Irbesartan BMS Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan bms

bristol-myers squibb pharma eeig - irbesartan - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze. léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan hydrochlorothiazide bms

bristol-myers squibb pharma eeig - irbesartan, hydrochlorothiazid - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze. tato fixní dávková kombinace, je indikován u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu (viz bod 5.

Zerit Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

zerit

bristol-myers squibb pharma eeig - stavudin - hiv infekce - antivirotika pro systémové použití, - těžké capsuleszerit je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých pacientů infikovaných virem hiv a pediatrických pacientů (ve věku nad tři měsíce) pouze tehdy, když jiné antiretrovirové léky nemohou být použity. délka léčby přípravkem zerit by měla být omezena na co nejkratší možnou dobu. prášek pro perorální solutionzerit je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých pacientů infikovaných virem hiv a pediatrických pacientů (od narození) pouze tehdy, když jiné antiretrovirové léky nemohou být použity. délka léčby přípravkem zerit by měla být omezena na co nejkratší možnou dobu.

Daklinza Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

daklinza

bristol-myers squibb pharma eeig - daclatasvir dihydrochlorid - hepatitida c, chronická - antivirotika pro systémové použití, - přípravek daklinza je indikován v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě infekce chronické hepatitidy c viru (hcv) u dospělých (viz body 4. 2, 4. 4 a 5. pro hcv genotyp konkrétní činnosti, viz bod 4. 4 a 5.

Nivolumab BMS Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nivolumab bms

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumabem - karcinom, plicní jiná než malobuněčná - antineoplastický a imunomodulační přípravky, monoklonální protilátky - nivolumab bms je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího šupinatého nemalobuněčného karcinomu plic (nsclc) po předchozí chemoterapii u dospělých.

Baraclude Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

baraclude

bristol-myers squibb pharma eeig - entekavir - hepatitida b, chronická - antivirotika pro systémové použití, - přípravek baraclude je indikován k léčbě chronické hepatitidy b virus (hbv) a infekce u dospělých pacientů s: * kompenzovaným jaterním onemocněním a prokázanými známkami aktivní virové replikace, přetrvávajícími zvýšenými hodnotami sérové alaninaminotransferázy (alt) a histologicky prokázaným aktivním zánětem a/nebo fibrózou;dekompenzovaným onemocněním jater. pro oba kompenzované a dekompenzované onemocnění jater, tato indikace je založena na údajích z klinických studií u pacientů dosud neléčených nukleosidy s hbeag pozitivní a hbeag negativní hbv infekcí. s ohledem na pacienty s hepatitidou b refrakterní lamivudinem.

Empliciti Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

empliciti

bristol-myers squibb pharma eeig - elotuzumab - mnohočetný myelom - cytostatika, - empliciti je indikován v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem pro léčbu mnohočetného myelomu u dospělých pacientů, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí terapii (viz bod 4. 2 a 5.

Evotaz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

evotaz

bristol-myers squibb pharma eeig - cobicistat, atazanavir - hiv infekce - antivirotika pro systémové použití, - evotaz is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of hiv-1 infected adults and adolescents (aged 12 years and older weighing at least 35 kg) without known mutations associated with resistance to atazanavir (see sections 4. 4 a 5.

Yervoy Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

yervoy

bristol-myers squibb pharma eeig - ipilimumab - melanoma; carcinoma, renal cell; carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma, malignant; colorectal neoplasms - cytostatika, - melanomayervoy as monotherapy is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults, and adolescents 12 years of age and older (see section 4. yervoy v kombinaci s nivolumab je indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých. relative to nivolumab monotherapy, an increase in progression-free survival (pfs) and overall survival (os) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour pd-l1 expression (see sections 4. 4 a 5. renal cell carcinoma (rcc)yervoy in combination with nivolumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with intermediate/poor-risk advanced renal cell carcinoma (see section 5. non-small cell lung cancer (nsclc)yervoy in combination with nivolumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising egfr mutation or alk translocatio

Reyataz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

reyataz

bristol-myers squibb pharma eeig - atazanavir (as sulfate) - hiv infekce - antivirotika pro systémové použití, - reyataz tobolky, podávaný s nízkými dávkami ritonaviru je indikován pro léčbu dospělých infikovaných hiv-1 a pediatrických pacientů věku 6 let a starších v kombinaci s ostatními antiretrovirovými léčivými přípravky (viz bod 4. na základě dostupných virologické a klinické údaje od dospělých pacientů, žádný přínos lze očekávat u pacientů s kmeny rezistentní na více inhibitory proteázy (≥ 4 pi mutací). volba přípravku reyataz v léčba léčených dospělých a pediatrických pacientů by měla být založena na individuálním testování virové rezistence a pacienta historii léčby (viz bod 4. 4 a 5. reyataz perorální prášek, současně podáván s nízkou dávkou ritonaviru je určen v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě hiv-1 infikovaných pediatrických pacientů alespoň 3 měsíců věku a hmotnosti nejméně 5 kg (viz bod 4. na základě dostupných virologické a klinické údaje od dospělých pacientů, žádný přínos lze očekávat u pacientů s kmeny rezistentní na více inhibitory proteázy ( 4 pi mutací). volba přípr