Poulvac Bursine 2

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Poulvac Bursine 2 Lyofilizát pro suspenzi (pro aplikaci do pitné vody)
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi (pro aplikaci do pitné vody)
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Poulvac Bursine 2 Lyofilizát pro suspenzi (pro aplikaci do pitné vody)
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902392 - 1 x 1000 dávka - lahvička; 9997282 - 1000 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/686/92-C
 • Datum autorizace:
 • 23-09-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Poulvac Bursine 2, lyofilizát pro přípravu suspenze

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ctra. Camprodon s/n „La Riba“, 17813 Vall de Bianya

(Gerona), Španělsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Poulvac Bursine 2, lyofilizát pro přípravu suspenze

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Vakcína obsahuje v

1 dávce:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium (Luckert)

TCID

TCID

Pomocné látky:

Saccharosum, natrii hydrogenophosphas, kalii dihydrogenophosphas, albuminum bovinum,

gentamycini sulfas, mystatinum, aqua purificata sterilisata

4. INDIKACE

Přípravek je určen k vakcinaci kuřat proti infekční burzitidě drůbeže (Gumboro).

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcína se aplikuje drůbeži v pitné vodě.

K naředění vakcíny se používá chladná a čistá voda neobsahující chloridové nebo kovové ionty.

Množství vody pro naředění vakcíny se řídí počtem a stářím imunizovaných kuřat a smí být jen

takové, které jsou kuřata schopná vypít během 1 - 2 hodin. Doporučuje se přidat do pitné vody sušené

mléko - 4 g na 1 litr vody.

Drůbež se nechá před vakcinací 2 hodiny žíznit.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před vakcinací, v jejím průběhu a po ní je nutno zamezit stresům kuřat.

Desinfekční prostředky ruší účinnost vakcíny.

Bylo prokázáno, že i vyšší než doporučená dávka je pro zdravá kuřata stejně bezpečná.

Vakcínu je nutno aplikovat u kuřat bez mateřských protilátek: optimální dobu vakcinace lze stanovit

průkazem hladin mateřských protilátek (nejlépe metodou ELISA). Nejsou - li známy průměrné

hladiny mateřských protilátek, doporučuje se aplikace vakcíny ve stáří kuřat 14 dní a další aplikace

vakcíny ve stáří kuřat 21 – 28 dní, kdy se mateřské protilátky již nepředpokládají.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 2 °C – 8 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 1 hodina.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po práci si umyjte a vydezinfikujte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Balení: 1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek, 1 x 5 000 dávek a 10 x 5 000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com