Arthrotec 50+0,2 mg tabletter med modificeret udløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-02-2019

Aktiv bestanddel:
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
M01AB55
INN (International Name):
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Dosering:
50+0,2 mg
Lægemiddelform:
tabletter med modificeret udløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
15278
Autorisation dato:
1995-12-18

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec

®

50 mg/0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol

Arthrotec

®

Forte 75 mg/0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arthrotec og Arthrotec Forte bruges til behandling af smerte og hævelse ved gigtsygdomme,

og kan beskytte patienter, som har risiko for at få mavesår eller blødning i mave eller tarm.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder diclofenac og misoprostol. Diclofenac tilhører

gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).

NSAID-præparater bruges mod smerter, men samtidig nedsætter de mængden af de naturligt

beskyttende stoffer i mavens slimhinde, som kaldes prostaglandiner.

Dette betyder, at NSAID-præparater kan give mavegener eller mavesår. Arthrotec og

Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, som ligner disse prostaglandiner, og kan hjælpe

med at beskytte maven.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du

tidligere har haft en allergisk reaktion med f.eks. udslæt, hævelse eller hudkløe, svær

tillukning af næsen, astma eller hvæsende vejrtrækning efter at have taget diclofenac eller

andre NSAID-præparateter (f.eks. acetylsalicylsyre), misoprostol eller andre

prostaglandiner, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

har mavesår eller hul i mave eller tarm

har blødning i mave, tarm eller hjerneblødning

skal have foretaget eller for nyligt har fået foretaget en

bypass

-operation i hjertet

har meget dårlige nyrer eller lever

har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har

haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI =

transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis

du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en

bypass

-operation

har eller har haft problemer med blodcirkulationen (perifer arteriel sygdom)

er gravid eller planlægger at blive gravid, da behandlingen kan forårsage abort. Kvinder,

som endnu ikke har nået overgangsalderen, skal anvende sikker prævention, mens de er i

behandling med Arthrotec

er en kvinde i den fødedygtige alder, og du ikke bruger en effektiv præventionsmetode for

at undgå at blive gravid (se afsnittet "Graviditet" for yderligere oplysninger).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis

har åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hævede ben pga. dårligt hjerte

har andre helbredsproblemer, f.eks. sygdomme i lever eller nyrer.

Tag ikke

Arthrotec,

hvis du lider af alvorlig nyre- eller leversvigt

tidligere har haft blødning eller sår i mave eller tarm.

Tag ikke

Arthrotec, hvis du har

mavesår eller bløder fra mave eller tarm

let kommer til at bløde eller få blå mærker

har blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns

sygdom)

har eller har haft astma eller en allergisk sygdom

har en infektion, da Arthrotec kan maskere feber og tegn på en infektion

er i væskeunderskud (dehydreret)

er over 65 år. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt

er gravid eller planlægger at blive gravid (se afsnittet om "Graviditet”). På grund af

risikoen for fosteret skal behandlingen med Arthrotec straks afbrydes

er en kvinde i den fødedygtige alder (se også afsnittet om "Graviditet”). Det er vigtigt at

bruge effektiv prævention, mens du tager dette lægemiddel.

NSAID-præparater som Arthrotec kan give blødning og mavesår. Hvis dette opstår, skal

behandlingen stoppes. Brug af Arthrotec og andre NSAID-præparater ud over

acetylsalicylsyre (f.eks. ibuprofen) kan også øge hyppigheden af mavesår og blødning i mave

og tarm.

Arthrotec kan give alvorlige bivirkninger, især mave- og tarmkomplikationer, hvis du tager

kortikosteroider (f.eks. prednison), orale antikoagulantia, eller selektive genoptagshæmmere

(SSRI-præparater (f.eks. sertralin)), eller hvis du drikker alkohol.

Sørg for at fortælle det til lægen, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du:

er ryger

har sukkersyge (diabetes mellitus)

har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller

forhøjede triglycerider.

Medicin som Arthrotec og Arthrotec Forte kan være forbundet med en let øget risiko for

hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og blødning eller blodprop i hjernen. Risikoen øges ved brug

af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må ikke

overskrides.

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis

som muligt.

Som andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) kan Arthrotec give forhøjet blodtryk, og din

læge vil muligvis kontrollere dit blodtryk med jævne mellemrum.

Hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer, vil lægen muligvis kontrollere dig

regelmæssigt.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec

eller Arthrotec Forte, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arthrotec

eller Arthrotec Forte. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec og Arthrotec Forte

Nogle typer medicin kan påvirke den måde, anden medicin virker på. Fortæl det altid til lægen

eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller måske tager

anden medicin, herunder:

anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen))

medicin til behandling af slidgigt eller leddegigt kendt som cyclo-oxygenase-2 (COX-2)

hæmmere

vanddrivende medicin (diuretika)

medicin, der gives i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod depression (lithium)

medicin for hjertet (digoxin)

medicin, der forhindrer blodpropper (f.eks. acetylsalicylsyre), blodfortyndende medicin

(f.eks. warfarin eller andre orale antikoagulantia)

medicin mod angst og depression kendt som selektive genoptagshæmmere (SSRI-

præparater)

medicin mod diabetes (orale antidiabetika)

medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

binyrebarkhormoner (f.eks. kortikosteroider, som ofte anvendes mod betændelse)

medicin mod for højt blodtryk (antihypertensiva)

medicin mod for meget mavesyre og fordøjelsesbesvær (syreneutraliserende medicin med

magnesium)

medicin mod betændelse med bakterier (quinoloner)

medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol, miconazol og voriconazol)

medicin til behandling af unormal hjeterytme (amiodaron)

medicin til behandling af gigt (sulfinpyrazon)

hvis du har taget medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston) inden for de seneste 12

dage. Arthrotec bør ikke tages, hvis du har taget mifeprison inden for 8-12 dage.

Brug af Arthrotec eller Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

lige efter et måltid for at nedsætte risikoen for

bivirkninger i maven.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Du må ikke tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid. Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge til råds.

På grund af den mulige risiko for fosterskader, skal du kontrollere, at du ikke er gravid, inden

du påbegynder behandlingen. Kvinder, som ikke har nået overgangsalderen, skal bruge

effektiv prævention, mens de tager dette lægemiddel.

Din læge vil informere dig om risikoen, hvis du bliver gravid, mens du tager Arthrotec, da det

kan forårsage spontan abort, for tidlig fødsel, misdannelse af fosteret. Du må ALDRIG tage

dette lægemiddel, hvis du er gravid, da det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn, især

for hjertet, lungerne og/eller nyrerne, samt død. Hvis du er blevet behandlet med dette

lægemiddel under graviditeten, skal du kontakte lægen. Hvis du beslutter dig for at fortsætte

med graviditeten, skal din graviditet overvåges omhyggeligt ved hjælp af ultralydsscanning

med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Amning

Hvis du ammer, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette

lægemiddel. Du må ikke tage Arthrotec, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec og Arthrotec Forte kan give svimmelhed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj

eller betjene værktøj eller maskiner, før disse symptomer er fuldstændig forsvundet.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose, hvor advarsel er påkrævet

Medicinen indeholder lactose (en form for sukker). Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Arthrotec:

1 tablet 2-3 gange dagligt.

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt.

Tabletten skal synkes hel med et glas vand. Du må ikke tygge, knuse, dele eller opløse

tabletten i vand. Tabletten skal tages under eller lige efter et måltid.

Brug til ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Lægen vil muligvis kontrollere dig hyppigt. Dosisændring er ikke nødvendig.

Brug til børn

Arthrotec og Arthrotec Forte må kun gives til voksne. Må ikke gives til børn (under 18 år).

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke tage flere tabletter end lægen har ordineret. Hvis du har taget for mange tabletter,

skal du kontakte lægen, skadestuen eller apoteket så hurtigt som muligt. Tag pakningen med.

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte, kan du få mavesmerter, blive

konfus, blive døsig, få hovedpine, blive svimmel, blive ophidset, gå i koma, få tinitus, blive

sløv, få rysten, få åndenød, få diarré, få feber, få hjertebanken, få for højt blodtryk og langsom

puls. Ved alvorlig forgiftning kan der opstå akut nyresvigt og leverskade.

Hvis du har glemt at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det,

medmindre det snart er tid til næste tablet. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke holde op med at taget Arthrotec eller Arthrotec Forte, med mindre dette er aftalt

med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du er bekymret for bivirkninger, kan du spørge lægen. Det er vigtigt, at du ved, hvilke

bivirkninger du kan få, og at du ved, hvad du skal gøre, hvis du får en bivirkning. Arthrotec

kan nogle gange give bivirkninger, men disse forsvinder ofte igen ved fortsat behandling,

efterhånden som din krop vænner sig til behandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Misdannelser af fosteret

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

Ring 112.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hjertebanken, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Hævelser i ansigtet. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Lungebetændelse. Kontakt lægen.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

Leverbetændelse, gulsot (ofte med hudkløe). Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga.

meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis De

bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed pga.

alvorlig leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning eller hul i

livmoderen, fastsiddende moderkage eller dele af fosterhinden forbliver i livmoderen efter

fødsel, livstruende reaktion hvor fostervæske trænger over i moderens blodbane, abort,

fosterdød eller for tidlig fødsel. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du er gravid.

Ring evt. 112.

Alvorlig hudreaktion med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom, erytema

multiforme), kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse) eller

alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.(eksfoliativ

dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.

Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion

eller smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og

fødder pga. nyreskade (nefrotisk syndrom, glomerulonephritis, tubulointerstitiel nefrit,

papilnekrose). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anemi). Kontakt læge eller skadestue.

Akut sindslidelse. Kontakt lægen.

Besvimelse eller bevidsthedssvækkelse, sorten for øjnene, hurtig puls, klam hud. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Mavesmerter, diarré, kvalme, forstoppelse, luftafgang fra tarmen, sure opstød.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Smerter i maven og bag nederste del af brystbenet, sure opstød og evt. opkastninger pga.

sår i spiserør, mavesæk eller tarm. Kan være eller blive alvorligt. Kan i nogle tilfælde

udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk

eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Forhøjede levertal (ingen symptomer).

Søvnløshed.

Hovedpine.

Svimmelhed.

Udslæt, kløe.

Blødningsforstyrrelser herunder kraftig eller uregelmæssig blødning eller pletblødning.

Unormal mængde røde blodlegemer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal

med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt.

Kløe og svien i skeden.

Overfølsomhed.

Appetitmangel/madlede.

Angst.

Søvnighed og træthed.

Rysten.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Sløret syn.

Susen for ørerne (tinnitus).

Problemer i munden herunder mundsår, mundtørhed og betændelse.

Mindre blødning i hud og slimhinder pga. purpura.

Nældefeber.

Feber og kuldegysninger.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser (pga. angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Mareridt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Betændelse i i tyktarmen.

Sygdom i spiserøret.

Betændelse i tungen.

Hævelse af tungen.

Øget følsomhed af huden for lys.

Hårtab.

Menstruationssmerter, ømhed i brysterne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Unormal blødning fra skeden. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal

med lægen.

Hukommelsestab Tal med lægen.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med

lægen.

Øget tendens til blødning.

Smagsforstyrrelser.

Synsnedsættelse.

Vejrtrækningsbesvær.

Mavesmerter, diarré, vægttab (pga. Crohns sygdom).

Udslæt på slimhinde og hud.

Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.

Nedsat frugtbarhed hos kvinder

Arthrotec og Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår

herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arthrotec 50 mg/0,2 mg indeholder

Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 50 mg og misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C, natriumhydroxid,

triethylcitrat hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, talcum, hydrogeneret

ricinusolie.

Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg indeholder

Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 75 mg og misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C, natriumhydroxid,

talcum, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, hydrogeneret

ricinusolie.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

Arthrotec:

Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1411” på den ene side og ”A” på

den anden side.

Arthrotec Forte:

Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1421” på den ene side og ”75

A” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Arthrotec leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter.

Arthrotec Forte leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Limited, Morpeth, England.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i februar 2019.

14. februar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter med modificeret udløsning

0.

D.SP.NR.

08909

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arthrotec

Arthrotec Forte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Arthrotec:

Diclofenacnatrium 50 mg + misoprostol 0,2 mg

Hver tablet består af en mavesyreresistent kerne med 50 mg diclofenacnatrium omgivet af en

skal indeholdende 0,2 mg misoprostol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactosemonohydrat, 13 mg.

Arthrotec Forte:

Diclofenacnatrium 75 mg + misoprostol 0,2 mg

Hver tablet består af en mavesyreresistent kerne med 75 mg diclofenacnatrium omgivet af en

skal indeholdende 0,2 mg misoprostol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactosemonohydrat, 19,5 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter med modificeret udløsning

Arthrotec: Hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket ”SEARLE” over ”1411” på den ene

side og 4 gange ”A” (

) rundt i kanten på den anden side.

dk_hum_15278_spc.doc

Side 1 af 15

Arthrotec Forte: Hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket ”SEARLE” over ”1421” på den

ene side og 4 gange ”A” rundt i kanten med ”75” i midten (

) på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser hos patienter med særlig stort

behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastroduodenale ulcera.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis i så kort tid som

muligt til at kontrollere symptomerne (se pkt. 4.4).

Voksne

Arthrotec:

1 tablet 2-3 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

Ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre eller til patienter med nedsat leverfunktion

eller mild til moderat nyreinsufficiens, idet farmakokinetikken ikke ændres i klinisk

relevant udstrækning. Dog bør ældre patienter og patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller

leverfunktion kontrolleres nøje (se pkt. 4.4 og 4.8).

Kontraindiceret til patienter med alvorlig lever- eller nyresvigt (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Arthrotec og Arthrotec Forte hos børn under 18 år er ikke

klarlagt.

Administration

Tabletten skal synkes hel, og må ikke tygges, knuses eller opløses.

4.3

Kontraindikationer

Arthrotec og Arthrotec Forte er kontraindiceret:

ved aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs.

to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning)

ved andre aktive blødninger, f. eks. hjerneblødning

hos gravide kvinder, og kvinder, der planlægger graviditet (se pkt. 4.6)

hos kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.4, 4.6 og

4.8)

hos patienter med kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer (diclofenac og

misoprostol), acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner, eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

hos patienter, hvor behandling med acetylsalicylsyre eller andre stoffer af NSAID-typen

fremprovokerer anfald af astma, urticaria eller akut rinitis

gastrointestinale blødninger eller perforationer i anamnesen i forbindelse med tidligere

NSAID-behandling.

ved behandling af peri-operative smerter i forbindelse med koronararterie-bypassoperation

(CABG)

dk_hum_15278_spc.doc

Side 2 af 15

hos patienter med alvorlig nyre- og leversvigt

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV), iskæmisk hjertesygdom, perifer

arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler:

Samtidig brug af diclofenac/misoprostol og andre systemiske NSAID-præparater inklusive

cyclooxygenase-2 (COX-2) hæmmere bør undgås, undtaget hos patienter, der har behov

for lave doser acetylsalicylsyre – forsigtighed og tæt kontrol tilrådes hos disse patienter.

Samtidig brug af et systemisk NSAID-præparat og andre systemiske NSAID-præparater

kan øge risikoen for gastrointestinale ulcus og blødning.

Hos kvinder i den fertile alder (se også pkt. 4.3) må

Arthrotec og Arthrotec Forte ikke anvendes medmindre de anvender sikker kontraception

og er blevet informeret om de risici, der er forbundet med at tage dette produkt i tilfælde af

graviditet (se pkt. 4.6).

På etiketten skal følgende fremgå: ”Må ikke anvendes af kvinder i den fertile alder,

medmindre de anvender sikker prævention”.

Forsigtighedsregler:

Bivirkninger kan minimeres ved at symptomerne behandles i så kort tid og med så lav

dosis som muligt (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og kardiovaskulære

risici).

Nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Forsigtighed skal udvises hos patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion og hos

ældre, da brugen af NSAID-præparater kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Ved

følgende sygdomme bør Arthrotec og Arthrotec Forte kun anvendes i ekstraordinære tilfælde

og under nøje klinisk overvågning: Fremskreden hjerteinsufficiens, fremskreden nyresvigt,

fremskreden leversygdom og alvorlig dehydrering.

I et stort klinisk forsøg, hvor patienter i gennemsnit fik diclofenac i 18 måneder, ses forhøjet

ALAT/ASAT hos 3,1% af patienterne. ALAT/ASAT-forhøjelse ses typisk inden for 1-6

måneder. I kliniske forsøg ses hepatitis hos patienter, der fik diclofenac, og efter markeds-

føring er andre hepatiske reaktioner blevet rapporteret, herunder gulsot og leversvigt. Under

behandling med diclofenac/misoprostol bør leverfunktionen kontrolleres regelmæssigt. Hvis

diclofenac/misoprostol anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, er tæt kontrol

nødvendig. Hvis unormale levertest varer ved eller forværres, hvis der opstår kliniske tegn

eller symptomer på leversygdom, eller hvis der opstår systemiske manifestationer, skal

behandling med diclofenac seponeres.

Diclofenacs metabolitter udskilles primært via nyrerne (se pkt. 5.2). Omfanget af akkumu-

lation af metabolitterne hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Som for

andre NSAID-præparater, hvor metabolitterne udskilles via nyrerne, bør patienter med

signifikant nedsat nyrefunktion overvåges nøje.

I sjældne tilfælde kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, føre til interstitial

nefrit, glomerulitis, papilnekrose og nefrotisk syndrom. NSAID-præparater hæmmer den re-

nale prostaglandinsyntese, som spiller en understøttende rolle i opretholdelse af perfusion i

nyrerne hos patienter med nedsat blodgennemstrømning og blodvolumen i nyrerne. Hos disse

dk_hum_15278_spc.doc

Side 3 af 15

patienter kan administration af et NSAID-præparat fremskynde manifest renal dekompense-

ring, som typisk efterfølges af bedring eller til niveau før behandling, når NSAID-behandling-

en seponeres. Patienter med størst risiko for disse reaktioner er patienter med kronisk hjerte-

insufficiens, levercirrose, nefrotisk syndrom, manifest nyresygdom og ældre. Disse

patienter skal overvåges nøje, mens de er i NSAID- behandling.

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat kronisk hjerteinsufficiens i anamnesen

bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID-præparater.

Som ved alle NSAID-præparater kan diclofenac/misoprostol føre til udvikling af ny

hypertension eller forværring af eksisterende hypertension. Begge tilstande kan være

medvirkende årsag til udvikling af flere kardiovaskulære hændelser. NSAID-præparater,

herunder diclofenac/misoprostol, bør anvendes med forsigtighed til patienter med hyper-

tension. Blodtrykket skal kontrolleres nøje under opstart af behandling med diclofe-

nac/misoprostol og gennem hele behandlingsforløbet.

Patienter med væsentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hyperten-

sion, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med diclofenac efter

nøje overvejelse. Da de kardiovaskulære risici ved brug af diclofenac kan øges med dosis

og behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste effektive

daglige dosis anvendes. Patientens behov for symptomlindring og behandlingsrespons bør

evalueres med jævne mellemrum.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en let øget risiko for alvorlige

arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af diclofenac,

specielt i høje doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling.

Læger og patienter skal være opmærksomme på udvikling af sådanne tilstande, også selv om

patienten ikke tidligere har haft kardiovaskulære symptomer. Patienten skal informeres om

tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksicitet, og hvad de skal gøre, hvis de

opstår (se pkt. 4.3).

Blodsystem og gastrointestinale påvirkninger

NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, kan forårsage alvorlige gastrointesti-

nale bivirkninger, som f.eks. inflammation, blødning, ulceration og perforation af mave,

tyndtarm eller tyktarm, og disse kan være fatale. Hvis gastrointestinal blødning eller ulcera-

tion opstår hos patienter, som er i behandling med diclofenac/misoprostol, skal behandlingen

seponeres. Disse bivirkninger kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller

uden advarende symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Patienter, der er i størst risiko for udvikling af disse gastrointestinale komplikationer med

NSAID-præparater, er dem, der behandles med højere doser, ældre, patienter med kardio-

vaskulær sygdom, patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre, systemiske

kortikosteroider, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), patienter, der drikker

alkohol, eller patienter med fortilfælde af eller aktiv gastrointestinal sygdom, som f.eks.

ulceration, gastrointestinal blødning eller inflammatoriske lidelser.

Diclofenac/misoprostol bør anvendes med forsigtighed til disse patienter, og behandlingen

bør indledes med den lavest mulige dosis (se pkt. 4.3).

dk_hum_15278_spc.doc

Side 4 af 15

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle usæd-

vanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i behandling-

ens startfase. Forsigtighed tilrådes, hvis patienter samtidig bruger medicin, som øger risikoen

for gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som f.eks. acetylsalicylsyre (se

pkt. 4.5). Samtidig brug af NSAID-præparater inklusive Arthrotec og Arthrotec Forte og orale

antikoagulantia øger risikoen for gastrointestinal og ikke-gastrointestinal blødning og bør

derfor gives med forsigtighed. Orale antikoagulantia omfatter warfarin/af coumarin-typen og

nye orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Antikoagulation/INR bør

kontrolleres hos patienter, der er i behandling med warfarin/antikoagulantia af coumarin-

typen (se pkt. 4.5).

Som for andre NSAID-præparater kan Arthrotec og Arthrotec Forte hæmme trombocyt-

aggregationen og forlænge blødningstiden. Patienter med sygdom i det hæmatopoietiske

system eller koagulationsforstyrrelser eller patienter med fortilfælde af cerebrovaskulær

blødning bør observeres særlig omhyggeligt.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter og patienter i behandling med

kortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia (se pkt. 4.5).

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, bl.a. eksfoliativ

dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8).

Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste

hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned. Behandling med

diclofenac/misoprostol bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner

eller anden overfølsomhedsreaktion.

Overfølsomhed

NSAID-præparater kan udløse bronkospasmer hos patienter, der lider af eller har

fortilfælde af astma bronkiale eller allergisk sygdom.

Langtidsbehandling

Alle patienter, der er i langtidsbehandling med NSAID-præparater, bør kontrolleres

forebyggende (dvs. undersøgelse af f. eks. nyre- og leverfunktion samt blodbillede).

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug og behandling med høje doser af enhver type

analgetika/antiinflammatoriske midler kan hovedpine udvikles

(medicinoverforbrugshovedpine). Hovedpine udløst af overforbrug af analgetika bør ikke

behandles med dosisøgning. I sådanne tilfælde bør behandlingen seponeres.

Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige

hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af analgetika.

Arthrotec og Arthrotec Forte kan maskere tegn og symptomer på feber, og dermed en

underliggende infektion.

dk_hum_15278_spc.doc

Side 5 af 15

Arthrotec og Arthrotec Forte tabletter indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til

patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel

(Lapp Lactase deficiency) eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika

NSAID-præparater kan svække den natriuretiske virkning af diuretika på grund af hæmning

af den intrarenale prostaglandinsyntese. Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika

kan forårsage øgede serumkalium niveauer. Derfor bør serumkalium monitoreres.

Ciclosporin og tacrolimus

NSAID-præparater, som f.eks. diclofenac kan øge ciclosporins nyretoksicitet, på grund af

deres virkning på prostaglandiner i nyren. Ved samtidig administration med ciclosporin er den

systemiske eksponering af diclofenac fordoblet. Det tilrådes at starte behandlingen med den

laveste dosis af Arthrotec, og nøje at kontrollere patienten for tegn på toksicitet.

Der er en mulig øget risiko for nefrotoksicitet, hvis NSAID-præparater gives samtidig med

tacrolimus.

Lithium, digoxin og ketoconazol

Steady-state-plasmakoncentrationer af lithium og digoxin kan øges, og ketoconazolkoncen-

trationer kan nedsættes.

Monitorering af serum-lithium-, serum-digoxin- og serum-ketoconazol-niveauer anbefales.

Orale antidiabetika

Farmakodynamiske forsøg med diclofenac har ikke vist nogen øget effekt af orale anti-

diabetika. Da der er rapporteret om tilfælde af interaktion med diclofenac og andre NSAID-

præparater, anbefales der imidlertid forsigtighed og passende kontrol af blod glukose.

Tilfælde af hypo- og hyperglykæmi er rapporteret, når diclofenac gives samtidig med

antidiabetika.

Antikoagulantia, antitrombotika og lægemidler med virkning på trombocytfunktionen (inkl.

acetylsalicylsyre og SSRI)

På grund af mindsket trombocytaggregation tilrådes også forsigtighed ved brug af

Arthrotec og Arthrotec Forte sammen med antikoagulantia. NSAID-præparater kan

forstærke effekten af antikoagulantia, f.eks. warfarin og af midler med

trombocythæmmende virkning f.eks. acetylsalicylsyre og selektive serotonin-

genoptagelses-hæmmere (SSRI) og kan dermed øge risikoen for gastrointestinal blødning

(se pkt. 4.4).

Når diclofenac administreres samtidig med acetylsalicylsyre nedsættes proteinbindingen af

diclofenac, selv om clearance af frit diclofenac ikke ændres. Den kliniske betydning af

denne interaktion er ikke kendt. Som for andre NSAID-præparater frarådes samtidig brug

af diclofenac/misoprostol og acetylsalicylsyre på grund af mulig risiko for øget risiko for

gastrointestinale bivirkninger.

Methotrexat og kortikosteroider)

Forsigtighed bør udvises i tilfælde, hvor NSAID-præparater og methotrexat gives

samtidigt, da plasmakoncentrationen af methotrexat kan stige, hvilket kan føre til toksiske

dk_hum_15278_spc.doc

Side 6 af 15

koncentrationer af methotrexat. Denne risiko er muligvis størst, hvis patienten får høje

doser af methotrexat.

Samtidig administration af NSAID-præparater og kortikosteroider kan øge risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4) og bivirkninger generelt.

Antihypertensiva og diuretika

Antihypertensiva, herunder diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagoniser (AIIA) og

betablokkere: NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af diuretika og andre antihyper-

tensive stoffer, inklusive ACE-hæmmere, AIIA og betablokkere.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter eller ældre patienter med

kompromitteret nyrefunktion) kan samtidig administration af en ACE-hæmmer eller en AIIA

og/eller diuretika med en cyclo-oxygenasehæmmer øge forværring af nyrefunktionen

herunder risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Forekomsten af disse

interaktioner bør overvejes hos patienter, der behandles med diclofenac/misoprostol samtidig

med en ACE-hæmmer eller en AIIA og/eller diuretika.

Antacida

Antacida kan forsinke absorptionen af diclofenac. Magnesium-holdige antacida har vist at

forværre misoprostol-associeret diarré.

Antibiotika af quinolon-typen

Resultater fra dyreforsøg tyder på, at NSAID-præparater kan øge risikoen for kramper

forårsaget af antibiotika af quinolon-typen. Patienter, der tager NSAID-præparater og

quinoloner, kan have en øget risiko for udvikling af kramper.

Mifepriston

NSAID-præparater bør ikke anvendes i 8-12 dage efter administration af mifepriston, da

NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af mifepriston.

Voriconazol og andre CYP2C9-hæmmere

Forsigtighed tilrådes hvis diclofenac udskrives samtidigt med en potent CYP2C9-hæmmer

(f.eks. sulfinpyrazon og voriconazol), da dette kan føre til en signifikant stigning i den

maksimale plasmakoncentration og eksponering for diclofenac på grund af hæmning af

metabolisen af diclofenac.

Voriconazol øger diclofenacs C

med 114% og AUC med 78% (ved 50 mg engangsdosis).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Arthrotec og Arthrotec Forte er kontraindiceret hos gravide kvinder og hos kvinder, som

planlægger at blive gravide.

Misoprostol:

Misoprostol inducerer livmoderkontraktioner og er forbundet med spontan abort, for tidlig

fødsel, fosterdød og fostermisdannelser.

Der er blevet rapporteret om en ca. 3 gange øget risiko for misdannelser under graviditeter,

hvor fosteret blev udsat for misoprostol i første trimester, sammenlignet med en forekomst på

2% i kontrolgruppen. Prænatal eksponering for misoprostol har især været forbundet med

dk_hum_15278_spc.doc

Side 7 af 15

Moebius syndrom (medfødt ansigtslammelse, der fører til hypomimi, problemer med amning

og synkning og øjenbevægelser, med eller uden defekter i lemmer); amnionbåndsyndrom

(bl.a. defekter i lemmer/amputationer, især klumpfod, akiri, oligodactyli, læbeganespalte) og

anomalier i centralnervesystemet (cerebrale og kraniale anomalier såsom anencefali,

hydrocefali, cerebellar hypoplasi, neuralrørsdefekter). Der er observeret andre defekter,

herunder artrogrypose.

Heraf følger, at:

Kvinder skal informeres om risikoen for teratogenicitet.

Hvis patienten ønsker at fortsætte med graviditeten efter at have været udsat for

misoprostol in utero, skal graviditeten overvåges omhyggeligt ved hjælp af

ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Diclofenac:

Hæmning af prostaglandinsyntese kan have en negativ virkning på graviditeten og/eller

embryo/føtal udvikling. Data fra epidemiologiske forsøg tyder på en øget risiko for

spontan abort og for hjertemisdannelser og gastroschisis efter brug af

prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten. Den absolutte risiko for

kardiovaskulære misdannelser blev forøget fra under 1% op til cirka 1,5%. Risikoen

antages at stige med dosis og varighed af behandlingen. Hos dyr er det vist, at

administration af en prostaglandinsyntesehæmmer fører til øget præ- og

postimplantationstab og embryo/føtal dødelighed. Derudover er der rapporteret om øget

forekomst af forskellige misdannelser, herunder kardiovaskulære misdannelser hos dyr,

som fik en prostaglandinsyntesehæmmer i den organdannende periode.

I tredje trimester af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte fosteret

for:

Kardiopulmonær toksicitet (med præmatur lukning af ductus arteriosus og pulmonal

hypertension),

Renaldysfunktion, som kan udvikle sig til nyreinsufficiens med oligo-hydroamniose.

I slutningen af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

Mulig forlængelse af blødningstiden, en antikoagulerende effekt, som kan forekomme

selv ved meget lave doser,

Hæmning af livmodersammentrækningerne, hvilket fører til forsinket eller forlænget

fødsel.

Amning

Hos moderen metaboliseres misoprostol hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktiv og

som udskilles i modermælk. Diclofenac udskilles i modermælk i meget små mængder.

Generelt er de potentielle virkninger på det ammede barn ved koncentrationer af

misoprostol og dets metabolitter ved amning ikke kendt. Diarré er dog en kendt bivirkning

til misoprostol og kan forekomme hos spædbørn af ammende mødre. Arthrotec og

Arthrotec Forte bør derfor ikke anvendes i ammeperioden.

Fertilitet

Som følge af virkningsmekanismen kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misopro-

stol, forsinke eller forhindre ovariel follikelruptur, som har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder, der har svært ved at blive gravide, eller som går

dk_hum_15278_spc.doc

Side 8 af 15

til undersøgelse for infertilitet, bør seponering af NSAID-præparater, herunder diclofenac/

misoprostol, overvejes.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om risikoen for teratogenicitet før behandling

med diclofenac-misoprostol. Behandling må ikke påbegyndes før graviditet er udelukket,

og kvinder skal rådgives grundigt om vigtigheden af sikker kontraception under

behandlingen. Hvis der er mistanke om graviditet, skal behandlingen straks seponeres (se

pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, som oplever svimmelhed og andre påvirkninger af centralnervesystemet ved

indtagelse af NSAID-præparater, bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret fra kontrollerede kliniske forsøg med Arthrotec

givet til mere end 2000 patienter fremgår af følgende tabel. Derudover er bivirkninger

rapporteret fra overvågningen efter markedsføring, hvor frekvens ikke kan beregnes ud fra

forhåndenværende data, f.eks. spontane bivirkningsrapporter, anført som ”ikke kendt”.

De mest almindelige observerede bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. Der er set

peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos

ældre (se pkt. 4.4). Der er rapporteret kvalme, opkast, diarré, flatulens, forstoppelse,

dyspepsi, mavesmerter, melæna, hæmatemese, ulcerøs stomatit, forværring af colitis

ulcerosa og Crohns sygdom (se pkt. 4.4) som følge af administrationen. Gastritis er

observeret med en lavere frekvens.

Generelt svarer bivirkningsprofilen for diclofenac/misoprostol hos patienter på 65 år eller

ældre til den hos yngre patienter. Den eneste klinisk relevante forskel er, at patienter på 65

år eller ældre tilsyneladende tolererer de gastrointestinale virkninger af

diclofenac/misoprostol ved administration 3 gange dagligt dårligere.

Organ system

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10,000

til

<1/1,000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginal

infektion

Blod og

lymfesystem

Trombo-

cytopeni,

leukopeni,

Aplastisk anæmi,

agranulocytose,

hæmolytisk

anæmi, hæmning

af trombocytaggre-

gation

Immunsystemet

Overfølsomhe

Anafylak-

tisk

reaktion

Metabolisme

og ernæring

Nedsat appetit

Væskeretention

Psykiske

Søvnløshed

Depression,

Mareridt

Psykotiske

dk_hum_15278_spc.doc

Side 9 af 15

forstyrrelser

angst

lidelser, desorien-

tering,

humørsvingninger,

irritabilitet

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed

Cerebro-

vaskulære

hændelser,

søvnighed

tremor,

paræstesi

Aseptisk

meningitis

kramper,

hukommelses-

svigt, dysgeusi

Øjne

Sløret syn

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Hjertesvigt,

myokardie-

infarkt,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypoten-

sion

Shock, vaskulit

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Pneumoniti

Astma

Mave-tarm-

kanalen

Abdomina

lsmerter,

diarré

kvalme,

dyspepsi

Gastrit,

opkastning

flatulens,

opstød,

obstipation,

ulcus

pepticum,

gastrointest

inal inflam-

mation,

gastroin-

testinal

ulceration,

duodenitis,

øsofagitis

Stomatit,

melæna,

mundsår,

mundtørhed,

gastroin-

testinal

blødning

Pancreatitis

hæmateme-

se, kolit,

øsofagus-

sygdom,

glossit

Gastrointestinal

perforation

Crohns sygdom,

tungeødem

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

ikterus

Leversvigt

Fulminant hepatit

Hud og

subkutane væv

Udslæt,

pruritus

Purpura,

urticaria

Angioødem

, bulløs der-

matitis, fo-

tosensitive

reaktioner,

hårtab

Erythema

multiforme,

Toksisk epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnsons

syndrom

eksfoliativ

dermatit

Schönlein-Henoch

purpura,

mukokutant

udslæt, vesikuløst

udslæt

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt, akut

nyresvigt, renal

papilnekrose,

tubulointerstitiel

dk_hum_15278_spc.doc

Side 10 af 15

nefrit, nefrotisk

syndrom, pro-

teinuri, hæmaturi,

glomerulonefritis,

minimal læsion

glomerulonefritis,

membranøs

glomerulonefritis

, nedsat

nyrefunktion

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Fosterdød,

ufuldstændig

abort, præmatur

fødsel,

anafylaktoid

graviditetssyndrom

, placentaretention

eller fosterhinde-

retention,

unormale

uteruskontrak-

tioner

Det

reproduktive

system og

mammae

Menoragi,

methoragi,

vaginal-

blødning,

postmeno-

pausal blød-

ning, men-

strua-

tionsfor-

styrrelser

Mastodyni,

dysmenoré

Uterinblødning,

uterine spasmer,

infertilitet hos

kvinder (nedsat

fertilitet hos

kvinder)

Medfødte,

familiære og

genetiske

sygdomme

Fostermis-

dannelser

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

-stedet

Smerter i

brystet, an-

sigtsødem,

ødem

, feber,

kulde-

gysninger,

træthed

Inflammation

Undersøgelser

Forhøjet

alaninamino

-transferase,

forhøjet

basisk

fosfatase i

blodet,

nedsat

hæmatokrit

Forhøjet

bilirubin i

blodet, for-

højet aspartat-

amino-

transferase

Traumer,

forgiftninger

og behand-

Uterusruptur,

uterusperforation

dk_hum_15278_spc.doc

Side 11 af 15

lings-komplika-

tioner

Symptomer på aseptisk meningitis (nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber

eller nedsat bevidsthed) er rapporteret i forbindelse med behandling med NSAID-

præparater. Patienter, der lider af en autoimmun sygdom (f.eks. lupus erythematose,

blandet bindevævssygdom (MCTD)) synes at være mere følsomme.

Diarré er sædvanligvis mild til moderat og forbigående, og kan mindskes, ved at

Arthrotec og Arthrotec Forte tages i forbindelse med et måltid, og ved at undgå brug af

antacida, der overvejende er magnesiumholdige.

Gastrointestinal perforation eller blødning kan til tider være fatal, især hos ældre (se

pkt. 4.4).

Alvorlige hudreaktioner, nogle fatale, er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde (se

pkt. 4.4).

Særligt hos patienter med hypertension eller nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

På grund af mangel på præcise og/eller pålidelige tal (nævner og tæller), kan det spontane

bivirkningsrapporteringssystem, hvor sikkerhedsdata indsamles ved overvågning efter

markedsføring, ikke bruges til en medicinsk meningsfyldt frekvensberegning af uønskede

hændelser.

Med hensyn til den relative rapporteringshyppighed af uønskede hændelser ved overvågning

efter markedsføring er de uønskede hændelser, der rapporteres hyppigst til indehaveren af

markedsføringstilladelsen, af gastrointestinal karakter (ca. 45% af alle spontane rapporter i

firmaets sikkerhedsdatabase) efterfulgt af kutane/overfølsomhedsreaktioner, hvilket er i

overensstemmelse med den kendte bivirkningsprofil for klassen af NSAID-præparater.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en øget risiko for arterielle

tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og apopleksi) ved brug af diclofenac, især ved brug af

høje doser (150 mg dagligt) og ved langtidsbehandling (se pkt. 4.3 og 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Den toksiske dosis af Arthrotec og Arthrotec Forte er ikke fastsat, og der er ganske lidt

erfaring med overdosering. Forstærkning af den farmakologiske effekt kan forekomme ved

overdosering.

Symptomer

Følgende tegn på overdosering for enkeltkomponenterne er dog beskrevet.

dk_hum_15278_spc.doc

Side 12 af 15

Kliniske tegn på overdosering af diclofenac omfatter gastrointestinale klager, konfusion,

døsighed, hovedpine, svimmelhed, ophidselse, koma, tinnitus eller kramper. I tilfælde af svær

forgiftning kan der forekomme akut nyresvigt og leverskade.

Kliniske tegn på overdosering af misoprostol er sedation, tremor, kramper, dyspnø,

abdominalsmerter, diarré, feber, palpitationer, hypotension og bradykardi.

Behandling

Det anbefales at kontrollere vitale funktioner (blodtryk, puls, temperatur), og at tage

konventionelle laboratorieprøver; herunder måling af hæmatologiske parametre, nyre- og

leverfunktion og metabolisk profil (A-punktur) i tilfælde af moderat til alvorlig forgiftning.

Ved akut forgiftning med NSAID-præparater bør der behandles understøttende og

symptomatisk. Hvis der er mistanke om, at lægemidlet kan være indtaget for nyligt,

anbefales oral indtagelse af aktivt kul for at reducere absorptionen af lægemidlet.

Forceret diurese kan have gavnlig virkning, da metabolitter af diclofenac og misoprostol

udskilles i urinen. Da diclofenac og misoprostol i udstrakt grad er proteinbundet og

undergår omfattende metabolisering, vil eksempelvis dialyse og hæmoperfusion

sandsynligvis ikke hjælpe til at nedsætte koncentrationen af diclofenac og misoprostol.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 01 AB 55. Non-steroide antiinflammatoriske/antireumatiske midler (NSAID).

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Arthrotec og Arthrotec Forte er et non-steroidholdigt, antiinflammatorisk lægemiddel

(NSAID), som er effektivt ved behandling af reumatiske sygdomme.

Denne virkning skyldes diclofenac, som har dokumenteret antiinflammatoriske og analgetiske

egenskaber.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, en syntetisk prostaglandin E

analog, som er et stof, der beskytter slimhinden i ventriklen og duodenum, og som forstærker

flere af de faktorer, der holder slimhinden i ventriklen og duodenum intakt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den farmakokinetiske profil efter oral administration af en enkelt dosis eller gentagne doser af

diclofenacnatrium og misoprostol givet som Arthrotec og Arthrotec Forte er de samme, som

når de 2 lægemidler gives hver for sig. Der er ingen farmakokinetiske interaktioner mellem de

2 komponenter, ud over et lille fald i C

for diclofenacnatrium, når dette gives samtidigt

med misoprostol.

Diclofenacnatrium absorberes fuldstændigt i mave-tarmkanalen efter fastende oral indtagelse.

Kun 50% af den absorberede dosis er systemisk tilgængelig som følge af first-pass metabo-

lisme. Maksimale plasmakoncentrationer opnås indenfor 2 timer (interval 1-4 timer), når det

gives som enkeltdosis under fastende betingelser. Ved samtidig fødeindtagelse øges

dk_hum_15278_spc.doc

Side 13 af 15

diclofenac T

til 4 timer. Arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) er proportionalt

med dosis i intervallet mellem 25 mg og 150 mg. Absorption af diclofenac ved steady-state

nedsættes ved samtidig fødeindtagelse og Arthrotec Forte. C

, og AUC nedsættes med

henholdsvis ca. 40% og 20%.

Halveringstiden er ca. 2 timer. Clearance er ca. 350 ml/min og distributionsvolumen er ca.

550 ml/kg. Mere end 99% af diclofenacnatrium er reversibelt bundet til human plasma-

albumin, og er ikke afhængig af alder. Diclofenacs metabolisme er primært medieret via

cytokrom P450 CYP2C9 i leveren. Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-

metabolisering baseret på tidligere anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør

behandles med forsigtighed med diclofenac, da de kan have unormalt høje plasmaniveauer

på grund af nedsat metabolisk clearance.

Diclofenacnatrium elimineres via metabolisering og efterfølgende ved udskillelse i urin- og

galde som glukoronid og sulfatkonjugater af metabolitterne. Ca. 65% af dosis udskilles i

urinen og 35% i galden. Mindre end 1% af modersubstansen udskilles uændret.

Misoprostol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt, og gennemgår hurtig metabolisering

til dets aktive metabolit, misoprostolsyre, som har en halveringstid på ca. 30 min. Der blev

ikke fundet akkumuleret misoprostolsyre i flerdosis-forsøg, og plasma steady-state ses inden

for 2 døgn. Misoprostolsyrens proteinbinding i serum er mindre end 90%. Ca. 70% af den

indtagne dosis udskilles i urinen, hovedsageligt som biologisk inaktive metabolitter.

Der er gennemført én- og flerdosisforsøg, der sammenligner farmakokinetikken mellem

Arthrotec Forte og komponenterne diclofenac 75 mg og misoprostol 0,2 mg givet hver for sig.

Bioekvivalensen mellem de 2 metoder at give diclofenac på kunne vises for AUC og for

absorptionshastigheden (C

/AUC). I steady-state-sammenligningen i fastende tilstand kunne

bioekvivalensen påvises for AUC. Mad reducerer absorptionshastighed og -omfang af

diclofenac både for Arthrotec Forte og samtidig indtaget diclofenac. På trods af de næsten

identiske middel-AUC-værdier hos ikke-fastende, kunne statistisk steady-state-bioekvivalens

ikke påvises. Dette skyldes imidlertid den brede variations-koefficient i disse forsøg på grund

af brede inter-individuelle forskellige i absorptionstid, og den omfattende first-pass

metabolisme, som forekommer med diclofenac.

Bioækvivalens i AUC-termer (0-24 timer) kan påvises, når man sammenligner steady-state-

farmakokinetikken af Arthrotec Forte givet 2 gange dagligt med diclofenac 50 mg/misopro-

stol 0,2 mg givet 3 gange dagligt. Begge regimer giver en total daglig dosis på 150 mg

diclofenac.

Med hensyn til indtagelse af misoprostol, kunne bioækvivalens påvises efter en enkelt dosis

Arthrotec Forte eller misoprostol givet alene. Mad mindsker under steady-state-forhold

misoprostols C

efter administration af Arthrotec Forte, og forsinker absorptionen

ubetydeligt, men AUC er ækvivalent.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med samtidig administration medførte tillæg af misoprostol ingen øgning i

diclofenacs toksiske virkninger. Det viste sig også at kombinationen hverken var teratogen

eller mutagen. De individuelle komponenter viser ingen tegn på karcinogent potentiale.

dk_hum_15278_spc.doc

Side 14 af 15

I flere gange den anbefalede terapeutiske dosis har misoprostol ført til gastrisk hyperplasi i

mucosa hos dyr. Dette karakteristiske respons på prostaglandiner i E-serien normaliseres,

når stoffet seponeres.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat; Cellulose, mikrokrystallinsk; Majsstivelse; Povidon K 30;

Magnesiumstearat.

Overtræk: Methylacrylsyre copolymer type C; Natriumhydroxid; Talcum; Triethylcitrat;

Hypromellose; Crospovidon; Ricinusolie, hydrogeneret; Silica, kolloid, vandfri; Cellulose,

mikrokrystallinsk.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blisterpakning, koldpresset aluminium.

Pakningsstørrelser: 20 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

Arthrotec:

15278

Arthrotec Forte: 18455

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. december 1995

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. februar 2019

dk_hum_15278_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information