Adcirca (previously Tadalafil Lilly)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-02-2021

Aktiv bestanddel:
tadalafil
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
G04BE08
INN (International Name):
tadalafil
Terapeutisk gruppe:
Urologicals
Terapeutisk område:
Hypertension, lunge
Terapeutiske indikationer:
Adcirca er indiceret hos voksne til behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) klassificeret som Verdenssundhedsorganisationens funktionelle klasse II og III for at forbedre træningskapaciteten (se afsnit 5. Effektivitet er blevet vist i idiopatisk PAH (IPAH) og i PAH relateret til kollagenvaskulær sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001021
Autorisation dato:
2008-10-01
EMEA kode:
EMEA/H/C/001021

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-09-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADCIRCA 20 mg filmovertrukne tabletter

tadalafil

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret ADCIRCA til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage ADCIRCA

Sådan skal du tage ADCIRCA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ADCIRCA indeholder det aktive stof tadalafil.

ADCIRCA er til behandling af pulmonal arteriel hypertension hos voksne.

Det tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes phosphodiesterase type 5-hæmmere (PDE5-

hæmmere). Det virker ved at hjælpe blodkarrerne rundt om lungerne med at slappe af, således at

blodtilstrømningen til lungerne forbedres. Dette resulterer i en forbedret evne til at udføre fysisk

aktivitet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage ADCIRCA

Tag ikke ADCIRCA

Hvis du er allergisk over for tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Hvis du tager nogen form for nitrater såsom amylnitrit, som bruges til behandling af

brystsmerter (angina pectoris). ADCIRCA har vist sig at øge virkningen af disse typer medicin.

Fortæl det til din læge, hvis du tager nogen form for nitrat, eller hvis du er i tvivl.

Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft synstab – en tilstand beskrevet som en ”blodprop i

øjet” (non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati - NAION).

Hvis du har haft et hjerteanfald inden for de sidste 3 måneder.

Hvis du har lavt blodtryk.

Tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt

blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som ADCIRCA, har vist sig at øge

den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat

eller er usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager ADCIRCA.

Før du tager tabletterne, skal du fortælle det til din læge, hvis du har:

andre hjerteproblemer end din pulmonale hypertension

problemer med dit blodtryk

en arvelig øjensygdom

unormale røde blodlegemer (seglcelleanæmi)

knoglemarvskræft (myelomatose)

blodkræft (leukæmi)

nogen form for deformitet af penis eller uønskede eller vedvarende erektioner, som varer i mere

end 4 timer

alvorlige problemer med din lever

alvorlige problemer med dine nyrer

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du straks kontakte din læge.

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab er observeret hos nogle patienter der har taget tadalafil. Hvis du

oplever en pludselig nedsættelse eller tab af hørelsen, skal du straks kontakte din læge, også selvom

det er ukendt om hændelsen er direkte relateret til tadalafil.

Børn og unge

ADCIRCA er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med ADCIRCA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Tag IKKE disse tabletter, hvis du allerede tager nitrater.

Visse typer af medicin kan blive påvirket af ADCIRCA, eller de kan påvirke, hvor godt ADCIRCA

virker. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

bosentan (en anden behandling for pulmonal arteriel hypertension)

nitrater (for brystsmerter)

alfa-blokkere til behandling af for højt blodtryk eller prostataproblemer

riociguat.

rifampicin (til behandling af bakterieinfektioner)

ketoconazol-tabletter (til behandling af svampeinfektioner)

ritonavir (HIV-behandling)

tabletter for problemer med potensen (PDE5-hæmmere).

Brug af ADCIRCA sammen alkohol

Dit blodtryk kan sænkes midlertidigt, hvis du drikker alkohol. Hvis du har taget eller har planer om at

tage ADCIRCA, skal du undgå overdreven alkoholindtagelse (over 5 genstande alkohol). Dette kan

øge risikoen for svimmelhed, når du rejser dig op.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage ADCIRCA, når du er

gravid, medmindre det er absolut nødvendigt, og du har diskuteret det med lægen.

Du må ikke amme, mens du tager disse tabletter, fordi det er uvist, om medicinen udskilles i mælken

hos mennesker.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin, mens du er gravid

eller ammer.

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set

nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil

medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed er rapporteret. Vær opmærksom på hvordan du reagerer på medicinen, før du begynder at

køre bil eller betjene maskiner.

ADCIRCA indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

ADCIRCA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage ADCIRCA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

ADCIRCA findes som en 20 mg tablet.

Den normale dosis

er 2 tabletter på 20 mg en gang om dagen.

Du skal tage begge tabletter på samme tidspunkt, 1 ad gangen. Hvis du har let eller moderat nedsat

lever- eller nyrefunktion, kan din læge råde dig til kun at tage 1 tablet på 20 mg om dagen.

Tabletterne synkes hele med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget ADCIRCA

Hvis du eller andre har taget flere tabletter, end du eller de skulle, skal du kontakte din læge eller tage

på skadestuen med det samme. Tag medicinen eller pakken med. Det kan være, at du får nogle af de

bivirkninger, som er nævnt i punkt 4.

Hvis du har glemt at tage ADCIRCA

Tag din dosis, så snart du kommer i tanke om det, hvis det er indenfor 8 timer efter, du skulle have

taget din dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage ADCIRCA

Du må ikke holde op med at tage medicinen, medmindre din læge har rådet dig til det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks

søge læge:

Allergiske reaktioner herunder hududslæt (hyppighed: almindelig).

Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp (hyppighed: almindelig).

Priapisme, en forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af ADCIRCA

(hyppighed: Ikke almindelig). Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer,

skal du straks søge lægehjælp.

Pludseligt opstået synstab (hyppighed: Sjælden).

Følgende bivirkninger er indberettet med frekvensen meget almindelig for patienter, der tager

ADCIRCA (sker for flere end 1 ud af 10 patienter): Hovedpine, rødmen, tilstoppet næse, kvalme,

fordøjelsesbesvær (inklusive mavesmerter eller ubehag), muskelsmerter, rygsmerter og smerter i

lemmerne (inklusive ubehag i benene).

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelig

(sker for op til 1 ud af 10 patienter)

Uklart syn, lavt blodtryk, næseblod, opkast, øget eller unormal blødning fra livmoderen,

hævelser i ansigtet, sure opstød, migræne, uregelmæssige hjerteslag (puls) og besvimelse.

Ikke almindelig

(sker for op til 1 ud af 100 patienter)

Kramper, forbigående hukommelsestab, nældefeber, overdreven tendens til at svede, blødning

fra penis, blod i sæd og/eller urin, højt blodtryk, høj puls, pludselig hjertedød og ringen for

ørerne (tinnitus).

PDE5-hæmmere

bruges også ved behandling af potensproblemer (erektil dysfunktion) hos mænd.

Visse bivirkninger er indberettet sjældent:

Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne og

alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelse i ansigtet eller svælget. Pludselig

hørenedsættelse eller høretab er også indberettet.

Nogle bivirkninger er set hos mænd, som tog tadalafil for behandling af erektil dysfunktion. Disse

bivirkninger er ikke set i kliniske studier for pulmonal arteriel hypertension, og hyppigheden er derfor

ikke kendt:

hævelse af øjenlåg, øjensmerter, røde øjne, hjertetilfælde og slagtilfælde.

De fleste, men ikke alle, af de mænd, som fik høj puls, uregelmæssig hjerteslag, hjerteanfald,

slagtilfælde og pludselig hjertedød havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog tadalafil. Det er ikke

muligt at afgøre, hvorvidt disse bivirkninger var direkte relateret til tadalafil.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30° C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ADCIRCA indeholder:

- Aktivt stof: tadalafil. Hver tablet indeholder 20 mg tadalafil.

- Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk

cellulose, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, se punkt 2 ”ADCIRCA indeholder lactose”.

Filmovertræk: lactosemonohydrat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172),

rød jernoxid (E172), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

ADCIRCA 20 mg er orange filmovertrukne tabletter. De har form som mandler og er mærket ”4467”

på den ene side.

ADCIRCA 20 mg fås i blisterpakninger med 28 eller 56 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 440 33 00

France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal

Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ADCIRCA 20 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg tadalafil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder 233 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Orange og mandelformede filmovertrukne tabletter, mærket ”4467” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ADCIRCA er indiceret til behandling af voksne med pulmonal arteriel hypertension (PAH)

klassificeret som WHO’s funktionsklasse II og III, til forbedring af det fysiske funktionsniveau (se

pkt. 5.1). Virkningen er set ved idiopatisk PAH (IPAH) og ved PAH i forbindelse med vaskulær

bindevævssygdom.

4.2

Dosering og administration

Behandling bør kun initieres og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af PAH.

Dosering

Den anbefalede dosis er 40 mg (2x20 mg) en gang daglig taget enten med eller uden mad.

Ældre patienter

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendigt.

Nedsat nyrefunktion

Den anbefalede initiale dosis er 20 mg en gang daglig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dosis

kan øges med 40 mg en gang daglig, baseret på den individuelle effekt og tolerance. Tadalafil bør ikke

anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

På grund af begrænset klinisk erfaring hos patienter med mild til moderat levercirrose (Child-Pugh

klasse A og B) kan en startdosis på 20 mg en gang daglig overvejes efter enkelt-doser på 10 mg. Hvis

tadalafil ordineres, bør den ordinerende læge foretage en omhyggelig individuel benefit/risk-

vurdering. Brug af tadalafil anbefales ikke hos patienter med svær levercirrose (Child-Pugh klasse C),

da der ikke foreligger studier hos denne gruppe (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

ADCIRCAs sikkerhed og virkning hos den pædiatriske population er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1.

Administration

ADCIRCA er til oral brug.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Akut myokardieinfarkt inden for de seneste 90 dage.

Svær hypotension (<90/50 mmHg).

Det er vist i kliniske studier, at tadalafil forstærker den hypotensive effekt af nitrater. Dette

menes at være et resultat af den kombinerede effekt af nitrater og tadalafil på

nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen. Derfor er administration af tadalafil kontraindiceret til

patienter, som bruger enhver form for organisk nitrat (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-stimulatorer,

som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

Patienter, som på grund af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION), har nedsættelse

af synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse

med brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kardiovaskulær

Følgende patientgrupper med hjerte-karsygdomme blev ikke inkluderet i PAH kliniske studier:

Patienter med klinisk signifikant aorta- og mitralklapsygdom

Patienter med perikardial konstriktion

Patienter med restriktiv eller dilateret kardiomyopati

Patienter med betydelig venstre ventrikel dysfunktion

Patienter med livstruende arytmier

Patienter med symptomatisk koronararteriesygdom

- Patienter med ukontrolleret hypertension

Brug af tadalafil anbefales ikke til disse patienter, da der ikke er kliniske data vedrørende

sikkerheden.

Pulmonære vasodilatatorer kan forværre den kardiovaskulære status signifikant hos patienter

med pulmonal veneokklusiv sygdom (PVOD). Behandling med tadalafil anbefales ikke til disse

patienter, da der ikke foreligger kliniske data, hvor tadalafil har været givet til patienter med

veneokklusiv sygdom. PVOD bør overvejes, hvis der ses tegn på pulmonalt ødem ved behandling med

tadalafil.

Tadalafil har systemiske vasodilatatoriske egenskaber, der kan resultere i forbigående blodtryksfald.

Lægerne bør nøje overveje, om de af deres patienter, der lider af

visse underliggende sygdomme, såsom svær obstruktion i udløbet fra venstre ventrikel, væskemangel,

hypotension, herunder autonom hypotension, kan påvirkes ugunstigt af en sådan vasodilatatorisk

effekt.

For patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig administration af tadalafil give

symptomatisk hypotension hos nogle patienter (se pkt. 4.5). Kombinationen af tadalafil og doxazosin

tilrådes derfor ikke.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af tadalafil og

andre PDE5-hæmmere. Data fra observationsstudier tyder på en øget risiko for akut NAION hos

mænd med erektil dysfunktion, som følge af episodisk brug af tadalafil og PDE5-hæmmere. Da dette

kan være relevant for alle patienter som anvender tadalafil, skal patienten informeres om, at han skal

stoppe med at tage ADCIRCA og omgående skal konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår en

synsdefekt (se pkt 4.3). Anvendelse til patienter med kendte medfødte degenerative retinasygdomme,

inklusive retinitis pigmentosa, anbefales ikke, da disse patienter ikke var inkluderet i de kliniske

studier.

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab

Der er rapporteret tilfælde af pludseligt høretab efter brug af tadalafil. Selvom andre risikofaktorer i

nogle tilfælde er tilstede (såsom alder, diabetes, hypertension, høretab i anamnesen og tilhørende

bindevævssygdomme) skal patienten, i tilfælde af pludseligt opstået høretab, informeres om straks at

søge lægehjælp.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Tadalafil anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion på grund af øget

tadalafileksponering (AUC), begrænset klinisk erfaring og manglende mulighed for at påvirke

clearance ved dialyse.

Indtagelse af tadalafil anbefales ikke hos patienter med svær levercirrose (Child-Pugh klasse C), da

disse ikke har været inkluderet i studierne.

Priapisme og anatomisk deformation af penis

Priapisme er rapporteret hos mænd, der blev behandlet med PDE5-hæmmere. Patienterne skal

instrueres i at søge læge straks, hvis de oplever erektioner, der varer i 4 timer eller mere. Hvis

priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile væv samt permanent

impotens.

Tadalafil bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformation af penis (såsom

vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom) og hos patienter, som kan være disponerede for

priapisme (såsom patienter med seglcelleanæmi, myelomatose eller leukæmi).

Samtidig brug af CYP3A4 induktorer eller hæmmere

Brug af tadalafil anbefales ikke til patienter, der kronisk tager potente CYP3A4-inducerende

lægemidler, såsom rifampicin (se pkt. 4.5).

Tadalafil anbefales ikke til patienter, der samtidig tager potente CYP3A4-hæmmere, såsom

ketoconazol eller ritonavir (se pkt. 4.5).

Behandling for erektil dysfuntion

Sikkerheden og virkningen af kombinationer af tadalafil og andre PDE5-hæmmere eller andre

behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal informeres om ikke at tage

ADCIRCA sammen med disse præparater.

Prostacyclin og dets analoger

Virkning og sikkerhed af tadalafil givet sammen med prostacyclin eller dets analoger er ikke

undersøgt i kontrollerede kliniske studier. Derfor bør der udvises forsigtighed ved kombination af

disse.

Bosentan

Virkningen af tadalafil hos patinter, der allerede får bosentanbehandling, er ikke vist endegyldigt (se

pkt. 4.5 og 5.1).

Lactose

ADCIRCA indeholder lactosemonohydrat. ADCIRCA bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (total Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på tadalafil

Cytochrom P450-hæmmere

Azolantimykotika (f.eks. ketoconazol)

Ketoconazol (200 mg daglig) øger tadalafils (10 mg) enkeltdosiseksponering (AUC) 2 gange og C

med 15 %, relativt til AUC og C

-værdier for tadalafil alene. Ketoconazol (400 mg daglig) øger

tadalafil (20 mg) enkeltdosiseksponering (AUC) 4 gange og C

med 22 %.

Proteasehæmmere (f.eks. ritonavir)

Ritonavir (200 mg to gange daglig), som er en hæmmer af CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og

CYP2D6, øger tadalafil (20 mg) enkeltdosiseksponering (AUC) 2 gange uden ændringer i C

Ritonavir (500 mg eller 600 mg to gange daglig) øger tadalafil (20 mg) enkelt–dosis-eksponering

(AUC) med 32 % og nedsætter C

med 30 %.

Cytochrom P450-induktorer

Endotelin 1- receptorantagonister (f.eks. bosentan)

Flere gange samtidig indgift af bosentan (125 mg to gange daglig), substrat for CYP2C9 og CYP3A4

og en moderat induktor af CYP3A4, CYP2C9 og sandsynligvis CYP2C19, og tadalafil (40 mg en

gang daglig) reducerede den systemiske eksponering af tadalafil med 42 % og C

med 27 %.

Virkningen af tadalafil hos patienter, der allerede er i behandling med bosentan, er ikke påvist

endegyldigt (se pkt. 4.4 og 5.1). Tadalafil påvirker ikke bosentans eller dets metabolitters eksponering

(AUC og C

). Sikkerhed og virkning af kombination af tadalafil og andre endotelin 1-

receptorantagonister er ikke undersøgt.

Antibiotika-præparater (f.eks. rifampicin)

Rifampicin (600 mg daglig), en CYP3A4-induktor, reducerer tadalafil AUC med 88 % og C

46 %, relativt til AUC og C

for tadalafil alene (10 mg).

Tadalafils virkning på andre lægemidler

Nitrater

Det er vist i kliniske studier, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) øger den hypotensive virkning af nitrater.

Denne interaktion varer i mere end 24 timer og kan ikke spores 48 timer efter den sidste tadalafildosis.

Derfor er behandling med tadalafil kontraindiceret hos patienter, der bruger nogen form for organisk

nitrat (se pkt 4.3).

Antihypertensiva (inklusive calciumblokkere)

Samtidig indgift af doxazosin (4 og 8 mg dagligt) og tadalafil (5 mg daglig dosis og 20 mg som en

enkeltdosis) øger signifikant den blodtrykssænkende virkning af denne alfa-blokker. Effekten varer

mindst 12 timer og kan give symptomer, herunder synkope. Denne kombination kan derfor ikke

anbefales (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført med et begrænset antal raske forsøgspersoner blev denne virkning ikke set

med alfuzosin eller tamsulosin.

Det er undersøgt i kliniske farmakologiske studier, om tadalafil (10 og 20 mg) forstærker den

hypotensive effekt af antihypertensiva. De vigtigste typer antihypertensiva blev undersøgt enten som

monoterapi eller som del af kombinationsterapi. Der sås et større blodtryksfald hos patienter, som tog

flere antihypertensiva, uden at hypertensionen var velkontrolleret, sammenlignet med personer, hvis

blodtryk var velkontrolleret, hvor blodtryksfaldet var minimalt og svarende til det, der sås hos raske

personer. adalafil 20 mg givet til patienter i samtidig behandling med antihypertensiva inducerer et

blodtryksfald, der (med undtagelse af doxazosin, se ovenfor) generelt er lille og sandsynligvis ikke er

klinisk relevant.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-hæmmere blev

kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at forstærke den hypotensive

virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en gunstig klinisk effekt af kombinationen i

den undersøgte population. Samtidig brug af riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, er

kontraindikeret (se pkt. 4.3).

Alkohol

Alkoholkoncentrationer blev ikke påvirket ved samtidig administration af tadalafil (10 mg eller 20

mg). Ydermere blev der ikke set ændringer i tadalafilkoncentrationen efter administration sammen

med alkohol. Tadalafil (20 mg) forstærkede ikke det gennemsnitlige blodtryksfald forårsaget af

alkohol (0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40 % alkohol [vodka] til en mand på 80 kg), men hos nogle

forsøgspersoner blev der observeret ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension. Effekten af

alkohol på den kognitive funktion blev ikke forstærket af tadalafil (10 mg).

CYP1A2-substancer (f.eks. theophyllin)

Når taladafil 10 mg blev administreret med theophyllin (en non-selektiv phosphodiesterasehæmmer),

var der ingen farmakokinetisk interaktion. Den eneste farmakodynamiske effekt var en lille stigning

(3,5 slag pr. minut) i hjertefrekvensen.

CYP2C9- substancer (f.eks.R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen (AUC) for S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9 substrat), og tadalafil påvirkede heller ikke ændringer i

protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalicylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke forlængelsen af blødningstiden forårsaget af

acetylsalicylsyre.

P-glykoprotein substancer (f.eks. digoxin)

Tadalafil (40 mg en gang daglig) havde ingen klinisk signifikat virkning på digoxins farmakokinetik.

Oral kontraception

Ved stady-state øger tadalafil (40 mg en gang daglig) ethinylestradioleksponeringen (AUC) med 26 %

og C

med 70 % relativt til oral kontraception givet sammen med placebo. Der sås ingen statistisk

signifikant virkning af tadalafil på levonorgestrel, hvilket antyder, at virkningen af ethinylestradiol

skyldes hæmning af sulfoneringen af tadalafil i tarmen. Den kliniske relevans af denne observation er

uvis.

Terbutalin

En tilsvarende øgning af AUC og C

, som sås med ethinylestradiol, må forventes ved oral

behandling med terbutalin, sandsynligvis på grund af hæmning af tarmsulfoneringen af tadalafil. Den

kliniske relevans af denne observation er uvis.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data for anvendelse af tadalafil til gravide er begrænsede. Dyreforsøg indikerer ikke direkte eller

indirekte skadelige virkninger på drægtighed, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den

postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Som en sikkerhedsforanstaltning bør brug af tadalafil under

graviditet undgås.

Amning

Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data hos dyr har vist, at tadalafil udskilles i mælk.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være en risiko for det ammede barn. ADCIRCA bør ikke anvendes

under amning.

Fertilitet

Hos hunde er der set virkninger, som kan tyde på nedsat fertilitet. To efterfølgende kliniske studier

tyder på, at denne virkning ikke er sandsynlig hos mennesker, selvom en nedsat koncentration af

spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADCIRCA påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Selvom

hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed var ens i placebo- og tadalafilarmene i de kliniske

studier, bør patienterne være opmærksomme på, hvordan de reagerer på ADCIRCA, før de fører bil

eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger, som blev set hos ≥ 10 % af patienterne i behandlingsarmen

med 40 mg tadalafil, var hovedpine, kvalme, rygsmerter, dyspepsi, rødmen, myalgi, nasopharyngitis

og smerter i ekstremiteterne. De rapporterede bivirkninger var forbigående og generelt milde eller

moderate. Bivirkningsdata er begrænsede hos patienter over 75 år.

I det pivotale placebo-kontrollerede studie med ADCIRCA til behandling af PAH blev i alt 323

patienter behandlet med ADCIRCA i daglige doser fra 2,5 mg til 40 mg, og 82 patienter blev

behandlet med placebo. Behandlingsvarigheden var 16 uger. Den samlede hyppighed for ophør med

behandling på grund af bivirkninger var lav (ADCIRCA 11 %, placebo 16 %). 357 personer, som

fuldførte det pivotale studie, indgik i et langtids-forlængelses-studie. Doserne, der indgik, var mellem

20 mg og 40 mg en gang daglig.

Resumé af bivirkninger i tabelform

I tabellen nedenfor er angivet de bivirkninger, der er rapporteret i det placebo-kontrollerede kliniske

studie med PAH-patienter, der blev behandlet med ADCIRCA. I tabellen er også inkluderet nogle

bivirkninger, som er set i kliniske studier og/eller post marketing med tadalafil til behandling af mænd

med erektil dysfunktion. Disse bivirkninger er enten angivet med frekvensen ”ikke kendt”, da

frekvensen hos PAH-patienter ikke kan estimeres ud fra de forhåndenværende data, eller angivet med

en frekvens baseret på data fra det pivotale kliniske placebo-kontrollerede studie med ADCIRCA.

Hyppighedsestimat: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til < 1/10); Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til < 1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000) og Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data).

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

1

Immunsystemet

Overfølsomheds-

reaktioner

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Synkope

Migræne

Kramper

forbigående

hukommelsestab

Apopleksi

(inklusive

hjerneblødning),

Øjne

Sløret syn

Non-arteritis

anterior iskæmisk

opticusneuropati

(NAION),

vaskulær

okklusion i

retina,

synsfeltsdefekt

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt

høretab

Hjerte

Palpitationer

Pludselig

hjertedød

takykardi

Ustabil angina

pectoris,

ventrikulær

arytmi,

myokardie-

infarkt

Vaskulære sygdomme

Rødme

Hypotension

Hypertension

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

1

Luftveje, thorax og mediastinum

Nasofaryngitis

(inklusive

tilstopning af

næsen,

tilstopning af

sinus og rhinitis)

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Kvalme,

dyspepsi

(inklusive

mavesmerter/ube

Opkastninger,

gastro-øsofageal

reflukssygdom

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria

hyperhidrose

(svedsekretion)

Stevens-Johnsons

syndrom,

eksfoliativ

dermatitis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi,

rygsmerter,

ekstremitets-

smerter

(inklusive ubehag

i benene)

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Øget uterin

blødning

Priapisme

Blødning fra

penis,

Hæmospermi

Forlænget

erektion

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ansigtsødem,

brystsmerter

(1) Hændelser, der ikke blev rapporteret i de kliniske registreringsstudier, og som ikke kan estimeres

ud fra forhåndenværende data. Bivirkningerne i tabellen er data fra postmarketing eller kliniske

studier, hvor tadalafil blev brugt til behandling af erektil dysfunktion.

(2) De fleste patienter, som disse hændelser blev rapporteret hos, havde allerede eksisterende

kardiovaskulære risikofaktorer.

(3) Aktuelle MedDRA-termer inkluderer abdominalt ubehag, abdominale smerter, nedre abdominale

smerter, øvre abdominale smerter og maveubehag.

(4) Kliniske ikke-MedDRA-termer inkluderer unormale/voldsomme tilstande relateret til

menstruationsblødninger, såsom menoragi, metroragi, menometroragi eller vaginal hæmoragi.

(5) Bivirkningerne i tabellen er data fra postmarketing eller kliniske studier, hvor tadalafil blev brugt

til behandling af erektil dysfunktion, og i tillæg hertil er frekvensestimatet baseret på kun 1 eller 2

patienters oplevelse af disse bivirkninger i det pivotale placebo-kontrollerede studie med ADCIRCA.

(6) Hovedpine var den mest almindelige rapporterede bivirkning. Hovedpine kan forekomme i

begyndelsen af behandlingen og aftager med tiden, selvom behandlingen fortsættes.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 500 mg er givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige doser af op til 100 mg

er givet til patienter med erektil dysfunktion. Bivirkningerne var de samme som dem, der ses ved

lavere doser. I tilfælde af overdosering iværksættes normal støttende behandling efter behov.

Hæmodialyse bidrager ubetydeligt til elimination af tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Urologika, lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion, ATC-kode:

G04BE08.

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en potent og selektiv hæmmer af phosphodiesterase type 5 (PDE5), som er det enzym, der

er ansvarlig for nedbrydningen af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP). Pulmonal arteriel

hypertension er forbundet med nedsat frigørelse af nitrogenoxid fra det vaskulære endotel, og en deraf

følgende reduktion af cGMP- koncentrationen i den glatte muskulatur i pulmonale blodkar. PDE5 er

den dominerende phosphodiesterase i pulmonale blodkar. Tadalafils hæmning af PDE5 øger

koncentrationen af cGMP og resulterer i afslapning af de glatte muskelceller i blodkarrene i lungerne

og dilatation af den pulmonale karseng.

Farmakodynamisk virkning

In vitro

undersøgelser har vist, at tadalafil er en selektiv hæmmer af PDE5. PDE5 er et enzym, som

findes i den glatte muskulatur i corpus cavernosum, i vaskulær og visceral glat muskulatur,

skeletmuskulatur, blodplader, nyrer, lunger samt cerebellum. Tadalafils effekt er mere potent på PDE5

end på andre phosphodiesteraser. Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for

PDE1, PDE2 og PDE4, som er enzymer, der findes i hjerte, hjerne, blodårer, lever og andre organer.

Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE3, som er et enzym, der findes i

hjerte og blodkar. Denne selektivitet for PDE5 i forhold til PDE3 er vigtig, fordi PDE3 er et enzym,

der er involveret i hjertets kontraktivitet. Tadalafil er tilmed ca. 700 gange mere potent overfor PDE5

end for PDE6, som er et enzym, der findes i retina, og som er ansvarlig for fototransduktionen.

Tadalafil er også > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE7-PDE10.

Klinisk virkning og sikkerhed

Virkning hos patienter med pulmonal arteriel hypertension (PAH)

Et randomiseret dobbeltblindt placebokontrolleret studie blev udført på 405 patienter med pulmonal

arteriel hypertension. Tilladt tillægsbehandling inkluderede bosentan (stabil vedligeholdelsesdosis på

op til 125 mg to gange daglig) og kontinuerlig antikoagulansbehandling, digoxin, diuretika og oxygen.

I studiet fik mere end halvdelen (53,3 %) af patienterne samtidig bosentanbehandling.

Patienterne blev randomiseret til en af fem behandlingsgrupper (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40

mg eller placebo). Patienterne, der indgik, var mindst 12 år og havde en PAH-diagnose, som var enten

idiopatisk, relateret til kollagensygdom, relateret til brug af anoreksika, relateret til human

immundefekt virus (HIV) infektion, associeret med atrieseptumdefekt eller associeret med kirurgisk

behandling af medfødt systemisk til pulmonal shunt af mindst et års varighed (for eksempel

ventrikulær septumdefekt, ductus arteriosus persistens). Gennemsnitsalderen af alle patienterne var 54

EMA/475361/2015

EMEA/H/C/001021

EPAR - sammendrag for offentligheden

Adcirca

tadalafil

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Adcirca.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Adcirca skal anvendes.

Hvad er Adcirca?

Adcirca er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof tadalafil. Det leveres som tabletter (20 mg).

Hvad anvendes Adcirca til?

Adcirca anvendes til behandling af voksne med pulmonal arteriel hypertension (PAH) med henblik på at

forbedre deres fysiske kapacitet (evne til at udføre fysisk aktivitet). PAH er unormalt højt blodtryk i

lungearterierne. Adcirca anvendes hos patienter med sygdom i klasse II eller III. Klassen angiver

sygdommens sværhedsgrad, hvor "klasse II" omfatter lettere begrænsning af fysisk aktivitet, og

"klasse III" omfatter markant begrænsning af fysisk aktivitet. Adcirca har vist sig effektivt ved PAH

uden identificeret årsag og ved PAH forårsaget af kollagen vaskulær sygdom.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Adcirca?

Behandling med Adcirca bør kun indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af PAH.

Adcirca tages som to tabletter (40 mg) en gang dagligt med eller uden et måltid. Patienter med milde

til moderate nyre- eller leverproblemer bør starte med en lavere dosis, men denne kan om nødvendigt

øges, afhængigt af patientens respons. Adcirca anbefales ikke til patienter med svære nyre- eller

leverproblemer.

Tidligere kaldet Tadalafil Lilly.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Adcirca?

PAH er en invaliderende sygdom, hvor der er en svær forsnævring af blodkarrene i lungerne. Det giver

forhøjet blodtryk i de kar, der fører blodet fra hjertet til lungerne. Trykket reducerer den iltmængde,

der kan komme ind i blodet i lungerne, og gør derved fysisk aktivitet sværere. Det aktive stof i Adcirca,

tadalafil, tilhører en gruppe af lægemidler kaldet "phosphodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere", hvilket

betyder, at det blokerer PDE5-enzymet. Dette enzym findes i blodkarrene i lungerne. Når enzymet

blokeres, kan der ikke nedbrydes et stof kaldet "cyklisk guanosin monophosphat" (cGMP), som bliver i

karrene, hvor det får blodkarrene til at slappe af og udvide sig. Hos patienter med PAH udvider Adcirca

blodkarrene i lungerne, hvilket får blodtrykket til at falde og lindrer symptomerne.

Hvordan blev Adcirca undersøgt?

Fire doser af Adcirca (2,5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg en gang dagligt) er blevet sammenlignet med

placebo (en virkningsløs behandling) i en hovedundersøgelse, der omfattede 406 patienter med PAH,

hvoraf de fleste havde klasse II- eller klasse III-sygdom, som var af ukendt årsag eller forårsaget af

kollagen vaskulær sygdom. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringerne i evnen til at udføre

fysisk aktivitet målt på den afstand, patienterne kunne gå på 6 minutter efter 16 ugers behandling.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Adcirca?

Adcirca var mere effektivt end placebo til at forbedre den fysiske kapacitet. Inden behandlingen kunne

patienterne i gennemsnit gå 343 m på 6 minutter. Hos de patienter, der fik 40 mg Adcirca, var denne

distance efter 16 uger forlænget med 26 m mere end hos de patienter, der fik placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Adcirca?

De hyppigste bivirkninger ved Adcirca (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, rødme, nasopharyngitis (betændelse i næse og hals), herunder stoppet eller løbende næse

og stoppede bihuler, kvalme, dyspepsi (halsbrand), herunder mavesmerter, muskelsmerter,

rygsmerter og smerter i ekstremiteterne (arme, hænder, ben og fødder).

Adcirca må ikke anvendes til patienter, som har haft et akut myokardieinfarkt (pludseligt hjerteanfald)

inden for de seneste tre måneder, eller som har svær hypotension (lavt blodtryk). Adcirca må ikke

tages sammen med nitrater (en gruppe af lægemidler der anvendes til behandling af angina) eller

lægemidler i klassen "guanylatcyklase-stimulatorer", såsom riociguat (et andet lægemiddel til

behandling af pulmonal hypertension). Det må heller ikke anvendes hos patienter, som på noget

tidspunkt har haft synstab forårsaget af et problem kaldet non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION), der påvirker blodtilførslen til nerven i øjet.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Adcirca fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Adcirca godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Adcirca opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Adcirca.

Adcirca0F

EMA/475361/2015

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Adcirca?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Adcirca anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Adcirca, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Adcirca

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tadalafil Lilly den 1. oktober 2008. Markedsføringstilladelsen var baseret på den tilladelse,

som blev udstedt for Cialis i 2002 ("informeret samtykke"). Lægemidlets navn blev ændret til Adcirca

den 21. oktober 2009.

Den fuldstændige EPAR for Adcirca findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Adcirca, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2015.

Adcirca0F

EMA/475361/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information