Beromun

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-01-2022

Aktiv bestanddel:

tasonermin

Tilgængelig fra:

Belpharma s.a.

ATC-kode:

L03AX11

INN (International Name):

tasonermin

Terapeutisk gruppe:

Immunostimulants,

Terapeutisk område:

sarkom

Terapeutiske indikationer:

Beromun er angivet i voksne som et supplement til kirurgi for efterfølgende fjernelse af tumor, således at forhindre eller forsinke amputation, eller i det palliative situation, for irresectable blødt væv sarkom af lemmer, som bruges i kombination med melphalan via mild hyperthermic isoleret-lem perfusion (ILP).

Produkt oversigt:

Revision: 15

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

1999-04-12

Indlægsseddel

                20
B. INDLÆGSSEDDEL
21
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
BEROMUN 1 MG PULVER TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
tasonermin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se
punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Beromun
3.
Sådan skal du bruge Beromun
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Beromun indeholder det aktive stof tasonermin (tumornekrosefaktor
alfa-1a), der fremstilles ved
hjælp af rekombinant DNA-teknologi. Det tilhører en gruppe
lægemidler, der er kendt som
immunstimulanter. Disse hjælper dit immunsystem med at bekæmpe
kræftceller.
Beromun bruges sammen med lægemidlet melfalan til at behandle
bløddelssvulster i arme eller ben.
Behandlingen gives for at mindske størrelsen af svulsten og dermed
gøre det lettere at fjerne svulsten
kirurgisk. Den gives også for at forebygge alvorlige skader på det
omgivende sunde væv, så
amputation af armen eller benet kan udsættes eller helt undgås.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BEROMUN
BRUG IKKE BEROMUN:
-
hvis du er allergisk over for tasonermin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Beromun (angivet
i punkt 6)
-
hvis du har alvorlige hjerteproblemer
-
hvis du lider af en alvorlig lungesygdom
-
hvis du har eller for nylig har haft mavesår
-
hvis antallet af blodlegemer er for lav eller der er andre
blødningsproblemer
-
hvis du lider af lever- eller nyresygdomme i moderat til svær grad
-
hvis du ikke må tage lægemidler mod for lavt blodtryk
(karkontraherende medicin),
antikoagulanter (lægemidler, der bruges til at forhindre
blodstørkning) eller radioaktive
sp
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Beromun 1 mg, pulver til infusionsvæske, opløsning
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert hætteglas indeholder 1 mg tasonermin*, svarende til 3,0-6,0 x
10
7
IE (Internationale Enheder).
* tumornekrosefaktor alfa-1a (TNF
α
-1a) fremstillet ved hjælp af rekombinant DNA teknologi i
_E. _
_coli._
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:
Hvert hætteglas indeholder 20,12 mg (0,87 mmol) natrium. Efter
rekonstitution i 0,9 % fysiologisk
natriumchloridopløsning er mængden 37,82 mg (1,64 mmol) natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til infusionsvæske, opløsning (pulver til infusionsvæske).
Pulveret er hvidt til offwhite.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Beromun er indiceret til voksne som adjuvans til kirurgi med
efterfølgende fjernelse af tumoren med
henblik på at forhindre eller forsinke amputation, eller i palliative
tilfælde, ved irresektabel
bløddelssarkom i ekstremiteterne. Bruges i kombination med melfalan
via let hypertermisk isoleret
ekstremitetsperfusion (ILP).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Denne behandling bør foretages på specialafdelinger af kirurgiske
teams med erfaring i behandling af
ekstremitetssarkomer og ILP-procedure, med en intensivafdeling til
rådighed og med mulighed for
kontinuerlig monitorering af lægemiddellækage til det systemiske
kredsløb.
Dosering
Beromun:
Øvre ekstremitet: 3 mg total dosis ved ILP.
Nedre ekstremitet: 4 mg total dosis ved ILP.
_Melfalan: _
Melfalandosis bør beregnes i overensstemmelse med Wieberdinks
litervolumemetode (Wieberdink J,
Benckhuysen C, Braat RP, van Slooten EA, Olthuis GAA). Dosimetry in
isolation perfusion of the
limbs by assessments of perfused tissue volume and grading of toxic
tissue reactions.
_Eur J Cancer _
_Clin Oncol_
1982; 18: 905-910.), op til en maks. dosis på 150 mg.
13 mg/l perfunderet over ekstremitetsvolumen.
10 mg/l perfunderet under ekstremitetsvolumen.
_Pædiatrisk population _
Bero
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 11-01-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 11-01-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 08-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 11-01-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 11-01-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 11-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 11-01-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik