Azathioprin "Actavis" 50 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-02-2018

Aktiv bestanddel:
AZATHIOPRIN
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
L04AX01
INN (International Name):
azathioprine
Dosering:
50 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
35598

Indlægsseddel: Information til brugeren

Azathioprin Actavis

50 mg filmovertrukne tabletter

Azathioprin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Azathioprin Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Azathioprin Actavis

Sådan skal du tage Azathioprin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Azathioprin tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes cytostatika. Disse

undertrykker immunsystemet og hæmmer cellers vækst. Disse lægemidler

anvendes ved en række sygdomme (f. eks. hudsygdommen Lupus

erythematosus), hvor man ønsker at hæmme immunsystemet samt efter

transplantationer.

Lægen kan have givet dig Azathioprin Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Azathioprin Actavis

Tag ikke Azathioprin Actavis hvis

du er allergisk over for azathioprin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Azathioprin Actavis (angivet i pukt 6), eller hvis du er overfølsom over for

det stof, som azathioprin nedbrydes til i kroppen (6-mercaptopurin).

du lider af alvorlig infektion

du har stærkt nedsat lever- eller knoglemarvsfunktion

du har betændelse i bugspytkirtlen

du er gravid eller ammer.

Du må ikke vaccineres med levende vaccine (specielt ikke calmette-, koppe og

gul feber vaccine), mens du er i behandling med Azathioprin Actavis.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen

hvis du får sår i svælget, feber, infektioner, uventede blå mærker,

blødninger eller andre tegn på nedsat knoglemarvsfunktion.

hvis du har en tilstand, hvor din krop producerer for lidt af det naturlige

kemiske stof thiopurinmethyl-transferase (TPMT)

hvis du har sygdommen Lesch-Nyhans syndrom

Du må kun behandles af læger med særligt kendskab til immunsygdomme

samt til din sygdom.

I løbet af de første 8 uger af behandlingen skal du have foretaget komplet

blodtælling mindst én gang om ugen eller oftere, hvis:

du får en høj dosis

du er ældre

du har svagt til moderat nedsat lever- eller knoglemarvsfunktion

du har nedsat nyrefunktion

du har en afvigende blodsammensætning.

Derefter kan hyppigheden af blodtællingen reduceres til hver måned eller

mindst hver 3. måned. Du skal kontrolleres jævnligt, hvis du har stærkt nedsat

leverfunktion.

Dine blodtal skal følges nøje, hvis du samtidig er i behandling med et eller flere

af følgende lægemidler:

allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol (medicin mod urinsyregigt)

mesalazin, olsalazin eller sulfasalazin (medicin mod tarmsygdom og gigt)

ACE-hæmmere (medicin mod forhøjet blodtryk)

trimethoprim/sulfamethoxazol (medicin mod urinvejsinfektion)

cimetidin (medicin mod mavesår)

indomethacin (lægemiddel mod gigt)

eller anden medicin med celledræbende eller knoglemarvsundertrykkende

egenskaber.

Hvis du skal opereres, så fortæl narkoselægen, at du tager azathioprin, da

dette påvirker visse muskelafslappende midler, der anvendes under narkose.

Du skal overvåges nøje, hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin

af coumarintypen.

Behandling med Azathioprin kan medføre en øget risiko for udvikling af

hudkræft. Det er specielt på de områder af huden, som har været udsat for sol.

Du skal undgå solbadning og brug af solarier. Brug beskyttende tøj og

solcreme med en høj faktor, ligesom huden skal undersøges regelmæssigt.

Du må ikke gå rundt med ubehandlede akutte infektioner. Kontakt lægen.

Du skal være under særlig overvågning af din læge, hvis du samtidig er i

behandling med andre cancermidler.

Brug af anden medicin sammen med Azathioprin

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks.

naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det er især vigtigt, at du informerer din læge, hvis du er i behandling med:

allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol (medicin mod urinsyregigt)

tubocurarin, curare, pancuron eller succinylcholin (muskelafslappende

midler, der ikke må anvendes sammen med narkose)

ciclosporin eller tacrolimus (medicin, der undertrykker immunsystemet)

olsalazin, mesalazin og sulfasalazin (medicin mod tarmsygdom og gigt)

warfarin og phenprocoumon (blodfortyndende medicin)

ACE-hæmmere (blodtryksnedsættende medicin)

trimethoprim/sulfamethoxazol (medicin mod urinvejsinfektion)

cimetidin (medicin mod mavesår)

indomethacin (medicin mod gigt)

cancermedicin eller anden medicin med knoglemarvshæmmende virkning

levende vacciner (vaccination specielt mod calmette, kopper og gul feber)

dræbte vacciner (hepatitis B)

infliximab (medicin mod Crohn’s sygdom).

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at ændre din dosis.

Tal med din læge, inden du begynder behandlingen, da der er en risiko ved

brug af Azathioprin Actavis. Du skal derfor overvåges nøje for bivirkninger og

andre skadelige virkninger gennem hele behandlingsforløbet.

Brug af Azathioprin Actavis sammen med mad og drikke

Du skal tage Azathioprin Actavis i forbindelse med et måltid

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Azathioprin Actavis, hvis du er gravid.

Hvis du er mand eller kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker

prævention, mens du tager azathioprin og i mindst 3 måneder efter afsluttet

behandling

Der er rapporteret om, at azathioprin hæmmer effekten af spiral (IUCD).

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Azathioprin Actavis, da Azathioprin Actavis

går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om Azathioprin Actavis påvirker arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Azathioprin Actavis

Håndtering af Azathioprin:

Tabletterne er filmovertrukne og skal synkes hele med et stort glas vand. Hvis

du har behov for at halvere en tablet, må din hud ikke komme i kontakt med

tablettens brudflade eller tabletstøv. Du må heller ikke inhalere tabletstøv, når

du synker den halverede tablet.

Sundhedspersonale, herunder gravide sygeplejersker, skal også tage

forholdsregler for at undgå hudkontakt med tabletstøv.

Den sædvanlige dosis er

Transplantation:

Voksne:

Tag altid Azathioprin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis vil ligge mellem 1-5 mg/kg/dag og vil være højest ved

opstarten af din behandling. Lægen kan vælge at supplere med

binyrebarkhormon for at undgå afstødningsreaktioner.

Der er høj risiko for afstødningsreaktioner, hvis behandlingen ophører efter

flere års behandling.

Børn og teenagere:

Lægen bestemmer din dosis. Dosis er den samme som til voksne (se ovenfor).

Hudsygdommen (Lupus erythematosus):

Voksne:

Lægen bestemmer din dosis. Din dosis vil ligge mellem 1-3 mg/kg/dag. Hvis du

tåler behandlingen, kan denne fortsætte som langtidsbehandling.

Børn og teenagere:

Børn og teenagere under 18 år bør ikke behandles for hudsygdommen (Lupus

erythematosus) med azathioprin.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Din læge vil nedsætte din dosis (ved nedsat nyrefunktion og moderat nedsat

leverfunktion).

Du må ikke få azathioprin, hvis du har svært nedsat leverfunktion.

Ældre:

Din læge vil nedsætte din dosis.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen, idet denne

skal ske gradvist og under nøje overvågning.

Hvis du har taget for meget Azathioprin Actavis

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Azathioprin Actavis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering:

Infektioner, feber og sår i svælget. Endvidere kan du få blå mærker, blødninger

og blive træt.

Hvis du har glemt at tage Azathioprin Actavis

Hvis du har glemt at tage Azathioprin Actavis, skal du tage næste dosis som

planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Azathioprin Actavis

Hvis du skal stoppe behandlingen med Azathioprin Actavis, skal det nedtrappes

langsomt og under overvågning af din læge. Spørg lægen eller på apoteket

hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af denne medicin.

4. Bivirkninger

Azathioprin Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Stop straks med at tage Azathiopin Actavis og kontakt straks med lægen,

hvis du oplever en eller flere af bivirkninger – du kan have brug for akut

lægehjælp:

hvis du får allergiske reaktioner, som kan vise sig ved:

- generel træthed, svimmelhed, kvalme, opkastning eller diarre

- feber, skælven, kuldegysninger

- rødmen i huden eller hududslæt

- smerter i muskler eller led

- ændring urinmængde og -farve (nyreproblemer)

- svimmelhed, forvirring, følelse af uklarhed som følge af for lavt

blodtryk

hvis du nemt får blå mærker eller usædvanlige blødninger

hvis du har feber eller andre tegn på infektion

hvis du føler dig usædvanlig træt

hvis du opdager knuder på kroppen

hvis du opdager forandringer i huden, f.eks. blærer eller afskalning

hvis dit helbred pludselig forværres

hvis du kommer i kontakt med nogen, der har skoldkopper eller

helvedesild

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående bivirkninger skal du stoppe med at

tage Azathioprin Actavis og straks kontakte lægen.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede)

infektioner som skyldes en virus, svamp eller bakterie

nedsat knoglemarvsfunktion som kan medføre utilpashed eller vise sig i

blodprøver

lavt indhold af hvide blodlegemer i blodprøver som kan give infektioner

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre en 1 ud af 10 behandlede)

lavt indhold af blodplader som kan medføre, at du nemt får blå mærker

eller blødninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100

behandlede)

lavt indhold af røde blodlegemer som kan medføre, at du bliver træt, får

hovedpine, bliver stakåndet, når du dyrker motion, bliver svimmel og

bleg

betændelse i bugspytkirtlen som kan medføre voldsomme mavesmerter,

kvalme og opkastninger

leverproblemer som kan medføre lys afføring, mørk urin, kløe og

gulfarvning af hud og øjne

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede)

problemer med blodet og knoglemarven som kan medføre svækkelse,

træthed, bleghed, hovedpine, øm tunge, stakåndethed, blå mærker eller

infektioner

tarmproblemer som kan medføre diarre, mavesmerter, forstoppelse,

kvalme og opkastning

hårtab som kan forbedres, selvom du fortsætter med at tage Azathioprin

Actavis

alvorlig leverskade som kan være livstruende

forskellige former for kræft, herunder blodkræft, lymfekræft og hudkræft

følsomhed over for sollys som kan medføre misfarvning af huden eller

udslæt

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede)

lungebetændelse som kan medføre stakåndethed, hoste og feber

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Azathioprin Actavis utilgængeligt for børn.

Opbevar Azathioprin Actavis i original emballage, da det er følsomt for lys.

Brug ikke Azathioprin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azathioprin Actavis filmovertrukne tabletter 50 mg indeholder:

Aktivt stof: Azathioprin

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, mannitol, majsstivelse,

povidon, crosscarmellosenatrium, natriumstearylfumarat, hypromellose og

macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Azathioprin Actavis 50 mg er lysegule, cirkelrunde, bikonvekse, filmovertrukne

tabletter mærket ”AZA” og ”50”. Tabletterne har kærv på den ene side og er

glatte på den anden side.

Pakningsstørrelser:

14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 tabletter i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur,Island

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Der er ingen risiko forbundet med håndtering af tabletter med intakt

overtræk. I så fald skal der ikke tages nogen forholdsregler.

Cytotoksiske stoffer skal dog håndteres i streng overensstemmelse med

instruktionerne, når sygeplejersker har halveret tabletterne. Dette gælder

specielt for gravide sygeplejersker.

Overskydende medicin og kontaminerede redskaber skal midlertidigt

opbevares i tydeligt mærkede containere og derefter bortskaffes på sikker

vis. Forbrænding ved høj temperatur anbefales

Arbejdstilsynets regler for håndtering af cytostatika bør følges.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2014

9. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Azathioprin "Actavis", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

22069

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azathioprin "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 50 mg azathioprin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lysegul, filmovertrukket, cirkelrund, bikonveks tablet mærket "AZA" og "50" og forsynet

med kærv på den ene side, glat på den anden side.

Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Azathioprin er indiceret i kombination med andre immunsuppressiva som profylakse mod

transplantatafstødningsreaktioner hos patienter, der har fået et allogent nyre-, lever-,

hjerte-, lunge- eller pancreastransplantat. Azathioprin er normalt indiceret i en

immunsuppressiv behandlingsplan som supplement til immunsuppressiva, som er

grundstenen i behandlingen (basisimmunsuppression).

Azathioprin er indiceret i alvorlige tilfælde af systemisk lupus erythematosus til patienter,

der ikke tåler steroider, eller som er afhængige af steroider, og hvis behandlingsrespons er

inadækvat trods behandling med store doser af steroider.

35598_spc.doc

Side 1 af 14

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Transplantation

Afhængig af den valgte immunsuppressive behandlingsplan gives der normalt en

initialdosis på op til 5mg/kg kropsvægt/dag oralt. Vedligeholdelsesdosis ligger mellem 1-4

mg/kg kropsvægt/dag og skal justeres efter klinisk respons og hæmatologisk tolerance. For

at forstærke det transplanterede organs overlevelse og funktion gives azathioprin ofte i

kombination med kortikosteroider. Seponering af azathioprin efter flere års behandling

medfører en høj risiko for afstødningsreaktioner.

Systemisk lupus erythematosus

Generelt er initialdosis 1-3mg/kg kropsvægt/dag og skal justeres efter klinisk respons (som

måske først viser sig efter uger eller måneder) og hæmatologisk tolerance.

Vedligeholdelsesdosis er normalt 2-2,5 mg/kg kropsvægt/dag og skal justeres efter klinisk

respons og hæmatologisk tolerance. Klinisk respons forventes inden for nogle få dage eller

uger efter initialbehandling med azathioprin. Hvis der ikke opnås en klinisk effekt inden

for tre måneder, bør det overvejes at indstille behandlingen. I modsat fald kan den

fortsættes som langtidsbehandling, hvis den tåles. Da behandlingseffekten kan være

forsinket, er det vigtigt straks at justere doseringen ved et hurtigt fald i leukocyttallene eller

andre tegn på knoglemarvssuppression.

Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Til patienter med nedsat nyrefunktion og eller let til moderat nedsat leverfunktion skal

dosis ligge i den lavere ende af normalområdet. Azathioprin er kontraindiceret til svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Patienter med NUDT15 variant

Patienter med nedarvet mutation i NUDT15 genet har højere risiko for alvorlig 6-

mercaptopurintoksicitet (se pkt. 4.4). Disse patienter skal generelt have en lavere dosis;

især dem som anses for at være NUDT15 variant homozygote (se pkt. 4.4).

Gentypetestning for NUDT15 varianten bør overvejes før påbegyndelse af 6-

mercaptopurinbehandling. I alle tilfælde er tæt monitorering af blodværdier nødvendig.

Pædiatrisk population

Der er ikke tilstrækkelige data til, at azathioprin kan anbefales til behandling af systemisk

lupus erythematosus (til børn og unge < 18 år).

Hvad angår den anden indikation gælder de anbefalede doser for børn og unge såvel som

voksne.

Ældre mennesker:

Der foreligger ingen specielle oplysninger om, hvordan ældre patienter tåler azathioprin.

Det anbefales, at dosis ligger i den lavere ende af normalområdet (kontrolundersøgelser af

blodstatus, se pkt. 4.4).

35598_spc.doc

Side 2 af 14

Lægemiddelinteraktioner

Når der gives allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol samtidig med azathioprin, skal

azathioprindosis nedsættes med en fjerdedel af den oprindelige dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Det kan tage uger eller måneder, før behandlingseffekten viser sig.

Lægemidlet kan gives over en længere periode, medmindre patienten ikke tåler præparatet.

Seponering af azathioprin skal altid ske gradvist og under nøje overvågning.

Behandling med azathioprin skal initieres eller superviseres af en læge med stor erfaring

med immunsuppressiv behandling. Azathioprin bør kun ordineres, hvis behandlingen

ledsages af kontrolundersøgelser af toksiske effekter i hele behandlingsperioden.

Administration

Til oral brug.

Tabletten skal tages med mindst ét glas væske (200 ml).

Tabletten skal tages under et måltid.

Halvering af den filmovertrukne tablet bør undgås, medmindre det er nødvendigt på grund

af gradvis seponering. Hvis tabletten skal halveres, bør man undgå, at tabletstøv eller

brudfladen kommer i kontakt med huden, ligesom man skal undgå at inhalere tabletstøvet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1 eller 6-mercaptopurin (metabolit af azathioprin)

Alvorlige infektioner

Stærkt nedsat lever- eller knoglemarvsfunktion

Pancreatitis

Enhver form for levende vaccine, specielt calmette-, koppe- og gul feber-vaccine

(BCG vaccine)

Graviditet, medmindre fordelene opvejer risici (se pkt. 4.6)

Amning (se pkt. 4.6)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er en potentiel risiko ved brug af azathioprin filmovertrukne tabletter, og præparatet

bør derfor kun ordineres til patienter, hvor der er mulighed for at overvåge patienten for

toksiske virkninger under hele behandlingsforløbet. I de første otte uger af behandlingen

skal der udføres en fuldstændig blodtælling mindst én gang om ugen. Kontrolhyppigheden

skal øges:

hvis der anvendes høje doser

hos ældre patienter

ved nedsat nyrefunktion

hvis leverfunktionen er let til moderat nedsat (se også pkt. 4.2 og 5.2)

hvis knoglemarvsfunktionen er let til moderat nedsat (se også pkt. 4.2)

hos patienter med hypersplenisme

Kontrolhyppigheden kan nedsættes efter 8 uger. Det anbefales, at der foretages fuldstændig

blodtælling hver måned eller som minimum hver tredje måned.

35598_spc.doc

Side 3 af 14

Patienterne bør informeres om, at de straks skal informere deres læge ved ulceration i

svælget, feber, infektioner, blå mærker eller blødninger eller andre tegn på

knoglemarvssuppression.

Især patienter med nedsat leverfunktion bør kontrolleres regelmæssigt.

En nøje overvågning af blodstatus er nødvendig, hvis azathioprin gives sammen med:

allopurinol, oxipurinol eller thiopurinol (se pkt. 4.2 og 4.5)

derivater af aminosalicylsyre, f.eks. mesalazin, olsalazin eller sulphasalazin (se pkt. 4.5)

ACE-hæmmere, trimethoprim/sulphamethoxazol, cimetidin eller indomethacin (se pkt.

4.5)

stoffer med cytoksiske og/eller knoglemarvssuppressive egenskaber (se pkt. 4.5)

Ca. 10 % af patienterne mangler thiopurinmethyltransferase (TPMT) på grund af genetisk

polymorfi. Derfor kan de måske ikke nedbryde azathioprin fuldstændigt. Følgelig kan de

blive udsat for en øget myelotoksisk effekt. Der bør derfor udvises særlig forsigtighed ved

samtidig indgift af derivater af aminosalicylat, f.eks. sulphasalazin, som hæmmer TPMT-

enzymet. Det er bedst at bestemme en patients fænotype eller genotype inden indgift af

lægemidlet for at opklare, om der foreligger thiopurintransferasemangel.

Begrænsede data indikerer, at azathioprin ikke virker på patienter med arvelig

hypoxanthin-guanin-phosphoribosyltransferase-mangel (Lesch-Nyhan syndrom). Derfor

må azathioprin ikke anvendes til disse patienter.

Hvis der gives allopurinol, oxipurinol og/eller thiopurinol samtidig med azathioprin, skal

azathioprindosis nedsættes til en fjerdedel af originaldosis (se pkt. 4.2 og 4.5).

Det er nødvendigt at udvise særlig forsigtighed, når azathioprin gives samtidig med stoffer,

der har en neuromuskulær virkning, som f.eks. tubocurarin eller succinylcholin (se pkt.

4.5). Det kan også potensere den neuromuskulære blokade, der frembringes af

depolarisende stoffer, som f.eks. succinylcholin (se pkt. 4.5). Patienterne skal instrueres

om at informere deres anæstesiolog om, at de er i behandling med azathioprin, inden

kirurgiske indgreb.

Patienterne skal overvåges nøje med henblik på koagulation, når de får antikoagulantia af

coumarintypen samtidig med azathioprin (se pkt. 4.5).

Seponering af azathioprin kan medføre voldsom forværring af sygdommen, f.eks. ved

systemisk lupus erythematosus med nephritis.

Azathioprin skal altid seponeres gradvist og under nøje overvågning.

Hvis der anvendes inaktiverede eller toksoide vacciner sammen med azathioprin, skal

immunresponsen altid kontrolleres med en titerbestemmelse.

Der er forekommet et øget antal hudtumorer hos patienter i behandling med azathioprin.

Det har hovedsagelig været på områder af huden, som har været udsat for sol. Patienterne

bør advares om overdreven bestråling af sol eller UV-stråler, og huden bør undersøges med

regelmæssige mellemrum (se også pkt. 4.8).

35598_spc.doc

Side 4 af 14

Der bør udvises særlig forsigtighed over for patienter med ubehandlede akutte infektioner

(se også pkt. 4.3).

Patienter i samtidig cytotoksisk behandling må kun få azathioprin under overvågning.

Mutagenicitet og karcinogenicitet

Patienter i immunsupprimerende behandling, herunder med azathioprin, har en øget risiko

for at udvikle lymfoproliferative sygdomme og andre maligniteter, især hudcancer

(melanom og non-melanom), sarkomer (Kaposi og non-Kaposi) og cervixcancer in situ.

Den øgede risiko synes at være relateret til behandlingens intensitet og varighed. Det er

rapporteret, at seponering af den immunsupprimerende behandling kan medføre partiel

regression af den lymfoproliferative sygdom.

Et behandlingsregime bestående af flere immunsuppressiva, herunder thiopuriner, bør

derfor anvendes med forsigtighed, da det kan medføre lymfoproliferative sygdomme, i

nogle tilfælde med dødelig udgang. En kombination af flere immunsuppressiva

administreret samtidigt øger risikoen for Epstein-Barr-virus (EBV)-relaterede

lymfoproliferative sygdomme.

Makrofag-aktiveringssyndrom

Makrofag-aktiveringssyndrom (MAS) er en kendt, livstruende tilstand, der kan udvikles

hos patienter med autoimmune sygdomme, navnlig inflammatorisk tarmsygdom, og der

kan potentielt være en øget følsomhed for udvikling af syndromet ved brug af azathioprin.

Hvis MAS opstår eller mistænkes, skal evaluering og behandling startes så hurtigt som

muligt, og azathioprin skal seponeres. Læger skal være opmærksomme på symptomer på

infektion forårsaget af f.eks. Epstein-Barr-virus (EBV) og cytomegalovirus (CMV), da

disse kan udløse MAS.

Patienter med NUDT15 variant

Patienter med nedarvet mutation i NUDT15 genet har højere risiko for alvorlig 6-

mercaptopurintoksicitet, såsom tidlig leukopeni og alopeci, ved konventionelle doser ved

thiopurinbehandling. De kræver generelt dosisreduktion, især dem som har NUDT15

variant homozygot (se pkt. 4.2). Hyppigheden af NUDT15c415C>T har en etnisk

variabilitet på ca. 10 % hos østasiater, 4 % hos latinamerikanere, 0,2 % hos europærer og 0

% hos afrikanere. I alle tilfælde er tæt monitorering af blodværdier nødvendig.

Håndtering af lægemidlet

Azathioprin er mutagent og potentielt carcinogent. Håndtering af dette stof må kun ske

med passende forholdsregler. Dette gælder for specielt gravide sygeplejersker (se pkt. 6.6).

Hvis man er nødt til at halvere den filmovertrukne tablet, må huden ikke komme i kontakt

med tabletstøv eller brudflader (se pkt. 4.2 og 6.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Allopurinol, oxipurinol og thiopurinol hæmmer nedbrydningen af azathioprin ved at

blokere for enzymet xanthinoxidase. Hvis allopurinol, oxipurinol og/eller thiopurinol

indgives samtidig med azathioprin, skal azathioprindosis nedsættes til en fjerdedel af den

oprindelige dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

35598_spc.doc

Side 5 af 14

Klinisk erfaring viser, at azathioprin modvirker effekten af ikke-depolariserende

muskelafslappende midler, som f.eks. curare, d-tubocurarin og pancuron. Forsøgsdata

bekræfter, at azathioprin ophæver den neuromuskulære blokade, der er fremkaldt af d-

tubocurarin, og viser, at azathioprin potenserer den neuromuskulære blokade, der er

fremkaldt af succinylcholin (se pkt. 4.4)

Hvis azathioprin kombineres med andre immunsuppressiva, som f.eks. cyclosporin eller

tacrolimus, skal man være opmærksom på den større risiko for usædvanlig høj

immunsuppression.

Der er en risiko for øget myelosuppressiv effekt af azathioprin som følge af hæmmet

nedbrydning i leveren, hvis azathioprin indgives samtidig med aminosalicylat-derivater,

som f.eks. olsalazin, mesalazin og sulphasalazin.

Der er rapporteret om hæmmet antikoagulant effekt af warfarin og phenprocoumon, hvis

de samtidig indgives med azathioprin (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling med azathioprin og ACE-hæmmere, trimethoprim/sulphamethoxazol,

cimetidin eller indomethacin øger risikoen for knoglemarvssuppression (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling med azathioprin og stoffer med knoglemarvssuppressive/cytotoksiske

egenskaber kan forstærke den myelotoksiske effekt. Dette gælder også for

knoglemarvssuppressive behandlingsformer, der afsluttes kort før behandlingsstart med

azathioprin (se pkt. 4.4).

Det er vist in vitro, at furosemid nedsætter nedbrydningen af azathioprin i humant

levervæv. Den kliniske relevans af dette kendes ikke.

Azathioprins immunosuppressive aktivitet kan medføre atypisk og muligvis skadelig

respons på levende vaccine. Derfor er vaccination med levende vaccine teoretisk set

kontraindiceret til patienter, der får azathioprin (se pkt. 4.3).

Nedsat respons på dræbt vaccine er sandsynlig, hvilket er observeret hos patienter, der blev

vaccineret mod hepatitis B, mens de var i behandling med en kombination af azathioprin

og kortikosteroider.

Et mindre klinisk studie indikerer, at de terapeutiske standarddoser af azathioprin ikke har

nogen skadelig virkning på responsen på polyvalent pneumokokvaccine vurderet på basis

af den gennemsnitlige antikapselspecifikke antistofkoncentration (se pkt. 4.4).

I en mindre undersøgelse med patienter med Crohn’s sygdom i behandling med

azathioprin, er det vist, at infusion af infliximab reversibelt øger koncentrationen af 6-

thioguanin i røde blodlegemer med en faktor 1,5 en til tre uger efter indgivelse. Dette kan

ledsages af reduktion i leukocytniveauer.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Azathioprin bør ikke gives til gravide uden nøje afvejning af eventuelle fordele og risici.

Der er fundet lave koncentrationer af azathioprin og dets metabolitter i fosterblod og

35598_spc.doc

Side 6 af 14

fostervand efter indgift til moderen. Der er rapporteret om leukopeni og/eller

trombocytopeni hos et antal nyfødte, hvis mødre har fået azathioprin under graviditeten.

Der tilrådes ekstra omhyggelig hæmatologisk overvågning under graviditet.

Fertilitet

Både mandlige patienter og kvindelige patienter i den fødedygtige alder skal bruge

prævention under og i mindst tre måneder efter afsluttet azathioprinbehandling. Det gælder

også for patienter med nedsat forplantningsevne på grund af kronisk uræmi, da den plejer

at blive normal efter transplantation. Der er rapporteret om, at azathioprin hæmmer

intrauterine præventionsmidlers effektivitet.

Efter eksponering in utero for azathioprin kombineret med prednison er der observeret

midlertidigt nedsat immunforsvar. Der er rapporteret om væksthæmning under

fosterudviklingen (IUGR) og præmatur fødsel ved behandling med azathioprin kombineret

med prednisolon. De langsigtede konsekvenser af disse egenskaber hos azathioprin kendes

ikke, men mange børn, der har været eksponeret for stoffet in utero, har nu nået 10-års

alderen, uden at der er rapporteret om problemer.

Amning

Der fundet mercaptopurin i kolostrum og modermælk hos kvinder i behandling med

azathioprin. Amning og samtidig indtagelse af azathioprin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Azathioprins indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner er ikke

undersøgt.

4.8

Bivirkninger

Ca. 15 % af patienterne kan forventes at få bivirkninger. Typen, hyppigheden og

sværhedsgraden af bivirkningerne kan afhænge af azathioprindosis, behandlingsvarighed,

patientens underliggende sygdom eller samtidig behandling.

Azathioprins vigtigste bivirkning er dosisrelateret, generelt reversibel knoglemarvs-

suppression, der ytrer sig som leukopeni, trombocytopeni og anæmi. Leukopeni kan

forekomme hos over 50 % af alle patienter, der har været i behandling med konventionelle

doser af azathioprin. Andre tegn på knoglemarvssuppression, f.eks. trombocytopeni,

anæmi, makrocytose eller megaloblastiske knoglemarvsændringer ses sjældnere.

Bivirkningerne er listet i henhold til MedDRA systemorganklasser og hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

35598_spc.doc

Side 7 af 14

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1000)

Meget sjælden

(<1/10.000), Ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværend

e data)

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

I 20 % af

patienter med

renalt

allotransplant

at (RH)

Øget følsomhed

over for

infektion hos

patienter med

inflammatorisk

tarmsygdom

Hos <1 % af

patienter med

rheumatoid

arthritis

(RA).

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Hos op til 2,8

% af RH-

patienter (med

faldende

hyppighed):

pladeepitelcar-

cinom i huden,

non-Hodgkin-

lymfom, cervix-

cancer, Kaposis

sarcom,

vulvacancer.

Post-

transplantatio

Lymfoprolife

-rativ

sygdom.

Neoplasmer,

herunder

lymfoproliferativ

e sygdomme,

hudcancer

(melanom og

non-melanom),

sarkomer

(Kaposis og non-

Kaposis) og

cervixcancer in

situ (se pkt. 4.4).

Akut myeloid

leukæmi og

myelodysplastisk

syndrom.

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

- hos >50 %

med RH

(signifikant

hos 16 %),

- hos 28 %

med RA,

- hos 15 %

med Crohns

sygdom.

Trombocytopen

i, anæmi.

Signifikant

leukopeni hos

5,3 % af RA-

patienter.

Granulocytopeni

, pancytopeni

and aplastisk

anæmi,

megaloblastisk

anæmi, ery-

trohypoplasi,

agranulocytose.

35598_spc.doc

Side 8 af 14

Immunsystemet

Overfølsom-

hedsreaktion,

herunder

generel

malaise,

hypotension,

svimmelhed,

leukocytose,

exanthem,

voldsom

kvalme og

opkastninger,

diarré, feber,

kulderystelse

kuldefølelse,

udslæt,

myalgi,

artralgi,

vasculitis,

nedsat

nyrefunktion,

forhøjede

leverenzymer

Overfølsom-

hedsreaktion med

dødelig udgang.

Steven-Johnson-

syndrom og

toksisk epidermal

nekrolyse.

Akut

febril

neutrofil

dermatose

(Sweets

syndrom)

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Interstitiel

pneumoni

(reversibel).

Mave-

tarmkanalen

Kvalme og

anoreksi med

enkeltstående

opkastninger

(12 % ved

RA).

Pancreatitis

(0,2-8 % oftest

hos organ-

recipienter og

patienter med

Crohns

sygdom).

Steatorré.

Diarré

Ulcus

gastroduodeni,

tarmblødninger,

nekrose eller

perforation.

Colitis,

diverticulitis.

Disse

komplikationer

ses kun efter

transplantation.

Ætiologien er

uklar. Dog kan

samtidig

behandling med

steroider spille

en rolle.

35598_spc.doc

Side 9 af 14

Lever- og

galdeveje

Nedsat lever-

funktion.

Forskellige

patologier,

herunder

cholestasis,

destruktiv chol-

angitis, peliosis

hepatitis,

perisinusoidal

fibrose og

nodulær

regenerativ

hyperplasi hos

3-10 % med

Levertoksicit

forekommer

hos < 1 % af

RA-patienter.

Livstruende

endophlebitis

hepatica

obliterans.

Hud og

subkutane væv

Alopeci.

Fotosensitivitet.

Cholestasis og forringelse af leverfunktionen er normalt reversibel ved seponering af

azathioprinbehandling.

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Både ved brug efter transplantation og i forbindelse med andre indikationer er der øget

risiko for udvikling af tumorer. Imidlertid er dosis normalt højere for denne indikation i

forbindelse med transplantation. Derfor er risikoen for tumorudvikling højere ved brug i

forbindelse med transplantation end ved brug i forbindelse med andre indikationer. Dog er

tumortypen uændret ved alle indikationer. Tumorerne forekommer typisk i forbindelse

med immunsuppression (induceret af onkovirus eller naturlig bestråling).

Immunsystemet

I tilfælde af overfølsomhedsreaktion har øjeblikkelig seponering af azathioprin og

eventuelt iværksættelse af kredsløbsstøtte medført restitution i de fleste tilfælde. Efter en

overfølsomhedsreaktion på lægemidlet må der ikke længere gives azathioprin.

Blod og lymfesystem

TPMT-mangel samt nedsat lever- og nyrefunktion medfører øget disponering for

azathioprin-induceret knoglemarvstoksicitet.

Selvom hæmopoiese-bivirkninger oftest forekommer i begyndelsen af en behandling med

azathioprin, er der rapporteret om sene forekomster. Derfor anbefales omhyggelig

overvågning af blodstatus, selv hos patienter i stabil langtidsbehandling (se pkt. 4.4).

Gastrointestinale lidelser

Gastrointestinale forstyrrelser kan reduceres ved at give azathioprin i delte doser og/eller

under måltider.

Man bør huske på, at forværring af diarré hos patienter med IBD kan være relateret til

behandling med azathioprin.

35598_spc.doc

Side 10 af 14

Lever- og galdeveje

En sjælden, men livstruende sygdom, endophlebitis hepatica obliterans, er beskrevet ved

langvarig indgift af azathioprin - hovedsagelig hos patienter med transplantat. I enkelte

tilfælde har seponering af azathioprin medført enten midlertidig eller permanent bedring af

leverhistologi og symptomerne.

Hud og subkutane væv

Der er beskrevet flere tilfælde af hårtab hos patienter, der får azathioprin alene eller

kombineret med andre immunsuppressive stoffer. I mange tilfælde forsvinder dette

symptom spontant trods fortsat behandling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering er den mest sandsynlige effekt knoglemarvssuppression, som for

det meste når sit maksimum 9-19 dage efter dosering. De vigtigste tegn på knoglemarvs-

suppression er ulceration i svælget, feber og infektioner. Endvidere kan der forekomme blå

mærker, blødninger og træthed. En stor enkeltdosis af azathioprin vil sandsynligvis have en

mindre toksisk effekt end langvarig lav overdosering (f.eks. ordineret). Selvom en bedring

kan tage tid, plejer den at indtræffe fra 12.-dagen efter overdosering, forudsat at patienten

ikke har taget en høj dosis i mellemtiden.

Der findes ingen specifik antidot for azathioprin. I tilfælde af overdosering skal specielt

blodstatus og leverfunktion overvåges. Azathioprin vides at være dialysabel, og i alvorlige

tilfælde kan der anvendes dialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 04 AX 01. Andre immunsuppressive stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Azathioprin anvendes som en immunsuppressiv antimetabolit enten alene eller oftere

kombineret med andre stoffer (normalt kortikosteroider), som har indflydelse på

immunresponsen.

35598_spc.doc

Side 11 af 14

Virkningsmekanisme

Azathioprin er et imidazolderivat af 6-mercaptopurin (6-MP). Det nedbrydes hurtigt in

vivo til 6-MP og 1-methyl-nitro-5-thioidmidazol.

6-MP passerer uden besvær cellemembraner og konverteres intracellulært til et antal

purinthioanaloger, som inkluderer det vigtigste aktive nukleotid, thioinosinsyre.

Methylnitroimidazol-delens aktivitet er endnu ikke klarlagt. I forskellige systemer synes

den dog at modificere azathioprins aktivitet sammenlignet med aktiviteten af 6-MP.

Farmakodynamisk virkning

Azathioprin påvirker både immunreaktion og tumorvækst. Dens vigtigste rolle har været

som agent i undertrykkelse af immunresponsen. Den præcise mekanisme, hvormed denne

virkning opnås, kendes ikke. Dog er følgende virkningsmekanismer blevet foreslået:

Den frigjorte 6-MP virker som en purin-antimetabolit

Mulig blokade af -SH-grupper gennem alkylering

Hæmning af flere veje i nukleinsyresyntesen, hvilket forhindrer immunkompetente

cellers (B- og T-lymfocytter) proliferation og aktivitet

Beskadigelse af deoryribonucleinsyre (DNA) ved inkorporering af purinthioanaloger

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Azathioprin absorberes godt efter peroral indgift. Maksimal plasmakoncentration opnås 1-

2 timer efter indgift af dosis. Azathioprin fordeles hurtigt i kroppen. Plasmahalveringstiden

er 1-2 timer. Kun 30 % af lægemidlet er bundet til plasmaproteiner. 12,5 % passerer over i

cerebrospinalvæsken.

Biotransformation

Azathioprin nedbrydes i udstrakt grad til 6-thioinosinsyre og methylmercaptopurin-

ribonukleotid, som til dels er ansvarlige for lægemidlets effekt.

In vivo-effekten kompliceres af virkningen af methylnitroimidazol, som også findes.

Elimination

Op til 50 % af en dosis udskilles i urinen i løbet af det første døgn efter indgift, hvoraf ca.

10 % er uomdannet. Kun 12,6 % af dosis udskilles i løbet af 2 døgn med afføringen. Der er

ingen dokumentation for enterohepatisk cirkulation.

Det kan være nødvendigt at give patienter med nedsat nyrefunktion en lavere dosis,

sandsynligvis på grund af nedsat elimination af de aktive metabolitter af azathioprin.

Også hos patienter med nedsat leverfunktion ændres metabolismen af azathioprin.

Konverteringen til aktiv form nedsættes, og især nedbrydningen til eliminerbare

metabolitter mindskes (se pkt. 4.2 og 4.4).

Mercaptopurin, en metabolit af azathioprin, er identificeret i kolostrum og modermælken

hos kvinder, der er i behandling med azathioprin.

35598_spc.doc

Side 12 af 14

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske dyrestudier har vist, at hæmopoiesen påvirkes mest af en sænkning i

granulopoiesen og forholdsvis lidt af megacaryocytter og dermed trombocytdannelse.

Hos hunde har azathioprin givet som 10 mg/kg legemsvægt i 10 dage forårsaget dødsfald

på grund af agranulocytose. Virkningen på hæmopoiesen er forbundet med virkningen på

lymfesystemet med atrofi af lymfevæv, hvilket er observeret hos rhesusaber ved en dosis

på 1 mg/kg legemsvægt/dag.

Azathioprin kan, ligesom 6-mercaptopurin, beskadige leveren. Hos hunde er der observeret

reversibel levertoksicitet. Hunde er meget modtagelige over for denne reaktion, hvor en

dosis på kun 5 mg/kg legemsvægt/dag bevirker levertoksicitet.

Der er set teratogenicitet hos et antal dyrearter, med forskellige grader af modtagelighed.

Hos kaniner har en dosis på 5-15 mg/kg legemsvægt/dag forårsaget skeletmisdannelser på

6.-14. drægtighedsdag. Hos mus og rotter var doser på 1-2 mg/kg legemsvægt/dag dødelige

for fostre på 3.-12. drægtighedsdag.

Azathioprin i en dosis på 50

g/ml forårsagede cytogene skader på humane lymfocytter in

vitro, og der blev fundet cytogene ændringer i lymfocytterne hos kaniner, der fik 5-20

mg/kg legemsvægt/dag. Azathioprin var også mutagent i Ames-testen. Wellcome

forskningslaboratorierne har udført studier af carcinogenicitet på 100 hanmus og 100

hunmus (CDI-mus), som fik 0, 0,3 og 10 mg azathioprin pr. kg legemsvægt pr. dag i 18

måneder. Musene på høj dosis fik ikke azathioprin i uge 21-38. Der var et dosisrelateret,

forhøjet antal lymfesarkomer hos både han- og hunmus. Et lignende studie af rotter

frembragte karcinomer i de behandlede dyr, men forekomsten var ikke dosisrelateret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol

Majsstivelse

Povidon

Croscarmellosenatrium

Natriumstearylfumarat

Opadry Clear OY-7240: Hypromellose

Macrogol 400

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage og beskyttet mod lys.

35598_spc.doc

Side 13 af 14

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/aluminium blisterpakninger.

Pakningsstørrelser: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Der er ingen risiko forbundet med håndtering af tabletter med intakt overtræk. I så fald skal

der ikke tages nogen forholdsregler.

Cytotoksiske stoffer skal dog håndteres i streng overensstemmelse med instruktionerne,

når sygeplejersker har halveret tabletterne (se pkt. 4.2 og 4.4).

Overskydende medicin og kontaminerede redskaber skal midlertidigt opbevares i tydeligt

mærkede containere og derefter bortskaffes på sikker vis. Forbrænding ved høj temperatur

anbefales.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

35598

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. oktober 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. februar 2018

35598_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information