FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat

FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

febuxostat teva potahovaná tableta 80mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - hemihydrÁt febuxostatu (febuxostatum hemihydricum) - potahovaná tableta - 80mg - febuxostat