Bendamustin "Actavis" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-02-2021

Aktiv bestanddel:
Bendamustinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
L01AA09
INN (International Name):
Bendamustine hydrochloride
Dosering:
2,5 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
53780
Autorisation dato:
2015-03-17

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bendamustin Actavis, 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

bendamustinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Bendamustin Actavis

Sådan bliver du behandlet med Bendamustin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bendamustin Actavis er et lægemiddel, som bruges til behandling af visse typer

kræftsygdomme.

Bendamustin Actavis bruges alene eller kombineret med andre lægemidler til behandling af

følgende kræftsygdomme:

kronisk lymfatisk leukæmi, hvor kombinationsbehandling med fludarabin ikke er

egnet for dig.

non-Hodgkin lymfom, som ikke eller kun kortvarigt har reageret på forudgående

behandling med rituximab

multipelt myelom i tilfælde hvor behandling med thalidomid eller bortezomib ikke

er egnet for dig.

Lægen kan give dig Bendamustin Actavis for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide om Bendamustin Actavis

Du må ikke få Bendamustin Actavis:

hvis du er allergisk over for bendamustinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Bendamustin Actavis (angivet i punkt 6).

hvis du ammer. Hvis behandling med Bendamustin Actavis er nødvendigt i

ammeperioden, må du afbryde amningen.

hvis du har svært nedsat leverfunktion (skade på leverens funktionelle celler).

hvis du har gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene på grund af problemer med

lever eller blod (gulsot).

hvis du har alvorlige forstyrrelser i knoglemarvsfunktionen

(knoglemarvsdepression) og alvorlige ændringer i antallet af hvide blodlegemer og

blodplader.

hvis du har gennemgået store operationer mindre end 30 dage før start på behandling.

hvis du har en infektion, især hvis den er ledsaget af et fald i antallet af hvide

blodlegemer.

hvis du skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før eller under behandling med

Bendamustin Actavis:

hvis din knoglemarv har nedsat evne til at erstatte blodceller. Du bør have

kontrolleret antallet af hvide blodlegemer og blodplader før start på behandling med

Bendamustin Actavis, før hvert efterfølgende behandlingsforløb og i tidsrummet

mellem behandlingsforløbene.

hvis du har en infektion. Du bør kontakte lægen, hvis du har tegn på infektion, som

f.eks. feber eller lungesymptomer.

hvis du får hudreaktioner under behandling med Bendamustin

Actavis.Hudreaktionerne kan blive forværret.

hvis du får et smertefuldt rødt eller lillarødt udslæt, der spreder sig og danner blærer,

og/eller at der opstår andre læsioner på slimhinderne (f.eks. i munden eller på

læberne), særligt hvis du tidligere har haft lysfølsomhed, luftvejsinfektioner (f.eks.

bronkitis) og/eller feber.

hvis du har en hjertesygdom (f.eks. hjerteanfald, smerter i brystet, alvorlige

forstyrrelser i hjerterytmen).

hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat mængde urin. Hvis din

sygdom er meget alvorlig, kan din krop muligvis ikke udskille alle affaldsstoffer fra

de døende kræftceller. Dette kaldes tumor lysis-syndrom og kan medføre nyresvigt

og hjerteproblemer, som regel inden for 48 timer efter første dosis af Bendamustin

Actavis. Din læge vil eventuelt sikre sig, at du har fået nok væske og vil muligvis

give dig anden medicin til at forebygge det.

hvis du har alvorlige allergiske reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner. Du bør

være opmærksom på infusionsreaktioner efter din første behandlingsomgang.

Brug af anden medicin sammen med Bendamustin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Hvis Bendamustin Actavis bruges sammen med anden medicin, der forhindrer dannelsen af

blod i knoglemarven, kan effekten på knoglemarven forstærkes.

Hvis Bendamustin Actavis bruges sammen med lægemidler, der ændrer din immunreaktion,

f.eks. ciclosporin eller tacrolimus, kan denne virkning forstærkes.

Lægemidler til behandling af kræft (cytostatika), f.eks. Bendamustin Actavis, kan mindske

effekten af vacciner med levende virus. Yderligere kan cytostatika øge risikoen for infektion

efter vaccination med levende vacciner (f.eks. viral vaccination).

Hvis Bendamustin Actavis bruges sammen med lægemidler, der hæmmer et særligt

leverenzym (CYP1A2), som f.eks. fluvoxamin (mod depression), ciprofloxacin (bruges til

behandling af bakterieinfektioner), acyclovir (bruges til behandling af virusinfektioner) og

cimetidin (bruges til behandling af halsbrand og mavesår), kan disse lægemidler påvirke

hinanden.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Graviditet

Bendamustin Actavis kan give genetiske skader og har medført misdannelser i dyrestudier.

Du vil normalt ikke blive behandlet med Bendamustin Actavis, hvis du er gravid, medmindre

din læge har besluttet det. I tilfælde af behandling bør du søge lægelig rådgivning om risikoen

for mulige bivirkninger hos det ufødte barn, og genetisk rådgivning anbefales også.

Fertilitet

Hvis du er i en kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention både før og

under behandling med Bendamustin Actavis. Hvis du bliver gravid under behandlingen med

Bendamustin Actavis, skal du øjeblikkeligt informere din læge og søge genetisk rådgivning.

Hvis du er en mand, bør du ikke undfange børn under behandling med Bendamustin Actavis

og i op til 6 måneder efter, at behandlingen er stoppet. Der er en risiko for, at behandling med

Bendamustin Actavis kan medføre sterilitet, og du bør søge råd om nedfrysning af sæd før

start på behandlingen.

Amning

Du må ikke amme, hvis du får Bendamustin Actavis. Hvis det er nødvendigt at behandle med

Bendamustin Actavis i ammeperioden, skal du afbryde amningen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bendamustin Actavis påvirkninger i væsentlig grad evnen til at køre bil og betjene maskiner.

Du bør undgå at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du får bivirkninger som f.eks.

svimmelhed eller manglende koordination.

3.

Sådan bliver du behandlet med Bendamustin Actavis

Bendamustin Actavis indgives i en vene over 30-60 minutter i forskellige doser, enten alene

eller kombineret med anden medicin.

Behandlingen bør ikke startes, hvis dit antal af hvide blodlegemer og/eller blodplader falder

til et antal under fastsatte grænseværdier. Din læge vil fastsætte disse værdier med

regelmæssige mellemrum.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Bendamustin Actavis 100 mg pr. m

legemsoverflade (baseret på din højde og vægt)

På dag 1+2

Gentag forløbet efter 4 uger op til 6 gange

Non-Hodgkin-lymfom

Bendamustin Actavis 120 mg pr. m

legemsoverflade (baseret på din højde og vægt)

På dag 1+2

Gentag forløbet efter 3 uger mindst 6 gange

Multipelt myelom

Bendamustin Actavis 120-150 mg pr. m

legemsoverflade (baseret på din højde og vægt)

På dag 1+2

Prednison 60 mg pr. m

legemsoverflade (baseret

på din højde og vægt) igennem injektion eller oralt

På dag 1-4

Gentag forløbet efter 4 uger mindst 3 gange

Behandlingen bør stoppes , hvis antallet af hvide blodlegemer (leukocytter) og/eller antallet af

blodplader er faldet til under de fastsatte grænseværdier. Behandlingen kan fortsættes, når

værdien for de hvide blodlegemer og blodpladerne er steget igen.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, afhængigt af i hvor stor grad din leverfunktion er

nedsat (med 30 % ved moderat nedsat leverfunktion). Det er ikke nødvendigt at justere dosis

ved nedsat nyrefunktion. Lægen vil afgøre, om det er nødvendigt at justere dosis.

Hvordan det indgives

Behandling med Bendamustin Actavis skal foretages af en læge med erfaring i behandling af

tumorer. Lægen vil give dig den korrekte dosis af Bendamustin Actavis og tage de

nødvendige forholdsregler.

Lægen vil indgive den ordinerede infusionsvæske efter tilberedning. Opløsningen indgives i

en vene som en korttidsinfusion over 30-60 minutter.

Varighed af brug

Generelt er der ikke fastlagt nogen tidsgrænse for behandling med Bendamustin Actavis.

Behandlingens varighed afhænger af sygdommen, og hvordan du reagerer på behandlingen.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du er bekymret eller har nogen spørgsmål

vedrørende behandlingen med Bendamustin Actavis.

Hvis en dosis af Bendamustin Actavis bliver glemt

Hvis en dosis Bendamustin Actavis bliver glemt, vil din læge normalt bibeholde det normale

doseringsskema.

Hvis du holder op med at bruge Bendamustin Actavis

Lægen, der behandler dig, vil beslutte, om behandlingen skal afbrydes, eller om der skal

skiftes til et andet præparat.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af bivirkningerne anført nedenfor, kan evt. påvises efter undersøgelser udført af din

læge.

Vævsforandringer (nekroser) er set meget sjældent efter lækage af Bendamustin Actavis i væv

uden for blodkar (ekstravaskulært). En brændende følelse, hvor nålen er stukket ind, kan være

tegn på lækage uden for blodkarrene. Konsekvensen kan være smerter og dårligt helende

skader på huden.

Dosisbegrænsende bivirkninger af Bendamustin Actavis er nedsat knoglemarvsfunktion, som

sædvanligvis normaliseres efter endt behandling. Nedsat knoglemarvsfunktion kan føre til et

lavt antal blodceller, hvilket yderligere kan føre til en øget risikoen for infektion, anæmi og

øget risiko for blødninger.

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

nedsat antal hvide blodlegemer (sygdomsbekæmpende celler i dit blod)

nedsat mængde rødt farvestof (hæmoglobin) i blodet

(hæmoglobin: et protein i

røde blodceller som transporterer ilt rundt i kroppen)

nedsat antal blodplader

(farveløse blodceller, som hjælper blodet med at størkne)

infektioner

kvalme

opkastning

slimhindebetændelse

hovedpine

øget mængde kreatin i blodet

(et kemisk restprodukt, som produceres af dine

muskler)

øget mængde urinstof i blodet

(et kemisk restprodukt)

feber

træthed

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

blødning

stofskifteforstyrrelser på grund af affaldsstoffer fra dørende kræftceller, der

bliver frigivet i blodet

nedsat antal røde blodlegemer, som kan gøre huden bleg og medføre svaghed

og åndenød (anæmi)

lavt antal neutrofilocytter (en type hvide blodceller, som er vigtige i bekæmpelsen

af infektioner)

Overfølsomhedsreaktioner, som allergisk eksem (dermatit) og nældefeber

(urticaria)

en stigning i leverenzymerne AST/ASL (hvilket kan indikere inflammation eller

skade på leverceller)

en stigning i basisk phosphatase (et enzym, som primært produceres i leveren og

knoglerne)

en stigning i galdefarvestof (et stof, som dannes under den normale nedbrydelse af

røde blodceller)

nedsat kaliumindhold i blodet

(et næringsstof, som er nødvendigt for funktionen af

nerver og muskelceller, inklusiv dem i dit hjerte)

forstyrrelser i hjertefunktionen

forstyrrelser i hjerterytmen

lavt eller højt blodtryk

forstyrrelser i lungefunktionen

diarré

forstoppelse

ømhed i munden

appetitløshed

hårtab

forandringer i huden

udeblevne menstruationer

smerter

søvnløshed

kulderystelser

dehydrering

svimmelhed.

kløende udslæt (urticaria)

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Inflammation af lungerne

væskeansamling i hjertesækken (udslip af væske i rummet omkring hjertet)

utilstrækkelig dannelse af alle blodceller i knoglemarven

(det svampelignende

materiale inden i knoglerne, hvor blodceller dannes)

akut leukæmi.

Hjerteanfald, brystsmerter (myokardieinfarkt)

Hjertesvigt

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

infektion i blodet

nedsat knoglemarvsfunktion, der kan gøre dig utilpas eller ses i dine blodprøver

alvorlige, allergiske overfølsomhedsreaktioner

symptomer svarende til anafylaktiske reaktioner

døsighed

stemmetab

Akut kredsløbskollaps (svigt af blodcirkulation, primært med oprindelse fra

hjertet og med svigt i opretholdelsen af ilt og andre næringsstoffer til kroppens

væv, samt fjernelsen af giftstoffer)

rødmen af huden

betændelseslignende tilstand i huden

kløe

hududslæt

kraftig svedtendens

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

primær atypisk lungebetændelse

nedbrydning af røde blodlegemer

hurtigt blodtryksfald af og til med hudreaktioner eller udslæt

smagsforstyrrelser

ændret følesans

ubehag og smerter i arme og ben

en alvorlig tilstand, som resulterer i blokade af specifikke receptorer in nervesystemet

sygdomme i nervesystemet

manglende koordination

hjernebetændelse

hurtig hjerterytme

årebetændelse

øget bindevævsmængde i lungerne

blødning og betændelse i spiserøret

mave- eller tarmblødning

sterilitet

multiorgansvigt.

Ikke kendt (frekvens kan ikke estimeres fra de tilgængelige data):

leversvigt

nyresvigt

uregelmæssig og ofte hurtig hjerterytme

smertefuldt rødt eller rødlilla udslæt, der spreder sig og danner blærer, og/eller at

der opstår andre læsioner på slimhinderne (f.eks. i munden eller på læberne),

særligt hvis du tidligere har haft lysfølsomhed, luftvejsinfektioner (f.eks. bronkitis)

og/eller feber.

lægemiddeludslæt i kombinationsbehandling med rituximab

lungebetændelse

blødning i lungerne.

Der er set tumorer (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi (AML), kræft i

bronkierne) efter behandling med Bendamustin Actavis. Der er ingen tydelig sammenhæng

med Bendamustin Actavis.

Kontakt øjeblikkeligt lægen, eller søg lægehjælp, hvis du bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger (hyppigheden er ikke kendt):

Alvorligt hududslæt inklusive Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse. De kan optræde som rødlige målskive-lignende pletter eller cirkulære

pletter, ofte med blistre i midten, på torsoen, hudafskalning, sår i munden, svælget,

næsen, på kønsdelene og øjnene, og der kan forekomme feber og influenzalignende

symptomer forinden.

Udbredt udslæt, forhøjet kropstemperatur, forstørrede lymfekirtler og påvirkning af

andre organer (medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS) eller lægemiddelinduceret overfølsomhedssyndrom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnet

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Rekonstitueret koncentrat

Pulveret skal rekonstitueres umiddelbart efter åbning af hætteglasset.

Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes med det samme med 0,9 %

natriumchloridopløsning (se vejledninger i slutningen af denne indlægsseddel).

Infusionsopløsning

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution og fortynding er dokumenteret i 3,5 timer ved

C/60 % RH ved normale lysforhold og 2 dage ved 2-8

C beskyttet mod lys i

polyethylenposer.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal opløsningen bruges straks. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstiden under anvendelse og opbevaringsbetingelserne forud for

anvendelse brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8

medmindre rekonstitution/fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bendamustin Actavis indeholder:

Aktivt stof: bendamustinhydrochlorid. Efter rekonstitution indeholder 1 ml koncentrat

2,5 mg bendamustinhydrochlorid. Ét 26 ml hætteglas indeholder 25 mg

bendamustinhydrochlorid. . Ét 60 ml hætteglas indeholder 100 mg

bendamustinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: mannitol.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvidt til offwhite, frysetørret pulver.

Brunt type-I hætteglas på 26 ml eller 60 ml med type-I lyo-gummiprop (bromobutyl) og

aluminiumhætte med polypropylen skive. Hætteglassene opbevares i et beskyttende hylster.

26 ml hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid og findes i pakker med 1, 5, 10

og 20 hætteglas.

60 ml hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid og findes i pakker med 1 og 5

hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

Hafnarfjördur

Island

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

Ion Mihalache Boulevard

011171, Bucharest 1

Rumænien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA

s medlemslande under følgende navne:

Østrig

Bendamustin 2,5 mg/ml ml Pulver für ein Konzentrat zur

Herstellung einer Infusionslösung

Bulgarien

Kroatien

Bendamustine Actavis

Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za

infuziju

Danmark

Estland

Bendamustin Actavis

Bendamustine Actavis

Grækenland

Ungarn

Bendamustine/ Actavis

Bendamustin Teva 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való

koncentrátumhoz

Irland

Bendamustine 2.5 mg/ml Powder for Concentrate for Solution for

Infusion

Malta

Holland

Norge

Bendistin

Bendamustine HCl Teva 2,5 mg/ml, poeder voor concentraat voor

oplossing voor infusie

Bendamustin Actavis

Rumænien

Bendamustina Actavis 2,5 mg/ml Pulbere pentru concentrat pentru

soluție perfuzabilă

Slovenien

Sverige

Storbritannien

Bendamustin Actavis 2.5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje

Bendamustin Actavis

Bendamustine hydrochloride 2.5mg/ml Powder for Concentrate for

Solution for Infusion

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2019.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Som for alle tilsvarende cytotoksiske substanser gælder der strenge sikkerhedsregler for

plejepersonale og læger på grund af den mulige genom-skadelige og kræftfremkaldende

effekt af præparatet. Undgå inhalation (indånding) og kontakt med hud og slimhinder ved

håndtering af Bendamustin Actavis (anvend handsker, beskyttende tøj og eventuelt

ansigtsmaske!). Vask omhyggeligt med vand og sæbe, hvis dele af kroppen bliver

kontamineret, skyl øjnene med 0,9 % (isotonisk) saltopløsning. Det anbefales så vidt muligt at

arbejde ved specielle sikkerhedsarbejdsborde (laminar flow) med væskeuigennemtrængelig,

sugende engangsfolie. Kontaminerede genstande er cytotoksisk affald. De nationale

retningslinjer skal overholdes ved bortskaffelse af cytotoksisk materiale. Gravide

medarbejdere skal udelukkes fra arbejde med cytostatika.

Den brugsfærdige opløsning skal tilberedes

ved at opløse indholdet i et

Bendamustin Actavis

hætteglas i vand til injektionsvæske som følger:

1. Tilberedning af koncentratet

Ét 26 ml Bendamustin Actavis hætteglas med 25 mg bendamustinhydrochlorid opløses

først i 10 ml vand til injektionsvæske under omrystning.

Ét 60 ml Bendamustin Actavis hætteglas med 100 mg bendamustinhydrochlorid opløses

først i 40 ml vand til injektionsvæske under omrystning.

Det rekonstituerede koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid pr. ml og er en

klar, farveløs væske.

2. Tilberedning af infusionsopløsning

Så snart en klar opløsning er opnået (sædvanligvis efter 5-10 minutter), fortyndes den fulde

anbefalede dosis af Bendamustin Actavis straks med 0,9 % (isotonisk) saltopløsning til et

slutvolumen på ca. 500 ml. Bendamustin Actavis må ikke fortyndes med andre infusions-

eller injektionsvæsker. Bendamustin Actavis må ikke blandes med andre substanser i en

infusion.

3. Indgift

Opløsningen indgives som intravenøs infusion over 30-60 min.

Hætteglassene er kun til engangsbrug.

Brug ikke lægemidlet, hvis du observerer synlige tegn på nedbrydning eller skade på

hætteglasset.

Efter rekonstitution og fortynding bør produktet inspiceres visuelt for fremmede partikler

og/eller misfarvning. Opløsningen bør kun anvendes, hvis opløsningen er klar og fri for

partikler.

Utilsigtet injektion i væv udenfor blodårerne bør stoppes omgående. Nålen bør fjernes efter

kortvarig aspiration. Derefter afkøles det påvirkede vævsområde. Armen anbringes i hævet

position. Yderligere behandlinger som f.eks. brug af kortikosteroider er ikke en klar fordel (se

pkt. 4).

Emballage og ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

9. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Bendamustin "Actavis", pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29169

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bendamustin "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid, når det er rekonstitueret som

angivet under pkt. 6.6.

Et 26 ml hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid.

Et 60 ml hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvidt til off-white, frysetørret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primærbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (Binet stadium B eller C) til patienter, for

hvem fludarabin kombinationskemoterapi ikke er hensigtsmæssig.

Indolent non-Hodgkin-lymfom som monoterapi til patienter, hvis sygdom har udviklet sig

under eller inden for 6 måneder efter behandling med rituximab, eller en behandling som

indeholder rituximab.

Primærbehandling af multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progression eller

stadium III) i kombination med prednison til patienter over 65 år som ikke er egnede til

autolog stamcelletransplantation, og som har klinisk neuropati på diagnosetidspunktet,

hvilket udelukker behandling der indeholder thalidomid eller bortezomib.

dk_hum_53780_spc.doc

Side 1 af 14

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Monoterapi til kronisk lymfatisk leukæmi

100 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 4. uge op til 6

gange.

Monoterapi til indolent Non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab

120 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 3. uge, mindst 6

gange.

Multipelt myelom

120-150 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, 60 mg/m²

legemsoverflade prednison intravenøst eller oralt på dag 1-4, hver 4. uge, mindst 3 gange.

Nedsat leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

let nedsat leverfunktion (serum-bilirubin < 1,2 mg/dl). Der anbefales dosisreduktion på

30 % hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serum bilirubin 1,2-3,0 ml/dl).

Der findes ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0

mg/dl) (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Baseret på farmakokinetiske data er en dosistilpasning ikke nødvendig for patienter med en

creatinin-clearance på > 10 ml/min. Der er begrænset erfaring hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Bendamustinhydrochlorids sikkerhed og virkning hos børn er endnu ikke klarlagt.

De aktuelle tilgængelige data er ikke tilstrækkelige til, at der kan fastsættes en anbefalet

dosis.

Ældre patienter

Der er ingen tegn på, at dosisjustering er nødvendig til ældre (se også pkt. 5.2).

Administration

Til intravenøs infusion over 30-60 minutter (se pkt. 6.6).

Infusionen skal indgives under opsyn af en kvalificeret læge med erfaring i anvendelse af

kemoterapeutiske midler.

Nedsat knoglemarvsfunktion er relateret til øget kemoterapi-induceret hæmatologisk

toksicitet.

Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er faldet til

< 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl (se pkt. 4.3).

dk_hum_53780_spc.doc

Side 2 af 14

Behandlingen bør standses eller udsættes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er

faldet til henholdsvis < 3.000/µl eller < 75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes efter en

stigning af leukocyttallet til > 4.000/µl og trombocyttallet til > 100.000/µl.

Nadir for leukocytter og trombocytter nås efter 14-20 dage med regeneration efter 3-5

uger. Det anbefales at føre nøje kontrol med blodbilledet i den behandlingsfri periode (se

pkt. 4.4).

I tilfælde af ikke-hæmatologisk toksicitet skal dosisreduktioner baseres på værste CTC-

grad i det foregående behandlingsforløb. En 50 % reduktion anbefales ved toksicitet CTC-

grad 3. Det anbefales at afbryde behandlingen i tilfælde af toksicitet CTC-grad 4.

Hvis patienten har behov for dosisjustering, skal den individuelt beregnede, reducerede

dosis gives på dag 1 og 2 i den respektive behandlingscyklus.

For instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration,

se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Ved amning

Svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3 mg/dl)

Gulsot

Svær knoglemarvshæmning og alvorlige ændringer i blodbilledet (leukocyt- og/eller

trombocyttal faldet til henholdsvis < 3.000/µl eller < 75.000/µl)

Større kirurgisk indgreb mindre end 30 dage inden start på behandlingen

Infektioner, specielt i forbindelse med leukopeni

Vaccination mod gul feber

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Knoglemarvshæmning

Patienter, som behandles med bendamustinhydrochlorid kan få knoglemarvshæmning. Ved

behandlingsrelateret knoglemarvshæmning skal leukocytter, trombocytter, hæmoglobin og

neutrofilocytter kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Før start på næste behandlingsforløb

anbefales følgende parametre: Henholdsvis leukocyt- og/eller trombocyttal > 4.000/µl eller

> 100.000/µl.

Infektioner

Der er set alvorlige og fatale infektioner med bendamustinhydrochlorid, herunder

bakterielle (sepsis, pneumoni) og opportunistiske infektioner som f.eks. lungebetændelse

med Pneumocystis jiroveci (PJP), varicella zoster virus (VZV) og cytomegalovirus

(CMV). Tilfælde af progressiv multifokal leukoencephalopati (PML), herunder letale

tilfælde, er blevet rapporteret efter brug af bendamustin, primært i kombination med

rituximab eller obinutuzumab. Behandling med bendamustinhydrochlorid kan forårsage

langvarig lymfocytopeni (< 600/µl) og lave værdier af CD4-positive T-celler (T-hjælper

celler) (< 200/µl) i mindst 7-9 måneder efter afsluttet behandling. Lymfocytopeni og fald i

CD4-positive T-celler er mere udtalt, når bendamustin kombineres med rituximab.

Patienter med lymfopeni og lavt antal af CD4-positive T-celler efter behandling med

bendamustinhydrochlorid er mere modtagelige for (opportunistiske) infektioner. I tilfælde

dk_hum_53780_spc.doc

Side 3 af 14

af lave værdier af CD4-positive T-celler (<200/μl) bør profylakse af Pneumocystis

jirovecii-pneumoni (PJP) overvejes. Alle patienter skal overvåges for respiratoriske tegn

og symptomer under hele behandlingen. Patienter skal have at vide, at de skal kontakte

lægen med det samme, hvis de får nye symptomer på infektion, herunder feber og

respiratoriske symptomer. Afbrydelse af behandlingen med bendamustinhydrochlorid skal

overvejes ved tegn på (opportunistiske) infektioner.

Tag PML i betragtning i differentialdiagnosen hos patienter med nye eller forværrede

neurologiske, kognitive eller adfærdsmæssige tegn eller symptomer. Hvis der er mistanke

om PML, bør der foretages passende diagnostiske evalueringer, og behandlingen bør

indstilles, indtil PML er udelukket.

Reaktivering af hepatitis B

Reaktivering af hepatitis B hos patienter, der er kroniske bærere af denne virus, er set efter

administration af bendamustinhydrochlorid. I nogle tilfælde er der set akut leversvigt eller

dødsfald. Patienter bør testes for HBV-infektion, før bendamustinhydrochlorid-behandling

påbegyndes. Eksperter i leversygdomme og hepatitis B-behandling bør konsulteres, før

behandlingen af patienter, der er testet positive for hepatitis B påbegyndes (herunder

patienter med aktiv sygdom), samt hvis en patient testes positiv for HBV-infektion under

behandlingen. Bærere af HBV, der skal behandles med bendamustinhydrochlorid, bør

overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion under hele behandlingen og

i flere måneder efter afslutningen af behandlingen (se pkt. 4.8).

Hudreaktioner

Der er rapporteret et antal hudreaktioner. Disse tilfælde har omfattet udslæt, svære

hudreaktioner og bulløs eksantem. Der er rapporteret om tilfælde af Stevens-Johnsons

syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og medikamentelt udslæt med

eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), hvor nogle var fatale, efter brug af

bendamustinhydrochlorid. Patienterne bør vejledes i tegn og symptomer på disse

reaktioner af deres ordinerende læger og bør instrueres i øjeblikkeligt at søge lægehjælp,

hvis de udvikler disse symptomer. Nogle reaktioner forekom, når bendamustin-

hydrochlorid blev givet i kombination med andre anticancer præparater, så den præcise

sammenhæng er uvis. Når der optræder hudreaktioner, kan de progrediere og forværres ved

yderligere behandling. Hvis hudreaktionerne progredierer, bør bendamustinhydrochlorid

pauseres eller seponeres. Ved alvorlige hudreaktioner med mistænkt relation til

bendamustinhydrochlorid bør behandlingen seponeres.

Nonmelanom hudcancer

I kliniske studier er der observeret en øget risiko for nonmelanom hudcancer

(basalcellecarcinom og pladecellecarcinom) hos patienter, der blev behandlet med regimer

indeholdende bendamustin. Periodisk hudundersøgelse anbefales til alle patienter, især

patienter med risikofaktorer for hudcancer.

Hjertesygdom

Under behandling med bendamustinhydrochlorid skal koncentrationen af kalium i blodet

hos patienter med hjertesygdom nøje kontrolleres, og der skal gives kaliumtilskud ved K

<

3,5 mEq/l, og der skal udføres EKG.

Fatale tilfælde af myokardieinfarkt og hjertesvigt er rapporteret ved behandling med

bendamustinhydrochlorid. Patienter med samtidig eller tidligere hjertesygdom bør derfor

observeres nøje.

dk_hum_53780_spc.doc

Side 4 af 14

Kvalme, opkastning

Der kan gives et antiemetikum til symptomatisk behandling af kvalme og opkastning.

Tumorlysis syndrom

Der er set tumorlysis syndrom (TLS) i forbindelse med Bendamustin "Actavis" behandling

hos patienter i kliniske undersøgelser. Indtræden har en tendens til at forekomme inden for

48 timer efter første dosis Bendamustin "Actavis" og kan uden indgriben føre til akut

nyresvigt og død. Forebyggende tiltag som f.eks. tilstrækkelig væsketerapi, tæt kontrol af

blodbilledet, i særdeleshed kalium- og urinsyreniveauer og brugen af hypourikæmiske

stoffer (allopurinol og rasburicase) bør overvejes før behandling. Der er dog set nogle få

tilfælde af Stevens-Johnson's Syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved samtidig indgift

af bendamustin og allopurinol.

Anafylakse

Infusionsreaktioner overfor bendamustinhydrochlorid er ofte forekommet i kliniske

studier. Symptomerne er generelt lette og omfatter feber, kulderystelser, kløe og udslæt. I

sjældne tilfælde er set alvorlige, anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner. Patienter skal

spørges om symptomer, der kan tyde på infusionsreaktioner efter deres første

behandlingsomgang. Forholdsregler til at undgå alvorlige reaktioner, inklusive

antihistaminer, antipyretika og kortikosteroider skal overvejes i efterfølgende cykler til

patienter, der tidligere har oplevet infusionsreaktioner.

Patienter, som fik allergiske reaktioner af grad 3 eller værre, blev typisk ikke genbehandlet.

Prævention

Bendamustinhydrochlorid er teratogent og mutagent.

Kvinder bør ikke blive gravide i behandlingsperioden. Mandlige patienter bør ikke gøre en

kvinde gravid under og i op til 6 måneder efter behandling. De bør søge rådgivning om

sædopbevaring før behandling med bendamustinhydrochlorid på grund af risiko for

irreversibel infertilitet.

Ekstravasation

Ved ekstravasation skal infusionen standses omgående. Kanylen skal fjernes efter kort

aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt.

Yderligere behandlinger som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist entydig

gavn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført in-vivo interaktionsstudier.

Ved kombination af bendamustinhydrochlorid med knoglemarvshæmmende substanser,

kan knoglemarvspåvirkningen af Bendamustin "Actavis" og/eller de samtidigt

administrerede lægemidler forstærkes. Enhver behandling, som forværrer patientens

almentilstand eller som forringer knoglemarvsfunktionen, kan øge toksiciteten af

bendamustinhydrochlorid.

Kombination af bendamustinhydrochlorid med cyclosporin eller tacrolimus kan medføre

for høj immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

dk_hum_53780_spc.doc

Side 5 af 14

Cytostatika kan reducere dannelsen af antistoffer efter vaccination med levende virus og

øge risikoen for infektion, som kan være livstruende. Denne risiko er øget hos personer,

hvor immunsystemet allerede er undertrykt af deres underliggende sygdom.

Bendamustins metabolisering involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2 isoenzym (se pkt.

5.2). Derfor er der potentiale for interaktion med CYP1A2 inhibitorer som fluvoxamin,

ciprofloxacin, acyclovir, cimetidin.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data for anvendelse af bendamustinhydrochlorid til gravide. I

non-kliniske studier var bendamustinhydrochlorid embryo- og fosterletalt, teratogent og

genotoksisk (se pkt. 5.3). Under graviditet bør bendamustinhydrochlorid kun anvendes på

tvingende indikation. Moderen bør informeres om risikoen for fosteret. Hvis behandling

med bendamustinhydrochlorid er absolut nødvendig under graviditet, eller hvis der

indtræffer graviditet under behandling, bør patienten informeres om risikoen for det ufødte

barn og overvåges tæt. Muligheden for genetisk rådgivning bør overvejes.

Fertilitet

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive metoder til forebyggelse af

svangerskab både før og under bendamustinhydrochlorid-behandling.

Mænd i behandling med bendamustinhydrochlorid bør ikke gøre en kvinde gravid under og

i op til 6 måneder efter endt behandling. Der bør søges rådgivning om sædopbevaring, før

behandling på grund af risiko for irreversibel infertilitet ved behandling med

bendamustinhydrochlorid.

Amning

Det vides ikke om bendamustin udskilles i brystmælk, hvorfor bendamustinhydrochlorid er

kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Amningen skal indstilles under behandling med

bendamustinhydrochlorid .

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bendamustin påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der er set ataksi, perifer neuropati og somnolens under behandling med

bendamustinhydrochlorid (se pkt. 4.8). Patienter bør instrueres om, at hvis de oplever disse

symptomer, bør de undgå potentielt farlige opgaver som at køre bil eller bruge maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved bendamustinhydrochlorid er hæmatologiske

bivirkninger (leukopeni, trombopeni), dermatologisk toksicitet (allergiske reaktioner),

almene symptomer (feber), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning).

Nedenstående skema viser data rapporteret ved brug af bendamustinhydrochlorid.

MedDRA

systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke

kendt

dk_hum_53780_spc.doc

Side 6 af 14

≥1/10

≥1/100 til

<1/10

≥1/1.000 til

<1/100

≥1/10.000 til

<1/1.000

<1/10.000

(kan ikke

estimeres

ud fra

forhån-

denvæ-

rende

data)

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion NOS*,

opportunistiske

infektioner

(herunder Herpes

zoster,

cytamegalovirus,

hepatitis B)

Lungebetændelse

med Pneumocystis

jiroveci

Sepsis

Primær atypisk

lungebetændels

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(herunder cyst og

polyp)

Tumorlysis

syndrom

Myelodysplastisk

syndrom, akut

myeloid leukæmi

Blod og lymfesystem

Leukopeni

NOS*,

trombocytopeni,

Lymfopeni

Blødning,

anæmi,

neutropeni

Pancytopeni

Knoglemarvs-

insufficiens

Hæmolyse

Immunsystemet

Overfølsomhed

NOS*

Anafylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylaktisk

shock

Nervesystemet

Hovedpine

Søvnløshed,

svimmelhed

Somnolens,

stemmetab

Dysgeusi,

paræstesi,

perifer sensorisk

neuropati,

antikolinergt

syndrom,

neurologiske

lidelser, ataksi,

encefalit

Hjerte

Kardiel

dysfunktion så

som palpitatio-

ner, angina

pectoris,

arytmi

Perikardieeffusion

myokardieinfarkt,

hjertesvigt

Takykardi,

Atrieflim-

Vaskulære sygdomme

Hypotension,

hypertension

Akut

kredsløbskol-

laps

Årebetændelse

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nedsat

lungefunktion

Lungefibrose

Lungebe-

tændelse,

Pulmonal

alveolær

blødning

Mave-tarm-kanalen

Kvalme,

opkastning

Diarré,

obstipation,

stomatit

Hæmoragisk

øsofagit,

gastrointestinal

blødning

Lever og galdeveje

Leversvigt

Hud og subkutane væv

Alopeci,

hudlidelser

NOS*,

urticaria

Erytem,

dermatitis,

pruritus,

makulopapu-

løst udslæt,

hyperhidrose

Stevens-

Johnson's

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse,

medika-

mentelt

udslæt

eosinofili

systemis-

dk_hum_53780_spc.doc

Side 7 af 14

ke symp-

tomer

(DRESS)*

Det reproduktive

system og mammae

Amenoré

Infertilitet

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Slimhindebetæn-

delse, træthed,

feber

Smerter,

kulderystelser,

dehydrering,

anorexi

Multiorgan-

svigt

Undersøgelser

Fald i

hæmoglobin,

stigning i

creatinin,

stigning i

urinstof

Stigning i

ASAT/ALAT,

stigning i

basisk

fosfatase,

stigning i

bilirubin,

hypokalemi

Nyrer og urinveje

Nyresvigt

*NOS = ikke specificeret på anden vis

* = kombinationsbehandling med rituximab

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret isolerede tilfælde af nekrose efter utilsigtet, ekstravaskulær indgift og

tumor lysis-syndrom og anafylaksi.

Risikoen for akut myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi er øget hos

patienter, der behandles med alkylerende midler (herunder bendamustin). Den sekundære

malignitet kan udvikles flere år efter, at kemoterapien er seponeret.

Der er set sekundære tumorer inklusive myolodysplastisk syndrom, myeloproliferative

lidelser, akut myeloid leukæmi og bronkogent karcinom. Forbindelsen til behandling med

bendamustin er ikke fastlagt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Efter indgift af en 30 minutters infusion af Bendamustin "Actavis" en gang hver tredje uge

var den maksimalt tolererede dosis (MTD) 280 mg/m

. Der forekom kardielle hændelser af

CTC-grad 2, der var forenelige med iskæmiske EKG-forandringer, der blev anset for

dosisbegrænsende.

I en efterfølgende undersøgelse med 30 minutters infusion af bendamustinhydrochlorid på

dag 1 og 2 hver tredje uge, lå MTD på 180 mg/m

. Den dosisbegrænsende toksicitet var

grad 4 trombocytopeni. Kardiel toksicitet var ikke dosisbegrænsende i denne undersøgelse.

Modforanstaltninger

dk_hum_53780_spc.doc

Side 8 af 14

Der er ikke nogen specifik antidot. Som effektiv modforanstaltning for at kontrollere

hæmatologiske bivirkninger, kan man foretage knoglemarvstransplantation og transfusion

(trombocytter, erytrocytkoncentrater), eller give hæmatologiske vækstfaktorer.

Bendamustinhydrochlorid og dets metabolitter er dialyserbare i mindre grad.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 AA 09. Antineoplastisk, alkylerende middel.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bendamustinhydrochlorid er et alkylerende, antineoplastisk middel med unik virkning.

Den antineoplastiske og celledræbende virkning af bendamustinhydrochlorid er i det

væsentlige baseret på krydsbindinger mellem DNA-enkelt- og dobbeltstrenge gennem

alkylering. Herved forringes DNA matrixfunktion, syntese og reparation.

Bendamustinhydrochlorids antitumorvirkning er blevet påvist i mange in-vitro

undersøgelser med forskellige humane tumorcellelinier (brystcancer, ikke-småcellet og

småcellet lungecancer, ovariekarcinomer og forskellige typer leukæmi) og in-vivo i

forskellige eksperimentelle tumormodeller med tumorer fra mus, rotter og mennesker

(melanomer, brystcancer, sarkomer, lymfomer, leukæmi og småcellet lungecancer).

Bendamustinhydrochlorid viste en aktivitetsprofil i humane tumorcellelinier, som var

forskellig fra andre alkylerende midlers. Den aktive substans viste ingen eller kun meget

ringe krydsresistens i humane tumorcellelinier med forskellige resistensmekanismer i det

mindste delvist på grund af forholdsmæssigt vedvarende interaktion med DNA. Derudover

er der i kliniske studier påvist, at der ikke er nogen komplet krydsresistens mellem

bendamustin og antracykliner, alkylerende midler eller rituximab. Antallet af undersøgte

patienter er dog lille.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Indikationen til anvendelse for kronisk lymfatisk leukemi underbygges af et enkelt åbent

studie, hvor bendamustin sammenlignes med chlorambucil. 319 ikke tidligere behandlede,

men behandlingskrævende patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Binet stadium B eller

C blev inkluderet i den prospektive, randomiserede multicenterundersøgelse.

Primærbehandling med bendamustinhydrochlorid 100 mg/m

intravenøst på dag 1 og 2

(BEN) blev sammenlignet med behandling med chlorambucil 0,8 mg/kg dag på dag 1 og

15 (CLB) for 6 forløb i begge arme. Patienterne fik allopurinol for at modvirke tumorlysis

syndrom.

Patienter med BEN-behandling har en signifikant længere gennemsnitlig progressionsfri

overlevelse end patienter med CLB-behandling (21,5 mod 8,3 måneder, p<0,0001 i den

seneste opfølgning). Total overlevelse var ikke statistisk signifikant forskellig (gennemsnit

blev ikke nået). Gennemsnitlig remissionsvarighed er 19 måneder med BEN- og 6 måneder

med CLB-behandling (p<0,0001). Sikkerhedsevalueringen i begge behandlingsarme viste

ingen uventede, uønskede virkninger i art eller frekvens. BEN-dosen blev reduceret hos 34

dk_hum_53780_spc.doc

Side 9 af 14

% af patienterne. Behandling med BEN blev afbrudt hos 3,9 % af patienterne på grund af

allergiske reaktioner.

Indolent non-Hodgkin-lymfom

Indikationen for indolent non-hodgkin-lymfom bygger på to ukontrollerede fase II

undersøgelser.

100 patienter med indolent B-celle non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab mono-

eller kombinationsbehandling blev i den væsentlige prospektive, åbne multicenter-

undersøgelse behandlet med BEN monoterapi. Patienterne havde i gennemsnit haft 3

tidligere kemoterapiforløb eller biologiske behandlingsforløb. Gennemsnitstallet var 2 for

tidligere behandlingsforløb med rituximab. Patienterne viste ingen respons eller fremskridt

indenfor 6 måneder efter rituximab-behandling. Dosis bestod af BEN 120 mg/m²

intravenøst på dag 1 og 2 planlagt for mindst 6 forløb. Behandlingens varighed afhang af

respons (6 forløb planlagt). Den totale responsrate var 75 % inklusive 17 % komplette (CR

og CRu) og 58 % partielle respons vurderet af en uafhængig bedømmelseskommité. Den

gennemsnitlige varighed af remissionen var 40 uger. BEN var generelt veltolereret givet i

disse doser og efter dette tidsskema.

Indikationen underbygges yderligere af en anden prospektiv, åben multicenterundersøgelse

med 77 patienter. Patientsammensætningen var mere heterogen med blandt andet indolent

eller transformeret B-celle non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab mono- eller

kombinationsbehandling. Patienterne havde ingen respons eller fremskridt indenfor 6

måneder efter eller havde en uheldig reaktion på forudgående rituximab behandling.

Patienterne fik i gennemsnit 3 tidligere kemoterapi eller biologiske behandlingsforløb.

Gennemsnitstal for forudgående rituximab-behandlingsforløb var 2. Den totale reponsrate

var 76 % med et gennemsnit for responsvarighed på 5 måneder (29 [95 % Cl 22,1, 43,1]

uger).

Myelomatose

131 patienter med fremskreden myelomatose (Durie-Salmon stadium II med progression

eller stadium III) blev inkluderet i en prospektiv, randomiseret, åben multicenter-

undersøgelse. Primærbehandling med bendamustinhydrochlorid i kombination med

prednison (BP) blev sammenlignet med behandling med melphalan og prednison (MP).

Tolerabiliteten i begge behandlingsarme var på linje med den kendte sikkerhedsprofil for de

respektive lægemidler med signifikant større dosisreduktion i BP armen.

Dosis bestod af

bendamustinhydrochlorid 150 mg/m² intravenøst på dag 1 og 2 eller melphalan 15 mg/m²

intravenøst på dag 1, begge i kombination med prednison. Behandlingens varighed afhang

af respons og var i gennemsnit 6,8 i BP og 8,7 forløb i MP gruppen.

Patienter i BP-behandling havde en længere gennemsnitlig progressionsfri overlevelse end

patienter i MP-behandling (15 [95 % Cl 12-21] versus 12 [95 % Cl 10-14] måneder)

(p=0,0566). Gennemsnitlig tid til manglende virkning af behandling var 14 måneder ved

BP og 9 måneder ved MP. Remissionsvarigheden var 18 måneder med BP- og 12 måneder

med MP-behandling. Forskellen i total overlevelse er ikke signifikant (35 måneder BP

versus 33 måneder MP). Tolerabiliteten i begge behandlingsarme var på linie med den

kendte sikkerhedsprofil for de respektive lægemidler med signifikant flere

dosisreduktioner i BP armen.

dk_hum_53780_spc.doc

Side 10 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information