Arzerra

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-08-2017

Aktiv bestanddel:
ofatumumab
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Ltd
ATC-kode:
L01XC10
INN (International Name):
ofatumumab
Terapeutisk gruppe:
Monoklonale antistoffer
Terapeutisk område:
Leukæmi, lymfocytisk, kronisk, B-celle
Terapeutiske indikationer:
Tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL): Arzerra i kombination med chlorambucil eller bendamustine er indiceret til behandling af patienter med CLL, som ikke har modtaget forudgående behandling, og som ikke er berettiget til fludarabine-baseret terapi. Recidiverende CLL: Arzerra er indiceret i kombination med fludarabine og cyclophosphamid til behandling af voksne patienter med recidiverende CLL. Refraktær CLL: Arzerra er indiceret til behandling af CLL hos patienter, som er refraktære over for fludarabine og alemtuzumab.
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001131
Autorisation dato:
2010-04-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/001131

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-10-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-10-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arzerra 100 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Arzerra 1000 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ofatumumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får din behandling med Arzerra

Sådan gives Arzerra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arzerra indeholder ofatumumab, der tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes monoklonale

antistoffer.

Arzerra anvendes til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). CLL er en form for

blodkræft, som påvirker en type af hvide blodlegemer, der kaldes lymfocytter. Lymfocytterne deler sig

for hurtigt og lever for længe, så der cirkulerer for mange af dem rundt i blodet. Sygdommen kan også

påvirke andre af kroppens organer. Antistoffet i Arzerra genkender et stof på lymfocytternes overflade

og dræber lymfocytterne.

2.

Det skal du vide, før du får din behandling med Arzerra

Du må ikke behandles med Arzerra:

hvis du er allergisk over for ofatumumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Tal med lægen, hvis du mener, at dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du behandles med Arzerra:

hvis du har haft problemer med hjertet,

hvis du har en lungesygdom.

Tal med lægen, hvis du mener, at noget af ovenstående gælder for dig. Det kan være nødvendigt med

ekstra kontrolbesøg, mens du behandles med Arzerra.

Lægen kan undersøge mængden af elektrolytter i dit blod, såsom magnesium og kalium, før og under

behandling med Arzerra. Lægen kan behandle dig, hvis det opdages at elektrolytbalancen ikke er

normal.

Vaccination og Arzerra

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen eller den person, der giver dig vaccinen, at du er i

behandling med Arzerra. Vaccinens virkning kan blive svækket, og du får muligvis ikke fuld

beskyttelse.

Hepatitis B

Du bør testes for hepatitis B-infektion (en leversygdom), før du begynder på behandling med Arzerra.

Hvis du tidligere har haft hepatitis B, kan Arzerra medføre, at den bliver aktiv igen. Lægen kan

behandle dig med et passende antiviralt lægemiddel for at forhindre dette.

Tal med lægen før du får Arzerra, hvis du har eller har haft hepatitis B.

Infusionsreaktioner

Medicin af denne type (monoklonale antistoffer) kan give infusionsreaktioner, når de sprøjtes ind i

kroppen. Du vil få medicin, som kan være med til at mindske en eventuel reaktion, såsom

antihistaminer, steroider eller smertestillende medicin. Se også punkt 4 "Bivirkninger".

Hvis du mener, at du har haft sådan en reaktion før, skal du fortælle det til lægen, inden du får Arzerra.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), der er en alvorlig og livstruende tilstand i hjernen, er

rapporteret ved brug af medicin som Arzerra. Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever

hukommelsestab, koncentrationsbesvær, får svært ved at gå eller oplever synstab. Hvis du har haft

disse symptomer inden behandling med Arzerra, skal du straks fortælle det til lægen, hvis

symptomerne ændrer sig.

Svær forstoppelse (tyndtarmsobstruktion)

Kontakt straks lægen, hvis du oplever forstoppelse, oppustet mave eller mavesmerter. Det kan være

symptomer på blokering i tarmen, især i de tidlige stadier af din behandling.

Børn og unge

Det vides ikke, om Arzerra virker hos børn og unge. Derfor anbefales Arzerra ikke til brug hos børn

og unge.

Brug af anden medicin sammen med Arzerra

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Arzerra bør normalt ikke anvendes til behandling under graviditet.

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller

planlægger at blive gravid. Lægen vil vurdere fordelene for dig ved behandling med Arzerra

under graviditeten i forhold til risikoen for dit ufødte barn.

Du skal bruge sikker prævention for at undgå at blive gravid, så længe du får Arzerra og i

mindst 12 måneder efter den sidste dosis af Arzerra. Spørg din læge til råds, hvis du planlægger

at blive gravid efter denne periode.

Hvis du bliver gravid under behandlingen med Arzerra, skal du fortælle det til lægen.

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Arzerra går over i modermælken. Det frarådes at amme under

behandlingen med Arzerra og i 12 måneder efter den sidste dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arzerra påvirker sandsynligvis ikke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Arzerra indeholder natrium

Arzerra indeholder 34,8 mg natrium pr. 300 mg dosis, 116 mg natrium pr. 1000 mg dosis og 232 mg

natrium pr. 2000 mg dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan gives Arzerra

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af Arzerra, skal du tale med den læge eller sygeplejerske,

der giver dig infusionen.

Den sædvanlige dosis

Den sædvanlige dosis Arzerra ved den første infusion er 300 mg. Denne dosis øges herefter normalt til

1000 mg eller 2000 mg ved de efterfølgende infusioner.

Sådan bliver du behandlet

Arzerra gives i en vene (intravenøst) som en infusion (et drop) over flere timer.

Hvis du ikke tidligere er blevet behandlet for CLL, vil du maksimalt få 13 infusioner. Du vil

blive givet en første infusion efterfulgt af den næste infusion 7 dage senere. De resterende infusioner

vil blive givet en gang om måneden i op til 11 måneder.

Hvis du tidligere er blevet behandlet for CLL, men sygdommen er vendt tilbage, vil du

maksimalt få 7 infusioner. Du vil få en første infusion efterfulgt af den næste infusion 7 dage senere.

De resterende infusioner vil blive givet en gang om måneden.

Hvis du tidligere er blevet behandlet for CLL, gives der normalt 12 infusioner i

behandlingsforløbet. Du får en infusion én gang om ugen i otte uger. Herefter er der en pause på 4-5

uger. De resterende infusioner gives efterfølgende én gang om måneden i fire måneder.

Medicin, der gives før hver infusion

Før hver infusion af Arzerra får du præmedicin, der er medicin, der hjælper med at reducere enhver

reaktion på infusionen. Det kan være antihistaminer, steroider og smertestillende medicin. Du vil blive

overvåget nøje, og hvis du får reaktioner, vil de blive behandlet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Infusionsrelaterede reaktioner

Medicin af denne type (monoklonale antistoffer) kan medføre infusionsrelaterede reaktioner, der i

nogle tilfælde er alvorlige og kan forårsage dødsfald. Det er mest sandsynligt, at de forekommer i

forbindelse med den første infusion.

Meget almindelige symptomer på en infusionsrelateret reaktion (kan forekomme hos flere end 1

ud af 10 personer):

kvalme

feber

hududslæt

åndenød, hoste

diarré

mangel på energi

Almindelige symptomer på en infusionsrelateret reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af 10

personer):

allergiske reaktioner som kan være alvorlige, hvor symptomer omfatter hævet og kløende

udslæt (nældefeber), hævelse af ansigtet eller munden (angioødem), som kan give

vejrtræningsbesvær

vejrtrækningsbesvær, åndenød, trykkende fornemmelse i brystet, hoste

lavt blodtryk (kan medføre svimmelhed, når du rejser dig)

ansigtsrødme

kraftig sveden

rysten eller kulderystelser

hurtige hjerteslag

hovedpine

rygsmerter

højt blodtryk

ondt i halsen eller irritation i halsen

tilstoppet næse.

Ikke almindelige symptomer på en infusionsrelateret reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af

100 personer):

anafylaktisk reaktion, herunder anafylaktisk shock, hvor symptomer omfatter åndenød eller

vejrtrækningsbesvær, hvæsen eller hoste, ørhed, svimmelhed, ændring i bevidsthedsniveauet,

lavt blodtryk, med eller uden mild generalkløe, rødme af huden, hævelse i ansigtet og/eller hals,

blå misfarvning af læber, tunge eller hud

væske i lungerne (lungeødem), som giver vejrtrækningsbesvær

langsom puls

blå misfarvning af læber og yderliggende kropsdele, som f.eks. hænder og fødder (mulige

symptomer på hypoxi).

Du skal omgående fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får et eller flere af

disse symptomer.

Mulige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer:

hyppige infektioner, feber, kulderystelser, ondt i halsen eller mundsår på grund af infektioner

feber, hoste, vejrtrækningsbesvær og hvæsen kan være mulige symptomer på en lunge- eller

luftvejsinfektioner, herunder lungebetændelse

ondt i halsen, følelsen af trykken eller smerte i kinder og panden, øre-, næse- eller

halsinfektioner.

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i dine blodprøver:

lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

lavt antal røde blodlegemer (anæmi).

Almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

feber eller alternativt en meget lav kropstemperatur, brystsmerter, åndenød eller hurtig

vejrtrækning, rystelser, kulderystelser, forvirring, svimmelhed, nedsat vandladning og hurtig

puls (mulige symptomer på blodinfektion)

vandladningsbesvær eller smerter forbundet vandladning, overdreven trang til vandladning,

urinvejsinfektioner

helvedesild, forkølelsessår (mulige symptomer på en herpesinfektion, som potentielt kan være

alvorlig).

Almindelige bivirkninger, der kan ses i dine blodprøver:

lavt antal blodplader i blodet (celler, der får blodet til at størkne).

Ikke almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

forstoppelse, hvilket kan føles som mavesmerter.

Hvis du har vedvarende mavesmerter, skal du hurtigst muligt gå til lægen.

gulfarvning af hud og øjne, kvalme, appetitløshed, mørk urin (mulige symptomer på infektion

eller reaktivering af hepatitis B-virus)

hukommelsestab, koncentrationsbesvær og vanskeligheder med at gå eller tab af syn (mulige

symptomer på progressiv multifokal leukoencefalopati)

(tumorlysesyndrom).

Symptomerne på denne tilstand er:

mindre urinproduktion end normalt

muskelkramper.

Hvis du får disse symptomer, skal du hurtigst muligt kontakte lægen.

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i dine blodprøver:

problemer med blodets størkningsevne

utilstrækkelig produktion af røde eller hvide blodlegemer i knoglemarven.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten på hætteglasset

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den fortyndede infusionsvæske skal opbevares ved temperaturer mellem 2

C – 8

C og bruges inden

for 24 timer. Eventuel ubrugt infusionsvæske skal kasseres 24 timer efter fortyndingen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arzerra indeholder:

Aktivt stof: ofatumumab. Én ml koncentrat indeholder 20 mg ofatumumab.

Øvrige indholdsstoffer: arginin, natriumacetat (E262), natriumchlorid, polysorbat 80 (E433),

dinatriumedetat (E386), saltsyre (E507) (til pH-justering), vand til injektionsvæsker (se “Arzerra

indeholder natrium” under punkt 2)

Udseende og pakningsstørrelser

Arzerra er et farveløst til svagt gult koncentrat til infusionsvæske.

Arzerra 100 mg fås i pakninger, der indeholder 3 hætteglas. Hvert hætteglas er lukket med en

gummiprop og en forsegling af aluminium, og indeholder 5 ml koncentrat (100 mg ofatumumab).

Arzerra 1000 mg fås i pakninger, der indeholder 1 hætteglas. Hvert hætteglas er lukket med en

gummiprop og en forsegling af aluminium, og indeholder 50 ml koncentrat (1000 mg ofatumumab).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien.

Fremstiller

Glaxo Operations UK Limited (under forretningsnavnet Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road,

Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Storbritannien.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16

7SR, Storbritannien

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

1)

Inden fortynding af Arzerra

Arzerra-koncentratet skal kontrolleres for fremmedlegemer og misfarvning inden fortyndingen.

Ofatumumab skal være en farveløs til svagt gul opløsning. Arzerra-koncentratet må ikke anvendes,

hvis det er misfarvet.

Hætteglasset med ofatumumab må ikke rystes i forbindelse med denne kontrol.

2)

Fortynding af infusionsvæsken

Før administration skal Arzerra-koncentratet fortyndes med 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske ved brug af aseptisk teknik.

Dosis på 300 mg – Brug tre 100 mg/5 ml hætteglas (15 ml i alt, 5 ml pr. hætteglas):

Udtag og kassér 15 ml fra en pose med 1000 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske;

Udtag 5 ml ofatumumab fra hvert af de tre 100 mg hætteglas, og injicer de i alt 15 ml i 1000 ml

posen;

Ryst ikke posen; bland den fortyndede opløsning ved roligt at vende posen op og ned.

Dosis på 1000 mg – Brug én 1000 mg/50 ml hætteglas (50 ml i alt, 50 ml pr. hætteglas):

Udtag og kassér 50 ml fra en pose med 1000 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske;

Udtag 50 ml ofatumumab fra 1.000 mg hætteglasset og injicer det i 1000 ml posen.

Ryst ikke posen; bland den fortyndede opløsning ved roligt at vende posen op og ned.

Dosis på 2000 mg – Brug to 1000 mg/50 ml hætteglas (100 ml i alt, 50 ml pr. hætteglas):

Udtag og kassér 100 ml fra en pose med 1000 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske;

Udtag 50 ml ofatumumab fra hvert af de to 1000 mg hætteglas, og injicer de i alt 100 ml i

1000 ml posen;

Ryst ikke posen; bland den fortyndede opløsning ved roligt at vende posen op og ned.

3)

Administration af den fortyndede opløsning

Arzerra må ikke administreres som en intravenøs bolusinjektion. Arzerra skal administreres ved brug

af en pumpe til intravenøs infusion.

Infusionen skal være gennemført inden for 24 timer efter fortyndingen. Eventuel ubrugt opløsning, der

er tilovers på dette tidspunkt, skal kasseres.

Arzerra må hverken blandes eller administreres med andre lægemidler eller infusionsvæsker. Skyl

slangen med 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinjektionsvæske før og efter administration af

ofatumumab for at undgå, at det blandes med andre lægemidler.

Tidligere ubehandlet CLL og recidiverende CLL:

Første infusion administreres over 4,5 timer (se punkt 4.2 i produktresuméet) gennem et perifert eller

permanent kateter i henhold til nedenstående skema:

Hvis den første infusion blev gennemført uden alvorlige bivirkninger, administreres de resterende

infusioner på 1000 mg over 4 timer (se punkt 4.2 i produktresuméet) gennem et perifert eller

permanent kateter i henhold til nedenstående skema. Hvis der observeres infusionsrelaterede

bivirkninger, skal infusionen afbrydes og genoptages, når patientens tilstand er stabil (se pkt. 4.2 i

produktresuméet for yderligere information).

Infusionskema

Tid efter infusionsstart (minutter)

Infusion 1

Efterfølgende infusioner*

Infusionshastighed (ml/time)

Infusionshastighed (ml/time)

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

180+

*Hvis den forrige infusion blev afsluttet uden alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger. Hvis der

observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen afbrydes og genstartes, når patientens

tilstand er stabil (se afsnit 4.2 i produktresumeet).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Refraktær CLL:

Den første og anden infusion skal administreres over 6,5 timer (se punkt 4.2 i produktresuméet)

gennem et perifert eller permanent kateter i henhold til nedenstående skema.

Hvis den anden infusion blev gennemført uden alvorlige bivirkninger, administreres de resterende

infusioner over 4 timer (se punkt 4.2 i produktresumeet) gennem et perifert eller permanent kateter i

henhold til nedenstående skema. Hvis der observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen

afbrydes og genoptages, når patientens tilstand er stabil (se pkt. 4.2 i produktresuméet for yderligere

information).

Infusionskema

Tid efter infusionsstart

(minutter)

Infusion 1 og 2

Infusioner 3* til 12

Infusionshastighed

(ml/time)

Infusionshastighed

(ml/time)

0-30

31- 60

61-90

91-120

121+

*Hvis den anden infusion blev afsluttet uden alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger. Hvis

der observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen afbrydes og genstartes, når

patientens tilstand er stabil (se afsnit 4.2).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arzerra 100 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Arzerra 1000 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én ml koncentrat indeholder 20 mg ofatumumab.

Arzerra 100 mg koncentrat til infusionsvæske

Hvert hætteglas indeholder 100 mg ofatumumab i 5 ml.

Arzerra 1000 mg koncentrat til infusionsvæske

Hvert hætteglas indeholder 1000 mg ofatumumab i 50 ml.

Ofatumumab er et humant, monoklonalt antistof, som produceres i en rekombinant murin cellelinje

(NS0).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder 34,8 mg natrium pr. 300 mg dosis, 116 mg natrium pr. 1000 mg dosis og

232 mg natrium pr. 2000 mg dosis.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar til opaliserende, farveløs til svagt gul væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tidligere ubehandlet kronisk, lymfatisk leukæmi (CLL)

Arzerra er i kombination med chlorambucil eller bendamustin indiceret til behandling af voksne

patienter med CLL, der ikke tidligere har fået behandling, og som ikke er egnet til behandling baseret

på fludarabin.

Se pkt. 5.1 for yderligere information.

Recidiverende CLL

Arzerra er i kombination med fludarabin og cyclophosphamid indiceret til behandling af voksne

patienter med recidiverende CLL.

Se pkt. 5.1 for yderligere information.

Refraktær CLL

Arzerra er indiceret til behandling af voksne patienter med CLL, der er refraktære over for fludarabin

og alemtuzumab.

Se pkt. 5.1 for yderligere information.

4.2

Dosering og administration

Arzerra skal administreres under tilsyn af en læge med erfaring i behandling af cancer og i omgivelser,

hvor der er komplet genoplivningsudstyr inden for rækkevidde.

Monitorering

Under administration af ofatumumab skal patienten monitoreres tæt for tegn på infusionsrelaterede

reaktioner, herunder cytokinfrigivelsessyndrom, særligt under den første infusion.

Præmedicinering

Patienten skal modtage præmedicinering med følgende lægemidler i 30 minutter til 2 timer inden hver

infusion af Arzerra i overensstemmelse med følgende doseringsskemaer:

Præmedicineringsskema for Arzerra

Tidligere ubehandlet

CLL eller

recividerende CLL

Refraktær CLL

Infusionsantal

1 og 2

3 til n*

1 og 2

3 til 8

10 til 12

Intravenøst

kortikosteroid

(prednisolon eller

tilsvarende)

50 mg

0 til

50 mg**

100 mg

0 til

100 mg**

100 mg

50 til

100 mg***

Oral paracetamol

(acetaminophen)

1000 mg

Oral eller intravenøst

antihistamin

Diphenhydramin 50 mg eller cetirizin 10 mg (eller tilsvarende)

*Op til 13 infusioner for tidligere ubehandlet CLL; op til 7 infusioner for recidiverende CLL

**Lægen kan vurdere enten at reducere eller udelade kortikosteroid for den efterfølgende infusion, hvis

der ikke forekom en alvorlig infusionsrelateret bivirkning ved den/de tidligere infusion(er).

***Lægen kan vurdere at reducere kortikosteroid for de efterfølgende infusioner, hvis der ikke forekom

en alvorlig infusionsrelateret bivirkning.

Dosering

Tidligere ubehandlet CLL

Ved tidligere ubehandlet CLL er den anbefalede dosis og doseringsskema:

Cyklus 1: 300 mg på dag 1 efterfulgt en uge senere af 1000 mg på dag 8.

Efterfølgende cyklusser (indtil bedste respons er opnået eller maksimalt 12 cyklusser): 1000 mg

på dag 1 (hver 28. dag).

Hver cyklus varer 28 dage, og der regnes fra 1 dag i cyklussen.

Bedste respons er et klinisk respons, som ikke forbedres efter yderligere 3 behandlingscyklusser.

Recidiverende CLL

Ved recidiverende CLL er den anbefalede dosis og doseringsskema:

Cyklus 1: 300 mg på dag 1 efterfulgt af 1000 mg en uge senere på dag 8

Efterfølgende cyklusser (i op til maksimalt 6 cyklusser i alt): 1000 mg på dag 1 hver 28 dag.

Hver cyklus varer 28 dage, og der regnes fra 1 dag i cyklussen.

Tidligere ubehandlet CLL og recidiverende CLL

Første infusion

Den initiale infusionshastighed ved den første Arzerra-infusion er 12 ml/time. Under infusionen øges

hastigheden hvert 30. minut til maksimalt 400 ml/time (se pkt. 6.6). I tilfælde af en infusionsrelateret

bivirkning under infusionen, se afsnittet "Dosisjustering og genoptagelse af behandling efter

infusionsrelaterede bivirkninger" nedenfor.

Efterfølgende infusioner

Hvis de(n) forudgående infusion(er) blev gennemført uden alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger,

kan de efterfølgende infusioner påbegyndes med en hastighed på 25 ml/time. Infusionshastigheden bør

øges hvert 30. minut til maksimalt 400 ml/time (se pkt. 6.6). I tilfælde af en infusionsrelateret

bivirkning under infusionen, se afsnittet "Dosisjustering og genoptagelse af behandling efter

infusionsrelaterede bivirkninger" nedenfor.

Dosisjustering og genoptagelse af behandling efter infusionsrelaterede bivirkninger

Ved en let til moderat bivirkning skal infusionen afbrydes. Så snart patientens tilstand er stabil,

genoptages infusionen med halv infusionshastighed i forhold til hastigheden på afbrydelsestidspunktet.

Hvis infusionshastigheden ikke er blevet øget fra den initiale hastighed på 12 ml/time, før infusionen

blev afbrudt på grund af en bivirkning, genoptages infusionen med 12 ml/time, som er den initiale

standardinfusionshastighed. Infusionshastigheden kan fortsat øges i henhold til standardprocedurer,

lægens skøn og patientens tolerance (dog må hastigheden ikke øges med mere end en fordobling hvert

30. minut).

Ved en alvorlig bivirkning skal infusionen afbrydes og genoptages med 12 ml/time, når patientens

tilstand er stabil. Infusionshastigheden kan fortsat øges i henhold til standardprocedurer, lægens skøn

og patientens tolerance (dog må hastigheden ikke øges oftere end hvert 30. minut).

Arzerra bør seponeres permanent hos patienter, der udvikler en anafylaktisk reaktion på lægemidlet.

Refraktær CLL

Den anbefalede dosis og doseringsskema er 12 doser administreret på følgende vis:

300 mg på dag 1 efterfulgt 1 uge senere af

2000 mg ugentligt for 7 doser (infusioner 2-8) efterfulgt 4-5 uger senere af

2000 mg hver 28 dag for 4 doser (infusion 9 til 12)

Første og anden infusion

Den indledende infusionshastighed ved den første og anden infusion af Arzerra bør være 12 ml/time.

Under infusionen bør hastigheden øges hvert 30. minut til maksimalt 200 ml/time (se pkt. 6.6). I

tilfælde af en infusionsrelateret bivirkning under en infusion, se afsnittet "Dosisjustering og

genoptagelse af behandling efter infusionsrelaterede bivirkninger" nedenfor.

Efterfølgende infusioner

Hvis de(n) forudgående infusion(er) blev gennemført uden alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger,

kan de efterfølgende infusioner påbegyndes med en hastighed på 25 ml/time. Infusionshastigheden bør

øges hvert 30. minut til maksimalt 400 ml/time (se pkt. 6.6). I tilfælde af en infusionsrelateret

bivirkning under en infusion, se afsnittet "Dosisjustering og genoptagelse af behandling efter

infusionsrelaterede bivirkninger" nedenfor.

Dosisjustering og genoptagelse af behandling efter infusionsrelaterede bivirkninger

Ved en let til moderat bivirkning skal infusionen afbrydes og genoptages, så snart patientens tilstand er

stabil, med halveret hastighed i forhold til hastigheden på afbrydelsestidspunktet. Hvis

infusionshastigheden ikke blev øget fra den initiale hastighed på 12 ml/time, før infusionen blev

afbrudt på grund af en bivirkning, bør infusionen genoptages med en hastighed på 12 ml/time, som er

den initiale standardinfusionshastighed. Infusionshastigheden kan fortsat øges i henhold til

standardprocedurer, lægens skøn og patientens tolerance (dog må hastigheden ikke øges med mere end

en fordobling hvert 30. minut).

Ved en alvorlig bivirkning skal infusionen afbrydes og genoptages med en hastighed på 12 ml/time, så

snart patientens tilstand er stabil. Infusionshastigheden kan fortsat øges i henhold til

standardprocedurer, lægens skøn og patientens tolerance (dog må hastigheden ikke øges oftere end

hvert 30. minut).

Arzerra bør seponeres permanent hos patienter, der udvikler en anafylaktisk reaktion på lægemidlet.

Specielle populationer

Pædiatrisk population

Arzerras sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Arzerra bør derfor ikke anvendes

til denne patientpopulation.

Ældre

Der blev ikke set væsentlige aldersrelaterede forskelle i sikkerheden og effekten (se pkt. 5.1). Baseret

på de foreliggende data om sikkerhed og effekt er dosisjustering ikke nødvendig hos ældre (se

pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført formelle forsøg med administration af Arzerra til patienter med nedsat

nyrefunktion. Der anbefales ikke dosisjustering ved mildt til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance på >30 ml/minut) (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført formelle forsøg med administration af Arzerra til patienter med nedsat

leverfunktion. Det er dog usandsynligt, at der kræves dosisjustering til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2).

Administration

Arzerra er beregnet til intravenøs infusion og skal fortyndes før administration. For instruktioner om

fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ofatumumab eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infusionsrelaterede reaktioner

Intravenøs ofatumumab er blevet forbundet med infusionsrelaterede reaktioner. Disse reaktioner kan

medføre en midlertidig afbrydelse eller seponering af behandlingen. Præmedicinering modvirker

infusionsrelaterede reaktioner, men de kan stadig forekomme, hovedsageligt under den første infusion.

Infusionsrelaterede reaktioner kan omfatte, men er ikke begrænset til, anafylaktoide reaktioner,

bronkospasme, kardielle hændelser (f.eks. iskæmisk hjertesygdom/myokardieinfarkt, bradykardi),

kuldegysninger/kulderystelser, hoste, cytokinfrigivelsessyndrom, diarré, dyspnø, træthed, rødmen,

hypertension, hypotension, kvalme, smerter, lungeødem, pruritus, feber, udslæt og urticaria. I sjældne

tilfælde kan disse reaktioner være dødelige. Selv i forbindelse med præmedicinering er der indberettet

alvorlige reaktioner ved brug af ofatumumab, herunder cytokinfrigivelsessyndrom. I tilfælde af en

alvorlig infusionsrelaterede reaktion, skal infusionen af Arzerra omgående afbrydes og symptomatisk

behandling iværksættes (se pkt. 4.2).

Hvis en anafylaktisk reaktion opstår, skal Arzerra straks og permanent seponeres, og passende

medicinsk behandling skal påbegyndes.

Der opstår hovedsagelig infusionsrelaterede reaktioner under den første infusion, og risikoen aftager

som regel ved de efterfølgende infusioner. Patienter, som tidligere har haft nedsat lungefunktion, kan

have en større risiko for pulmonale komplikationer efter alvorlige reaktioner, og de skal overvåges

nøje under infusionen af Arzerra.

Tumorlysesyndrom

Der kan opstå tumorlysesyndrom (TLS) hos patienter med CLL, når de får Arzerra. Risikofaktorerne

for TLS omfatter stor tumorbyrde, høje koncentrationer af cirkulerende celler (

25.000/mm

hypovolæmi, nyreinsufficiens, forhøjet niveau af urinsyre før behandlingen og forhøjet niveau af

lactatdehydrogenase. TLS behandles blandt andet ved korrektion af elektrolytabnormiteter,

monitorering af nyrefunktionen, opretholdelse af væskebalancen og understøttende behandling.

Progressiv, multifokal leukoencefalopati

Der har været indberettet tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), der har resulteret

i dødsfald hos CLL-patienter, som fik cytotoksisk farmakoterapi, herunder ofatumumab. Diagnosen

PML skal overvejes hos patienter, der får Arzerra, hvor der opstår eller sker ændringer i eksisterende

neurologiske fund og symptomer. Hvis der er mistanke om PML, skal Arzerra seponeres, og

henvisning af patienten til neurolog bør overvejes.

Immunisering

Sikkerheden ved og evnen til at generere et primært eller anamnetisk respons på immunisering med

svækkede levende eller inaktiverede vacciner under behandling med ofatumumab er ikke blevet

undersøgt. Responset på vaccination kan være nedsat, når B-cellerne er depleterede. På grund af

risikoen for infektion skal administration af svækkede levende vacciner undgås under og efter

behandling med ofatumumab, indtil B-celletallet er normaliseret. Risiciene og fordelene ved

vaccination af patienter, der er i behandling med Arzerra, bør overvejes.

Hepatitis B

Der er set hepatitis B virus (HBV)-infektion og reaktivering af hepatitis B virus, som i nogle tilfælde

kan udvikles til fulminant hepatitis, leversvigt og død, hos patienter behandlet med lægemidler, der er

klassificeret som cytolytiske antistoffer rettet mod CD20-antigenet, herunder Arzerra. Der er

rapporteret tilfælde hos patienter, der er hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg)-positive og også hos

patienter, der er hepatitis B-kerneantistof (anti-HBc)-positive, men HBsAg-negative. Reaktivering er

også set hos patienter, hvis hepatitis B-infektion tilsyneladende var faldet til ro (f.eks. HBsAg-negativ,

anti-HBc-positiv og hepatitis B-overfladeantistof- [anti-HBs-] positiv).

HBV-reaktivering er defineret som en brat stigning i HBV-replikation, hvilket viser sig som en hurtig

stigning i serum-HBV-DNA eller ved fund af HBsAg hos en person, der tidligere var HBsAg-negativ

og anti-HBc-positiv. Reaktivering af HBV-replikation er ofte efterfulgt af hepatitis, dvs. stigning i

aminotransferase-niveauer og i alvorlige tilfælde stigning i bilirubin-niveau, leversvigt og død. Alle

patienter bør screenes for HBV-infektion ved at måle HBsAg og anti-HBc inden initiering af

behandling med Arzerra. Hos patienter, der viser tegn på tidligere hepatitis B-infektion (HBsAg-

negativ, anti-HBc-positiv), skal læger med erfaring inden for hepatitis B konsulteres angående

monitorering og iværksættelse af antiviral behandling af HBV. Behandling med Arzerra bør ikke

iværksættes hos patienter med tegn på nuværende hepatitis B-infektion (HBsAg-positiv), før

infektionen er blevet tilfredsstillende behandlet.

Patienter med tegn på tidligere HBV-infektion skal monitoreres for kliniske og laboratoriemæssige

tegn på hepatitis eller HBV-reaktivering under behandlingen og 6-12 måneder efter den sidste infusion

af Arzerra. HBV-reaktivering er blevet rapporteret op til 12 måneder efter afsluttet behandling.

Seponering af antiviral HBV-behandling skal diskuteres med en læge med erfaring i behandling af

hepatitis B.

Hos patienter, hvor HBV reaktiveres, mens de får Arzerra, skal Arzerra og enhver anden samtidig

kemoterapi straks seponeres og passende behandling iværksættes. Der foreligger ikke tilstrækkelige

data vedrørende sikkerheden ved at genoptage Arzerra hos patienter, der har udviklet HBV-

reaktivering. Genoptagelse af Arzerra hos patienter, hvis HBV-reaktivering falder til ro, skal

diskuteres med en læge med erfaring i behandling af hepatitis B.

Kardiovaskulære tilstande

Patienter, som tidligere har haft en hjertesygdom skal overvåges nøje. Arzerra skal seponeres hos

patienter, der får alvorlige eller livstruende hjertearytmier.

I en samlet analyse af tre open label-studier med CLL-patienter (n = 85) blev indvirkningen af

gentagne Arzerra-doser på QTc-intervallet vurderet. Der blev set stigninger over 5 ms i

median/gennemsnits- QT/QTc-intervallerne i den samlede analyse. Der blev ikke set store ændringer i

det gennemsnitlige QTc-interval (dvs. >20 millisekunder). Ingen af patienterne havde stigninger i QTc

til >500 ms. Der blev ikke fundet en koncentrationsafhængig sammenhæng i QTc-forlængelserne. Det

anbefales, at patienterne får målt elektrolytter, såsom kalium og magnesium, før og under behandling

med ofatumumab. Unormale elektrolytniveauer skal korrigeres. Virkningen af ofatumumab hos

patienter med forlængede QT-intervaller (dvs. erhvervet eller medfødt) er ikke kendt.

Tarmobstruktion

Tarmobstruktion hos patienter, som behandles med monoklonale antistoffer rettet mod CD20,

herunder ofatumumab, er rapporteret. Patienter, der får abdominalsmerter, især tidligt i

behandlingsforløbet med ofatumumab, skal undersøges, og der skal iværksættes passende behandling.

Laboratorieanalyser

Cytopenier, herunder forlænget og sen debut af neutropeni, er set under behandling med ofatumumab.

Komplet blodtælling, inklusive neutrofiler, og trombocyttælling skal foretages med regelmæssige

intervaller under behandlingen med Arzerra og hyppigere hos patienter, som udvikler cytopenier.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder 34,8 mg natrium pr. 300 mg dosis, 116 mg natrium pr. 1000 mg dosis og

232 mg natrium pr. 2000 mg dosis. Der skal tages højde for dette hos patienter, som er på en diæt med

et kontrolleret natriumindhold.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Selvom der er begrænsede data for interaktioner mellem ofatumumab og andre lægemidler, er der

ingen kendte, klinisk signifikante interaktioner med andre lægemidler. Der blev ikke observeret nogen

klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner mellem ofatumumab og fludarabin, cyclophosphamid,

bendamustin, chlorambucil eller dets aktive metabolit, phenyleddikesyre-kvælstofsennepsgas.

Ofatumumab kan nedsætte effekten af svækkede levende eller inaktiverede vacciner. Derfor bør

brugen af disse vacciner undgås sammen med ofatumumab. Hvis samtidig administration ikke kan

undgås, skal risiciene og fordelene ved vaccination af patienter under behandlingen med ofatumumab

overvejes (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Sikker kontraception (beskyttelse som resulterer i mindre end 1 % graviditetsrate) skal anvendes under

behandling med Arzerra og mindst 12 måneder efter den sidste dosis Arzerra, da ofatumumab kan

forårsage føtal B-celle-depletion. Efter denne periode, bør planlægning af en graviditet i sammenhæng

med den underliggende sygdom, vurderes af den behandlende læge.

Graviditet

Baseret på dyrestudier og ofatumumabs virkningsmekanisme (se afsnit 5.1) kan ofatumumab forårsage

føtal B-celle-depletion.

Der er ingen tilstrækkelige eller velkontrollerede studier hos gravide kvinder til at fortælle om en

produktrelateret risiko. Ingen teratogenicitet eller maternel toksicitet blev observeret i et

reproduktionsstudie i dyr, hvor gravide aber fik administreret ofatumumab (se pkt. 5.3). Ofatumumab

bør ikke administreres til gravide kvinder, medmindre den mulige fordel for moderen opvejer den

mulige risiko for fosteret.

Neonater og spædbørn, som har været eksponeret for ofatumumab in utero, skal undgå behandling

med levende vacciner indtil B-celleniveauet er normaliseret (se pkt 4.4 og 4.5).

Amning

Det er ukendt, om Arzerra udskilles i human mælk - dog udskilles humant IgG i human mælk.

Sikkerheden ved brug af ofatumumab under amning er ikke påvist. Udskillelsen af ofatumumab i

mælk er ikke blevet undersøgt hos dyr. Publicerede data tyder på, at nyfødtes og spædbørns indtagelse

af brystmælk ikke resulterer i væsentlig absorption og cirkulation af disse maternelle antistoffer. En

risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med Arzerra

og i 12 måneder efter behandlingen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende ofatumumabs effekt på fertiliteten hos mennesker. Effekten på

hanner og hunners fertilitet er ikke blevet undersøgt i dyreforsøg.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Ud fra ofatumumabs farmakologi forventes ingen skadelig påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner. Der skal tages højde for patientens kliniske status og ofatumumabs

bivirkningsprofil ved vurdering af patientens evne til at udføre opgaver, der kræver dømmekraft,

motoriske eller kognitive færdigheder (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Den samlede bivirkningsprofil for ofatumumab er baseret på data fra 1.168 patienter med CLL i

kliniske studier (se pkt. 5.1). Den inkluderer 643 patienter, som blev behandlet med ofatumumab som

monoterapi (patienter med remitterende eller refraktær CLL), og 525 patienter, der blev behandlet med

ofatumumab i kombination med kemoterapi (chlorambucil eller bendamustin eller fludarabin og

cyclophosphamid).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne, som blev set hos patienter behandlet med ofatumumab som monoterapi og

ofatumumab i kombination med kemoterapi, er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed

i henhold til MedDRA. Der benyttes følgende hyppigheder i henhold til følgende konvention: meget

almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden

1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter,

hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse i

henhold til MedDRA

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion i de

nedre luftveje

(herunder

pneumoni),

infektion i de

øvre luftveje

Sepsis (herunder

neutropenisk

sepsis og septisk

shock), viral

herpesinfektion,

urinvejsinfektion

Hepatitis B-

infektion og –

reaktivering,

progressiv

multifokal

leukoencefalopati

Blod og lymfesystem

Neutropeni,

anæmi

Febril neutropeni,

trombocytopeni,

leukopeni

Agranulocytose,

koagulopati,

erytrocytaplasi,

lymfopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed*

Anafylaktiske

reaktioner

(inklusive

anafylaktisk

shock)*

Nervesystemet

Hovedpine

Metabolisme og ernæring

Tumorlyse-

syndrom

Hjerte

Takykardi*

Bradykardi*

Vaskulære sygdomme

Hypotension*,

hypertension*

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø*,

hoste*

Bronkospasmer*,

ubehag i brystet*,

orofaryngeal

smerte, nasal

kongestion*

Lungeødem*,

hypoksi*

Mave-tarmkanalen

Kvalme*,

diarré*

Tyndtarms-

obstruktion

Hud og subkutane væv

Udslæt*

Urticaria*,

pruritus*,

rødmen*

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Rygsmerter*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyrexi*,

træthed*

Cytokinfrigivelses

-syndrom*,

kuldegysninger

(inklusive

kulderystelser)*,

hyperhidrose*,

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Infusionsrelatered

e reaktioner

*Disse bivirkninger henregnes ofte som infusionsrelaterede reaktioner efter infusion af ofatumumab.

Bivirkningerne optræder som regel i starten af infusionen og inden for 24 timer efter infusionens

afslutning (se pkt. 4.4).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infusionsrelaterede reaktioner

Af de 1.168 patienter, der fik ofatumumab i kliniske studier af CLL, var infusionsreaktioner de

hyppigst forekommende bivirkninger, og forekom hos 711 patienter (61%) på et eller andet tidspunkt i

behandlingsforløbet. Størstedelen af de infusionsrelaterede reaktioner var af sværhedsgrad 1 eller 2.

Syv procent af patienterne havde på et eller andet tidspunkt i behandlingsforløbet ≥grad 3

infusionsrelaterede reaktioner. To procent af de infusionsrelaterede reaktioner førte til seponering af

behandlingen. Der var ingen infusionsrelaterede reaktioner med dødelig udgang (se pkt. 4.4).

Infektioner

Ud af de 1.168 patienter, der fik ofatumumab i de kliniske studier af CLL, fik 682 patienter (58 %) en

infektion. Disse inkluderede bakterielle, virale og fungale infektioner. 268 (23 %) ud af de

1.168 patienter fik infektioner ≥grad 3. 65 (6 %) ud af de 1.168 patienter fik en dødelig infektion.

Neutropeni

Ud af de 1.168 patienter, der fik ofatumumab i de kliniske studier, fik 420 (36 %) en bivirkning

forbundet med nedsat neutrofiltal; 129 (11 %) fik en alvorlig bivirkning forbundet med nedsat antal

neutrofiler.

I det pivotale studie med ubehandlede CLL-patienter (OMB110911; 217 patienter fik ofatumumab og

chlorambucil, 227 patienter fik chlorambucil alene) blev der set forlænget neutropeni (defineret som

neutropeni af grad 3 eller 4, som ikke blev korrigeret indenfor 24 og 42 dage efter sidste dosis af

studiebehandlingen) hos 41 patienter (9 %) (23 patienter [11 %], der blev behandlet med ofatumumab

og chlorambucil, 18 patienter [8 %], der blev behandlet med chlorambucil alene). 9 patienter (4 %),

der blev behandlet med ofatumumab og chlorambucil, og 3 patienter, som blev behandlet med

chlorambucil alene, havde sen debut af neutropeni (defineret som netropeni af grad 3 eller 4 med

debut tidligst 42 dage efter den sidste behandling). I det pivotale studie (OMB110913, 181 patienter

fik ofatumumab samt fludarabin og cyclophosphamid; 178 patienter fik fludarabin og

cyclophosphamid) med patienter med recidiverende CLL blev der set forlænget neutropeni hos

38 patienter (11 %) (18 patienter [10 %] behandlet med ofatumumab i kombination med fludarabin og

cyclophosphamid sammenlignet med 20 patienter [11 %] i armen med fludarabin og

cyclophosphamid). 13 patienter (7 %) behandlet med ofatumumab i kombination med fludarabin og

cyclophosphamid og 5 patienter (3 %) behandlet med fludarabin og cyclophosphamid havde sent

indsættende neutropeni.

Kardiovaskulære tilstande

I en samlet analyse af tre open label-studier med CLL-patienter (n=85) blev indvirkningen af gentagne

Arzerra-doser på QTc-intervallet vurderet. Der blev set stigninger over 5 ms i median/gennemsnits-

QT/QTc-intervallerne i den samlede analyse. Der blev ikke set store ændringer i det gennemsnitlige

QTc-interval (dvs. >20 millisekunder). Ingen af patienterne havde stigninger i QTc til >500 ms. Der

blev ikke fundet en koncentrationsafhængig sammenhæng i QTc-forlængelserne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske midler, monoklonale antistoffer, ATC-kode:

L01XC10

Virkningsmekanisme

Ofatumumab er et humant, monoklonalt antistof (IgG1), der binder sig specifikt til en bestemt epitop,

som er lokaliseret i både de små og store ekstracellulære loops på CD20-molekylet. CD20-molekylet

er et transmembrant phosphoprotein, der udtrykkes på B-lymfocytter fra præ-B-lymfocytstadiet til

stadiet, hvor B-lymfocytterne er modne, samt på B-celletumorer. B-celletumorerne omfatter CLL

(generelt kendetegnet ved, at cellerne udtrykker et lavere niveau CD20), og non-Hodgkin-lymfomer

(hvor >90 % af tumorerne udtrykker CD20 på et højt niveau). CD20-molekylet afstødes ikke fra

cellens overflade og internaliseres ikke efter antistofbinding.

Binding af ofatumumab til den membran-proksimale del af epitopet på CD20-molekylet, inducerer

rekruttering og aktivering af komplementsystemet på celleoverfladen, hvilket fører til

komplementafhængig cytotoksicitet og dermed lysering af tumorcellerne. Det har vist sig, at

ofatumumab inducerer betydelig lysering af celler med høje ekspressionsniveauer af komplement-

molekyler. Det har også vist sig, at ofatumumab både inducerer lysering af celler, der udtrykker høje

og lave niveauer af CD20, og lysering af rituximab-resistente celler. Derudover muliggør bindingen af

ofatumumab rekruttering af NK-celler (natural killer cells), hvorved celledød induceres via

antistofafhængig, cellemedieret cytotoksicitet.

Farmakodynamisk virkning

Antallet af perifere B-celler faldt efter den første infusion af ofatumumab hos patienter med

hæmatologiske maligniteter. Hos alle patienter med CLL inducerer ofatumumab en hurtig og profund

B-celle-depletion, uanset om det er givet alene eller i kombination.

Når ofatumumab blev administreret alene til patienter med refraktær CLL var medianen af faldet i B-

celletallet 22 % efter den første infusion og 92 % ved den ottende ugentlige infusion. Antallet af

perifere B-celler forblev lavt i resten af behandlingsforløbet hos de fleste patienter, og forblev derefter

under udgangsniveauet i op til 15 måneder efter sidste dosis hos patienter, der responderede.

Når ofatumumab blev administreret i kombination med chlorambucil til patienter med tidligere

ubehandlet CLL var det mediane fald i antallet af B-celler efter første cyklus og før den sjette

månedlige cyklus 94 % og >99 %. Seks måneder efter den sidste dosis var det mediane fald i antallet

af B-celler >99 %.

Når ofatumumab blev administreret i kombination med fludarabin og cyclophosphamid til patienter

med recidiverende CLL, blev medianen reduceret med 60 % fra baseline efter første infusion og

fuldstænding depletering (100 %) blev nået efter 4 cyklusser.

Immunogenicitet

Der er potentiale for immunogenicitet ved administration af terapeutiske proteiner som ofatumumab.

Serumprøver fra mere end 1.000 patienter i det kliniske CLL-program blev testet for anti-

ofatumumab- antistoffer under og efter behandlingsperioder fra 8 uger til 2 år. Der blev observeret

mindre end 0,5 % dannelse af anti-ofatumumab-antistoffer hos <1 % af patienterne med CLL efter

behandling med ofatumumab.

Klinisk virkning og sikkerhed

Tidligere ubehandlet CLL

Studie OMB110911 (randomiseret, open-label, parallel-arm, multicenter) evaluerede effekten af

Arzerra i kombination med chlorambucil sammenlignet med chlorambucil alene hos 447 patienter med

tidligere ubehandlet CLL, som var vurderet uegnede til fludarabinbaseret behandling (f.eks. på grund

af fremskreden alder eller forekomst af komorbiditet), med aktiv sygdom og indiceret til behandling.

Patienter fik enten Arzerra som en månedlig intravenøs infusion (cyklus 1: 300 mg på dag 1 og

1000 mg på dag 8; efterfølgende cyklusser: 1000 mg på dag 1, hver 28. dag) i kombination med

chlorambucil (10 mg/m

oralt på dag 1-7, hver 28. dag) eller chlorambucil alene (10 mg /m

oralt på

dag 1-7, hver 28. dag). Patienterne blev behandlet i minimum 3 måneder indtil bedste respons eller op

til maksimalt 12 cyklusser. Gennemsnitsalderen var 69 år (interval: 35 til 92 år), 27 % af patienterne

var ≥75 år, 63 % var mænd, og 89 % var hvide. Median Cumulative Illness Rating Score for

Geriatrics (CIRS-G) var 9, og 31 % af patienterne havde CIRS-G>10. Den gennemsnitlige

kreatininclearance (CrCl), udregnet ved brug af Cockroft-Gaults formel, var 70 ml/min, og 48 % af

patienterne havde CrCL <70 ml/min. Patienter med en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)

performancestatus på 0 til 2 blev inkluderet i studiet, og 91 % havde en ECOG-performancestatus på 0

eller 1. Omkring 60 % af patienterne fik 3-6 cyklusser af Arzerra, og 32 % fik 7-12 cyklusser. Det

gennemsnitlige antal gennemførte cyklusser hos patienterne var 6 (total Arzerra-dosis på 6300 mg).

Det primære endepunkt var gennemsnitlig progressionsfri overlevelse (PFS) som vurderet af en

blindet uafhængig vurderingskomité (IRC) ved brug af International Workshop for Chronic

Lymphocytic Leukaemia (IWCLL) updated National Cancer Institute-sponsored Working Group

(NCI-WG) guidelines (2008). Den overordnede responsrate (ORR), inklusive komplet respons (CR),

blev også vurderet af en IRC ved brug af 2008 IWCLL-guidelines.

Azarra i kombination med chlorambucil viste en statistisk signifikant forbedring i gennemsnitlig PFS

på (71 %) sammenlignet med chlorambucil alene (HR: 0,57; 95 % konfidensinterval: 0,45; 0,72) (se

tabel 1 og figur 1). PFS-fordele ved tilføjelse af Arzerra blev set hos alle patienter, inklusive dem med

biologiske kendetegn for dårlig prognose (såsom 17p- eller 11q-deletion, ikke-muteret IGHV,

β2M>3500 μg/l og ZAP-70-ekspression).

Tabel 1

Sammenfatning af PFS med Arzerra i kombination med chlorambucil

sammenlignet med chlorambucil i tidligere ubehandlet CLL

IRC-vurderet primære og

subgruppe analyser af PFS,

måneder

Chlorambucil

(N=226)

Arzerra og

chlorambucil

(N=221)

Median, alle patienter

13,1

22,4

95 % konfidensinterval

(10,6; 13,8)

(19,0; 25,2)

Hazard ratio

P-værdi

0,57 (0,45; 0,72)

p <0,001

Alder ≥75 år (n=119)

12,2

23,8

Komorbiditet 0 eller 1 (n=126)

10,9

23,0

Komorbiditet 2 eller flere (n=321)

13,3

21,9

ECOG 0, 1 (n=411)

13,3

23,0

ECOG 2 (n=35)

20,9

CIRS-G ≤ 10 (n=310)

13,1

21,7

CIRS-G >10 (n=137)

12,2

23,2

CrCl <70 ml/min (n=214)

10,9

23,1

CrCl ≥70 ml/min (n=227)

14,5

22,1

17p- eller 11q-deletion (n=90)

13,6

IGHV muteret (≤98 %) (n=177)

12,2

30,5

IGHV ikke-muteret (>98 %) (n=227)

11,7

17,3

β2M ≤3500 μg/l (n=109)

13,8

25,5

β2M >3500 μg/l (n=322)

11,6

19,6

ZAP-70 positiv (n=161)

17,7

ZAP-70 intermediær (n=160)

13,6

25,3

ZAP-70 negativ (n=100)

13,8

25,6

IGHV muteret & ZAP-70 negativ

(n=60)

10,5

IGHV muteret & ZAP-70 positiv

(n=35)

27,2

IGHV ikke-muteret & ZAP-70 negativ

(n=27)

16,7

16,2

IGHV ikke-muteret & ZAP-70 positiv

(n=122)

11,2

16,2

Forkortelser: β2M= beta-2-microglobulin, CIRS-G= Cumulative Illness Rating Scale for

Geriatrics, CLL= kronisk, lymfatisk leukæmi, CrCl= kreatininclearance, ECOG= Eastern

Cooperative Oncology Group, IGHV= Immunoglobulin Heavy Chain Variable Region, IRC=

Independent Review Committee, N= antal, IN= ikke nået, PFS= progressionsfri overlevelse,

ZAP-70= zeta-kæde-associeret proteinkinase 70.

Begrænsede data er tilgængelige for den heterogene ikke-hvide population og for patienter med

ECOG- performancestatus på PS=2.

------Chlorambucil (N=226)

Median 13,1 måneder

____Ofatumumab +

Chlorambucil (N=221)

Median 22,4 måneder

Hazard Ratio=0,57

95% CI (0,45, 0,72)

p-værdi<0,001

Antal i risiko for

Figur 1

Kaplan-Meier estimater af IRC-vurderet PFS i tidligere ubehandlet CLL

Tid for progressionsfri overlevelse (måneder)

Tabel 2

Sammenfatning af sekundære resultater af Arzerra i kombination med

chlorambucil sammenlignet med chlorambucil hos tidligere ubehandlede CLL-

patienter

IRC-vurderet sekundært resultat

Chlorambucil

(N=226)

Arzerra og

chlorambucil

(N=221)

ORR (%)

95 % konfidensinterval

(62,1; 74,6)

(76,7; 87,1)

P–værdi

p <0,001

CR (%)

CR med MRD negativitet (% af CR)

Median varighed af respons, alle patienter,

måneder

13,2

22,1

95 % konfidensinterval

(10,8; 16,4)

(19,1; 24,6)

P-værdi

p <0,001

Forkortelser: CLL= kronisk, lymfatisk leukæmi, CR= komplet respons, IRC= Independent

Review Committee, MRD= Minimal Residue Disease, N= antal, ORR= overordnet responsrate.

Studie OMB115991 vurderede effekten af Arzerra i kombination med bendamustin hos 44 patienter

med tidligere ubehandlet CLL, der var vurderet uegnede til fludarabinbaseret behandling. Patienter fik

Arzerra som månedlige intravenøse infusioner (cyklus 1: 300 mg på dag 1 og 1000 mg på dag 8;

efterfølgende cyklusser: 1000 mg på dag 1, hver 28. dag) i kombination med intravenøs bendamustin

90 mg/m

på dag 1 og 2, hver 28. dag. Patienter fik behandling i maksimalt 6 cyklusser. Det

gennemsnitlige antal gennemførte cyklusser hos patienterne var 6 (total Arzerra-dosis på 6300 mg).

Chlorambucil

Ofatumumab plus

Chlorambucil + Chl

ClCChlorambuci +

CChlorambuci +

Sandsynlighed for progressionsfri overlevelse

Det primære endepunkt var ORR vurderet af investigator efter 2008 IWCLL guidelines.

Resultaterne af dette studie viste, at Arzerra i kombination med bendamustin er en effektiv behandling,

der giver en ORR på 95 % (95 % konfidensinterval: 85; 99) og CR på 43 %. Flere end halvdelen af

patienterne (56 %) med CR var MRD-negative efter fuldført studiebehandling.

Der er ingen tilgængelige data, der sammenligner Arzerra i kombination med bendamustin eller med

chlorambucil versus en rituximabbaseret behandling, som f.eks. rituximab sammen med chlorambucil.

Fordelen ved denne nye kombination i forhold til en rituximabbaseret behandling kendes derfor ikke.

Recidiverende CLL

Studie OMB110913 (et randomiseret, åbent multicenter-forsøg med parallelle arme) sammenlignede

effekten af ofatumumab plus fludarabin og cyclophosphamid med fludarabin og cyclophosphamid hos

365 patienter med recidiverende CLL (defineret som en patient, der har fået mindst én tidligere

behandling for CLL, og som tidligere har opnået komplet eller partiel remission/respons, men efter en

periode på seks måneder eller mere viste tegn på sygdomsprogression). Sygdomskarakteristika og

prognostiske markører ved baseline var afbalancerede mellem de 2 behandlingsarme og

repræsentative for en population med recidiverende CLL. Patienternes medianalder var 61 år (interval:

32 til 90 år, 7 % var 75 år eller ældre), 60 % var mænd, og henholdsvis 16 %, 55 % og 28 % af

patienterne var Binet-stadie A, B og C. Størstedelen af patienterne (81 %) havde fået 1-2 tidligere

behandlingslinjer (hvoraf ca. 50 % havde fået 1 tidligere behandling), og 21 % af patienterne havde

tidligere fået rituximab. Den mediane CIRS-score var 7 (interval: 4 til 17), 36 % af patienterne havde

CrCL <70 ml/min, 93 % af patienterne havde ECOG 0 eller 1. Der er begrænsede data tilgængelig fra

den heterogene ikke-hvide population samt fra patienter med ECOG-performancestatus 2.

Patienterne fik ofatumumab som intravenøse infusioner (cyklus 1: 300 mg på dag 1 og 1000 mg på

dag 8; efterfølgende cyklusser: 1000 mg på dag 1 hver 28. dag). Ca. 90 % af patienterne fik

3-6 cyklusser med ofatumumab, og 66 % fuldførte 6 cyklusser.

Det primære endepunkt progressionsfri overlevelse (PFS), vurderet af en blindet, uafhængig

vurderingskomité (IRC) ved brug af de opdaterede National Cancer Institute-sponsored Working

Group (NCI-WG) guidelines (2008), var forlænget i armen med ofatumumab plus fludarabin og

cyclophosphamid (OFA+FC) sammenlignet med armen med fludarabin og cyclophosphamid (FC)

(28,9 måneder versus 18,8 måneder; HR: 0,67; 95 % konfidensinterval: 0,51-0,88; p=0,0032), hvilket

resulterede i en forbedring i median-PFS på 10 måneder (se figur 2). PFS baseret på lokal

(investigator-)vurdering var i overensstemmelse med det primære endepunkt og resulterede i en

forbedring i median-PFS på ~11 måneder (OFA+FC 27,2 måneder versus 16,8 måneder for FC;

HR=0,66 (95 % konfidensinterval: 0,51-0,85; p=0,0009).

----OFA + FC (N=183)

Median 28,94 måneder

95% CI (22,80, 35,88)

____FC (N=182)

Median 18.83 måneder

95% CI

(14,42, 25,82)

Hazard Ratio=0,67

95% CI (0,51, 0,88)

p-værdi=0,0032

Risk:

Figur 2

Kaplan-Meier-estimater for PFS ved recidiverende CLL

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0.0

Tid for progressionsfri overlevelse (måneder)

Den overordnede responsrate (ORR) blev også vurderet af en IRC ved hjælp af 2008 NCI-WG-

guidelines. ORR var højere for OFA+FC versus FC (84 % versus 68 %; p=0,0003). Mediantiden til

næste behandling var længere for armen med OFA+FC versus FC (48,1 måneder versus 40,1 måneder;

HR: 0,73; 95 % konfidensinterval: 0,51-1,05). Mediantiden til progression var længere for armen med

OFA+FC versus FC (42,1 måneder versus 26,8 måneder; HR: 0,63; 95 % konfidensinterval: 0,45-

0,87).

Med en median opfølgningstid på cirka 34 måneder blev der rapporteret om 67 dødsfald (37%) i

OFA+FC-armen og 69 dødsfald i FC-armen. De overordnede resultater for overlevelse viste HR=0,78

(56,4 måneder versus 45,8 måneder for OFA+FC-armen versus FC-armen; 95 % konfidensinterval:

0,56-1,09; p=0,1410).

Refraktær CLL

Arzerra blev administreret som monoterapi til 223 patienter med refraktær CLL (studie Hx-CD20-

406). Patienternes medianalder var 64 år (interval: 41 til 87 år), og størstedelen var mænd (73 %) og

hvide (96 %). Patienterne modtog en median på fem forudgående behandlinger, herunder behandling

med rituximab (57 %). Af disse 223 patienter var 95 refraktære over for behandling med fludarabin og

alemtuzumab (defineret som en behandling, hvor det ikke var muligt at opnå mindst et partielt respons

med fludarabin eller alemtuzumab, eller hvor der sås sygdomsprogression indenfor 6 måneder efter

den sidste dosis fludarabin eller alemtuzumab). Der forelå cytogenetiske data (FISH) ved baseline fra

209 patienter. 36 patienter havde en normal karyotype, og der blev påvist kromosomaberrationer hos

174 patienter; der var 47 patienter med 17p-deletion, 73 patienter med 11q-deletion, 23 patienter med

trisomi 12q og 31 patienter med 13q-deletion som den eneste aberration.

ORR var 49 % hos patienter, der var refraktære over for behandling med fludarabin og alemtuzumab

(se tabel 3 for oversigt over effektdata fra studiet). Patienter, der havde fået forudgående behandling

med rituximab, enten som monoterapi eller i kombination med andre lægemidler, responderede på

behandlingen med Arzerra med samme rate som de patienter, der ikke havde fået forudgående

behandling med rituximab.

OFA +

Antal i risiko for

Sandsynlighed for progressionsfri overlevelse

Tabel

3

Oversigt over respons på Arzerra hos patienter med refraktær CLL

(Primært) endepunkt

Fludarabin- og alemtuzumab-refraktære

patienter

n=95

Samlet responsrate

Respondenter, n (%)

47 (49)

95,3 % konfidensinterval (%)

39; 60

Responsrate hos patienter, der har fået forudgående

behandling med rituximab

Respondenter, n (%)

25/56 (45)

95 % konfidensinterval (%)

31; 59

Responsrate hos patienter med kromosomabnormitet

17p-deletion

Respondenter, n (%)

10/27 (37)

95 % konfidensinterval (%)

19; 58

11q-deletion

Respondenter, n (%)

15/32 (47)

95 % konfidensinterval (%)

29; 65

Median af samlet overlevelse

Måneder

13,9

95 % konfidensinterval

9,9; 18,6

Progressionsfri overlevelse

Måneder

95 % konfidensinterval

3,9; 6,3

Medianvarighed af respons

Måneder

95 % konfidensinterval

3,7; 7,2

Mediantid til næste CLL-behandling

Måneder

95 % konfidensinterval

7,2; 9,9

Det samlede respons blev bestemt af en uafhængig responskomite, som benyttede

retningslinjerne vedrørende CLL fra NCI-WG fra 1996.

Der blev også påvist forbedringer i komponenter af responskriterierne fra NCI-WG. De var blandt

andet forbundet med konstitutionelle symptomer, lymfadenopati, organomegali eller cytopenier (se

tabel 4).

Tabel 4

Oversigt over kliniske forbedringer med en varighed på mindst to måneder hos

refraktære patienter med abnormiteter ved udgangsniveauet

Effekt-endepunkt eller hæmatologisk

parameter

Patienter, der opnår en gavnlig effekt/patienter med

abnormitet ved udgangsniveauet (%)

Fludarabin- og alemtuzumab-refraktære patienter

Lymfocyttal

Fald på

50 %

49/71 (69)

Normalisering (≤4 x 10

36/71 (51)

Komplet resolution af konstitutionelle

symptomer

21/47 (45)

Lymfadenopati

Forbedring på

50 %

51/88 (58)

Komplet resolution

17/88 (19)

Splenomegali

Forbedring på

50 %

27/47 (57)

Komplet resolution

23/47 (49)

Hepatomegali

Forbedring på

50 %

14/24 (58)

Komplet resolution

11/24 (46)

Hæmoglobinniveau på <11 g/dl ved

udgangsniveauet, der stiger til >11 g/dl

efter udgangsniveauet

12/49 (24)

Trombocyttal på <100 x 10

/l ved

udgangsniveauet, der stiger med >50 %

eller til en værdi på >100 x 10

/l efter

udgangsniveauet

19/50 (38)

Neutrofiltal på <1,0 x 10

/l ved

udgangsniveauet, der stiger til

1,5 x 10

1/17 (6)

Der er ikke medtaget patientbesøg fra datoen for den første transfusion, behandling med

erytropoietin eller behandling med vækstfaktorer. Hvis der ikke forelå data ved udgangsniveauet

om patienterne, blev de nyeste data fra screeningen/uplanlagte undersøgelser overført til

udgangsniveauet.

Komplet resolution af konstitutionelle symptomer (feber, natlige svedeture, træthed,

vægttab) defineres som tilstedeværelse af ethvert symptom ved udgangsniveauet efterfulgt af

fravær af symptomer.

Lymfadenopati målt ved summen af produkterne af de største diametre (SPD) bestemt ved

fysisk undersøgelse.

Arzerra blev også givet til en gruppe af patienter (n=112) med lymfadenopati med stor tumorbyrde

(defineret som mindst én lymfeknude på >5 cm), som var refraktære over for fludarabin. ORR i denne

gruppe var 43 % (95,3 % konfidensinterval: 33, 53). Medianen af den progressionsfrie overlevelse var

5,5 måneder (95 % konfidensinterval: 4,6, 6,4), og medianen af den samlede overlevelse var

17,4 måneder (95 % konfidensinterval: 15,0, 24,0). Responsraten hos patienter i forudgående

behandling med rituximab var 38 % (95 % konfidensinterval: 23, 61). Disse patienter havde også

sammenlignelige, kliniske forbedringer, i form af effekt-endepunkter og hæmatologiske parametre

(uddybet ovenfor), sammenlignet med patienter, der var refraktære over for både fludarabin og

alemtuzumab.

Endvidere blev en gruppe af patienter (n=16), der var intolerante over for eller ikke berettiget til

fludarabinbehandling og/eller intolerante over for alemtuzumabbehandling, behandlet med Arzerra.

Den samlede responsrate i denne gruppe var 63 % (95,3 % konfidensinterval: 35, 85).

Et åbent, to-armet, randomiseret studie (OMB114242) blev udført med fludarabin-refraktære CLL-

patienter med stor tumorbyrde, hvor mindst 2 tidligere behandlingsregimer var mislykkedes (n=122); i

studiet blev Arzerra-monoterapi (n=79) sammenlignet med lægens behandlingsvalg (n=43). Der var

ingen statistisk signifikant forskel i det primære endepunkt af IRC-vurderet PFS (5,4 vs. 3,6 måneder,

HR=0,79; p=0,27). PFS i armen med Arzerra-monoterapi var sammenlignelig med de resultater, som

blev set med Arzerra-monoterapi i studiet Hx-CD20-406.

Et studie med forskellige doser (Hx-CD20-402) blev udført med 33 patienter med recidiveret eller

refraktær CLL. Patienternes medianalder var 61 år (interval: 27 til 82 år), størstedelen var mænd

(58 %), og alle var hvide. Behandling med Arzerra (administreret i form af en infusion om ugen i

4 uger) resulterede i en objektiv responsrate på 50 % i den gruppe, der fik den højeste dosis (1. dosis:

500 mg, 2., 3. og 4. dosis: 2000 mg). Disse responser omfattede 12 partielle remissioner og én

nodulær, partiel remission. I den gruppe, der fik den højeste dosis, var mediantiden til progression

15,6 uger (95 % konfidensinterval: 15, 22,6) i den fulde analysepopulation og 23 uger

(konfidensinterval: 20, 31 uger) hos respondenterne. Responsvarigheden var 16 uger

(konfidensinterval: 13, 19 uger), og tiden til den næste CLL-behandling var 52,4 uger

(konfidensinterval: 36,9 - kan ikke estimeres).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Arzerra i alle undergrupper af den pædiatriske population med kronisk, lymfatisk leukæmi (se

pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ofatumumumabs farmakokinetik var overordnet i overensstemmelse på tværs af indikationer, og

uanset om det administreret alene eller i kombination med fludarabine og cyclophosphamid eller

chlorambucil. Ofatumumab havde en non-linær farmakokinetik, som er relateret til dets faldende

clearance over tid.

Absorption

Arzurra administreres som intravenøs infusion, og absorptionen er derfor ikke relevant.

Fordeling

Ofatumum ab har et lavt fordelingsvolumen med gennemsnitlige Vss-værdier i intervallet fra 1,7 til

8,1 l på tværs af forsøg, dosisniveauer og antallet af infusioner.

Biotransformation

Ofatumumab er et protein, som forventes at blive metaboliseret ved nedbrydning til små peptider og

individuelle aminosyrer af ubikvitære, proteolytiske enzymer. Klassiske biotransformationsforsøg er

ikke udført.

Elimination

Ofatumumab elimineres ad to veje: en vej, der er uafhængig af målcellen, som det også er tilfældet

med andre IgG-molekyler, samt en målcelle-medieret vej, der er relateret til bindingen til B-celler. Der

sås en hurtig og vedvarende depletion af CD20

-B-celler efter den første infusion af ofatumumab,

hvorefter der kun var et reduceret antal CD20

-celler tilbage, som antistoffet kunne binde sig til ved de

efterfølgende infusioner. Ofatumumabs clearance-værdier var som følge heraf lavere og t

-værdierne

signifikant højere efter de efterfølgende infusioner end efter den første infusion. Under de gentagne

ugentlige infusioner steg ofatumumabs AUC- og C

-værdier mere end den akkumulation, der

forventedes ud fra data fra den første infusion.

Ofatumumabs vigtigste farmakokinetiske værdier, som et enkeltstof eller i kombination, er

sammenfattet i tabel 5.

Tabel 5

Ofatumumabs farmakokinetiske værdier (geometrisk gennemsnit)

Population (behandling)

Doseringsplan

Cyklus

(µg/ml)

(µg.h/ml)

(ml/t)

(dage)

Refraktær CLL

(ofatumumab)

1 infusion

(300 mg)

Cyklus 1

61.4

2000 mg:

8 ugentlige

infusioner

efterfulgt af

4 månedlige

infusioner

12 doser

166.000

12,1

11,5

Tidligere ubehandlede

patienter

(ofatumumab +

chlorambucil)

1 infusion

(300 mg)

Cyklus 1

51,8

2.620

1000 mg

månedlige

infusioner

Cyklus 4

65.100

15,4

18,5

Recidiverende CLL

(ofatumumab + FC)

1 infusion

(300 mg)

Cyklus 1

61,4

3.560

1000 mg på

dag 8 i

cyklus 1

efterfulgt af

månedlige

infusioner på

1000 mg

Cyklus 4

89.100

11,2

19,9

) Cyklus, for hvilken de farmakokinetiske værdier er præsenteret i denne tabel.

: maksimal ofatumumabkoncentration ved afslutningen af infusionen, AUC: eksponering for

ofatumumab i en doseringsperiode, CL: clearance af ofatumumab efter flere doser, T½: terminal

halveringstid

Værdierne er afrundet til tre signifikante cifre

Specielle populationer

Ældre (65 år)

Alderen viste sig ikke at have signifikant indflydelse på ofatumumabs farmakokinetik i en

farmakokinetisk cross-study-populationsanalyse hos patienter i alderen 21-87 år.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data fra pædiatriske patienter.

Køn

Kønnet havde en beskeden effekt (12 %) på det centrale distributionsvolumen af ofatumumab i en

cross-study-populationsanalyse. Der blev observeret højere værdier af C

og AUC hos kvinder

(48 % af patienterne i denne analyse var mænd, og 52 % var kvinder). Disse effekter anses ikke for at

være klinisk relevante, og der anbefales ikke dosisjustering.

Nedsat nyrefunktion

Den beregnede kreatininclearance ved udgangsniveauet viste sig ikke at være en signifikant faktor for

farmakokinetikken af ofatumumab i en cross-study-populationsanalyse hos patienter med

kreatininclearance-værdier i intervallet fra 26 til 287 ml/minut. Der anbefales ikke dosisjustering ved

mildt til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på >30 ml/minut). Der er begrænsede

farmakokinetiske data fra patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på

<30 ml/minut).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført formelle studier for at undersøge effekten af nedsat leverfunktion. IgG1-molekyler

som ofatumumab kataboliseres af ubikvitære proteolytiske enzymer, som ikke kun findes i levervæv.

Det er derfor usandsynligt, at ændringer i leverfunktionen har nogen effekt på eliminationen af

ofatumumab.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker.

Intravenøs og subkutan administration til aber resulterede i den forventede depletion af B-celler i

perifert og lymfoidt væv uden relaterede toksikologiske fund. Der blev som forventet bemærket en

reduktion i det humorale IgG-immunrespons på keyhole limpet-hæmocyanin, men der sås ingen

effekter på forsinkede overfølsomhedsreaktioner. Hos nogle få dyr forekom en øget destruktion af

røde blodlegemer, hvilket formentlig skyldtes, at abernes antistoffer mod lægemidlet dækkede de røde

blodlegemer. Der blev set en tilsvarende stigning i reticulocyttallet hos disse aber, hvilket var tegn på

et regenerativt respons i knoglemarven.

Intravenøs administration af ofatumumab til drægtige cynomolgusaber i doser på 100 mg/kg én gang

om ugen fra dag 20 til dag 50 i drægtighedsperioden udløste hverken maternel eller føtal toksicitet

eller teratogenicitet. Ved afslutningen af organogenesen (dag 48 af svangerskabet) svarede

ofatumumab-eksponeringen (AUC

) til 0,46 til 3,6 gange den menneskelige eksponering efter den

ottende infusion af den maksimale anbefalede humane dosis (MRHD) på 2000 mg. På dag 100 i

drægtighedsperioden blev der observeret depletion af B-celler i fosterets navlestrengsblod og miltvæv

på grund af ofatumumabs farmakologiske aktivitet. Miltvægten faldt med ca. 15 % i lavdosisgruppen

og ca. 30 % i højdosisgruppen sammenlignet med kontrolværdier. Pre- og postnatale udviklingsforsøg

er ikke udført. Postnatal bedring er derfor ikke blevet påvist.

Da ofatumumab er et monoklonalt antistof, er der ikke udført forsøg til vurdering af ofatumumabs

genotoksicitet og karcinogenicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Arginin

Natriumacetat (E262)

Natriumchlorid

Polysorbat 80 (E433)

Dinatriumedetat (E386)

Saltsyre (E507) (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Hætteglas

3 år.

Fortyndet infusionsvæske, opløsning

Den klargjorte infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i 48 timer ved stuetemperatur (under 25 °C).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal lægemidlet anvendes øjeblikkeligt. Hvis lægemidlet ikke

anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og opbevaringsforholdene før anvendelsen

brugerens ansvar. Opbevaringstiden er normalt ikke længere end 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre

rekonstitutionen/fortyndingen er sket under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Arzerra 100 mg koncentrat til infusionsvæske

Type I-hætteglas af klart glas med en gummiprop af bromobutyl og forsegling af aluminium, som

indeholder 5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Arzerra fås i pakninger med 3 hætteglas.

Arzerra 1000 mg koncentrat til infusionsvæske

Type I-hætteglas af klart glas med en gummiprop af bromobutyl og forsegling af aluminium, som

indeholder 50 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Arzerra fås i pakninger med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Fortynding

Arzerra-koncentratet til infusionsvæske, opløsning, indeholder ingen konserveringsmidler.

Fortyndingen skal derfor foregå under aseptiske forhold. Den fortyndede infusionsvæske skal

anvendes inden for 24 timer efter klargøringen. Eventuelt ubrugt opløsning, der er tilovers efter dette

tidspunkt, skal kasseres.

Inden fortynding af Arzerra

Arzerra-koncentratet skal kontrolleres for fremmedlegemer og misfarvning inden fortyndingen.

Ofatumumab bør være en farveløs til svagt gul opløsning. Arzerra-koncentratet må ikke anvendes,

hvis det er misfarvet.

Hætteglasset med ofatumumab må ikke rystes i forbindelse med denne inspektion.

Fortynding af infusionsvæsken

Før administration skal Arzerra-koncentratet fortyndes i en 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske ved brug af aseptisk teknik.

Arzerra 100 mg koncentrat til infusionsvæske

Dosis på 300 mg: Der benyttes 3 hætteglas (15 ml i alt, 5 ml pr. hætteglas):

Udtag og kassér 15 ml fra en pose med 1000 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske.

Udtag 5 ml ofatumumab fra hvert af de 3 hætteglas, og injicer de i alt 15 ml i 1000 ml posen.

Ryst ikke posen; bland den fortyndede opløsning ved at vende posen roligt op og ned.

Arzerra 1000 mg koncentrat til infusionsvæske

Dosis på 1000 mg: Der benyttes 1 hætteglas (50 ml i alt, 50 ml pr. hætteglas)

Udtag og kassér 50 ml fra en pose med 1000 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske.

Udtag 50 ml ofatumumab fra hætteglasset, og injicer i 1000 ml posen.

Ryst ikke posen; bland den fortyndede opløsning ved at vende posen roligt op og ned.

Dosis på 2000 mg: Der benyttes 2 hætteglas (100 ml i alt, 50 ml pr. hætteglas)

Udtag og kassér 100 ml fra en pose med 1000 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinjektionsvæske.

Udtag 50 ml ofatumumab fra hvert af de 2 hætteglas, og injicer i 1000 ml posen.

Ryst ikke posen; bland den fortyndede opløsning ved at vende posen roligt op og ned.

Administration af den fortyndede opløsning

Arzerra må ikke administreres som en intravenøs bolusinjektion. Lægemidlet administreres ved brug

af en pumpe til intravenøs infusion.

Infusionen skal være gennemført inden for 24 timer efter klargøringen. Eventuel ubrugt opløsning, der

er tilovers efter dette tidspunkt, skal kasseres.

Arzerra må hverken blandes eller administreres som en infusion med andre lægemidler eller

intravenøse opløsninger. Skyl slangen med 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinjektionsvæske før og

efter administration af ofatumumab for at undgå, at det blandes med andre lægemidler.

Tidligere ubehandlet CLL og recidiverende CLL

Første infusion administreres over 4,5 timer (se pkt. 4.2) gennem et perifert eller permanent kateter i

henhold til nedenstående skema:

Hvis den første infusion er blevet gennemført uden alvorlige bivirkninger, administreres de resterende

infusioner på 1000 mg over 4 timer (se pkt. 4.2) gennem et perifert eller permanent kateter i henhold

til nedenstående skema. Hvis der observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen afbrydes

og genoptages, når patientens tilstand er stabil (se pkt. 4.2 for yderligere information).

Infusionskema

Tid efter infusionsstart (minutter)

Infusion 1

Efterfølgende infusioner*

Infusionshastighed (ml/time)

Infusionshastighed (ml/time)

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

180+

*Hvis den forrige infusion blev afsluttet uden alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger. Hvis der

observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen afbrydes og genstartes, når patientens

tilstand er stabil (se afsnit 4.2 i produktresumeet).

Refraktær CLL

Den første og anden infusion administreres over 6,5 timer (se pkt. 4.2) gennem et perifert eller

permanent kateter i henhold til nedenstående skema.

Hvis den anden infusion er blevet gennemført uden alvorlige bivirkninger, administreres de resterende

infusioner over 4 timer (se pkt. 4.2) gennem et perifert eller permanent kateter i henhold til

nedenstående skema. Hvis der observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen afbrydes og

genoptages, når patientens tilstand er stabil (se pkt. 4.2 for yderligere information).

Infusionskema

Tid efter infusionsstart

(minutter)

Infusion 1 og 2

Infusioner 3* til 12

Infusionshastighed

(ml/time)

Infusionshastighed

(ml/time)

0-30

31- 60

61-90

91-120

121+

*Hvis den anden infusion blev afsluttet uden alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger. Hvis

der observeres infusionsrelaterede bivirkninger, skal infusionen afbrydes og genstartes, når

patientens tilstand er stabil (se afsnit 4.2).

Hvis der observeres bivirkninger, skal infusionshastigheden nedsættes (se pkt. 4.2).

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Arzerra 100 mg koncentrat til infusionsvæske

EU/1/10/625/001

Arzerra 1000 mg koncentrat til infusionsvæske

EU/1/10/625/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. april 2010

Dato for seneste fornyelse af tilladelsen: 17. februar 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/524799/2017

EMEA/H/C/001131

EPAR - sammendrag for offentligheden

Arzerra

ofatumumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Arzerra.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Arzerra bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Arzerra, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Arzerra, og hvad anvendes det til?

Arzerra er et kræftlægemiddel til behandling af voksne med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), dvs.

kræft i en type hvide blodlegemer, der kaldes lymfocytter. Det anvendes:

til ikke tidligere behandlede patienter, der ikke kan behandles med fludarabin. Hos disse patienter

anvendes det i kombination med chlorambucil eller bendamustin (andre lægemidler mod kræft)

til patienter, der ikke har reageret på tidligere behandling (kaldet refraktær sygdom) med

fludarabin og et lægemiddel kaldet alemtuzumab

til patienter, hvis sygdom er vendt tilbage efter tidligere behandling (kaldet recidiverende sygdom).

Hos disse patienter anvendes Arzerra sammen med fludarabin og cyclophosphamid.

Arzerra indeholder det aktive stof ofatumumab.

Da antallet af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden",

og Arzerra blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 7. november 2008.

Hvordan anvendes Arzerra?

Arzerra udleveres kun efter recept og bør kun administreres under tilsyn af en læge med erfaring i

behandling af kræft og i omgivelser, hvor der er genoplivningsudstyr inden for rækkevidde.

Arzerra

EMA/524799/2017

Side 2/3

Arzerra leveres som et koncentrat, der blandes til en infusionsvæske, opløsning, til indgivelse (drop) i

en vene. Det gives ved hjælp af en infusionspumpe. Doseringsplanen afhænger af, om patienten

tidligere er blevet behandlet, og om patientens sygdom er vendt tilbage.

Inden hver infusion skal patienten have lægemidler som f.eks. et kortikosteroid, et antihistamin og

paracetamol for at forebygge infusionsrelaterede reaktioner (såsom udslæt, feber, allergiske reaktioner

og vejrtrækningsbesvær). For at mindske risikoen for sådanne reaktioner indgives infusionerne

langsomt (især ved behandlingsstart), hvorefter infusionshastigheden øges hver halve time, hvis der

ikke opstår nogen reaktioner. Hvis der opstår reaktioner, afbrydes behandlingen. Den kan genstartes

med lavere infusionshastighed, når patienten er kommet sig, eller helt stoppes, hvis der opstår alvorlige

allergiske reaktioner. Yderligere oplysninger om anvendelsen af Arzerra fremgår af produktresuméet

(også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Arzerra?

Det aktive stof i Arzerra, ofatumumab, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er en type

protein, der er opbygget, så det genkender og binder sig til en særlig struktur (et antigen), som findes

i visse celler i kroppen. Ofatumumab er udviklet til at binde sig til et protein kaldet CD20, som findes

på overfladen af lymfocytter, herunder de maligne lymfocytter, der ses ved kronisk lymfatisk leukæmi.

Ved at binde sig til CD20 stimulerer ofatumumab kroppens immunsystem til at angribe de maligne

celler, hvorved sygdommen kan kontrolleres.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Arzerra?

Kronisk lymfatisk leukæmi, der ikke tidligere er blevet behandlet

I en hovedundersøgelse med 447 ikke tidligere behandlede patienter, som ikke kunne behandles med

fludarabin, blev en kombination af Arzerra og chlorambucil sammenlignet med chlorambucil taget alene.

Arzerra var sammen med chlorambucil effektivt til at forlænge den progressionsfrie overlevelsestid

(hvor længe patienten overlevede uden sygdomsforværring). Her overlevede patienterne gennemsnitligt

i 22,4 måneder uden sygdomsforværring, sammenlignet med 13,1 måneder for patienter, der fik

chlorambucil alene.

Refraktær kronisk lymfatisk leukæmi

Arzerra er blevet undersøgt i en hovedundersøgelse med 223 patienter med kronisk lymfatisk leukæmi,

som ikke havde responderet på tidligere behandling. 95 af disse patienter havde ikke responderet på

hverken fludarabin eller alemtuzumab. 112 patienter havde ikke responderet på behandling med

fludarabin, men de var heller ikke blevet behandlet med alemtuzumab, da dette lægemiddel var uegnet

til dem. De resterende 16 patienter hørte ikke ind under nogen af de to grupper. Arzerra blev ikke

sammenlignet med nogen anden behandlingsform i denne undersøgelse. Virkningen blev hovedsagelig

bedømt på antallet af patienter, som "responderede" på behandlingen. Responsen på behandlingen blev

vurderet ved at iagttage patienternes symptomer, antallet af lymfocytter i deres blod, resultater af

blodprøver og knoglemarvsprøver samt størrelsen på deres lymfeknuder, lever og milt. 49 % (47 ud af

95) af de patienter, som ikke havde responderet på behandling med både fludarabin og alemtuzumab,

responderede på behandlingen med Arzerra. Responsen var en smule lavere for patienter, som ikke

havde responderet på behandling med fludarabin, men som ikke var egnede til behandling med

alemtuzumab (43 %).

Arzerra

EMA/524799/2017

Side 3/3

Tilbagevendt kronisk lymfatisk leukæmi

I en hovedundersøgelse med 365 patienter, hvis kræft var vendt tilbage, blev kombinationen af Arzerra

plus fludarabin og cyclophosphamid sammenlignet med fludarabin og cyclophosphamid anvendt alene.

Arzerra i kombination med fludarabin og cyclophosphamid var effektivt til at forlænge den

progressionsfrie overlevelsestid. Patienterne overlevede gennemsnitligt i 28,9 måneder uden

sygdomsforværring, sammenholdt med 18,8 måneder for patienter, der fik fludarabin og

cyclophosphamid alene.

Hvilke risici er der forbundet med Arzerra?

De hyppigste bivirkninger ved Arzerra (som optræder hos mere end én ud af 10 patienter) er

infektioner i de nedre luftveje (infektioner i lungerne, f.eks. lungebetændelse), infektioner i de øvre

luftveje (næse og hals), neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en type hvide blodlegemer), anæmi (lavt

niveau af røde blodlegemer), kvalme, feber, udslæt, vejrtrækningsbesvær, hoste, diarré og træthed.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger og begrænsninger for Arzerra fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Arzerra godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved lægemidlet opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Arzerra. Agenturet bemærkede, at Arzerra havde

vist sig effektivt til behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (tidligere ubehandlede

patienter, patienter, som ikke havde responderet på tidligere behandling med fludarabin og

alemtuzumab, og patienter, hvis kræft var vendt tilbage efter tidligere behandling). Agenturet

bemærkede desuden, at der var begrænsede behandlingsmuligheder for patienter med kronisk lymfatisk

leukæmi, som ikke havde responderet på tidligere behandling.

Der blev oprindeligt udstedt en "betinget godkendelse" for Arzerra, fordi der blev afventet yderligere

dokumentation om lægemidlet. Da virksomheden har indsendt de fornødne supplerende oplysninger,

er godkendelsen ændret fra en betinget godkendelse til en fuldgyldig godkendelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Arzerra?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Arzerra.

Andre oplysninger om Arzerra

Europa-Kommissionen udstedte en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den

Europæiske Union for Arzerra den 19. april 2010. Den blev ændret til en fuldgyldig

markedsføringstilladelse den 24. april 2015.

Den fuldstændige EPAR for Arzerra findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. De nærmere oplysninger om

behandling med Arzerra fremgår af indlægssedlen (også en del af denne EPAR).

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Arzerra findes

også på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designations.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information