Cyramza

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-07-2020

Aktiv bestanddel:
Ramucirumab
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
L01XC
INN (International Name):
ramucirumab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Mave neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Gastrisk cancerCyramza i kombination med paclitaxel er indiceret til behandling af voksne patienter med fremskreden gastrisk kræft eller gastro-øsofagus krydset adenocarcinom med sygdommens progression efter forudgående platin og fluoropyrimidine kemoterapi. Cyramza monoterapi er indiceret til behandling af voksne patienter med fremskreden gastrisk kræft eller gastro-øsofagus krydset adenocarcinom med sygdommens progression efter forudgående platinum eller fluoropyrimidine kemoterapi, for hvem behandling i kombination med paclitaxel er ikke passende. Tyk-og endetarmskræft cancerCyramza, i kombination med FOLFIRI (irinotecan, folinic syre, og 5‑fluorouracil), er indiceret til behandling af voksne patienter med metastatisk kolorektal cancer (mCRC) med sygdommens progression på eller efter tidligere behandling med bevacizumab, oxaliplatin og en fluoropyrimidine. Ikke-småcellet lungekræft cancerCyramza i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af voksne patienter med lokalt fremskreden eller metasta
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002829
Autorisation dato:
2014-12-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002829

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-11-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyramza 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ramucirumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyramza

Sådan får du Cyramza

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cyramza er medicin til behandling af kræft. Det indeholder det aktive stof ramucirumab, som er et

monoklonalt antistof. Dette er specielt protein, som kan genkende og binde sig til et andet protein, der

findes i blodårerne – dette protein kaldes ”VEGF receptor 2”. Denne receptor bruges, når der dannes

nye blodårer. For at kræft kan vokse skal der dannes nye blodårer. Ved at binde sig til ”VEGF receptor

2” og blokere den, afskærer medicinen blodforsyningen til kræftcellerne.

Cyramza gives i kombination med paclitaxel, en anden kræftmedicin, til behandling af fremskreden

mavekræft (eller kræft i overgangen mellem spiserøret og mavesækken) hos voksne, hvis sygdom er

blevet værre efter behandling med medicin mod kræft.

Cyramza bruges til behandling af fremskreden mavekræft (eller kræft i overgangen mellem spiserøret

og mavesækken) hos voksne, hvis sygdom er blevet værre efter behandling med medicin mod kræft,

og hvor behandling med Cyramza sammen med paclitaxel ikke er hensigtsmæssigt.

Cyramza bruges til behandling af fremskreden kræft i tyktarmen eller endetarmen hos voksne. Det

gives sammen med en medicinkombination kaldet ”FOLFIRI-kemoterapi”, som indeholder

fluoruracil, folinsyre og irinotecan.

Cyramza gives i kombination med erlotinib, en anden kræftmedicin, til første behandling af avanceret

ikke-småcellet lungekræft hos voksne, når kræftcellene har specifikke forandringer (mutationer) i et

gen kaldet epidermal vækstfaktorreceptor.

Cyramza gives i kombination med docetaxel, en anden kræftmedicin, til behandling af fremskreden

lungekræft hos voksne, hvis sygdom er blevet værre efter behandling med medicin mod kræft.

Cyramza bruges til behandling af leverkræft, der er fremskreden eller ikke kan fjernes ved operation,

hos voksne, som tidligere har været behandlet med et andet lægemiddel mod kræft (sorafenib) og som

har forhøjet niveau af et bestemt protein i blodet (alfaføtoprotein).

2.

Det skal du vide, før du får Cyramza

Du må ikke få Cyramza

hvis du er allergisk over for ramucirumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

hvis røntgen viser, at der er et hulrum eller et hul i lungekræften, eller hvis lungekræften er tæt

på en større blodåre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken,

før

du får Cyramza, hvis du:

-

har en lidelse, som øger risikoen for blødning. Du skal også fortælle lægen, hvis du tager

medicin, som kan øge risikoen for blødning, eller som påvirker blodets evne til at størkne. I

sådanne tilfælde vil lægen tage regelmæssige blodprøver for at overvåge risikoen for blødning.

-

har leverkræft og tidligere har haft blødning fra forstørrede årer i spiserøret (øsofagus) eller har

højt blodtryk i portåren (blodåren, som fører blodet fra tarmen og milten til leveren).

har lungekræft og for nyligt har haft blødning i lungerne (ophostning af lyst rødt blød), eller

hvis du regelmæssigt tager visse typer gigtmedicin eller smertestillende medicin (nonsteroid

anti-inflammatorisk medicin) eller medicin, som påvirker blodets størkningsevne.

har forhøjet blodtryk. Cyramza kan øge forekomsten af forhøjet blodtryk. Lægen vil sørge for,

at hvis du allerede har forhøjet blodtryk, vil det blive bragt under kontrol inden påbegyndelse af

behandlingen med Cyramza. Lægen vil overvåge dit blodtryk og justere din blodtryksmedicin

efter behov under behandlingen med Cyramza. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen

med Cyramza midlertidigt, indtil det forhøjede blodtryk er bragt under kontrol med medicin,

eller stoppe behandlingen permanent, hvis det ikke er muligt at opnå tilstrækkelig kontrol med

blodtrykket.

Hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i

en blodårevæg.

skal gennemgå en planlagt operation, hvis du for nyligt har gennemgået en operation, eller hvis

du har ringe sårheling efter operation. Cyramza kan øge risikoen for problemer med sårheling.

Du bør ikke få Cyramza i mindst 4 uger inden en planlagt operation, og lægen beslutter, hvornår

behandlingen skal genoptages. Hvis du under behandlingen får et sår, som har svært ved at hele,

vil behandlingen med Cyramza blive stoppet, indtil såret er komplet helet.

har alvorlig leversygdom ("cirrose") og relaterede lidelser som f.eks. uforholdsmæssig stor

væskeophobning i maveregionen ("ascites"). Lægen vil tale med dig om, hvorvidt de potentielle

fordele ved behandlingen skønnes at opveje de potentielle risici for dig. Hvis du har leverkræft,

vil din læge overvåge dig for tegn og symptomer på forvirring og/eller desorientering forbundet

med kroniske leverproblemer. Hvis du udvikler disse tegn og symptomer, vil din læge stoppe

behandlingen med Cyramza.

har alvorlige nyreproblemer. Der er begrænsede data tilgængelige om brug af Cyramza hos

patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion.

Du skal

straks

kontakte din læge eller sygeplejerske, hvis et eller flere af følgende punkter er

relevante for dig (eller du er i tvivl)

under behandlingen

med Cyramza

eller til enhver tid

efterfølgende

-

Arterierne blokeres af en blodprop

("arterielle tromboemboliske hændelser"):

Cyramza kan forårsage blodpropper i arterierne. Arterielle blodpropper kan føre til alvorlige

lidelser, herunder hjerteanfald eller slagtilfælde. Symptomer på et hjerteanfald kan omfatte

brystsmerter eller tyngdefornemmelse i brystkassen. Symptomer på slagtilfælde kan omfatte

pludselig følelsesløshed eller svaghed i armen, benet og ansigtet, følelse af forvirring,

talebesvær eller problemer med at forstå andre, pludselige problemer med at gå eller tab af

balance eller koordination eller pludselig svimmelhed. Behandlingen med Cyramza vil blive

stoppet permanent, hvis du udvikler en blodprop i en arterie.

-

Et hul i tarmvæggen

("gastrointestinal perforation"): Cyramza kan øge risikoen for, at man

udvikler et hul i tarmvæggen. Symptomerne omfatter alvorlige mavesmerter, opkastning, feber

eller kulderystelser. Behandlingen med Cyramza vil blive stoppet permanent, hvis du udvikler

et hul i tarmvæggen.

-

Alvorlig blødning:

Cyramza kan øge risikoen for alvorlig blødning. Symptomerne kan være:

ekstrem træthed, svaghed, svimmelhed eller ændring i farven af afføringen. Behandlingen med

Cyramza vil blive stoppet permanent, hvis du oplever alvorlige blødning.

-

Infusionsrelaterede reaktioner:

Infusionsrelaterede reaktioner kan opstå under behandling

med Cyramza, fordi Cyramza gives som en intravenøs infusion via et drop (se afsnit 3). Din

læge eller sygeplejerske vil holde øje med bivirkninger under infusionen. Symptomerne kan

være: øget muskelspænding, rygsmerter, brystsmerter og/eller strammende fornemmelse i

brystregionen, kulderystelser, rødme, vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning samt

prikken og stikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder. I alvorlige tilfælde kan

symptomerne omfatte åndedrætsbesvær forårsaget af forsnævrede luftveje og hurtigere

hjerteslag samt mathedsfølelse. Behandlingen med Cyramza vil blive stoppet permanent, hvis

du oplever en alvorlig infusionsrelateret reaktion.

-

En sjælden men alvorlig hjernelidelse

kaldet ‘posteriort reversibelt encefalopati-syndrom’

eller ‘PRES’: Cyramza kan øge risikoen for at udvikle denne hjernelidelse. Symptomerne kan

inkludere anfald (kramper), hovedpine, kvalme, opkastning, blindhed eller nedsat

bevidsthedsniveau, med eller uden forhøjet blodtryk. Behandling med Cyramza vil blive

stoppet, hvis du udvikler denne hjernelidelse.

-

Unormale rørlignende forbindelser eller passager inde i kroppen ("fistler"):

Cyramza kan

øge risikoen for unormale rørlignende forbindelser eller passager inde i kroppen mellem indre

organer og huden eller andet væv. Behandlingen med Cyramza vil blive stoppet permanent, hvis

du udvikler en fistel.

-

Unormale urinprøver

(‘proteinuri’):

Cyramza kan øge risikoen for udvikling eller forværring

af unormale niveauer af protein i urinen. Der kan blive nødvendigt at stoppe behandlingen med

Cyramza midlertidigt, indtil mængden af protein i urinen falder. Derefter kan behandlingen

genoptages ved en lavere dosis eller stoppes permanenet, hvis mængden af protein i urinen ikke

nedsættes tilstrækkeligt.

-

Betændelse i munden

(stomatitis): Når Cyramza gives i kombination med kemoterapi, kan det

øge risikoen for, at du får betændelse i munden. Symptomer på dette kan omfatte en brændende

følelse i munden, sår, blister eller hævelse. Din læge kan udskrive medicin, som kan afhjælpe

symptomerne.

Feber eller infektion

: Du kan få en temperatur på 38 ºC eller højere under behandlingen (da du

kan have færre hvide blodlegemer end normalt, hvilket er meget almindeligt). Symptomerne

kan omfatte svedtendens eller andre tegn på infektion, såsom hovedpine, smerter i lemmerne

eller nedsat appetit. Infektion kan blive alvorlig (blodforgiftning) og være dødelig.

Ældre personer med lungekræft

: Din læge vil omhyggeligt vurdere, hvilken behandling der

passer bedst til dig.

Børn og unge

Cyramza må ikke gives til patienter under 18 år, da der ikke foreligger information om, hvordan det

virker i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Cyramza

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin, for nyligt har taget anden medicin eller

planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også håndkøbsmedicin og naturlægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du fortælle det til din læge inden påbegyndelse af behandlingen. Du skal undgå at blive gravid under

behandlingen med dette lægemiddel og i mindst 3 måneder efter sidste dosis af Cyramza. Tal med din

læge om, hvad der er det bedste svangerskabsforebyggende middel for dig.

Da Cyramza hæmmer udviklingen af nye blodkar, kan det nedsætte din mulighed for at blive gravid

eller opretholde en graviditet. Det kan også medføre skade på det ufødte barn. Du bør ikke bruge dette

lægemiddel under graviditet. Hvis du bliver gravid under behandlingen med Cyramza, vil din læge tale

med dig om, hvorvidt fordelen for dig ved behandlingen er større end en mulig risiko for dig eller det

ufødte barn.

Det vides ikke, om medicinen udskilles i brystmælk og dermed kan påvirke et ammende spædbarn.

Derfor bør du ikke amme dit barn under behandlingen med Cyramza og i mindst 3 måneder efter

sidste dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyramza påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad din evne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Hvis du oplever symptomer, der påvirker din evne til at koncentrere dig eller reagere, må du

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før virkningen er forsvundet.

Cyramza indeholder natrium

Hvert 10 ml hætteglas indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. det er i det væsentlige

natrium-frit.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder ca. 85 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt).

Dette svarer til ca. 4 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan får du Cyramza

Denne kræftbehandling gives af en læge eller sygeplejerske.

Dosering og hyppighed af indgivelse

Den rette mængde Cyramza, som er nødvendig for at behandle din sygdom, vil blive beregnet af din

læge eller sygehusapotekets farmaceut afhængigt af din legemsvægt.

Den anbefalede dosis af Cyramza til behandling af mavekræft, til behandling af fremskreden kræft i

tyktarmen eller endetarmen og til behandling af leverkræft er 8 mg pr. kilogram legemsvægt én gang

hver anden uge.

Den anbefalede dosis af Cyramza til behandling af lungekræft er 10 mg pr. kilogram legemsvægt én

gang hver 2. uge når det gives i kombination med erlotinib, eller hver 3. uge når det gives i

kombination med docetaxel.

Antallet af infusioner, som du vil få, afhænger af, hvordan du reagerer på behandlingen. Din læge vil

tale med dig om dette.

Præmedicinering

Du vil muligvis få anden medicin for at nedsætte risikoen for en infusionsrelateret reaktion, inden du

får Cyramza. Hvis du oplever en infusionsrelateret reaktion under behandlingen med Cyramza, vil du

få medicin inden alle efterfølgende infusioner.

Dosisjusteringer

Din læge eller sygeplejerske vil holde øje med bivirkninger under hver infusion.

Hvis du oplever en infusionsrelateret reaktion under behandlingen, øges den tid, det tager at indgive

infusionen, under resten af den pågældende infusion og ved alle efterfølgende infusioner.

Mængden af protein i urinen kontrolleres regelmæssigt under behandlingen. Afhængig af det målte

proteinindhold kan behandlingen med Cyramza blive stoppet midlertidigt. Når proteinindholdet i

urinen er faldet til et bestemt niveau, kan behandlingen genoptages ved en lavere dosis.

Indgivelsesvej og anvendelsesmåde

Cyramza er et koncentrat til fremstilling af en infusionsvæske (også kaldet "sterilt koncentrat").

Sygehusapotekets farmaceut, sygeplejerske eller læge har fortyndet indholdet i hætteglasset med

natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) inden brug. Lægemidlet gives som en infusion via et

drop over et tidsrum på ca. 60 minutter.

Behandlingen med Cyramza vil blive stoppet midlertidigt, hvis du:

udvikler forhøjet blodtryk, indtil det er bragt under kontrol med blodtrykssænkende medicin

udvikler problemer med sårheling, indtil såret er helet, eller inden en planlagt operation

skal have en planlagt operation, 4 uger før operationen

Behandlingen med Cyramza vil blive stoppet permanent, hvis du:

udvikler en blodprop i en arterie

udvikler et hul i tarmvæggen

får alvorlig blødning

får en alvorlig infusionsrelateret reaktion

udvikler forhøjet blodtryk, som ikke kan kontrolleres med medicin

udskiller mere end en vis mængde protein i urinen, eller hvis De udvikler en alvorlig

nyresygdom (nefrotisk syndrom)

udvikler unormale rørlignende forbindelser eller passager inde i kroppen mellem indre organer

og huden eller andet væv (fistler)

udvikler forvirring og/eller bliver desorienteret i forbindelse med kroniske leverproblemer

nedsat nyrefunktion (i forbindelse med leversvigt)

Når du får Cyramza i kombination med paclitaxel eller docetaxel

Paclitaxel og docetaxel gives også ind i en vene via et drop (intravenøs infusion) over et tidsrum på ca.

60 minutter. Hvis du får Cyramza i kombination med enten paclitaxel eller docetaxel på den samme

dag, vil du få Cyramza først.

Den nødvendige mængde paclitaxel eller docetaxel afhænger af din legemsoverflade. Din læge eller

sygehusapotekets farmaceut beregner din legemsoverflade ved at måle højde og vægt og beregner

herefter den rette dosis til dig.

Den anbefalede dosis paclitaxel er 80 mg for hver kvadratmeter (m²) legemsoverflade én gang

ugentligt i 3 uger efterfulgt af 1 uge uden behandling.

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg for hver kvadratmeter (m²) kropsoverflade én gang hver 3.

uge. Hvis du er af østasiatisk oprindelse vil du måske få en reduceret startdosis af docetaxel på 60 mg

for hver m

legemsoverflade én gang hver 3. uge.

Inden du får en infusion med paclitaxel, vil du få taget blodprøver for at kontrollere, at dine

blodværdier er høje nok, og at din lever fungerer tilfredsstillende.

Læs indlægssedlen for paclitaxel eller docetaxel for yderligere information.

Når du får Cyramza i kombination med FOLFIRI

FOLFIRI-kemoterapi gives som intravenøs infusion, efter Cyramza-infusionen er færdig. Du bør læse

indlægssedlerne for de andre lægemidler, som er en del af din behandling, så du kan vurdere, om de er

passende for dig. Hvis du er i tvivl, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet, om der kan være

nogle grunde til, at du ikke kan få disse lægemidler.

Når du får Cyramza i kombination med erlotinib

Læs indlægssedlen til erlotinib for information om erlotinib og om det er egnet til dig. Tal med din

læge, apoteket eller sygeplejerske, hvis du er usikker på om der findes nogen grund til at du ikke kan

bruge erlotinib.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl

straks

din læge, hvis du oplever en eller flere af de følgende alvorlige bivirkninger, som er

observeret under behandling med Cyramza (se også

Det skal du vide, før du får Cyramza

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer):

hul i tarmvæggen:

dette er et hul, som udvikler sig i mavesækken eller tarmen. Symptomerne

omfatter alvorlige mavesmerter, opkastning, feber eller kulderystelser.

-

alvorlig blødning i tarmen:

symptomerne kan omfatte ekstrem træthed, svaghed, svimmelhed

eller ændring i farven af afføringen.

blodpropper i arterierne

: arterielle blodpropper kan medføre hjerteanfald eller slagtilfælde.

Symptomer på et hjerteanfald kan omfatte brystsmerter eller tyngdefornemmelse i brystkassen.

Symptomer på slagtilfælde kan omfatte pludselig følelsesløshed eller svaghed i armen, benet og

ansigtet, følelse af forvirring, talebesvær eller problemer med at forstå andre, pludselige

problemer med at gå eller tab af balance eller koordination eller pludselig svimmelhed.

Sjældne bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 1000 personer):

En hjernelidelse

kaldet posteriort reversibelt encefalopati-syndrom: symptomerne kan

inkludere anfald (kramper), hovedpine, kvalme, opkastning, blindhed eller nedsat

bevidsthedsniveau, med eller uden forhøjet blodtryk.

Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogen af følgende andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan ramme mere end 1 ud af 10 personer):

trætheds- eller svaghedsfornemmelse

lavt antal hvide blodlegemer (kan øge risikoen for infektion)

infektioner

diarré

hårtab

næseblod

betændelse i mundens slimhinde

forhøjet blodtryk

reduktion i røde blodlegemer, som kan gøre huden bleg

hævede hænder, fødder og ben på grund af væskeophobning

lavt antal blodplader (blodceller, som hjælper blodet til at størkne)

mavesmerter

protein i urinen (unormale urinprøver)

hovedpine

betændelse i slimhinderne, såsom i fordøjelseskanalen og luftvejene

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer):

feber ledsaget af et lavt antal hvide blodlegemer

lave niveauer i blodet af det protein, der hedder albumin

infusionrelaterede reaktioner

udslæt

rødme, hævelse, følelsesløshed/prikkende følelse, eller smerte og/eller afskalning af huden på

hænder og fødder (hånd-fod-syndrom)

hæshed

blødning i lungerne

lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi), som kan medføre træthed og forvirring eller

muskeltrækninger

tandkødsblødning

forvirring og/eller desorientering hos patienter med kroniske leverproblemer

blokering af tarmen; symptomerne kan omfatte forstoppelse og mavesmerter

unormal vækst af blodkar

alvorlig infektion (blodforgiftning)

lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi), som kan medføre muskelsvaghed, muskeltrækninger

eller unormal hjerterytme

Sjældne bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 1.000 personer):

unormal blodkoagulation i små blodkar

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra foreliggende data):

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner).

Cyramza kan være årsag til ændrede laboratorieprøver. På listen over bivirkninger herover, udgør

disse: Lavt antal hvide blodlegemer, lavt antal blodplader i blodet, lavt indhold i blodet af albumin,

kalium eller natrium, tilstedeværelse af protein i urinen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre æske og etiketten på hætteglasset efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 ºC – 8 ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Infusionsopløsningen må ikke nedfryses eller rystes. Opløsningen må ikke indgives, hvis De

observerer partikler eller misfarvning.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyramza indeholder:

Aktivt stof: ramucirumab. Én ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg

ramucirumab.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 100 mg ramucirumab.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 500 mg ramucirumab.

Øvrige indholdsstoffer: histidin, histidinhydrochlorid, natriumchlorid, glycin (E640), polysorbat

80 (E433) og vand til injektionsvæsker (se afsnit 2 "Cyramza indeholder natrium").

Udseende og pakningsstørrelser

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning (eller sterilkoncentratet) er en klar til let opaliserende og

farveløs til let gul opløsning i et hætteglas med gummiprop.

Cyramza fås i pakninger med:

1 hætteglas med 10 ml

2 hætteglas med 10 ml

1 hætteglas med 50 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Holland

Fremstiller

Lilly, S.A.

Avda de la Industria, 30

Alcobendas

28108 Madrid

Spanien

Lilly France Fegersheim

2 rue du Colonel Lilly

67640 Fegersheim

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cyramza 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg ramucirumab.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 100 mg ramucirumab.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 500 mg ramucirumab.

Ramucirumab er et humant IgG1-monoklonalt antistof, der produceres i murine (NS0) celler ved

rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 17 mg natrium.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 85 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er en klar til let opaliserende og farveløs til let gul opløsning, pH 6,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Gastrisk cancer

Cyramza i kombination med paclitaxel er indiceret til behandling af voksne patienter med fremskreden

gastrisk cancer eller adenokarcinom i den gastroøsofagale overgang med sygdomsprogression efter

tidligere platin- og fluorpyrimidinbaseret kemoterapi (se pkt. 5.1).

Cyramza er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter med fremskreden gastrisk

cancer eller adenokarcinom i den gastroøsofagale overgang (GEJ) med sygdomsprogression efter

tidligere platin- eller fluorpyrimidinbaseret kemoterapi, for hvem behandling med paclitaxel ikke er

hensigtsmæssig.

Kolorektal cancer

Cyramza i kombination med FOLFIRI (irinotecan, folinsyre og fluoruracil) er indiceret til behandling

af voksne patienter med metastatisk kolorektal cancer (mCRC) med sygdomsprogression under eller

efter tidligere behandling med bevacizumab, oxaliplatin og et fluorpyrimidin.

Ikke-småcellet lungecancer

Cyramza i kombination med erlotinib er indiceret til førstelinjebehandling af voksne patienter med

metastatisk ikke-småcellet lungecancer med aktiverende epidermal vækstfaktorreceptor-mutationer

(EGFR-mutationer) (se pkt. 5.1).

Cyramza i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af voksne patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med sygdomsprogression efter platinbaseret

kemoterapi.

Hepatocellulært karcinom

Cyramza er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter med fremskreden eller

inoperabelt hepatocellulært karcinom, med serum alfaføtoprotein (AFP) ≥ 400 ng/ml og som tidligere

er blevet behandlet med sorafenib.

4.2

Dosering og administration

Behandling med ramucirumab må kun initieres og administreres under tilsyn af en onkolog.

Dosering

Gastrisk cancer og adenokarcinom i den gastroøsofagale overgang (GEJ)

Cyramza i kombination med paclitaxel

Den anbefalede dosis af ramucirumab er 8 mg/kg på dag 1 og 15 i en 28-dages-serie inden infusion af

paclitaxel. Den anbefalede dosis af paclitaxel er 80 mg/m2 indgivet ved intravenøs infusion over ca.

60 minutter på dag 1, 8 og 15 i en 28-dages-serie. Inden hver infusion af paclitaxel skal patienterne

have foretaget en komplet blodtælling og analyse af blodets sammensætning for at vurdere

leverfunktionen. De kriterier, som skal opfyldes inden hver infusion af paclitaxel, er anført i tabel 1.

Tabel 1: Kriterier, som skal opfyldes inden hver indgift af paclitaxel

Kriterier

Neutrofile granulocytter

Day 1:

≥ 1,5 x 10

Dag 8 og 15:

≥ 1,0 x 10

Trombocytter

Dag 1:

≥ 100 x 10

Dag 8 og 15:

≥ 75 x 10

Bilirubin

< 1,5 x øvre normalgrænse (ULN)

Asparat aminotransferase

(AST)/ Alanin

aminotransferase (ALT)

Ingen levermetastaser:

ALT/AST ≤ 3 x ULN

Levermetastaser:

ALT/AST ≤ 5 x ULN

Cyramza som monoterapi

Den anbefalede dosis af ramucirumab som monoterapi er 8 mg/kg hver anden uge.

Kolorektal cancer

Den anbefalede ramucirumabdosis er 8 mg/kg hver anden uge som intravenøs infusion før

administration af FOLFIRI. Før kemoterapien skal der foretages komplet blodtælling. Tabel 2 angiver

de kriterier, som skal opfyldes inden FOLFIRI.

Tabel 2: Kriterier, der skal opfyldes inden administration af FOLFIRI

Kriterier

Neutrofile granulocytter

≥1,5 x 10

Trombocytter

≥100 x 10

Kemoterapi-relateret gastro-

intestinal toksicitet

≤ grad 1 (

National Cancer Institute Common

Terminology Criteria for Adverse Events

[NCI

CTCAE])

Ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

Cyramza i kombination med erlotinib til behandling af NSCLC med aktiverende EGFR-mutationer

Den anbefalende ramucirumabdosis i kombination med erlotinib er 10 mg/kg hver 2. uge.

EGFR-mutationsstaus skal bestemmes før start af behandling med ramucirumab og erlotinib ved brug

af en valideret testmetode. For dosering og administration af erlotinib, se produktinformationen for

erlotinib.

Cyramza i kombination med docetaxel til behandling af NSCLC efter platinbaseret kemoterapi

Den anbefalede ramucirumabdosis er 10 mg/kg på dag 1 i en 21-dages-serie før infusion af docetaxel.

Den anbefalede docetaxeldosis er 75 mg/m

som intravenøs infusion over cirka 60 minutter på dag 1 i

en 21-dages-serie. For østasiatiske patienter skal en reduceret startdosis af docetaxel på 60 mg/m

dag 1 i en serie på 21 dage overvejes. Se produktresumeet for docetaxel for specifik

doseringsvejledning.

Hepatocellulært karcinom (HCC)

Den anbefalede dosis af ramucirumab som monoterapi er 8 mg/kg hver anden uge.

Test for alfaføtoprotein (AFP) ved HCC

Patienter med HCC skal udvælges på basis af serum AFP koncentration ≥ 400 ng/ml ved anvendelse

af en valideret AFP test før behandling med ramucirumab (se pkt. 5.1)

Behandlingsvarighed

Det anbefales at fortsætte behandlingen indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Præmedicinering

Præmedicinering anbefales med en histamin H1-antagonist (f.eks. diphenhydramin) inden infusion af

ramucirumab. Hvis en patient oplever en infusionsrelateret reaktion af grad 1 eller 2, skal der gives

præmedicinering ved alle efterfølgende infusioner. Hvis en patient oplever endnu en infusionsrelateret

reaktion (IRR) af grad 1 eller 2, skal der gives dexamethason (eller tilsvarende). Derefter skal der ved

efterfølgende infusioner gives præmedicinering med følgende eller tilsvarende lægemidler: En

intravenøs histamin H1-antagonist (f.eks. diphenhydraminhydrochlorid), paracetamol og

dexamethason.

Se de relevante produktresuméer for henholdsvis paclitaxel, FOLFIRI-komponenterne og docetaxel

vedrørende krav til præmedicinering og yderligere information.

Dosisjusteringer for ramucirumab

Infusionsrelaterede reaktioner

Infusionshastigheden for ramucirumab skal reduceres med 50 % under hele infusionen og ved alle

efterfølgende infusioner, hvis patienten oplever en IRR af grad 1 eller 2. Ramucirumab skal straks

seponeres permanent i tilfælde af en IRR af grad 3 eller 4 (se pkt. 4.4).

Hypertension

Patienternes blodtryk skal monitoreres inden hver indgift af ramucirumab og skal behandles på klinisk

indikation. Behandling med ramucirumab skal seponeres midlertidigt i tilfælde af svær hypertension,

indtil denne er under kontrol ved hjælp af medicinsk behandling. Hvis der forekommer medicinsk

signifikant hypertension, som ikke kan kontrolleres forsvarligt med antihypertensiv behandling, skal

behandling med ramucirumab seponeres permanent (se pkt. 4.4).

Proteinuri

Patienterne skal monitoreres for udvikling eller forværring af proteinuri under behandlingen med

ramucirumab. Hvis urinprotein er ≥ 2+ ved en urinstix-analyse, skal der udføres 24-timers

urinopsamling. Behandlingen med ramucirumab skal seponeres midlertidigt, hvis urinproteinniveauet

er ≥ 2 g/24 timer. Når urinproteinniveauet er faldet til <2 g/24 timer, skal behandlingen genoptages

ved et reduceret dosisniveau (se tabel 3). Yderligere dosisreduktion (se tabel 3) anbefales, hvis

urinproteinniveau ≥ 2 g/24 timer vender tilbage.

Behandling med ramucirumab skal seponeres permanent, hvis urinproteinniveauet er > 3 g/24 timer

eller i tilfælde af nefrotisk syndrom.

Tabel 3: Reduktion af ramucirumabdosis ved proteinuri

Initial ramucirumab-

dosis

Første dosisreduktion til

Efterfølgende

dosisreduktion til

8 mg/kg

6 mg/kg

5 mg/kg

10 mg/kg

8 mg/kg

6 mg/kg

Elektiv kirurgi eller nedsat sårhelingsevne

Behandling med ramucirumab skal seponeres midlertidigt i mindst 4 uger inden elektiv kirurgi.

Behandling med ramucirumab skal seponeres midlertidigt, hvis der er sårhelingskomplikationer, indtil

såret er komplet helet (se pkt 4.4).

Permanent seponering

Behandling med ramucirumab skal seponeres permanent i tilfælde af:

Svære arterielle tromboemboliske hændelser (se pkt. 4.4).

Gastrointestinale perforationer (se pkt. 4.4).

Svær blødning: Blødning af NCI CTCAE-grad 3 eller 4 (se pkt. 4.4).

Spontan opståen af fistler (se pkt. 4.4).

Hepatisk encefalopati eller hepatorenalt syndrom (se pkt. 4.4).

Justering af paclitaxeldosis

Paclitaxeldosis kan reduceres afhængig af den toksicitetsgrad, som patienten oplever. Ved

hæmatologisk toksicitet af NCI CTCAE-grad 4 eller paclitaxel-relateret ikke-hæmatologisk toksicitet

af grad 3 anbefales det at reducere dosis af paclitaxel med 10 mg/m

for alle efterfølgende serier.

Endnu en dosisreduktion med 10 mg/m

anbefales, hvis disse toksiciteter varer ved eller vender

tilbage.

Dosisjustering af FOLFIRI

Dosis af de individuelle komponenter i FOLFIRI kan reduceres ved specifikke toksiciteter.

Dosisjustering af de enkelte komponenter i FOLFIRI skal foretages uafhængigt og er angivet i tabel 4.

Tabel 5 angiver detaljer for dosisudsættelse eller dosisreduktion af FOLFIRI-komponenterne ved den

næste serie baseret på maksimal grad af specifikke bivirkninger.

Tabel 4: FOLFIRI dosisreduktioner

FOLFIRI

komponent

a

Dosisniveau

Initialdosis

-1

-2

-3

Irinotecan

180 mg/m

150 mg/m

120 mg/m

100 mg/m

5-FU bolus

400 mg/m

200 mg/m

0 mg/m

0 mg/m

5-FU infusion

2.400 mg/m

over 46-48 timer

2.000 mg/m

over 46-48 timer

1.600 mg/m

over 46-48 timer

1.200 mg/m

over 46-48 timer

5-FU = fluoruracil.

Tabel 5: Dosisjustering af FOLFIRI-komponenter på grund af specifikke bivirkninger

BIVIRKNING

NCI

CTCAE

grad

Dosisjustering på dag 1 i den efterfølgende serie efter

bivirkningen

Diarré

Hvis diarré er bedret til grad ≤1, reduceres med 1 dosisniveau

for 5-FU.

Ved tilbagevendende grad 2 diarré, reduceres med 1 dosisniveau

for 5-FU

og

irinotecan.

Hvis diarré er bedret til grad ≤1, reduceres med 1 dosisniveau

for 5-FU

og

irinotecan.

Hvis diarré er bedret til grad ≤1, reduceres med 2 dosisniveauer

for 5-FU

og

irinotecan.

Hvis grad 4 diarré ikke bedres til grad ≤1, seponeres 5-FU

og

irinotecan i højst 28* dage indtil restitution til grad ≤1.

Neutropeni eller

trombocytopeni

De hæmatologiske kriterier i

tabel 2 er opnået

Hæmatologiske kriterier i

tabel 2 er

ikke

opnået

Ingen dosisjustering.

Reducer med 1 dosisniveau for

5-FU

og

irinotecan.

Reducer med 1 dosisniveau

for 5-FU

og

irinotecan.

Udskyd 5-FU

og

irinotecan i

højst 28* dage indtil restitution

til grad ≤1, herefter reduceres

dosis med 1 niveau for 5-FU

og

irinotecan.

Reducer med 2 dosisniveauer

for 5-FU

og

irinotecan.

Udskyd 5-FU

og

irinotecan i

højst 28* dage indtil restitution

til grad ≤1, herefter reduceres

dosis med 2 niveauer for 5-FU

og

irinotecan.

Stomatitis/mucositis

Hvis stomatitis/mucositis er bedret til grad ≤1, reduceres med

1 dosisniveau for 5-FU.

Ved tilbagevendende grad 2 stomatitis, reduceres med

2 dosisniveauer for 5-FU.

Hvis stomatitis/mucositis er bedret til grad ≤1, reduceres med

1 dosisniveau for 5-FU.

Hvis grad 3 mucositis/stomatitis ikke bedres til grad ≤1,

udskydes 5-FU i højst 28* dage indtil restitution til grad ≤1,

herefter reduceres dosis med 2 niveauer for 5-FU.

Seponer 5-FU i højst 28* dage indtil restitution til grad ≤1,

herefter reduceres dosis med 2 niveauer for 5-FU.

Febril neutropeni

De hæmatologiske kriterier i

tabel 2 er opnået, og feber er

ophørt

De hæmatologiske kriterier i

tabel 2 er

ikke

opnået, og feber

er ophørt

Reducer med 2 dosisniveauer

for 5-FU

og

irinotecan.

Udskyd 5-FU

og

irinotecan i

højst 28* dage indtil restitution

til grad ≤1, herefter reduceres

dosis med 2 niveauer for 5-FU

og

irinotecan.

Overvej brug af

kolonistimulerende faktor før

næste serie.

*Perioden på 28 dage begynder på dag 1 i serien efter den serie, hvor bivirkningen opstod

Justering af docetaxeldosis

Docetaxeldosis kan reduceres afhængigt af den toksicitetsgrad, som patienten oplever. Behandlingen

skal afbrydes hos patienter, som får enten febril neutropeni, neutrofiltal <500 celler/mm

i mere end 1

uge, svære eller kumulative kutane reaktioner eller andre grad 3 eller 4 ikke-hæmatologiske

bivirkninger under docetaxelbehandling, indtil toksiciteten er ophørt. Det anbefales, at reducere

docetaxeldosis med 10 mg/m

i alle efterfølgende serier. Endnu en dosisreduktion med 15 mg/m

anbefales, hvis de toksiske reaktioner varer ved eller vender tilbage. Hvis dette sker for øst-asiatiske

patienter ved en startdosis på 60 mg/m², skal docetaxel seponeres (se Dosering).

Særlige populationer

Ældre

I de pivotale studier har begrænsede data vist tegn på, at patienter over 65 år har en øget risiko for

bivirkninger i forhold til patienter under 65 år. Der foreligger ingen anbefalinger for dosisreduktion (se

pkt. 4.4 og 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført formelle studier med Cyramza til patienter med nedsat nyrefunktion. Kliniske data

tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig hos patienter med let, moderat eller svært nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2). Der foreligger ingen anbefalinger for dosisreduktion.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført formelle studier med Cyramza hos patienter med nedsat leverfunktion. Kliniske

data tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat

leverfunktion. Der foreligger ingen data om behandling med ramucirumab hos patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2). Der foreligger ingen anbefalinger for dosisreduktion.

Pædiatrisk population

Cyramzas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Det er ikke relevant at anvende ramucirumab hos den pædiatriske population til indikationerne

fremskreden gastrisk cancer, adenokarcinom i den gastroøsofagale overgang, adenokarcinom i kolon

og rektum, lungecancer eller hepatocellulært karcinom.

Administration

Cyramza er til intravenøs brug. Cyramza administreres efter fortynding som en intravenøs infusion

over ca. 60 minutter. Det må ikke administreres som en intravenøs bolus eller push. For at opnå den

påkrævede infusionsvarighed på ca. 60 minutter må den maksimale infusionshastighed på 25

mg/minut ikke overskrides. I stedet skal infusionsvarigheden øges. Patienten skal monitoreres under

infusionen for tegn på infusionsrelaterede reaktioner (se pkt. 4.4), og det skal sikres, at der forefindes

passende genoplivningsudstyr.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Ramucirumab er kontraindiceret til patienter med NSCLC, hvor der er tumorkavitation, eller hvor

tumor involverer større blodkar (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer tydeligt registreres.

Arterielle tromboemboliske hændelser

Alvorlige og undertiden dødelige arterielle tromboemboliske hændelser (ATE'er), herunder

myokardieinfarkt, hjertestop, hjerneblødning og cerebral iskæmi, er rapporteret i kliniske studier.

Ramucirumab skal seponeres permanent hos patienter, som oplever en svær ATE (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale perforationer

Ramucirumab er en antiangiogen behandling, som kan øge risikoen for gastrointestinale perforationer.

Der er indberettet tilfælde af gastrointestinal perforation hos patienter behandlet med ramucirumab.

Ramucirumab skal seponeres permanent hos patienter, som oplever gastrointestinale perforationer (se

pkt. 4.2).

Svær blødning

Ramucirumab er en antiangiogen behandling, som kan øge risikoen for svær blødning. Ramucirumab

skal seponeres permanent hos patienter, som oplever blødning af grad 3 eller 4 (se pkt. 4.2).

Blodtællinger og koagulationsparametre skal monitoreres hos patienter med lidelser, som disponerer

for blødning, og hos patienter, som behandles med antikoagulantia eller andre samtidige lægemidler,

som øger risikoen for blødning. For HCC-patienter med tegn på portal hypertension eller blødende

øsofageale varicer i anamnesen, skal screening og behandling af øsofageale varicer udføres i henhold

til gældende standarder inden opstart med ramucirumab.

Svær gastrointestinal blødning, herunder dødelige hændelser, blev rapporteret hos patienter med

gastrisk cancer, som blev behandlet med ramucirumab i kombination med paclitaxel, og hos patienter

med mCRC, som blev behandlet med ramucirumab i kombination med FOLFIRI.

Pulmonal blødning ved NSCLC

Patienter med planocellulær histologi har en højere risiko for at udvikle alvorlig pulmonal blødning,

dog blev der ikke observeret en øget hyppighed af grad 5 pulmonal blødning hos

ramucirumabbehandlede patienter med planocellulær histologi i REVEL-studiet. NSCLC-patienter

med nylig pulmonal blødning (> 2,5 ml eller lyst rødt blod) såvel som patienter med evidens for

baseline

-tumorkavitation, uanset histologi, eller patienter med evidens for, at tumor involverer eller

indkapsler større blodkar, blev ekskluderet fra de kliniske studier (se pkt.4.3). Patienter, som fik en

eller anden form for terapeutisk antikoagulationsbehandling blev ekskluderet fra det kliniske REVEL

NSCLC-studie og patienter som fik kronisk behandling med non-steroide anti-inflammatoriske

lægemidler eller trombocytfunktionshæmmere, blev ekskluderet fra de kliniske NSCLC-studier

REVEL og RELAY. Acetylsalicylsyredoser op til 325 mg/dag var tilladt (se pkt. 5.1).

Infusionsrelaterede reaktioner

Infusionsrelaterede reaktioner blev rapporteret i kliniske studier med ramucirumab. Størstedelen af

hændelserne forekom under eller efter den første eller anden infusion af ramucirumab. Patienterne skal

monitoreres under infusionen for tegn på overfølsomhed. Symptomerne omfattede rystelser,

rygsmerter/kramper, brystsmerter og/eller strammende fornemmelse i brystet, kulderystelser, rødme,

dyspnø, hvæsen, hypoxi og paræstesi. I svære tilfælde omfattede symptomerne bronkospasmer,

supraventrikulær takykardi og hypotension. Ramucirumab skal seponeres straks og permanent hos

patienter, som oplever IRR af grad 3 eller 4 (se pkt. 4.2).

Hypertension

En øget incidens af svær hypertension blev rapporteret hos patienter, som fik ramucirumab,

sammenlignet med placebo. I de fleste tilfælde blev hypertension håndteret med standard

antihypertensiv behandling. Patienter med ukontrolleret hypertension blev eksluderet fra studierne, og

behandling med ramucirumab må ikke påbegyndes hos disse patienter indtil og med mindre at den

præeksisterende hypertension er bragt under kontrol. Patienter, som behandles med ramucirumab,

skal have deres blodtryk monitoreret. Ramucirumab skal seponeres midlertidigt ved svær

hypertension, indtil denne er bragt under kontrol med medicinsk behandling. Ramucirumab skal

seponeres permanent, hvis medicinsk signifikant hypertension ikke kan kontrolleres med

antihypertensiv behandling (se pkt. 4.2).

Posteriort reversibelt encefalopati-syndrom

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om posteriort reversibelt encephalopati-syndrom (PRES),

herunder letale tilfælde, hos patienter, der får ramucirumab. Symptomer på PRES kan inkludere

kramper, hovedpine, kvalme/opkastning, blindhed eller ændret bevidsthed, med eller uden tilknyttet

hypertension. Diagnosticering af PRES kan bekræftes med billeddannelse af hjernen (f.eks. MR-

scanning).

Hos patienter, som får PRES, skal ramucirumab seponeres. Sikkerheden ved genoptagelse af

ramucirumab hos patienter, der udvikler PRES og som restituerer, er ikke kendt.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med Cyramza bør denne

risiko overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Nedsat sårhelingsevne

Virkningen af ramucirumab er ikke blevet undersøgt hos patienter med alvorlige sår eller sår, som ikke

heler. I et dyreforsøg nedsatte ramucirumab ikke sårhelingsevnen. Da ramucirumab imidlertid er en

antiangiogen behandling og kan have potentiale til at påvirke sårhelingen negativt, skal behandling

med ramucirumab seponeres i mindst 4 uger inden en planlagt operation. Beslutningen om at

genoptage behandlingen med ramucirumab efter et kirurgisk indgreb skal baseres på et klinisk skøn

med hensyn til tilstrækkelig sårheling.

Hvis en patient udvikler sårhelingskomplikationer under behandlingen, skal ramucirumab seponeres,

indtil såret er komplet helet (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Ramucirumab skal anvendes med forsigtighed hos patienter med svær levercirrose (Child-Pugh B eller

C), cirrose med hepatisk encephalopati, klinisk signifikant ascites forårsaget af cirrose eller

hepatorenalt syndrom. Der foreligger kun meget begrænsede effekt- og sikkerhedsdata for disse

patienter. Ramucirumab må kun bruges til disse patienter, hvis de potentielle fordele ved behandlingen

skønnes at opveje den potentielle risiko for progressivt leversvigt.

Der blev rapporteret om en øget forekomst af hepatisk encefalopati hos HCC-patienter i behandling

med ramucirumab sammenlignet med placebo (se pkt. 4.8). Patienterne skal overvåges for kliniske

tegn og symptomer på hepatisk encefalopati. Ramucirumab skal seponeres permanent i tilfælde af

hepatisk encefalopati eller hepatorenalt syndrom (se pkt. 4.2).

Fistler

Patienterne kan have en øget risiko for udvikling af fistler i forbindelse med behandling med Cyramza.

Ramucirumab skal seponeres permanent hos patienter, som udvikler fistler (se pkt. 4.2).

Proteinuri

Der er rapporteret om en øget forekomst af proteinuri hos patienter i behandling med ramucirumab

sammenlignet med placebo. Patienter skal følges mhp. udvikling eller forværring af proteinuri under

behandling med ramucirumab. Indsamling af døgnurin skal iværksættes, hvis urinstikprøver viser

proteinniveauer på ≥2+. Behandling med ramucirumab skal midlertidigt seponeres i tilfælde af

urinproteinniveauer på ≥2 g/24 timer. Når urinproteinniveauet er faldet til <2 g/24timer, bør

behandlingen genoptages med en lavere dosis. En yderligere dosisreduktion er anbefalet, såfremt

urinproteinniveauer på ≥2 g/24 timer vender tilbage. Behandling med ramucirumab skal permanent

seponeres i tilfælde af urinproteinniveauer på >3 g/24 timer og i tilfælde af nefrotisk syndrom (se pkt.

4.2).

Stomatitis

En øget forekomst af stomatitis blev indberettet for patienter, der fik ramucirumab i kombination med

kemoterapi, sammenlignet med patienter, som fik placebo plus kemoterapi. Symptomatisk behandling

skal påbegyndes omgående, hvis stomatitis opstår.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger begrænsede sikkerhedsdata for patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 15-29 ml/min), som behandles med ramucirumab (se pkt. 4.2 og 5.2).

Ældre patienter med NSCLC

Der er observeret en tendens til mindre effekt jo højere alder hos patienter, som fik ramucirumab plus

docetaxel til behandling af fremskreden NSCLC med sygdomsprogression efter platinbaseret

kemoterapi (se pkt 5.1). Komorbiditeter relateret til fremskreden alder, performancestatus og mulig

tolerabilitet overfor kemoterapi skal derfor evalueres grundigt, før behandling påbegyndes hos ældre

(se pkt. 4.2 og 5.1).

Ved brug af ramucirumab i kombination med erlotinib til førstelinjebehandling af NSCLC med

aktiverende EGFR-mutationer, oplevede patienter i alderen 70 år og ældre sammenlignet med

patienter under 70 år en højere forekomst af grad ≥3 bivirkninger og alvorlige bivirkninger af alle

grader.

Diæt med lavt natriumindhold

Hvert 10 ml hætteglas indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. det er i det væsentlige

natrium-frit.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder cirka 85 mg natrium. Dette svarer til ca. 4 % af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/939/2019

EMEA/H/C/002829

Cyramza (ramucirumab)

En oversigt over Cyramza, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Cyramza, og hvad anvendes det til?

Cyramza er et lægemiddel, der anvendes til at behandle voksne patienter med:

fremskreden kræft i mavesækken (mavekræft) eller kræft i overgangen mellem spiserøret og

mavesækken (adenocarcinom i den gastroøsofageale overgang). Cyramza anvendes i kombination

med et andet lægemiddel, paclitaxel, eller alene hvis kombinationen med paclitaxel ikke er

hensigtsmæssig, hos patienter hvis sygdom er blevet værre trods behandling med lægemidler, der

indeholder platin og fluorpyrimidiner (en lægemiddelgruppe, som indeholder capecitabin,

fluorouracil og tagafur)

metastatisk tyktarmskræft (kræft i tyktarmen, der har bredt sig til andre dele af kroppen).

Cyramza anvendes med "FOLFIRI"-kemoterapi (en kombination af fluorouracil, folinsyre og

irinotecan) hos patienter, hvis sygdom er blevet værre trods behandling med bevacizumab,

oxaliplatin og et fluoropyrimidin

ikke-småcellet lungekræft, der er fremskreden eller har bredt sig til andre dele af kroppen.

Cyramza anvendes i kombination med docetaxel hos patienter, hvis sygdom er blevet værre trods

behandling med lægemidler, der indeholder platin

levercellecarcinom (en type leverkræft), der er fremskreden, eller som ikke kan fjernes med

kirurgi. Cyramza anvendes alene hos patienter, som har et højt indhold af et protein kaldet

alfafetotprotein (AFP), og som tidligere er blevet behandlet med sorafenib.

Cyramza indeholder det aktive stof ramucirumab.

Hvordan anvendes Cyramza?

Cyramza gives ved infusion (drop) i en vene. Det fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes

og overvåges af en læge med erfaring i kræftbehandling.

Dosen af Cyramza og hyppigheden, hvormed det gives, afhænger af patientens legemsvægt og den

sygdom, der behandles.

Cyramza (ramucirumab)

EMA/939/2019

Side 2/3

Behandlingen bør fortsætte, så længe patienten har gavn af den. Hvis du ønsker mere information om

anvendelsen af Cyramza, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Cyramza?

Det aktive stof i Cyramza, ramucirumab, er et monoklonalt antistof (en type protein), der er opbygget,

så det binder sig til en vaskulær endotelial vækstreceptor (VEGFR), et protein, der findes i høje

koncentrationer i svulster. VEGFR hjælper med at udvikle nye blodkar, der forsyner svulsterne. Ved at

binde sig til VEGFR blokerer ramucirumab dets virkning og nedsætter derigennem blodforsyningen til

svulsten, så kræften vokser langsommere.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Cyramza?

Cyramza øgede overlevelsen af patienter med fremskreden kræft i mavesækken eller i overgangen

mellem mavesækken og spiserøret, metastatisk tyktarmskræft, fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft og levercellekarcinom i 5 hovedstudier.

I et hovedstudie, der omfattede 665 patienter med fremskreden kræft i mavesækken eller kræft i

overgangen mellem spiserøret og mavesækken, og hos hvem sygdommen forværredes trods

behandling med lægemidler, der indeholdt platin og fluoropyrimidin, levede de, der blev behandlet

med Cyramza og paclitaxel, længere end de patienter, der blev behandlet med paclitaxel og placebo

(en uvirksom behandling): i gennemsnit 9, 6 måneder mod 7,4 måneder. Tilsvarende levede patienter

i et andet studie med 355 patienter, der blev behandlet med Cyramza samt den bedste understøttende

behandling, betydeligt længere end patienter, der fik placebo samt den bedste understøttende

behandling (gennemsnitligt 5,2 måneder mod 3,8 måneder).

I et hovedstudie, der omfattede 1.072 patienter med metastatisk tyktarmskræft, som blev værre trods

behandling med bevacizumab, oxaliplatin og et fluoropyrimidin, levede de, der blev behandlet med

Cyramza og FOLFIRI, i gennemsnit længere end de patienter, der fik FOLFIRI og placebo: i gennemsnit

13,3 måneder mod 11,7 måneder.

I et hovedstudie, der omfattede 1.253 patienter med fremskreden metastatisk ikke-småcellet

lungekræft, der forværredes trods behandling med lægemidler, der indeholdt platin, levede de, der

blev behandlet med Cyramza og docetaxel, i gennemsnit længere end de patienter, der blev behandlet

med docetaxel og placebo:10,5 måneder mod 9,1 måneder.

I et studie, der omfattede 292 patienter med levercellekarcinom, der er fremskreden, eller som ikke

kan fjernes med kirurgi, og som tidligere har været behandlet med sorafenib, levede de patienter, der

fik Cyramza, længere tid end dem, der fik placebo: 8,5 måneder mod 7,3 måneder.

Hvilke risici er der forbundet med Cyramza?

De hyppigste bivirkninger ved Cyramza (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

træthed eller svaghed, leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), neutropeni (lavt antal hvide

blodlegemer af en bestemt type), diarré, næseblødning (epistaxis) og stomatitis (mundbetændelse).

De hyppigst indberettede alvorlige bivirkninger (enten med Cyramza alene eller i kombination med

andre kræftlægemidler) omfatter tarmperforering (hul i tarmvæggen), svær gastrointestinal blødning

(blødning fra tarmen) og arterielle tromboemboliske hændelser (problemer forårsaget af blodpropper

og blokering af arterierne). Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Cyramza fremgår af

indlægssedlen.

Cyramza (ramucirumab)

EMA/939/2019

Side 3/3

Ved behandling af lungekræft må Cyramza ikke anvendes, når kræften er kaviterende, eller hvis

kræften er tæt på et større blodkar. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Cyramza godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Cyramza opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede, at Cyramza forlængede livet for

patienter med kræft i mavesækken eller i overgangen mellem mavesækken og spiserøret, da det blev

givet med paclitaxel. Fordelen var mindre, når Cyramza blev givet alene, men det kan stadig være en

mulighed, når behandling med paclitaxel ikke anses for at være hensigtsmæssig. Cyramza forlængede

også overlevelsen for patienter med tyktarmskræft, ikke-småcellet lungekræft og levercellekarcinom.

Selvom virkningerne var beskedne, anses fordelens størrelse at være klinisk relevant i betragtning af

de normalt dårlige prognoser for disse patienter.

Sikkerhedsprofilen for Cyramza ligger på linje med den, der forventes for andre lægemidler, som

blokerer for aktiviteten af VEGFR, og den blev anset for at være håndterbar.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cyramza?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cyramza.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Cyramza løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Cyramza vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Cyramza

Cyramza fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 19. december 2014.

Yderligere information om Cyramza findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cyramza

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information