Zykadia

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ceritinib
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
L01XE
INN (Mezinárodní Name):
ceritinib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Karcinom, plicní jiná než malobuněčná
Terapeutické indikace:
Zykadia je indikována k léčbě dospělých pacientů s pokročilým non-malobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s anaplastickou lymfom kinázou (ALK), dříve léčených krysotinibem.
Přehled produktů:
Revision: 18
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003819
Datum autorizace:
2015-05-06
EMEA kód:
EMEA/H/C/003819

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 30-05-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 25-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 25-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 25-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 25-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 30-05-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zykadia 150 mg tvrdé tobolky

ceritinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zykadia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zykadia užívat

Jak se přípravek Zykadia užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zykadia uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zykadia a k čemu se používá

Co je přípravek Zykadia

Přípravek Zykadia je protinádorový lék obsahující léčivou látku ceritinib. Používá se k léčbě

dospělých pacientů s pokročilými stadii formy karcinomu plic, který se nazývá nemalobuněčný

karcinom plic (anglická zkratka je NSCLC). Zykadia se podává pouze pacientům, jejichž onemocnění

je způsobené poškozením genu zvaného ALK (kináza anaplastického lymfomu).

Jak přípravek Zykadia působí

U pacientů s poškozením ALK se tvoří abnormální bílkovina, která stimuluje růst nádorových buněk.

Přípravek Zykadia blokuje účinek této abnormální bílkoviny, a proto zpomaluje růst a šíření

nemalobuněčného karcinomu plic.

Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se působení přípravku Zykadia nebo důvodu, proč Vám byl

předepsán, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zykadia užívat

Neužívejte přípravek Zykadia

Jestliže jste alergický(á) na ceritinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zykadia se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Pokud máte potíže s játry.

Pokud máte plicní nebo dýchací potíže.

Pokud máte problémy se srdcem, včetně zpomaleného srdečního tepu, nebo pokud výsledky

elektrokardiogramu (EKG) prokázaly, že máte abnormalitu elektrické aktivity srdce, která se

nazývá prodloužení QT intervalu.

Pokud máte diabetes (cukrovka, vysoká hladina cukru v

krvi).

Pokud máte potíže se slinivkou břišní.

Pokud v

současné době užíváte steroidy.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u

Vás během léčby přípravkem Zykadia

objeví některý z

následujících příznaků:

únava, svědění kůže, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, pocit na zvracení (nevolnost) nebo

zvracení, snížená chuť k

jídlu, bolest pravé strany břicha, tmavá nebo hnědá moč, krvácení nebo

snadná tvorba podlitin. Může se jednat o příznaky jaterních potíží.

Nově vzniklý nebo zhoršující se kašel s vykašláváním hlenu nebo bez hlenu, horečka, bolest na

hrudi, potíže s

dýcháním nebo dušnost. Může se jednat o

příznaky plicních potíží.

Bolest nebo nepříjemné pocity na hrudi, změny srdečního tepu (rychlý nebo pomalý), točení

hlavy, mdloby, závratě, zmodrání rtů, dušnost, otok dolních končetin nebo kůže. Může se jednat

příznaky problémů se srdcem.

Silný průjem, pocit na zvracení nebo zvracení. Jedná se o

příznaky zažívacích problémů.

Silná žízeň nebo častější močení. Může se jednat o

příznaky vyšší hladiny cukru v

krvi.

Lékař Vám může upravit, dočasně zastavit nebo zcela ukončit léčbu přípravkem Zykadia.

Krevní testy během léčby přípravkem Zykadia

Lékař má před zahájením léčby, každé 2 týdny během prvních tří měsíců léčby a dále každý měsíc

během léčby provést jaterní testy. Účelem těchto testů je kontrola funkce jater. Lékař má před

zahájením léčby přípravkem Zykadia a pravidelně během léčby také provést krevní testy ke kontrole

funkce slinivky břišní a hladiny cukru.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Zykadia dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Zykadia

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků bez lékařského předpisu, jako jsou

vitaminové nebo rostlinné doplňky, protože se mohou vzájemně ovlivňovat s

přípravkem Zykadia. Je

zvláště důležité, abyste zmínil(a) jakýkoliv z

následujících léků.

Léky, které mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků při podávání přípravku Zykadia:

přípravky užívané k

léčbě AIDS/HIV (např. ritonavir, sachinavir).

přípravky užívané k

léčbě infekcí. Ty zahrnují léky, které léčí plísňové infekce (antimykotika,

jako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) a léky, které léčí určité typy

bakteriálních infekcí (antibiotika jako je telithromycin).

Následující léky mohou snížit účinnost léčby přípravkem Zykadia:

třezalka tečkovaná, rostlinný přípravek používaný k

léčbě deprese.

přípravky užívané k

zastavení epileptických záchvatů nebo křečí (antiepileptika, jako je

fenytoin, karbamazepin nebo fenobarbital).

přípravky užívané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin).

Přípravek Zykadia může způsobit nárůst nežádoucích účinků spojených s

následujícími léky:

přípravky určené k

léčbě nepravidelného srdečního rytmu nebo jiných srdečních potíží (např.

amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidin, sotalol, dofetilid, ibutilid a digoxin).

přípravky určené k

léčbě žaludečních potíží (např. cisaprid).

přípravky užívané k

léčbě duševních potíží (např. haloperidol, droperidol, pimozid).

přípravky užívané k

léčbě deprese (např. nefazodon).

midazolam, přípravek užívaný k

léčbě akutních epileptických záchvatů nebo ke zklidnění

(sedativum) před nebo během operace nebo léčebných procedur.

warfarin a dagibatran, přípravky užívané k

prevenci tvorby krevních sraženin.

diklofenak, přípravek užívaný k

léčbě bolesti kloubů a zánětu.

alfentanil a fentanyl, přípravky užívané k

léčbě silné bolesti.

cyklosporin, sirolimus a takrolimus, přípravky užívané po transplantacích orgánů k

prevenci

odmítnutí transplantovaného orgánu.

dihydroergotamin a ergotamin, přípravky užívané k

léčbě migrény.

domperidon, přípravek užívaný k

léčbě pocitu na zvracení a zvracení.

moxifloxacin a klarithromycin, přípravky užívané k

léčbě bakteriálních infekcí.

methadon, přípravek užívaný k léčbě bolesti a k

léčbě závislosti na opioidech.

chlorochin a halofantrin, přípravky užívané k

léčbě malárie.

topotekan, přípravek užívaný k

léčbě určitých typů nádorových onemocnění.

kolchicin, přípravek užívaný k

léčbě dny.

pravastatin a rosuvastatin, přípravky užívané ke snížení hladin cholesterolu.

sulfasalazin, přípravek užívaný k

léčbě zánětlivých onemocnění střev nebo revmatoidní

artritidy.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý(á), zda je některý z

léků, které

užíváte, uveden v

seznamu výše.

Tyto léky mají být užívány s

opatrností nebo mají být během léčby přípravkem Zykadia vysazeny.

Pokud užíváte jakýkoliv z

nich, může Vám lékař předepsat jiný zaměnitelný přípravek.

Také byste měl(a) informovat svého lékaře, pokud již užíváte přípravek Zykadia a pokud Vám byl

předepsán nový lék, který jste dosud neužíval(a) současně s přípravkem Zykadia.

Perorální antikoncepce

Pokud užíváte přípravek Zykadia a perorální antikoncepci (tablety proti početí užívané ústy), může být

perorální antikoncepce neúčinná.

Přípravek Zykadia s jídlem a pitím

Během léčby byste neměl(a) jíst grapefruity nebo pít grapefruitovou šťávu. Mohou zvýšit množství

přípravku Zykadia v

krvi na škodlivou úroveň.

Těhotenství a kojení

Během léčby přípravkem Zykadia a 3 měsíce po ukončení léčby musíte používat vysoce účinnou

metodu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem o metodě, která je pro Vás nejvhodnější.

Užívání přípravku Zykadia se během těhotenství nedoporučuje, pokud možný prospěch nepřeváží

možné riziko pro dítě. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař s Vámi probere

možná rizika užívání přípravku Zykadia během těhotenství.

Přípravek Zykadia se nemá užívat během období kojení. Měla byste se se svým lékařem poradit, zda

budete pokračovat v

kojení, nebo v

užívání přípravku Zykadia. Neměla byste dělat obojí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud užíváte přípravek Zykadia, musíte při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů dbát

zvýšené opatrnosti, protože se u Vás mohou projevit poruchy vidění nebo únava.

Přípravek Zykadia obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Zykadia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Kolik přípravku užívat

Doporučená dávka je 450 mg (tři tobolky) jednou denně s jídlem, přičemž v případě potřeby může Váš

lékař toto doporučení upravit. Lékař Vám přesně sdělí, kolik tobolek máte užívat. Neměňtě dávku,

dokud se neporadíte se svým lékařem.

Užívejte přípravek Zykadia jednou denně vždy ve stejnou dobu s jídlem (svačina nebo

plnohodnotné jídlo). Pokud nemůžete užívat přípravek Zykadia spolu s jídlem, poraďte se se

svým lékařem.

Polykejte tobolky celé s vodou. Nekousejte je, ani nedrťte.

Pokud po spolknutí tobolek přípravku Zykadia zvracite, neužívejte žádné další tobolky až do

další naplánované dávky.

Jak dlouho užívat přípravek Zykadia

Pokračujte v

užívaní přípravku Zykadia tak dlouho, jak Vám doporučí lékař.

Jedná se o

dlouhodobou léčbu, která může trvat měsíce. Lékař bude sledovat Váš zdravotní stav,

aby zjistil, zda má léčba požadovaný účinek.

Pokud chcete vědět, jak dlouho budete užívat přípravek Zykadia, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zykadia, než jste měl(a)

Jestliže nedopatřením užijete příliš mnoho tobolek, nebo pokud někdo nedopatřením užije Váš lék,

okamžitě požádejte o

radu svého lékaře nebo vyhledejte zdravotnické zařízení. Může být nutná

lékařská péče.

Jestliže zapomněl(a) užít přípravek Zykadia

Jak postupovat, pokud jste zapomněl(a) užít dávku, záleží na tom, jak dlouhá doba zbývá do Vaší další

dávky.

Pokud byste měl(a) Vaši další dávku užít za 12 hodin nebo déle, užijte opomenuté tobolky,

jakmile si vzpomenete. Poté užijte další tobolky v

obvyklou dobu.

Pokud byste měl(a) Vaši další dávku užít během kratší doby než 12

hodin, vynechejte

opomenuté tobolky. Poté užijte další tobolky v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zykadia

Neukončujte užívání tohoto přípravku, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

PŘERUŠTE užívání přípravku Zykadia a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se

u Vás objeví jakýkoli z následujících příznaků

, které mohou být příznaky alergické reakce:

Potíže s

dýcháním nebo polykáním

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku

Silné svědění kůže s

červenou vyrážkou nebo pupeny

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Pokud se u

Vás objeví některý z

následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři

nebo lékárníkovi:

Bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, změny srdečního tepu (rychlý nebo pomalý), točení

hlavy, mdloby, závratě, zmodrání rtů, dušnost, otok dolních končetin nebo kůže (možné známky

nebo příznaky srdečních potíží)

Nově vzniklý nebo zhoršující se kašel s vykašláváním hlenu nebo bez hlenu, horečka, bolest na

hrudi, obtížné dýchání nebo dušnost (možné příznaky plicních potíží)

Únava, svědění kůže, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, pocit na zvracení (nevolnost) nebo

zvracení, snížená chuť k

jídlu, bolest na pravé straně břicha, tmavá nebo hnědá moč, krvácení

nebo snadnější tvorba podlitin než obvykle (možné příznaky jaterních potíží)

Silný průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Nadměrná žízeň, zvýšená četnost močení (příznaky vyšší hladiny glukózy v

krvi)

Silná bolest v horní části břicha (příznaky zánětu slinivky břišní (pankreatitida))

Další možné nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky jsou uvedené níže. Pokud se tyto nežádoucí účinky zhorší, kontaktujte svého

lékaře nebo lékárníka.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z

lidí):

Vyčerpanost (únava a slabost)

Abnormální výsledky krevních testů hodnotících funkci jater (vysoké hladiny enzymů, které se

nazývají alaninaminotransferáza a/nebo aspartátaminotransferáza a/nebo

gamaglutamyltransferáza a/nebo alkalická fosfatáza, vysoké hladiny bilirubinu)

Bolest břicha

Snížená chuť k

jídlu

Pokles tělesné hmotnosti

Zácpa

Vyrážka

Abnormální výsledky krevních testů hodnotících funkci ledvin (vysoká hladina kreatininu)

Pálení žáhy (možné příznaky poruchy funkce zažívacího ústrojí)

Snížení počtu červených krvinek, známé jako anémie (chudokrevnost)

Časté

(mohou postihnout až 1 z

10 lidí):

Zrakové problémy

Nízká hladina fosfátů v krvi (zjistí se krevními testy)

Vysoká hladina enzymů nazývaných lipáza a/nebo amyláza v

krvi (zjistí se krevními testy)

Významně snížené množství moči (možné příznaky problémů s ledvinami)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak uchovávat přípravek Zykadia

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakéhokoli poškození obalu nebo známek

manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zykadia obsahuje

Léčivou látkou přípravku Zykadia je ceritinibum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje ceritinibum

150 mg.

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, částečně substituovaná hyprolóza,

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) (viz „Zykadia obsahuje sodík“ v bodě 2);

magnesium-stearát a mikrokrystalická celulóza.

Tobolka: želatina, indigokarmín (E 132) a oxid titaničitý (E 171).

Tiskařský inkoust: šelak (bělený, odvoskovaný, 45 %), černý oxid železitý (E 172),

propylenglykol a koncentrovaný roztok amoniaku.

Jak přípravek Zykadia vypadá a co obsahuje toto balení

Zykadia tvrdé tobolky mají bílé neprůhledné tělo a modré neprůhledné víčko s přibližnou délkou

23,3 mm s “LDK 150MG” vytištěným na víčku a “NVR” na těle. Obsahují bílý až téměř bílý prášek.

Tobolky jsou dodávány v blistrech a jsou dostupné v baleních obsahujících 40, 90 nebo 150 (3 balení

po 50) tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Španělsko

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zykadia 150 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ceritinibum 150 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Tobolka s bílým neprůhledným tělem a modrým neprůhledným víčkem, velikosti 00 (přibližná délka:

23,3 mm), s “LDK 150MG” vytištěným na víčku a “NVR” vytištěným na těle, obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zykadia je v monoterapii indikována v první linii léčby u dospělých pacientů s pokročilým

nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK).

Zykadia je v monoterapii indikovaná k léčbě dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

(NSCLC) pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK) dříve léčeným krizotinibem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba ceritinibem má být zahájena a kontrolována lékařem se zkušeností s použitím protinádorových

léčivých přípravků.

Testování ALK

Pro výběr pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic je nezbytná přesná a

validovaná metoda vyšetření ALK (viz bod 5.1).

ALK pozitivní charakter nemalobuněčného karcinomu plic má být stanoven před zahájením léčby

ceritinibem. Stanovení ALK pozitivity nemalobuněčného karcinomu plic má být provedeno

v laboratořích s prokázanou odbornou zkušeností při použití specifických technologií.

Dávkování

Doporučená dávka ceritinibu je 450 mg podávaná perorálně jednou denně s jídlem každý den ve

stejnou dobu.

Maximální doporučená dávka je 450 mg podávaná perorálně jednou denně s jídlem. Léčba má

pokračovat, dokud má pacient z léčby klinický prospěch.

Pokud pacient dávku vynechá, má ji užít, pokud další dávka nenásleduje do 12 hodin.

Pokud během léčby dojde ke zvracení, nemají pacienti užívat žádnou dodatečnou dávku, ale pouze

pokračují další obvyklou předepsanou dávkou.

U pacientů, kteří netolerují denní dávku 150 mg s jídlem, má být léčba ceritinibem ukončena.

Úprava dávky z

důvodu výskytu nežádoucích účinků

Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti může být vyžadováno dočasné přerušení a/nebo

snížení dávky ceritinibu. Pokud je vyžadováno snížení dávky z důvodu výskytu nežádoucích účinků

neuvedených v tabulce 1, má se toho docílit snížením o 150 mg denně. Je třeba zvážit časnou

identifikaci a zvládnutí nežádoucích účinků standardními podpůrnými léčebnými opatřeními.

U pacientů léčených ceritinibem v dávce 450 mg s jídlem mělo 24,1 % pacientů nežádoucí účinek,

který vyžadoval nejméně jedno snížení dávky a u 55,6 % pacientů se vyskytl nežádoucí účinek, který

vyžadoval nejméně jedno přerušení léčby. Medián doby do prvního snížení dávky z jakékoliv příčiny

byl 9,7 týdnů.

Tabulka 1 shrnuje doporučení pro přerušení dávky, snížení nebo ukončení léčby ceritinibem při

zvládání vybraných nežádoucích účinků.

Tabulka 1

Úprava dávky ceritinibu a doporučení pro zvládání nežádoucích účinků

Kritéria

Dávkování ceritinibu

Těžká nebo netolerovatelná nauzea,

zvracení nebo průjem i přes optimální léčbu

antiemetiky nebo antidiarhoiky

Přerušit léčbu ceritinibem, dokud nedojde ke

zlepšení, poté znovu zahájit léčbu ceritinibem

dávkou sníženou o 150 mg.

Zvýšení hladiny alaninaminotransferázy

(ALT) nebo aspartátaminotransferázy

(AST) ˃5násobek horního limitu

normálních hodnot (ULN) se

současnou hladinou celkového bilirubinu

2násobek ULN

Přerušit léčbu ceritinibem, dokud nedojde k úpravě

na výchozí hodnotu hladin ALT/AST před léčbou

nebo na ≤3krát ULN, poté znovu zahájit léčbu

dávkou sníženou o 150 mg.

ALT nebo AST >3násobek horního limitu

normálních hodnot (ULN) se současným

zvýšením hladiny celkového bilirubinu

>2násobek ULN (při absenci cholestázy

nebo hemolýzy)

Trvale vysadit léčbu ceritinibem.

Jakýkoli stupeň intersticiálního plicního

onemocnění/pneumonitidy související s

léčbou

Trvale vysadit léčbu ceritinibem.

QT korigovaný na srdeční frekvenci (QTc)

>500 ms na nejméně 2 samostatných

elektrokardiogramech (EKG)

Přerušit léčbu ceritinibem dokud nedojde k úpravě

na výchozí hodnotu před léčbou nebo do stavu, kdy

je QTc interval ≤480 ms, zkontrolovat a pokud je to

nutné, upravit elektrolyty, poté znovu zahájit léčbu

dávkou sníženou o 150 mg.

QTc vyšší než 500 ms nebo odchylka od

výchozího stavu >60 ms a výskyt torsade de

pointes nebo polymorfní ventrikulární

tachykardie nebo známek/příznaků závažné

arytmie

Trvale vysadit léčbu ceritinibem.

Bradykardie

(symptomatická, může být

závažná a klinicky významná, vyžadující

lékařský zásah)

Přerušit léčbu ceritinibem až do zlepšení na

asymptomatickou (stupeň ≤1) bradykardii nebo

srdeční frekvenci 60 tepů za minutu (bpm) nebo

více.

Zhodnotit souběžnou léčbu přípravky, o kterých je

známo, že způsobují bradykardii, stejně jako

přípravky k léčbě hypertenze.

Pokud je zjištěn a vysazen souběžný léčivý

přípravek přispívající k rozvoji bradykardie nebo je

upravena jeho dávka, zahájit znovu léčbu předchozí

dávkou ceritinibu po zotavení na asymptomatickou

bradykardii nebo na srdeční frekvenci 60 tepů za

minutu nebo více.

Pokud není zjištěn souběžný léčivý přípravek

přispívající ke vzniku bradykardie nebo pokud není

léčba tímto léčivým přípravkem ukončena nebo není

upravena jeho dávka, zahájit znovu léčbu

ceritinibem dávkou sníženou o 150 mg po zotavení

na asymptomatickou bradykardii nebo na srdeční

frekvenci 60 tepů za minutu nebo více.

Bradykardie

(život ohrožující, vyžadující

urgentní intervenci)

Trvale vysadit ceritinib , pokud není zjištěn

souběžný léčivý přípravek přispívající k rozvoji

bradykardie.

Pokud je zjištěn a vysazen souběžný léčivý

přípravek přispívající k rozvoji bradykardie nebo je

upraveno jeho dávkování, znovu zahájit léčbu

ceritinibem dávkou sníženou o 150 mg po zotavení

na asymptomatickou bradykardii nebo na srdeční

frekvenci 60 tepů za minutu nebo více, s častým

sledováním

Přetrvávající hyperglykemie vyšší než

250 mg/dl i přes optimální antidiabetickou

léčbu

Přerušit léčbu ceritinibem, dokud není

hyperglykemie adekvátně kontrolovaná, a poté

znovu zahájit léčbu ceritinibem dávkou sníženou o

150 mg.

Pokud není možné dosáhnout přiměřené kontroly

glykemie optimální léčbou, trvale ukončit léčbu

ceritinibem.

Zvýšená hladina lipázy nebo amylázy

(stupeň ≥3)

Přerušit léčbu až do návratu hodnot lipázy či

amylázy stupně ≤1, poté znovu zahájit léčbu

ceritinibem dávkou sníženou o 150 mg.

Srdeční frekvence nižší než 60 tepů za minutu (beats per minutes, bpm)

Trvalé ukončení v případě opakování.

Silné inhibitory CYP3A

Vyvarujte se souběžného podávání silných inhibitorů CYP3A (viz bod 4.5). Pokud je souběžné

podávání silného inhibitoru CYP3A nezbytné, snižte dávku ceritinibu přibližně o jednu třetinu (dávka

klinicky neověřená), zaokrouhlenou na nejbližší násobek dávky o síle 150 mg. Bezpečnost pacientů

má být pečlivě sledována.

Pokud je dlouhodobá souběžná léčba silnými CYP3A inhibitory nutná a pacienti dobře tolerují

sníženou dávku, může se dávka znovu zvýšit, aby se zabránilo případné podléčenosti, za předpokladu

pečlivého sledování bezpečnost.

Po ukončení podávání silného inhibitoru CYP3A se vraťte k dávce užívané před zahájením podávání

silného inhibitoru CYP3A.

Substráty CYP3A

Při souběžném podávání ceritinibu s jinými léčivými přípravky je třeba nahlédnout do SmPC dalšího

léčivého přípravku s ohledem na doporučení týkající se souběžného podávání s inhibitory CYP3A4.

Je třeba se vyhnout souběžnému podávání ceritinibu se substráty primárně metabolizovanými pomocí

CYP3A nebo se substráty CYP3A, o kterých je známo, že mají úzký terapeutický index (např.

alfuzosin, amiodaron, cisaprid, cyklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid,

kvetiapin, chinidin, lovastatin, simvastatin, sildenafil, midazolam, triazolam, takrolimus, alfentanil a

sirolimus) a poku je to možné, užívat alternativní léčivé přípravky, které jsou méně citlivé na inhibici

CYP3A4. Pokud je to nevyhnutelné, má být v případě souběžně podávaných léčivých přípravků, které

jsou substráty CYP3A a mají úzký terapeutický index, uvažováno o snížení jejich dávky.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla provedena specializovaná farmakokinetická studie.

Nicméně na základě dostupných údajů je vylučování ceritinibu ledvinami zanedbatelné. Úprava dávky

proto není u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin nutná. U pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin je nutná opatrnost, protože u této populace nejsou zkušenosti s použitím

ceritinibu (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Podle dostupných údajů je ceritinib vylučován především játry. Při léčbě pacientů s těžkou poruchou

funkce jater je nutná zvláštní opatrnost a dávká má být snížena přibližně na třetinu zaokrouhlením na

nejbližší násobek dávky o síle 150 mg (viz body 4.4 a 5.2). Úprava dávkování u pacientů s lehkou a

středně těžkou poruchou funkce jater není nutná.

Starší pacienti (≥65 let)

Omezené množství údajů o bezpečnosti a účinnosti ceritinibu u pacientů ve věku 65 let a starších

nenaznačuje nutnost úpravy dávky u starších pacientů (viz bod 5.2). O použití u pacientů nad 85 let

nejsou dostupné žádné údaje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ceritinibu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Ceritinib je určen k perorálnímu podání. Tobolky mají být podávány perorálně jednou denně s jídlem,

každý den ve stejnou dobu. K dosažení odpovídající expozice je důležité, aby byl ceritinib užíván

s jídlem. Za jídlo se považuje lehká svačina i plnohodnotné jídlo (viz bod 5.2). Tobolky se musí

polykat celé, zapít vodou a nesmí se kousat ani drtit.

U pacientů, kteří z důvodu zdravotního stavu nejsou schopni užívat ceritinib s jídlem, viz bod 4.5.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hepatotoxicita

Případy hepatotoxicity se vyskytly u 1,1 % pacientů, kteří v klinických studiích užívali ceritinib.

Zvýšení ALT na stupeň 3 nebo 4 bylo pozorováno u 25 % pacientů. Většina případů byla zvládnutelná

přerušením léčby a/nebo snížením dávky. Omezené množství případů vyžadovalo ukončení léčby.

U pacientů mají být sledovány laboratorně jaterní testy (včetně vyšetření ALT, AST a celkového

bilirubinu) před zahájením léčby, každé 2 týdny během prvních tří měsíců léčby a poté každý měsíc.

Pacientům, u kterých dojde ke zvýšení hladin transamináz, má být prováděno častější sledování

jaterních transamináz a celkového bilirubinu podle klinické indikace (viz body 4.2 a 4.8). Zvláštní

opatrnost je nutná při léčbě pacientů s těžkou poruchou funkce jater a dávkování má být upraveno (viz

bod 4.2). Omezené zkušenosti u těchto pacientů prokázaly zhoršení základního onemocnění (jaterní

encefalopatie) u 2 z 10 pacientů, kteří užívali jednorázovou dávku 750 mg ceritinibu nalačno (viz

body 4.2, 4.8 a 5.2). Na pozorované případy jaterní encefalopatie mohou mít vliv i jiné faktory

nesouvisející s léčbou v klinické studii, avšak souvislost mezi údaji z klinické studie a nežádoucími

účinky nelze zcela vyloučit. Úprava dávkování u pacientů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce

jater není nutná (viz bod 4.2).

Intersticiální plicní onemocnění/Pneumonitida

Závažné, život ohrožující nebo fatální intersticiální plicní onemocnění (ILD)/pneumonitida bylo

pozorováno u pacientů léčených ceritinibem v klinických studiích. U většiny těchto závažných/život

ohrožujících případů došlo ke zlepšení stavu nebo uzdravení po přerušení léčby.

U pacientů mají být sledovány plicní příznaky svědčící pro ILD/pneumonitidu. Ostatní možné příčiny

ILD/pneumonitidy mají být vyloučeny a u pacientů, u nichž byla diagnostikována s léčbou související

ILD/pneumonitida jakéhokoliv stupně, má být léčba ceritinibem trvale ukončena (viz body 4.2 a 4.8).

Prodloužení QT intervalu

U pacientů léčených ceritinibem bylo v klinických studiích pozorováno prodloužení QT intervalu (viz

body 4.8 a 5.2), které může vést ke zvýšenému riziku ventrikulární tachyarytmie (např. torsade de

pointes) nebo náhlého úmrtí.

Použití ceritinibu u pacientů s kongenitálním syndromem dlouhého QT intervalu je třeba se vyhnout.

Prospěch a potenciální rizika mají být zváženy u pacientů s bradykardií (srdeční tep méně než 60 tepů

za minutu [bpm]), u pacientů s anamnézou nebo predispozicí k prodloužení QT intervalu, u pacientů

užívajících antiarytmika nebo jiné léčivé přípravky, u nichž je známý vliv na prodloužení QT intervalu

a u pacientů s významným onemocněním srdce a/nebo poruchou elektrolytů. U těchto pacientů je

doporučené pravidelné sledování EKG a sledování hladin elektrolytů (např. draslíku). V případě

výskytu zvracení, průjmu, dehydratace nebo poruch ledvinných funkcí je třeba korigovat hladinu

elektrolytů dle klinické indikace. Ceritinib má být trvale vysazen u pacientů, u kterých se objeví QTc

interval delší než 500 ms nebo prodloužení QTc intervalu v porovnání s výchozím stavem o více než

60 ms a s výskytem torsade de pointes nebo polymorfní ventrikulární tachykardií nebo se

známkami/příznaky závažné arytmie. Léčba ceritinibem má být přerušena u pacientů, u nichž dojde

k prodloužení QTc intervalu >500 ms na nejméně dvou samostatných EKG, až do zlepšení na hodnoty

výchozího stavu nebo na QTc ≤480 ms, poté se znovu zahájí léčba dávkou sníženou o 150 mg (viz

body 4.2, 4.8 a 5.2).

Bradykardie

Asymptomatické případy bradykardie (srdeční tep méně než 60 bpm) byly pozorovány u 21

z 925 pacientů (2,3 %) léčených ceritinibem v klinických studiích.

Použití ceritinibu v kombinaci s jinými látkami, o nichž je známo, že způsobují bradykardii (např.

betablokátory, nedihydropyridinové blokátory kalciových kanálů, klonidin a digoxin) je třeba se

vyhnout, pokud je to možné. Má být pravidelně sledován srdeční tep a krevní tlak. Při výskytu

symptomatické bradykardie, která není život ohrožující, je třeba přerušit podávání ceritinibu až do

zotavení na asymptomatickou bradykardi nebo na srdeční frekvenci 60 a více tepů za minutu,

zhodnotit souběžně podávané léčivé přípravky a v případě potřeby upravit dávku ceritinibu. Při život

ohrožující bradykardii má být podávání ceritinibu trvale ukončeno, pokud není identifikován souběžně

podávaný léčivý přípravek přispívající ke vzniku bradykardie. Nicméně pokud je ceritinib podáván

souběžně s léčivým přípravkem, který způsobuje bradykardii nebo hypotenzi, má být podávání

ceritinibu přerušeno do zotavení na asymptomatickou bradykardii nebo na srdeční frekvenci 60 a více

tepů. Pokud lze dávku souběžně podávaného léčivého přípravku upravit nebo je možné jej vysadit, má

se za častého sledování znovu zahájit léčba ceritinibem dávkou sníženou o 150 mg po zotavení na

asymptomatickou bradykardii nebo srdeční frekvenci 60 a více tepů za minutu (viz body 4.2 a 4.8).

Gastrointestinální nežádoucí účinky

V klinické studii zabývající se optimalizací dávky se u 108 pacientů (76,9 %) léčených ceritinibem v

doporučené dávce 450 mg užívané spolu s jídlem vyskytly průjem, nauzea nebo zvracení, přičemž

nežádoucí účinky byly převážně stupně 1 (52,8 %) a stupně 2 (22,2 %). U dvou pacientů (1,9 %) se

vyskytl nežádoucí účinek stupně 3 (u jednoho pacienta průjem a u druhého zvracení). Devět pacientů

(8,3 %) klinickou studii z důvodů průjmu, nauzey nebo zvracení přerušilo. U jednoho pacienta (0,9 %)

bylo z důvodu zvracení nutné upravit dávkování. Ve stejné klinické studii byl výskyt a závažnost

gastrointestinálních nežádoucích účinků vyšší u pacientů léčených ceritinibem v dávce 750 mg

nalačno (průjem 80,0 %, nauzea 60,0 %, zvracení 65,5 %; u 17,3 % se vyskytly nežádoucí účinky

stupně 3) ve srovnání s dávkou 450 mg s jídlem (průjem 59,3 %, nauzea 42,6 %, zvracení 38,0 %; u

1,9 % se vyskytly nežádoucí účinky stupně 3).

V této studii zabývající se optimalizací dávky nebylo u žádného pacienta při dávce 450 mg podané

s jídlem a v dávce 750 mg podané nalačno nutné ukončit tuto léčbu ceritinibem kvůli průjmu, nauzee

nebo zvracení (viz bod 4.8).

Pacienti mají být sledováni a léčeni standardními postupy, včetně antidiarhoik, antiemetik nebo

náhradou tekutin podle klinické indikace. Přerušení léčby nebo úprava dávky mají být použity dle

potřeby (viz body 4.2 a 4.8). Pokud se během léčby objeví zvracení, pacient nemá užít náhradní

dávku, ale má pokračovat následující stanovenou dávkou.

Hyperglykemie

Případy hyperglykemie (všechny stupně) byly hlášeny u méně než 10 % pacientů léčených ceritinibem

v klinických studiích; hyperglykemie stupně 3-4 byla hlášena u 5,4 % pacientů. Riziko hyperglykemie

bylo vyšší u pacientů s diabetes mellitus a/nebo souběžnou léčbou steroidy.

Hladina plazmatické glukózy nalačno má být u pacientů sledována před zahájením léčby ceritinibem a

poté pravidelně dle klinické indikace. Má být zahájena nebo optimalizována léčba antidiabetiky dle

indikace. (viz body 4.2 a 4.8).

Zvýšená hladina lipázy a/nebo amylázy

V klinických studiích byla u pacientů léčených ceritinibem pozorována zvýšená hladina lipázy a/nebo

amylázy. Hodnoty lipázy a amylázy mají tedy být u pacientů sledovány před zahájením léčby

ceritinibem a dále pak v pravidelných intervalech, jak je klinicky indikováno (viz bod 4.2 a 4.8). U

pacientů léčených ceritinibem byly hlášeny i případy pankreatitidy (viz bod 4.8).

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky, které mohou zvyšovat plazmatické koncentrace ceritinibu

Silné inhibitory CYP3A

U zdravých subjektů došlo při souběžném podání jednotlivé dávky 450 mg ceritinibu nalačno

s ketokonazolem (200 mg dvakrát denně po dobu 14 dní), silným inhibitorem CYP3A/P-gp,

k 2,9násobnému zvýšení AUC

ceritinibu a k 1,2násobnému zvýšení C

ceritinibu ve srovnání se

stavem, kdy byl ceritinib podáván samostatně. Na základě simulací byla AUC ceritinibu

v rovnovážném stavu při snížených dávkách po souběžném podání s ketokonazolem 200 mg dvakrát

denně po dobu 14 dní simulacemi predikována jako podobná AUC ceritinibu v rovnovážném stavu,

podávanému samostatně. Během léčby ceritinibem se vyhněte souběžnému užívání silných inhibitorů

CYP3A. Pokud se nelze vyhnout souběžnému podávání silných inhibitorů CYP3A (to zahrnuje, ale

není to omezeno pouze na ritonavir, sachinavir, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol a nefazodon), snižte dávku ceritinibu o přibližně jednu třetinu, zaokrouhlenou na nejbližší

násobek dávky o síle 150 mg. Po ukončení léčby silným inhibitorem CYP3A se vraťte k dávce

ceritinibu podávané před zahájením podávání silného inhibitoru CYP3A4.

Inhibitory P-gp

Na základě

in vitro

údajů bylo zjištěno, že ceritinib je substrát efluxního transportéru P-glykoproteinu

(P-gp). Pokud je ceritinib podáván s léčivými přípravky, které inhibují P-gp, je pravděpodobné

zvýšení koncentrace ceritinibu. Při souběžném podávání s inhibitory P-gp je nutná opatrnost a pečlivé

sledování nežádoucích účinků.

Látky, které mohou snižovat plazmatické koncentrace ceritinibu

Silné induktory CYP3A a P-gp

U zdravých subjektů došlo při souběžném podání jednotlivé dávky 750 mg ceritinibu nalačno

s rifampicinem (600 mg denně po dobu 14 dní), který je silným induktorem CYP3A/P-gp, k 70%

snížení AUC

ceritinibu a 44% snížení C

ceritinibu, ve srovnání se stavem, kdy byl ceritinib

podáván samostatně. Souběžné podávání ceritinibu se silnými induktory CYP3A/P-gp snížilo

koncentrace ceritinibu v plazmě. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání silných induktorů CYP3A,

to zahrnuje, ale není to omezeno pouze na karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin a

třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

). Při souběžném užívání P-gp induktorů je nutná

opatrnost.

Látky ovlivňující pH v žaludku

Ceritinib vykazuje rozpustnost závislou na pH, při zvýšení pH v podmínkách

in vitro

je slabě

rozpustný. Látky snižující množství žaludečních kyselin (např. inhibitory protonové pumpy,

antagonisté H

receptorů, antacida) mohou změnit rozpustnost ceritinibu a snížit jeho biologickou

dostupnost. U zdravých subjektů došlo při souběžném podání jednotlivé dávky 750 mg ceritinibu

nalačno s inhibitory protonové pumpy ((esomeprazol) 40 mg denně po dobu 6 dnů) na lačno k 76%

snížení AUC ceritinibu a 79% snížení C

ceritinibu. Studie lékových interakcí byla navržena tak, aby

sledovala dopad inhibitoru protonové pumpy v tom nejhorším možném případě, avšak v klinickém

použití se zdá, že účinek inhibitoru protonové pumpy na expozici ceritinibu je méně výrazný. Nebyla

provedena studie účelově hodnotící účinek látek snižujících množství žaludečních kyselin na

biologickou dostupnost ceritinibu v rovnovážném stavu. Opatrnost se doporučuje při souběžném

podávání inhibitorů protonové pumpy, protože mohou snižovat expozici ceritinibu. Neexistují žádné

údaje zabývající se souběžným podáváním H

blokátorů nebo antacid. Nicméně riziko klinicky

významného snížení biologické dostupnosti ceritinibu je pravděpodobně nižší při souběžném užívání

blokátorů podávaných 10 hodin před nebo 2 hodiny po dávce ceritinibu a antacid podávaných

2 hodiny před nebo 2 hodiny po dávce ceritinibu.

Látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být změněny ceritinibem

Substráty CYP3A a CYP2C9

Na základě

in vitro údajů

bylo zjištěno, že ceritinib kompetitivně inhibuje metabolismus midazolamu,

substrátu CYP3A a diklofenaku, substrátu CYP2C9. Byla také pozorována na čase závislá inhibice

CYP3A.

Na základě

in vivo

údajů bylo zjištěno, že ceritinib je silný inhibitor CYP3A4 a má potenciál

interagovat s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány CYP3A, což může vést ke zvýšení

sérových koncentrací jiného léčivého přípravku. Souběžné podávání jedné dávky midazolamu

(citlivého substrátu CYP3A) po dobu 3 týdnů spolu s ceritinibem (750 mg denně nalačno) způsobilo u

pacientů zvýšení AUC

midazolamu (90% CI) 5,4krát (4,6; 6,3) ve srovnání se samotným

midazolamem. Je třeba se vyhnout souběžnému podávání ceritinibu se substráty primárně

metabolizovanými pomocí CYP3A nebo se substráty CYP3A, o kterých je známo, že mají úzký

terapeutický index (např. alfuzosin, amiodaron, cisaprid, cyklosporin, dihydroergotamin, ergotamin,

fentanyl, pimozid, kvetiapin, chinidin, lovastatin, simvastatin, sildenafil, midazolam, triazolam,

takrolimus, alfentanil a sirolimus) a užívat alternativní léčivé přípravky, které jsou méně citlivé na

inhibici CYP3A4. Pokud je to nevyhnutelné, má být v případě souběžně podávaných léčivých

přípravků, které jsou substráty CYP3A a mají úzký terapeutický index, uvažováno o snížení dávky.

Na základě

in vivo

údajů bylo zjištěno, že ceritinib je slabý inhibitor CYP2C9. Souběžné podávání

jedné dávky warfarinu (substrátu CYP2C9) po dobu 3 týdnů spolu s ceritinibem (750 mg denně

nalačno) způsobilo u pacientů zvýšení AUC

S-warfarinu (90% CI) o 54 % (36 %, 75 %) ve srovnání

se samotným warfarinem. Je třeba se vyhnout souběžnému podávání ceritinibu se substráty primárně

metabolizovanými pomocí CYP2C9 nebo se substráty CYP2C9, o kterých je známo, že mají úzký

terapeutický index (např. fenytoin a warfarin). Pokud je to nevyhnutelné, má být v případě souběžně

podávaných léčivých přípravků, které jsou substráty CYP2C9 a mají úzký terapeutický index,

uvažováno o snížení dávky. Pokud je nutné souběžné podávání warfarinu, je třeba zvážit častější

monitoring INR (mezinárodní normalizovaný poměr).

Substráty CYP2A6 a CYP2E1

Na základě

in vitro

údajů bylo zjištěno, že ceritinib v klinicky významných koncentracích inhibuje

také CYP2A6 a CYP2E1. Proto může mít ceritinib potenciál zvyšovat plazmatické koncentrace

souběžně podávaných léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány těmito enzymy. Při

souběženém užívání substrátů CYP2A6 a CYP2E1 je nutná opatrnost a pečlivé sledování nežádoucích

účinků.

Riziko indukce dalších PXR regulovaných enzymů kromě CYP3A4 nelze zcela vyloučit. Může být

snížena účinnost souběžně podávané perorální antikoncepce.

Látky, které jsou substráty transportérů

Na základě

in vitro

údajů bylo zjištěno, že ceritinib v klinicky významných koncentracích neinhibuje

transportér apikálního efluxu MRP2, transportéry hepatální absorpce OATP1B1 nebo OATP1B3,

transportéry renální absorpce organických aniontů OAT1 a OAT3 nebo transportéry absorpce

organických kationtů OCT1 nebo OCT2. Proto není pravděpodobný výskyt klinických lékových

interakcí jako výsledku ceritinibem zprostředkované inhibice substrátů pro tyto transportéry. Na

základě

in vitro

údajů se u ceritinibu v klinicky relevantních koncentracích očekává inhibice

intestinální P-gp a BCRP. Proto může mít ceritinib potenciál ke zvýšení plazmatických koncentrací

souběžně podávaných léčivých přípravků transportovaných těmito proteiny. Při souběžném užívání

BCRP substrátů (např. rosuvastatin, topotekan, sulfasalazin) a P-gp substrátů (digoxin, dabigatran,

kolchicin, pravastatin) je nutné dbat opatrnosti a nežádoucí účinky musí být pečlivě sledovány.

Farmakodynamické interakce

V klinických studiích bylo v souvislosti s ceritinibem pozorováno prodloužení QT intervalu. Proto má

být ceritinib užíván s opatrností u pacientů, kteří mají nebo se u nich může vyvinout prodloužení QT

intervalu, včetně těch pacientů, kteří užívají antiarytmické léčivé přípravky jako jsou antiarytmika

třídy I (chinidin, prokainamid, disopyramid) nebo třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

nebo další antiarytmika nebo léčivé přípravky, které mohou vést k prodloužení QT intervalu, jako je

domperidon, droperidol, chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon, cisaprid a

moxifloxacin. V případě kombinace těchto léčivých přípravků je indikováno monitorování QT

intervalu (viz body 4.2 a 4.4).

Interakce s jídlem a pitím

Ceritinib se má užívat s jídlem. Biologická dostupnost ceritinibu je zvýšená v přítomnosti potravy.

Pacienti, kteří z důvodu zdravotního stavu nemohou užívat ceritinib spolu s jídlem, mohou užívat

ceritinib i na lačný žaludek jako alternativní pokračující léčbu, při které se nemá jíst žádná potrava

nejméně dvě hodiny před a jednu hodinu po podané dávce. Pacienti nemají střídat užívání dávky

nalačno a užívání dávky spolu s jídlem. Dávka musí být správně upravena, tj. u pacientů léčených

dávkou 450 mg nebo 300 mg spolu s jídlem má být dávka zvýšena na dávku 750 mg resp. 450 mg

nalačno (viz bod 5.2) a u pacientů léčených dávkou 150 mg spolu s jídlem má být léčba přerušena.

Další následné úpravy dávky a doporučení pro zvládání nežádoucích účinků naleznete v tabulce 1 (viz

bod 4.2). Maximální přípustná dávka za podmínek nalačno je 750 mg (viz bod 5.2).

Pacienti mají být poučeni, aby se vyhýbali požívání grapefruitu a grapefruitové šťávy, protože mohou

inhibovat CYP3A ve střevní stěně a mohou zvýšit biologickou dostupnost ceritinibu.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/216260/2018

EMEA/H/C/003819

Zykadia (ceritinibum)

Přehled pro přípravek Zykadia a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Zykadia a k čemu se používá?

Zykadia je protinádorový léčivý přípravek, který se používá v monoterapii (samostatně) k léčbě

dospělých s určitým typem rakoviny plic zvaným nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), pokud je

onemocnění v pokročilém stadiu. Používá se pouze tehdy, je-li nemalobuněčný karcinom plic „ALK

pozitivní“, což znamená, že nádorové buňky vykazují určité defekty postihující gen zodpovědný za

protein zvaný ALK (kináza anaplastického lymfomu).

Přípravek Zykadia obsahuje léčivou látku ceritinib.

Jak se přípravek Zykadia používá?

Výdej přípravku Zykadia je vázán na lékařský předpis. Léčba musí být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků, a probíhat pod jeho dohledem. Přítomnost

genetických defektů postihujících ALK (stav „ALK pozitivní“) musí být předem potvrzena vhodnými

metodami.

Léčivý přípravek je k dispozici ve formě tobolek (150 mg). Doporučená dávka je 450 mg (3 tobolky)

jednou denně užívaná každý den ve stejnou dobu s jídlem. Pokud se objeví nežádoucí účinky, lékař

může rozhodnout o snížení dávky nebo dočasném pozastavení léčby. V určitých případech je třeba

léčbu trvale ukončit.

Více informací o používání přípravku Zykadia naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Zykadia působí?

ALK patří do skupiny proteinů zvaných receptorové tyrozinkinázy, které se podílejí na růstu buněk a na

tvorbě nových krevních cév, jež je zásobují. U pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným

karcinomem plic se vytváří abnormální forma ALK, která nekontrolovaně stimuluje dělení a růst

nádorových buněk. Léčivá látka v přípravku Zykadia, ceritinib, působí tak, že blokuje aktivitu ALK a tím

omezuje růst a šíření nádoru.

Zykadia (ceritinibum)

EMA/216260/2018

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Zykadia byly prokázány v průběhu studií?

Ve třech hlavních studiích u pacientů, u nichž došlo ke zhoršení onemocnění navzdory předchozí léčbě

krizotinibem, bylo prokázáno, že přípravek Zykadia je účinný při léčbě pokročilého ALK pozitivního

nemalobuněčného karcinomu plic.

Ve dvou z těchto studií, do nichž bylo zařazeno 303 pacientů, přípravek Zykadia nebyl porovnáván

s žádnou jinou léčbou. Reakce na léčbu byla hodnocena pomocí zobrazovacích metod

a standardizovaných kritérií používaných pro solidní (pevně ohraničené) nádory, přičemž za úplnou

reakci se považoval stav, kdy pacient již nevykazoval žádné známky nádorového onemocnění. V první

studii vykazovalo podle ošetřujících lékařů úplnou nebo částečnou reakci na léčivý přípravek 56 % (92

ze 163) pacientů, kterým byl podáván přípravek Zykadia. Průměrná délka trvání reakce na léčbu činila

8,3 měsíce. Ve druhé studii byla celková míra reakce na léčbu 41 % (57 ze 140 pacientů) a průměrná

délka trvání reakce na léčbu činila 10,6 měsíce.

Ve třetí studii, do které bylo zařazeno 231 pacientů, byl přípravek Zykadia porovnáván se standardní

chemoterapií (léčivými přípravky k léčbě nádorového onemocnění). Z výsledků vyplynulo, že pacienti

léčení přípravkem Zykadia žili v průměru 5,4 měsíce, než se jejich onemocnění začalo zhoršovat (doba

přežití bez progrese onemocnění), v porovnání s 1,6 měsíce u pacientů, kterým byla podávána

standardní chemoterapie.

Bylo rovněž prokázáno, že přípravek Zykadia je účinný při léčbě pacientů, kteří dosud nebyli léčeni,

a to ve studii zahrnující 376 pacientů. Pacienti léčení přípravkem Zykadia žili v průměru 16,6 měsíce,

než se jejich onemocnění začalo zhoršovat, v porovnání s 8,1 měsíce u pacientů, kterým byla

podávána standardní chemoterapie.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zykadia?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zykadia (které mohou postihnout 1 nebo více osob z 10)

jsou průjem, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, únava, abnormální jaterní testy, bolesti břicha,

snížená chuť k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, zácpa, vyrážka, zvýšení hladiny odpadního produktu

zvaného kreatinin v krvi (možný příznak onemocnění ledvin), onemocnění jícnu (potíže postihující

zažívací trubici) a anémie (nízké hladiny červených krvinek). Nejčastějšími závažnými nežádoucími

účinky (které mohou postihnout 1 nebo více osob z 20) jsou abnormální jaterní testy, únava, průjem,

nauzea, zvracení a hyperglykemie (vysoké hladiny cukru v krvi).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Zykadia je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zykadia registrován v EU?

Bylo prokázáno, že přípravek Zykadia je účinný při léčbě pacientů, jejichž onemocnění se zhoršilo

během léčby krizotinibem nebo krátce po ní a pro které v současnosti existují velmi omezené léčebné

možnosti, jakož i u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni. Z hlediska bezpečnosti se nežádoucí účinky

přípravku Zykadia obecně jevily jako zvladatelné.

Evropská agentura pro léčivé přípravky tedy rozhodla, že přínosy přípravku Zykadia převyšují jeho

rizika, a proto doporučila, aby byl schválen k použití v EU.

Přípravku Zykadia bylo původně uděleno „podmíněné schválení“, protože se očekávaly další poznatky

o tomto léčivém přípravku. Vzhledem k tomu, že společnost požadované doplňující informace

předložila, došlo v rámci rozhodnutí o registraci ke změně z „podmíněného“ na „běžné“ schválení.

Zykadia (ceritinibum)

EMA/216260/2018

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zykadia?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Zykadia, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Zykadia jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Zykadia jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Zykadia

Přípravek Zykadia obdržel podmíněné rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 6. května 2015. To

bylo změněno na běžné rozhodnutí o registraci dne 26. července 2017.

Další informace k přípravku Zykadia jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 04-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace