Dorbene 1 mg/ml Injekční roztok Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

dorbene 1 mg/ml injekční roztok

laboratorios syva, s.a.u. - medetomidin - injekční roztok - 1mg/ml - jiná hypnotika a sedativa - kočky, psi

Equilis StrepE Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

equilis strepe

intervet international bv - živý deleční mutantní kmen streptococcus equi tw928 - imunologická data pro koňovité - koně - k imunizaci koní proti streptococcus equi za účelem snížení klinických příznaků a výskytu lymfatických uzly, abscesy. nástup imunity: nástup imunity je stanoven dva týdny po základním očkování. doba trvání imunity: doba trvání imunity je až tři měsíce. vakcína je určena pro použití u koní, pro které riziko infekce streptococcus equi byl jasně identifikován, kvůli kontaktu s koňmi z oblastí, kde se tento patogen je známo, že být přítomen, e. stáje s koněmi, kteří cestují na výstavy nebo soutěže v takových oblastech, nebo stáje, které získávají nebo mají koní z těchto oblastí.

Vocabria Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

vocabria

viiv healthcare b.v. - cabotegavir sodium, cabotegravir - hiv infekce - antivirotika pro systémové použití - vocabria tablets are indicated in combination with rilpivirine tablets for the short-term treatment of human immunodeficiency virus type 1 (hiv-1) infection in adults who are virologically suppressed (hiv-1 rna.

Comirnaty Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

comirnaty

biontech manufacturing gmbh - single-stranded, 5’-capped messenger rna produced using a cell-free in vitro transcription from the corresponding dna templates, encoding the viral spike (s) protein of sars-cov-2 - covid-19 virus infection - vakcíny - comirnaty 30 micrograms/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in individuals 12 years of age and older.  comirnaty 30 micrograms/dose dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in individuals 12 years of age and older.  comirnaty 10 micrograms/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in children aged 5 to 11 years.  comirnaty 3 micrograms/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in infants and children aged 6 months to 4 years.  comirnaty original/omicron ba. 1 (15/15 micrograms)/dose dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in individuals 12 years of age and older who have previously received at least a primary vaccination course against covid-19. comirnaty original/omicron ba. 4-5 (15/15 micrograms)/dose dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in individuals 12 years of age and older. comirnaty original/omicron ba. 4-5 (5/5 micrograms)/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in children aged 5 to 11 years. comirnaty original/omicron ba. 4-5 (5/5 micrograms)/dose dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in children aged 5 to 11 years.  comirnaty original/omicron ba. 4-5 (1. 5/1. 5 micrograms)/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in infants and children aged 6 months to 4 years.  comirnaty omicron xbb. 5 30 micrograms/dose dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in individuals 12 years of age and older. comirnaty omicron xbb. 5 10 micrograms/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in children aged 5 to 11 years. comirnaty omicron xbb. 5 10 micrograms/dose dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in children aged 5 to 11 years. comirnaty omicron xbb. 5 3 micrograms/dose concentrate for dispersion for injection is indicated for active immunisation to prevent covid-19 caused by sars-cov-2, in infants and children aged 6 months to 4 years. použití této vakcíny musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Ecalta Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

ecalta

pfizer europe ma eeig - anidulafungin - kandidóza - antimykotika pro systémové použití - léčba invazivní kandidózy u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 1 měsíc až < 18 let.

Incresync Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

incresync

takeda pharma a/s - alogliptin, pioglitazon - diabetes mellitus, typ 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - incresync is indicated as a second- or third-line treatment in adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus: , as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled on pioglitazone alone, and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;, in combination with metformin (i. trojkombinační léčbě) jako doplněk k dietním opatřením a cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů (především s nadváhou) s nedostatečnou kompenzací maximální tolerované dávky metforminu a pioglitazonu. kromě toho, incresync může být použit k nahrazení samostatných tablet alogliptin a pioglitazon v těch dospělých pacientů ve věku 18 let a starších s diabetem typu 2 diabetes mellitus již léčeni touto kombinací. po zahájení léčby přípravkem incresync, pacienti by měli být přezkoumána po třech až šesti měsících k posouzení přiměřenosti odpovědi na léčbu (e. snížení hba1c). u pacientů, kteří nedokážou ukázat adekvátní odpověď, incresync by měla být přerušena. ve světle potenciální riziko dlouhodobé léčby, lékař by se měl potvrdit v následujících rutinní recenze, že přínos přípravku incresync je zachována (viz bod 4.

Onivyde pegylated liposomal (previously known as Onivyde) Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

onivyde pegylated liposomal (previously known as onivyde)

les laboratoires servier - irinotecan anhydrous free-base - pankreatické novotvary - antineoplastická činidla - zacházení s pacienty s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu, v kombinaci s 5 fluorouracilu (5-fu) a leukovorinem (folfox) (lv), u dospělých pacientů, kteří se vyvíjí po gemcitabinu založené terapie.

Vipdomet Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

vipdomet

takeda pharma a/s - alogliptin benzoát, metformin hydrochloridu - diabetes mellitus, typ 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - vipdomet is indicated in the treatment of adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus:as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients, inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone, or those already being treated with the combination of alogliptin and metformin;in combination with pioglitazone (i. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in adult patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and pioglitazone;in combination with insulin (i. trojkombinační léčbě) jako doplněk k dietním opatřením a cvičení s cílem zlepšit úpravu glykémie u pacientů s inzulín na stabilní dávce a metforminu samotného nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.

ANIDULAFUNGIN ACCORD 100MG Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

anidulafungin accord 100mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava array - 15802 anidulafungin - prášek pro koncentrát pro infuzní roztok - 100mg - anidulafungin

CANDIBENE 100MG Vaginální tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

candibene 100mg vaginální tableta

ratiopharm gmbh, ulm array - 1597 klotrimazol - vaginální tableta - 100mg - klotrimazol