Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-02-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2017

Aktiv bestanddel:
Bendamustinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Intas Pharmaceuticals Limited
ATC-kode:
L01AA09
INN (International Name):
Bendamustine hydrochloride
Dosering:
2,5 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
53992
Autorisation dato:
2014-08-21

Indlægsseddel: Information til patienten

Bendamustinhydrochlorid Intas 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Bendamustinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Sådan skal du bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bendamustinhydrochlorid Intas er et lægemiddel, der bruges til behandling af visse former for kræft (cytotoksisk

lægemiddel).

Bendamustinhydrochlorid Intas anvendes alene (monoterapi) eller i kombination med andre lægemidler til behandling

af følgende kræftformer:

kronisk lymfatisk leukæmi i tilfælde hvor fludarabin-kombinationskemoterapi ikke er passende for dig,

non-hodgkin's lymfomer, som ikke, eller kun kortvarigt, reagerede på forudgående rituximab-behandling,

myelomatose

tilfælde,

hvor

højdosis

kemoterapi

autolog

stamcelletransplantation,

thalidomid-

eller

bortezomib-indeholdende behandling ikke er passende for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Bendamustinhydrochlorid Intas:

hvis du er allergisk over for det aktive stof bendamustinhydrochlorin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Bendamustinhydrochlorid Intas (angivet i punkt 6).

i ammeperioden;

hvis du har svært nedsat leverfunktion (beskadigelse af leverens funktionelle celler);

hvis du har gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene som følge af lever- eller blodproblemer (gulsot);

hvis du har alvorligt forstyrret knoglemarvsfunktion (knoglemarvsdepression) og alvorlige ændringer i antallet af

hvide blodlegemer og blodplader (hvide blodlegemer og/eller blodpladeværdier falder til henholdsvis <3,000/ul

eller <75.000/ul);

hvis du har haft større kirurgiske operationer mindre end 30 dage, før behandling;

hvis du har en infektion, især en der medfører en reduktion i antallet af hvide blodlegemer (leukocytopeni);

i kombination med vacciner mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du bruger Bendamustinhydrochlorid Intas

såfremt din knoglemarv har nedsat evne til at erstatte blodlegemer. Du skal have undersøgt antallet af hvide

blodlegemer og blodplader i blodet før behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas, før hvert efterfølgende

behandlingsforløb og i pauserne mellem behandlingsforløb.

tilfælde

infektioner.

bør

kontakte

læge,

hvis

tegn

infektion,

herunder

feber

eller

lungesymptomer.

i tilfælde af hudreaktioner under behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas. Reaktionerne kan stige i

sværhedsgrad.

i tilfælde af eksisterende hjertesygdom (f.eks hjerteanfald, brystsmerter, alvorligt forstyrret hjerterytme).

hvis du bemærker nogen form for smerte i siden, blod i urinen eller nedsat urinmængde. Når din sygdom er meget

alvorlig, så er din krop måske ikke i stand til at klare alle affaldsstofferne fra de døende kræftceller. Dette kaldes

tumorlysesyndrom og kan forårsage nyresvigt og hjerteproblemer inden for 48 timer efter den første dosis

Bendamustinhydrochlorid Intas. Din læge vil være opmærksom på dette og kan give dig anden medicin for at

hjælpe med at forhindre det.

tilfælde

alvorlige

allergiske

reaktioner

eller

overfølsomhedsreaktioner.

skal

være

opmærksom

infusionsreaktioner efter dit første behandlingsforløb.

Mænd, der behandles med Bendamustinhydrochlorid Intas, rådes til ikke at blive far til et barn under og op til seks

måneder efter behandlingen. Før behandlingen starter, bør du søge rådgivning om sædopbevaring på grund af risiko

for permanent infertilitet.

Utilsigtet injektion i vævet uden for blodkar (ekstravasation injektion) bør stoppes omgående. Kanylen skal fjernes

efter kort aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt. Yderligere behandlinger

som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist entydig gavn (se pkt. 4).

Brug af anden medicin sammen med Bendamustinhydrochlorid Intas

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis Bendamustinhydrochlorid Intas anvendes i kombination med lægemidler, der hæmmer dannelsen af blod i

knoglemarven, så kan effekten på knoglemarven intensiveres.

Hvis Bendamustinhydrochlorid Intas anvendes i kombination med lægemidler, som ændrer din immunreaktion, så kan

denne effekt intensiveres.

Cytostatiske lægemidler kan mindske effektiviteten af vaccination med levende virus. Herudover kan cytostatiske

lægemidler øge risikoen for en infektion efter vaccination med levende vacciner (fx viral vaccination).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at få et barn, så spørg din læge eller apoteket

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet/frugtbarhed

Bendamustinhydrochlorid Intas kan forårsage genetiske skader og har forårsaget misdannelser i dyreforsøg. Du bør

ikke bruge Bendamustinhydrochlorid Intas under graviditet, medmindre dette med sikkerhed er foreskrevet af din

læge. I tilfælde af behandling bør du skal søge medicinsk rådgivning vedr. risikoen for potentielle negative virkninger

af din behandling for det ufødte barn og du anbefales genetisk konsultation.

Hvis du er i den fødedygtige alder, så skal du bruge effektiv prævention både før og mens du er i behandling med

Bendamustinhydrochlorid Intas. Hvis du bliver gravid under behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas, så skal

du straks fortælle det til din læge og søge genetisk rådgivning.

Hvis du er en mand, så bør du undgå at blive far til et barn under behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas og i

op til 6 måneder efter ophør af behandling. Der er en risiko for, at behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas vil

føre til infertilitet og du bør søge rådgivning om opbevaring af sæd før behandlingen begynder.

Amning

Bendamustinhydrochlorid

Intas

ikke

anvendes

under

amning.

Hvis

nødvendigt

behandle

Bendamustinhydrochlorid Intas under amning, så skal du afbryde amningen.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du bør ikke

køre bil eller betjene maskiner, hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller manglende koordinering.

3.

Sådan skal du bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Bendamustinhydrochlorid Intas

indgives

vene

løbet af

30-60

minutter

i forskellige

doser,

enten

alene

(monoterapi) eller i kombination med andre lægemidler.

Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis dine hvide blodlegemer (leukocytter) er faldet til under 3.000 celler/µl

og/eller dit trombocyttal er faldet til under 75.000 celler/µl.

Din læge vil undersøge disse værdier med jævne mellemrum.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Bendamustinhydrochlorid Intas 100 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag behandlingsforløb efter 4 uger op til 6 gange

Non-hodgkin's lymfom

Bendamustinhydrochlorid Intas 120 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag behandlingsforløb efter 3 uger mindst 6 gange

Multipelt myelom

Bendamustinhydrochlorid Intas 120-150 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Prednison 60 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal (baseret på din højde og

vægt) intravenøst eller per oral.

på dag 1 + 4

Gentag behandlingsforløb efter 4 uger mindst 3 gange

Behandlingen bør standses, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er faldet til < 3.000/µl, henholdsvis <

75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes efter en stigning af leukocyttallet til > 4.000/µl og trombocyttallet til >

100.000/µl.

Nedsat lever-eller nyrefunktion

Afhængig af graden af din nedsatte leverfunktion kan det være nødvendigt at justere din dosis (med 30 % i tilfælde af

moderat nedsat nyrefunktion). Dosisjustering er ikke nødvendig i tilfælde af nedsat nyrefunktion. Din behandlende

læge vil beslutte, om en justering af dosis er nødvendig.

Hvordan det indgives

Behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas bør kun foretages af læger med erfaring i tumorbehandling. Din læge

vil give dig den nøjagtige dosis Bendamustinhydrochlorid Intas og tage de nødvendige forholdsregler.

behandlende

læge

indgive

infusionsvæske

administrere

efter

klargøring

foreskrevet.

Opløsningen

indgives i en vene som en kortvarig infusion i løbet af 30 - 60 minutter.

Varighed af anvendelse

Der er ikke fastsat tidsbegrænsning som en generel regel for behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas.

Varighed af behandling afhænger af sygdom og respons på behandling.

Hvis du på nogen måde er bekymret eller har spørgsmål vedrørende behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas,

så skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Hvis

dosis

Bendamustinhydrochlorid

Intas

glemt,

læge

normalt

bibeholde

normale

doseringsplan.

Hvis du holder op med at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Den behandlende læge vil beslutte, om behandlingen skal afbrydes eller ændres til et andet præparat.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bendamustinhydrochlorid Intas end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er meget sjældent observeret vævsændringer (nekrose) efter utilsigtet injektion i vævet uden for blodkar

(ekstravasation). En brændende fornemmelse, der hvor infusionsnålen indsættes, kan være et tegn på indgivelse uden

for blodkarrene. Konsekvensen af indgivelse på denne måde kan være smerter og dårligt helende huddefekter.

Den dosisbegrænsende bivirkning for Bendamustinhydrochlorid Intas er nedsat knoglemarvsfunktion, hvilket normalt

vender tilbage til normal efter behandlingen. Nedsat knoglemarvsfunktion øger risikoen for infektion.

Meget almindelig (påvirker flere end 1 ud af 10 patienter):

Lavt antal hvide blodlegemer (leukopeni)

Fald i rødt pigment i blodet (hæmoglobin)

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Infektioner

Utilpashed (kvalme)

Opkastning

Betændelse i slimhinder

Forhøjet niveau af kreatinin

Forhøjet niveau af urea

Feber

Afkræftelse

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Blødning

Forstyrrelser i stofskiftet som følge af døende kræftceller, der frigiver deres indhold i blodet

Reduktion i de røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og forårsage svaghed eller åndenød (anæmi)

Lavt antal neutrofiler (neutropeni)

Overfølsomhedsreaktioner så som allergisk betændelse i huden (dermatitis), nældefeber (urticaria)

En stigning i leverenzymer AST/ALT

En stigning i enzymet alkalisk fosfatase

En stigning i galdepigment

Lavt kalium i blodet

Hjertefunktionsforstyrrelser (dysfunktion)

Hjerterytmeforstyrrelser (arytmi)

For lavt eller for højt blodtryk (hypotension eller hypertension)

Lungefunktionsforstyrrelse

Diarré

Forstoppelse

Øm munden (stomatitis)

Tab af appetit

Hårtab

Hudforandringer

Manglende menstruationer (amenorré)

Smerte

Søvnløshed

Kuldegysninger

Dehydrering

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Ophobning af væske i hjertesækken (udslip af væske i det perikardialle rum)

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

Blodforgiftning (sepsis)

Alvorlige allergiske overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)

Tegn, der ligner anafylaktiske reaktioner (anafylaktoide reaktioner)

Døsighed

Stemmetab (afoni)

Akut kredsløbssvigt

Hudrødme (erytem)

Betændelse i huden (dermatitis)

Kløe (pruritus)

Hududslæt (makulært eksantem)

Svedtendens (hyperhidrosis)

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter):

Primær atypisk lungebetændelse

Nedbrydning af røde blodlegemer

Hurtigt blodtryksfald undertiden med hudreaktioner eller udslæt (anafylaktisk chok)

Smagsforstyrrelser

Føleforstyrrelser (paræstesi)

Utilpashed og smerter i benene (perifer neuropati)

Sygdom i nervesystemet (antkolinerg syndrom)

Neurologiske forstyrrelser

Manglende koordinering (ataksi)

Betændelse i hjernen (encephalitis)

Øget hjertefrekvens (takykardi)

Hjerteanfald, brystsmerter (myokardieinfarkt)

Hjertesvigt

Årebetændelse (flebitis)

Dannelse af væv i lungerne (fibrose i lungerne)

Blødende inflammation af spiserøret (hæmoragisk øsofagitis)

Blødning i mave eller tarm

Infertilitet

Multi-organsvigt

Der er rapporteret om sekundære tumorer (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi (AML), lungekræft)

efter

behandling

Bendamustinhydrochlorid

Intas.

ikke

fastsat

nogen

klar

sammenhæng

Bendamustinhydrochlorid Intas.

Der er rapporteret om et mindre antal tilfælde af alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse). Sammenhæng med Bendamustinhydrochlorid Intas er uklar.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Bendamustinhydrochlorid Intas efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar beholderen i den ydre

karton for at beskytte mod lys.

Bemærkning om holdbarhed efter åbning eller klargøring af opløsningen

Opløsninger til infusioner, som er klargjort efter anvisningerne, som er opført sidst i denne indlægsseddel, er stabile i

polyethylenposer ved 25 ºC i 3.5 timer. Ved 2 °C til 8 ºC er de stabile i 2 dage. Bendamustinhydrochlorid Intas

indeholder ingen konserveringsmidler. Af mikrobiologiske hensyn skal opløsningen anvendes straks. Hvis det ikke

anvendes straks, så er brugsopbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar.

Det er brugerens ansvar at opretholde aseptiske betingelser.

Medicinrester må ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil hjælpe med at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bendamustinhydrochlorid Intas indeholder:

Aktivt stof: bendamustinhydrochlorid.

1 hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochloridmonohydrat).

1 hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Efter rekonstituering indeholder 1 mg koncentrat 2,5 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ravfarvet hætteglas med bromobutylgummiprop og flip-off-aluminiumskapsel.

Bendamustinhydrochlorid Intas er tilgængelig i pakninger, der indeholder 5, 10 og 20 hætteglas med 25 mg

bendamustinhydrochlorid og 1 og 5 hætteglas med 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Intas Pharmaceuticals Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56 , Budapest

1047

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EØS under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Österreich

Bendamustine Intas 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Danmark

Bendamustinhydrochlorid Intas

Finland

Bendamustine Intas 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten,

liuos

Norge

Bendamustine Intas

Polen

Bendamustine Intas

Spanien

Bendamustina Intas 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para perfusión

Slovakiet

Bendamustine Intas 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2015.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Som med alle lignende cytotoksiske stoffer kræves der strengere sikkerhedsforanstaltninger vedrørende plejepersonale

og læger på grund af den potentielt genom-skadelige og kræftfremkaldende virkning af præparatet. Undgå indånding

kontakt

slimhinder

håndtering

Bendamustinhydrochlorid

Intas

(brug

handsker,

beskyttelsesbeklædning, og muligvis en ansigtsmaske!). Hvis nogle dele af kroppen er blevet kontamineret, så skal de

vaskes grundigt med vand og sæbe, og øjnene skylles med 0,9 % (isotonisk) saltopløsning. Hvis det er muligt, så er

det tilrådeligt at arbejde på et særligt sikkerhedsarbejdsbord (laminar flow) med et absorberende ark, der er

uigennemtrængelige for væsker. Forurenede artikler er cytostatisk affald. Overhold venligst de nationale retningslinjer

for bortskaffelse af cytostatisk materiale. Gravide medarbejdere skal udelukkes fra at arbejde med cytostatika.

brugsklare

opløsningen

skal

klargøres

udelukkende

opløse

indholdet

hætteglas

Bendamustinhydrochlorid Intas i vand til injektionsvæsker, som følger:

1. Klargøring af koncentratet

Et hætteglas med Bendamustinhydrochlorid Intas indeholdende 25 mg bendamustinhydrochlorid opløses først

i 10 ml ved at omryste

Et hætteglas med Bendamustinhydrochlorid Intas indeholdende 100 mg bendamustinhydrochlorid opløses

først i 40 ml ved at omryste

2. Klargøring af infusionsvæsken

snart

opløsningen

klar

(sædvanligvis

efter

5-10

minutter),

fortyndes

fulde

anbefalede

dosis

Bendamustinhydrochlorid

Intas

straks

NaCl-opløsning

slutvolumen

500 ml.

Bendamustinhydrochlorid

Intas

ikke

fortyndes

andre

opløsninger

infusion

eller

injektion.

Bendamustinhydrochlorid Intas må ikke blandes i en infusion sammen med andre stoffer.

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Bendamustinhydrochlorid "Intas",

pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29219

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bendamustinhydrochlorid "Intas"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustin-

hydrochloridmonohydrat).

Et hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustin-

hydrochloridmonohydrat).

1 ml koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustin-

hydrochloridmonohydrat), når det er rekonstitueret som angivet under pkt. 6.6.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt, mikrokrystallinsk pulver

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Førstevalgsbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (Binet stadium B eller C) til patienter,

for hvem fludarabin-kombinationsbehandling ikke er hensigtsmæssig.

Indolent non-hodgkin's lymfom som monoterapi til patienter, hvis sygdom har udviklet sig

i løbet af eller inden for 6 måneder efter behandling med rituximab, eller en behandling

som indeholder rituximab.

53992_spc.docx

Side 1 af 14

Førstevalgsbehandling af multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progression

eller stadium III) i kombination med prednison til patienter over 65 år, som ikke er egnede

til autolog stamcelletransplantation, og som har klinisk neuropati på diagnosetidspunktet,

hvilket udelukker behandling med thalidomid eller bortezomib.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til intravenøs infusion i løbet af 30-60 minutter (se pkt. 6.6).

Infusion bør indgives under opsyn af en kvalificeret læge med erfaring i anvendelse af

cytostatika.

Ringe knoglemarvsfunktion er relateret til øget kemoterapi-induceret, hæmatologisk

toksicitet. Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet

er faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl (se pkt. 4.3).

Monoterapi til kronisk lymfatisk leukæmi

100 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 4. uge.

Monoterapi til indolent Non-hodgkin's lymfom refraktær til rituximab

120 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 3. uge.

Multipelt myelom

120-150 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, 60 mg/m²

legemsoverflade prednison intravenøst eller oralt på dag 1-4, hver 4. uge.

Behandlingen bør standses eller udsættes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er

faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes efter en

stigning af leukocyttallet til > 4.000/µl og trombocyttallet til > 100.000/µl.

Nadir for leukocytter og trombocytter nås efter 14-20 dage med regeneration efter 3-5

uger. Det anbefales at føre nøje kontrol med blodbilledet i den behandlingsfri periode (se

pkt. 4.4).

I tilfælde af ikke-hæmatologisk toksicitet skal dosisreduktioner baseres på værste CTC-

grad i det foregående behandlingsforløb. En 50 % reduktion anbefales ved toksicitet CTC-

grad 3. Det anbefales at afbryde behandlingen i tilfælde af toksicitet CTC-grad 4.

Hvis patienten har behov for dosisjustering, skal den individuelt beregnede, reducerede

dosis gives på dag 1 og 2 i det respektive behandlingsforløb.

For instruktioner om rekonstituering og fortynding af lægemidlet før administration se pkt.

6.6.

Nedsat leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

let nedsat leverfunktion (serum-bilirubin < 1,2 mg/dl). Der anbefales dosisreduktion på 30

% hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serum-bilirubin 1,2-3,0 ml/dl).

Der findes ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0

mg/dl) (se pkt. 4.3).

53992_spc.docx

Side 2 af 14

Nedsat nyrefunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

en creatinin-clearance på > 10 ml/min. Der er begrænset erfaring med patienter med svært

nedsat nyrefunktion.

Pædiatriske patienter

Der er ingen erfaring med anvendelse af Bendamustin til børn og unge.

Ældre patienter

Der er ingen tegn på, at dosisjustering er nødvendig til ældre (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

I ammeperioden.

Svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0 mg/dl).

Gulsot.

Svær knoglemarvshæmning og alvorlige ændringer i blodbilledet (leukocyt- og/eller

trombocyttal faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl).

Større kirurgiske indgreb mindre end 30 dage inden start på behandlingen

Infektioner, specielt i forbindelse med leukopeni.

Vaccination mod gul feber.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Knoglemarvshæmning

Patienter, som behandles med bendamustinhydrochlorid, kan få knoglemarvshæmning.

Ved behandlingsrelateret knoglemarvshæmning skal leukocytter, trombocytter,

hæmoglobin og neutrofilocytter kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Før start på næste

behandlingsforløb anbefales følgende parametre: Leukocyt- og trombocyttallet > 4.000/µl,

henholdsvis > 100.000/µl.

Infektioner

Alvorlige og fatale infektioner er set ved brug af bendamustinhydrochlorid, herunder

opportunistiske infektioner som f.eks. Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP), varicella

zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV). Patienter med neutropeni og/eller

lymfopeni efter behandling med bendamustinhydrochlorid er mere modtagelige for

infektioner. Patienterne skal overvåges for respiratoriske tegn og symptomer under hele

behandlingen. Patienterne skal have at vide, at de skal kontakte lægen med det samme,

hvis de får nye symptomer på infektion, herunder feber og respiratoriske symptomer.

Reaktivering af hepatitis B

Reaktivering af hepatitis B hos patienter, der er kroniske bærere af denne virus, er set efter

administration af bendamustinhydrochlorid. I nogle tilfælde er der set akut leversvigt eller

dødsfald. Patienter bør testes for HBV-infektion, før bendamustinhydrochlorid-behandling

påbegyndes. Eksperter i leversygdomme og hepatitis B-behandling bør konsulteres, før

behandlingen af patienter, der er testet positive for hepatitis B påbegyndes (herunder

patienter med aktiv sygdom), samt hvis en patient testes positiv for HBV-infektion under

behandlingen. Bærere af HBV, der skal behandles med bendamustinhydrochlorid, bør

overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion under hele behandlingen og

i flere måneder efter afslutningen af behandlingen (se pkt. 4.8).

53992_spc.docx

Side 3 af 14

Hudreaktioner

Der er rapporteret et antal hudreaktioner. Disse inkluderer udslæt, toksiske hudreaktioner

og bulløs eksantem. Tilfælde af Stevens-Johnson Syndrom (SJS) og toksisk epidermal

nekrolyse (TEN), hvoraf nogle har haft døden til følge, er rapporteret ved brug af

bendamustinhydrochlorid. Nogle reaktioner forekom, når bendamustinhydrochlorid blev

givet i kombination med andre anticancer-præparater, så den præcise sammenhæng er uvis.

Når der optræder hudreaktioner, kan de progrediere og forværres ved yderligere

behandling. Hvis hudreaktionerne progredierer, bør Bendamustinhydrochlorid "Intas"

pauseres eller seponeres. Ved alvorlige hudreaktioner, hvor der mistænkes sammenhæng

relateret til bendamustinhydrochlorid, bør behandlingen seponeres.

Patienter med hjertesygdomme

Under behandling med bendamustinhydrochlorid skal koncentrationen af kalium i blodet

nøje kontrolleres, og der skal gives kaliumtilskud ved K+ < 3,5 mEq/l, og der skal udføres

EKG.

Kvalme, opkastning

Der kan gives et antiemetikum til symptomatisk behandling af kvalme og opkastning.

Tumorlysesyndrom

Der er set tumorlysesyndrom (TLS) hos patienter behandlet med bendamustin i kliniske

undersøgelser. Indtræden tenderer mod at ske inden for 48 timer efter første dosis

bendamustin og kan uden indgriben føre til akut nyresvigt og død. Forebyggende tiltag

som f.eks tilstrækkelig væsketerapi , tæt kontrol af blodbilledet, i særdeleshed kalium- og

urinsyreniveauer, og brug af hypourikæmiske midler (allopurinol og rasburicase) bør

overvejes inden behandlingen. Der er dog set nogle få tilfælde af Stevens-Johnson's

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved samtidig indgift af bendamustin og

allopurinol.

Anafylakse

Der er ofte forekommet infusionsreaktioner mod bendamustinhydrochlorid i kliniske

studier. Symptomerne er generelt lette og omfatter feber, kulderystelser, kløe og udslæt. I

sjældne tilfælde er set alvorlige, anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner. Patenter skal

spørges om symptomer, der kan tyde på infusionsreaktioner efter deres første

behandlingsomgang. Forholdsregler til at undgå alvorlige reaktioner, inklusive

antihistaminer, antipyretika og kortikosteroider skal overvejes i efterfølgende

behandlingsrunder til patienter, der tidligere har oplevet infusionsreaktioner.

Patienter, som fik allergiske reaktioner af grad 3 eller værre, blev typisk ikke genbehandlet.

Prævention

Bendamustinhydrochlorid er teratogent og mutagent.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandling. Mandlige patienter rådes til ikke at blive

far til et barn under og op til seks måneder efter behandlingen. De bør søge rådgivning om

sædopbevaring før behandling med bendamustinhydrochlorid på grund af risiko for

irreversibel infertilitet.

Ekstravasation

Ved ekstravasation skal infusionen standses omgående. Kanylen skal fjernes efter kort

aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt.

Yderligere behandlinger som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist entydig

gavn.

53992_spc.docx

Side 4 af 14

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført in-vivo interaktionsstudier.

Ved kombination af Bendamustinhydrochlorid "Intas" med knoglemarvshæmmende

substanser kan knoglemarvspåvirkningen af Bendamustinhydrochlorid "Intas" og/eller de

samtidigt administrerede lægemidler forstærkes. Enhver behandling, som forværrer

patientens almentilstand eller som forringer knoglemarvsfunktionen, kan øge toksiciteten

af Bendamustinhydrochlorid "Intas".

Kombination af Bendamustinhydrochlorid "Intas" med cyclosporin eller tacrolimus kan

medføre for høj immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

Cytostatika kan reducere dannelsen af antistoffer efter vaccination med levende virus og

øge risikoen for infektion, som kan være livstruende. Denne risiko er øget hos personer,

hvor immunsystemet allerede er undertrykt af deres underliggende sygdom.

Bendamustins metabolisering involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2 isoenzym (se pkt.

5.2). Derfor er der potentiale for interaktion med CYP1A2 inhibitorer som fluvoxamin,

ciprofloxacin, acyclovir, cimetidin.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fødedygtige alder/prævention/ferilitet

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention både før og under behandling

med Bendamustinhydrochlorid "Intas".

Mænd, der behandles med Bendamustinhydrochlorid "Intas" bør undgå at blive far til et

barn under og i op til 6 måneder efter ophør af behandling. Det anbefales at søge

rådgivning om opbevaring af sæd før behandlingen pga. risikoen for uoprettelig

ufrugtbarhed grundet behandling med Bendamustin.

Graviditet

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af bendamustin til gravide er ringe. I non-kliniske

studier var bendamustinhydrochlorid embryo- og fosterletalt, teratogent og genotoksisk (se

pkt. 5.3). Derfor bør Bendamustinhydrochlorid "Intas" ikke anvendes under graviditet, med

mindre det er strengt nødvendigt. Moderen bør informeres om risikoen for fosteret. Hvis

behandling med Bendamustinhydrochlorid "Intas" er absolut nødvendig under graviditet,

eller hvis der indtræffer graviditet under behandling, bør patienten informeres om risikoen

for det ufødte barn og overvåges tæt. Muligheden for genetisk rådgivning bør overvejes.

Amning

Det vides ikke om bendamustin udskilles i brystmælk, hvorfor Bendamustinhydrochlorid

"Intas" er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Amningen skal indstilles under

behandling med Bendamustinhydrochlorid "Intas".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Der er imidlertid set ataksi, perifer neuropati og somnolens under

behandling med bendamustin (se pkt. 4.8). Patienter bør instrueres om, at hvis de oplever

disse symptomer, bør de undgå potentielt farlige opgaver som at køre bil og bruge

maskiner.

53992_spc.docx

Side 5 af 14

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved bendamustinhydrochlorid er hæmatologiske

bivirkninger (leukopeni, trombopeni), dermatologisk toksicitet (allergiske reaktioner),

almene symptomer (feber), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning).

Nedenstående skema viser data rapporteret ved bruga afbendamustinhydrochlorid

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhån-

denværende

data).

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Infektion

NOS*

Opportu-

nistiske

infektioner

(herunder

herpes

zoster,

cytomega-

lovirus,

hepatitis B)

Pneumo-

cystis

jirovecii-

pneumoni

Sepsis

Primær

atypisk

lungebe-

tændelse

Benigne,

maligne og

uspecificere-

de tumorer

Tumorlyse-

syndrom

Myelodys-

plastisk

syndrom,

akut

myeloid

leukæmi

Blod- og

lymfesystem

Leukopeni

NOS*,

trombocyto-

peni

Blødning,

anæmi,

neutropeni

Pancytopeni

Knogle-

marvs-

insufficiens

Hæmolyse

Immunsys-

temet

Overføl-

somhed

NOS*

Anafylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylak-

tisk shock

Nervesys-

temet

Hovedpine

Søvnløshed

svimmel-

Somnolens,

afoni

Dysgeusi,

paræstesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikoli-

nergt

syndrom,

neurologis-

ke lidelser,

53992_spc.docx

Side 6 af 14

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhån-

denværende

data).

ataksi,

encefalit

Hjerte

Kardiel

dysfunktion

så som

palpitatio-

ner, angina

pectoris,

arytmi

Perikardie-

effusion

Takykardi,

myokardie-

infarkt,

hjertestop

Atrieflimren

Vaskulære

sygdomme

Hypoten-

sion,

hyperten-

sion

Akut

kredsløbs-

svigt

Flebitis

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Nedsat

lungefunk-

tion

Lunge-

fibrose

Mave- tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning

Diarré,

obstipation,

stomatitis

Hæmora-

gisk

øsofagit,

gastrointes-

tinal

blødning

Hud og

subkutane

væv

Alopeci,

Hudlidelser

NOS*

Erytem,

dermatitis,

pruritus,

makulopa-

puløst

udslæt,

hyperhidro-

Stevens-

Johnson

Syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

(TEN)

reproduktive

system og

mammae

Amenoré

Infertilitet

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt

53992_spc.docx

Side 7 af 14

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhån-

denværende

data).

Almene

symptomer

og reaktioner

administrati-

onsstedet

Slimhinde-

betændelse,

træthed,

pyreksi

Smerte,

kulderystel-

ser,

dehydre-

ring,

anoreksi

Multi-

organsvigt

Undersøgel-

Fald i

hæmoglobin,

stigning i

creatinin,

stigning i

urinstof

Stigning i

ASAT/

ALAT,

stigning i

basisk

fosfatase,

stigning i

bilirubin,

hypokali-

æmi

NOS = ikke specificeret på anden vis

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Det er muligt, at CD4/CD8-forholdet reduceres. Der er set fald i lymfocyttallene. Hos

immunsupprimerede patienter kan infektionsrisikoen (f.eks. med herpes zoster, CMV, PJP)

øges.

Der er rapporteret isolerede tilfælde af nekrose efter utilsigtet, ekstravaskulær

administration og, tumorlyse-syndrom og anafylaksi.

Risikoen for akut myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi er øget hos

patienter, der behandles med alkylerende midler (herunder bendamustin). Den sekundære

malignitet kan udvikles flere år efter, at kemoterapien er seponeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

53992_spc.docx

Side 8 af 14

Efter indgift af en 30 minutters infusion af bendamustin en gang hver tredje uge var den

maksimalt tolererede dosis (MTD) 280 mg/m². Kardielle hændelser af CTC-grad 2, der var

forenelige med iskæmiske EKG-forandringer, blev anset for dosisbegrænsende.

I et efterfølgende studie med 30 minutters infusion af bendamustin på dag 1 og 2 hver

tredje uge lå MTD på 180 mg/m

. Den dosisbegrænsende toksicitet var grad 4

trombocytopeni. Kardiel toksicitet var ikke dosisbegrænsende i dette forløb.

Modforanstaltninger

Der er ikke nogen specifik antidot. Som effektive modforanstaltninger for at kontrollere

hæmatologiske bivirkninger kan man foretage knoglemarvstransplantation og transfusioner

(trombocytter, erytrocytkoncentrater) eller give hæmatologiske vækstfaktorer.

Bendamustinhydrochlorid og dets metabolitter er dialyserbare i mindre grad.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 AA 09. Antineoplastisk, alkylerende middel.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bendamustinhydrochlorid er et alkylerende, antineoplastisk middel med unik virkning.

Den antineoplastiske og celledræbende virkning af bendamustinhydrochlorid er i det

væsentlige baseret på krydsbindinger mellem DNA-enkelt- og dobbeltstrenge gennem

alkylering. Herved forringes DNA matrixfunktion, syntese og reparation.

Bendamustinhydrochlorids antitumorvirkning er blevet påvist i mange in-vitro

undersøgelser med forskellige humane tumorcellelinier (brystcancer, ikke-småcellet og

småcellet lungecancer, ovariekarcinomer og forskellige typer leukæmi) og in-vivo i

forskellige eksperimentelle tumormodeller med tumorer fra mus, rotter og mennesker

(melanomer, brystcancer, sarkomer, lymfomer, leukæmi og småcellet lungecancer).

Bendamustinhydrochlorid viste en aktivitetsprofil i humane tumorcellelinier, som var

forskellig fra andre alkylerende midlers. Den aktive substans har ingen eller kun meget

ringe krydsresistens i humane tumorcellelinier med forskellige resistensmekanismer i det

mindste delvist på grund af forholdsmæssigt vedvarende interaktion med DNA. Derudover

er der i kliniske studier påvist, at der ikke er nogen komplet krydsresistens mellem

bendamustin med antracykliner, alkylerende midler eller rituximab. Antallet af undersøgte

patienter er dog lille.

53992_spc.docx

Side 9 af 14

Kronisk lymfatisk leukæmi

Indikationen til anvendelse for kronisk lymfatisk leukemi underbygges af et enkelt åbent

studie, hvor bendamustin sammenlignes med chlorambucil. 319 ikke tidligere behandlede,

men behandlingskrævende patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Binet stadium B eller

C blev inkluderet i den prospektive, randomiserede multicenterundersøgelse.

Førstevalgsbehandling med bendamustinhydrochlorid 100 mg/m² intravenøst på dag 1 og 2

(BEN) blev sammenlignet med behandling med chlorambucil 0,8 mg/kg på dag 1 og 15

(CLB) for 6 forløb i begge arme. Patienterne fik allopurinol for at forhindre

tumorlysesyndrom.

Patienter med BEN-behandling har en signifikant længere gennemsnitlig progressionsfri

overlevelse end patienter med CLB-behandling (21,5 mod 8,3 måneder, p<0,0001 i den

seneste opfølgning). Total overlevelse var ikke statistisk signifikant forskellig (gennemsnit

blev ikke nået). Gennemsnitlig remissionsvarighed var 19 måneder med BEN og 6

måneder med CLB-behandling (p<0,0001). Sikkerhedsevalueringen i begge

behandlingsarme viste ingen uventede, uønskede virkninger i art eller frekvens. BEN-

dosen blev reduceret hos 34 % af patienterne. Behandling med BEN blev afbrudt hos 3,9

% af patienterne på grund af allergiske reaktioner.

Indolent non-hodgkin's lymfom

Indikationen for indolent non-hodgkin's lymfom bygger på to ukontrollerede fase II

undersøgelser.

100 patienter med indolent B-celle non-hodgkin's lymfom refraktær til rituximab mono-

eller kombinationsbehandling blev i den væsentlige prospektive, åbne

multicenterundersøgelse behandlet med BEN monoterapi. Patienterne havde i gennemsnit

haft 3 tidligere kemoterapiforløb eller biologiske behandlingsforløb. Gennemsnitstallet var

2 for tidligere behandlingsforløb med rituximab. Patienterne viste ingen respons eller

fremskridt indenfor 6 måneder efter rituximab-behandling. Dosis bestod af BEN 120

mg/m² intravenøst på dag 1 og 2 planlagt for mindst 6 forløb. Behandlingens varighed

afhang af respons (6 forløb planlagt). Den totale responsrate var 75 % inklusive 17 %

komplette (CR og CRu) og 58 % partielle respons vurderet af en uafhængig

bedømmelseskommité. Den gennemsnitlige varighed af remissionen var 40 uger. BEN var

generelt veltolereret givet i disse doser og efter dette tidsskema.

Indikationen underbygges yderligere af en anden prospektiv, åben multicenterundersøgelse

med 77 patienter. Patientsammensætningen var mere heterogen med blandt andet indolent

eller transformeret B-celle non-hodgkin's lymfom refraktær til rituximab mono- eller

kombinationsbehandling. Patienterne havde ingen respons eller fremskridt indenfor 6

måneder efter eller havde en uheldig reaktion på forudgående rituximab-behandling.

Patienterne havde i gennemsnit haft 3 tidligere kemoterapiforløb eller biologiske

behandlingsforløb. Gennemsnitstallet havde været 2 for tidligere behandlingsforløb med

rituximab. Den totale reponsrate var 76 % med et gennemsnit for responsvarighed på 5

måneder (29 [95 % Cl 22,1, 43,1] uger).

53992_spc.docx

Side 10 af 14

Multipelt myelom

131 patienter med fremskreden myelomatose (Durie-Salmon stadium II med progression

eller stadium III) blev inkluderet i en prospektiv, randomiseret, åben

multicenterundersøgelse. Førstevalgsbehandling med bendamustinhydrochlorid i

kombination med prednison (BP) blev sammenlignet med behandling med melphalan og

prednison (MP). Hverken transplantations-egnethed eller tilstedeværelsen af comorbiditet

spillede nogen rolle for inklusion i undersøgelsen. Dosis bestod af

bendamustinhydrochlorid 150 mg/m² intravenøst på dag 1 og 2 eller melphalan 15 mg/m²

intravenøst på dag 1, begge i kombination med prednison. Behandlingens varighed afhang

af respons og var i gennemsnit 6,8 forløb i BP- og 8,7 forløb i MP-gruppen.

Patienter i BP-behandling havde en længere gennemsnitlig progressionsfri overlevelse end

patienter i MP-behandling (15 [95 % Cl 12-21] versus 12 [95 % Cl 10-14] måneder)

(p=0,0566). Gennemsnitlig tid til manglende virkning af behandling er 14 måneder ved

BP- og 9 måneder ved MP-behandling. Remissionsvarigheden var 18 måneder med BP- og

12 måneder med MP-behandling. Forskellen i total overlevelse er ikke signifikant (35

måneder BP versus 33 måneder MP). Tolerabiliteten i begge behandlingsarme var på linie

med den kendte sikkerhedsprofil for de respektive lægemidler med signifikant større

dosisreduktion i BP-armen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Eliminationshalveringstiden t

1/2ß

efter 30 minutters intravenøs infusion af 120 mg/m²

overflade i 12 forsøgspersoner var 28,2 minutter.

Efter 30 minutters intravenøs infusion var det centrale fordelingsvolumen 19,3 l. Under

steady-state betingelser efter intravenøs bolusinjektion var fordelingsvolumen 15,8-20,5 l.

Mere end 95 % af stoffet er bundet til plasmaproteiner (især albumin).

Biotransformation

Bendamustinhydrochlorid udskilles hovedsageligt via hydrolyse til monohydroxy- og

dihydroxy-bendamustin. Dannelsen af N-desmethyl-bendamustin og gamma-hydroxy-

bendamustin via metabolisering i leveren involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2

isoenzym. En anden væsentlig metaboliseringsvej for bendamustin involverer konjugation

med glutation.

In-vitro bendamustin hæmmer ikke CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 og CYP

3A4.

Elimination

Middelværdien for den totale clearance efter 30 minutters intravenøs infusion af 120

mg/m² kropsoverflade i 12 forsøgspersoner var 639,4 ml/minut. Omkring 20 % af den

givne dosis blev genfundet i urinen inden for 24 timer. Mængder udskilt i urin var i

følgende rækkefølge monohydroxy-bendamustin > bendamustin > dihydroxy-bendamustin

> oxideret metabolit > N-desmethyl-bendamustin. Gennem galden udskilles især polære

metabolitter.

Nedsat leverfunktion

For patienter med 30-70 % tumorpåvirkning af leveren og let nedsat leverfunktion (serum

bilirubin < 1,2 mg/dl) var farmakokinetik ikke ændret. Der var ingen signifikante forskelle

fra patienter med normal lever- og nyrefunktion med hensyn til C

, AUC, t

1/2ß

fordelingsvolumen og clearance. AUC og totalclearance for bendamustin er omvendt

proportional med serum bilirubin.

53992_spc.docx

Side 11 af 14

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med creatinin-clearance > 10 ml/min, inklusive dialyseafhængige patienter,

kunne der ikke observeres signifikante forskelle fra patienter med normal lever- og nyre-

funktion med hensyn til C

, AUC, t

1/2ß

, fordelingsvolumen og clearance.

Ældre patienter

Forsøgspersoner på op til 84 år var inkluderet i de farmakokinetiske undersøgelser. Høj

alder påvirker ikke bendamustins farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke observeret bivirkninger i kliniske studier, men i dyrestudier blev der efter

eksponeringniveauer, der svarer til kliniske eksponeringsniveauer og med mulig klinisk

relevans, set:

Histologiske undersøgelser af hunde viste makroskopisk synlig hyperæmi af slimhinden og

blødninger i gastrointestinalkanalen. Mikroskopiundersøgelser viste udtalte forandringer i

det lymfatiske væv som indikerer immunosuppression og tubulære forandringer af nyrer og

testikler samt atrofiske, nekrotiske forandringer i prostataepitelet.

Dyrestudier har vist, at bendamustin er embryotoksisk og teratogent.

Bendamustin inducerer kromosomaberrationer og er mutagent in-vivo såvel som in-vitro. I

langtidsundersøgelser med hunmus er bendamustin karcinogent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, med undtagelse af de,

der er nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Pulveret skal rekonstitueres umiddelbart efter åbning af hætteglasset.

Det rekonstituerede koncentrat skal straks fortyndes med 0,9 % natriumchlorid-opløsning.

Infusionsopløsning

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution og fortynding er dokumenteret i 3.5 timer

ved 25 ºC og 2 dage ved 2-8 °C i polyethylenposer.

Af mikrobiologiske hensyn skal opløsningen anvendes straks. Hvis præparatet ikke

anvendes straks, er brugsopbevaringstider og -forhold før anvendelse brugerens ansvar.

Det bør sædvanligvis ikke opbevares længere end 24 timer ved 2-8 °C, med mindre

rekonstituering/fortynding har fundet sted under kontrollerede og aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

53992_spc.docx

Side 12 af 14

Vedrørende opbevaringsforhold for det rekonstituerede eller fortyndede lægemiddel, se pkt

6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml og 50 ml type I-hætteglas i ravfarvet glas med bromobutylgummiprop og flip-off-

aluminiumskapsel.

10 ml hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid.

Pakningsstørrelser: 5, 10 og 20 hætteglas.

50 ml hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Pakningsstørrelser: 1 og 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ved håndteringen af bendamustin skal inhalation, kontakt med hud eller slimhinder undgås

(anvend handsker, beskyttende tøj!). Kontaminerede steder på kroppen skal vaskes

omhyggeligt med vand og sæbe, øjne skal skylles med fysiologisk saltopløsning. Det

anbefales så vidt muligt at arbejde ved specielle sikkerhedsarbejdsborde (laminar flow)

med væskeuigennemtrængelig, sugende engangsfolie. Ansatte, som er gravide, skal

udelukkes fra arbejde med cytostatika.

Pulveret til koncentrat til infusionsvæske skal rekonstitueres i vand til injektionsvæske og

fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning og derefter

indgives ved intravenøs infusion. Der skal anvendes aseptisk teknik.

1. Rekonstituering

Opløs indholdet af hvert hætteglas Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til

koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholdende 25 mg bendamustinhydrochlorid i

10 ml vand til injektionsvæsker ved at omryste;

Opløs indholdet af hvert hætteglas Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til

koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholdende 100 mg bendamustinhydrochlorid i

40 ml vand til injektionsvæsker ved at omryste;

Det rekonstituerede koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid pr. ml og

fremstår som en klar, farveløs opløsning.

2. Fortynding

Så snart opløsningen er klar (sædvanligvis efter 5-10 minutter), fortyndes den fulde dosis

af Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske,

opløsning straks med 0,9 % NaCl-opløsning til et slutvolumen på ca. 500 ml.

Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske,

opløsning skal fortyndes med 0,9 % NaCl-opløsning og ikke med andre opløsninger til

injektion.

3. Administration

Opløsningen indgives ved intravenøs infusion over 30-60 minutter.

Hætteglassene er til engangsbrug.

53992_spc.docx

Side 13 af 14

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intas Pharmaceuticals Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

53992

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. august 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

53992_spc.docx

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information