Rilexine

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Rilexine 375 mg
 • Dávkování:
 • 375mg
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Rilexine 375 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • První generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9966715 - 1 x 4 aplikátor - - - plast; 9935022 - 1 x 60 aplikátor - - - plast; 9935220 - 1 x 500 aplikátor - - - plast; 9901198 - 1 x 12 aplikátor - - - plast; 9901199 - 1 x 120 aplikátor - - - plast

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/969/94 C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace:

Registrační číslo:

96/969/94-C

Název přípravku:

Rilexine 500 intramasm. susp. ad us.vet.

Držitel rozhodnutí o registraci: Virbac S.A., 06516- Carros, Francie

Léčivá látka:

Cefalexinum (ut Benzathini cefalexinum) 375 mg v 8 g

Popis přípravku:

Bílá krémová suspenze.

Farmakokinetické údaje: Farmakokinetické údaje ukazují, že průchod přípravku

z vemene do krve je zcela nepatrný. Absence detekovatelné sérové koncentrace

během zaprahování a 4 dnů po otelení dokazuje perzistenci antibiotika ve vemeni.

Charakteristika:

Cefalexin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum

účinné zejména proti G+ a některým G- bakteriím. Je

rezistentní k beta-laktamázám. Princip účinku cefalexinu je

podobný účinku penicilinu. Váže se na bílkoviny umístěné

pod buněčnou stěnou a interferuje s účinkem

transpeptidázy a jiných enzymů buněčné stěny.

Baktericidní efekt je nejúčinnější během růstu buněčné

stěny.

Indikace:

Léčba a prevence mastitid během zaprahování u krav.

Dávkování a způsob podání: Po skončení laktace aplikujte obsah jednoho

injektoru do každého struku. Jemně masírujte vemeno

pro zrychlení vstřebávání přípravku. Léčba musí probíhat

za běžných aseptických podmínek asi 2 měsíce před

porodem.

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na cefalexin.

Interakce:

Nejsou známy.

Upozornění:

Dodržovat aseptické podmínky při aplikaci.

Varování:

Nepoužívat během laktace nebo méně než 60 dnů před otelením.

Ochranná Ihůta:

aso: bez ochranných lhůt.

Mléko: 120 hod. Nepoužívat během laktace a méně než 60 dnů

před otelením, pokud dojde k otelení dříve, je nutno mléko vyšetřit

na nepřítomnost reziduí antibiotik.

Doba použitelnosti:

2 roky. Nepoužívat po ukončení doby použitelnosti

uvedené na každém balení.

Balení:

Bílý LDPE injektor obsahující 8 g přípravku uzavřený zátkou.

4 injektory v papírové krabici.

12 injektorů v papírové krabici.

60 injektorů v papírové krabici.

120 injektorů v papírové kartonové krabici.

500 injektorů v kartonové krabici (vnitřní obsah kartonu

obsahuje 25 polyethylenových sáčků po 20 injektorech).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Způsob skladování:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Likvidovat dle platných předpisů ČR o nakládání s příslušnými odpady.

Datum poslední revize:

Září 2015

Pouze pro zvířata!

Text platí pro ČR.