Arzotilol 20+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-11-2017

Aktiv bestanddel:
DORZOLAMIDHYDROCHLORID, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
DORZOLAMIDHYDROCHLORIDE, TIMOLOLMALEALE
Dosering:
20+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45411

Læs hele dokumentet

1/10

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arzotilol

20 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

Dorzolamid / Timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Arzotilol til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Arzotilol

Sådan skal du bruge Arzotilol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arzotilol er en kombination af to typer medicin: dorzolamid og timolol.

Dorzolamid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

“carbonanhydrasehæmmere”.

Timolol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “betablokkere”.

Arzotilol er ordineret til at sænke øget tryk i øjet ved behandling af grøn stær

(gaukom), når behandling med betablokker øjendråber alene ikke er

tilstrækkelig.

Lægen kan have givet dig Arzotilol for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arzotilol

Brug ikke Arzotilol hvis:

Du er overfølsom (allergisk) over for dorzolamid, timolol, betablokkere

eller et af de øvrige hjælpestoffer i Arzotilol øjnedråberne (se pkt. 6).

Du har eller har haft luftvejsproblemer, som f.eks. astma, eller har

alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom (alvorlig lungesygdom som kan

give hvæsen, vejrtrækningsproblemer og/eller længerevarende hoste).

Du har alvorlige nyreproblemer eller tidligere har haft nyresten.

2/10

Du har problemer med pH-balancen i blodet (syre/base-balancen).

Du har visse typer problemer med hjertet, herunder visse forstyrrelser i

hjerterytmen, som forårsager langsom hjerterytme eller alvorlig

hjertesvigt.

Kontakt lægen, før du begynder at tage Arzotilol, hvis du mener, at du har

nogle af disse lidelser.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden behandling med Arzotilol skal du fortælle din læge, hvis du har

eller tidligere har haft:

Koronar hjertesygdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller

trykken for brystet, åndenød eller kvælning), Prinzmental´s angina

(brystsmerter i hvile), hjertesvigt, lavt blodtryk.

Forstyrrelser af hjerterytmen, såsom langsom hjerterytme.

Vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Dårlig blodcirkulation (som f.eks Raynauds sygdom eller Raynauds

syndrom).

Diabetes, da Arzotilol kan maskere tegn og symptomer på lavt

blodsukker.

Overaktivitet i skjoldbruskkirtlen, da Arzotilol kan maskere tegn og

symptomer.

Leverproblemer, hvis du har muskelsvaghed eller er blevet

diagnosticeret som havende myasthenia gravis.

Allergi over for en hver medicin du har taget.

Hvis du udvikler øjenbetændelse (rødme og irritation af øjet/øjnene), hævede

øjenlåg, hududslæt eller kløe omkring øjet kontakt straks lægen. Disse

symptomer kan skyldes en allergisk reaktion eller være en bivirkning af

Arzotilol (se ”bivirkninger”).

Fortæl din læge, hvis du udvikler en øjeninfektion, får en øjenskade, får

foretaget en øjenoperation eller får andre symptomer eller forværrede

symptomer.

Hvis du bruger bløde kontaktlinser, er det vigtigt, at dine kontaktlinser tages

ud, før du bruger øjendråberne, og at de ikke sættes tilbage i øjnene før 15

minutter efter, du har brugt øjendråberne, da konserveringsmidlet

benzalkoniumchlorid kan misfarve kontaktlinserne.

Fortæl lægen eller tandlægen før en operation og bedøvelse, at du bruger

Arzotilol, da denne medicin kan ændre effekten af andre lægemidler som

bruges ved bedøvelse, og der kan opstå et pludseligt fald i blodtrykket i

forbindelse med bedøvelsen.

Børn

Der er begrænset erfaring med anvendelse af Arzotilol til spædbørn og børn.

3/10

Ældre

I studier med dorzolamid / timolol øjendråber var virkningerne af Arzotilol ens

hos yngre og ældre patienter.

Brug af anden medicin sammen med Arzotilol

Arzotilol kan påvirke eller påvirkes af anden medicin du bruger, herunder

andre øjendråber til behandling af glaukom. Fortæl det altid til lægen eller på

apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Dette er især vigtigt, hvis nedenstående gælder for dig:

Hvis du tager medicin mod forhøjet blodtryk eller medicin mod

hjertelidelser som f.eks. kalciumkanalblokkere, beta-blokkere eller digoxin.

Hvis du tager medicin mod forstyrret eller uregelmæssig hjerterytme som

f.eks. quinidin eller digoxin.

Hvis du bruger andre øjendråber, som indeholder en beta-blokker.

Hvis du tager en anden carbonanhydrasehæmmer som f.eks.

acetazolamid. Denne medicin kan du tage gennem munden, som

øjendråber eller på anden måde.

Hvis du tager quinidin (anvendes til behandling af hjertelidelser og visse

typer af malaria).

Hvis du tager monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller

selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) (såsom fluoxetin og

paroxetin) mod depression eller andre lidelser.

Hvis du tager parasympatomimetika, som du kan have fået ordineret mod

vandladningsbesvær. Parasympatomimetika er også en særlig type

medicin, som kan hjælpe med at genoprette normal tarmbevægelse.

Hvis du tager lægemidler, som f.eks. morfin, mod moderate eller svære

smerter, eller hvis du tager store doser aspirin. Der er ingen

dokumentation for at dorzolamidhydrochlorid påvirker virkningen af aspirin,

men visse andre former for medicin, der er forbundet med

dorzolamidhydrochlorid, og som tages gennem munden, er kendt for at

påvirke virkningen af aspirin.

Hvis du tager medicin mod sukkersyge eller højt blodsukker.

Hvis du tager epinefrin (adrenalin).

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Brug ikke Arzotilol, hvis du er gravid, medmindre din læge finder det

nødvendigt.

Brug ikke Arzotilol, hvis du ammer, timolol kan forekomme i din modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

4/10

Arzotilol kan være forbundet med bivirkninger som f.eks. sløret syn hos nogle

patienter. Undgå at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner til

symptomerne er væk.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Arzotilol

Arzotilol indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid.

Benzalkoniumchlorid kan give øjenirritation.

Benzalkoniumchlorid har vist sig at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå

kontakt med bløde kontaktlinser. Fjern kontaktlinserne før øjnene dryppes,

og vent 15 minutter før kontaktlinserne sættes i igen.

3. Sådan skal du tage Arzotilol

Brug altid Arzotilol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Lægen vil fastsætte en passende dosis og behandlingslængde.

Den normale dosis er én dråbe i det berørte øje to gange daglig f.eks. morgen

og aften.

Du må ikke ændre dosis uden først at tale med lægen. Du skal kontakte

lægen straks, hvis du er nødt til at stoppe behandlingen.

Hvis du tager Arzotilol sammen med andre øjendråber, skal du vente mindst

10 minutter mellem du tager Arzotilol og den anden medicin.

Undgå at spidsen af flasken kommer i berøring med øjet eller områderne

omkring øjet. Spidsen kan blive forurenet med bakterier, som giver

øjeninfektioner, og som kan give alvorlige øjenskader og sågar synstab. For

at undgå forurening af flasken skal al kontakt med andre overflader undgås.

For at sikre korrekt dosering bør spidsen af flasken ikke gøres større.

Brugsvejledning

Vask hænderne før du anvender øjendråberne.

Det kan være nemmere at anvende øjendråberne foran et spejl.

1. Før lægemidlet tages første gang, skal du sikre dig, at forseglingen på

flaskehalsen er ubrudt. Et mellemrum mellem den uåbnede flaske og låget er

normalt.

2. Fjern låget på flasken.

5/10

3. Vip hovedet tilbage og træk forsigtigt ned i nederste øjenlåg, så der dannes

en lille lomme mellem øjenlåget og øjet (se billede 1).

4. Vend flasken og tryk til der dryppes en enkelt dråbe i øjet, som anvist af

lægen. UNDGÅ AT RØRE ØJET ELLER ØJENLÅGET MED SPIDSEN AF

FLASKEN (se billede 1).

5. Efter at have brugt Arzotilol, skal du trykke en finger ind i hjørnet af dit øje,

ved næsen i 2 minutter (se billede 2). Dette medvirker til at stoppe timolol i at

komme ud i resten af kroppen.

6. Gentag trin 3-5 med det andet øje, hvis anvist af lægen.

7. Sæt låget på igen og luk flasken straks efter brug.

Hvis du har taget for meget Arzotilol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Arzotilol,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du

føler dig utilpas.

Det er vigtigt at overholde lægens anvisning. Hvis du drypper for mange

dråber i øjet eller sluger noget af flaskens indhold, kan du blive utilpas. Du

kan opleve du bliver svimmel, får åndedrætsbesvær eller føle at din

hjerterytme bliver langsommere. Søg straks lægehjælp, hvis du oplever

ovenstående.

Hvis du har glemt at tage Arzotilol

Det er vigtigt at bruge Arzotilol som anvist af lægen.

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den så snart som muligt. Hvis

det er ved at være tid til den næste dosis, springes den glemte dosis over, og

der fortsættes som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

Hvis du holder op med at tage Arzotilol

Hvis du ønsker at stoppe med at bruge medicinen, skal du først tale med

lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Arzotilol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Du kan oftest fortsætte med at tage Arzotilol, medmindre bivirkningerne er

alvorlige. Hvis du er bekymret, så tal med en læge eller apotek. Du må ikke

stoppe med at bruge Arzotilol uden at tale med din læge.

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du straks

stoppe med at bruge Arzotilol og kontakt din læge eller tage på

skadestuen.

Generaliserede allergiske reaktioner herunder hævelse under huden,

der kan opstå på områder som ansigt og lemmer, og kan blokere

luftvejene, som kan forårsage besvær med at synke eller trække vejret,

6/10

nældefeber eller kløende udslæt, lokaliseret og generaliseret udslæt,

kløe, alvorlige pludselig livstruende allergisk reaktion.

Alvorlig sygdom med svær afskalning og hævelse af huden, blærer i

huden, munden, øjnene, kønsorganerne og feber. Hududslæt med

pink-røde pletter især på håndfladerne eller fodsålerne, som kan blister.

Ligesom andre lægemidler, der anvendes i øjnene, optages Arzotilol i blodet.

Dette kan forårsage lignende bivirkninger, som ses ved intravenøs og/eller

orale beta-blokkere. Forekomsten af bivirkninger efter topikal administration er

lavere, end når medicin for eksempel indtages gennem munden eller

injiceres.

Der er observeret følgende bivirkninger ved brug af Arzotilol eller ved et af

indholdsstofferne:

Meget almindelige bivirkninger: (Forekommer hos flere end 1 ud af 10

patienter)

Brændende og sviende fornemmelse i øjnene.

Usædvanlig smag i munden.

Almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter)

Rødme i og omkring øjet/øjnene.

Tåreflåd eller kløe i øjet/øjnene.

Påvirkning af øjets/øjnenes overflade.

Hævelse og/eller irritation i og omkring øjet/øjnene.

Fornemmelse af fremmedlegeme i øje (corneaerosion).

Nedsat følelse i øjet/øjnene (ude af stand til at mærke smerte og når

man får fremmedlegemer i øjet).

Øjensmerter.

Tørre øjne.

Sløret syn.

Hovedpine.

Bihulebetændelse (følelse af spændinger i næse eller stoppet næse).

Følelse af at være syg (kvalme).

Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter)

Svimmelhed.

Depression.

Betændelse i regnbuehinden.

Sløret syn (i visse tilfælde på grund af ophør af medicin til behandling

af overdreven sammentrækning af pupillen i øjet).

Langsom hjerterytme.

Besvimelse.

Besværet vejrtrækning.

Fordøjelsesproblemer.

Nyresten (ofte med pludseligt opståede og uudholdelige smerter i

lænden og/eller siden, skridtet eller maven).

7/10

Sjældne bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter)

Systemisk lupus erythematosus (en immunologisk sygdom som kan

forårsage en betændelsestilstand i de indre organer)

Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder.

Søvnløshed.

Mareridt.

Hukommelsestab.

Svækkelse af musklerne.

Nedsat sexlyst.

Slagtilfælde.

Forbigående nærsynethed som kan forsvinde, når behandlingen

stoppes.

Udvikling af væske under nethinden (årehindeløsning efter

filtrationskirurgi i øjet).

Hængende øjenlåg.

Dobbeltsyn.

Skorpedannelse på øjenlågene.

Hævet øjet (med symptomer såsom synsforstyrrelser).

Lavt tryk i øjet.

Ringen for ørerne.

Lavt blodtryk.

Uregelmæssig hjerterytme.

Brystsmerter.

Palpitationer (en hurtigere og/eller uregelmæssig puls).

Ødemer (væskeophobning).

Hjerteanfald.

Kongestiv hjertesvigt (hjertesygdom med åndenød og hævelse af

fødder og ben på grund af væskeansamling).

Reduceret blodgennemstrømning til hjernen.

Hævede eller kolde hænder og fødder og nedsat cirkulation i arme og

ben.

Kramper i benene og/eller smerter i benene ved gang (halten).

Stakåndethed, følelse af at være forpustet.

Løbende eller stoppet næse.

Næseblod.

Vejrtrækningsbesvær.

Hoste.

Irritation i halsen.

Tør mund.

Diarré.

Kontakteksem.

Hårtab.

Psoriasis eller forværring af psoriasis.

Peyronies sygdom (krumning af penis ved rejsning).

Svaghed/træthed.

Allergiske reaktioner såsom udslæt, nældefeber, kløe og i sjældne

tilfælde hævelse af læber, øjne og mund samt hvæsende vejrtrækning.

8/10

Frekvens ukendt:

Lavt blodsukkerniveau.

Hjertesvigt.

Mavesmerter og opkastning.

Muskelsmerter, som ikke er forårsaget af motion.

Seksuel dysfunktion og nedsat libido.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her, især hvis du oplever ændringer i synet

eller synsforstyrrelser, når du bruger Arzotilol efter en øjenoperation.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller

ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller

telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Arzotilol utilgængeligt for børn.

Brug ikke Arzotilol efter udløbsdatoen, som står på flasken og pakken efter

EXP/udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette

lægemiddel.

Arzotilol bør bruges inden for 28 dage efter flasken først er åbnet. Du skal

derfor smide flasken ud fire uger efter du først åbnede den, selv om der stadig

er væske tilbage i flasken. For at du nemmere kan huske det, kan du skrive

den dato, hvor du åbnede flasken, på etiketten på pakken.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arzotilol indeholder:

De aktive stoffer er dorzolamid og timolol. Hver ml indeholder 20 mg

dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydrochlorid) og 5 mg timolol

(som 6,83 mg timololmaleat).

De øvrige indholdsstoffer er mannitol (E421), hydroxyethylcellulose,

benzalkoniumchlorid (som konservering), natriumcitrat (E331),

natriumhydroxid (E524) til pH-justering og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Øjendråberne er en steril, klar, let viskøs, farveløs, vandig opløsning.

9/10

Arzotilol leveres i en hvid, uigennemsigtig, middelhård polyethylenflaske med

en forseglet blød polyethylenspids og et hårdt polyethylenlåg med forsegling.

Hver flaske indeholder 5 ml øjendråber.

Arzotilol findes i pakker med 1, 3 eller 6 flasker á 5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Fremstiller

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Greece

Eller

Famar S.A., Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos, Greece

Repræsentant I Danmark

Actavis A/S

Ørngårdsvej 16

2820 Gentofte

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i EEA under følgende

navne:

Cypern:

Domide Plus

Enland:

Dorzolamide/Timolol 20mg/ml + 5mg/ml eyedrops,

solution

Estland:

Dorzolamide/Timolol

Finland:

Dorzolamide/Timolol Actavis 20/5 mg/ml silmätipat,

liuos

Irland:

Dorzolamide/Timolol 20mg/ml + 5mg/ml eyedrops

Island:

Arzotilol

Italien:

Dorzolamide e Timololo Actavis

Holland;

Dorzolamide/Timolol Actavis 20/5 mg/ml,

oogdruppels

Letland:

Dorzolamide/Timolol Actavis

Litauen:

Dorzolamide/Timolol Actavis 20 mg/5 mg/ ml akių

lašai tirpalas

Norge:

Arzotilol

Portugal:

Timolol + Dorzolamida

Spanien:

Dorzolamida/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml

colirio en solución

Sverige:

Dorzolamid/Timolol Actavis

10/10

Tyskland:

Dorzolamid+Timolol-Actavis 20 mg/ml+5 mg/ml

Augentropfen

Ungarn:

Kiranol

Østrig:

Dorzolamid + Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml

Augentropfen

Denne indlægsseddel er senest revideret marts 2013.

Læs hele dokumentet

10. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Arzotilol, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

26750

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arzotilol

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 20 mg dorzolamid (som dorzolamidhydrochlorid) og 5 mg timolol

(som timololmaleat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: hver ml øjendråbeopløsning

indeholder 0,075 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

Klar, let viskøs, farveløs, vandig opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Arzotilol er indiceret til behandling af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos patienter med

åbenvinklet glaukom eller pseudoexfoliativt glaukom, når topikal beta-blokker monoterapi

ikke er sufficient.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis er en dråbe Arzotilol i (konjunktivalsækken) i de(t) berørte øje(ne) to gange daglig.

Hvis et andet topikalt oftalmologisk præparat anvendes, bør Arzotilol og det andet

præparat administreres med mindst 10 minutters mellemrum.

Pædiatrisk population

Effekt hos børn er ikke fastslået.

45411_spc.doc

Side 1 af 14

Sikkerhed hos børn under 2 år er endnu ikke fastslået (for information om sikkerhed hos

patienter ≥ 2 år og < 6 år se pkt. 5.1).

Administration

Patienter bør instrueres i at vaske deres hænder før brug og undgå berøring af øjet eller

øjenomgivelser med spidsen af beholderen.

For at sikre korrekt dosering må spidsen af beholderen ikke udvides.

Patienter bør også instrueres i, at øjendråber, hvis de håndteres forkert, kan blive

kontamineret af almindelige bakterier, som er kendt for at forårsage øjeninfektioner.

Alvorlige skader på øjet og deraf følgende tab af synet kan blive resultatet af brug af

kontaminerede opløsninger.

Patienten skal informeres om den korrekte anvendelse af oftalmologisk Arzotilol.

Før De bruger produktet første gang, skal De sikre Dem at plomberingen på

flaskehalsen er ubrudt. Et mellemrum mellem flasken og hætten er normalt for en

uåbnet flaske.

Låget tages af flasken.

Patientens hoved skal vippes bagover og det nederste øjenlåg skal trækkes forsigtigt

ned for at danne en lomme mellem øje og øjenlåg.

Flasken skal vendes og trykkes indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet. ØJET ELLER

ØJENLÅGET MÅ IKKE RØRES MED SPIDSEN AF FLASKEN.

Trin 3 og 4 børn gentages ved det andet øje, hvis nødvendigt.

Låget skal sættes på igen, og flasken skal lukkes lige efter den er blevet brugt.

Den systemiske absorption reduceres, når der bruges nasolakrimal okklusion eller lukning

af øjenlågene i 2 minutter. Dette kan resultere i færre systemiske bivirkninger og øget

lokal aktivitet.

4.3

Kontraindikationer

Arzotilol er kontraindiceret til patienter med:

Reaktiv luftvejssygdom, inklusive astma bronkiale eller astma bronkiale i

anamnesen, eller svær, kronisk, obstruktiv lungesygdom.

Sinus bradykardi, syg sinus syndrom sino-atrial blok, atrioventrikulært blok grad II

eller III, der ikke er kontrolleret af en pace-maker, inkompenseret hjerteinsufficiens,

kardiogent shock.

Svær nyreinsufficiens (kreatinin clearance < 30 ml/min) eller hyperchloræmisk

acidose.

Overfølsomhed over for en af de aktive substanser eller for et af hjælpestofferne

nævnt i pkt. 6.1.

Ovennævnte er baseret på de enkelte komponenter og er ikke unikt for kombinationen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som med andre topikalt applicerede oftalmologiske præparater, absorberes Arzotilol

systemisk. På grund af den beta-blokerende komponent, timolol maleat, kan ses samme

typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ved systemiske beta-

blokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end ved systemisk administration. For at reducere den systemiske

absorption, se pkt. 4.2.

45411_spc.doc

Side 2 af 14

Kardiovaskulære/respiratoriske reaktioner

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetal

angina og hjertesvigt) og hypotensionsbehandling med beta-blokkere vurderes kritisk og

behandling med andre lægemidler bør overvejes. Patienter med kardiovaskulære

sygdomme bør overvåges for tegn på forværring af disse sygdomme og bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på overledningstid, bør beta-blokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med første grads AV-blok.

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

På grund af timololmaleatkomponenten bør hjerteinsufficiens være adækvat kontrolleret,

før behandling med Arzotilol startes. Hos patienter med svær hjertesygdom i anamnesen

bør der holdes øje med tegn på hjerteinsufficiens, og pulsen bør kontrolleres.

Respiratoriske og kardielle reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasme hos

patienter med astma og i sjældne tilfælde dødsfald associeret med hjerteinsufficiens, er

rapporteret efter administration af timololmaleat.

Dorzolamid/timolol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild/moderat

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel opvejer den

potentielle risiko.

Leverinsufficiens

Arzotilol er ikke undersøgt hos patienter med leverinsufficiens og bør derfor anvendes med

forsigtighed hos disse patienter.

Immunologi og overfølsomhed

Som andre topikalt applicerede oftalmologiske midler kan dette lægemiddel absorberes

systemisk. Dorzolamidkomponenten er en sulfonamid. Derfor kan samme type af

bivirkninger, der ses ved systemisk administration af sulfonamider, opstå ved topikal

applikation, herunder alvorlige reaktioner såsom Stevens-Johnson syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse. Hvis der opstår tegn på alvorlige reaktioner eller overfølsomhed,

seponeres brugen af dette produkt.

Lokale bivirkninger i øjnene svarende til de, der er rapporteret i forbindelse med brug af

dorzolamidhydrochlorid øjendråber, er set ved brug af dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning. Hvis sådanne reaktioner observeres, bør det overvejes at seponere behandling

med Arzotilol.

Anafylaktiske reaktioner

Patienter med atopi i anamnesen eller svære anafylaktiske reaktioner på forskellige

allergener i anamnesen kan, mens de samtidig tager beta-blokkere, være mere

overfølsomme over for utilsigtet, diagnostisk, eller terapeutisk gentaget belastning med

sådanne allergener. Sådanne patienter responderer muligvis ikke på den adrenalindosis, der

sædvanligvis bruges til at behandle anafylaktiske reaktioner.

Samtidig behandling

Samtidig brug af følgende lægemidler anbefales ikke:

Dorzolamid og orale carboanhydrasehæmmere.

45411_spc.doc

Side 3 af 14

Topikale beta-adrenerge blokerende lægemidler.

Andre beta-blokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af beta-blokade kan blive

forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk beta-blokker.

Reaktionen hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to topikale beta-adrenerge

blokerende midler anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Seponering af behandling

Som med systemiske beta-blokkere bør afbrydelse af behandling foregå gradvist, hvis

seponering af oftalmologisk timolol er nødvendig hos patienter med koronar hjertesygdom.

Yderligere effekt af beta-blokade

Beta-blokkere bør administreres med forsigtighed hos patienter med spontan hypoglykæmi

eller til patienter med ustabil diabetes, idet beta-blokkere kan tilsløre tegn og symptomer

på akut hypoglykæmi.

Behandling med beta-blokkere kan maskere visse symptomer på hypertyroidisme. Abrupt

seponering af behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne.

Behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne på myastenia gravis.

Yderligere effekt af carboanhydrasehæmning

Behandling med orale carboanhydrasehæmmere har været associeret med urolithiasis som

et resultat af syre-baseforstyrrelser, især hos patienter med tidligere calculus renis i

anamnesen. Selvom der ikke er set syre-baseforstyrrelser med dorzolamid/timolol

øjendråber, er urolithiasis sjældent rapporteret. Da Arzotilol indeholder en topikal

carboanhydrasehæmmer, som absorberes systemisk, kan patienter med tidligere calculus

renis i anamnesen have en øget risiko for urolithiasis, mens Arzotilol anvendes.

Andre

Behandling af patienter med akut snævervinklet glaukom kræver terapeutiske

interventioner udover okulære hypotensive lægemidler. Arzotilol har ikke været undersøgt

hos patienter med akut snævervinklet glaukom.

Hornhinde sygdomme

Der er rapporteret kornealt ødem og irreversibel korneal dekompensation hos patienter

med allerede eksisterende kronisk korneadefekt og/eller intraokulær operation i anamnesen

under behandling med dorzolamid. Topikal dorzolamid bør anvendes med forsigtighed hos

sådanne patienter. Oftalmologiske beta-blokkere kan medføre tørhed i øjnene. Patienter

med hornhinde sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Choroidalløsning

Der er rapporteret choroidalløsning samtidig med okulær hypotoni efter trabekulektomi

med administration af kammervæskehæmmende behandling (f.eks. timolol, acetazolamid).

Som ved brug af andre antiglaukommidler er der hos nogle patienter rapporteret

formindsket respons på oftalmologisk timololmaleat efter langvarig behandling. Imidlertid

er der i kliniske undersøgelser, hvor 164 patienter er fulgt i mindst 3 år, ikke set nogen

signifikant forskel i det gennemsnitlige intraokulære tryk efter initial stabilisering.

45411_spc.doc

Side 4 af 14

Kirurgisk anæstesi

Beta-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere beta-agonisters virkning som f.eks.

af adrenalin. Anæstesilægen bør informeres når en patient får timolol.

Anvendelse af kontaktlinser

Arzotilol indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan give

øjenirritation. Benzalkoniumchlorid misfarver bløde kontaktlinser. Kontaktlinserne bør

fjernes før applikation af dråberne og bør ikke genindsættes før min. 15 minutter efter

applikation.

Pædiatrisk population

Se pkt. 5.1

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Specifikke interaktionsundersøgelser med andre lægemiddelstoffer er ikke udført med

dorzolamid/timolol øjendråber.

I kliniske undersøgelser har dorzolamid/timolol uden tegn på bivirkninger, været brugt

samtidig med følgende systemiske lægemiddelstoffer: ACE-hæmmere, calcium

kanalblokkere, diuretika, nonsteroide antiinflammatorika, herunder acetylsalisylsyre og

hormoner (f.eks. østrogen, insulin og thyroxin).

Hos patienter i behandling med både timololmeleat oftalmologisk opløsning og orale

calcium kanalblokkere, katekolamin depleterende lægemidler eller beta-adrenerge

blokerende lægemidler, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglycosider,

parasympatomimetika, narkotika, guanethidin eller monoaminooxidase (MAO)-hæmmere

og timololmaleat øjendråber er der dog potentiel additiv effekt på udvikling af hypotension

og/eller udtalt bradykardi.

Forstærket systemisk beta-blokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens eller depression) har været

rapporteret under kombineret behandling med CYP2D6 hæmmere (f.eks. chinidin, SSRIer)

og timolol.

Dorzolamid delen af Arzotilol er en carboanhydrasehæmmer og selv administreret topikalt,

absorberes denne systemisk. I kliniske studier blev dorzolamidhydrochlorid øjendråbe

opløsning ikke associeret med syre-base forstyrrelser. Imidlertid er disse forstyrrelser

rapporteret med orale carboanhydrasehæmmere og har i nogle tilfælde resulterede i

lægemiddelinteraktioner (f.eks. toksicitet forbundet med højdosis salicylat terapi). Derfor

bør muligheden for sådanne lægemiddelinteraktioner overvejes hos patienter, der får

Arzotilol.

Skønt Arzotilol alene har en lille eller ingen effekt på pupilstørrelsen, er mydriasis som

følge af samtidig brug af oftalmologisk timololmaleat og adrenalin lejlighedsvis

rapporteret.

Beta-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetika.

Orale beta-adrenerge blokerende lægemidler kan forværre den tilbagevendende

hypertension, som kan opstå ved seponering af clonidin.

45411_spc.doc

Side 5 af 14

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af dorzolamid/timolol til gravide kvinder.

Dorzolamid/timolol bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er strengt

nødvendigt. For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Dorzolamid

Der er ikke tilstrækkelige kliniske data for gravide kvinder. Hos kaninafkom havde

dorzolamid teratogenetisk virkning, når moderen fik toksiske doser dorzolamid (se pkt.

5.3).

Timolol

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når beta-blokkere administreres oralt. Desuden er tegn og

symptomer på beta-blokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

observeret hos den nyfødte, når beta-blokkere har været administreret frem til fødslen.

Hvis Arzotilol anvendes indtil fødselstidspunktet bør den nyfødte monitoreres omhyggeligt

i de første levedøgn.

Amning

Det vides ikke, om dorzolamid udskilles i modermælk. Hos diegivende rotter, der fik

dorzolamid, sås der en formindsket vægtøgning hos afkommet.Beta-blokkere udskilles i

modermælk. Dog er det ikke sandsynligt, at der ved terapeutiske doser af

dorzolamid/timolol øjendråber er tilstrækkelig mængde tilstede i modermælken, til at give

kliniske symptomer på beta blokade hos spædbarnet. For at reducere den systemiske

absorption, se pkt. 4.2.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Mulige bivirkninger såsom sløret syn kan påvirke visse patienters evne til at køre bil

og/eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser er der ikke set bivirkninger specielt relateret til

dorzolamid/timolol. Bivirkningerne har været begrænset til dem, der har været rapporteret

for dorzolamidhydrochlorid og/eller timololmaleat. Generelt var bivirkningerne milde og

gav ikke anledning til stop af behandlingen.

1035 patienter har været behandlet med dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning i

kliniske undersøgelser. Ca. 2,4 % af patienterne afbrød behandlingen med

dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning på grund af lokale okulære bivirkninger; ca.

1,2 % af alle patienter afbrød behandlingen på grund af lokale bivirkninger fremkaldt af

allergi eller overfølsomhed (såsom øjenlågsinflammation og konjunktivitis).

Ligesom andre topikalt applicerede oftalmologiske præparater, absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage lignende bivirkninger, som ses ved systemiske

beta-blokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration. Anførte bivirkninger omfatter

reaktioner, som ses i klassen af oftalmologiske beta-blokkere.

45411_spc.doc

Side 6 af 14

Følgende bivirkninger er rapporteret med dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning eller et

af indholdsstofferne enten under kliniske undersøgelser eller efter markedsføring:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Immunsystemet

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke kendt:

systemisk allergisk reaktion inkl. angioødem, urticaria,

lokaliseret og generaliseret udslæt, kløe, anafylaktiske

reaktioner

Stofskifte og ernæring

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke kendt:

hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelige:

depression*

Sjældne:

insomnia, mareridt*, hukommelsestab

Nervesystemet

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Hovedpine.*

Sjælden:

Svimmelhed*, paræstesi.*

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Almindelig:

Hovedpine.*

Ikke almindelig:

Svimmelhed*.

Sjælden:

Søvnløshed*, paræstesi*, forværrede tegn og symptomer

på myastenia gravis, nedsat libido*, cerebrovaskulær

episode.*

Øjne

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Meget almindelig:

Brænden og svien.

Almindelig:

Konjunktival injektion, sløret syn, corneal erosion, øjen-

kløe og tåreflåd.

Ikke kendt:

Fornemmelse af fremmedlegeme i øjet.

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Øjenlågsinflammation*, øjenlågsirritation.*

Ikke almindelig:

Iridocyclitis.*

Sjælden:

Irritation herunder rødme*, smerte*, skorpedannelse ved

øjenlågene*, forbigående myopi (som forsvandt ved sepo-

nering af behandlingen), cornealt ødem*, okulær

hypotoni*, choroidal-løsning (efter trabekulektomi).*

Ikke kendt:

Fornemmelse af fremmedlegeme i øjet.

45411_spc.doc

Side 7 af 14

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Almindelig:

Tegn og symptomer på okulær irritation (f.eks. brænden,

svien, kløe, tåreflåd, rødme) inklusive blepharitis*,

keratitis*, nedsat corneal følsomhed, og tørre øjne.*

Ikke almindelig:

Synsforstyrrelser inklusive refraktive ændringer (i nogle

tilfælde grundet seponering af miotisk behandling).*

Sjælden:

Ptosis, diplopia, choriodalløsning (efter trabekulektomi).

(Se pkt. 4.4)*

Ikke kendt:

sløret syn, hornhindeerosion.

Øre og labyrint

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Tinnitus.*

Hjerte sygdomme

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Bradycardi*

Sjælden:

Brystsmerter*, palpitationer*, ødemer*, arrhytmi*,

kongestiv hjerteinsufficiens*, hjerteblok*, hjer-

testop*.

Ikke kendt:

AV-blok og hjertesvigt.

Vaskulære sygdomme

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelige:

syncope*

Sjældne:

Hypotension*, cebral iskæmi, claudicatio, Raynauds

fænomen*, kolde hænder og fødder*.

Luftveje, thorax og mediastinum

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Almindelig:

Sinusitis.

Sjælden:

Kortåndethed, respirationsinsufficiens, rhinitis.

Ikke kendt:

Dyspnø

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Sjælden:

Epistaksis.*

Ikke kendt:

Dyspnø

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Dyspnø.*

Sjælden:

Bronkospasmer (hovedsagelig hos patienter med eksiste-

rende bronkospasme)*, hoste.*

Mave-tarmkanalen

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Meget almindelig:

Smagsforstyrrelser.

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

45411_spc.doc

Side 8 af 14

Almindelig:

Kvalme.*

Sjælden:

Halsirritation, tør mund.*

Timolomaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Kvalme*, dyspepsi.*

Sjælden:

Diarré, tør mund.*

Ikke kendt:

Mavesmerter og opkast

Hud og subkutane væv

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Sjælden:

Kontaktdermatitis, Stevens-Johnson syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Sjælden:

Udslæt.*

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Alopeci*, psoriasislignende udslæt eller forværring af pso-

riasis.*

Ikke kendt:

Hududslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Systemisk lupus erythematosus.

Ikke kendt:

Myalgi

Nyrer og urinveje

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Urolithiasis.

Det reproduktive system og mammae

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Sjælden:

Peyronies sygdom*.

Ikke kendt:

Seksuel dysfunktion, nedsat sexlyst

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Dorzolamid/Timolol øjendråber, opløsning

Sjælden:

Tegn og symptomer på systemiske allergiske reaktioner

inklusive angioødem, urticaria, pruritus, udslæt, anafy-

laksi, bronkospasme (sjældent).

Dorzolamidhydrochlorid øjendråber, opløsning

Almindelig:

Asteni/træthed.*

Timololmaleat øjendråber, opløsning

Ikke almindelig:

Asteni/træthed.*

* Disse bivirkninger blev også rapporteret for dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning

efter markedsføring.

Laboratoriefund

45411_spc.doc

Side 9 af 14

Dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning var i kliniske undersøgelser ikke associeret med

elektrolytforstyrrelser af klinisk betydning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

4.9

Overdosering

Der findes ingen humane med hensyn til overdosering ved uheld eller forsætlig indtagelse

af dorzolamid/timolol øjendråber, opløsning.

Der har været rapporter om utilsigtet overdosering med timololmaleat-øjendråber

resulterende i systemiske virkninger svarende til dem, der ses ved systemisk beta-

adrenerge blokerende lægemidler, såsom svimmelhed, hovedpine, kortåndethed,

bradycardi, bronkospasme og hjertestop. De mest almindelige tegn og symptomer på

overdosering med dorzolamid er elektrolytforstyrrelser, udvikling af acidotisk tilstand og

mulige indvirkninger på centralnervesystemet.

Der findes kun beskeden information vedrørende utilsigtet eller tilsigtet human

overdosering med dorzolamidhydrochlorid. Der er rapporteret somnolens ved oral

indtagelse. Ved topikal anvendelse er følgende rapporteret: Kvalme, svimmelhed,

hovedpine, træthed, abnorme drømme og dysfagi.

Behandling bør være symptomatisk og understøttende. Serumelektrolytniveau (især

kalium) og blod-pH-niveau bør monitoreres. Undersøgelser har vist, at timolol ikke er

umiddelbart dialyserbart.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: S 01 ED 51. Antiglaukom-præparater og miotika, beta receptorblokerende

øjenmidler, timolkombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Arzotilol består af to komponenter: Dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. Hver af de

to komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk ved at reducere

kammervæskesekretionen, men ved forskellige virkningsmekanismer.

Dorzolamidhydrochlorid er en potent hæmmer af human carboanhydrase II. Inhibering af

carboanhydrase i øjets ciliare processer nedsætter kammervæskesekretionen, antagelig ved

at nedsætte dannelsen af bicarbonat-ioner med efterfølgende reduktion i natrium- og

væsketransport. Timololmaleat er en non-selektiv adrenerg beta-blokker. Timololmaleats

45411_spc.doc

Side 10 af 14

præcise virkningsmekanisme i reduktion af intraokulært tryk er ikke helt klarlagt endnu.

En fluorescinundersøgelse og tonografiundersøgelser indikerer dog, at den dominerende

faktor kan være relateret til reduceret væskedannelse. Der er imidlertid set en lille stigning

i out-flow i nogle undersøgelser. Den kombinerede effekt af disse to midler resulterer i en

yderligere reduktion af det intraokulære tryk sammenlignet med de enkelte komponenter

administreret alene.

Efter topikal administration reducerer dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning forhøjet

intraokulært tryk, uanset om det er associeret med glaukom eller ej. Forhøjet intraokulært

tryk er en betydningsfuld risikofaktor for patogenesen af synsnerveødelæggelse og tab af

synsfelt i forbindelse med glaukom. Dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning reducerer det

intraokulære tryk uden de sædvanlige miotiske bivirkninger såsom natteblindhed,

akkomodationsspasme og pupilkonstriktion.

Farmakodynamisk virkning

Kliniske virkninger:

Voksne patienter

Der er udført undersøgelser af op til 15 måneders varighed med henblik på at sammenligne

den IOP-reducerende virkning af dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning administreret to

gange daglig (morgen og aften) med individuelt og samtidigt administreret 0,5 % timolol

og 2,0 % dorzolamid hos patienter med glaukom eller okulær hypertension, hvor samtidig

behandling i undersøgelsen ansås for passende. Dette omfattede både ubehandlede

patienter og patienter, der var inadækvat kontrolleret med timololmonoterapi. Størstedelen

af patienterne blev behandlet med topikal beta-blokkermonoterapi inden inklusion i

undersøgelsen. I en analyse i de kombinerede undersøgelser var den IOP-reducerende

virkning af dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning administreret to gange daglig større

end den ved monoterapi med enten 2 % dorzolamid administreret tre gange daglig eller

0,5 % timolol administreret to gange daglig. Den IOP-reducerende virkning af

dorzolamid/timolol øjendråbe opløsning administreret to gange daglig var den samme, som

ved samtidig behandling med dorzolamid administreret to gange daglig og timolol

administreret to gange daglig. Den IOP-reducerende virkning af dorzolamid/timolol

øjendråbe opløsning administreret to gange daglig blev, ved måling på forskellige

tidspunkter, demonstreret på forskellige tidspunkter gennem hele dagen, og denne virkning

blev bibeholdt ved langtidsbehandling.

Pædiatrisk population

En 3-måneders kontrolleret undersøgelse med det primære formål at dokumentere

sikkerheden af 2 % dorzolamidhydrochlorid øjendråber til børn under 6 år, er blevet udført.

I denne undersøgelse modtog 30 patienter < 6 år og ≥2 år, hvis IOP ikke var tilstrækkeligt

kontrolleret med monoterapi med dorzolamid eller timolol, dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning i en open label undersøgelse. Der er ikke påvist effekt hos disse patienter. I

denne lille gruppe af patienter var administration af dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning 2 gange daglig generelt veltolereret hos 19 patienter, der fuldførte

behandlingsperioden og 11 patienter ophørte med behandling på grund af operation,

ændring i medicinering eller af andre grunde.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Dorzolamidhydrochlorid

45411_spc.doc

Side 11 af 14

Til forskel fra orale carboanhydrasehæmmere, tillader topikal administration af

dorzolamidhydrochlorid lægemiddelstoffet at udøve dets virkning direkte på øjet ved

betydeligt lavere doser og derfor med ringere systemisk påvirkning. I kliniske

undersøgelser resulterede dette i en reduktion i IOP uden de syre-base-forstyrrelser eller

elektrolytændringer, som er karakteristiske for orale carboanhydrasehæmmere.

Administreret topikalt optages dorzolamid i det systemiske kredsløb. For at kunne vurdere

potentialet for systemisk carboanhydrasehæmning efter topikal administration måltes

lægemiddelstof- og metabolitkoncentrationer i erytrocytter og plasma samt

carboanhydrasehæmning i erytrocytter. Dorzolamid akkumuleres i erytrocytter ved kronisk

dosering som et resultat af selektiv binding til CA-II, mens ekstremt lave koncentrationer

af frit lægemiddelstof opretholdes i plasma. Moderproduktet danner en enkelt N-desethyl

metabolit, som mindre potent end moderproduktet inhiberer CA-II, men som også hæmmer

et mindre aktivt isoenzym (CA-I). Metabolitten akkumuleres også i erytrocytter, hvor den

primært bindes til CA-I. Dorzolamid bindes moderat til plasmaproteiner (ca. 33 %).

Dorzolamid udskilles primært uforandret i urinen; metabolitten udskilles også i urinen.

Efter endt dosering udtømmes dorzolamid af erytrocytter non-lineært, hvilket initialt

resulterer i et hurtigt fald i lægemiddelstofkoncentrationen, efterfulgt af en mere langsom

eliminationsfase med en halveringstid på omkring fire måneder.

Da dorzolamid blev givet oralt for at simulere den maksimale systemiske påvirkning efter

langvarig topikal administration i øjet, blev steady state nået inden for 13 uger. Ved steady

state var der næsten intet frit stof eller metabolit i plasma. CA hæmning i erytrocytter var

mindre end det, som antages at være nødvendigt for at opnå en farmakologisk effekt på

nyrefunktionen eller vejrtrækningen. Tilsvarende farmakokinetiske resultater blev

observeret efter kronisk topikal administration af dorzolamidhydrochlorid. Imidlertid

havde nogle ældre patienter med nedsat nyrefunktion (anslået kreatininclearance 30-60

ml/min) højere metabolit-koncentrationer i erytrocytter, men ingen betydningsfuld forskel i

carboanhydrasehæmning, og ingen klinisk signifikante systemiske bivirkninger kunne

direkte henføres til dette fund.

Timololmaleat

I en undersøgelse af plasmalægemiddelkoncentrationen hos 6 forsøgspersoner blev den

systemiske påvirkning af timolol målt efter topikal administration af timololmaleat

øjendråber 0,5 % 2 gange daglig. Mean peak plasma-koncentrationen var 0,46 ng/ml efter

morgendosering og 0,35 ng/ml efter eftermiddagsdosering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil af de individuelle komponenter er

velundersøgt.

Dorzolamidhydrochlorid

Hos kaninafkom blev der observeret misdannelser af hvirvellegemer, når moderen fik

toksiske doser af dorzolamid, hvilket resulterede i metabolisk acidose.

Timololmaleat

Dyreundersøgelser har ikke vist teratogen påvirkning.

Derudover er der ikke set okulære bivirkninger hos dyr behandlet med topikal

dorzolamidhydrochlorid- og timololmaleat øjendråber eller med samtidig administreret

45411_spc.doc

Side 12 af 14

dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. In vitro og in vivo undersøgelser med hver af

komponenterne afslørede ikke mutagent potentiale. Derfor forventes der ingen signifikant

risiko for human sikkerhed med terapeutiske doser af dorzolamid/timolol øjendråbe

opløsning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Hydroxyetylcellulose

Natriumcitrat (E331)

Natriumhydroxid (E524) (til pH-justering).

Benzalkoniumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter første åbning: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid, uigennemsigtig, oftalmisk MDPE-flaske med forseglet LDPE-spids og HDPE-

skruelåg med forseglingsring i papæske.

Pakningsstørrelser: 1, 3 eller 6 flasker á 5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78,

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

45411_spc.doc

Side 13 af 14

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45411

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. april 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. november 2017

45411_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information