Bravelle 75 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-01-2017

Aktiv bestanddel:
UROFOLLITROPIN
Tilgængelig fra:
Ferring Lægemidler A/S
ATC-kode:
G03GA04
INN (International Name):
urofollitropin
Dosering:
75 IE
Lægemiddelform:
pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38003
Autorisation dato:
2005-11-09

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BRAVELLE 75 IE Pulver og væske til injektion, opløsning

Urofollitropin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bravelle til dig personligt. Lad derfor være med at give Bravelle til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bravelle

Sådan skal du bruge Bravelle

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på dosisetiketten.

Dette lægemiddel leveres som et pulver, som skal opløses i væske (solvens) før brug. Det gives som

en injektion lige under huden.

Dette lægemiddel indeholder et hormon kaldet folikkelstimulerende hormon (FSH). FSH er et

naturligt hormon, der produceres af både mænd og kvinder. Det hjælper reproduktionsorganerne til at

fungere normalt. FSH i dette lægemiddel er udvundet af urin fra kvinder, hvor overgangsalderen

(menopausen) er indtruffet. Det er højtoprenset, og kaldes derefter urofollitropin.

Dette lægemiddel bruges til behandling af barnløshed (infertilitet) hos kvinder i de følgende to

situationer:

- Kvinder der ikke kan blive gravide, fordi deres æggestokke ikke producerer æg (inklusiv kvinder,

der lider af polycystisk ovariesyndrom). Bravelle bruges til kvinder, som ikke har haft den ønskede

virkning af clomifencitrat (et andet lægemiddel, der anvendes mod barnløshed).

- Kvinder som gennemgår behandlingsprogrammer for assisteret befrugtning (herunder

in vitro

befrugtning/embryooverførsel (IVF/ET), ”gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) og

intracytoplasmatisk sperminjektion (ICSI). Dette lægemiddel hjælper æggestokkene med at udvikle

mange ægblærer (follikler), hvor et æg kan udvikles (multipel follikeludvikling).

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE BRAVELLE

Før behandling med dette lægemiddel, skal du og din partner undersøges af en læge med hensyn til

årsagerne til jeres ferilitetsproblemer. Du skal specielt undersøges for følgende lidelser, således at en

eventuel anden passende behandling kan gives:

nedsat aktivitet i skjoldbruskkirtlen eller i binyrer

høj koncentration af et hormon kaldet prolaktin (hyperprolaktinæmi)

tumorer i hypofysen (en kirtel på undersiden af hjernen)

tumorer i hypothalamus (et område lokaliseret under den del af hjernen, der kaldes thalamus)

Hvis du ved, at du har nogle af de ovenstående lidelser,

så fortæl dette til din læge, før du starter

behandling med dette lægemiddel.

Brug ikke Bravelle

hvis du er overfølsom (allergisk) over for urofollitropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (se punkt 6: Yderligere oplysninger)

hvis du har tumorer på livmoderen, æggestokke, i brysterne, hypofysen eller hypothalamus

hvis du har cyster på dine æggestokke eller forstørrede æggestokke (medmindre at dette skyldes

polycystisk ovariesyndrom)

hvis du har nogen form for misdannelser på kønsorganerne som gør normal graviditet umulig.

hvis du har underlivsblødninger uden kendt årsag

hvis du har godartede muskelknuder (fibromer) i livmoderen som gør normal graviditet umulig.

hvis du er gravid eller ammer

hvis du er kommet tidligt i overgangsalderen

Vær ekstra forsigtig med at bruge Bravelle

hvis du får mavesmerter

hvis din bughule forstørres (oppustes)

hvis du får kvalme

hvis du kaster op

hvis du får diarré

hvis du oplever vægtøgning

hvis du oplever vejrtrækningsbesvær

hvis du oplever nedsat vandladning

Informér straks din læge om ovenstående, også selvom at symptomerne viser sig nogle dage efter den

sidste injektion er blevet givet. Dette kan være tegn på forøget aktivitet i æggestokkene, som kan blive

alvorligt.

Hvis disse symptomer bliver alvorlige, skal behandlingen mod barnløshed stoppes, og du skal

behandles på hospitalet.

Overholdelse af den anbefalede dosis og nøje kontrol af din behandling, vil reducere risikoen for, at du

får disse symptomer.

Hvis du stopper med at bruge dette lægemiddel,

vil du måske stadigvæk opleve disse symptomer.

Kontakt straks din læge, hvis nogle af disse symptomer opstår.

Mens du bliver behandlet med dette lægemiddel, vil din læge normalt arrangere

ultralydsscanninger

og nogle gange tage

blodprøver

for at se, hvordan du reagerer på behandlingen.

Behandling med hormoner som dette lægemiddel kan øge risikoen for:

graviditet udenfor livmoderen, hvis du tidligere har haft sygdomme i æggelederne

abort

graviditet med flere fostre (f.eks. tvillinger, trillinger)

medfødte misdannelser hos barnet

Enkelte kvinder, der har modtaget behandling mod barnløshed, har udviklet tumorer i æggestokkene

eller andre kønsorganer. Det er endnu ukendt om hormoner som dette lægemiddel forårsager disse

problemer.

Blodpropper i blodårene (vener og arterier) forekommer oftere hos gravide kvinder. Behandling af

barnløshed kan forøge risikoen for at dette sker, især hvis du er overvægtig og eller hvis du, eller én i

din familie har haft en blodprop. Informér din læge, hvis du tror dette er tilfældet for dig.

Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Clomifencitrat er et andet lægemiddel, som bruges til behandling af barnløshed. Hvis du bruger

Bravelle samtidig med clomifencitrat, kan virkningen på æggestokkene forøges.

Bravelle kan bruges samtidigt med Menopur (se pkt. 3: Sådan skal du tage Bravelle).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Dette lægemiddel må ikke bruges under graviditet eller amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at dette lægemiddel påvirker din evne til at køre eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Bravelle

Bravelle indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er praktisk talt

’natriumfrit’.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE BRAVELLE

Brug altid Bravelle nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Behandling af kvinder der ikke har ægløsning, dvs. ikke producerer æg.

Behandlingen skal starte indenfor de første 7 dage af din menstruationscyklus (1. dag er den dag, du

får din menstruation). Behandlingen bør gives hver dag i mindst 7 dage.

Den sædvanlige startdosis er 75 IE (et hætteglas) dagligt, men dette bliver muligvis justeret afhængigt

af effekten (kan justeres op til maksimalt 225 IE svarende til 3 hætteglas pr. dag).

Den samme dosis skal gives i mindst 7 dage, før dosis ændres. Det anbefales, at dosis øges med 37,5

IE (et halvt hætteglas) pr. justering, og ikke med mere end 75 IE. Behandlingscyklus bør afbrydes,

hvis der ikke er set en reaktion efter 4 uger.

Når optimalt respons er opnået, indgives én enkelt injektion af et andet hormon, kaldet humant

choriongonadotropin (hCG), med en dosis på mellem 5.000-10.000 IE 1 dag efter den sidste Bravelle-

injektion. Det anbefales at have samleje på dagen hvor hCG injiceres og dagen efter. Alternativt bør

kunstig befrugtning udføres (indføring af sæd direkte ind i livmoderen). Din læge vil nøje overvåge

din udvikling i mindst 2 uger efter, at du har modtaget hCG-injektionen.

Din læge vil følge effekten af behandlingen med Bravelle. Afhængigt af din udvikling kan din læge

vælge at stoppe din behandling med Bravelle og ikke give dig en hCG-injektion. I dette tilfælde vil du

blive bedt om at bruge en form for barriere baseret prævention (f.eks. kondom) eller at afstå for

samleje indtil din næste menstruation er startet.

Kvinder som gennemgår behandlingsprogrammer for assisteret befrugtning:

Hvis du også modtager behandling med en såkaldt GnRH-agonist (et lægemiddel der hjælper et

hormon, kaldet gonadotropin-frigørende hormon, med at virke), bør behandlingen med Bravelle starte

ca. 2 uger efter, at behandlingen med GnRH-agonist er startet.

Ved patienter, der ikke modtager GnRH-agonist, skal behandlingen med Bravelle starte på 2. eller 3.

dagen af din menstruationscyklus (1. dag er første blødningsdag).

Behandlingen skal gives hver dag i mindst 5 dage. Startdosis er normalt 150-225 IE (2-3 hætteglas

med pulver). Denne dosis kan øges afhængig af din reaktion på behandlingen op til maksimalt 450 IE

(6 hætteglas med pulver) pr. dag. Dosis bør ikke forøges med mere end 150 IE (2 hætteglas med

pulver) pr. justering. Normalt bør behandlingen ikke fortsætte i mere end 12 dage.

Hvis der er nok ægblærer (follikler) tilstede, vil du få en injektion med et lægemiddel med humant

choriongonadotropin (hCG) i en dosis på op til 10.000 IE for at fremme ægløsning.

Din læge vil nøje følge din udvikling i mindst 2 uger efter du har modtaget hCG-injektionen.

Din læge vil overvåge effekten af Bravelle-behandlingen. Afhængigt af din udvikling kan din læge

vælge at afbryde din behandling med Bravelle, og ikke give dig en hCG-injektion. I dette tilfælde vil

du blive bedt om at bruge en form for barriere baseret prævention (f.eks. kondom) eller at afstå for

samleje, indtil din næste menstruation er startet.

BRUGSANVISNING

Hvis klinikken har bedt dig om selv at injicere dette lægemiddel, skal du følge deres eventuelle

anvisninger.

Den første injektion af dette lægemiddel skal gives under tilsyn af en læge.

TILBEREDNING AF BRAVELLE:

Dette lægemiddel leveres som et pulver og skal opløses, før det kan injiceres. Væsken, som dette

lægemiddel skal opløses i, medfølger sammen med pulveret. Dette lægemiddel må kun opløses

umiddelbart før brug. Dette gøres således:

Fastgør den lange, tykke nål (blandingskanylen) på sprøjten.

Åben ampullen med solvens ved at knække toppen af

Træk al væsken fra ampullen op i sprøjten

Indsæt nålen i gummilåget på hætteglasset med Bravelle

pulveret og sprøjt langsomt al væsken ned i glasset langs

glassets side for at undgå bobler.

Pulveret skal herefter opløses hurtigt (indenfor 2 minutter) og

give en klar opløsning.

Sving glasset rundt for lettere at opløse pulveret.

Ryst ikke,

da dette vil danne luftbobler.

Hvis opløsningen er uklar eller

indeholder partikler, må den ikke anvendes.

Træk opløsningen op i sprøjten igen.

Hvis du skal tage flere end ét hætteglas med Bravelle pulver pr. injektion, kan du trække opløsningen

(den første Bravelle-opløsning) op i sprøjten igen og sprøjte den ned i et andet hætteglas med pulver.

Du kan gøre dette med op til 6 hætteglas, men følg altid din læges anvisninger.

Hvis du også skal tage Menopur på samme tid som Bravelle, kan du blande de to lægemidler ved at

opløse Bravelle pulveret som beskrevet ovenfor og sprøjte opløsningen ned i hætteglasset med

Menopur pulver. Lad pulveret opløses, og træk den kombinerede opløsning op. Du kan så injicere

begge lægemidler samtidigt i stedet for at skulle injicere dem hver for sig.

INJICERING AF BRAVELLE:

Når du har trukket den foreskrevne dosis op i sprøjten, så

skift nål til den korte, tynde nål (injektionskanylen).

Din læge eller sygeplejerske vil fortælle dig, hvor du skal

injicere (f.eks. på forsiden af låret, maven osv.).

Tag fat i huden således at der dannes en fold og indsæt nålen

i en hurtig bevægelse i en 90˚ graders vinkel i forhold til

kroppen. Tryk stemplet i bund for at injicere opløsningen.

Træk herefter kanylen ud igen.

Efter fjernelse af nålen, bør du trykke på injektionsstedet for

at stoppe en eventuel blødning. Massér injektionsstedet blidt

for at hjælpe opløsningen med at fordele sig under huden.

Smid ikke brugte nåle og sprøjter i det almindelige

husholdningsaffald, disse skal bortskaffes på en passende

måde.

Hvis du har glemt at tage dette lægemiddel, eller har taget mere af dette lægemiddel, end du skulle, så

fortæl det til din læge eller sygeplejerske.

Hvis du har taget for meget Bravelle

Kontakt venligst en læge eller sygeplejerske.

Hvis du har glemt at tage Bravelle

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt venligt en læge eller

sygeplejerske.

4.

BIVIRKNINGER

Bravelle kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Behandling med dette lægemiddel vil muligvis forårsage

høj aktivitet i æggestokkene

, især for

kvinder med polycystisk ovariesyndrom. Symptomerne omfatter

mavesmerter, opsvulmen af

bughulen, kvalme, opkast, diarré, vægtøgning, vejrtrækningsbesvær og nedsat vandladning.

Som følge af høj aktivitet i æggestokkene kan blodpropper og drejning af en æggestok forekomme.

Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge omgående - også selv om

symptomerne først opstår nogle dage efter sidste injektion er givet.

Allergiske reaktioner (overfølsomhed)

kan forekomme ved brug af dette lægemiddel. Symptomer på

disse reaktioner kan omfatte

hududslæt, kløe, hævelse af halsen og vejrtrækningsbesvær.

Kontakt din læge omgående, hvis du oplever nogen af disse symptomer.

Følgende meget almindelige bivirkninger

forekommer hos mere end 10 ud af 100 behandlede

patienter:

- Mavesmerter

- Hovedpine

Følgende almindelige bivirkninger

rammer mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede patienter:

- Urinvejsinfektion

- Betændelse i halsen og næsen

- Hedeture

- Kvalme

- Opkastning

- Ubehag i maveregionen

- Opsvulmen af bughulen

- Diarré

- Forstoppelse

- Hududslet

- Muskelkramper

- Bækkensmerter

- Overstimulering af æggestokkene (høj aktivitet)

- Ømhed i brysterne

- Vaginal blødning

- Udflåd

- Smerter

- Smerter og reaktioner omkring injektionsstedet (rødme, blå mærker, hævelse og/eller kløe)

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger eller andre

problemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Bravelle efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Bravelle indeholder:

Aktivt stof: Urofollitropin

Hvert hætteglas med pulver indeholder 82,5 IE højtoprenset follikkelstimulerende hormon (FSH),

urofollitropin. Efter opløsning i den medfølgende solvens, giver hvert hætteglas 75 IE FSH.

Øvrige indholdsstoffer i pulveret er:

Laktosemonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

Polysorbat 20

Phosphorsyre

Vand

Væsken indeholder:

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Saltsyre

Udseende og pakningstørrelser

Dette lægemiddel er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pakningerne indeholder fem eller ti hætteglas med et let pulver samt tilsvarende antal klare

glasampuller indeholdende en farveløs opløsningsvæske (solvens).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Ferring Lægemidler AS

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Danmark

Tlf. 88 16 88 17

Fremstiller:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04-2009

19. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Bravelle, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

22915

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bravelle

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med pulver indeholder 82,5 IE højtoprenset urinderiveret

follikelstimulerende hormon (FSH), urofollitropin. Efter rekonstitution i medfølgende

opløsningsvæske giver hvert hætteglas 75 IE FSH.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulverets udseende: Hvid til off-white frysetørret kage.

Solvensens udseende: Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bravelle er indiceret til behandling af infertilitet hos kvinder i følgende kliniske situationer:

Anovulation (inklusiv polycystisk ovariesyndrom (PCOD)) hos kvinder, der ikke har

responderet på behandling med clomifencitrat.

Kontrolleret ovariel hyperstimulation for at inducere multipel follikeludvikling i

forbindelse med assisteret reproduktionsteknologi (ART) (f.eks. in vitro

befrugtning/embryooverførsel (IVF/ET), ”gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) og

intracytoplasmatisk sperm-injektion (ICSI)).

38003_spc.doc

Side 1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Bravelle skal påbegyndes under opsyn af en læge, som har erfaring inden

for behandling af fertilitetsproblemer.

Dosering

Der er stor inter- og intraindividuel variation i ovariernes respons på exogent gonadotropin.

Dette gør det umuligt at angive en ensartet dosering. Dosis skal derfor tilpasses den enkelte

patient afhængig af dennes ovarielle respons. Dette kræver monitorering af ovarierespons

ved hjælp af ultralyd, alene eller helst i kombination med måling af serum østradiol.

Bravelle kan gives alene eller i kombination med gonadotropin releasing hormon (GnRH)

agonist eller antagonist for kontrolleret ovarie hyperstimulation. Der er ingen erfaring fra

kliniske forsøg med hensyn til brug af Bravelle i kombination med GnRH antagonister for

denne indikation. Anbefalinger for dosering og behandlingsvarighed vil afhænge af den

aktuelle behandlingsprotokol.

Erfaring i kliniske forsøg med Bravelle er baseret på én behandlingscyklus for begge

indikationer.

Anovulatoriske kvinder (inklusiv PCOD)

Målet med behandling med Bravelle er at udvikle en enkelt Graafs follikel fra hvilken

oocytten vil blive frigivet efter administration af humant chorion-gonadotropin (hCG).

Behandling med Bravelle bør påbegyndes indenfor de første 7 dage af menstruations-

cyklus. Den anbefalede startdosis af Bravelle er 75 IE daglig. Denne dosis bør bibeholdes i

mindst 7 dage. På baggrund af klinisk monitorering (inklusive ultralyd af ovarier alene

eller i forbindelse med måling af østradiol niveauer) skal efterfølgende dosering justeres

efter den enkelte patients respons. Dosisændringer bør ikke foretages oftere end hver 7.

dag. Den anbefalede dosisøgning er 37,5 IE pr. ændring og bør ikke overstige 75 IE.

Maksimal daglig dosis bør ikke være højere end 225 IE. Hvis en patient ikke responderer

tilstrækkeligt efter 4 ugers behandling, bør pågældende behandlingscyklus afbrydes.

Når optimal respons er opnået, gives én enkelt injektion på 5.000 IE til 10.000 IE hCG 1

dag efter den sidste injektion med Bravelle. Patienten anbefales at have samleje på dagen

for og dagen efterfølgende administration af hCG. Alternativt kan intrauterin insemination

udføres. Patienterne bør monitoreres nøje i mindst 2 uger efter administration af hCG. Hvis

det ovarielle respons på Bravelle er for kraftigt, bør behandlingen stoppes, og hCG ikke

gives (se pkt. 4.4), og patienten bør bruge en barrieremetode af prævention eller afstå fra

samleje, indtil den næste menstruelle blødning er startet.

Kvinder som gennemgår kontrolleret ovariel hyperstimulation med henblik på

multipel follikeludvikling i forbindelse med assisteret reproduktionsteknologi (ART)

I overensstemmelse med kliniske studier med Bravelle, som omfattede nedregulering med

GnRH-agonister, bør behandling med Bravelle påbegyndes ca. to uger efter initiering af

agonistbehandlingen. Den anbefalede startdosis af Bravelle er 150-225 IE daglig i mindst

de 5 første dage af behandlingen. Baseret på klinisk monitorering (ved hjælp af ultralyd af

ovarierne alene eller i kombination med måling af serum østradiol) fortsættes med

dosistilpasning efter den enkelte patients respons, dog ikke mere end 150 IE pr justering.

Maksimal daglig dosis bør ikke være højere end 450 IE, og i de fleste tilfælde anbefales

behandling ikke i mere end 12 dage.

38003_spc.doc

Side 2 af 10

I protokoller hvor nedregulering med GnRH-agonister ikke indgår, bør behandling med

Bravelle begynde på 2. eller 3. dag af menstruationscyklus. Det anbefales at benytte

samme dosisintervaller og behandlingsregimer som nævnt ovenfor, for protokoller med

nedregulering med GnRH-agonister.

Når optimal respons er opnået, gives én enkelt injektion på op til 10.000 IE hCG for at

inducere den endelige follikulære modning som forberedelse til udtagning af oocytter.

Patienterne bør monitoreres nøje i mindst to uger efter administration af hCG. Hvis den

ovarielle respons på Bravelle er for kraftig, bør behandlingen stoppes, og hCG-

injektionerne ikke gives (se pkt. 4.4), og patienten bør bruge en barrieremetode af

prævention eller afstå fra coitus, indtil den næste menstruelle blødning er startet.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Bravelle hos den pædiatriske population

Indgivelsesmåde

Bravelle er beregnet til subkutan (s.c.) anvendelse efter opløsning i den medfølgende

væske. Pulveret bør rekonstitueres umiddelbart før brug. For at undgå injektion af store

voluminer kan op til 6 hætteglas af pulveret opløses i den vedlagte solvens. Den

rekonstituerede opløsningen må ikke anvendes, hvis der forekommer partikler eller hvis

opløsningen ikke er klar.

Udseende for den rekonstituerede opløsning: Klar opløsning.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Bravelle må ikke anvendes ved:

tumorer i hypofysen eller hypothalamus

ovarie-, uterus- eller mammacarcinom

graviditet og amning

gynækologiske blødninger af ukendt ætiologi

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

I de følgende situationer er favorabelt resultatet af behandlingen usandsynligt, og derfor

bør Bravelle ikke administreres ved:

primært ovariesvigt

forstørrede ovarier eller ovariecyster, som ikke er forårsaget af polycystisk

ovariesyndrom

malformation af kønsorganerne, uforenelig med graviditet

fibroide tumorer i uterus uforenelige med graviditet

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Bravelle er en potent gonadotropinsubstans, som kan fremkalde milde til alvorlige

bivirkninger, og bør derfor kun anvendes under tilsyn af læger, der er fortrolige med

infertilitetsproblemer og håndtering af disse.

38003_spc.doc

Side 3 af 10

Behandling med gonadotropiner er tidskrævende for lægen og det øvrige

sundhedspersonale og kræver adgang til egnede monitoreringsfaciliteter. Sikker og effektiv

brug af Bravelle hos kvinder kræver også regelmæssig monitorering af ovarierespons ved

hjælp af ultralyd, alene eller helst i kombination med måling af serum østradiol. Der kan

være grader af interpatientvariabilitet i responset på FSH-administration, og hos enkelte

patienter er responset på FSH dårligt. Den laveste effektive dosis i forhold til

behandlingsmålet skal anvendes.

Gentagne eksponeringer med Bravelle er ikke undersøgt i kliniske forsøg.

Den første Bravelle-injektion bør gives under direkte medicinsk opsyn.

Før behandlingen begynder bør det vurderes, hvorvidt parrets infertilitetet er egnet til

behandling, og mulige kontraindikationer for graviditet vurderes. Specielt skal patienten

undersøges med henblik på hypotyreoidisme, binyrebarkinsufficiens, hyperprolaktinæmi

og tumorer i hypofyse eller hypothalamus, og passende specifik behandling gives.

Patienter, som gennemgår stimulering af follikeludvikling, enten i forbindelse med

behandling af anovulatorisk infertilitet eller ART procedurer, kan udvikle

ovarieforstørrelse eller hyperstimulering. Overholdelse af anbefalet dosis- og

administreringsregime samt nøje monitorering af behandlingen vil minimere risikoen for

sådanne hændelser. Korrekt bedømmelse af folliklernes udvikling og modning kræver, at

lægen har erfaring med tolkning af de relevante tests.

Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

OHSS er en klinisk tilstand som adskiller sig fra ukompliceret ovarieforstørrelse. OHSS er

et syndrom med varierende sværhedsgrad. Syndromet kendetegnes ved markant

ovarieforstørrelse, højt serumniveau af kønshormoner samt en øget vaskulær permeabilitet,

som kan resultere i en væskeansamling i bughulen, lungerne og, i sjældne tilfælde, det

perikardielle hulrum.

Følgende symptomer kan ses i alvorlige tilfælde af OHSS: mavesmerter, abdominal

distension, alvorlig ovarieforstørrelse, vægtøgning, dyspnø, oliguri og gastrointestinale

symtomer deriblandt kvalme, opkastning og diarré. Klinisk undersøgelse kan påvise

hypovolæmi, hemokoncentration, elektrolytforstyrrelser, ascites, hemoperitoneum,

pleuraekssudat, hydrothorax, akut åndenød og tromboemboliske komplikationer.

For kraftig ovarielt respons på gonadotropinbehandling forårsager sjældent OHSS, med

mindre hCG gives for at fremkalde ægløsning. Det er derfor vigtig ikke at administrere

hCG ved ovariel hyperstimulering og bede patienten om at afstå fra coitus eller anvende

barrieremetoder i mindst 4 døgn. OHSS kan hurtigt (indenfor 24 timer til flere døgn)

udvikle sig til en alvorlig medicinsk tilstand. Patienter bør derfor følges i mindst 2 uger

efter hCG-administration.

Overholdelse af anbefalet doserings- og administrationsregime samt nøje monitorering af

behandlingen vil minimere risikoen for ovariel hyperstimulation og flerfoldsgraviditet (se

pkt. 4.2 og 4.8). Aspiration af samtlige follikler før ægløsning kan reducere forekomsten af

hyperstimulation i forbindelse med ART.

38003_spc.doc

Side 4 af 10

OHSS kan blive alvorligere og forlænges, hvis patienten bliver gravid. Oftest opstår OHSS

først efter at hormonbehandlingen er afsluttet og når sit maksimum ca. 7-10 dage senere.

Hvis graviditet ikke indtræder, forsvinder OHSS sædvanligvis spontant, når

menstruationen starter.

Hvis alvorlig OHSS opstår bør eventuel igangværende gonadotropinbehandling afbrydes,

patienten indlægges på sygehus, og specifik OHSS behandling startes.

Syndromet forekommer hyppigere hos patienter med polycystisk ovariesyndrom.

Flerfoldsgraviditet

Flerfoldsgraviditet, specielt med et højt antal, indebærer øget risiko for komplikationer for

både kvinden og fosteret.

Hos patienter der gennemgår ovulationsinduktion med gonadotropiner, er forekomsten af

flerfoldsgraviditeter øget sammenlignet med ved naturlig befrugtning. Hovedparten af

multiple undfangelser er tvillinger. For at minimere risikoen for flerfoldsgraviditet

anbefales omhyggelig monitorering af det ovarielle respons.

Hos patienter der gennemgår ART, er risikoen for multipel graviditet hovedsageligt

relateret til antallet af embryoer, som sættes ind, deres kvalitet samt patientens alder.

Patienten bør oplyses om den potentielle risiko for flerbarnsfødsel, inden behandlingen

påbegyndes.

Graviditetsbortfald

Frekvensen af spontan eller provokeret abort er højere hos patienter, som gennemgår

follikelstimulering i forbindelse med ovulationsinduktion eller ART end i

normalbefolkningen.

Ekstrauterin graviditet

Kvinder med tidligere sygdom i æggelederne har øget risiko for ekstrauterin graviditet,

uafhængigt af om graviditeten er opnået ved naturlig befrugtning eller fertilitetsbehandling.

Forekomst af ekstrauterin graviditet efter IVF er rapporteret til 2-5% sammenlignet med 1-

1,5% i den øvrige befolkning.

Neoplasmer i reproduktionssystemet

Der er rapporteret om både benigne og maligne neoplasmer i ovarierne og andre dele af

reproduktionssystemet hos kvinder, der har gennemgået infertilitetsbehandling med

multiple lægemiddelregimer. Det er endnu ikke klarlagt, om behandling med

gonadotropiner øger risikoen for disse tumorer hos infertile kvinder.

Medfødte misdannelser

Forekomsten af medfødte misdannelser efter ART kan være en anelse højere end efter

naturlig befrugtning. Dette antages at være på grund af egenskaber hos forældrene (f.eks.

moderens alder, sædcellekvalitet) og flerfoldsgraviditeter.

Tromboemboliske hændelser

Kvinder med kendte risikofaktorer for tromoemboliske hændelser, såsom personlig eller

familiær anamnese, kraftig overvægt (Body Mass Index > 30 kg/m

) eller trombofili, kan

38003_spc.doc

Side 5 af 10

have en øget risiko for venøse eller arterielle hændelser under eller efter behandling med

gonadotropiner. Hos disse kvinder må fordelene med behandling med gonadotropiner

opvejes mod risikoen. Det skal bemærkes, at graviditet i sig selv øger risikoen for

tromboemboliske hændelser.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Selv om der ikke eksisterer kontrolleret klinisk erfaring, antages det at samtidig brug af

Bravelle og clomifencitrat kan forstærke det ovarielle respons. Ved brug af GnRH-agonist

induceret hypofysedesensibilisering, kan en højere dosis af Bravelle være påkrævet for at

opnå et adækvat follikelrespons.

4.6

Graviditet og amning

Bravelle er kontraindiceret hos gravide eller ammende kvinder (se pkt. 4.3).

Til dato er der ikke blevet rapporteret om teratogen risiko ved klinisk brug af

gonadotropiner til kontrolleret ovariel hyperstimulation. Data fra eksponerede gravide er

utilstrækkelige. Dyreforsøg viste ikke teratogene effekter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Det er dog usandsynligt, at Bravelle påvirker patientens evne til at føre

bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandling med Bravelle i kliniske studier er

hovedpine og abdominal smerte, begge forekommende hos 10% af patienterne, efterfulgt

af kvalme, vaginalblødning, OHSS og abdominal distension, hver rapporteret hos 5-9% af

patienterne.

Nedenstående tabel viser bivirkninger som forekom hos mere end 1% af patienterne

behandlet med Bravelle i kliniske studier, listed efter organsystem og frekvens.

Organsystem

Meget almindelige

(>1/10)

Almindelige

(>1/100, <1/10)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Urinvejsinfektion,

inflammation i næsesvælg

Nervesystemet

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Hedestigninger

Mave-tarmkanalen

Abdominalsmerter

Kvalme, opkastning,

abdominal distension,

abdominalt ubehag, diarré,

forstoppelse

Hud og subkutane væv

Udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Det reproduktive system

og mammae

Vaginalblødning, OHSS,

bækkensmerter, ømhed i

38003_spc.doc

Side 6 af 10

bryster, vaginalt udflåd

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Smerte, smerter på

injektionsstedet og reaktioner

(rødme, blå mærker, hævelse

og/eller kløe)

Som komplikation til OHSS kan der forekomme venøse thromboemboliske hændelser og

ovarietorsion.

Der er rapporteret om allergiske, lokale eller generelle hudreaktioner og forsinkede

overfølsomhedsreaktioner ved brug af gonadotropinpræparater.

Gentagne eksponeringer med Bravelle er ikke undersøgt i kliniske forsøg.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Effekten af overdosering er ukendt, men ovarielt hyperstimuleringssyndrom kan forventes

at forekomme (se pkt. 4.4).

4.10

Udlevering

NBS – sygehuse samt speciallæger i gynækologi/obstetrik.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Gonatotropiner.

ATC-kode: G 03 GA 04.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bravelle indeholder en højtoprenset tilberedning af FSH ekstraheret fra urin hos

postmenopausale kvinder. FSH stimulerer follikelvækst og -udvikling samt den gonale

steroidproduktion hos kvinder, der ikke lider af primært ovariesvigt.

Den isoforme sammensætning af den højtoprensede FSH i Bravelle udviser flere basiske

isoformer end andre urofollin-tilberedninger og er tilsvarende den for rekombinante FSH-

tilberedninger. I henhold til data fra kliniske studier adskiller de farmakodynamiske

responser associeret med Bravelle behandling sig ikke fra respons fra rekombinant FSH-

behandling, når samme administrationsvej anvendes. Efter subkutan administration, uden

forskelle i total FSH-dosis eller behandlingsvarighed, er follikelrespons, maksimalt

38003_spc.doc

Side 7 af 10

østradiolniveau, antal udtagne oocytter og antal modne oocytter tilsvarende for Bravelle og

rekombinant FSH.

Behandling med Bravelle efterfølges normalt af administration af hCG for at inducere

endelig folikelmodning og ægløsning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter subkutan injektion med enkelte doser af Bravelle blev maksimal FSH-koncentration

nået indenfor 21 timer. Steady state blev observeret efter 4 til 5 dage. Efter 7 dage med

gentagen administration, blev maksimal FSH-koncentration opnået 10 timer efter injektion.

Efter enkelte subkutane injektioner af Bravelle var gennemsnitlig elimationshalveringstid

for FSH 41 timer. Efter 7 dage med gentagen administration var gennemsnitlig

eliminationshalveringstid for FSH 30 timer for subkutan administration.

Efter 7 dages dosering med Bravelle subkutant var C

for FSH 11,1 IE/L og AUC for

FSH ved steady state var 235 IE/L*time.

Bravelles farmakokinetik i patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion er ikke

undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af kardiovaskulær sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter enkle og gentagne

doser og lokal tolerance.

Nedsat fertilitet blev observeret i rotter som blev behandlet med høje doser af rekombinant

follitropin over lang tid. Gentaget dosis toksicitetsstudier i rotter og hunde har vist at høje

doser af Bravelle potentielt kan nedsætte fertilitet på grund af follikulær atresi og cyster i

ovarierne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Laktosemonohydrat

Polysorbat 20

Dinatriumfosfatheptahydrat (for pH-justering)

Phosforsyre (for pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

Solvens

Natriumchlorid

Saltsyre (for pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

38003_spc.doc

Side 8 af 10

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Skal anvendes umiddelbart efter rekonstitution.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i original yderpakning.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Pulver:

2 ml hætteglas af farveløst glas (Type I) med en brombutyl gummiprop lukket

med et aluminium/polypropen låg.

Solvens:

1 ml farveløs glasampul (Type I).

Bravelle findes i følgende pakningsstørrelser:

5 hætteglas med pulver + 5 ampuller med solvens.

10 hætteglas med pulver + 10 ampuller med solvens.

5 hætteglas med pulver + 5 ampuller med solvens + 5 kanyler med nåle til opløsning af

pulver + 5 nåle til injektion + 5 engangs alkohol kompres

10 hætteglas med pulver + 10 ampuller med solvens + 10 kanyler med nåle til opløsning af

pulver + 10 nåle til injektion + 10 engangs alkohol kompres

30 hætteglas med pulver + 30 ampuller med solvens + 15 kanyler med nåle til opløsning af

pulver + 15 nåle til injektion + 15 engangs alkohol kompres

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Pulveret bør kun rekonstitueres med den vedlagte solvens før brug.

Sæt blandingskanylen på injektionssprøjten. Træk hele indholdet op fra ampullen med

solvens og tilsæt hele mængden til pulveret i hætteglasset. Pulveret skal opløses indenfor 2

minutter til en klar opløsning. Hvis dette ikke sker, så rul opløsningen forsigtigt mellem

hænderne, indtil opløsningen er klar. Undgå kraftig omrystning.

Efter rekonstitution og før administration kan opløsningen blandes med Ferrings

menotropin (hMG) Menopur pulver til injektionsvæske. Studier har vist at co-

administration af Bravelle og Menopur ikke ændrer den forventede bioaktivitet signifikant.

Ved behov kan opløsningen trækkes op i sprøjten igen for at overføre den til det næste

hætteglas med pulver, indtil den ordinerede dosis er nået. Op til 6 hætteglas med pulver

(450 IE) kan blive opløst med en ampul med solvens.

Når den ønskede dosis er nået, trækkes den blandede opløsning fra hætteglasset op i

sprøjten. Skift til injektionskanylen og injicer opløsningen umiddelbart efter.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis den indeholder partikler eller er uklar.

Bravelle skal administreres umiddelbart efter rekonstitution. Ikke anvendt lægemiddel samt

affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

38003_spc.doc

Side 9 af 10

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferring Lægemidler A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

38003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. november 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. januar 2017

38003_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information