Donepezil "Stada" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-09-2016

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
donepezil hydrochloride
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44690
Autorisation dato:
2010-01-13

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Donepezil STADA 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Donepezil STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil STADA

3. Sådan skal du tage Donepezil STADA

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Virkning og anvendelse

Donepezil STADA tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes acetylcholinesterasehæmmere.

Donepezil STADA anvendes til behandling af symptomer på demens hos patienter med mild til moderat

svær grad af Alzheimers sygdom.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil STADA

Tag ikke Donepezil STADA

hvis du er overfølsom (allergisk) overfor donepezilhydrochlorid, lignende lægemidler (kendt som

piperazinderivater) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil STADA.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apoteket inden du tager Donepezil STADA, hvis nogen af advarslerne nedenfor

gælder for dig:

hvis du skal gennemgå en operation, der kræver at du kommer under fuld bedøvelse. Donepezil kan

forværre afslapningen af musklerne under bedøvelsen.

hvis du har eller tidligere har haft problemer med hjertet (specifikt sygt sinus syndrom eller en

lignende lidelse). Donepezil kan sænke hjerterytmen.

hvis du tidligere har haft mavesår eller sår på tolvfingertarmen, eller hvis du anvender en bestemt

type smertestillende midler (non-steroide antiinflammatoriske midler – NSAID, f.eks, diclofenac).

Samtidig anvendelse kan medføre øget risiko for mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Lægen vil

holde øje med eventuelle symptomer (så som smerter i maven eller tarmen).

hvis du har vandladningsbesvær. Lægen vil holde øje med eventuelle symptomer.

hvis du tidligere har lidt af kramper. Donepezil kan forårsage nye tilfælde af kramper. Lægen vil

holde øje med eventuelle symptomer.

hvis du tidligere har haft ekstrapyramidale symptomer (ukontrollerede bevægelser af kroppen eller

ansigtet). Donepezil kan forårsage eller forværre ekstrapyramidale symptomer.

hvis du har astma eller andre kroniske lungesygdomme. Dine symptomer kan blive forværret.

hvis du tidligere har haft leverproblemer (det kan være nødvendigt at justere dosis).

Donepezil STADA kan anvendes af patienter med mild til moderat leversygdom. Fortæl det til din læge, hvis

du har en nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke anvende Donepezil STADA.

Brug af anden medicin

sammen med Donepezil STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Andre lægemidler kan blive påvirket af donepezil. Disse kan ligeledes påvirke virkningen af donepezil.

Donepezil har interaktioner med:

Lægemidler, der anvendes til at kontrollere hjerterytmen (quinidin), midler mod svampeinfektion

(ketoconazol og itraconazol), visse typer antibiotika (erythromycin) og lægemidler til behandling

af depression (selektive serotonin-genoptags hæmmere, SSRI, så som fluoxetin). Disse lægemidler

kan øge virkningen af donepezil.

Lægemidler til behandling af tuberkulose (rifampicin), lægemidler mod epilepsi (phenytoin og

carbamazepin). Disse lægemidler kan nedsætte virkningen af donepezil.

Lægemidler, der anvendes som korttids muskelafslapning ved bedøvelse og intensiv behandling

(succinylcholin) samt visse blodtrykssænkende midler (beta-blokkere). Virkningen af disse

lægemidler øges.

Andre lægemidler der virker på samme måde som donepezil (såsom galantamin eller rivastigmin),

og nogle lægemidler mod diarré, Parkinsons sygdom eller astma (agonister eller antagonister af det

cholinerge system).

General anæstesi.

Smertestillende medicin eller medicin til behandling af gigt, såsom acetylsalicylsyre, non-stereoid

antiinflammatorisk (NSAID) medicin som ibuprofen eller diclofenac.

Brug af Donepezil STADA sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol under behandling med donepezil, da alkohol kan nedsætte virkningen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal Du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der findes ikke tilstrækkelig erfaring med brug af donepezil til gravide kvinder. Du må ikke tage donepezil

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, med mindre lægen efter nøje vurdering af fordele og

ulemper, finder det strengt nødvendigt.

Der findes kun utilstrækkelige data til at vurdere sikkerheden af donepezil i tilfælde af amning. Du må ikke

amme samtidig med at du anvender donepezil.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Donepezil har en mindre eller moderat virkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Alzheimers sygdom kan nedsætte din evne til at køre bil eller betjene maskiner, og du må kun gøre disse

ting, hvis lægen vurderer, at det er sikkert for dig at gøre.

Donepezil STADA kan også forårsage træthed, svimmelhed og muskelkramper, hovedsageligt i starten af

behandlingen eller efter øgning af dosis.

Hvis du oplever dette, må du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Donepezil STADA indeholder lactose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager denne

medicin.

Sådan skal du tage Donepezil STADA

Tag altid Donepezil STADA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Informer lægen eller apoteket om den pårørende eller en omsorgsperson, der vil hjælpe dig med at tage

medicinen som ordineret.

Den sædvanlige dosis er:

Normalt vil du starte med at tage 1 tablet (5 mg donepezilhydrochlorid) hver aften.

Efter 1 måned kan lægen ordinere 2 tabletter (10 mg donepezilhydrochlorid) hver aften. Den højst anbefalede

dosis er 2 tabletter (10 mg donepezilhydrochlorid) hver aften.

Du må ikke ændre dosis selv uden først at tale med lægen.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis, hvis du har nyre-problemer.

Hvis du har mild til moderate lever-problemer, kan det være nødvendigt for lægen at justere dosis (se pkt. 2

”Vær ekstra forsigtig med at tage Donepezil STADA”). Hvis du har en uforklarlig leversygdom, kan din

læge beslutte at stoppe behandling med Donepezil STADA.

Donepezil STADA tages sammen med et glas vand om aftenen inden sengetid.

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Lægen vil informere om hvor længe du skal tage medicinen. Det vil være nødvendigt med

regelmæssige besøg hos lægen for at vurdere behandlingen og dine symptomer. Du må ikke stoppe

med at tage tabletterne uden først at tale med lægen.

Hvis du har taget for meget Donepezil STADA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Donepezil STADA end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag ikke flere tabletter end lægen har ordineret. Hvis du tager flere tabletter end lægen har ordineret, kan du

opleve symptomer som voldsom kvalme, opkastning, øget spytsekretion, svedtendens, langsom hjerterytme

(bradykardi), lavt blodtryk (hypotension), åndedrætsbesvær, kollaps, ufrivillig sammentrækning af

musklerne og øget muskelsvaghed. Du skal straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue. Tag de

resterende tabletter og pakningen med, så lægen kan se hvilken medicin, du har taget.

Hvis du har glemt at tage Donepezil STADA

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du blot tage en tablet den næste dag til sædvanlig tid. du må ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du glemmer at tage tabletterne i mere end en uge, skal du tale med lægen inden du igen starter med at

tage tabletterne.

Hvis du holder op med at tage Donepezil STADA

Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med lægen; heller ikke selv om du har fået det bedre.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Bivirkninger

Donepezil STADA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I de fleste tilfælde forsvinder bivirkningerne uden at det er nødvendigt at stoppe behandlingen.

Alvorlige bivirkninger:

Du skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du oplever nogle af nedenstående bivirkninger. Du kan

have brug for akut lægehjælp.

Feber ledsaget af muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthedsniveau (en lidelse kaldet

”malignt neuroleptikasyndrom”) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Muskelsvaghed, ømhed eller smerte, og især hvis de forekommer på samme tid, du har det dårligt,

har høj temperatur eller mørk urin. Det kan være forårsaget af en unormal muskelnedbrydning som

kan være livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse) (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Meget almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos flere end l ud af 10 patienter):

Diarre, kvalme og hovedpine.

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til ud af 10 patienter):

Forkølelse, opkastning og maveirritation, muskelkramper, træthed, besvimelse, svimmelhed, søvnbesvær,

smerter, appetitløshed, kløe, hududslæt, hallucinationer, ophidselse, aggressiv opførsel, ufrivillig

vandladning, ulykkestilfælde.

Tilfælde af hallucinationer, ophidselse og aggressiv opførsel er ophørt efter nedsættelse af dosis eller stop af

behandling med donepezil.

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Kramper, langsom hjerterytme, mavesår og sår på tolvfingertarmen og problemer fra maven inklusiv

blødning, mindre stigning i mængden af visse muskelenzymer i blodet (kreatinkinase).

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Problemer med leveren (inklusiv leverbetændelse), ufrivillige bevægelser af ansigtet og kroppen

(ekstrapyramidale symptomer), forstyrrelser i det elektriske ledningssystem i hjertet (sino-artrielt blok,

atrioventrikulært blok).

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Donepezil STADA utilgængeligt for børn.

Brug ikke Donepezil STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezil STADA indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid

Hver Donepezil STADA 5 mg filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid svarende

til 4,56 mg donepezil.

Hver Donepezil STADA 10 mg filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid

svarende til 9,12 mg donepezil.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Lactose, vandfri, Majsstivelse, prægelatineret,

Calciumhydrogenphosphatdihydrat, Talcum, Magnesiumstearat, Silica, kolloid vandfri.

Filmovertræk: Hypromellose, Hydroxypropylcellulose, Talcum, Titandioxid (E171).

For Donepezil STADA 10 mg tabletter: Gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter.

Donepezil STADA 5 mg filmovertrukne tabletter: Hvide, runde filmovertrukne bikonvekse tabletter med en

diameter på 7,1 mm.

Donepezil STADA 10 mg filmovertrukne tabletter: Gule, runde filmovertrukne bikonvekse tabletter med en

diameter på 9,1 mm.

Pakninger med 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 120, 126, 154, 182, 196 filmovertrukne

tabletter

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som nødvendigvis er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

AT Donepezil STADA 5 mg, 10 mg Filmtabletten

BE Donepezil EG 5 mg, 10 mg filmomhulde tabletten

DE Donepezil STADA 5 mg, 10 mg Filmtabletten

DK Donepezil STADA

Donepezilio STADA 5/10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

FR Donepezil EG 5 mg, 10 mg comprimé pelliculé

HU Donestad 5/10 mg filmtabletta

LU Donepezil EG 5 mg, 10 mg

comprimé pelliculé

PT Donepezilo Ciclum

RO Donepezil STADA 5 mg, 10 mg comprimate filmate

SE Donepezil STADA 5 mg, 10 mg filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2019.

2. september 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Stada”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26515

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Stada”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Donepezil ”Stada” 5 mg filmovertrukne tabletter:

1 filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid svarende til 4,56 mg

donepezil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

En filmovertrukket tablet indeholder 88,10 mg lactose, vandfri.

Donepezil ”Stada” 10 mg filmovertrukne tabletter:

1 filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid svarende til 9,12 mg

donepezil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

En filmovertrukket tablet indeholder 176,20 mg lactose, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Donepezil ”Stada” 5 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide, runde filmovertrukne bikonvekse tabletter.

Diameter: 7,1 mm

Donepezil ”Stada” 10 mg filmovertrukne tabletter:

Gule, runde filmovertrukne bikonvekse tabletter.

Diameter: 9,1 mm

44690_spc.doc

Side

1 af 10

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Donepezil ”Stada” er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat svær grad

af Alzheimers demens.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne/ældre:

Behandling initieres med 5 mg én gang dagligt. Donepezil ”Stada” bør indtages oralt om

aftenen lige inden sengetid. En dosering på 5 mg dagligt bør bibeholdes i mindst en måned

for at kunne bedømme den tidligste behandlingseffekt og for at nå steady state-

koncentration af donepezilhydrochlorid. Efter 1 måneds klinisk vurdering af behandling

med 5 mg dagligt kan dosis af donepezilhydrochlorid øges til 10 mg/dag én gang dagligt.

Den maksimale anbefalede daglige dosis er 10 mg. Doser på over 10 mg/dag er ikke

undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen bør initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og

behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med

accepterede retningslinjer (f.eks. DSM IV eller ICD-10). Behandling med

donepezilhydrochlorid bør kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller

omsorgsperson, som regelmæssigt vil kontrollere patientens medicinindtag.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe patienten har terapeutisk fordel heraf.

Derfor bør den kliniske effekt af donepezilhydrochlorid revurderes regelmæssigt. Det bør

overvejes at seponere behandlingen, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt.

Individuel respons på donepezilhydrochlorid kan ikke forudsiges.

Efter afbrydelse af behandlingen ses en gradvis aftagen af Donepezil ”Stada”s virkning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Et tilsvarende doseringsprincip kan følges for patienter med nedsat nyrefunktion, da

clearance af donepezilhydrochlorid ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig øget eksponering ved mildt til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2)

bør eventuel dosisøgning ske i henhold til individuel tolerans. Der foreligger ingen data på

patienter med svært nedsat leverfunktion.

Børn og unge:

Donepezil ”Stada” anbefales ikke til børn og unge.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, piperidinderivater eller et eller flere af

hjælpestofferne anført under punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af Donepezil ”Stada” til patienter med svær Alzheimers demens, andre typer af

demens eller andre typer af hukommelsesbesvær (f.eks. aldersbestemt kognitiv svækkelse)

er ikke undersøgt.

Anæstesi: Donepezil ”Stada”, som er en cholinesterasehæmmer, vil sandsynligvis

forstærke muskelrelaksation af succinylcholintypen under anæstesi.

Kardiovaskulære forhold: Cholinesterasehæmmere kan som følge af deres farmakologiske

virkning have en vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Denne mulige

44690_spc.doc

Side

2 af 10

virkning kan især være af betydning for patienter med syg sinusknude-syndrom eller andre

supraventrikulære overledningsforstyrrelser såsom sinoatrialt eller atrioventrikulært blok.

Der har været rapporteret tilfælde af synkope og krampeanfald. Ved undersøgelse af

sådanne patienter bør muligheden for hjerteblok eller lang sinuspause overvejes.

Gastrointestinale forhold: Patienter med øget risiko for udvikling af ulcera, f.eks. patienter

med ulcussygdomme i anamnesen eller patienter, som samtidig indtager non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID), bør følges for symptomer. Kliniske studier med

donepezilhydrochlorid har imidlertid ikke vist stigning i incidensen af peptiske ulcera eller

gastrointestinal blødning i forhold til placebo.

Urogenitale forhold: Skønt det ikke er set i kliniske studier med donepezilhydrochlorid,

kan cholinomimetika forårsage obstruktion af blæretømning.

Neurologiske forhold: Krampeanfald: Cholinomimetika menes at kunne forårsage

generaliserede kramper. Krampeanfald kan imidlertid også være en manifestation af

Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan have potentiale til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS): NMS er en potentielt livstruende tilstand, der er

karakteriseret ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret

bevidsthedsniveau og forhøjet serumkreatinfosfokinase, og er observeret meget sjældent i

forbindelse med donepezil, særligt hos patienter der samtidig behandles med antipsykotika.

Yderligere symptomer kan omfatte myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Hvis

en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på NMS, eller får uforklarlig høj

feber uden yderligere kliniske manifestationer af NMS, bør behandlingen seponeres.

Pulmonale forhold: Cholinesterasehæmmere bør på grund af deres cholinomimetiske

virkning gives med forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i

anamnesen.

Samtidig administration af Donepezil ”Stada” og andre acetylcholinesterasehæmmere,

agonister eller antagonister af det kolinerge system bør undgås.

Svært nedsat leverfunktion: Der foreligger ingen data på patienter med svært nedsat

leverfunktion.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Lægemidlet bør ikke gives til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær laktasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Mortalitet i kliniske studier af vaskulær demens

3 kliniske studier af en varighed på 6 måneder blev udført på personer, der opfyldte

NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD). NINDS-

AIREN-kriterierne er designet til at identificere patienter, hvis demens tilsyneladende

udelukkende har vaskulære årsager, og til at udelukke patienter med Alzheimers demens. I

det første studie var mortalitetsraten 2/198 (1,0 %) ved behandling med

donepezilhydrochlorid 5 mg, 5/206 (2,4 %) ved behandling med donepezilhydrochlorid

10 mg og 7/199 (3,5 %) ved placebobehandling. I det andet studie var mortalitetsraten

4/208 (1,9 %) ved behandling med donepezilhydrochlorid 5 mg, 3/215 (1,4 %) ved

behandling med donepezilhydrochlorid 10 mg og 1/193 (0,5 %) ved placebobehandling. I

44690_spc.doc

Side

3 af 10

det tredje studie var mortalitetsraten 11/648 (1,7 %) ved behandling med

donepezilhydrochlorid 5 mg og 0/326 (0 %) ved placebobehandling. Den samlede

mortalitetsrate for donepezilhydrochloridgrupperne i de tre VaD-studier (1,7 %) var

numerisk højere end i placebogrupperne (1,1 %), men forskellen er dog ikke statistisk

signifikant. Størstedelen af dødsfaldene hos patienter i behandling med enten

donepezilhydrochlorid eller placebo skyldes tilsyneladende forskellige vaskulært relaterede

årsager, hvilket kunne forventes hos denne ældre population med underliggende vaskulær

sygdom. En analyse af alle alvorlige non-fatale og fatale vaskulære hændelser viste ingen

forskelle i forekomsten mellem donepezilhydrochloridgruppen og placebogruppen.

I poolede Alzheimers demens-studier (n=4146), samt når disse studier blev poolet med

andre demensstudier, herunder vaskulær demens-studierne (total n=6888), oversteg

mortalitetsraten i placebogrupperne numerisk mortalitetsraten i

donepezilhydrochloridgrupperne.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metabolismen af theofyllin,

warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metabolismen af donepezilhydrochlorid

påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin. In vitro-studier har vist,

at cytokrom P450-isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6 medvirker til metabolismen af

donepezilhydrochlorid. Interaktionsundersøgelser udført in vitro viser, at ketoconazol og

quinidin, hæmmere af henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer metabolisering af

donepezilhydrochlorid. Derfor kan disse og andre CYP3A4-hæmmere, f.eks. itraconazol

og erytromycin, samt CYP2D6-hæmmere, f.eks. fluoxetin, hæmme metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid. I et studie med raske forsøgspersoner øgede ketoconazol

gennemsnitskoncentrationerne af donepezilhydrochlorid med ca. 30 %. Enzyminduktorer

som f.eks. rifampicin, fenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere niveauerne af

donepezilhydrochlorid. Da omfanget af en hæmmende eller inducerende effekt er ukendt,

bør sådanne stofkombinationer anvendes med forsigtighed. Donepezilhydrochlorid kan

påvirke stoffer med antikolinerg aktivitet. Der er også mulighed for synergistisk virkning

ved samtidig behandling med stoffer som f.eks. succinylcholin, andre neuromuskulært

blokerende stoffer eller kolinerge antagonister eller betablokerende stoffer, som har effekt

på den kardielle overledning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Data for anvendelse af donepezilhydrochlorid til gravide er utilstrækkelige.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogenicitet, men har vist peri- og postnatal toksicitet (se

pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Donepezilhydrochlorid bør kun anvendes på tvingende indikation til gravide.

Amning:

Donepezilhydrochlorid udskilles i modermælken hos rotter. Det vides ikke, om

donepezilhydrochlorid udskilles i human modermælk, og der er ingen studier med

ammende kvinder. Derfor bør kvinder, der tager donepezilhydrochlorid, ikke amme.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil ”Stada” påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

44690_spc.doc

Side

4 af 10

Demens kan forårsage svækkelse af evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene

maskiner. Donepezilhydrochlorid kan endvidere medføre træthed, svimmelhed og

muskelkramper, overvejende ved behandlingsstart og ved dosisøgning. Den behandlende

læge bør rutinemæssigt vurdere donepezilhydrochloridbehandlede patienters evne til

fortsat at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diaré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning og

insomni. Bivirkninger, der er rapporteret som mere end et isoleret tilfælde, er anført

nedenfor under de relevante organklasser opdelt efter hyppighed.

Hyppighed defineres som: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000) og ukendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorgan-

klasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Forkølelse

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer

Agitation

Aggressiv

adfærd

Unormale

drømme og

mareridt*

Nervesystemet

Synkope

Svimmelhed

Insomni

Krampeanfal

Ekstrapyra-midale

symptomer

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrialt blok

Atrioventri-kulært

blok

Mave-

tarmkanalen

Diaré

Kvalme

Opkastning

Abdominale

gener

Gastrointesti

nal blødning

Ulcus

ventriculi og

ulcus

duodeni.

Lever og

galdeveje

Nedsat

leverfunktion,

inklusive

hepatitis***

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Pruritus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rhabdomyolyse*

Nyrer og

urinveje

Urininkontinens

44690_spc.doc

Side

5 af 10

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

s-stedet

Hovedpine

Træthed

Smerter

Undersøgelser

Mindre

stigning i

serumkonce

ntrationen

af muskel-

kreatinkinas

Traumer,

forgiftninger

behandlings-

komplika-

tioner

Ulykkestilfælde

*Ved undersøgelse af patienter for synkope eller krampeanfald bør muligheden for

hjerteblok eller lang sinuspause overvejes (se pkt. 4.4).

**Tilfælde af hallucinationer, unormale drømme, mareridt, agitation og aggressiv adfærd

er ophørt ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen.

***I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion bør man overveje at seponere behandlingen

med Donepezil ”Stada”.

****Det er blevet rapporteret, at rhabdomyolyse forekommer uafhængigt af malignt

neuroleptikasyndrom og i tæt tidsmæssig sammenhæg med donepezil initiering eller

dosisøgning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Den skønnede gennemsnitlige letaldosis af donepezilhydrochlorid efter en enkelt oral dosis

hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange den højst

anbefalede daglige humandosis på 10 mg. Der er set dosisrelaterede tegn på kolinerg

stimulation hos dyr som f.eks. nedsat spontanbevægelse, bugleje, vaklende gang, tåreflåd,

kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion, myosis, fascikulationer og

reduceret kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser karakteriseret ved

svær kvalme, opkastninger, øget spytsekretion, svedtendens, bradykardi, hypotension,

respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan forekomme

og kan medføre død, hvis respirationsmusklerne er omfattet.

44690_spc.doc

Side

6 af 10

Som i ethvert tilfælde af overdosering bør der anvendes almindelige understøttende

forholdsregler. Tertiære antikolinergika som f.eks. atropin kan anvendes som antidot ved

overdosis med Donepezil ”Stada”. Der anbefales intravenøst atropinsulfat titreret til effekt:

en initial intravenøs dosis på 1,0 til 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på den kliniske

effekt. Der er rapporteret om atypisk effekt på blodtryk og hjertefrekvens efter indgift af

andre cholinomimetika ved samtidig indgift af kvartære anticholinergika som f.eks.

glycopyrrolat. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan

fjernes ved dialyse (hæmodialyse, peritonealdialyse eller hæmofiltration).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til demens, anticholinesteraser.

ATC-kode: N 06 DA 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, den

dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over 1.000

gange mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, et enzym, som

især findes uden for centralnervesystemet.

Alzheimers demens

Hos patienter med Alzheimers demens, som deltog i kliniske studier, bevirkede indtagelse

af en enkelt daglig dosis på 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid steady state-hæmning

af acetylcholinesteraseaktivitet (målt i erytrocytmembraner) på henholdsvis 63,6 % og

77,3 % målt post dosis. Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase (AChE) i

røde blodlegemer er vist at korrelere med ændringerne i ADAS-cog, en sensitiv skala til

undersøgelse af udvalgte aspekter af kognition. Donepezilhydrochlorids potentiale til at

kunne ændre forløbet af den underliggende neuropatologi er ikke undersøgt. Således kan

donepezilhydrochlorid ikke anses for at have nogen effekt på sygdommens progression.

Behandlingseffekten af donepezilhydrochlorid er undersøgt i fire placebokontrollerede

studier, 2 studier af 6 måneders varighed og 2 studier af 1 års varighed.

I de kliniske forsøg af 6 måneders varighed blev der foretaget en analyse ved afslutningen

af donepezilhydrochloridbehandling ved en kombination af tre effektkriterier: ADAS-Cog

(et mål for kognitiv præstation), klinisk indtryk af forandring baseret på interview og med

input fra pårørende eller omsorgsperson (CIBIC+, Clinician Interview Based Impression of

Change with Caregiver Input, et mål for global funktion) og ADL (Activities of Daily

Living) underskala af CDR (Clinical Dementia Rating Scale) gradskala for dagligdags

aktiviteter (et mål for evnen til at fungere inden for fællesskab, hjem og hobbyer og klare

personlig hygiejne).

Patienter, som opfyldte de nedenfor nævnte kriterier, blev opfattet som behandlings-

respondere.

Respons = Forbedring af ADAS-Cog og med mindst 4 point

Ingen forværring af CIBIC+

Ingen forværring af ADL-underskala af CDR-gradskala

44690_spc.doc

Side

7 af 10

% respons

Intent to treat-population

n=365

Evaluerbar population

n=352

Placebogruppe

10 %

10 %

Donepezilhydrochlorid

5 mg filmovertrukne tabletter-

gruppe

18 %*

18 %*

Donepezilhydrochlorid

10 mg filmovertrukne

tabletter-gruppe

21 %*

22 %**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezilhydrochlorid udviste en dosisafhængig statistisk signifikant øgning i den

procentdel af patienterne, som var vurderet som responderende på behandlingen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3-4 timer efter oral indgift.

Plasmakoncentrationer og AUC (areal under kurven) stiger proportionalt med dosis.

Halveringstiden er ca. 70 timer, og indgift af 1 dosis dagligt i flere dage resulterer således i

en gradvis steady state-indstilling. Et omtrentligt steady state-niveau nås inden for 3 uger

efter initiering af behandlingen. Når steady state er nået, er der kun beskeden variation i

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og i den tilsvarende farmakodynamiske

aktivitet i løbet af dagen.

Føde påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Fordeling: Donepezilhydrochlorid er ca. 95 % bundet til humane plasmaproteiner.

Plasmaproteinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Distributionen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke undersøgt endeligt.

I en massebalanceundersøgelse med raske frivillige mandlige forsøgspersoner med indgift

af 5 mg 14C-mærket donepezilhydrochlorid var 28 % af den indgivne mængde endnu ikke

udskilt efter 240 timer. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter

forbliver i kroppen i mere end 10 dage.

Metabolisme/udskillelse: Donepezilhydrochlorid udskilles både intakt i urinen og

metaboliseres af cytokrom P450-systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er

identificeret. Efter indgift af en enkelt dosis 5 mg 14C-mærket donepezilhydrochlorid var

plasmaradioaktiviteten udtrykt som procent af indgivet dosis til stede overvejende som

intakt donepezilhydrochlorid (30 %), 6-O-desmethyldonepezil (11 % - den eneste

metabolit, som har aktivitet svarende til donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxid

(9 %), 5-O-desmethyldonepezil (7 %) og glucuronidkonjugat af 5-O-desmethyldonepezil

(3 %). Cirka 57 % af den totalt indgivne radioaktivitet blev fundet i urinen (17 % som

intakt donepezil), og 14,5 % blev fundet i fæces, tydende på biotransformation og

udskillelse i urinen som primære eliminationsveje. Der er intet, der tyder på enterohepatisk

recirkulation af donepezilhydrochlorid og/eller nogle af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid falder med en halveringstid på ca. 70

timer.

44690_spc.doc

Side

8 af 10

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationen

af donepezilhydrochlorid. Donepezilhydrochlorids farmakokinetik er ikke metodisk

undersøgt hos raske ældre eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens.

Gennemsnitlige plasmaniveauer stemte imidlertid tæt overens med, hvad der sås hos unge

raske forsøgspersoner.

Patienter med mildt til moderat nedsat leverfunktion har forhøjede steady state-

koncentrationer af donepezilhydrochlorid; gennemsnitlig AUC med 48 % og

gennemsnitlig Cmax med 39 % (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende eksperimentelle dyreforsøg har vist, at dette stof, i overensstemmelse med dets

virkning som kolinerg stimulator (se pkt. 4.9), forårsager få andre virkninger end de

farmakologisk tilsigtede. Donepezilhydrochlorid er ikke mutagent i bakterie- og

pattedyrscellemutationsassays. En vis klastogen effekt sås in vitro ved koncentrationer, der

var klart toksiske over for cellerne og mere end 3000 gange steady state-

plasmakoncentrationerne. Der sås ingen klastogene eller andre genotoksiske virkninger i

micronucleus-modellen hos mus in vivo. Hverken hos rotter eller mus var der tegn på

onkogent potentiale i langtidskarcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på fertiliteten hos rotter og var ikke teratogent

hos rotter eller kaniner, men ved doser på 50 gange humandosis sås nogen effekt på

antallet af dødfødsler og tidlig overlevelse blandt unger (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactose, vandfri

Majsstivelse, prægelatineret

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Talkum

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Filmovertræk:

Hypromellose

Hydroxypropylcellulose

Talkum

Titandioxid (E 171)

For Donepezil ”Stada” 10 mg tabletter:

Gul jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

60 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

44690_spc.doc

Side

9 af 10

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Aluminium blister

Pakninger med 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 126, 154, 182, 196

filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg: 44689

10 mg: 44690

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. januar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. september 2016

44690_spc.doc

Side

10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information