Agregex 75 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
30-07-2018

Aktiv bestanddel:

CLOPIDOGRELHYDROGENSULFAT

Tilgængelig fra:

Actavis Group PTC ehf.

ATC-kode:

B01AC04

INN (International Name):

Clopidogrel

Dosering:

75 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation dato:

2010-03-29

Produktets egenskaber

                24. JULI 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
AGREGEX, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
26252
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Agregex
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukket tablet indeholder 97,86 mg clopidogrelbisulfat
svarende til 75 mg
clopidogrel.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
Hver filmovertrukket tablet indeholder 78,14 mg vandfri lactose og
0,29 mg lecitin
(indeholder sojaolie) (E322).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
Lyserød 9 mm rund, bikonveks, filmovertrukket tablet, mærket med "I"
på den ene side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
_Clopidogrel er indiceret til_

Voksne patienter, der lider af myokardieinfarkt (fra få dage, men
ikke over 35 dage),
iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller
påvist perifer
arteriesygdom.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller
myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker) inklusive patienter, som
får indsat
_dk_hum_44048_spc.doc_
_Side 1 af 21_
stent efter perkutant koronarindgreb, i kombination med
acetylsalicylsyre
(ASA).
-
akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet i kombination med
ASA
hos medicinsk behandlede patienter, der er egnede til trombolytisk
behandling.
_Forebyggelse af aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser ved
atrieflimren_
Hos voksne patienter med atrieflimren, der har mindst én risikofaktor
for vaskulære
hændelser, og som ikke kan tage vitamin K-antagonist
(VKA)-behandling, og som har en
lav blødningsrisiko, er clopidogrel i kombination med ASA indiceret
til forebyggelse af
aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser inklusive apopleksi.
For yderligere oplysninger henvises til pkt. 5.1.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Voksne og ældre
Clopidogrel bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg.
Hos patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom 
                
                Læs hele dokumentet