Betafuse Vet. 1 mg/g+5 mg/g gel

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
15-08-2016

Aktiv bestanddel:

BETAMETHASONVALERAT, FUSIDINSYRE

Tilgængelig fra:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

ATC-kode:

QD07CC01

INN (International Name):

BETAMETHASONVALERAT, FUSIDIC ACID

Dosering:

1 mg/g+5 mg/g

Lægemiddelform:

gel

Autorisation dato:

2016-08-08

Produktets egenskaber

                8. AUGUST 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BETAFUSE VET., GEL
0.
D.SP.NR.
29920
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Betafuse Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 g indeholder:
AKTIVT STOF:
Betamethason (som betamethasonvalerat)
1 mg
Fusidinsyre (som fusidinsyrehemihydrat)
5 mg
HJÆLPESTOFFER:
Natriummethylparahydroxybenzoat (E219)
3,1 mg
Natriumpropylparahydroxybenzoat
0,337 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Gel
En cremefarvet til hvid gel.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hund.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til behandling af akut overfladepyodermi hos hunde f.eks. akut fugtig
dermatitis (‘hot
spot’) og intertrigo (hudfoldspyodermi) forårsaget af grampositive
bakterier, der er
følsomme overfor fusidinsyre.
_56470_spc.docx_
_Side 1 af 6_
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes til behandling af dyb pyodermi.
Må ikke anvendes til pyotraumatisk furunkulose og pyotraumatisk
follikulitis med
»satellit« læsioner af papler eller pustler.
Må ikke anvendes ved svampeinfektion, virusinfektion eller
demodicose.
Må ikke anvendes i øjet.
Må ikke anvendes på store hudområder eller til langvarig
behandling.
Må ikke anvendes til impetigo eller akne hos hunde.
Må ikke anvendes til hunde med ustabiliseret eller ubehandlet
Cushings syndrom eller
diabetes mellitus.
Må ikke anvendes til hunde med pancreatitis.
Må ikke anvendes til hunde med gastrointestinale sår.
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller et eller over for
et eller flere af hjælpestofferne.
Se punkt 4.7.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Pyodermi er ofte af sekundær natur. Den underliggende årsag bør
identificeres og
behandles.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Der bør tages hensyn til officielle, nationale og regionale
antimikrobielle politikker ved
brugen af dette præparat. Det anbefales, at anvendelsen af produktet
baseres på
bakteriologisk undersøgelse og følsomhedsbestemmelse. Hvis dette
ikke er muligt, bør
beh
                
                Læs hele dokumentet