PASTOBOV

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PASTOBOV Injekce
 • Léková forma:
 • Injekce
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PASTOBOV Injekce
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937524 - 1 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/011/02-C
 • Datum autorizace:
 • 25-01-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PASTOBOV

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, 99, rue de l ´Aviation, 69800 Saint Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PASTOBOV injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každé 2 ml obsahují :

Mannheimia haemolytica* A1antigen, min. . 68 Elisa.U

Hydroxyd hlinitý, thiomersal, Excipient q.s.

*Dříve Pasteurella haemolytica

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace skotu proti respiratorním infekcím způsobeným Mannheimia haemolytica A1.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Subkutánní vakcinace může být někdy následována omezenou lokální reakcí ( uzlík ), která vymizí do 3

týdnů.

V některých případech můžeme po vakcinaci zaznamenat občas lehkou hypertermii (1

C) nebo

hypersenzitivní reakci.

Po intramuskulární injekci se může vyskytnout přechodný, difúzní edém.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulárně nebo subkutánně

Dávka : 2 ml podle následujícího schématu :

- Primární vakcinace

Prvá injekce od 15 dne věku.

Druhá injekce o 21 až 28 dní později.

- Revakcinace

Jedna injekce na počátku rizikové periody, vždy maximálně 1 rok po předchozí vakcinaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením dobře protřepat.

Použijte obvyklé aseptické postupy.

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C–8°C). Chraňte před světlem.

Vakcínu spotřebujte nejlépe během 2 hodin po otevření, nejdéle však do 8 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD

JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: 1x1 dávka,1x 5 dávek,1x 10 dávek, 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka, 100 x 1 dávka, 10 x 5 dávek,

10 x 10 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis