Topotecan Actavis Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

topotecan actavis

actavis group ptc ehf - topotecan - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - antineoplastická činidla - monoterapie topotekanem je indikována k léčbě pacientů s recidivujícím malobuněčným karcinomem plic [sclc], u nichž se opakovaná léčba s režimem první linky nepovažuje za vhodnou. topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve stádiu ivb. u pacientů s předchozí expozicí cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k ospravedlnění léčby kombinací.

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 100mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 100mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 100mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 100mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 100mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 100mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 100mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 100mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 400MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 400mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 400mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 400MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 400mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 400mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 400MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 400mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 400mg - imatinib

IMATINIB ACTAVIS GROUP Potahovaná tableta 400MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib actavis group potahovaná tableta 400mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 400mg - imatinib

CAPECITABIN ACTAVIS Potahovaná tableta 150MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

capecitabin actavis potahovaná tableta 150mg

actavis group ptc ehf., hafnarfjördur - kapecitabin (capecitabinum) - potahovaná tableta - 150mg - kapecitabin