Carbaglu

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-10-2019

Aktiv bestanddel:
cargluminsyre
Tilgængelig fra:
Recordati Rare Diseases
ATC-kode:
A16AA05
INN (International Name):
carglumic acid
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Aminosyre Metabolisme, Medfødt Fejl, Propionsyre Acidemia
Terapeutiske indikationer:
Carbaglu er indiceret til behandling af:hyperammonaemia på grund af N-acetylglutamate-syntase primære mangel;hyperammonaemia på grund af isovaleric acidaemia;hyperammonaemia på grund af methymalonic acidaemia;hyperammonaemia på grund af propionsyre acidaemia.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000461
Autorisation dato:
2003-01-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000461

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-10-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Carbaglu 200 mg dispergibel tabletter

Cargluminsyre

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Carbaglu til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De/du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her

Oversigt over indlægssedlen

Carbaglus virkning og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at tage Carbaglu

Sådan skal De tage Carbaglu

Bivirkninger

Sådan opbevarer De Carbaglu

Yderligere oplysninger

1.

CARBAGLUS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Carbaglu kan medvirke til eliminere usædvanligt høje niveauer af ammoniak i blodet

(hyperammonæmi). Ammoniak er især toksisk for hjernen og fører i alvorlige tilfælde til nedsat

bevidsthed og koma.

Hyperammonæmi kan skyldes

mangel på et specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntase. Patienter med denne sjældne

lidelse er ikke istand til at udskille nitrogen (kvælstof), der hober sig op efter indtagelse af

protein.

Denne lidelse kan ikke kureres, og behovet for behandling er derfor livslangt.

isovaleriansyreæmi, methylmalonsyreæmi eller propionacidæmi. Patienter, der lider af en af

disse sygdomme, har behov for behandling under hyperammonæmi-krisen.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CARBAGLU

Tag ikke Carbaglu :

-hvis De er overfølsom (allergisk) over for cargluminsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer.

De må ikke tage Carbaglu, mens De ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Carbaglu:

Carbaglubehandling skal indledes under overvågning af en læge, der har erfaring i behandlingen af

metaboliske sygdomme.

Deres læge vil vurdere, hvordan De reagerer på behandling med cargluminsyre, inden længerevarende

behandling indledes.

Dosis skal justeres individuelt for at kunne opretholde normale ammoniakniveauer i blodet.

Deres læge kan ordinere tilskud af arginin eller begrænse Deres indtagelse af protein.

For at følge op på Deres tilstand og behandling vil Deres læge måske regelmæssigt undersøge leveren,

nyrerne, hjertet og blodet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De/du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Carbaglu sammen med mad og drikke

Carbaglu skal tages gennem munden inden måltider eller fødeindtagelse.

Tabletterne skal opløses i mindst 5 til 10 ml vand og tages med det samme. Opslæmningen har en let

syrlig smag.

Graviditet og amning

Carbaglus effekt på graviditet og det ufødte barn er ukendt. Få rådgivning af Deres læge, hvis De er

gravid eller planlægger at blive gravid.

Det er ikke undersøgt , om cargluminsyre udskilles i brystmælk hos kvinder. Ikke desto mindre bør De

ikke amme Deres barn, hvis De tager Carbaglu, da tilstedeværelse af cargluminsyre er blevet påvist i

mælken hos ammende rotter med potentielt toksiske virkninger for ungerne.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkninger på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ukendt.

3.

SÅDAN SKAL DE/DU TAGE CARBAGLU

Tag altid Carbaglu nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket

Den sædvanlige dosis:

Den indledende daglige dosis er sædvanligvis 100 mg pr. kilo legemsvægt, op til maksimalt

250 mg pr. kilo legemsvægt (f.eks. hvis De vejer 10 kg, skal De tage 1 g om dagen, eller 5

tabletter),

Til patienter, der lider af N-acetylglutamatsyntasemangel, vil den daglige dosis sædvanligvis ligge

i intervallet fra 10 mg til 100 mg pr. kilo legemsvægt.

Deres læge vil fastlægge den dosis, der er passende for Dem for at kunne opretholde normale

ammoniakniveauer i Deres blod.

Carbaglu må KUN indtages gnnem munden eller via en ernæringssonde ned i maven (ved brug af en

sprøjte, hvis det er nødvendigt).

Når patienten er i hyperammonæmisk coma, gives Carbaglu ved et hurtigt tryk gennem en sprøjte via

den sonde, der er lagt for at ernære Dem.

Hvis De har taget for meget Carbaglu

Spørg lægen eller apoteket til råds.

Hvis De har glemt at tage Carbaglu

Tag ikke en dobbelt dosis for at udligne for den glemte individuelle dosis.

Hvis De holder op med at tage Carbaglu

De må ikke holde op med at tage Carbaglu uden at informere lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Som alle lægemidler kan Carbaglu have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger blev rapporteret som følger: meget almindelig (forekommer hos mindst en af

10 patienter), almindelig (forekommer hos mindst en af 100 patienter), ikke almindelig (forekommer

hos mindst en af 1.000 patienter), sjælden (forekommer hos mindst en af 10.000 patienter), meget

sjælden (forekommer hos mindst en af 100.000 patienter) og ikke kendt (hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Almindelig:

øget svedtendends

Ikke almindelig:

langsom hjerteaktion (puls), diarré, feber, forhøjede aminotransferaser,

opkastning

Ikke kendt:

udslæt

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

SÅDAN OPBEVARER DE CARBAGLU

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Carbaglu efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen. .

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C)

Efter første åbning af tabletbeholderen: Må ikke nedkøles. Må ikke opbevares ved temperaturer over

Hold beholderen tæt tillukket som beskyttelse mod fugt.

Skriv datoen for åbning på tabletbeholderen. Bortskaffes 3 måneder efter første åbning.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Carbaglu indeholder:

Aktivt stof: cargluminsyre. Hver tablet indeholder 200 mg cargluminsyre

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, hypromellose,

croscarmelosenatrium, silica, kolloid vandfri, natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Carbaglu 200 mg tablet er en aflang tablet med 4 huller på den ene side og med 3 brudriller.

Carbaglu leveres i en plastbeholder med 5, 15 og 60 tabletter, som er lukket med et børnesikkert låg.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrig

Tel: + 33 1 4773 6458

Fax: + 33 1 4900 1800

Fremstiller

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrig

Eller

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrig

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Carbaglu skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant:

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portuga

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Denne indlægsseddel blev senest godkendt {dato}

De kan finde yderligere information om Carbaglu på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og

hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG

I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carbaglu 200 mg dispergible tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2.1

Generel beskrivelse

Hver tablet indeholder 200 mg cargluminsyre.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergibel tablet

Tabletterne er hvide og aflange med tre brudriller og præget på den ene side.

Tabletten kan deles i lige store halvdele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Carbaglu er indiceret til behandling af

Hyperammonæmi på grund af primær N-acetylglutamatsyntasemangel.

Hyperammonæmi på grund af isovalerianeacidæmi.

Hyperammonæmi på grund af methylmalonacidæmi.

Hyperammonæmi på grund af propionacidæmi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Carbaglubehandling skal initieres under overvågning af en læge med erfaring i behandling af

metaboliske sygdomme.

Dosering:

N-acetylglutamatsyntasemangel:

Baseret på klinisk erfaring kan behandlingen begynde så tidligt som første levedag.

Den indledende daglige dosis bør være 100 mg/kg, op til 250 mg/kg, om nødvendigt.

Den bør derefter justeres individuelt med henblik på at opretholde normale ammoniak plasmaniveauer

(se afsnit 4.4).

I det lange løb behøver det ikke at være nødvendigt at øge dosis i henhold til legemsvægt, så længe

tilstrækkelig metabolisk kontrol opnås; daglige dosisområde fra 10 mg/kg til 100 mg/kg.

Cargluminsyre-responstest

Det anbefales at teste individuelt respons på cargluminsyre, inden der indledes længevarende

behandling. Som for eksempel :

- Hos et komatøst barn startes med en dosis på 100 til 250 mg/kg/dag og ammoniak

plasmakoncentration måles i det mindste før hver indgivelse; den skulle normaliseres indenfor et par

timer efter start med Carbaglu.

- Hos en patient med moderat hyperammonæmi gives en testdosis på 100 til 200 mg/kg/dag i 3 dage

med en konstant proteinindtagelse og udførelse af gentagne bestemmelser af ammoniak

plasmakoncentration (før og 1 time efter et måltid). Justér dosis for at kunne opretholde normale

ammoniak plasmaniveauer.

Isovaleriansyreæmi, methylmalonsyreæmi og propionacidæmi:

Behandlingen skal starte ved hyperammonæmi hos patienter med organisk acidæmi. Den initiale

daglige dosis skal være 100 mg/kg, op til 250 mg/kg hvis nødvendigt.

Dosis skal dernæst justeres individuelt for at opretholde normale plasmaniveauer af ammoniak (se

pkt. 4.4).

Administration:

Dette lægemiddel er KUN til oral anvendelse (indtagelse eller via nasogastrisk sonde vha. en sprøjte,

hvis det er nødvendigt).

Baseret på farmakokinetiske data og klinisk erfaring anbefales det, at opdele den totale daglige dosis i

to til fire doser, der gives inden måltider eller madning. Brækken tabletterne i halve tillader de fleste

af de påkrævede doseringsjusteringer. En gang imellem kan brugen af kvarte tabletter også være

anvendelig for at justere doseringen, ordineret af lægen.

Tabletterne skal dispergeres i et minimum af 5-10 ml vand og straks indtages eller gives ved et hurtigt

tryk gennem en sprøjte via en nasogastrisk tube.

Suspensionen har en let syrlig smag.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Terapeutisk monitorering

Plasmaniveauer af ammoniak og aminosyrer bør opretholdes indenfor de normale grænser.

Da der foreligger meget få data om sikkerheden ved cargluminsyre, anbefales systematisk

overvågning af lever- og nyreparametre, kardielle funktioner og hæmatologiske parametre.

Ernæringsstyring

Proteinrestriktion og tilskud af arginin kan være indiceret i tilfælde af lav proteintolerance.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for cargluminsyre under graviditet. Dyreforsøg har

påvist minimal udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Der bør udvises forsigtighed ved ordination til

gravide kvinder.

Amning

Selvom det ikke vides, om cargluminsyre udskilles i human brystmælk, er stoffet blevet påvist i

mælken fra ammende rotter (se pkt. 5.3). Derfor er det kontraindiceret at amme under brug af

cargluminsyre (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheder

definers som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥1/100 til

1/10) ikke almindelig (≥1/1.000 til

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkninger ved N-acetylglutamatsyntasemangel

Undersøgelser

Ikke almindelig

: forhøjede

aminotransferaser

Hud og subkutane væv

Almindelig

: øget svedtendens

Ikke kendt:

udslæt

Bivirkninger ved organisk acidæmi

Hjerte

Ikke almindelig

: bradykardi

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig:

diarré, opkastning

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Ikke almindelig:

pyreksi

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:

udslæt

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Hos en patient behandlet med cargluminsyre, hvor dosis blev øget op til 750 mg/kg/dag, forekom der

forgiftningssymptomer, som kan karakteriseres som en sympatomimetisk reaktion: Tachycardi, kraftig

sveden, øget bronchial sekretion, øget legemstemperatur og hvileløshed. Disse symptomer fortog sig,

da først dosis blev sat ned.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Aminosyrer og derivater; ATC Kode: A16A A05

Virkningsmekanisme

Cargluminsyre er en strukturel analog til N-acetylglutamat, som er den naturligt forekommende

aktivator af carbamoylfosfatsyntetase, det første enzym i ureacyklussen.

Cargluminsyre har vist sig

in vitro

at aktivere leverens carbamoylfosfatsyntetase. På trods af en lavere

affinitet for carbamoylfosfatasesyntetase overfor cargluminsyre end overfor N-acetylglutamat, har

cargluminsyre

in vivo

vist sig at stimulere carbamoylfosfatasesyntetase og at være langt mere effektiv

end N-acetylglutamat til at beskytte mod ammoniakforgiftning hos rotter. Dette kunne forklares ved

følgende iagttagelser:

i) Mitochondriemembranen gennemtrænges lettere af cargluminsyre end af N-acetylglutamat

ii) Cargluminsyre er mere resistent end N-acetylglutamat overfor hydrolyse med aminoacylase tilstede

i cytosolen.

Farmakodynamisk virkning

Andre undersøgelser er blevet gennemført på rotter under forskellige eksperimentelle tilstande,

ledende til øget tilgængelighed af ammoniak (sulttilstand, proteinfri eller højprotein kost).

Cargluminsyre viste sig at nedsætte ammoniakniveauerne i blodet og øge ureaniveauerne i blod og

urin, medens leverens indhold af carbamoylfosfatsyntetaseaktivatorer var signifikant øgede.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hos patienter med N-acetylglutamatsyntase mangel, viste cargluminsyre sig at inducere en hurtig

normalisering af plasma ammoniakniveauer, sædvanligvis indenfor 24 timer. Når behandlingen blev

igangsat inden nogen permanent hjerneskade, udviste patienterne normal vækst og psykomotorisk

udvikling.

Hos patienter med organisk acidæmi (nyfødte og ikke-nyfødte) inducerede behandling med

cargluminsyre en hurtig reduktion af plasmaniveauet af ammoniak, hvilket reducerer risikoen for

neurologiske komplikationer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Cargluminsyres farmakokinetik er blevet undersøgt hos raske, mandlige frivillige ved anvendelse af

både radioaktivt mærket og umærket stof.

Absorption:

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg/kg kropsvægt estimeres det, at omtrent 30% af cargluminsyren

absorberes. Ved dette dosisniveau, givet som Carbaglu tabletter til 12 frivillige, blev der opnået

maksimale plasmakoncentrationer på 2,6 µg/ml (median; værdier mellem 1,8 og 4,8) efter 3 timer

(median; værdier mellem 2 og 4).

Fordeling:

Plasmaeliminationskurven for cargluminsyre er bifasisk med en hurtig fase over de første 12 timer

efter administrering efterfulgt af en langsom fase (terminal halveringstid op til 28 timer).

Diffusion ind i erythrocytter forekommer ikke. Proteinbinding er ikke fastlagt.

Metabolisme:

En del af cargluminsyre metaboliseres. Det er antydet, at afhængig af aktiviteten kan den intestinale

bakterielle flora bidrage til initieringen af nedbrydningsprocessen, hvilket medfører en variabel grad

af metabolisme af molekylet. Glutaminsyre er en metabolit, der er identificeret i fæces. Metabollitter

kan måles i plasma i maksimale niveauer efter 36-48 timer og med en meget langsom nedbrydning

(halveringstid omkring 100 timer).

Slutproduktet af cargluminsyremetabolisme er carbondioxid, som elimineres gennem lungerne.

Elimination:

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg/kg kropsvægt udskilles 9% af dosen uomdannet i urinen og op til

60% i fæces.

Plasmaniveauer af cargluminsyre blev målt hos patienter i alle aldersgrupper, fra nyfødte spædbørn til

halvvoksne, behandlet med forskellige daglige doser (7 – 122 mg/kg/dag). Deres område var

konsistent med dem, der blev målt hos raske voksne, selv hos nyfødte spædbørn. Uanset den daglige

dosis gik de langsomt ned i løbet af 15 timer til niveauer omkring 100 ng/ml.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Sikkerhedsmæssige farmakologiske undersøgelser har vist, at Carbaglu administreret oralt i doser på

250, 500, 1000 mg/kg ikke havde nogen statistisk signifikant virkning på respiration,

centralnervesystem og kardiovaskulære system.

Carbaglu viste ingen signifikant mutagen aktivitet i et batteri af genotoksiske tests udført

in vitro

(Ames test, human lymfocyt metafase analyse) og

in vivo

(mikronucleustest på rotter).

Enkeltdosis af cargluminsyre op til 2800 mg/kg oralt og 239 mg/kg intravenøst inducerede ikke nogen

mortalitet eller abnorme kliniske tegn hos voksne rotter. Hos nyfødte rotter, der fik daglig

cargluminsyre ved oral gavage i 18 dage såvel som hos unge rotter, der fik daglig cargluminsyre i

26 uger, blev der fastlagt en No Observed Effect Level (NOEL) ved 500 mg/kg/dag og en No

Observed Adverse Effect Level (NOAEL) blev fastlagt ved 1000 mg/kg/dag.

Der er ikke observeret nogen bivirkninger på den mandlige eller den kvindelige fertilitet. Hos rotter

og kaniner var der ingen tegn på embryotoksicitet, føtotoksicitet eller teratogenicitet ved op til

modertoksiske doser, der for rotter gav halvtreds ganges eksponering sammenlignet med humane

doser og syv gange for kaniner. Cargluminsyre udskilles i mælken hos ammende rotter, og selvom

udviklingsparametre var upåvirkede, var der somme tider en effekt på kropsvægt/forøgelse af

kropsvægt hos unger, der diede ved mødre behandlet med 500 mg/kg/dag og en højere mortalitet hos

unger af mødre behandlet med 2000 mg/kg/dag, en modertoksisk dosis. Den systemiske eksponering

hos mødrene efter 500 og 2000 mg/kg/dag var 25 og 70 gange den forventede humane eksponering.

Der er ikke foretaget nogen carcinogenicitetsundersøgelse med cargluminsyre.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

natriumlaurilsulfat

hypromellose

croscarmelosenatrium

silica, kolloid vandfri

natriumstearylfumarat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

36 måneder

Efter den første åbning af tabletbeholderen: 3 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

Efter den første åbning af tabletbeholderen:

Må ikke nedkøles.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 stk., 15 stk. eller 60 stk. tabletbeholdere af højdensitetspolyethylen lukket med et børnesikkert låg af

polypropylen med en tørrende enhed.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/246/001 (15 dispergibel tabletter)

EU/1/02/246/002 (60 dispergibel tabletter)

EU/1/02/246/003 (5 dispergibel tabletter)

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 24. januar 2003

Dato for fornyelse: 20. maj 2008

10.

DATO FOR REVISION AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephne

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/348518/2011

EMEA/H/C/000461

EPAR – sammendrag for offentligheden

Carbaglu

cargluminsyre

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Carbaglu. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Carbaglu.

Hvad er Carbaglu?

Carbaglu er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof cargluminsyre. Det leveres som opløselige

tabletter. ”Opløselig” betyder, at tabletterne kan opløses (blandes) i vand.

Hvad anvendes Carbaglu til?

Carbaglu anvendes til behandling af hyperammonæmi (forhøjet ammoniumniveau i blodet) hos

patienter med de følgende stofskiftesygdomme:

N-acetylglutamatsyntasemangel (NAGS). Patienter med denne kroniske sygdom mangler et

leverenzym kaldet NAGS, som normalt er med til at nedbryde ammonium. Hvis enzymet ikke er til

stede, kan ammonium ikke blive nedbrudt, og det hober sig op i blodet.

Visse organiske acidæmier (isovalerianeacidæmi, methylmalonacidæmi og propionacidæmi), hvor

patienterne mangler visse enzymer, som er involveret i proteinstofskiftet.

Da antallet af patienter med disse sygdomme er lavt, betragtes de som ”sjældne”, og Carbaglu blev

udpeget som ”lægemiddel til sjældne sygdomme” på forskellige datoer (se nedenfor).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Carbaglu?

Behandling med Carbaglu bør indledes af en læge, som har erfaring i at behandle patienter med

stofskiftesygdomme.

Hos patienter med NAGS-mangel kan behandlingen indledes allerede den første levedag, og

lægemidlet anvendes igennem hele patientens levetid. Hos patienter med organisk acidæmi indledes

behandlingen, når patienten oplever kritiske tilfælde af hyperammonæmi, og fortsættes, indtil

tilfældene er ovre.

Den indledende dosis af Carbaglu bør være 100 mg pr. kilo legemsvægt, men en dosis på op til 250

mg/kg kan anvendes om nødvendigt. Dosen bør derefter justeres, så der opretholdes normale

ammoniumniveauer i blodet. Tabletterne skal opløses (blandes) i en lille mængde vand, inden de gives

til patienten. De kan nemt brækkes i to lige halvdele.

Hvordan virker Carbaglu?

Når ammonium ophobes i blodet, er det giftigt for kroppen og især for hjernen. Carbaglu har en

struktur, der i høj grad ligner N-acetylglutamat, som aktiverer et enzym, der nedbryder ammonium.

Carbaglu hjælper derfor med til at nedbryde ammonium, hvorved ammoniumniveauet i blodet og den

giftige virkning reduceres.

Hvordan blev Carbaglu undersøgt?

Carbaglu blev undersøgt hos 20 patienter, hvoraf 12 havde NAGS-mangel og var blevet behandlet

gennemsnitligt cirka tre år. De resterende otte patienter blev behandlet for hyperammonæmi af anden

årsag. Virksomheden fremlagde også oplysninger fra den offentliggjorte faglitteratur om yderligere fire

patienter, der blev behandlet med det aktive stof i Carbaglu.

Carbaglu blev desuden undersøgt hos 57 patienter (hvoraf cirka to tredjedele var nyfødte) med

isovalerianeacidæmi, methylmalonacidæmi eller propionacidæmi, som blev behandlet med Carbaglu

under kritiske tilfælde af hyperammonæmi.

I alle undersøgelserne blev virkningen hovedsagelig målt på ændringen i mængden af ammonium i

blodet.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Carbaglu?

Hos patienter med NAGS-mangel blev ammoniumniveauerne bragt tilbage til normalområdet efter

Carbaglu-behandling. Patienter, som fik Carbaglu, kunne holdes stabile, uden at der var behov for

kostmæssige begrænsninger eller andre lægemidler.

Hos patienter med isovalerianeacidæmi, methylmalonacidæmi eller propionacidæmi reducerede

Carbaglu desuden mængden af ammonium i blodet efter en gennemsnitlig behandlingstid på 5,5 dage.

Hvilken risiko er der forbundet med Carbaglu?

Den hyppigste bivirkning ved Carbaglu (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er øget

svedtendens. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Carbaglu fremgår af

indlægssedlen.

Carbaglu bør ikke anvendes af personer, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

cargluminsyre eller et andre af indholdsstofferne. Carbaglu må ikke gives til ammende kvinder.

EMA/348518/2011

Carbaglu

Side 2/3

EMA/348518/2011

Carbaglu

Side 3/3

Hvorfor blev Carbaglu godkendt?

CHMP konkluderede, at Carbaglu var effektivt til at reducere ammoniumsniveauerne i blodet til

normale niveauer, og besluttede, at fordelene ved Carbaglu opvejer risiciene. Udvalget anbefalede

udstedelse af en markedsføringstilladelse for Carbaglu.

Andre oplysninger om Carbaglu:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Carbaglu til Orphan Europe den 24. januar 2003. Markedsføringstilladelsen er gyldig på

ubegrænset tid.

Sammendragene af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Carbaglu findes

på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designations (NAGS-mangel

: den 18. oktober 2000; isovalerianeacidæmi: den 7. november 2008;

methylmalonacidæmi

: den 7. november 2008; propionacidæmi: den 7. november 2008).

Den fuldstændige EPAR for Carbaglu findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Carbaglu, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information