PHARMAVAC COLUMBI 2

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PHARMAVAC COLUMBI 2 Injekční emulze
 • Léková forma:
 • Injekční emulze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PHARMAVAC COLUMBI 2 Injekční emulze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • holubi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938617 - 1 x 50 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/027/00-C
 • Datum autorizace:
 • 07-04-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 12-07-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PHARMAVAC COLUMBI 2 injekční emulze

Inaktivovaná olejová vakcína proti paramyxovirové

a herpesvirové infekci holubů

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE

Pharmagal Bio, spol. s r. o.

Murgašova 5, 949 01 Nitra , Slovenská Republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PHARMAVAC COLUMBI 2 injekční emulze.

Inaktivovaná olejová vakcína proti paramyxovirové a herpesvirové infekci holubů

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje (0,3 ml):

Účinné látky:

·Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum

min. 7 log

·Herpesvirus columbae inactivatum

min. 1 log

VN**

* Hemaglutinačně - inhibiční protilátky v sérech kuřat po vakcinaci

** Specifické neutralizační protilátky v sérech kuřat po vakcinaci

Pomocné látky:

·Formaldehyd

max. 0,54 mg

·Thiomersal

max. 0,036 mg

·Emulzní olej

ad 0,30 ml

Emulze světle-žluté až světle- růžové barvy.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace holubů proti paramyxovirové a herpesvirové infekci. Transovariální přenos

protilátek zajišťuje ochranu mláďat před infekcí.

Nástup a délka trvání imunity.

Imunita nastupuje 14 dní po poslední injekci a přetrváva 1 rok.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných a z nemoci podezřelých zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Holub domácí

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcína se aplikuje subkutánně v krční oblasti šíje nebo intramuskulárně do prsního

nebo stehenního svalu. Vakcinační dávka pro všechny věkové kategorie očkovaných

zvířat představuje 0,3 ml.

Mláďata v problémových chovech :

· ve věku 5 týdnů. Tři týdny po první aplikaci vakcíny se vakcinovaná mláďata revakcinují.

Třetí dávka vakcíny se podáva v 10. týdnu života.

Vakcinační schéma :

1.dávka

ve věku mláďat 5 týdnů

2.dávka

ve věku mláďat 8 týdnů

3.dávka

ve věku mláďat 10 týdnů

Mláďata v standardních chovech :

· ve věku 5 týdnů . Pět týdnů po první aplikaci vakcíny se vakcinovaná mláďata revakcinují.

Vakcinační schéma :

1.dávka

ve věku mláďat 5 týdnů

2.dávka

ve věku mláďat 10 týdnů

Dospělí holubi :

· jednou ročně, nejpozději 14 dní před začátkem letové a výstavní sezóny

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež. Před použitím obsah lékovky zahřát na teplotu 18-22 °C.

Před použitím obsah lékovky dobře protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě +2 až +8°C.

Chraňte před mrazem.

Je důležité minimalizovat i krátkodobé odchylky od doporučené teploty skladování.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po prvním otevření vnitřního obalu spotřebujte do 8 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky.

Během snášky použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do

kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě poškozeného prstu, pokud není

poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte včasnou lékařskou pomoc, i když

šlo jen o malé množství a vezměte s sebou příbalovou informaci .

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství,

náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou

nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá chirurgická péče je nutná a může

vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam,

kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Registrované velikosti balení:

1 x 50 dávek , 1 x 100 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.