Rilexine 375 mg

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Cefalexin
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QJ51DB
INN (Mezinárodní Name):
Cefalexin (Cefalexinum)
Dávkování:
375mg
Léková forma:
Intramamární suspenze
Terapeutické skupiny:
krávy
Terapeutické oblasti:
První generace cefalosporinů
Přehled produktů:
9966715 - 1 x 4 aplikátor - - - plast; 9935022 - 1 x 60 aplikátor - - - plast; 9935220 - 1 x 500 aplikátor - - - plast; 9901198 - 1 x 12 aplikátor - - - plast; 9901199 - 1 x 120 aplikátor - - - plast
Registrační číslo:
96/969/94 C
Datum autorizace:
1994-09-09

Příbalová informace:

Registrační číslo:

96/969/94-C

Název přípravku:

Rilexine 500 intramasm. susp. ad us.vet.

Držitel rozhodnutí o registraci: Virbac S.A., 06516- Carros, Francie

Léčivá látka:

Cefalexinum (ut Benzathini cefalexinum) 375 mg v 8 g

Popis přípravku:

Bílá krémová suspenze.

Farmakokinetické údaje: Farmakokinetické údaje ukazují, že průchod přípravku

z vemene do krve je zcela nepatrný. Absence detekovatelné sérové koncentrace

během zaprahování a 4 dnů po otelení dokazuje perzistenci antibiotika ve vemeni.

Charakteristika:

Cefalexin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum

účinné zejména proti G+ a některým G- bakteriím. Je

rezistentní k beta-laktamázám. Princip účinku cefalexinu je

podobný účinku penicilinu. Váže se na bílkoviny umístěné

pod buněčnou stěnou a interferuje s účinkem

transpeptidázy a jiných enzymů buněčné stěny.

Baktericidní efekt je nejúčinnější během růstu buněčné

stěny.

Indikace:

Léčba a prevence mastitid během zaprahování u krav.

Dávkování a způsob podání: Po skončení laktace aplikujte obsah jednoho

injektoru do každého struku. Jemně masírujte vemeno

pro zrychlení vstřebávání přípravku. Léčba musí probíhat

za běžných aseptických podmínek asi 2 měsíce před

porodem.

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na cefalexin.

Interakce:

Nejsou známy.

Upozornění:

Dodržovat aseptické podmínky při aplikaci.

Varování:

Nepoužívat během laktace nebo méně než 60 dnů před otelením.

Ochranná Ihůta:

aso: bez ochranných lhůt.

Mléko: 120 hod. Nepoužívat během laktace a méně než 60 dnů

před otelením, pokud dojde k otelení dříve, je nutno mléko vyšetřit

na nepřítomnost reziduí antibiotik.

Doba použitelnosti:

2 roky. Nepoužívat po ukončení doby použitelnosti

uvedené na každém balení.

Balení:

Bílý LDPE injektor obsahující 8 g přípravku uzavřený zátkou.

4 injektory v papírové krabici.

12 injektorů v papírové krabici.

60 injektorů v papírové krabici.

120 injektorů v papírové kartonové krabici.

500 injektorů v kartonové krabici (vnitřní obsah kartonu

obsahuje 25 polyethylenových sáčků po 20 injektorech).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Způsob skladování:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Likvidovat dle platných předpisů ČR o nakládání s příslušnými odpady.

Datum poslední revize:

Září 2015

Pouze pro zvířata!

Text platí pro ČR.

Souhrn údajů o přípravku - farmaka

1. Název přípravku

Rilexine 500 intramam. susp. ad us. vet.

2. Kvantitativní a kvalitativní složení

Cefalexinum (ut Benzathini cefalexinum) 375 mg v 8 g

(Aluminii monostearas, Paraffinum solidum, Paraffinum liquidum)

3. Léková forma

Intramamární suspenze

4. Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamické vlastnosti

Cefalexin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum účinně zejména proti G+ bakteriím

a některým G- bakteriím. Cefalexin je přirozeně rezistentní k betalaktamázám, které inaktivují

penicilin, ale může být inaktivován cefalosporinázou. Princip účinku cefalexinu je podobný účinku

penicilinu. Váže se na bílkoviny umístěně pod buněčnou stěnou a interferuje s účinkem

transpeptidázy a jiných enzymů buněčné stěny. Baktericidní efekt je nejúčinnější během růstu

buněčné stěny. Minimální inhibiční koncentrace vůči citlivým zárodkům:

Staphylococcus aureus

1,6 μg/ml

Streptococcus agalactiae

0,4 μg/ml

Streptococcus dysgalactiae

0,2 μg/ml

Streptococcus uberis

0,4 μg/ml

Corynebacterium pyogenes

0,4 μg/ml

Coli bakterie

2,8-12,5 μg/ml

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické údaje ukazují, že průchod přípravku z vemene do krve je zcela nepatrný.

Absence detekovatelné sérové koncentrace během zaprahování a 4 dnů po otelení dokazuje

perzistenci antibiotika ve vemeni.

5. Klinické údaje

5.1. Cílový druh zvířat

Krávy

5.2 Indikace

Prevence a léčba mastitid během zaprahování.

5.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na cefalexin.

5.4. Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

5.5. Speciální opatření při používání

Pouze pro zvířata! Dodržovat aseptické podmínky při aplikaci.

5.6. Používání v průběhu gravidity a laktace

Nepoužívat během laktace nebo méně než 60 dnů před otelením.

5.7. Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou známy.

5.8. Dávkování a způsob podávání

Po skončení laktace aplikujte obsah jednoho injektoru do každého struku . Jemně masírujte

vemeno pro zrychlení vstřebávání přípravku. Léčba musí probíhat za běžných aseptických

podmínek asi 2 měsíce před porodem.

5.9. Předávkování

Není možné při dodržení doporučeného dávkování a způsobu aplikace.

5.10. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádné.

5.11. Ochranné Ihůty

Maso: bez ochranných lhůt.

Mléko: 120 hod.

Nepoužívat během laktace a méně než 60 dnů před otelením, pokud dojde k otelení dříve, je

nutno mléko vyšetřit na nepřítomnost reziduí antibiotik.

5.12. Speciální bezpečnostní upozornění pro osoby aplikující lék

Zvýšená opatrnost při manipulaci u osob přecitlivělých na cefalosporiny.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Inkompatibilita

Není známa.

6.2. Doba použitelnosti

2 roky. Nepoužívat po ukončení doby použitelnosti uvedené na každém balení.

6.3. Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.4. Druh obalu a velikost balení

Bílý LDPE injektor obsahující 8 g přípravku uzavřený zátkou.

4 injektory v papírové krabici.

12 injektorů v papírové krabici.

60 injektorů v papírové krabici.

120 injektorů v kartonové krabici.

500 injektorů v kartonové krabici (vnitřní obsah kartonu obsahuje 25 polyethylenových sáčků

po 20 injektorech).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.5. Držel rozhodnutí o registraci

Virbac S.A., 1 ére Avenue L.l.D. - 2065 m -06516 Carros, Francie

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového

materiálu

Likvidovat dle platných předpisů ČR o nakládání s příslušnými odpady.

7. Další informace

7.1. Registrační číslo

96/969/94- C

7.2. Datum registrace a datum prodloužení registrace

9.9.1994; 5.9.2000, 4.4.2006

7.3. Datum poslední revize textu

Září 2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace