af urinrøret, så der ikke kan føres et kateter ind

Advarsler og forsigtighedsregler

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Doxorubicin Ebewe.

Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Doxorubicin Ebewe kan farve urinen rød. Dette er ikke farligt.

Så længe du er i behandling med Doxorubicin Ebewe, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.

Dit hjerte vil også blive undersøgt før og under hele behandlingen.

Tal med lægen, inden du får Doxorubicin Ebewe, hvis du:

tidligere er blevet behandlet med lægemidler mod kræft (antracycliner, antracenedioner,

cyclophosphamid)

tidligere har fået strålebehandling af brystkassen

tidligere har fået lægemidler mod kræft og stadig har alvorlige bivirkninger

har eller tidligere har haft hjertesygdom

er overvægtig

har (eller får) en brændende fornemmelse i kinden, der kan udvikle sig til sår i munden

har en leversygdom

er over 70 år

tager lægemidler til hjertet

er blevet behandlet med lægemidler mod brystkræft (trasuzumab) indenfor de sidste 27 uger.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får:

smerter omkring indstiksstedet

åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet, hævede ben eller ankler

problemer med hjertet

meget hurtig, meget langsom og/eller meget uregelmæssig puls

smerter eller hævelser i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop

nedsat vandladning (mindre urin)

brændende fornemmelse i munden, evt. sår, synkesmerter, smerter i maven, opkastning og diaré,

evt. blodige pga. betændelse eller sår i spiserør, mavesæk eller tarm, desuden sår eller betændelse

i skeden

træthed, bleghed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i

blodet

høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning

almen sløjhed, kvalme, opkastninger og nedsat vandladning (mindre urin). Hurtig nedbrydning af

kræftvæv kan give akut nyresvigt.

Påvirkning af hjertet kan komme 2-3 måneder eller længere efter behandlingen med Doxorubicin

Ebewe. Det kan vise sig ved åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet, meget langsom eller

hurtig, evt. uregelmæssig puls, hævede ben og ankler.

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Doxorubicin Ebewe, da du

normalt ikke vil blive vaccineret med visse typer vacciner.

Doxorubicin Ebewe er ikke egnet til behandling, hvis kræften har spredt sig ind i urinblærens væg.

Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention, så længe de får Doxorubicin Ebewe og i mindst

6 måneder efter behandlingen.

Brug af andre lægemidler sammen med Doxorubicin Ebewe

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre

lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager lægemidler:

mod kræft (paclitaxel, docetaxel, fluoruracil, cyclophosphamid, trastuzumab, sorafenib)

mod mavesår eller for meget mavesyre (cimetidin, ranitidin)

mod betændelse (infektion) f.eks. tuberkulose (rifampicin)

efter transplantation (ciclosporin)

for hjertet eller blodtrykket (calciumantagonister f.eks. verapamil)

mod epilepsi (barbiturater, phenytoin)

samt naturlægemidler der indeholder perikon.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke få Doxorubicin Ebewe i de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen.

Du vil normalt ikke blive behandlet med Doxorubicin Ebewe i de sidste 6 måneder af graviditeten.

Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Du skal undgå at blive gravid. Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under

behandlingen og i mindst 6 måneder efter behandlingen.

Kontakt straks lægen, hvis du er gravid, mens du får Doxorubicin Ebewe.

Amning

Du må ikke amme, hvis du får Doxorubicin Ebewe, da det kan skade barnet. Tal med lægen.

Fertilitet

Kvinder

: Under behandlingen med Doxorubicin Ebewe kan din ægløsning og menstruation ophøre.

Almindeligvis vender ægløsning og menstruation tilbage efter behandlingen. Du kan komme i tidlig

overgangsalder.

Mænd

: Doxorubicin Ebewe kan påvirke sædkvaliteten, så der enten er få eller ingen sædceller.

Sædkvaliteten kan normalisere sig adskillige år efter endt behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doxorubicin Ebewe kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner i mindre eller moderat grad.

Doxorubicin Ebewe indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 3,54 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. ml.

Hætteglas:

Med 5 ml indeholder 17,7 mg natrium.

Med 10 ml indeholder 35,4 mg natrium.

Med 25 ml indeholder 88,5 mg natrium.

Med 100 ml indeholder 354 mg natrium.

Dette svarer til 0,89% for 5 ml, 1,77% for 10 ml, 4,43% for 25 ml og 17,7% for 100 ml af den

anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan bliver du behandlet med Doxorubicin Ebewe

Indgivelsesmåde

Doxorubicin Ebewe må kun gives under tilsyn af en læge, der har erfaring med kræftbehandling.

Du vil få indsprøjtet Doxorubicin Ebewe i en blodåre. Det vil normalt være en læge eller

sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. Indsprøjtningen tager mellem 3 og 10 minutter.

Doxorubicin Ebewe anvendes til blæreskylning ved behandling eller forebyggelse af kræft i blæren,

efter operation. Du må ikke indtage væske de sidste 12 timer før skylningen. Når blæren skal skylles,

føres et kateter gennem urinrøret og ind i blæren. Doxorubicin Ebewe skal være i blæren i 1-2 timer.

Du skal jævnligt ændre stilling, så opløsningen af Doxorubicin Ebewe kan komme i kontakt med hele

slimhinden i blæren. Behandlingen afsluttes med tømning af blæren.

Dosering

Din læge vil beslutte, hvilken dosis du skal have. Dosis er afhængig af din sygdom.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Hvis du har fået for meget Doxorubicin Ebewe

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Doxorubicin Ebewe.

Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under afsnit 4,

men i sværere grad f.eks.

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Brændende fornemmelse i munden, evt. sår, synkesmerter, smerter i maven, opkastning og diaré,

evt. blodige, pga. betændelse eller sår i spiserør, mavesæk eller tarm, desuden sår eller betændelse

i skeden.

Åndenød, hoste, hurtig puls, trykken i brystet, hævede ben pga. problemer med hjertet.

Ved mistanke om overdosering vil du blive indlagt på hospitalet.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ikke mener, at du har fået Doxorucicin Ebewe som

aftalt.

Hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Doxorubicin Ebewe

Din læge vil afgøre, hvor længe behandlingen med Doxorubicin Ebewe skal vare. Hvis behandlingen

stoppes før det planlagte tidspunkt, kan det nedsætte virkningen af behandlingen. Drøft det med din

læge, hvis du ønsker at stoppe behandlingen.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis du får alvorlige bivirkninger efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede

Blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

Almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.

Nedsættelse af hjertets funktion, der opdages ved de regelmæssige undersøgelser af dit hjerte.

Vedvarende alvorligt dårligt hjerte (åndenød, væskeansamlinger, forstørret lever, væske i

bughulen, trykken for brystet, ekstra hjerteslag).

Rødme, hævelse og smerter, evt. vævsdød på indgiftsstedet pga. udsivning af Doxorubicin Ebewe

i vævet.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Akut leukæmi. Kan komme flere år efter behandlingen. Kan vise sig ved udtalt træthed, tendens til

blødning og infektion.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse.

Blødning i mavetarm-kanalen med sort eller blodig afføring eller blodige opkastninger.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Betændelse i øjets hornhinde, der viser sig som smerter i øjet, lysfølsomhed og sløret eller nedsat

syn.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt.

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Besvimelse pga. shock.

Kvalme, opkastninger, evt. blodige, irritation, smerter eller ubehag fra den øvre del af maven pga.

sår i mavesækken.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Betændelse i hjertemusklen eller hjertesækken med feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og

hævede ben.

Alvorlig leverskade ved samtidig strålebehandling, der kan vise sig ved sløjhed, kvalme og

gulsot. Den kan udvikle sig til skrumpelever.

Blod i urinen, smerter over skambenet, smerter ved vandladning pga. blodig blærebetændelse.

Børns vækst kan blive nedsat og der kan komme andre problemer med den normale

kropsudvikling. f.eks. pubertetsudvikling.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede

Almindelig sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Blodmangel med bleghed, træthed og svimmelhed.

Hånd- og fodsygdom, prikkende fornemmelse i hænder og fødder, udvikler sig til smerter og

opsvulmen i løbet af nogle dage.

Infektion (betændelse).

Udslæt, lokal irritation i væv og på hud.

Kvalme, opkastning og diaré.

Hårtab.

Appetitløshed.

Hævelse og smerter i arme og ben pga. årebetændelse.

Brændende fornemmelse i munden, evt. sår, synkesmerter, smerter i maven, opkastning og diaré,

evt. blodige, pga. betændelse eller sår i spiserør, mavesæk eller tarm, desuden sår eller betændelse

i skeden.

Hedeture.

Feber, kraftesløshed.

Kulderystelser.

Udeblivelse af menstruation.

Nedsættelse af sædens kvalitet med få eller ingen sædceller.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls og bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig puls og bliver utilpas eller besvimer,

skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Kløe.

Forandringer i huden, hvor du tidligere har fået strålebehandling.

Blødning.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.

Smerter i maven.

Nældefeber.

Farvning af hud og negle.

Overfølsomhed for strålebehandling.

I forbindelse med brug af Doxorubicin Ebewe direkte i urinblæren:

Blod i urinen. Kontakt lægen.

Irritation i blæren og urinrøret.

Vandladningsbesvær.

Stor vandladning.

Disse bivirkninger er normalt af kort varighed.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Væskemangel og udtørring. Tørst, almen svaghed, hurtig puls, svimmelhed, besvimelse. Udtalt

væskemangel er en alvorlig bivirkning. Kontakt læge.

Urinen kan blive rød i 1-2 dage efter behandlingen.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Rødmen i ansigtet (ved for hurtig indsprøjtning).

Neglene løsner sig ved neglelejet.

Øget tåreflåd.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Farvning af mundslimhinden.

Hudrødme på hænder og fødder.

Utilpashed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Blødning.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Hudforandringer.

Øget følsomhed af huden for lys.

Vægtstigning.

Doxorubicin Ebewe kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver (øget mængde af stoffet urinsyre i

blodet, levertal) og forandringer i hjertekurven (EKG).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår

herunder.

Lægemidelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Opbevares i den ydre karton.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doxorubicin Ebewe indeholder:

Aktivt stof: Doxorubicinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Brunt hætteglas med grå teflonovertrukket chlorbutyl gummiprop og

aluminiumskapsel, pakket i karton.

1 x 5 ml hætteglas:

10 mg doxorubicinhydrochlorid

1 x 10 ml hætteglas:

20 mg doxorubicinhydrochlorid

1 x 25 ml hætteglas:

50 mg doxorubicinhydrochlorid

1 x 100 ml hætteglas: 200 mg doxorubicinhydrochlorid.

5 x 5 ml hætteglas:

5 x 10 mg doxorubicinhydrochlorid

5 x10 ml hætteglas:

5 x 20 mg doxorubicinhydrochlorid

10 x 5 ml hætteglas:

10 x 10 mg doxorubicinhydrochlorid

10 x 10 ml hætteglas: 10 x 20 mg doxorubicinhydrochlorid

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondeestrasse 11

4866 Unterach

Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Uforligeligheder

Doxorubicin Ebewe er uforligelig med heparing og alkaliske opløsninger. Generelt bør Doxorubicin

Ebewe ikke blandes med andre opløsninger.

Håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Som alle andre cytostatika skal Doxorubicin Ebewe håndteres med særlig omhu. Håndtering af

cystostatika bør kun udføres af særligt uddannet personale.

Handsker, ansigtsmaske og beskyttelsestøj bør bæres. Om muligt skal Doxorubicin Ebewe

håndteres under beskyttelseshætte. Kontakt med hud og/eller slimhinder skal undgås.

Hospitalspersonale, der er gravide, bør ikke håndtere Doxorubicin Ebewe.

Doxorubicin Ebewe kontaminerede objekter er cytotoksisk affald og skal håndteres i henhold til

regelsæt for dette. Destruktion af lægemidlet samt kontaminerede objekter skal ske ved 700 °C.

Kommer injektionsvæsken i kontakt med hud hhv. slimhinder: Vask grundigt med vand og sæbe

eller natriumcarbonatopløsning. Kommer injektionsvæske i øjnene, skal de skylles med

natriumchloridopløsning. Søg læge.

Spild af Doxorubicin Ebewe skal behandles med en opløsning af natriumhypochlorit – svarende til

1% frit tilgængeligt chlorid – skal helst ligge i blød natten over og skylles derefter med vand.

Alt rengøringsmateriale skal destrueres som tidligere nævnt.

Kun til éngangsbrug.

Anvend kun frisk tilberedte opløsninger (ikke ældre end 24 timer).

I forbindelse med enhver form for håndtering skal opmærksomheden henledes på mikrobiel

kontaminering.

23. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Doxorubicin ”Ebewe”, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

20049

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Doxorubicin ”Ebewe”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Doxorubicinhydrochlorid 2 mg/ml

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Natrium: Doxorubicin Ebewe indeholder 0,15 mmol (3,54 mg) natrium per ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Visse maligne lidelser.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel, intravenøs og intravesikal administration.

Intravenøs administration

Doxorubicin ”Ebewe”bør indgives via en slange til en fritløbende intravenøs infusion af

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseopløsning. For at minimere risikoen for tromboser

eller ekstravasation er den normale infusionstid mellem 3-10 minutter. Direkte injektion

anbefales ikke på grund af risiko for ekstravasation, som kan forekomme selv om en

passende blodmængde aspireres (se pkt. 4.4).

Det er vigtigt at kontrollere, at der er frit gennemløb i droppet, mens doxorubicin injiceres.

Kanylen placeres i en vene i underarmen. Undgå at placere droppet i håndryggen, nær led,

sener eller kar- og nervebaner, da skader på grund af ekstravasal tilførsel af cytostatika som

regel er vanskeligere at behandle her. For at sikre muligheden for igennem længere tid at

dk_hum_30128_spc.doc

Side 1 af 16

give intravenøs cytostatikabehandling, kan der anlægges en permanent adgang, inden

behandlingen påbegyndes.

Initialdosis

Voksne:

Som monoterapi anbefales en initialdosis af doxorubicin på 60-90 mg/m

legemsoverflade

pr. cyklus. Den totale initialdosis pr. cyklus kan gives som engangsdosis eller fordeles over

3 på hinanden følgende dage, eller den kan gives på dag 1 og dag 8. Hver

behandlingscyklus kan gentages hver 3.-4. uge, under forudsætning af at patienten kommer

sig på normal vis over den lægemiddelinducerede toksicitet (især knoglemarvsdepression

og stomatit). Administration af doxorubicindoser på 10-20 mg/m

legemsoverflade pr. uge

er også effektivt. Ved kombinationsbehandling med doxorubicin og andre cytostatika med

potentielt overlappende toksicitet anbefales 30-60 mg/m

legemsoverflade pr. cyklus.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

Følgende dosisreduktion anbefales til patienter med nedsat leverfunktion:

Serumbilirubin

Anbefalet dosis

20-50 mol/l

> 50 μmol/l

50 % af normal initialdosis

25 % af normal initialdosis

Doxorubicin bør ikke gives til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Andre særlige patientgrupper

Lavere initialdosis eller længere cyklusintervaller bør overvejes hos patienter, som tidligere

har været behandlet med meget høje doser, hos børn, ældre patienter, overvægtige patienter

eller patienter med neoplastisk knoglemarvsinfiltration (se pkt. 4.4).

Intravesikal administration

Doxorubicin kan administreres intravesikalt ved behandling af overfladisk blæretumor

eller gives som profylakse for at forhindre tilbagefald efter transuretral resektion.

Intravesikal administration er ikke egnet til behandling af invasive tumorer, som har

penetreret blærens muskellag. Det anbefales at anvende instillation af 30-50 mg i 25-50 ml

fysiologisk saltvand. I tilfælde af lokal toksicitet (kemisk cystit) anbefales instillation i 50-

100 ml fysiologisk saltvand. Instillation kan gentages med ugentlige eller månedlige

intervaller (se pkt. 4.4).

Instillationsteknik

Via urethra indføres et kateter i blæren. Opløsningen skal forblive i blæren i 1-2 timer, og

patienten skal jævnligt ændre stilling, for at opløsningen kan være i kontakt med hele

blærens slimhinde. Patienten skal undgå væskeindtagelse 12 timer inden instillationen for

at undgå fortynding med urin. Behandlingen afsluttes med blæretømning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre antracykliner, antracenedioner eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Doxorubicin er kontraindiceret ved 1. trimester graviditet og amning.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 2 af 16

Kontraindikationer ved intravenøs administration

vedvarende myelosuppression.

svært nedsat leverfunktion.

svær hjerteinsufficiens.

nylig myokardieinfarkt.

alvorlige arytmier.

tidligere behandling med maksimale kumulative doser af doxorubicin, daunorubicin,

epirubicin, idarubicin og/eller andre antracycliner og antracenedioner (se pkt. 4.4).

Kontraindikationer ved intravesikal administration

urinvejsinfektion.

blæreinflammation.

hæmaturi.

urethral stenose som ikke kan kateteriseres.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til

maligne lidelser og deres behandling.

Doxorubicin skal anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere har været i

behandling med antracyclinderivater, samt til patienter, som har modtaget mediastinal

bestråling.

Patienterne skal være kommet sig helt over akutte toksiske symptomer efter tidligere

cytostatikabehandling (f.eks. stomatit, neutropeni, trombocytopeni og almene infektioner),

før behandling med doxorubicin påbegyndes.

Systemisk clearance af doxorubicin er nedsat hos overvægtige patienter (dvs. >130 % ideel

legemsvægt) (se pkt. 4.2).

Hjertefunktion

Kardiel toksicitet er en risiko ved antracyclin-behandling. Dette kan manifestere sig som

tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (akutte) hændelser

Tidlig kardiel toksicitet forårsaget af doxorubicin består hovedsagligt af sinustakykardi og/

eller EKG-ændringer, såsom ikke-specifik ST-T ændring. Der er også rapporteret

takyarytmi, herunder præmatur ventrikulær kontraktion og ventrikulær takykardi,

bradykardi og atrioventrikulært blok og grenblok.

Disse hændelser forudsiger sædvanligvis ikke efterfølgende udvikling af forsinket kardiel

toksicitet, de er sjældent af klinisk betydning og giver generelt ikke anledning til

afbrydelse af behandlingen med doxorubicin.

Sene (forsinkede) hændelser

Forsinket kardiel toksicitet udvikles sædvanligvis sent i behandlingsforløbet med

doxorubicin eller inden for 2-3 måneder efter afslutning af behandlingen. Der er også

rapporteret senere hændelser adskillige måneder eller år efter afsluttet behandling.

Forsinket kardiomyopati manifesterer sig ved nedsat venstre ventrikel uddrivningsfraktion

(LVEF) og/eller tegn og symptomer på kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (CHF),

såsom dyspnø, lungeødem, perifert ødem, kardiomegali og hepatomegali, oliguri, ascites,

dk_hum_30128_spc.doc

Side 3 af 16

pleuraekssudat og galoprytme. Subakutte hændelser som pericardit/myocardit er også

blevet rapporteret.

Livstruende kronisk venstresidig hjerteinsufficiens er den mest alvorlige form for

antracyclin induceret kardiomyopati og repræsenterer den kumulative dosisbegrænsende

toksicitet for lægemidlet.

Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under hele

behandlingen med doxorubicin. Risiko for udvikling af kronisk venstresidig

hjerteinsufficiens kan nedsættes ved regelmæssig monitorering af venstre ventrikels

uddrivningsfraktion under behandlingsforløbet. Ved det første tegn på nedsat

hjertefunktion skal behandlingen omgående afbrydes.

De mest specifikke metoder til gentagen vurdering af hjertefunktionen (evaluering af

LVEF) omfatter angiokardioscintigrafi (MUGA) eller ekkokardiografi. Det anbefales at

vurdere hjertefunktionen ved hjælp af EKG og enten MUGA eller ekkokardiografi inden

behandlingen påbegyndes, især hos patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet.

Gentagne MUGA elle ekkokardiografiske bestemmelser af LVEF bør udføres især ved

behandling med høje, kumulative antracyclin doser. Samme teknik til vurdering af LVEF

bør anvendes under hele opfølgningen.

Risikoen for udvikling af kronisk venstresidig hjerteinsufficiens, anslås til 1-2 % ved en

kumulativ dosis på 300 mg/m

. Risikoen stiger langsomt til den totale kumulative dosis på

450-550 mg/m

. Derefter øges risikoen for udvikling af kronisk venstresidig hjerte-

insufficiens kraftigt, og det anbefales ikke at overskride maksimal kumulativ dosis på

550 mg/m

Risikofaktorer for kardiotoksicitet omfatter aktiv eller latent kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig mediastinal og perikardial strålebehandling, ældre (>70 år),

tidligere behandling med andre antracycliner eller antracenedioner, og samtidig brug af

lægemidler med hæmmende virkning på hjertekontraktiliteten eller kardiotoksiske

lægemidler (f.eks. trastuzumab). Antracycliner herunder doxorubicin bør ikke

administreres i kombination med andre kardiotoksiske lægemidler, medmindre patientens

hjertefunktion monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.5). Patienter, som bliver behandlet med

antracycliner efter afsluttet behandling med andre kardiotoksiske lægemidler, især dem

med lang halveringstid, kan også have forøget risiko for udvikling af kardiotoksicitet. Den

rapporterede halveringstid for trastuzumab er 28-38 dage, og det kan forblive i kredsløbet i

op til 27 uger. Antracyclin-baseret terapi bør derfor undgås op til 27 uger efter ophør med

behandling med trastuzumab, hvis muligt. Det anbefales at monitorere hjertefunktionen

omhyggeligt, hvis antracycliner anvendes tidligere end 27 uger efter ophørt behandling

med trastuzumab.

Hjertefunktionen skal monitoreres omhyggeligt, hos patienter som får høje kumulative

doser og hos patienter med risikofaktorer. Kardiotoksicitet pga. doxorubicin kan dog opstå

ved lavere kumulative doser med eller uden tilstedeværelse af risikofaktorer.

Ved fastlæggelse af den totale dosis, der administreres til en patient, skal der også tages

højde for eventuel tidligere eller samtidig behandling med andre potentielt kardiotoksiske

midler såsom høje intravenøse doser af cyclophosphamid, mediastinal bestråling eller

beslægtede antracycliner såsom daunorubicin.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 4 af 16

Børn og unge har en øget risiko for at udvikle forsinket kardiotoksicitet efter

administration af doxorubicin. Kvinder har muligvis større risiko end mænd. Regelmæssig

opfølgning af hjertefunktionen anbefales derfor efter behandling med høje kumulative

doser.

Toksiciteten af doxorubicin og andre antracycliner eller antracenedioner er muligvis

additiv.

Hæmatologisk toksicitet

Som ved andre cytostatika, kan doxorubicin forårsage myelosuppression. Før og under

hver behandlingscyklus med doxorubicin bør blodbilledet nøje monitoreres, inklusive

differentialtælling af hvide blodlegemer.

Leukopeni og granulocytopeni (neutropeni) er de hyppigste dosisbegrænsende faktorer.

Leukopeni og neutropeni er mest udtalt 10-14 dage efter behandlingen. Normalværdier ses

i de fleste tilfælde igen på dag 21. Der er også set trombocytopeni og anæmi. Kliniske

følger af myelosuppression omfatter feber, infektioner, sepsis/septikæmi, septisk shock,

blødning, hypoxi eller dødsfald.

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi, med eller uden præleukæmisk fase, er rapporteret hos patienter

behandlet med antracycliner (inklusive doxorubicin). Sekundær leukæmi er mere

almindelig, når disse lægemidler gives i kombination med andre antineoplastiske midler

med skadelig virkning på DNA, i kombination med strålebehandling, når patienterne er

blevet kraftigt præmedicineret med cytostatika, eller ved dosiseskalering af antracyclin.

Disse typer leukæmi kan have en latenstid på 1-3 år.

Gastrointestinal påvirkning

Opkastning kan forekomme under behandling med doxorubicin. Mucosit og stomatit

forekommer generelt hurtigt efter administration af doxorubicin og kan i alvorlige tilfælde

udvikles til ulceration af slimhinden i løbet af få dage. De fleste patienter oplever bedring i

3. behandlingsuge.

Leverfunktion

Doxorubicin udskilles overvejende gennem lever/galdesystemet. Nedsat leverfunktion eller

leverinsufficiens kan forsinke elimineringen og derved øge toksiciteten. Det anbefales

derfor at udføre leverfunktionstest (ASAT, ALAT, alkalisk fosfatase og bilirubin) før og

under behandlingen. Patienter med forhøjet bilirubin kan have lavere clearance af

lægemidler med deraf følgende stigning i samlet toksicitet. Der anbefales lavere doser til

disse patienter (se pkt. 4.2). Ved svært nedsat leverfunktion, se pkt. 4.3.

Reaktion ved injektionsstedet

Injektion i små blodkar eller gentagne injektioner i samme vene kan føre til flebosklerose.

Risikoen for flebit/tromboflebit på injektionsstedet kan mindskes ved at følge de

anbefalede instruktioner vedrørende administration (se pkt. 4.2).

Ekstravasation

Ekstravasation af doxorubicin ved injektion kan forårsage lokal smerte, alvorlig

vævsbeskadigelse (vesikation, alvorlig cellulit) og nekrose. Ved tegn eller symptomer på

ekstravasation under intravenøs administration af doxorubicin skal infusionen omgående

stoppes. Patientens smerter kan lindres ved at nedkøle området og holde det nedkølet i

dk_hum_30128_spc.doc

Side 5 af 16

24 timer. Patienten bør følges nøje i den efterfølgende tid, da nekroser kan optræde flere

uger senere. Ved paravenøs injektion skal plastikkirurg tilkaldes med henblik på evt.

excision. Dexrazoxan kan bruges ved ekstravasation forårsaget af antracycliner.

Andet

Doxorubicin kan potensere toksiciteten af andre anticancer-behandlinger. Forværring af

cyclophosphamid-induceret hæmorragisk cystit og forhøjet levertoksicitet af

6-mercaptopurin er også rapporteret.

Som ved andre cytostatika er der set enkelte tilfælde af tromboflebit og tromboemboli,

herunder lungeemboli ved brug af doxorubicin.

Tumorlysesyndrom

Doxorubicin kan inducere hyperurikæmi pga. den omfattende purin-katabolisme som følge

af kraftigt henfald af neoplastiske celler (tumorlysesyndrom). Serumcarbamid, kalium,

calcium-phosphat og creatinin bør bestemmes efter initialbehandling. Eventuelle

komplikationer af tumorlysesyndrom kan minimeres ved væsketilførsel, alkalisering af

urin og profylaktisk behandling med allopurinol for at forebygge hyperurikæmi. Niveauet

af urinsyre i blodet bør monitoreres.

Immunsuppresiv effekt/ Øget modtagelighed for infektioner

Anvendelse af levende eller svækkede levende vacciner hos patienter, der er

immunkompromitterede pga. behandling med kemoterapeutiske stoffer, herunder

doxorubicin, kan resultere i alvorlige eller fatale infektioner. Vaccination med en levende

vaccine bør derfor undgås hos patienter, der får doxorubicin. Dræbte eller inaktiverede

vacciner kan anvendes, men respons på denne type vaccine kan være reduceret.

Behandling frarådes ved bukkal ulceration. Brændende fornemmelse i kinden kan være

symptom herpå.

Patienten bør informeres om, at urinen kan farves rød efter administration.

Under behandling med doxorubicin (og i mindst 6 måneder efter behandlingen) skal både

mænd og kvinder, der er seksuelt aktive, anvende sikker antikonception.

Intravesikal administration

Intravesikal administration af doxorubicin kan give symptomer på kemisk cystit (f.eks.

dysuri, polyuri, nocturi, stranguri, hæmaturi, ubehagssymptomer fra blæren, nekrose i

urinblærevæggen). Det er nødvendigt med særlig opmærksomhed ved

kateteriseringsproblemer (f.eks. urethral obstruktion pga. massiv invasion af intravesikal

tumor).

Intravesikal administration er ikke egnet til behandling af invasive tumorer, som har

penetreret blærens muskellag.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 0,15 mmol (3,54 mg) natrium pr. ml.

Hætteglas:

Med 5 ml indeholder 0,75 mmol (17,7 mg) natrium.

Med 10 ml indeholder 1,50 mmol (35,4 mg) natrium.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 6 af 16

Med 25 ml indeholder 3,75 mmol (88,5 mg) natrium.

Med 100 ml indeholder 15,0 mmol (354 mg) natrium.

Dette svarer til 0,89% for 5 ml, 1,77% for 10 ml, 4,43% for 25 ml og 17,7% for 100 ml af

den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Doxorubicin er et væsentligt substrat for cytochrom P450CYP3A4, CYP2D6 og P-

glycoprotein (P-gp). Der ses klinisk signifikante interaktioner med hæmmere af CYP3A4,

CYP2D6 og/eller P-gp (f.eks verapamil), hvilket medfører øget koncentration og klinisk

virkning af doxorubicin. Induktorer af CYP3A4 (f.eks. phenobarbital, phenytoin og

perikon) samt P-gp-hæmmere kan nedsætte koncentrationen af doxorubicin.

Tillæg af ciclosporin til doxorubicin kan medføre stigning i AUC for både doxorubicin og

doxorubicinol, hvilket formentlig kan skyldes nedsat clearance af modersubstansen og

nedsat metabolisme af doxorubinol. Videnskabelige artikler antyder, at tillæg af

ciclosporin til doxorubicin medfører en mere udtalt og forlænget hæmatologisk toksicitet,

end der ses med doxorubicin alene. Der er også set koma og krampeanfald ved samtidig

brug af ciclosporin og doxorubicin.

Doxorubicin anvendes hovedsagligt i kombination med andre cytostatika. Additiv

toksicitet kan forventes især med hensyn til effekten på knoglemarven og den

hæmatologiske og gastrointestinale effekt (se pkt. 4.4).

Paclitaxel kan medføre øget plasmakoncentration af doxorubicin og dets metabolitter, når

paclitaxel administreres før doxorubicin. Det tyder på, at denne effekt er mindre, hvis

paclitaxel administreres efter doxorubicin.

Kombinationen kan anvendes med forskudt indtagelsestidspunkt. Injektion af doxorubicin

og paclitaxel bør adskilles med mindst 24 timer.

Der er set både stigninger (21%-47%) og ingen ændringer af AUC for doxorubicin ved

samtidig behandling med sorafenib 400 mg daglig. Den kliniske betydning af dette er

uklar.

Docetaxel nedsætter doxorubicin clearance. Mekanismen er ukendt.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering. Dosisjustering af doxorubicin er

afhængig af effekt/bivirkninger.

Kardiotoksiske lægemidler (f.eks. fluorouracil, cyclophosphamid):

Den mulige risiko for kardiotoksicitet kan øges hos patienter, der samtidig har fået

kardiotoksiske stoffer. Samtidig behandling med doxorubicin og kardiotoksiske stoffer

kræver monitorering af hjertefunktionen under hele behandlingen.

Kardioaktive lægemidler (f.eks. calciumantagonister):

Anvendes doxorubicin samtidig med andre lægemidler, der kan forårsage hjertesvigt, f.eks.

calciumantagonister, skal hjertefunktionen monitoreres under hele behandlingen.

Doxorubicin metaboliseres hovedsageligt i leveren. Samtidig anvendelse af lægemidler der

påvirker leverfunktionen, kan påvirke doxorubicins metabolisme eller farmakokinetik og

derved effekten og/eller toksiciteten af doxorubicin.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 7 af 16

Høje doser af ciclosporin og doxorubicin øger serum koncentrationen af begge stoffer.

Dette kan resultere i øget knoglemarvssuppression og betydelig immunsuppression.

Dosisreduktion kan være nødvendig.

Inhibitorer af cytochrome P-450 (f.eks. cimetidin og ranitidin) kan nedsætte

metaboliseringen af doxorubicin, hvilket kan føre til øget toksicitet. Inducerer af

cytochrome P-450 (f.eks. rifampicin og barbiturater) kan stimulere metaboliseringen af

doxorubicin, hvilket fører til et fald i den terapeutiske effekt.

Doxorubicin forstærker virkningen af strålebehandling, og selv når stoffet gives lang tid

efter afslutningen på strålebehandlingen, kan det stadig forårsage alvorlige symptomer i det

berørte område.

Doxorubicin kan muligvis nedsætte serumkoncentrationen af phenytoin pga. nedsat

absorption eller enzyminduktion i leveren.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering. Dosisjustering af phenytoin er afhængig

af effekt.

4.6

Graviditet og amning

Se også pkt. 5.3.

Nedsat fertilitet

Kvinder

Doxorubicin kan forårsage sterilitet under behandling samt amenoré. Ovulation og

menstruation vender tilbage efter endt behandling, skønt tidlig menopause kan forekomme.

Mænd

Doxorubicin er mutagent og kan inducere kromosomal ødelæggelse i humane

spermatozoer. Oligospermi eller azospermi kan være permanent. Imidlertid er der i nogle

tilfælde rapporteret tilbagevenden til normospermi. Dette kan forekomme adskillige år

efter endt terapi. Mænd i doxorubicin-behandling bør anvende sikker antikonception.

Graviditet

Doxorubicin ”Ebewe” er kontraindiceret (se pkt. 4.3) under 1. trimester graviditet.

Bør kun anvendes på tvingende indikation under 2. og 3. trimester graviditet, og kun hvis

der er vital indikation.

Embryotoksicitet af doxorubicin er bekræftet in vitro og in vivo.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet, inklusive føtale malformationer.

Doxorubicin medfører alvorlige medfødte misdannelser, når det anvendes under gra-

viditeten. Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlin-

gen (og indtil 6 måneder efter behandlingen).

Ved graviditet skal patienten underrettes om den potentielle risiko for fostret.

Hvis patienterne ønsker at få børn ved behandlingens afslutning, anbefales genetisk

rådgivning.

Amning

Doxorubicin er kontraindiceret (se pkt 4.3) i ammeperioden.

Behandlingen skal enten seponeres eller amning skal ophøre.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 8 af 16

Doxorubicin udskilles i modermælk (se pkt. 5.2).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Doxorubicin ”Ebewe” kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

4.8

Bivirkninger

Mere end 10 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger er anæmi, leukopeni, neutropeni, trombocytopeni, bivirkninger fra

mave-tarmkanalen, nedsat appetit, udslæt, lokal toksicitet, alopeci og infektion.

Myelosuppression og kardiotoksicitet er dosisbegrænsende bivirkninger.

Paravenøs injektion kan give vævsnekrose.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Infektion.

Sepsis.

Septikæmi.

Benigne, maligne og uspecificerede tu-

morer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Akut lymfatisk leukæmi, akut myeloid

leukæmi (se pkt. 4.4). Kan forekomme

hyppigere hos pædiatriske patienter.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (

1/10)

Leukopeni, neutropeni, anæmi, trombocyt-

openi.

Immunsystemet

Meget sjælden (<1/10.000)

Anafylaksi.

Det endokrine system

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Pædiatriske patienter: præpubertal

væksthæmning og endokrin dysfunktion.

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig til meget almindelig (≥1/100)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Nedsat appetit.

Hyperurikæmi.

Dehydrering.

Øjne

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Konjunktivit.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 9 af 16

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Keratit, øget tåreflåd.

Hjerte

Meget almindelig (≥1/100)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

EKG-forandringer.

Asymptomatisk reduktion af venstre

ventrikels ejektionsfraktion (LVEF),

bradykardi, kronisk venstresidig

hjerteinsufficiens, sinustakykardi,

takyarytmi (se pkt. 4.4).

Atrioventrikulær blok og grenblok (se pkt.

4.4).

Perikardit, myokardit.

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig (

1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Flebit, tromboflebit, hedeture.

Tromboembolisme.

Rødmen af ansigt kan opstå, hvis

injektionen gives for hurtigt.

Shock.

Blødning

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Mucositis

/stomatitis, opkastning, kvalme,

diaré.

Esophagitis, abdominalsmerter.

Colitis, blødning i mavetarmkanalen.

Erosion og ulceration i mavesækken,

hyperpigmentering af mundslimhinde.

Lever og galdeveje

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Stigning af leverenzymer.

Forhøjet bilirubin.

Samtidig strålebehandling af leveren kan

medføre alvorlig levertoksicitet, som i

visse tilfælde kan udvikle sig til cirrose.

dk_hum_30128_spc.doc

Side 10 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information